Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Підвищення позиції
України в рейтингу
“Doing Business”
2016 р.
Київ, Україна
Огляд нормативно-правових актів
Рейтинг Doing Business є багатофункціональним
інструментом
ОГЛЯД НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ІНВЕСТОРОМ ЯК ...
Що зроблено у рамках Doing Business у період
з 01.06.2015 по 22.04.2016
ОГЛЯД НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
3
№ НАЗВА СУТЬ ІНІ...
Огляд законопроектів, які впливають на рейтинг Doing Business
(частина 1/2)
НПА№ ЗАБОВ’ЯЗАННЯ
ОЧІКУВАНИЙ
ЕФЕКТ*ЗМІСТ НПА
*...
Огляд законопроектів, які впливають на рейтинг Doing Business
(частина 2/2)
НПА№ ЗАБОВ’ЯЗАННЯ
ОЧІКУВАНИЙ
ЕФЕКТ*ЗМІСТ НПА
Д...
Огляд розроблених проектів НПА, які вплинуть на рейтинг
Doing Business-2017 (частина 1/2)
НПА№ ЗАБОВ’ЯЗАННЯ
ОЧІКУВАНИЙ
ЕФЕ...
Огляд розроблених проектів НПА, які вплинуть на рейтинг
Doing Business-2017 (частина 2/2)
НПА№ ЗАБОВ’ЯЗАННЯ
ОЧІКУВАНИЙ
ЕФЕ...
Україна та рейтинг Doing Business
2016 2017
Наразі Україна має всі шанси потрапити у ТОП-50 рейтингу
Doing Business-2017 л...
ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
EBWWW.EASYBUSINESS.IN.UA
FB.COM/EASYBUSINESS.IN.UA
LINKEDIN.COM/COMPANY/4792478
INFO.EASYBUSINESS@GMAIL.COM
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Створення вільного ринку землі в Україні
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Підвищення позиції України в рейтингу “Doing Business”

Download to read offline

Огляд нормативно-правових актів

 • Be the first to like this

Підвищення позиції України в рейтингу “Doing Business”

