Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Стратегія дерегуляції економіки України

Ad

Київ, 28/08/2014 
Стратегія дерегуляції економіки України

Ad

2 
ЗмістСтр. 
А.Ключові тези3 
Б.Методологія розробки дорожньої карти дерегуляції6 
B.Загальноекономічні дерегуляційні іні...

Ad

3 
А. Ключові тези

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Check these out next

1 of 83 Ad
1 of 83 Ad

Стратегія дерегуляції економіки України

Download to read offline

Стратегія дерегуляції економіки України

Стратегія дерегуляції економіки України

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you

Advertisement

More from EasyBusiness

Advertisement

Стратегія дерегуляції економіки України

 1. 1. Київ, 28/08/2014 Стратегія дерегуляції економіки України
 2. 2. 2 ЗмістСтр. А.Ключові тези3 Б.Методологія розробки дорожньої карти дерегуляції6 B.Загальноекономічні дерегуляційні ініціативи12 Г.Деталізація дерегуляційних ініціатив у розрізі галузей22 В.1.Харчова галузь24 В.2.Аграрна галузь34 В.3.Будівельна галузь43 В.4.Електроенергетика54 В.5.Нафта і газ62 В.6.Інформаційні технології71 Д.Деталізація дерегуляційних ініціатив у розрізі державних інспекцій81
 3. 3. 3 А. Ключові тези
 4. 4. 4 В ході розробки стратегії по дерегуляції було опитано ~100 організацій та виявлено ~800 «точок болю» для бізнесу Джерело: Міністерство економічного розвитку і торгівлі Інформаційні технології ~90 ~70 ~30 Нафтогазова галузь Аграрна галузь ~400 Харчова галузь Електро- енергетика ~70 ~40 Будівельна галузь ~100 Загально- економічні ініціативи ВСЬОГО ~800 А КЛЮЧОВІ ТЕЗИ КЛЮЧОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО ЗАЛУЧЕНІ ДО РОЗРОБКИ www.easybusiness.in.ua
 5. 5. 5 Загальний економічний ефект від імплементації стратегії по дерегуляції складає ~300 млрд. грн. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ГАЛУЗЕВИХ ТА РЕГУЛЯТОРНИХ СФЕР Джерело: Міністерство економічного розвитку і торгівлі А КЛЮЧОВІ ТЕЗИ 14 24 21 11 6 30 11 10 16 8 12 2,0 4,0 2,5 3,5 3,0 7,5 2 6 1,0 5 0,5 1,5 1 3 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 6,5 8,0 6,0 7,0 5,0 5,5 4,5 7 8 9 10 11 12 13 14 8 Технічне регулювання Податкова система ІТ СКОРОЧЕННЯ ДЕРЖ. ВИДАТКІВ, [МЛРД.ГРН.] Система контрольної діяльності Дозвільна система і система ліцензування Митниця Інші проблеми Харчова галузь КОРУПЦІЙНА СКЛАДОВА, [МЛРД.ГРН.] Нафтогазова галузь Електроенергетика Будівельна галузь Аграрна галузь 6 Економічний ефект від впровадження галузевих ініціатив, [млрд.грн.] 8 Економічний ефект від впровадження загальноекономічних ініціатив, що не стосуються проаналізованих галузей, [млрд.грн.] www.easybusiness.in.ua
 6. 6. 6 Б. Методологія розробки дорожньої карти дерегуляції
 7. 7. 7 Створено механізм формулювання та пріоритезації дерегуляційних ініціатив Б Джерело: Міністерство економічного розвитку і торгівлі ЕТАПИ РОЗРОБКИ ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ >Підготовка списку експертів та інших зацікавлених осіб >Аналіз попереднього досвіду >Аналіз бар'єрів в процесі підготовки ідеї в закон >Підготовка попередніх гіпотез >Проведення експертних інтерв'ю з: Експертні групи Бізнес-асоціації Індустріальні асоціації >Проведення опитування підприємств в регіонах >Діалог з іншими "стейкхолдерами" >Підготовка основних гіпотез >Аналіз міжнародного досвіду >Підготовка першо- черговихцілей по дерегуляції >Групування гіпотез в матрицю >Проведення оцінки гіпотез: Потенційний ефект Легкість / складність >Консультації з експертами, асоціаціями, депутатами, чиновниками і іншими "стейкхолдерами" >Підготовка документу стратегії по дерегуляції: Пріоритезаціягіпотез Планування дій Оцінка необхідних ресурсів >Підтвердження згоди "стейкхолдерів" >Розробкаметодології контролю імплементації >Медійна підтримка >Розуміння попереднього досвіду >Список попередніх гіпотез >Набір «матриць» з структурованими гіпотезами >Згрупований і пріори- тезований список гіпотез >Фінальний документ стратегії по дерегуляції ЕКСПЕРТНІ ІНТЕРВ’Ю ФОРМУЛЮ- ВАННЯ ГІПОТЕЗ ОЦІНКА ГІПОТЕЗ ПРІОРИТЕЗАЦІЯ І ФОРМУЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ ЕТАП ОБСЯГ РОБОТИ РЕЗУ- ЛЬТАТИ >Результати опитування бізнесу >Розуміння проблем по дерегуляції МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ www.easybusiness.in.ua
 8. 8. 8 Регуляторні обмеження аналізувалися як по регуляторних сферах, так і в розрізі галузей економіки НАПРЯМКИ АНАЛІЗУ ДЕРЕГУЛЯЦІЙНИХ ІНІЦІАТИВ Джерело: Міністерство економічного розвитку і торгівлі ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНИЙ ПІДХІД ГАЛУЗЕВИЙ ПІДХІД Регуляторні обмеження, які впливають на всі аспекти господарської діяльності МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ Б 1 2 4 5 6 3 ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА І СИСТЕМА ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПОДАТКОВА СИСТЕМА МИТНИЦЯ ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ІНСПЕКЦІЇ) 1 2 4 5 6 3 ХАРЧОВА ГАЛУЗЬ АГРАРНА ГАЛУЗЬ БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА НАФТОГАЗОВА ГАЛУЗЬ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ Регуляторні обмеження, які впливають на ринки окремих галузей економіки www.easybusiness.in.ua
 9. 9. Джерело: Проектний офіс, Укрстат, OECD, IT Ukraine, Держзовнішінформ 9 ПІДХІД ДО ВИБОРУ КЛЮЧОВИХ ГАЛУЗЕЙ ДОЛЯ ІНДУСТРІЇ У ВВП [2012] ДИНАМІКА ІНДУСТРІЇ, CAGR [2008-2012] К-СТЬ РОБОЧИХ МІСЦЬ, тис. осіб [2012] ЕКСПОРТ, CAGR [2008-2012] РОСЛИННИЦТВО БУДІВНИЦТВО ІТ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ ХАРЧОВА ГАЛУЗЬ ТВАРИННИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА НАФТА І ГАЗ АВТОМОБІЛЕБУД. МЕТАЛУРГІЯ ВУГІЛЬНА ПРОМИС-ТЬ МАШИНОБУДУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧ. МАШ-БУД. РАНЖУВАННЯ ХІМІЧНА ПРОМИС-ТЬ АГРАРНА ГАЛУЗЬ 2,1% 2,3% 4,7% 0,9% 3,2% 3,3% 7,7% 2,2% 1,0% 1,4% 3,1% 1,4% 5,0% 0,7% 4,0% 1,3% -27,6% 9,8% 2,9% 3,3% -0,1% 0,8% 12,4% -39,7% 10,9% 15,8% -1,4% 1,1% 148 102 244 274 322 194 277 235 198 498 322 294 282 374 20,1% 18,1% -5,2% 28,4% 8,8% 11,3% 4,7% 8,0% 15,2% 10,1% 17,9% 41,2% 17,4% 6,9% Галузі першого пріоритету за результатами аналізу: харчова, аграрна, будівельна, електроенергетика, нафта і газ, ІТ Б МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ www.easybusiness.in.ua
 10. 10. 10 НАПРАЦЬОВАНІ ДЕРЕГУЛЯЦІЙНІ ІНІЦІАТИВИ ЗА СФЕРАМИ Загалом було сформульовно та пріоритезовано близько 800 дерегуляційних ініціатив Джерело: Міністерство економічного розвитку і торгівлі ПРИКЛАДИ НАЙГОСТРІШИХ ПИТАНЬ ХАРЧОВА ГАЛУЗЬ АГРАРНА ГАЛУЗЬ 1. Скасування коруп. потоків ДК «Екокомресурси», задля зменш. адмін. витрат підприємств 2. Реформування системи безпечності харчових продуктів 1. Ліквідація державної інспекції сільського господарства 2. Формування Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в частині похідних прав на землі с/г призначення ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 1. Дозвіл на реєстрацію компаній та відкриття банківських рахунків закордоном 2. Спрощення процедури отримання дозволу на працевлаштування нерезидентів України Інформаційні технології Будівельна Нафта і газ галузь ~70 ~30 Загально- економічні ініціативи ~100 ~800 ВСЬОГО ~400 Аграрна галузь ~90 ~70 Електро- енергетика Харчова галузь ~40 ЕКОН. ЕФ., [МЛН.ГРН] КОРУПЦІЯ, [МЛН.ГРН] ~100 ~250 ~600 ~300 ~1 000 ~300 ~250 ~300 ~500 ~10 ~50 ~200 Б МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ www.easybusiness.in.ua
