Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Operative surgery-2-Upper-extremity

Upper extremity

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

Operative surgery-2-Upper-extremity

 1. 1. I «I ‘ ll II E . he I ll 3' fr? Pr Cfik. , ;-_. A '17?)/ iiigrziplr flip ujupi .1 . , '“; ,*ni ‘kt’ -: .i*fi‘. "u'Ii' “lru; ,'i'_z»’r’. 5., _A& . " ‘:4 lab §§€>Ufiq ¢J_. ..5‘0 U‘. . ‘J . -, (,4 .1 . ;r . i -V- '. rxf‘ : L. Smilie ""’lu! II. l.[I[L>’I“‘iftlrillfo H l ii’/ (Iris 5 ~ II If ;5'(}]): ~r(iiii2ir. i ‘I‘I’I'L‘[I‘1((fI‘IIg ‘fl Iii)! /mfiiltimi irgrtll 21:‘ wrlitiiu/ III"('iIIi ” ii/ ',_I/ ii‘ ~11; : ‘4»'u_. s.~. 'g{i , "m_'rr'}', ‘- ii'ritl. .It' _g': ‘-€76 ,4.-iI—‘‘Ir‘‘ ‘” V-~ £7" . -I I rfiifiiirrfiii ii‘nrl III, ‘ Illlf fé’_; lf‘III, J. rI'i'IzIr_'r' ‘I"IV’: ',"llV'(_)'ll, ~"t'A/ L‘ f-I(": I_'_? Vl‘. ]ur¢’rriin. /mm mid jiiig-e'r. s; w I II '“ <:17«: .-»v_ -. _ _V , _A-‘. _ , - "3, Cf. _ 2‘ivlin, g= fofpJ: r:i(¢ir1'; rriaz- ’. '$P$' and pI'n’e, r:nm X if iii}/ ii7z; i"Ir: ir: _i*“r; _), I I-‘it. -(. ’i‘: V/: {)'lall’l‘ .3, F, I oz, -., fi'~,5” ‘ H_ to 9 {I g , ac. - . ~- «-67 n"ris! jm'liI, ‘. _). ,."L‘, g. . ._ iip}iE’r z’. i’fr’eIi ‘"75 . ll. U » slurry "Ilia; ir}i'; )¢? ri° r». ij‘r_i‘w_: ir’r; I’ I) , .= 3.-. %;»_ . ill ’. .W’. '.. I JW""‘ ii hum‘ r'c; ,m»ii. sills: -Imjzriilr ‘region, - e. i-i're'ni'irr_i: .- ip. .'r_ erx(rm: rii‘_if: .mr~it'*iIl nriIr_ri/ »_: ilc{Ii'i4'Ii_3 >11)’-ljlvllvbivp . I i #1 III F. . j l 'Ji_ . .
 2. 2. T( ). P()(’IR. »l’liY OF THE L-"l’l’F. ‘R EX'i‘Rl7.IV‘llT’ (I:7XTRE. l'i'lflT4S SUPERIOR) llirc LI}flp‘c‘I'c‘. lI'CI'Ill'[__£ is tlividccl into the I1,Ill«mli‘ig I‘L‘; _;IL¥ilb. . ‘Scaprrlz‘ii' mgiori (regic) SL1!/ .’1(/ (r‘l"I. ) Dcltcicl Icgitrii (i'i. '_git2 u’cz’IiJ; «.'i’i: t;) li‘il'rtrclzi'icI. ilzIi‘ iwggiirri (iw: j,<. ;.I’. v‘. I iii, ’/‘ii-Ii‘i. ;I‘iL'u1ui‘i«-I . »-’l'lll(-II‘) i‘I; -jgicm (i: _'jgsr'. I . ::-. ‘i'. I’; ’I. .-'r. I'. ~ ‘I AiitI. :ri'oi' arid j}U‘SlC’I‘I{¥I' i'cgi: _wrrs oi" the £‘ii'lIJ I: .Iv}1.-"r'r . ‘:m; '!i. =/ .3. / ll! /'Ii<’! ‘i L1}lIt’l‘. "(l! ' er / _>r)S‘ft*I"i"</ I‘) Anterior‘ and pi. .Istci‘II. Ii' clbc- i’cg, ioIis l. ’HL'; |‘g"i; (,-’ tuI'. >[Ii Ulric? !