 1. 1. Підвищення позиції України в рейтингу “Doing Business” 2016 р. Київ, Україна Огляд нормативно-правових актів
 2. 2. Рейтинг Doing Business є багатофункціональним інструментом ОГЛЯД НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ІНВЕСТОРОМ ЯК DUE DILIGENCE КРАЇН Рейтинг є підказкою інвестору, в яку економіку вкладати кошти, та є аудитом легкості ведення бізнесу, його започаткування, умов здійснення, захисту та вирішення негараздів. ЯВЛЯЄ СОБОЮ ROAD MAP ДЛЯ УРЯДУ Підвищення у рейтингу не є самоціллю. Методологія рейтингу – це підказка найкращих міжнародних практик регулювання конкретних питань. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ДЕРЖАВИ ТА РИНКОВА ЕКОНОМІКА Запровадження кращих світових практик ведення бізнесу буде позитивно впливати на рівень життя громадян. СПРИЯЄ СТВОРЕННЮ КОНКУРЕНТНИХ УМОВИ ДЛЯ БІЗНЕСУ Спрощення умов ведення бізнесу та відхід від протекціоністської політики держави створить сприятливі умови для розвитку малого та середнього бізнесу та, як наслідок, конкуренцію. 2
 3. 3. Що зроблено у рамках Doing Business у період з 01.06.2015 по 22.04.2016 ОГЛЯД НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 3 № НАЗВА СУТЬ ІНІЦІАТОР Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004, №1952-IV Компонент "Отримання дозволів на будівицтво” Запроваджено легальний механізм прискореної реєстрації прав власності Міністерство юстиції України1 Постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2015 року № 457 «Деякі питання надання нотаріусам доступу до Державного земельного кадастру» Компонент "Реєстрація власності” Надано прямий доступ нотаріусів до державного земельного кадастру Міністерство юстиції України2 Лист-роз’яснення Міністерства юстиції України від 06.04.2016 №2727/13/32-16 "Щодо витребування нотаріусами документа про грошову оцінку земельної ділянки та справляння державного мита при посвідченні правочинів щодо відчуження земельних ділянок, які належать юридичним особам" Компонент "Реєстрація власності” Роз'яснено нотаріусам України про відсутність необхідності витребування від суб'єктів господарювання оцінки на земельну ділянку, яка відчужується між ними Міністерство юстиції України 3 Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань" Компонент "Реєстрація бізнесу” Легалізовано онлайн реєстрацію суб'єктів господарювання через інтернет, скорочено строк реєстрації до 24 годин Міністерство юстиції України 4 Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" від 07.04.2015 № 289-VIII Компонент “Захист прав міноритарних інвесторів” Запровадження похідного позову, впровадження відповідальності посадових осіб господарських товариств перед власником, тощо Міністерство юстиції України, я Мінекономрозвитку 5 Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" від 24.12.2015 № 909-VIII Компонент “Оподаткування” Зменшено ставку ЄСВ до 22% Міністерство фінансів України 6
 4. 4. Огляд законопроектів, які впливають на рейтинг Doing Business (частина 1/2) НПА№ ЗАБОВ’ЯЗАННЯ ОЧІКУВАНИЙ ЕФЕКТ*ЗМІСТ НПА *підвищення у рейтингу Doing Business за відповідним показником Виконує підпункт «а» розділу «Judicial reform» пункту 29 Меморандуму про економічну та фінансову політику, укладеного між МВФ та Україна та пункт 5 Розпорядження КМУ від 16.12.2015 року № 1406-р № 3769 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження наказного провадження у цивільному та господарському судочинстві» 3 Впровадження спрощеної процедури стягнення заборгованості з боржників (відповідачів), шляхом введення електронного наказного провадження «Забезпечення виконання контрактів»: 21 позиції № 2506а «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» 1 Запроваджує в Україні інститут приватних виконавців Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 – 2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 20.05.2015 року № 276 та пункт 4 Розпорядження КМУ від 16.12.2015 року № 1406-р «Забезпечення виконання контрактів»: 22 позиції№ 2507а «Про виконавче провадження»2 № 3768 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження системи автоматизованого арешту коштів у цивільному та господарському судочинстві» 4 Впровадження системи автоматизованого арешту коштів відповідачів (боржників) в межах кількох хвилин Виконує підпункт «а» розділу «Judicial reform» пункту 29 Меморандуму про економічну та фінансову політику, укладеного між МВФ та Україна «Забезпечення виконання контрактів»: 1 позиція 4 ОГЛЯД НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