 11. 11. 11 Механізм пріоритезації базується на двох критеріях: економічний ефект та легкість виконання ПІДХІД ДО ПРІОРИТЕЗАЦІЇ ІНІЦІАТИВ 1)Критерій «Легкість виконання» передбачає як технічні аспекти імплементації (прийняття закону / акту КМУ) так і нетехнічні (лоббі, соціальний спротив і т.д.) 2)Критерій «Ефект від виконання» передбачає експерту оцінку економічного ефекту на галузь та економіку Джерело: Міністерство економічного розвитку і торгівлі ЛЕГКІСТЬ ВИКОНАННЯ 1) ЕФЕКТ ВІД ВИКОНАННЯ 2) І-й пріоритет ІІ-йпріоритет ІІІ-й пріоритет маленький великий складно легко ІV-й пріоритет ІЛЮСТРАТИВНО 1 Продаж 3G ліцензій 2 Ліквідація с/г інспекції 3 Відміна мораторію на продаж с/г землі 4 Запровадження відповідальності контролюючих органів у сфері захисту прав споживачів у ході перевірок 5 Проведення аналіз відповідності ліцензованих видів господраської діяльності встановленим критеріям впровадження ліцензування А МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ www.easybusiness.in.ua
 12. 12. 12 В. Загальноекономічнідерегуляційні ініціативи
 13. 13. 13 ЗАГАЛОМ Економічний ефект загальних ініціатив ~86 млрд. грн., скорочення корупції ~64 млрд. грн. і видатків ~24 млрд. грн. СЕГМЕНТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ ДЕРЕГУЛЯЦІЙНИХ ІНІЦІАТИВ 0. ІНШІ ПРОБЛЕМИ 1. ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА І СИСТ. ЛІЦЕНЗУВ. 2. ПОДАТКОВА СИСТЕМА 3. МИТНИЦЯ 4. ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 6. СИСТЕМА КОНТРОЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Джерело: Міністерство економічного розвитку і торгівлі 14 81 8 13 8 27 11 ~14 ~12 ~8 ~8 ~21 ~24 ~86 Б ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ІНІЦІАТИВИ ~9 ~6 ~6 ~10 ~64 ~15 ~18 1) Економічний ефект розраховується терміном до 2020 року ~7 ~3 ~2 ~2 ~6 ~24 ~4 СПРОЩЕННЯ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ (1) Поліпшення загального бізнес-клімату та умов веден- ня бізнесу (1) Скасув. ~100 ліцензій; (2) Скор. к-сті дозв. і часу на іх отрим. вдвічі (1) Cкороч. к- сті подат. до 9 (2) Спрощ. адмініструв. податків (1) Створення «єдиного вікна» (2) Спрощ. мит- ного офор. тов. (1) Гармоніза- ція технічних регламентів України з ЄС (1) Скор. орг. з контр. функц. з 79 до 32; (2) Скор. функ. контр. на 40% 62 387 54 33 37 94 107 КІЛЬКІСТЬ ПЕРШОЧЕРГ. ІНІЦАТИВ НА САЙТІ, [ШТ.] ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ1), [МЛРД. ГРН.] СКОРОЧЕННЯ ДЕРЖ. ВИДАТ., [МЛРД. ГРН./ РІК] КОРУПЦІЯ, [МЛРД. ГРН. / РІК ] КЛЮЧО- ВІ ТЕЗИ КІЛЬКІСТЬ ЗАГАЛЬНО- ЕКОНОМІЧ. ІНІЦ., [ШТ.] www.easybusiness.in.ua
 14. 14. 14 Проаналізувавши загальноекономічні дерегуляційні ініціативи було виявлено 81 ініціатива першого пріоритету ПРІОРИТЕЗАЦІЯ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ ІНІЦІАТИВ Джерело: Міністерство економічного розвитку і торгівлі ЛЕГКІСТЬ ВИКОНАННЯ ЕФЕКТ ВІД ВИКОНАННЯ ІІ-й пріоритет І-й пріоритет ІІІ-й пріоритет маленький великий складно легко ІV-й пріоритет В ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ІНІЦІАТИВИ Кількість ініціатив, [шт.] Корупційна складова, [млрд. грн. / рік] Вплив на ВВП, [млрд. грн.] Скор. держ. видатків, [млрд. грн.] ~29 ~40 ~11 176 Кількість ініціатив, [шт.] Корупційна складова, [млрд. грн.] Вплив на ВВП, [млрд. грн.] Скор. держ. видатків, [млрд. грн.] ~10 ~4 ~14 61 Кількість ініціатив, [шт.] Корупційна складова, [млрд. грн.] Вплив на ВВП, [млрд. грн.] Скор. держ. видатків, [млрд. грн.] ~13 ~17 ~5 81 Кількість ініціатив, [шт.] Корупційна складова, [млрд. грн.] Вплив на ВВП, [млрд. грн.] Скор. держ. видатків, [млрд. грн.] ~16 ~11 ~4 69 www.easybusiness.in.ua
 15. 15. 15 Першочергові загальноекономічні ініціативи у регуляторній сфері «Загальні питання» Джерело: Робоча група при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі 1 2 3 4 5 Скоротити процедуру припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за заявницьким принципом Прискорити прийняття окремого Закону «Про валютне регулювання і валютний контроль» Створити на місцях «єдине інвестиційне вікно» Вдосконалити процедуру реєєстрації права власності ТОП-5 ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ ДЕРЕГУЛЯЦІЙНИХ ІНІЦІАТИВ В РАМКАХ РЕГУЛЯТОРНОЇ СФЕРИ В ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ІНІЦІАТИВИ Скасувати вимоги щодо необхідності обов'язкового надання паперових витягів, виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців www.easybusiness.in.ua
 16. 16. 16 Першочергові загальноекономічні ініціативи у регуляторній сфері «Дозвільна система і система ліцензування» Джерело: Робоча група при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі 1 2 3 4 5 Скасувати ліцензію на експорт алкогольних напоїв Розробити проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо передачі територіальним органам центральних органів виконавчої влади та місцевим державним адміністраціям повноважень з видачі документів дозвільного характеру Скоротити більше ніж на 50 відсотків кількість видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню Перейти до електронного способу подачі та отримання документів дозвільного характеру та ліцензій Скоротити перелік документів, які суб'єкту господарювання необхідно подати для одержання документу дозвільного характеру ТОП-5 ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ ДЕРЕГУЛЯЦІЙНИХ ІНІЦІАТИВ В РАМКАХ РЕГУЛЯТОРНОЇ СФЕРИ В ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ІНІЦІАТИВИ www.easybusiness.in.ua
 17. 17. 17 Першочергові загальноекономічні ініціативи у регуляторній сфері «Податкова система» Джерело: Робоча група при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі 1 2 3 4 5 Розробити та прийняти нормативно-правові акти щодо спрощення форм податкової звітності Запровадити тільки щорічне звітування суб’єктами малого і середнього бізнесу (крім ПДВ у випадках необхідності відшкодування податкового кредиту) Усунути необґрунтовані підстави щодо відмов у відшкодуванні ПДВ, зокрема визначення правочинів недійсними, забезпечення 100% відшкодування сум ПДВ суб’єктам господарювання Розробити порядок подання фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами в електронній формі Вдосконалити систему трансфертного ціноутворення В ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ІНІЦІАТИВИ ТОП-5 ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ ДЕРЕГУЛЯЦІЙНИХ ІНІЦІАТИВ В РАМКАХ РЕГУЛЯТОРНОЇ СФЕРИ www.easybusiness.in.ua
 18. 18. 18 Першочергові загальноекономічні ініціативи у регуляторній сфері «Митниця» Джерело: Робоча група при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі 1 2 3 4 5 Ліквідувати плани з мобілізації податків і зборів для митних постів і центрів митного оформлення Доповнити перелік митних декларацій, що міститься у абзаці 2 пункту 3.3. Інструкції НБУ №136 від 24 березня 1999 року, типами митних декларацій ІМ 74 «Митний склад» та ІМ 51 «Переробка на митній території України» Удосконалити процедуру митної оцінки (визначення митної вартості) відповідно до рекомендацій СОТ і ЄС Затвердити нормативно-правовий акт щодо порядку застосування автоматизованої системи аналізу та управління ризиками під час митного контролю та митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації Передати повноваження щодо надання сертифікатів походження EUR1 до Державної митної служби України В ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ІНІЦІАТИВИ ТОП-5 ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ ДЕРЕГУЛЯЦІЙНИХ ІНІЦІАТИВ В РАМКАХ РЕГУЛЯТОРНОЇ СФЕРИ www.easybusiness.in.ua