‘/ Ail)" cl / m.m: 'r1'. :.I/ ‘) , -.= ntci‘ior and pC}. ".xl‘: I'luI‘ l'CgIOll*‘i of tlic l7;rr'cai'in (reg/ i-. » (mfg/ rim"/ zii uiz/ .-. -vim‘ er _; .I: >.‘~i‘t~I'. 'r. «i“) ‘i‘I<. t l't"t§l0l1 (f'L”‘<. ,"I'{_) irc1rpi') l’alni; Ir and dorsal rcagioiis of the huiid (mgtziii pa/ imw er ilursi ilI(1Ili‘: ‘5) TOPOGRAPHY OF THE SCAl’UL/ ~R REGION (REGIO SCAPL-*'[. ARIS) A) Lalldlll21T. lS§ A. cmmion Stiperior angle olllic scziptilzi li1t1:rioi' cin: _‘: _le oftlic . '~7r3EIptIltl B) Boi'tleis: Sii. ji>ci‘ioi': HLIi‘§z<; iII3l lint‘ LlI'ii‘flflITI. %I_If; l‘r ilk‘1iL'F<f‘-II7l(‘I‘lldllllc lcxel ofhtlie 7” C€i‘*ical '€I‘l(ib1"; I) liilcrior: l-lt. Ii‘i. I_oii? .:. il léric dI‘. i'»ii Ilri . _= Latcrzll; Vt: r‘Iic: .'il line drzixx 5: it . /lctiizil: Medial in: -II: <_1in sftlic §: ij. rj3l. .iILI Iii: Iiiiui‘§iJr ziiigic v. >2'"tl“. -c 5L£. tpLIla Iii. Lt. l'UITIrt'-I‘: C) l-a_jcr~3: Skin: i. It is thick with limited m0‘L’IYI€IIE. ii. If is inm-r'vated by the ziupcrior l.1tc-ral cutaricous I1CI't3 oftlre arm (lateral SUpI“3ClaVlCIIlaI" nerve, dmrsal . -'~. m:: or ilk" uppcr tlxoracic ncrvaz). $ri'o«: uta. iu: oti5 tisstre Strperlicial fascia: i. It is dense and consists ofmany layers. j 7 . __
 3. 3. gag —_~ _ mrzk “ 4 —. 7‘ '*’t '* —/ .fV**‘ i’ j‘ >':4:. «"*’ A I_ I. y [I (l. lV, .h‘l. :V. '! llI~l; ll. .;il:1l“rl? 'lf| r=? I-li“iLll. -I; .1lll£h‘E; llllU: :llllkllglilit, Lliflfjg, tIll‘-I‘! lk; -llL: ‘.1|}i", v> _ m . ; _ ~ 3:. “, A” V‘ ‘-'-~ _V . »-- V: I 7* g -. .-, - lI. "llI: ‘ s‘l—. :n * liar is xx Iij~‘i_l_x: ' sixai‘ li: ’i~: III! Igiiei1'IiimiczIi: gm ' :4‘ «I 0°¢‘i? ,:‘, >Pl’ ll. ‘ II1): .-iifiiirI: lgl: rt'; izt. J.jtrI; iIIt-01:4itcrw . _:; ’i; o== mt ‘lat ‘flair 1% L; <—. -.: ' ‘r I. I __ _ 5 __ _ . ‘I I5“ ‘I " . . ? l.'IL'L‘j‘. ,lV"rcT: i‘ H E . “I‘ ff‘. ” , .,_ . ‘ _; ‘a5‘ / ‘I'LL . Li‘; > J . ‘="“W I I C': ri€. I: . irl . . l. : Cr»: .3 ' :2»: ct» I A . . '. . ' -' . _ . ,‘ . . . - , . . . _. . . —= '~ ’ . »~, S 'l ~ Imci ‘rm. ..-ll l: r_cI‘ L'L"L‘(: --' till. l2IiI. ~lIIllI~. alum Lilia! l| ‘~lIlL'~’| U~ . 