Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Báo cáo Hội thảo chiến lược Đề án NNQG 2020 ĐH Hà Nội

390 views

Published on

Báo cáo tại Hội thảo chiến lược Đề án NNQG 2020 ngày 20/09/2013 của trường ĐH Hà Nội

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Báo cáo Hội thảo chiến lược Đề án NNQG 2020 ĐH Hà Nội

  1. 1. ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ ĐỀ ÁN 2020 Add.: Km 9, Nguyen Trai Road, Thanh Xuan, Ha Noi, Viet Nam Tel: +84-4-3854 4338 Fax: +84-4-3854 4550 Email: dhhn@hanu.edu.vn Website: www.hanu.edu.vn www.internationaloffice.hanu.vn
  2. 2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI 2   •Thành lập năm 1959 ( trước đây là Trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội – Thanh Xuân) •304 giáo viên ngoại ngữ (10 ngoại ngữ); •87 giáo viên dạy 6 chuyên ngành bằng tiếng Anh (QTKD, Du lịch, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, CNTT, Quốc tế học) •15,000 sinh viên chuyên ngữ và chuyên ngành •15 phòng máy học tiếng chuyên dụng, 2 phòng học tiếng multimedia, 2 phòng dạy phiên dịch chuyên nghiệp (dịch song song – dịch cabin).
  3. 3. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2011-2013 3 (tính đến ngày 10/9/2013)   •Bồi dưỡng NLNN và NVSP cho 3404 giáo viên phổ thông; •Hướng dẫn 100 tiết tự học trực tuyến cho 861 giáo viên do 3 trường CĐ và ĐH khác bồi dưỡng; •Khảo sát, kiểm tra đánh giá NLNN (đầu vào, đầu ra cho 6.127 giáo viên) •Giải ngân năm 2011-2012:  12 tỉ 857 triệu ngân sách cấp, đối ứng 1,6 tỉ (giải ngân đạt 98,7%)  9 tỉ 592 triệu (ngân sách các tỉnh)
  4. 4. ĐỀ XUẤT NHẬN NHIỆM VỤ 4   •Khai thác thiết bị dạy-học ngoại ngữ  Xây dựng chương trình bồi dưỡng, tập huấn khai thác các trang thiết bị ngoại ngữ hiện có (phương pháp giảng dạy, soạn bài giảng điện tử phù hợp với thiết bị, xây dựng phần mềm dạy- học NN)  Nghiên cứu hiệu quả khai thác thiết bị tại các đơn vị được Đề án đầu tư  Nghiên cứu các loại thiết bị mới, tính khả thi nếu ứng dụng vào hoàn cảnh của Việt Nam thông qua các mô hình thí điểm
  5. 5. ĐỀ XUẤT NHẬN NHIỆM VỤ 5   •Giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh  Đã xây dựng 05 chương trình Cử nhân của 05 chuyên ngành dạy bằng tiếng Anh: QTKD, Du lịch, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, CNTT theo đặt hàng của ĐA2020  Tập huấn triển khai chương trình hoặc xây dựng các chương trình chuyên ngành mới mang tính liên thông quốc tế
  6. 6. ĐỀ XUẤT 6   • Xây dựng và công bố rộng rãi Chiến lược thực hiện ĐA 2014-2015, 2016-2020 cùng các cán bộ quản lý các Cục, Vụ liên quan. Ví dụ: Chỉ tiêu Đào tạo sư phạm ngành tiếng Anh / Đào tạo chuyên ngành bằng tiếng Anh
  7. 7. Thank you Merci 謝謝 Vielen Dank ありがとう

×