 19. 19. 19 Першочергові загальноекономічні дерегуляційні ініціативи у регуляторній сфері «Технічне регулювання» Джерело: Робоча група при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі Сформувати електронну повнотекстову інформаційну базу національних стандартів Забезпечити прийняття ідентичних європейским технічних регламентів Забезпечити прийняття законодавчих та нормативно-правових актів, визначених новою редакціює закону України про метрологію і метрологічну діяльність Розмежувати вимоги до маркування харчових і нехарчових продуктів Затвердити Стратегію розвитку системи технічного регулювання України на період до 2018 року В ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ІНІЦІАТИВИ ТОП-5 ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ ДЕРЕГУЛЯЦІЙНИХ ІНІЦІАТИВ В РАМКАХ РЕГУЛЯТОРНОЇ СФЕРИ 1 2 3 4 5 www.easybusiness.in.ua
 20. 20. 20 Першочергові загальноекономічні ініціативи у сфері «Система контрольної діяльності (інспекції)» Джерело: Робоча група при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі Ввести норму щодо встановлення граничної кількості днів у році для проведення контролюючими органами перевірочних заходів Встановити заборону контролюючим органам перевіряти виконання вимог нормативно-правових актів, до яких не забезпечено вільний та безоплатний доступ суб'єктів господарської діяльності, а також встановити відповідальність за порушення такої заборони Скасувати обов’язковість укладення договорів на постійне обов'язкове обслуговуванню державними аварійно- рятувальними службами Скасувати необхідність проведення обов'язкових навчань для керівників з питань дій в надзвичайних ситуацій В ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ІНІЦІАТИВИ ТОП-5 ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ ДЕРЕГУЛЯЦІЙНИХ ІНІЦІАТИВ В РАМКАХ РЕГУЛЯТОРНОЇ СФЕРИ 1 2 3 4 www.easybusiness.in.ua
 21. 21. 21 Г. Деталізація ініціатив по дерегуляції у розрізі галузей
 22. 22. 22 Економічний ефект по галузях ~85 млрд. грн., скорочення корупції ~60 млрд. грн. і видатків бюджету ~24 млрд. грн. Джерело: Міністерство економічного розвитку і торгівлі Зменшення корупції в сфері виробництва і продажу Підняття України в рейтингу Doing Business та усунення корупції Лібералізація ринку і підняття України у рейтингу Doing Business Адаптація процесів виробництва до норм ЄС Збільшення частки власного видобутку нафти і газу та змен- шення залеж- ності від РФ Інтеграція галузі інформаційних технологій на світовий ринок В ДЕТАЛІЗАЦІЯ ІНІЦІАТИВ У РОЗРІЗІ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ КЛЮЧОВІ ТЕЗИ ПОКАЗНИК ТА ГАЛУЗЬ ХАРЧОВА ГАЛУЗЬ АГРАРНА ГАЛУЗЬ БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ ЕЛЕКТРО- ЕНЕРГЕТИКА НАФТОГАЗОВА ГАЛУЗЬ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 3,2% 3,1% 1,4% 0,9% 7,7% 8,3% 10,9% 0,8% 3,3% -0,1% 15,8% -0,2% 17,9% 58,6% 6,9% 28,4% 4,7% 18,1% 374 576 322 498 198 235 12 11 3 21 7 7 10 16 11 11 6 30 3 1 1 2 4 4 1) Економічний ефект розраховується терміном до 2020 року 12 24 15 16 24 28 ДОЛЯ ГАЛУЗІ У ВВП ДИНАМІКА ГАЛУЗІ, CAGR [2008-2012] ЕКСПОРТ, CAGR [2008-2012] КІЛЬКІСТЬ РОБОЧИХ МІСЦЬ, [ТИС. ОСІБ] КОРУПЦІЯ, [МЛРД. ГРН. / РІК] ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ1), [МЛРД. ГРН.] СКОРОЧ. ДЕРЖ. ВИДАТ- КІВ, [МЛРД. ГРН. / РІК] DOING BUSINESS КІЛЬКІСТЬ ПЕРШОЧЕР- ГОВИХ ІНІЦ. НА САЙТІ www.easybusiness.in.ua
 23. 23. 23 Г.1. Харчова галузь
 24. 24. 24 Дерегуляція в харчовій галузі спрямована на адаптацію виробничих процесів до норм і стандартів ЄС Джерело: Міністерство економічного розвитку і торгівлі КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ГАЛУЗІ ЕФЕКТ НА ВВП ВІД ДЕРЕГУЛЯЦІЇ ~30МЛРД. ГРН. Г.1 ХАРЧОВА ГАЛУЗЬ ВПЛИВ НА DOING BUSINESS КОРУПЦІЙНА СКЛАДОВА ~7 МЛРД. ГРН. 15,8% 7,7% 17,9% 374 Кількість робочих місць, [тис. осіб] Доля галузі у ВВП Динаміка індустрії, CAGR [2008-2012] Експорт, CAGR [2008-2012] www.easybusiness.in.ua
 25. 25. 25 Першочергові дерегуляційні ініціативи в харчовій галузі за результатами опитування бізнесу (1/3) Джерело: Робоча група при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі Реформування системи безпечності харчових продуктів та адаптація українського законодавства до вимог європейського Механізм і контроль: Прийняття проекту ЗУ "Про внесення змін до деяких закондоавчих актів України щодо харчових проектів" №4179а (депутати- ініціатори: О. Продан, Т. Кутовий, Н. Агафонова, О. Бєлькова, С. Каплін та ін.) За –бізнес Проти -Державна санітарно- епідеміологічна служба України, Міністерство охорони здоров’я та їх лобі у Верховній Раді України, Держспоживінспекція України Корупція:Існуючий закон не визн.чіткий порядок пров. експер. безпеч. харчових продуктів та макс. терміни їх провед. Екон. ефект:Зменш. щорічні держ. витрат на 314 млн. грн. (витрати на рік –744 млн. грн.)для утрим. органів контролю безп. харч. продуктів Підвищення безпечності та якості харчових продуктів. Зменшення кількості контролюючих органів. Створення умов для експорту харчових продуктів в ЄС та інші розвинуті країни світу (1)Підвищення безпечності і якості харчових продуктів(2) Споживач буде платити менше за державний контроль(3)Зменшення витрат бізнесу, пов`язанних з держ. контр. (4)Зменш. затрат з бюджету на державний контроль Катерина Онул, IFC Яна Добідовська, експерт Геннадій Кузнєцов, Ліга виробників харчових продуктів; Михайло Соколов, Кесарев Консалтинг Марія Баранович, Arzinger Олександр Балденюк, Укркондпром Інна Буряк, ЄБА Скасування постанови КМУ №915 від 26.07.2001 та спільного наказу №789/414/709 від 30.07.2009 та прийняття ЗУ №4266а «Про упаковку та відходи упаковки» Механізм і контроль: (1)Скасування Постанови КМУ №915 від 26.07.2001(2) Скасування наказу №789/414/709 від 30.07.2009(3) Прийняття проекту ЗУ "Про упаковку та відходи упаковки" №4266а від 08.07.2014 За –бізнес Проти -–ДК «Укрекокомресурси», Міністерство екології Корупція:Непроз-ть використання грошей ДК «Екокомресурси», коруп. потоки ~250 млн. грн. / рік Екон. ефект:1. Змен. адмін. витрат підпр. та cкор-ня витрат на виріш. екол. проблем в довг-ій перс. – екон. 10+ млн. грн.; 2.600 млн. грн. інв. в інфр. за перший рік Скасування монопольного становища ДК «Екокомресурси», зменшення адмін. витрат підприємств та створення системи переробки відходів упаковки відповідно до практики ЄС (1) Зменш. забруд. довкілля(2)Споживач буде платити менше, оскільки витрати виробників на природоохоронні заходи включаються у собівартость продукції Володимир Слабий, УкрПЕК Ініціатива підтримана громадський об'єднанням «Реанімацій пакет реформ» Ініціатива підтримана Адміністрацією Президента Реалізовна ініціатива Г.1 ХАРЧОВА ГАЛУЗЬ ІНІЦІАТИВА МЕХАНІЗМ І КОНТРОЛЬ ВПРОВАДЖЕННЯ «ЗА» І «ПРОТИ» КОРУПЦІЯ І ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ПОЯСНЕННЯ ІНІЦІАТИВИ МЕДІЙНИЙ СУПРОВІД ОСНОВНІ ЕКСПЕРТИ www.easybusiness.in.ua