'Iri. i.s; lt~. ‘ av ; .l. )t qr LI} cf . I. ‘L‘l‘~ : liu ’: ~llj‘I'. ‘n[‘l. ’l.2’. ll3. iiiI'iu: «.p'iiiiiim. {. ‘l“. ~ : lii§I_lt: I‘ arid tcrw; IlllI'I| )l'> ll 'i'l'! 1i'SL"lL‘: ?: .46 , g fi . ;>: (". —-i’. L*_i. ,‘, i’i<* . x.ig'i' I; i<r. =u. . #i‘i: 'rw()R, is’ ~ ' '- I . ‘~1r. II: Z)tI~i: *- '. lIiiLl'lhl ’. lIL" ? ’wl.3p‘-. ili‘i. ' j~ K. J '-l: ll‘. x'. L>l‘llt. ‘I‘~l3 srci. 'L'ii~~ in .7 ll$3.‘'-‘ill. ’ 3 Fr” "'lq b“‘: "” ’rIiI: ';ix5‘-xiii-Iis li', z><. ».r_ I: 3 ii .53 , . . «~ 5. I“fi lfilIlI'. -‘. .~il“IIlItIi~-' lI. .I‘; ~“. I J as C “ V _A 3 _‘1I. '2l>. %;'i—ipuliri l». ‘s. ~.; «. i I’ "2 ; _.jli l‘x‘ql>‘. _"? ‘ll’lCK‘ll‘zV, -k ' K T W H . . . .5 V _ 1‘ °I’'i‘ “I . ‘:lll‘l'El. U'f‘. l3i_llii”‘Jl‘lCA? Vl: l?¥'C‘lIl'll‘l‘l. lllL‘ l: "IIL? -&S. u‘t‘‘l‘ClIlVdl'§ClE-1’&>lAl. llA<. ‘ l. lb‘x. l£l iei: t"; ii‘I’-; :r'f~ I ‘ "ii _Di;1I'§1ll : .cag*= .il{I, ?' . ii'lc; r;. ‘W iir; iiii; I-. .-Irli: lI£iI‘I. I: *I'. c. ‘ s; cn. ii; .il Jl‘lcI_ ll‘r! :i]iJ‘l‘i~‘3.>“ll‘L('Il">k W . ‘w ". ;'£°,7I J3’ V: '3/Ill: lli_‘_, l‘('! ~_‘Ii. "l"§lL‘il‘l ; ll’lL‘I_ ui“lZit- v>'| ,ll_k'vliI i; iri, :-. i'Icij'i_. ’ C’ ) j I g, ,'”fi; l,l £: 'lIl“j: ('Il‘CI1¥lillC. L -<c: Ij§: il. ii' . irtcI‘) tli~r. 'iml'i s. +I”il*. ; sIit*. .~t: *.jI; IleIi"urtcrj; Ul Ilii; ;i. ~.ill. ri'» Iv’ i .754 i_: II'lt_. ‘r_‘~, ‘ C6}-J3Ii: ": " _ fig . g Q, « V 1 "° ‘-. liir : £‘I'l'lIl"" « V’ = G D f E l . 4 < l'. .v *~i , , A _ j j , iv, . . (rm. « =3. In pim rtltii-‘i'Ill. "iI; ~r: il cirgsu Illrj. -3‘. ‘l‘It‘. ‘Ii_{l‘rc‘§. IIl‘94.‘ . "r'= .-. ii art: x-"iii . i>«. ill; irj. i: i'l. r:*'jvf_: ~." , lJli; ~«. .‘ltc<l. L1Lllll«'. l.: ._7L‘r. l'. - V “V__' j _ , ‘ V l . . l 7 _, _. . __ _, : . ., V) I_ j. _. _«'. .g . T.'I. “" ‘J. ' 7 -:11 . help i. c~I. 'r‘cIh-‘. ' LI{)D_; ‘I‘lllft‘lE1(llIflIi‘__, £ Ifl_: ltlI" 7' ° "fig . VJ. ‘ . : ’ . - :4 V ( K I‘ ‘ HI. »ii. is1I. *nI'vsi: »'i‘r'-: :r tlIc'; icfi'--nirim’ j e ' VOTV «_. . “y‘(l'€Il'l! £Il lri; ii‘rcli ml’ Inc ili: iraIci~; ii: rirmi; sl Vzirtcrp llrmrriilrj 0I_: thi: .: .ill; ir§* . '!lld. l' j, ,- _ I"; ;,L‘l'ilfl‘l‘l. “Il brmrcli -: 'Il‘Il‘i: : »lIpI. i.l. J.]‘lll£l' arm-r_~ [l. "l‘i‘. I1L’lI : r-I. 