REACH MKB seminar
Exposure assessment, scenario’s,
REACH en andere wetten: conflicten en oplossingen
Presentator: Maurits ...
2
Inhoud
• Wat zijn de verplichtingen voor registranten en
gebruikers?
• Zijn de gebruiken van mij en van mijn klanten ged...
3
Condities moeten
overeen komen met ES
Data delen met DUs
betreffende condities
Bepalen of blootstelling
schattingen nodi...
4
Blijft de stof achter in het
product?
Communicatie “top-
down”
Zijn mijn gebruiken gedekt?
• Communicatie
“bottom-up”
• ...
5
Producent/importeur
• Fabrikant
komkommerol
Verwerker van de stof
• Mengen met
polyparapluzuur
Gebruiker
• Verven van bo...
6
Use descriptor Betekenis en context
Sector of Use [SU]: Elke industrie sector waar de stof aanwezig is binnen de
levensc...
7
Instrument
Vragenlijsten
Hoe gebruiken?
• Beantwoorden: gebruiken weergeven volgens “use
descriptor system”
• Geheimhoud...
8
Een Exposure scenario lezen
9
Mens of milieu
Mens
Wat is relevant?
• Situatie: werkomgeving, huidcontact, consumenten?
• Modellen (ECETOC TRA, CHESAR,...
10
• Branche organisaties:
Er zijn branche organisaties die een totaal overzicht van veel
toegepaste gebruiken en processe...
11
Condities Compliance
REACH data en een Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)
RI&E en REACH data
Onder REACH wordt i...
12
No data, no market?
• Zonder registratie van de stof (binnen het betreffende
tonnage) mag deze niet verhandeld/geproduc...
13
De uitvoering van REACH is geregeld in Hoofdstuk 9 van de Wet
Milieubeheer (WM). Volgens artikel 9.3.3 is het verboden ...
14
REACH
conflict
KRW
IPPC
Wet milieu
beheer
Nederlandse
richtlijn Emissie
lucht
Wet bodem
bescherming
NL
prioritaire
stof...
15
REACH versus lokale vergunning
Vergunningvoorschriften gaan verder
dan REACH
De vergunningvoorschriften blijven
geldig ...
16
REACH versus lokale vergunning
Vergunningvoorschriften gaan minder
ver dan REACH.
Het deel van de vergunning dat in str...
17
EU wetgevingsconflict
REACH en Kaderrichtlijn
water
Welke afwijkingen?
• De REACH risicogetallen zijn niet automatisch
...
18
Er zijn mogelijkheden, om
vergunningen te wijzigen ten opzichte
van REACH en vice versa.
Kennis van de wetgeving en
nor...
19
Eind
20
Extra informatie/appendix
21
De KRW (kader richtlijn water) is een Europese richtlijn met als doel het
oppervlaktewater en grondwater in de EU te be...
22
Nederlandse Emissierichtlijn lucht (NeR)
Als officieel vastgestelde milieukwaliteitsnormen ontbreken, kan
het bevoegd g...
23
Bodem
Hiervoor geldt dat elke emissie naar de bodem als een
verontreiniging wordt gezien die tegen moet worden gehouden...
24
Stoffen die ongewenst vrijkomen.
Deze vallen niet onder REACH maar zijn wel relevant voor de
Wm en het prioritaire stof...
25
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer,
Voor alle bedrijven gelden dezelfde regels. Het besluit ondersc...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

REACH voor het MKB

1,531 views

Published on

REACH (regelgeving EC 1907/2006), de huidige Europese wetgeving voor registratie, evaluatie en autorisatie van chemicaliën is van kracht sinds 1 juni 2007. REACH geeft de industrie (fabrikanten, importeurs, distributeurs en professionele gebruikers) de verantwoordelijkheid om de risico’s van chemische stoffen te beheren en veiligheidsinformatie voor deze stoffen beschikbaar te stellen. De laatste REACH deadline is in 2018 en geldt voor stoffen geproduceerd of geïmporteerd in een hoeveelheid groter dan 1 ton per jaar.