 26. 26. 26 Першочергові дерегуляційні ініціативи в харчовій галузі за результатами опитування бізнесу (2/3) Джерело: Робоча група при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі Удосконалення законодавства щодо ідентифікації та реєстрації тварин Механізм і контроль: Прийняття проекту ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин", реєстр. № 4986-1 від 16.06.2014 (депутати- ініціатори: І. Горіна, К. Ляпіна, О. Мирний, К. Ващук) За –бізнес, Державна санітарно- епідеміологічна служба, Державно ветеринарна та фітосанітарна служба України, Агентство з ідентифікації та реєстрації тварин Проти –фізичні особи-власники с/г тварин Корупція:Існують деякі прогалини законодавства, що створюють умови для посадових осіб державних органів для отримання корупційної вигоди під загрозою затягування строків реєстрації тварин Екон. ефект:Скороч. витрат бізнесу на дозвільні процедури, що не застосов. в ЄС та інших розвинутих країнах світу. Удосконалення законодавства щодо ідентифікації та реєстрації тварин через прийняття проекту ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин", реєстр. № 4986-1 від 16.06.2014 Яна Добідовська, експерт Михайло Соколов, Кесарев Консалтинг Марія Баранович, Arzinger Геннадій Кузнєцов, Ліга виробників харчових продуктів; Ірина Сиротенко, АСС Володимир Лапа - Український клуб аграрного бізнесу Марчук Денис, Всеукраїнська Аграрна Рада Люба Акуленко, Реанімаційний пакет реформ та ін. (1) Підвищення безпечності і якості харчових продуктів(2) Споживач буде платити менше за державний контроль(3) Зменшення витрат бізнесу, пов`язанних з держ. контр. (4) Зменш. затрат з бюджету на державний контроль. Г.1 ХАРЧОВА ГАЛУЗЬ ІНІЦІАТИВА МЕХАНІЗМ І КОНТРОЛЬ ВПРОВАДЖЕННЯ «ЗА» І «ПРОТИ» КОРУПЦІЯ І ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ПОЯСНЕННЯ ІНІЦІАТИВИ МЕДІЙНИЙ СУПРОВІД ОСНОВНІ ЕКСПЕРТИ www.easybusiness.in.ua
 27. 27. 27 Першочергові дерегуляційні ініціативи в харчовій галузі за результатами опитування бізнесу (3/3) Джерело: Робоча група при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі Скасування державного регулювання цін на харчові продукти Механізм і контроль: (1) Скасування Постанови КМУ від 17 жовтня 2007 р. № 1222; (2) Внесення змін до Постанови КМУ №1548 від 25.12.1996 За -бізнес Проти -Державна інспекція України з контролю за цінами. Корупція:В Постановах КМУ №1222 та №1548 закладені вимоги до операторів ринку харчових продуктів, які виконати майже неможливо Екон. ефект:Збільш. вироб. та збуту через усун. механізмів спотворення конкуренції Скасовується механізм державного регулювання торгівельної націнки та рентабельності Підвищення пропозиції товарів на ринку, від чого буде вигравати споживач Геннадій Кузнєцов, Ліга виробників харчових продуктів Внесення змін постанови КМУ №767 Скасування дозвільних процедур для операторів ринку харчових продуктів, що не застосовуютьсяв ЄС Механізм:(1) Внес. змін до Постанови КМУ №767; (2) Прийняття проекту ЗУ №4179а Контроль:Всі процедури Порядку макс. спрощені та їх кількість зведена до мінімуму За -бізнес Проти -–науково- дослідні інститути МОЗ України, Санітарно- епідеміологічна служба України Корупція:Неоднозн. Порядку створює корупційні ризики Екон. ефект:Скороч. витрат бізнесу на дозвільні процедури, що не застосов. в ЄС та інших розвинутих країнах світу. Скорочення витрат бізнесу на дозвільні процедури, що не застосовуються в ЄС та інших розвинутих країнах світу. Геннадій Кузнєцов, Ліга виробників харчових продуктів Г.1 ХАРЧОВА ГАЛУЗЬ ІНІЦІАТИВА МЕХАНІЗМ І КОНТРОЛЬ ВПРОВАДЖЕННЯ «ЗА» І «ПРОТИ» КОРУПЦІЯ І ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ПОЯСНЕННЯ ІНІЦІАТИВИ МЕДІЙНИЙ СУПРОВІД ОСНОВНІ ЕКСПЕРТИ www.easybusiness.in.ua
 28. 28. 28 Приклад регулювання харчової індустрії в рамках створення вартості продукції МАТРИЦЯ ІНІЦІАТИВ У РОЗРІЗІ ЛАНЦЮЖКА СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ 0. ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 1. ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА І СИСТ. ЛІЦЕНЗУВ. 2. ПОДАТКОВА СИСТЕМА 3. МИТНИЦЯ 4. ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 6. СИСТЕМА КОНТРОЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТ І ЛОГІСТИКА Внутрішня логістика Зовнішня логістика Зберігання ПЕРЕРОБКА ТА ВИРОБНИЦТВО Переробка та вироб- ництво харч. продукції Контроль якості Ароматизатори та харчові добавки Джерело: Міністерство економічного розвитку і торгівлі Внутрішні продажі Експорт МАРКЕТИНГ І ЗБУТ ВХІДНА ПРОДУКЦІЯ Загальні питання Внутрішня продукція 10 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 20 3 1 1 2 1 17 н.д. н.д. н.д. н.д. 1 1 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 1 1 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 3 2 2 н.д. н.д. н.д. 23 н.д. н.д. н.д. н.д. 4 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 15 н.д. н.д. н.д. 108 ІНІЦІАТИВ Імпорт ЗАГАЛЬНІ Г.1 ХАРЧОВА ГАЛУЗЬ www.easybusiness.in.ua
 29. 29. 29 У харчовій галузі було виокремлено 16 першочергових дерегуляційних ініціатив ПРІОРИТЕЗАЦІЯ ІНІЦІАТИВ У ХАРЧОВІЙ ГАЛУЗІ Джерело: Міністерство економічного розвитку і торгівлі ЛЕГКІСТЬ ВИКОНАННЯ ЕФЕКТ ВІД ВИКОНАННЯ ІІ-й пріоритет І-й пріоритет ІІІ-й пріоритет маленький великий складно легко ІV-й пріоритет Кількість ініціатив, [шт.] Корупційна складова, [млрд. грн.] Вплив на ВВП, [млрд. грн.] Скор. держ. видатків, [млрд. грн.] ~0,6 ~3,5 ~1,6 38 Кількість ініціатив, [шт.] Корупційна складова, [млрд. грн.] Вплив на ВВП, [млрд. грн.] Скор. держ. видатків, [млрд. грн.] ~0,3 ~1,6 ~0,7 17 Кількість ініціатив, [шт.] Корупційна складова, [млрд. грн.] Вплив на ВВП, [млрд. грн.] Скор. держ. видатків, [млрд. грн.] ~1,5 ~0,7 ~0,3 16 Кількість ініціатив, [шт.] Корупційна складова, [млрд. грн.] Вплив на ВВП, [млрд. грн.] Скор. держ. видатків, [млрд. грн.] ~0,6 ~3,4 ~1,5 37 Г.1 ХАРЧОВА ГАЛУЗЬ Доля ВВП: 7,7% www.easybusiness.in.ua
 30. 30. 30 Пріоритетні ініціативи за критеріями «Економічний ефект» і «Легкість виконання» (1/3) Джерело: Робоча група при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі 1 2 3 4 5 Зобов'язати всі лабораторії, що здійснюють випробування для цілей державного контролю, проходити акредитацію за стандартом EN/ISO/IEC 17025 Привестипроцедуру моніторингу небезпечних речовин в продуктах тваринного походження згідно дійсного законодавстваЄС Скасуватинеобхідністьотриманнявисновкадержавноїсанітарно-епідеміологічноїекспертизина систему НАССР Удосконалити процедуру розширеного контролю продукції, що імпортується, яка наразі проводиться і дублюється двома службами: ветеринарною та санітарною Скасуватидержавнуреєстраціюпреміксівтаготовихкормів 6 Скасуватимонопольне становище та корупцію у ДК «Екокомресурси» задля зменшення адміністративних витрат підприємств та створення системи переробки відходів упаковки відповідно до практики ЄС Г.1 ХАРЧОВА ГАЛУЗЬ ДЕРЕГУЛЯЦІЙНА ІНІЦІТИВА www.easybusiness.in.ua
 31. 31. 31 Пріоритетні ініціативи за критеріями «Економічний ефект» і «Легкість виконання» (2/3) Джерело: Робоча група при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі 7 8 9 10 11 Привести процедуру митного оформлення продуктів тваринного походження згідно дійсного законодавства ЄС Скасувати сертифікат на алкогольну та тютюнову продукцію Імплементувати Регламент Комісії (EC) 136/2004 від 22 січня 2004, що визначає процедури для ветеринарних перевірок на ПІП Співтовариства продукції, що імпортується з третіх країн Скасувати сертифікат відповідності на харчові продукти Привести процедуру відстежування місцезнаходження тварин згідно дійсного законодавства ЄС Г.1 ХАРЧОВА ГАЛУЗЬ ДЕРЕГУЛЯЦІЙНА ІНІЦІТИВА www.easybusiness.in.ua
