Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Css vranov - Myslim ekonomicky

398 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Css vranov - Myslim ekonomicky

 1. 1. Projekt Myslím ekonomicky Bratislava 27.3.2014 Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou
 2. 2. ČO JE TO KVALITA? Kvalitné vzdelávanie?
 3. 3. Poskytuje nám naša škola kvalitné vzdelanie? ÁNO/ NIE
 4. 4. Naša škola  470 študentov strednej, základnej a materskej školy  Zameranie: cudzie jazyky, mediálna výchova a informatika  Finančná matematika a Aplikovaná ekonómia
 5. 5. My v číslach Výsledky našich úspešných maturantov
 6. 6. Triedny učiteľ
 7. 7. Učitelia
 8. 8. Euroscola
 9. 9. ComeniusVysoké Tatry Taliansko Rumunsko Spoločná fotka všetkých zúčastnených
 10. 10. Mládež v akcii
 11. 11. Školský bufet
 12. 12. Mikulášska misijná dražba
 13. 13. Noc v škole
 14. 14. Súťaže
 15. 15. Zimné kurzy
 16. 16. Plavecký kurz
 17. 17. Valentínsky ples
 18. 18. Mimoškolské aktivity INSIDE CSŠ TV
 19. 19. Médiá o nás
 20. 20. Čo nám chýba k 'dokonalosti'?  PENIAZE – 12 % zadržaných mestom (od roku 2006 – 35 000 € )
 21. 21. Fínsky model školstva u nás???
 22. 22. ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ Bea a Veronika

×