Ecomatters heeft een ruime ervaring met REACH registraties en het onderhouden van relaties met ECHA, SIEF en consortia. De services die wij leveren op dit gebied zijn onder andere: Opstellen van REACH dossiers, literatuuronderzoek en documentatie, (Q)SAR analyse, read across/groepering strategieën, data evaluatie (waarde- en kwaliteitsbepaling), maken van testplannen en gebruiken van vrijstellingen, onderzoek monitoring, blootstellingsscenario’s (ES’s), risicobeoordelingen (CSA’s) en chemische veiligheidsrapporten (CSR’s).
Ecomatters kan u ook helpen de complexe informatie uit blootstellingsscenario’s en veiligheidsinformatiebladen te vertalen naar heldere instructies voor op de werkvloer. Uw mensen zullen hiermee veilig en volgens de richtlijnen kunnen blijven werken. Kijk voor meer informatie op www.ecomatters.nl.

Op 7 juni 2012 organiseerde Ecomatters in samenwerking met AgentschapNL, VNCI en partners een op het midden- en kleinbedrijf toegespitst seminar over REACH. Deze presentatie vormde onderdeel van het programma.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

REACH voor het MKB

 1. 1. REACH MKB seminar Exposure assessment, scenario’s, REACH en andere wetten: conflicten en oplossingen Presentator: Maurits van Kolck
 2. 2. 2 Inhoud • Wat zijn de verplichtingen voor registranten en gebruikers? • Zijn de gebruiken van mij en van mijn klanten gedekt? • Blootstelling en emissie schattingen berekenen • Moet iedere gebruiker alles zelf bepalen of zijn er standaarden? • REACH data gebruiken voor RI&E • Wat zijn de juridische en financiële consequenties? • Wetgevingsconflict? Lokale of EU wetgeving versus REACH
 3. 3. 3 Condities moeten overeen komen met ES Data delen met DUs betreffende condities Bepalen of blootstelling schattingen nodig zijn • Is uw stof registratie plichtig? • Welk type registratie moet u doen? Intermediate of stof • Wat is uw product (artikel, mengsel of stof)? • Is de betreffende stof geclassificeerd? • Exposure scenario’s maken • Gebruiken benoemen • Blootstelling schatten • Risico bepalen • Communicatie “top- down” • Hoe communiceren? Registrant Gebruiker Eindgebruiker Wat zijn de verplichtingen voor registranten?
 4. 4. 4 Blijft de stof achter in het product? Communicatie “top- down” Zijn mijn gebruiken gedekt? • Communicatie “bottom-up” • Processen, milieu emissie categorieën, product categorieën benoemen • Blootstelling punten bepalen, en deze inventariseren met “use descriptor system” • Metingen uitvoeren • Quality control • Indien nodig kijken of proces makkelijk aangepast kan worden om resthoeveelheden lager te krijgen • Een stof in een artikel is registratie plichtig als de stof aanwezig is in het artikel boven de 1 ton per jaar en als de stof vrijkomt tijdens normale en voorziene omstandigheden Registrant Gebruiker Eindgebruiker Wat zijn de verplichtingen voor Gebruikers? Registrant Gebruiker Eindgebruiker
 5. 5. 5 Producent/importeur • Fabrikant komkommerol Verwerker van de stof • Mengen met polyparapluzuur Gebruiker • Verven van boten (spraying) (industrieel, binnen) Communicatie down en up stream VIB VIB Gebruiken Gebruiken Worden mijn gebruiken gedekt? Worden mijn gebruiken gedekt? Worden de gebruiken van mijn klanten gedekt Worden de gebruiken van mijn klanten gedekt
 6. 6. 6 Use descriptor Betekenis en context Sector of Use [SU]: Elke industrie sector waar de stof aanwezig is binnen de levenscyclus Product Categorie [PC] Wordt gebruikt om een stof te categoriseren n.a.v. zijn toepassing (smeermiddel, schoonmaakmiddel, lijm, etc.) Proces Categorie [PROC] Het proces waarbij een stof wordt gebruikt en omgezet in het betreffende product (stof, mengsel of artikel) Artikel Categorie [AC] Voor gevaarlijk stoffen die verwerkt worden in artikelen, deze categorie kan bestaan uit 2 typen: “articles with no intended release” en “articles with intended release” Milieu emissie [ERC] De ‘Environmental Release Category’ definieert activiteiten voor een categorie waarbij standaard emissie naar het milieu wordt aangenomen. Specifieke milieu emissie [SPERC] Een proces specifieke ERC, meestal gemaakt door een branche organisatie Zijn de gebruiken van mij en van mijn klanten gedekt? Use descriptor system