 32. 32. 32 Пріоритетні ініціативи за критеріями «Економічний ефект» і «Легкість виконання» (3/3) Джерело: Робоча група при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі 12 13 14 15 16 Реформувати систему безпечності харчових продуктів та адаптувати українське законодавство до вимог європейського, прийнявши ПЗУ «Про внесення змін до деяких закондоавчих актів України щодо харчових проектів» №4179а Удосконалити законодавство щодо ідентифікації та реєстрації тварин через прийняття проекту ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин» № 4986-1 від 16.06.2014 Скасування дозвільних процедур для операторів ринку харчових продуктів, що не застосовуютьсяв ЄС через внесення змін до постанови КМУ №767 Скасувати державне регулювання цін на харчові продукти Скасувати висновок санітарно-епідеміологічної експертизи щодо інвестиційних проектів і програм; продукції, напівфабрикатів, речовин, матеріалів та небезпечних факторів, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров'ю людей; документації на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо Г.1 ХАРЧОВА ГАЛУЗЬ ДЕРЕГУЛЯЦІЙНА ІНІЦІТИВА www.easybusiness.in.ua
 33. 33. 33 Г.2. Аграрна галузь
 34. 34. 34 Основний напрямок дерегуляції в аграрній галузі є знищення корупції та просування експорту Джерело: Міністерство економічного розвитку і торгівлі КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ГАЛУЗІ ЕФЕКТ НА ВВП ВІД ДЕРЕГУЛЯЦІЇ ~10МЛРД. ГРН. ВПЛИВ НА DOING BUSINESS КОРУПЦІЙНА СКЛАДОВА ~7МЛРД. ГРН. -0,2% 8,3% 58,6% 576 Кількість робочих місць, [тис. осіб] Доля галузі у ВВП Динаміка індустрії, CAGR [2008-2012] Експорт, CAGR [2008-2012] Г.2 АГРАРНА ГАЛУЗЬ www.easybusiness.in.ua
 35. 35. 35 Першочергові дерегуляційні ініціативи в аграрній галузі за результатами опитування бізнесу Джерело: IFC, УКАБ, Робоча група при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі Ліквідація державної с/г інспекції з передачею окремих (2-3 з близько 11) функцій іншим ЦОВВ (екологічній інспекції, ветфітослужбітощо) Прийняття ПЗУ про ліквідацію державної сільгоспінспекції Наразі відбувається фіналізаціятексту погодження з учасниками ринку За –аграрні асоціації, міжнародні організації. Проти –МінАПК, малі фарми, окремі асоціації товаро- виробників, які пов'я- заніз с/г інспекцією Корупційні потоки на сертифікатах якості зерна складали близько 1 млрд. грн. Ліквідація дозволить зекономити 260 млн. грн. щорічно бюджетних коштів Фіксація процесу дерегуляції, неможливість відновлення непотрібних регуляторних функцій та повноважень контролю Ліквідація органу владу, що виконує регуляторні функції Усунення корупції Зниження адміністративного тиску держави на бізнес Сергій Глущенко, IFC Володимир Лапа, УКАБ Денис Соболєв, АСС Ірина Душнік, EBA Як мінімум –внести зміни до ПКМУ та ДСТУ. В ідеальному випадку -прийняти ПЗУ про внесення змін до ЗУ «Про регулювання містобуд. діяльність» За –с/г виробники, Міністерство юстиції, міжнародні організації. Проти–ДАБІ Істотно знижує витрати (собівартість) будівництво кожного об’єкту. Знижує рівень корупційних відносин в державі. Розвиток пріор. (експортоорієнт.) галузей економіки (АПК). Турбота про село, робочі місця на селі тощо. Розвиток суміжн. гал- ей (будів, трансп.). Володимир Лапа УКАБ, Денис Малюська, IFC Сергій Глущенко, IFC Будівництво елеваторів, тваринницьких комплексів та ін. с/г інфраструктури класифікувати як ІІІ категорію будівництва Спрощення та прискорення: (1) Погодж. проектної документації(2) Отримання дозволів; (3) Введ. в експлуатацію. Сприятиме залуч. інвестицій та розв. АПК Формування Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в частині похідних прав на землі с/г призначення Прийняття проекту ЗУ №3237 За –с/г виробники, Міністерство юстиції Проти–н.д. Економія на неофіційних платежах 100-800 грн. за договорі оренди (4га) Недопущення відмови від обробки землі Прискорення реєстрації прав оренди земель, що уможливлює обробіток сільськогосподарських угідь в легальній площині Усунення корупційні затримки поперед- ньої влади Прискорення реєстрації оренди земельної ділянки для юр. І фіз. осіб Володимир Лапа, УКАБ Мар’ян Заблоцький, УАА Г.2 АГРАРНА ГАЛУЗЬ ІНІЦІАТИВА МЕХАНІЗМ І КОНТРОЛЬ ВПРОВАДЖЕННЯ «ЗА» І «ПРОТИ» КОРУПЦІЯ І ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ПОЯСНЕННЯ ІНІЦІАТИВИ МЕДІЙНИЙ СУПРОВІД ОСНОВНІ ЕКСПЕРТИ www.easybusiness.in.ua
 36. 36. 36 Приклад регулювання аграрної індустрії в рамках створення вартості продукції 0. ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 1. ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА І СИСТ. ЛІЦЕНЗУВ. 2. ПОДАТКОВА СИСТЕМА 3. МИТНИЦЯ 4. ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 6. СИСТЕМА КОНТРОЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТ І ЛОГІСТИКА Автоперевезення Судноперевезення Залізничні перевезення ПЕРЕРОБКА / ЗБЕРІГАННЯ Зерносховища Млини Корми для тварин Джерело: Міністерство економічного розвитку і торгівлі Внутрішні продажі Експорт МАРКЕТИНГ І ЗБУТ ПІДГОТОВКА БАЗИ І ВИРОБНИЦТВО Загальні питання R&D Земля Насіння Зрошення С/Г техніка Племінна справа 5 1 5 5 3 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 1 1 1 2 3 7 4 5 10 1 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 1 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 1 1 2 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 2 1 2 2 5 1 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. Добрива та пестициди 1 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. ЗАГАЛЬНІ 73 ІНІЦІАТИВИ Г.2 АГРАРНА ГАЛУЗЬ МАТРИЦЯ ІНІЦІАТИВ У РОЗРІЗІ ЛАНЦЮЖКА СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ www.easybusiness.in.ua
 37. 37. 37 У аграрній галузі було виокремлено 24 першочергових дерегуляційних ініціатив ПРІОРИТЕЗАЦІЯ ІНІЦІАТИВ У АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ Джерело: Міністерство економічного розвитку і торгівлі ЛЕГКІСТЬ ВИКОНАННЯ ЕФЕКТ ВІД ВИКОНАННЯ ІІ-й пріоритет І-й пріоритет ІІІ-й пріоритет маленький великий складно легко ІV-й пріоритет Кількість ініціатив, [шт.] Корупційна складова, [млрд. грн.] Вплив на ВВП, [млрд. грн.] Скор. держ. видатків, [млрд. грн.] ~1,4 ~3,4 ~1,4 25 Кількість ініціатив, [шт.] Корупційна складова, [млрд. грн.] Вплив на ВВП, [млрд. грн.] Скор. держ. видатків, [млрд. грн.] ~0,3 ~0,3 ~0,7 5 Кількість ініціатив, [шт.] Корупційна складова, [млрд. грн.] Вплив на ВВП, [млрд. грн.] Скор. держ. видатків, [млрд. грн.] ~1,4 ~3,2 ~1,4 24 Кількість ініціатив, [шт.] Корупційна складова, [млрд. грн.] Вплив на ВВП, [млрд. грн.] Скор. держ. видатків, [млрд. грн.] ~1,1 ~2,6 ~1,1 19 Доля ВВП: 8,3% Г.2 АГРАРНА ГАЛУЗЬ www.easybusiness.in.ua