 5. 5. Огляд законопроектів, які впливають на рейтинг Doing Business (частина 2/2) НПА№ ЗАБОВ’ЯЗАННЯ ОЧІКУВАНИЙ ЕФЕКТ*ЗМІСТ НПА Директива про річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов’язану звітність певних типів підприємств від 26.06.2013 № 2013/34/ЄС та виконує пункт 41 Розпорядження КМУ від 16.12.2015 року № 1406-р. № 2486а «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (щодо удосконалення деяких положень)» 5 Cкорочення кількості первинної документації для бізнесу та застосування спрощених форм бухгалтерського обліку та фінансової звітності для малих і середніх суб'єктів господарювання «Оподаткування» 5 позицій № 3665 «Про медіацію» 6 Запроваджує альтернативні способи вирішення спорів «Забезпечення виконання контрактів»: 12 позицій Відтворює текст статті 5, пункт 8 Преамбули Директиви 2008/52/EC та виконує пункт 9 Розпорядження КМУ від 16.12.2015 року № 1406-р № 3132 «Про внесення змін до деяких Законів України (щодо підвищення ефективності процедур банкрутства)» 7 Розширення прав кредиторів: схвалення правочинів з істотними активами, отримання інформації про боржника, тощо; скорочення строків процедур та обмеження строку дії мораторію максимальними строками тривалості процедур банкрутства; надання пріоритету задоволення вимог кредитору, який надав кредит боржнику. «Вирішення неплатоспроможн ості»: 64 позицій «Отримання кредитів»: 1 позиція Виконує пункт 12, 19 Розпорядження КМУ від 16.12.2015 року № 1406-р. *підвищення у рейтингу Doing Business за відповідним показником 5 ОГЛЯД НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
 6. 6. Огляд розроблених проектів НПА, які вплинуть на рейтинг Doing Business-2017 (частина 1/2) НПА№ ЗАБОВ’ЯЗАННЯ ОЧІКУВАНИЙ ЕФЕКТ*ЗМІСТ НПА «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо уповноваженого економічного оператора та спрощень митних формальностей)» 1 Запровадження механізму спрощення процедур торгівлі для надійних компаній; відміна перевірки митницею здійснення інших видів державного контролю при експорті товарів; врегулювання надання відомостей щодо документів про походження товарів; «Міжнародна торгівля»: 1 позиція Виконує пункт 37 Розпорядження КМУ від 16.12.2015 року № 1406-р; імплементація положень Регламенту Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу 952/2013 / ЄС від 9 жовтня 2013 р. та виконання вимог Угоди про спрощення процедур торгівлі (СОТ) «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо особливостей оподаткування операцій із ввезення на митну територію України товарів уповноваженими економічними операторами)» 2 Врегулювання питання дати виникнення податкових зобов’язань у разі ввезення УЕО товарів за спрощеною митною декларацією. «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо питань здійснення екологічного та радіологічного контролю товарів та транспортних засобів» 3 Передача проведення екологічного та радіологічного контролю митникам – оптимізація кількості контролюючих органів; зменшення адміністративного тиску та часових затрат бізнесу; «Міжнародна торгівля»: 1 позиція Альтернативне рішення щодо виконання пункту 35 Розпорядження КМУ від 16.12.2015 року № 1406-р *підвищення у рейтингу Doing Business за відповідним показником 6 ОГЛЯД НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
 7. 7. Огляд розроблених проектів НПА, які вплинуть на рейтинг Doing Business-2017 (частина 2/2) НПА№ ЗАБОВ’ЯЗАННЯ ОЧІКУВАНИЙ ЕФЕКТ*ЗМІСТ НПА «Про внесення змін до деяких законів України щодо питань здійснення екологічного та радіологічного контролю товарів та транспортних засобів» 4 Ліквідація екологічного контролю як окремого виду контролю при переміщенні товарів через кордон , передача митниками необхідних функцій контролю екологічної безпеки. «Міжнародна торгівля»: 1 позиція Альтернативне рішення щодо виконання пункту 35 Розпорядження КМУ від 16.12.2015 року № 1406-р «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України» 5 Спрощує процедуру реєстрації осіб платниками ПДВ та єдиного податку «Реєстрація підприємств»: 16 позицій Виконує пункт 2 Розпорядження КМУ від 16.12.2015 року № 1406-р «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» (щодо спрощення порядку приєднання до електричних мереж)» 6 Встановлення єдиної процедури приєднання до електромереж (без поділу на стандартне та нестандартне); встановлює відповідальність електропередавальної компанії за порушення строків приєднання «Приєднання до електромереж»: 55 позицій Виконує пункт 21 Розпорядження КМУ від 16.12.2015 року № 1406-р *підвищення у рейтингу Doing Business за відповідним показником 7 ОГЛЯД НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
 8. 8. Україна та рейтинг Doing Business 2016 2017 Наразі Україна має всі шанси потрапити у ТОП-50 рейтингу Doing Business-2017 лише при наявності політичної волі з боку Уряду та Парламенту 8 83 50 ОГЛЯД НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
 9. 9. ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
 10. 10. EBWWW.EASYBUSINESS.IN.UA FB.COM/EASYBUSINESS.IN.UA LINKEDIN.COM/COMPANY/4792478 INFO.EASYBUSINESS@GMAIL.COM

Огляд нормативно-правових актів

Views

Total views

537

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

12

Actions

Downloads

5

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×