 7. 7. 7 Instrument Vragenlijsten Hoe gebruiken? • Beantwoorden: gebruiken weergeven volgens “use descriptor system” • Geheimhoudingsverklaring voor bedrijfsspecifieke gebruiken • Maken en naar klanten sturen, follow up met deadline en argumentatie (ten behoeve van REACH)! Komen condities overeen met de blootstelling scenario’s? • E-SDS gebruiken, gebruiken controleren, tijdsduur, risico beheers maatregelen (volgende presentatie meer) • Berekenen van blootstelling wanneer er twijfel is (volgende presentatie meer) • Emissie normen controleren (vergunning) (verderop in deze presentatie meer hierover) Zijn mijn gebruiken en die van mijn klanten gedekt?
 8. 8. 8 Een Exposure scenario lezen
 9. 9. 9 Mens of milieu Mens Wat is relevant? • Situatie: werkomgeving, huidcontact, consumenten? • Modellen (ECETOC TRA, CHESAR, EUSES, CONSexpo, Risk of Derm, etc.) • Metingen op werkplek • Lokale waarden? MAC waarde, OEL of DNEL? Milieu • Situatie: ERC? SPERC? Consumenten gebruik? • Modellen (EUSES, ECETOC TRA) • Metingen (bij emissie punten naar lucht, water en of bodem of bij RWZ effluent) • Vergunning en Water zuiveringsinstallaties • Locatie afhankelijk? (verdunning in ontvangende water compartiment, bijvoorbeeld een rivier of zee) Blootstelling en emissie schattingen berekenen
 10. 10. 10 • Branche organisaties: Er zijn branche organisaties die een totaal overzicht van veel toegepaste gebruiken en processen hebben gemaakt binnen hun branche: ⁻ VNCI (vereniging Nederlandse chemische industrie) ⁻ VVVF (vereniging van de verf en drukinkt industrie) ⁻ Metaalunie ⁻ NVZ (Nederlandse vereniging van zeep fabrikanten) ⁻ FOCWA (Nederlandse vereniging van ondernemers in het carrosseriebedrijf) ⁻ NRK (Nederlandse kunststof en rubber industrie) ⁻ FME (Ondernemers organisatie voor de technologische industrie) • SIEFs/consortia Moet iedere gebruiker alles zelf bepalen of zijn er standaarden?
 11. 11. 11 Condities Compliance REACH data en een Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) RI&E en REACH data Onder REACH wordt in feite een „interne‟ RI&E gemaakt • Met als uitkomst een Exposure Scenario (ES) waarin de blootstelling aan de betreffende stof voldoende wordt beheerst. Deze beschrijft een combinatie van toepassingen met bepaalde Operational Conditions (OC’s) en Risk Management Measures (RMM). Wanneer men zich aan dit scenario houdt, toont men aan dat er veilig gewerkt wordt met de stof CEFIC heeft een database met bronnen voor (alternatieve) RMM en OC opgesteld. Dit kan gebruikt worden voor het verlagen van de blootstelling aan een bepaalde stof. REACH data gebruiken voor RI&E
 12. 12. 12 No data, no market? • Zonder registratie van de stof (binnen het betreffende tonnage) mag deze niet verhandeld/geproduceerd of geïmporteerd worden binnen de EU • Downstream user hebben geen dossier nodig maar wel data m.b.t. blootstelling/emissie (via E-SDS) Leveranciers van buiten de EU • Zorgen dat stoffen wel geregistreerd zijn of via eigen organisatie, OR of toch zelf registreren? • Indien geen E-SDS wordt geleverd, zelf exposure scenario’s aanmaken Niet compliant, wat kan er gebeuren? • Bezoek arbeidsinspectie, wat doen ze? • Niet compliant, wat nu? Wat zijn de juridische consequenties?
 13. 13. 13 De uitvoering van REACH is geregeld in Hoofdstuk 9 van de Wet Milieubeheer (WM). Volgens artikel 9.3.3 is het verboden om in strijd te handelen met de bepalingen van de REACH verordening. “De vergunning mag namelijk geen voorschriften bevatten die in strijd zijn met de REACH-bepalingen van autorisatie en restricties.1” Helaas zijn ook hier uitzonderingen op.In de volgende slides wordt hier dieper op in gegaan. Wetgevingsconflict? Lokale versus EU (REACH) normen 1. Uit: Handreiking REACH en vergunningverlening , Agentschap NL, 2011