 38. 38. 38 Пріоритетні ініціативи за критеріями «Економічний ефект» і «Легкість впровадження» (1/4) Джерело: Робоча група при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі 1 2 3 4 5 Дозволити подачу заявок на реєстрацію оренди земельної ділянки в електронному вигляді Сприяти місцевим громадам у поверненні земель до комунальної власності Передати право розпорядження землями державної власності місцевим громадам Зменшити термін видачі фітосанітарного сертифікату до 2 годин Переглянути національні стандарти України на зернові та технічні культури, які базуються на стандартах колишнього СРСР та є несумісними з міжнародними стандартами і відповідно призводять до зростання логістичних витрат 6 Г.2 АГРАРНА ГАЛУЗЬ ДЕРЕГУЛЯЦІЙНА ІНІЦІТИВА Перейти до контролю якості ґрунтів для підприємств в яких оренда землі не менше ніж 10 років www.easybusiness.in.ua
 39. 39. 39 Пріоритетні ініціативи за критеріями «Економічний ефект» і «Легкість впровадження» (2/4) Джерело: Робоча група при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі 7 8 9 10 11 Визначити чітку процедуру видачі реєстраційних посвідчень про державну реєстрацію засобів захисту рослин та дозволів на ввезення засобів захисту рослин для проведення державних випробувань Класифікувати будівництво елеваторів, тваринницьких комплексів та ін. с/г інфраструктури класифікувати як ІІІ категорію будівництва Сформувати Державний реєстр речових прав на нерухоме майно в частині похідних прав на землі сільськогосподарського призначення Внести до ЗУ «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» №899-ІV від 05.06.2003норму про те, що власник поля може вибити в натурі виключно крайові частини поля/масиву (щоб зберігалась цілісність масиву) Ліквідувати державну с/г інспекцію з передачею окремих (2-3 з близько 11) функцій іншим ЦОВВ (екологічній інспекції, ветфітослужбі тощо) 12 Г.2 АГРАРНА ГАЛУЗЬ ДЕРЕГУЛЯЦІЙНА ІНІЦІТИВА Привести порядок ввезення насіння, що внесене до реєстру ОЕСР, з метою його розмноження у Україні та наступного вивезення у відповідність до правил ОЕСР www.easybusiness.in.ua
 40. 40. 40 Пріоритетні ініціативи за критеріями «Економічний ефект» і «Легкість впровадження» (3/4) Джерело: Робоча група при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі 13 14 15 16 17 Збільшити до більш прийнятного та обгрунтованого рівня обсяги насіння, яке ввозиться з метою досліджень, польового тестування та державної реєстрації Скасувати необхідність сертифікації при імпорті сільськогосподарської техніки з розвинутих країн. Запровадити визнання сертифікатів країн-членів ЄС, ОЕСР та ін. Скасувати довідку-рахунок при реєстрації сільськогосподарської техніки Скасувати режим ліцензування імпорту пестицидів та агрохімікатів Усунути систему контролю за сівозмінами 18 Г.2 АГРАРНА ГАЛУЗЬ ДЕРЕГУЛЯЦІЙНА ІНІЦІТИВА Скасувати режим ліцензування торгівлі пестицидами та агрохімікатів, привевши порядок розміщення на ринку пестицидів та агрохімікатів у відповідність до Регламенту 2009/128 (статті 5 та 6) www.easybusiness.in.ua
 41. 41. 41 Пріоритетні ініціативи за критеріями «Економічний ефект» і «Легкість впровадження» (4/4) Джерело: Робоча група при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі 19 20 21 22 23 Усунути колізію в рамках Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» через те, що «автора сорту (селекціонера) визначено виключно людиною, натомість під «заявником» розуміється особа,яка подала заявку Переглянути питання платності внесення змін до реєстру документів на зерно, яка не повинна залежати від кількості виданих складських документів (кількості операцій із зерном) Усунути неузгодженості Закону, що стосується запровадження Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно з іншими законодавчими актами та Конституцією України Передати повноваження реєстрації спецтехніки від державної с/г інспекції органу, який здійснює реєстрацію ТЗ (на цей момент –це спеціальний підрозділ Державної автомобільної інспекції) Визначити заборонені маршрути перевезення засобів захисту рослин (на всіх інших перевезення має бути дозволеним) 24 Г.2 АГРАРНА ГАЛУЗЬ ДЕРЕГУЛЯЦІЙНА ІНІЦІТИВА Скасувати обов'язкове отримання карантинного сертифікату на зернові і олійні культури (в ЄС не потрібен при внутрішніх перевезеннях) за рахунок скорочення переліку об’єктів регулювання у сфері карантину рослин в рамках Постанови КМУ від 12.05.2007 N 705 www.easybusiness.in.ua
 42. 42. 42 Г.3. Будівельна галузь
 43. 43. 43 Дерегуляція в будівельній галузі спрямована на суттєве покращення у рейтингу Doing Business і знищення корупції Джерело: Міністерство економічного розвитку і торгівлі КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ГАЛУЗІ ЕФЕКТ НА ВВП ВІД ДЕРЕГУЛЯЦІЇ ~16МЛРД. ГРН. ВПЛИВ НА DOING BUSINESS КОРУПЦІЙНА СКЛАДОВА ~21МЛРД. ГРН. 10,9% 3,2% 6,9% 322 Кількість робочих місць, [тис. осіб] Доля галузі у ВВП Динаміка індустрії, CAGR [2008-2012] Експорт, CAGR [2008-2012] Г.3 БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ Скорочення термінів отримання дозволу на будівництво, підняття України в рейтингу Doing Business по цьому індикатору на 20 позицій та потрапляння у ТОП-20 країн www.easybusiness.in.ua
 44. 44. 44 Першочергові дерегуляційні ініціативи в будівельній галузі за результатами опитування бізнесу (1/3) Джерело: Робоча група при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі Спрощення процедур та скорочення строків набуття права на землю Механізм:Прийняття проекту ЗУ №3238 від 12.09.2013 із правками від Конфедерації Будівельників України Контроль:(1) Скор. строків відв. землі до 130 днів; (2) Скороч. кільк. проц. при до 10; (3) Скороч. обов'яз. терміну видачі дозволу про набуття права на землю до 10 днів. За -бізнес, громадськість, аграрний комітет ВР Проти –місцеві самоуправління, Національна академія аграрних наук Корупція:Виникає на повторних стадіях погодж. відведення земельної ділянки та відсут. відповідальн. чиновників за безпідставні відмови Екон. ефект:1.Зрос. індустрії на 10% на рік (5 млрд. дол. * 10% = 500 м); 2. Знищ. корупц. потоків, що склад. 5% від кошторису будівництва = 250 млн. дол. (1) Скорочення терміну землеотводу з 540 до 130 днів шляхом виключення дублюючих процедур та скорочення кількості процедур з 30 до 10(2) Скорочення обов'язкового терміну видачі дозволу з 15 до 10 днів. Гармонізація закондавства з ЄС. (1) Усунення корупції у будівництві(2) Зниження вартості житла на 5% Лев Парцхаладзе, КБУ Тарас Лилик, КБУ Мар'яна Рябчун, КБУ Олексій Фелів, GLN Спрощення приєднання до електричних та газових мереж, удосконаленню підключень та отримання технічних умов Механізм:Напрац. норм. база КБУ і Світового Банку. Необхідне перевтіл. напрацювань у ЗУ. Контроль:Прийняття відповідного проекту ЗУ За -бізнес, громадськість Проти -НКРЕ, обленерго, облгази Корупція:Виникає при приєднанні до інженерних мереж Екон. ефект:Знищ. корупційних потоків (10 дол. за кв.м. = 100 млн. дол. житл. нерух., або 200-300 млн. дол. по всім видам нерухомості) (1) Спрощення проц. приєднання до електричних та газових мереж, яка наразі є корумп. (2) Підвищення в Doing Business з 150 до 80 місця. (1) Усунення корупції у будівництві(2) Зниження ціни на житло на 10 дол. за кв. м Лев Парцхаладзе, КБУ Тарас Лилик, КБУ Мар'яна Рябчун, КБУ Олексій Фелів, GLN Г.3 БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ ІНІЦІАТИВА МЕХАНІЗМ І КОНТРОЛЬ ВПРОВАДЖЕННЯ «ЗА» І «ПРОТИ» КОРУПЦІЯ І ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ПОЯСНЕННЯ ІНІЦІАТИВИ МЕДІЙНИЙ СУПРОВІД ОСНОВНІ ЕКСПЕРТИ www.easybusiness.in.ua