'Ih~. - {l‘I_-'TU§, ’,L‘f't lC; '.l , v. fil-. c siibI5l: i~. aim ; 'r‘riL7r§7I »- 8;; , _, z.« . . 7 M A I ,7. . ’ ‘; .§. r.‘l‘UlIi? E1l l‘5FiIl’I(-lI'4). ’ Ilic posit-iiI. ri‘s; ttcriiiiI'lcx. l;iimcz*: il nrlcrx (tri: rii; ' ~ ‘ , , > 4 _ x V‘ ' ‘Uh . ~ I, ., ~ . . ' ‘ ‘Q " r. ‘ s = - 7; " ‘« . l''”V‘’ " " j‘, i. (). ’~-iIc‘. I;o10;. si. I1., ,Liirlsr ,5 _ I, ‘ I . » '— - . . — , - > ~ : "V K, [1-, . v, : ’ mi “>7 " A 5. ’}. .E4lIEli. ‘~ . Ii the j"C‘C'I(II'ElllS II'Ia_lIfIr, lzrti-: sim_u. ~ dram .1t‘i(l cc. . . :Il; ~ ni. i-xclcs ‘rib, I? .. §. il. .», .} .41’ am is . l1(_ir, wi}: ‘lr'¢llllltlt, upIlrg_irppi. r. x.r. :iiiI_j Ij‘ I11 . _ , , 7- j’ <; « ’-' " r » ‘ ‘-, ‘,r. v,__. II, .§’- ' ". ‘7‘¥1 ’ i1.?3G. 'T‘ FL. .. j, _ " ‘:3 . .. » ~ , I . i' '-: -=- - - . ,_ : . L ~- U 9 ‘ll )__l: ’»oi tlui at‘ , r zj I at D s-l‘ivlI: -(fulfil? I; .‘~. -. 'i", :~. :‘. a7=. r'§I*. = lic'p‘-; ci; .-. r:~. l:~ §ir; a.= r"éi*i: *‘~; : ' . « e r ,3. J; “l’; ;<tci'itst‘: l. .-, ‘;I. ._: ’ I‘I£. £.-’». ,' III :11: ll-. l'. ~I'l‘. ~— . le"»i_~i “mi ~-ale “I if 1' r ' . *2 , .— V V , N{ __‘>i'L{' _ . > L: U 2, . ,, E 3 ‘ I . f’ . -7; ' ' . _.«—. - ’ E. - II ‘i , ( _.
 4. 4. gdial: Lixgfe c()n‘i1;: ctVing margin offigie p£: ctLjra1is majdrggdLT1»a: iss; ‘m; ;s_ dgyrsi l §1Ll§aéS the sagjgal section of themlatcral surface _Ofth€‘Il1QX'a{2§, _flt me level ofth; 3%‘ rim ‘J, ¢,. ,ateI‘al: Line con'nee1'ing the mar'g. _7,in of " upiejitoralis II]r«’: ‘1j“(V41l"iLi}}§l Ii}/ IyiSSigT_‘1_. tlS. .d'Q1‘Si{}} fhusglcs on the ng§: di§l surface o_f1heV ‘ V N j. Ft is thin and newly. n1o. v:able. ii, ltcontains lots of'Vsw'eat_g}ands, sefiacecusiglands ; md. h,air. ;jii. L!t isdjt-11;1cLriz, a,t, ;:d, ,;V1,,3}’ intercnmtobrax: hVi; ;»lV,1y3rvg; . «E§dbciLItar1¢ous tissue; V M : i.. It céntains siiperficial z1xiI! a“r‘y l, §-‘nffih nodes. (:35, lL, i:: gifi}!3€~Z,13 yggdftqyL1Lzefiu; :s; custalfne: sa: &qt‘the media} Q; ‘J; ::'§—u. ;' *‘L), eep ifééisciii (; axiVITat‘y fésc-ia): It cjqh_tai. ns nerve a?1_f_d. V'€f§SéI§. ‘ii: ItflintaizisEthe. .susp6niSit21*y Iigafn'§nt5Df1h€3“3Xill3- igiii. l; ',‘SCpfi{£it8$ ; é1ri“cl"'1‘brri?1Vs‘the