Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ossiannilsson 1312012 digitala skollyftet

1,243 views

Published on

Ossiannilsson om Drivet och lusten att lära. Om det informella lärandet i skolan. Det digitala klassrummet, v 6 2014
http://www.digitalaskollyftet.se/upplagg/aktiviteter/item/vecka-6-ebba-ossiannilsson

Published in: Education
 • Hi there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here - Check our website! http://bit.ly/resumpro
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Kom hit från http://www.digitalaskollyftet.se/upplagg/aktiviteter/item/vecka-6-ebba-ossiannilsson där de bl a talar om rhizomatiskt lärande:
  'Ett mer rhizomatiskt inriktat arbetssätt kan vara ett bra sätt att komma vidare i skolan för att koppla samman formellt och informellt lärande. Istället för att se kunskap som något färdigt och tillrättalagt, är det viktigt att utmana och att hitta varje elevs proximala utvecklingszon. Det gäller att hitta de vägar som är framkomliga, som väcker nyfikenheten och viljan att veta mer. Att knyta an till barns och ungdomars digitala vardag utanför skolan är en del av detta, menar Ebba Ossiannilsson.'

  Rhizomatiskt lärande tycker jag är ett sådant vackert ord så jag gick till deras källa, Pellepedagog: http://pellepedagog.se/rhizomatiskt-larande/ :

  'Att jobba rhizomatiskt är att vara på väg, att se kunskap som något annat än färdigpackad, tillrättalagd och färdigdefinierad, att uppskatta det kollaborativa och att bjuda in och söka motstånd i lärandemiljön. Jag måste fortsätta lära mig, och jag måste både våga lära med eleverna och prata om mitt eget lärande med dem. Det här är att stretcha komfortzonen och utmana skolan, eleverna, kunskapsbegreppet och mig själv. Och jag är på inga sätt kunnig eller en auktoritet i ämnet – men jag känner att jag står på randen till något stort, något outforskat, något viktigt.'
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Ossiannilsson 1312012 digitala skollyftet

 1. 1. Om drivet och lusten att lära… Rhizomatiska perspektiv Ebba Ossiannnilsson, PhD Digitala Skollyftet 2 december 2013
 2. 2. Ebba Ossiannilsson, PhD Lunds Universitet
 3. 3. Lusten att lära, hur utvecklas den och hur tas den tillvara
 4. 4. Lusten att lära, hur utvecklas den och hur tas den tillvara och kultiveras
 5. 5. Lärande
 6. 6. Varför skiljer vi på fritids och skola?
 7. 7. Det formella lärandet sker ofta i skolan, på bestämda tider, platser och tillsammans med bestämda personer. Läraren är den som bestämmer vad eleverna ska lära in. Det är planerat med hjälp av läroplaner, kursplaner, kurslitteratur och lärare. • – Vi vuxna har en genomtänkt plan när vi lär oss. Vi lägger vikten vid innehållet och så blir det ofta för barnen i skolan också, säger han. • Det informella lärandet däremot kan plötsligt inträffa utan att man egentligen tänkt att man ska lära sig något. Det sker i ögonblicket och hos någon som har lust att lära, ofta på fritidshemmet. • Innehållet i det som barn lär sig på fritidshemmet och i skolan kan vara detsamma. Men det är hur barnen lär sig, lärandets form, som skiljer sig åt (Jensen M 28 augusti 2013).
 8. 8. Varför är fritidsintressen oftast mer intressanta än ”skolarbetet”
 9. 9. Är det fritids som är "per default" o skola i second line -hur går de att vara likvärdiga/jämbördiga .
 10. 10. Individualiserad, oberoende och kollaborativt lärande och bildning and offers to customers
 11. 11. Rollförändringar Självbedömning och/eller formella prov och bedömningar .
 12. 12. Kreativitet, motivation och självbedömning
 13. 13. Paradigmskifte .
 14. 14. • Massively Massively Open Online Courses • Open Tablet Computing • Courses Games and Gamification Learning Analytics 3D Printing Wearable Technology Augmented Reality • Online
 15. 15. Rhizome Serendipity 21
 16. 16. Learning by design
 17. 17. Illustration avseende motivation för lärande i olika situationer Joachim Stroh Dec 20, 2012 (edited) Peeragogy Handbook
 18. 18. Hur tillvaratas personalens informella lärande Är det så bra med kurs som personal fortbildning
 19. 19. Caring is sharing, sharing is caring Footprints W:www.oulu.fi; www.lu.se/ced E:Ebba.Ossiannilsson@oulu.fi E:Ebba.Ossiannilsson@ced.lu.se FB:Ebba Ossiannilsson T:@EbbaOssian Phone: +4670995448 S:http://www.slideshare.net/Ebba Ossiann Ossiannilsson 2013

×