 45. 45. 45 Першочергові дерегуляційні ініціативи в будівельній галузі за результатами опитування бізнесу (2/3) Джерело: Робоча група при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі Доведення дерегуляційних ініціатив до кінця для входження України у топ-20 рейтингу Doing Business Механізм: Доопрацювати та прийняти проект ЗУ №2285а від 11.06.2013Контроль: (1)Входж. України у топ-10 рейтингу Doing Business по будівн. (2)Входж. України у топ-20 рейтингу Doing Business загалом За -бізнес, громадськість Проти - Держархбудінспекція України (ДАБІ) Корупція:Виникає при штучн. затяг. процесу видачі сертифікату ДАБІ Екон. ефект: Знищення корупц. потоків (10 дол. за кв.м. = 100 млн. дол. житлова нерухомість, або 200-300 млн. дол. по всім видам нерухомості) (1) Запровадження декларитивного принципу на отримання прав на будівництво і введення в експлуатації об'єктів будівництва(2) Визначити чіткі підстави для відмови у видачі дозвільних документів Лев Парцхаладзе, КБУ Тарас Лилик, КБУ Мар'яна Рябчун, КБУ (1) Усунення корупції у будівництві(2)Зниження ціни на житло на 10 дол. за кв. м Розроблення та затвердження містобудівної документації (зонінгу, детальних планів територій) Перехід від ручного встановлення крит. будівництва по кожному об'єкту до зонованого плану містобудівництва з прозорим визнач. критеріїв будівництва та вартості оренди Механізм:Написання і прийняття ЗУ «Про зонінг» Контроль:Прийняття відповідного проекту ЗУ За -земельний комітет ВР Проти -ДАБІ, органи архітектури Корупція:Виникає на рівні мерів насел. пун. іорг., які погодж. містобуд. док. Екон. ефект: (1)Зрост. індустрії буд. на 10% на рік (5 млрд. дол. * 10% = 500 млн.) (2)Знищ. корупц. потоків, що склад. 5% від кошторису буд. = 250 млн. дол. (1)Усунення корупції у будівництві(2)Зниження вартості житла на 5% Мар'яна Рябчун, КБУ Олексій Фелів, GLN Г.3 БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ ІНІЦІАТИВА МЕХАНІЗМ І КОНТРОЛЬ ВПРОВАДЖЕННЯ «ЗА» І «ПРОТИ» КОРУПЦІЯ І ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ПОЯСНЕННЯ ІНІЦІАТИВИ МЕДІЙНИЙ СУПРОВІД ОСНОВНІ ЕКСПЕРТИ www.easybusiness.in.ua
 46. 46. 46 Першочергові дерегуляційні ініціативи в будівельній галузі за результатами опитування бізнесу (3/3) Джерело: Робоча група при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі Дозволити придбання земельних ділянок не с/г призначення товариствами із 100% іноземною участю Механізм:Внесення відповідних змін до ст. 82 Земельного кодексу України Контроль:Реалізація на практиці дозволу на придбання зем. ділянок не с/г призн. тов. із 100% іноз. участю через відп. зміни до ст. 82 Зем. кодексу України За –бізнес Проти –земельний комітет ВРУ (вважають, що мова йде про землі с/г призначення) Корупція: Корупційна складова відсутня Екон. ефект: Зростання будівельної галузі та нових проектів, в середньому, на 20% нарік Збільшення кількості іноземних інвесторів, які можуть розвивати проекти нерухомості в Україні Олексій Фелів, GLN Дмитро Сениченко, JonesLangLaSalle Дозволити перед. право оренди зем. ділянки державної або ком.власності, якщо така оренда дає право на її забудову. Дозволити внесення права оренди земельної ділянки державної або комунальної власності в статут товариства, передачу в іпотеку Механізм і контроль: Внесення змін до ряду статей Земельного кодексу України За -бізнес Проти -місцеві громади ( потрібна розяснюючаробота, що в кінцевому ефекті буде користь від реалізованих проектів саме для місцевих громад) Корупція:Суттєва корупція виникає на рівні міських голів при переофрмленнідоговорів оренди на потенційних нових інвесторів Екон. ефект: Зростання будівеництвата нових проектів в середньому на 20% Можливість реанім.тазабуд. велику кількість зем. ділянок, які на сьогодні "мертві", оскільки право оренди передати або заставити не можна, а орендар сам проект реалізувати не може Cтворенняможливостей для реалізації "заморожених" проектів Олексій Фелів, GLN Дмитро Сениченко, JonesLangLaSalle (1) Доступ іноземних інвесторів до ринку; (2) Створення чітких і зрозумілих правил придбання зем. ділянок у власність товариствами, зареєстрованими в Україні як юридичні особи Г.3 БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ ІНІЦІАТИВА МЕХАНІЗМ І КОНТРОЛЬ ВПРОВАДЖЕННЯ «ЗА» І «ПРОТИ» КОРУПЦІЯ І ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ПОЯСНЕННЯ ІНІЦІАТИВИ МЕДІЙНИЙ СУПРОВІД ОСНОВНІ ЕКСПЕРТИ www.easybusiness.in.ua
 47. 47. 47 Приклад регулювання будівельної індустрії в рамках створення вартості продукції МАТРИЦЯ ІНІЦІАТИВ У РОЗРІЗІ ЛАНЦЮЖКА СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ 0. ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 1. ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА І СИСТ. ЛІЦЕНЗУВ. 2. ПОДАТКОВА СИСТЕМА 3. МИТНИЦЯ 4. ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 6. СИСТЕМА КОНТРОЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Зведення будівлі Облашт. прибуд. тер. Внутр. монтажні роботи ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНО- МОНТАЖНИХ РОБІТ Підг. буд. майданчика Фундаментальні роботи Земляні роботи Джерело: Міністерство економічного розвитку і торгівлі Підключ. до інж. мереж Сдача в експлуатацію СДАЧА ОБ’ЄКТУ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА БУДІВНИЦТВО Загальні питання Виділення землі Підг. даних для проект. Підг. та затвер. проекту Компл. експер. проекту Дозвіл на БМР 1 5 н.д. 22 н.д. н.д. 11 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 10 6 1 3 3 7 1 6 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 88 ІНІЦІАТИВ Попередня підготовка ЗАГАЛЬНІ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 5 1 1 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 2 3 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. Г.3 БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ www.easybusiness.in.ua
 48. 48. 48 У будівельній галузі було виокремлено 28 першочергових дерегуляційних ініціатив ПРІОРИТЕЗАЦІЯ ІНІЦІАТИВ У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ ЛЕГКІСТЬ ВИКОНАННЯ ЕФЕКТ ВІД ВИКОНАННЯ ІІ-й пріоритет І-й пріоритет ІІІ-й пріоритет маленький великий складно легко ІV-й пріоритет Кількість ініціатив, [шт.] Корупційна складова, [млрд. грн.] Вплив на ВВП, [млрд. грн.] Скор. держ. видатків, [млрд. грн.] ~6,7 ~1,7 ~8,6 36 Кількість ініціатив, [шт.] Корупційна складова, [млрд. грн.] Вплив на ВВП, [млрд. грн.] Скор. держ. видатків, [млрд. грн.] ~1,7 ~0,4 ~2,1 9 Кількість ініціатив, [шт.] Корупційна складова, [млрд. грн.] Вплив на ВВП, [млрд. грн.] Скор. держ. видатків, [млрд. грн.] ~5,2 ~6,7 ~1,3 28 Кількість ініціатив, [шт.] Корупційна складова, [млрд. грн.] Вплив на ВВП, [млрд. грн.] Скор. держ. видатків, [млрд. грн.] ~3,6 ~0,7 ~2,8 15 Доля ВВП: 3,2% Г.3 БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ Джерело: Міністерство економічного розвитку і торгівлі www.easybusiness.in.ua