 14. 14. 14 REACH conflict KRW IPPC Wet milieu beheer Nederlandse richtlijn Emissie lucht Wet bodem bescherming NL prioritaire stoffen Oslo-Parijs Conventie (OSPAR). (Inter) nationale wetgeving die mogelijk in conflict zijn met REACH
 15. 15. 15 REACH versus lokale vergunning Vergunningvoorschriften gaan verder dan REACH De vergunningvoorschriften blijven geldig en er is geen probleem. Een vergunning mag aanvullende emissiebeperkende eisen bevatten, indien voldoende beargumenteerd. Welke argumenten? • Voldoende argumenten kan zijn het Prioritaire Stoffen beleid van Nederland of eisen uit andere regelgevingen zoals KRW of lokale eisen. • Ook mag een vergunning voorschriften bevatten die zich voor de betreffende inrichting direct richten op beperkingen in productie en/of gebruik van stoffen. Wetgevingsconflict? Lokale versus EU (REACH) normen, voorbeeld 1
 16. 16. 16 REACH versus lokale vergunning Vergunningvoorschriften gaan minder ver dan REACH. Het deel van de vergunning dat in strijd is met REACH blijft buiten werking. In dat geval gelden de rechtsreeks werkende bepalingen van REACH. De strijdigheid tussen de bepalingen uit de REACH en vergunningvoorschriften komen waarschijnlijk voor: Welke afwijkingen? • Bij stoffen die vallen onder de autorisatieplicht(bijlage XIV) of die op de kandidatenlijst voor autorisatie staan • Bij voorschriften voor stoffen op de lijst met stoffen waaraan restricties verbonden zijn • Bij beheersmaatregelen die door REACH verder gaan dan de bestaande voorschriften. • Bij gevaarlijke stoffen staan deze maatregelen in het veiligheidsinformatieblad of het CSR Wetgevingsconflict? Lokale versus EU (REACH) normen, voorbeeld 2
 17. 17. 17 EU wetgevingsconflict REACH en Kaderrichtlijn water Welke afwijkingen? • De REACH risicogetallen zijn niet automatisch overzetbaar naar KRW-normen. • REACH en KRW zijn via artikel 62.5 van REACH gekoppeld. Indien een vergunning via KRW is verkregen kan de autorisatieaanvraag vrijstelling krijgen van de beoordeling van de risico’s REACH en de IPPC-richtlijn • REACH en de IPPC zijn via artikel 62.5 van REACH gekoppeld. Indien een vergunning via IPPC is verkregen kan de autorisatieaanvraag vrijstelling krijgen van de beoordeling van de risico’s Wetgevingsconflict? REACH versus andere EU wetten
 18. 18. 18 Er zijn mogelijkheden, om vergunningen te wijzigen ten opzichte van REACH en vice versa. Kennis van de wetgeving en normbepaling zijn hierbij nodig Het is belangrijk om met uw bevoegd gezag te communiceren welke consequenties REACH zal hebben voor uw vergunning of wat uw vergunning betekend voor uw REACH compliance. Conclusie betreffende afwijkingen tussen verschillende wetten
 19. 19. 19 Eind
 20. 20. 20 Extra informatie/appendix
 21. 21. 21 De KRW (kader richtlijn water) is een Europese richtlijn met als doel het oppervlaktewater en grondwater in de EU te beschermen en het duurzame gebruik van water te bevorderen. Hoewel ze in essentie dezelfde methodiek gebruiken, kunnen de uitkomsten van stoffenbeoordeling binnen KRW en REACH. De REACH risicogetallen zijn daarom niet automatisch overzetbaar naar KRW- normen. Wel kan de stoffenbeoordeling binnen REACH bruikbaar zijn voor de (verdere) prioritering van stoffen binnen de KRW. REACH en KRW zijn via artikel 62.5 van REACH formeel gekoppeld. Via dat artikel is het mogelijk om bij de autorisatieaanvraag vrijstelling te krijgen van de beoordeling van de risico’s voor mens en milieu, als voor een inrichting die de autorisatie plichtige stoffen loost, een vergunning volgens de KRW is verleend. De IPPC-richtlijn verplicht de lidstaten om grote milieuvervuilende bedrijven te reguleren door middel van een integrale vergunning gebaseerd op de zogenoemde best beschikbare technieken (BBT verwerkt in referentiedocumenten, de BREFs ). REACH en IPPC (nu dus de RIE) zijn via artikel 62.5 van REACH formeel gekoppeld. Via dat artikel is het mogelijk om bij de autorisatieaanvraag vrijstelling te krijgen van de beoordeling van de risico’s voor mens en milieu als voor een inrichting die de autorisatie plichtige stoffen emitteert een IPPC- vergunning is verleend. Wetgevingsconflict? Andere EU wetgeving versus REACH Uit: Handreiking REACH en vergunningverlening , Agentschap NL, 2011
