Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reklama na blogach - adlog.pl

866 views

Published on

Leszek Wolany - adlog.pl. Prezentacja na EastCamp #2

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Reklama na blogach - adlog.pl

  1. 1. EastCamp #2 Białystok 22.11.2008 Reklama na blogach ! Leszek Wolany
  2. 2. Agenda <ul><li>Formy reklamy </li></ul><ul><li>Blog vs. Standardowa strona </li></ul><ul><li>Problemy reklamy na blogach </li></ul><ul><li>Proste rozwiązania problemów </li></ul><ul><li>Case </li></ul>
  3. 3. Formy reklamy <ul><li>Posty sponsorowane </li></ul><ul><li>Widgety </li></ul><ul><li>Sampling </li></ul><ul><li>Patronat </li></ul><ul><li>Formy niestandardowe </li></ul>
  4. 4. Blog vs. „standardowa” strona Blog vs. „standardowa” strona TAK TAK Grupa docelowa Feedback Zasięg NIE NIE Mały zasięg Grupa docelowa
  5. 5. Problemy reklamy na blogach <ul><li>Niewielki zasięg </li></ul><ul><li>Formalności </li></ul><ul><li>„ Trudna” współpraca z blogerami </li></ul><ul><li>Brak wypracowanego standardu współpracy </li></ul>
  6. 6. Rozwiązanie problemu <ul><li>Agregują zasięg </li></ul><ul><li>„ Załatwiają” formalności z blogerami </li></ul><ul><li>Gwarantują właściwy poziom obsługi </li></ul>Sieci reklamowe?
  7. 7. Case reklamy na blogach Zasady: HP zaproponowało każdemu z 31 blogerów zestaw komputerowy o wartości 5K USD, który miał być następnie przekazany jednemu z czytających - blogerzy zostali zachęceni do wymyślenia konkursów które definiowałyby zasady przyznania. Efekty: - 50 mln odsłon w ciągu 30 dni - 25 000 zgłoszeń do konkursów. - wzrost sprzedaży produktu osiągnął 84% . - wzrost sprzedaży w kategorii PC 10%. - odwiedzalność witryny HP.com 14%.
  8. 8. Pytania Pytania? Dziękuje za uwagę! Leszek Wolany tel. 791 927 860 [email_address]

×