 49. 49. 49 Пріоритетні ініціативи за критеріями «Економічний ефект» і «Легкість впровадження» (1/4) Джерело: Робоча група при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі 1 2 3 4 5 Затвердити право замовника будівництва на застосування автономних систем інженерного забезпечення незалежно від наявності на відповідній території необхідного інженерного забезпечення Затвердити КМУ типову форму інвест. договору, якою обов’язково передбач.: детальний опис хар-ик об’єкту інвестув., конкретні обов’язки забудов./замов. щодо надання інвестору інформ., конкретні обов’язки забудов./замов. щодо звітн. Забудов. перед інвестором, відповідальність забудов./замов. за невиконання/несвоєчасне викон. умов інвест. договору Створити на законодавчому рівні механізм надання права об’єднанню інвесторів проблемного об’єкту на завершення будівництва об’єкту без переоформлення дозвільної документації Спростити механізм поновлення договорів оренди земельної ділянки для містобудівних потреб та введення виключного переліку підстав відмови в поновленні договору оренди Запровадити систему "мовчазної згоди" для погоджень, не пов'язаних з питаннями безпеки (охорона пам'ятників) 6 Впровадити попередню реєстрацію майнових прав на квартири замовником будівництва, які будуть побудовані в майбутньому для уникнення подвійного продажу 7 Забезпечити транспарентність та доступність до даних містобудівної документації Г.3 БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ ДЕРЕГУЛЯЦІЙНА ІНІЦІТИВА www.easybusiness.in.ua
 50. 50. 50 Пріоритетні ініціативи за критеріями «Економічний ефект» і «Легкість впровадження» (2/4) Джерело: Робоча група при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі 8 9 10 11 12 Уніфікувати принципи і процедури одержання ліцензій в сфері будівництва Запровадити систему аукціонів на відведення земельних ділянок під будівництво замість існуючої двох-стадійної системи (за законом на аукціон повинна виставлятися ділянка з повністю готовою документацією землеустрою) Запровадити систему проведення аукціонів компаніями, що мають ліцензію на проведення земельних торгів Супроводити проект Закону України щодо скорочення до 60 днів строку відведення земельних ділянок для містобудівних потреб у комітетах Верховної Ради України Врегулювати процедуру встановлення поштової адреси об’єкта будівництва 13 Скоротити кількість та строки оформлення дозвільних документів, необхідних для початку будівельно-монтажних робіт 14 Надавати технічні умови особам, які мають намір забудови земельної ділянки, що перебуває в їх власності або користуванні, протягом 10 робочих днів з дня подання (не реєстрації) заяви Г.3 БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ ДЕРЕГУЛЯЦІЙНА ІНІЦІТИВА www.easybusiness.in.ua
 51. 51. 51 Пріоритетні ініціативи за критеріями «Економічний ефект» і «Легкість впровадження» (3/4) Джерело: Робоча група при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі 15 16 17 18 19 Залишити технічний нагляд за спорудженням об’єкта містобудування як обов’язковий для об’єктів, що будуються за бюджетні кошти. Для приватних інвесторів –за заявою забудовника Затвердити порядок підключення закінченого будівництвом об'єкта до інженерних мереж (крім електричних та газових мереж) Встановити стандартну ціну до точки приєднання мереж для кожного населеного пункту Зробити розрахунок вартості підключення до мереж «прозорим» і взаємозв'язаним з вартістю будівництва нових мереж і розподільних пунктів Встановити виключений перелік підстав, які надають право на скасування декларацій про початок виконання будівельних робіт 20 Зробити доступною інформацію про точки підключення і потужності мереж монополістів 21 Закріпити механізм отримання «поворотної фінансової допомоги», коли монополіст повертає забудовникові витрачені засоби на будівництво позамайданчикових мереж Г.3 БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ ДЕРЕГУЛЯЦІЙНА ІНІЦІТИВА www.easybusiness.in.ua
 52. 52. 52 Пріоритетні ініціативи за критеріями «Економічний ефект» і «Легкість впровадження» (4/4) Джерело: Робоча група при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі 22 23 24 25 26 Спростити процедуру та скоротити строки набуття права на землю Дозволити перед. право оренди зем. ділянки державної або ком.власності, якщо така оренда дає право на її забудову. Дозволити внесення права оренди земельної ділянки державної або комунальної власності в статут товариства, передачу в іпотеку Спростити приєднання до електричних та газових мереж, удосконаленню підключень та отримання технічних умов Розробити та затвердити містобудівну документацію (зонінг, детальні плани територій) Закріпити механізм передачі на баланс позамайданчикових мереж експлуатуючим організаціям 27 Запровадити декларитивний принцип на отримання прав на будівництво і введення в експлуатації об'єктів будівництва 28 Дозволити придбання земельних ділянок не с/г призначення товариствами із 100% іноземною участю Г.3 БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ ДЕРЕГУЛЯЦІЙНА ІНІЦІТИВА www.easybusiness.in.ua
 53. 53. 53 Г.4. Електроенергетика
 54. 54. 54 Дерегуляція в електроенергетиці спрямована на знищення корупції і суттєве покращення у рейтингу Doing Business Джерело: Міністерство економічного розвитку і торгівлі КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ГАЛУЗІ ЕФЕКТ НА ВВП ВІД ДЕРЕГУЛЯЦІЇ ~11МЛРД. ГРН. ВПЛИВ НА DOING BUSINESS КОРУПЦІЙНА СКЛАДОВА ~12МЛРД. ГРН. 0,8% 3,1% 28,4% 498 Кількість робочих місць, [тис. осіб] Доля галузі у ВВП Динаміка індустрії, CAGR [2008-2012] Експорт, CAGR [2008-2012] Скорочення термінів підключення об'єктів нерухомості до електромереж Г.4 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА www.easybusiness.in.ua
 55. 55. 55 Першочергові дерегуляційніініціативи і механізм впровадження в електроенергетиці (1/2) Джерело: IFC, КЦР, Робоча група при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі Прискорення процесу спрощеної процедури приєднання до електромереж (другий ступінь 16-50 кВ, третій ступінь 50- 160 кВ) Зміни до ЗУ №5021 щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій, де вказати терміни вводу стандартного підключення більшої потужності ЗП вже готовийі Президент може по- датийого до ВРУ За –бізнес, що планує користуватись е/е в великих обсягах (близько 1-3 тис. підключень в рік) Проти –обленерго, НКРЕ (1) Корупційна складова –бл. $10 / м2 за рахунок непро- зорих процедур при нестандартному підключенні(2) Зниження вартості нерухомості(3) Іноземні інвестиції за рахунок покра- щення рейтингу Doing Business Спрощення процесу підключення об'єктів нерухомості (вкл. комерційні об'єкти) до електромереж Зниження корупції Покращення місця України в рейтингу DoingBusiness Денис Малюська, IFC Антон Ященко, КЦР Інна Буряк, EBA Діна Нарежнєва, ACC Покращення прозорості імпорту енергоефективногообладнання МінЕкмає внести правки в постанову №444 на предмет чітких критеріїв і механізму визначення енерго- ефективного обладнання. За –товаровироб- ники, які бажають використовувати енергоефективне обладнанняПроти –компанії, що визначені «індиві- дуально» (1) Усунення втрат бюджету від надання безпідставних пільг (Iпол.2013р. –бл. 1 млрд. грн. пільг) (2) За рахунок ввозу енергоефективного обладнання підвищується енергоефективність Підвищення прозо- ростіпроцесу ввезення енергоефективногообладнання на пільгових умовах. Непрозора процеду- равизначення енергоефективногообладнання Зниження корупції Підвищення енергоефективності Денис Малюська, IFC Антон Ященко, КЦР Інна Буряк, EBA Діна Нарежнєва, ACC ІНІЦІАТИВА МЕХАНІЗМ І КОНТРОЛЬ ВПРОВАДЖЕННЯ «ЗА» І «ПРОТИ» КОРУПЦІЯ І ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ПОЯСНЕННЯ ІНІЦІАТИВИ МЕДІЙНИЙ СУПРОВІД ОСНОВНІ ЕКСПЕРТИ Г.4 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА www.easybusiness.in.ua

×