 22. 22. 22 Nederlandse Emissierichtlijn lucht (NeR) Als officieel vastgestelde milieukwaliteitsnormen ontbreken, kan het bevoegd gezag de toelaatbaarheid van de emissies uit de aanvraag toetsen aan de risicogrenzen die REACH genereert: de Predicted No-Effect Concentrations (PNEC) voor milieublootstelling en Derived No-Effect Levels (DNEL) voor humane blootstelling. Bedrijven moeten PNECs en DNELs opstellen voor alle stoffen in een marktvolume van 10 ton of meer per jaar. De NeR wordt naar aanleiding van het nieuwe Prioritaire Stoffenbeleid aangepast. Wetgevingsconflict? Lokale versus EU (REACH) normen, Lucht emissie Uit: Handreiking REACH en vergunningverlening , Agentschap NL, 2011
 23. 23. 23 Bodem Hiervoor geldt dat elke emissie naar de bodem als een verontreiniging wordt gezien die tegen moet worden gehouden door het invoeren van verplichte maatregelen, behalve als het bedrijf kan bewijzen dat de geëmitteerde stoffen niet als verontreiniging moeten worden gezien. Hierbij kan de REACH-informatie voor de aanvrager mogelijk als onderbouwing dienen. REACH bevat bijvoorbeeld in bijlage IV stoffen die minimale risico’s hebben. In bepaalde situaties kan het bedrijf beweren dat op grond van de eigenschappen en de minimale risico’s, de emissie van deze stoffen naar de bodem is toegestaan. Wetgevingsconflict? Lokale versus EU (REACH) normen, Bodem emissie Uit: Handreiking REACH en vergunningverlening , Agentschap NL, 2011
 24. 24. 24 Stoffen die ongewenst vrijkomen. Deze vallen niet onder REACH maar zijn wel relevant voor de Wm en het prioritaire stoffen beleid. Let wel: Ook al heeft het bedrijf autorisatie om de stof toe te passen kan de vergunningverlener naast de voorschriften uit REACH extra eisen stellen om emissies te beperken. • Het opnemen van eisen die verdergaan dan REACH is toegestaan, als dit nodig is vanwege andere internationale verplichtingen of regio specifieke omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan eisen die voortkomen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW), het Nederlandse prioritaire stoffenbeleid, de verdragen over persistente organische stoffen (UN-ECE-POP- en UNEP-POP-verdrag), de Richtlijn Industriële Emissie (RIE)/IPPC_richtlijn of eisen voor stoffen genoemd in de Oslo-Parijs Conventie (OSPAR). Wetgevingsconflict? Lokale of EU wetgeving versus REACH, overig Uit: Handreiking REACH en vergunningverlening , Agentschap NL, 2011
 25. 25. 25 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, Voor alle bedrijven gelden dezelfde regels. Het besluit onderscheidt Type A-, B- en C-inrichtingen: • Type A: bedrijven waarvan de activiteiten weinig invloed hebben op het milieu. Deze vallen onder het licht regime en hoeven geen melding te doen bij oprichting of wijziging van de inrichting. Bedrijven die onder deze categorie vallen zijn onder andere kantoren, banken, diverse zorginstellingen, huisartsen en peuterspeelzalen. • Type B: deze bedrijven moeten bij de oprichting of wijziging van de inrichting een melding doen. Dit zijn bedrijven uit onder andere de metaalelektroindustrie, tandheelkundige laboratoria, zeefdrukkerijen en een deel van de afvalverwerkende bedrijven. • Type C: bedrijven waarvoor de vergunningplicht geldt of waarop een landbouw AMvB van toepassing is. IPPC-bedrijven zijn een uitzondering; zij vallen niet onder het Activiteitenbesluit. Artikel 1.15 van het besluit bevat een algemene informatieverplichting. Het bevoegd gezag kan volgens dit artikel een bedrijf verzoeken om de REACH-gegevens te overleggen. Veel downstream gebruikers vallen onder type A – en B-inrichtingen. Dit zijn dus bedrijven die niet beschikken over de informatie in het registratiedossier maar die wel moeten voldoen aan de voorwaarden die bij de registratie zijn vastgelegd. Hetzelfde geldt voor de autorisatie- en restrictiebepalingen. Wetgevingsconflict? Lokale versus EU (REACH) normen Uit: Handreiking REACH en vergunningverlening , Agentschap NL, 2011

×