Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diksiyon, Etkili İletişim, Beden Dili

587 views

Published on

Diksiyon, Etkili İletişim, Beden Dili

Published in: Career
  • Be the first to comment

Diksiyon, Etkili İletişim, Beden Dili

  1. 1. ‘‘Dilimin Sınırları Dünyamın Sınırlarıdır’’ DİKSİYON – ETKİLİ İLETİŞİM - BEDEN DİLİ
  2. 2. -Diksiyon ve İletişimin Kısa Tanımı -Doğru Nefes Alım Tekniği - Ses Eğitimi Ses Çeşitleri Sesin Netlik Kazanması Sesin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Mikrofonsuz Sesi İleri Atma Tekniği - Dil, Dudak ve Çene Tembelliklerinin Aşılması
  3. 3. - Kelime Dağarcığı Ölçme ve Kelime Dağarcığını Geliştirme Teknikleri - Konuşmada Süre, Tonlama, Ezgi, Vurgu, Ulama, Durak - Günlük Yaşamda Vurgu ve Tonlama Çalışması - Harflerin Doğru Söylemleri - Birlikte Kullanıldığında Yuvarlamalara, Sürçmelere Neden Olan Harflerin Kullanımı -Konuşma Bozuklukları - Telaffuz Kusurları -Sıkça Kullanılan Yanlış Sözcüklerin Doğru Kullanımları -Türkiye Türkçesinin Standart Konuşma (İstanbul Ağzı) Kuralları
  4. 4. -Sözlü İletişim Biçimleri ( Kişilerarasında Uygulamalı Ders) -Doğrudan Ve Dolaylı İletişim - Kişisel Ve Bağlamsal İletişim -Ayrıntılı ve Öz İletişim - Onaylayan ve Onaylamayan İletişim -Dışlayan ve Dahil Eden İletişim - Kendine ve Diğer Kişilere Odaklı İletişim -Destekleyici ve Savunucu iletişim -Aşağılayıcı İletişim -Övücü İletişim -Eleştirel İletişim -Kendini Anlatma -Diyalog Kurma
  5. 5. -Beden Dili -Bilinçaltı ve Beden Dili İlişkisi -Beden Dili ile Varlık Göstergesi -Bedeni Konuşmada Etkin Olarak Kullanma -Heyecansal Kontrol - Beyin- Dil- Diyafram ve Topuk İlişkisi -Kahkaha- Mizah ve Diyafram İlişkisi
  6. 6. -Sunum - Doğaçlama Konuşma (Nefes, Ses, Vurgu, Tonlama, Anlatma ve Etki- Tepki(iletişim) Öğelerinin Kullanımı ile) İş Mülakatlarında Ve İş Yaşamında Karşılaşılan Durumlarla İlgili Tiyatro Gösterisi
  7. 7. TEŞEKKÜR EDERİM

×