pec"iox‘al—fascia ‘ameriorléy, ’ 11 nit}: f¥7}é‘Cfi§3i‘: ibfi‘s 1fi‘aj€f ifiiifiéic vVfi?13"§”tlavipectQraz! V fasciaa » ws‘fe”ricSTr: L: i§u1‘ii‘r_i 51 ‘T9 t’37s‘sVi: nus dorsi. tents minor and ‘tarts nmjoj. *mT’1" K f‘MeA_dia1: 'T}1f§rfitic*W; %illi. _s: en'au2s*ar1terio. rmusdc and 1“ u:1ti!4“‘ intercostal x1_, m5{: §1E§ - : L,a. t¢1‘a1: Sjurgiéaij Wk of 111:9: hu. n1r? ,1'us— shsm %z¢; xdVs; .£. TI?11:s: ; ? .;i. s;5:n, .;a‘ vs= V=9r@: ;s2Lbra9il: ,i€%! ;i: >12;uS9J§ "V ( 9‘, -V tA: _gi_L]Vla1'y artery is divided j_mo3 pans and g_f1; .cs bram. 'h; :: according to: i. Iflavipectoral triangle: T’hoiaco; ;;; r0mfiaI a3'{§f}: €1f(é'! ‘f(I fhqrficicaéj iateral and medial pectarai n: :;r“V’: :'si A fii. Pectoral triangle: Lateral thoracic ancr} a1,11gL1Q11g : l;Q<: a1V, ;;j&Q, ;;g,1:yige : iiii~«. §LL! l?P¢: C.Ioral triaflgigl . §;;3;:2¢: s19t1l<2r nr9¢r>_+ humeral arteries Axillar}! vein , c”hia'l plexus: T= §i. . gLatcral (cord: ¢ J1. ; Poste1'i, ;;>r cqrdé —~-— 119
 5. 5. .( . _,-~. H ____. ... C’. «_ 45 j, _. .‘ . , .421, . , _ ‘zvxul-z r. ~.. 'E'7 f *2.“ V 1: ' | fI. ‘V‘IL. ;“: .‘, ,‘ “p ‘.3. Eu‘ <>'<tNusc)e V ’. ."_, 'P: ~1ora1»shhr A U MUSIf'x Var’: Fa->. _-5,. r“7 “ . :, S43-. r»c»: u.: r»’ ; '_ CRY, ' __ I . ,~ ', ..‘_ -‘s Wisp: Mu ad. » ; _;. a n . .:; :«: nun ', '5:: ':. — i. ‘us: V ‘ '_- U D D P l J , mg C D ' 2“ s. ;t‘~; =:. __ A r . ' * -11 ‘ 3*-)~ I)’ ‘A, I. _. I Mara‘! e. ‘~:1H; sr_‘. Vlyrnpé‘ ! }<fJL; . “ 3"'93“~ *5“; .2‘ ‘ ' K '-. -'t; _iml . :.. _1H. .:s, J} ; ~.s; §I1‘in"gd_ ' ‘$—. .,; ,, ~, ‘J<(wQ uav .7“; ‘ya .1“. K V K E” % ? W5£r: €ai“-TE I*“rfi7' 501*‘. mt‘ % "'“ink; z§Eé; if: iafi7:": ’7* ‘<. v afe , Y G§SbM4c. D4-" 0. V . ax ‘* 1i1°nI: §fiDOE£3~Li'<. 724 um: szfisa L2 [LA :1 V J 1 U T. in 5: _ , . M » . ‘T L ‘V
 6. 6. %; :‘cr‘ . j :1 _’ 1c 1?: .'3é'l‘L5i:11jg}ji; $5}! PCVii? I‘LL. i:iL:2E; d;g¥i§xia‘1;; >;; §.tl; g§¢; LégL; ,siiZ;1V. ' 343.; U3 - ‘L " " v H W _ _ ;1i? Cff”C1‘fi$ifi“‘f V I , ‘_-PHF‘QU17?; ?1§1§i»1¥Q»i,5il71.%-. TI‘ :7 Shbcxxtaznwtas _fi_S§; 1C wiiih . SuI3L§A? f1C ta! L . i. ILmmaiy13*1i1ndé‘f2if’ ’ - 1i. u<, ;1,‘_, »:1‘: ;,I1c ; .31:s, r:1,1‘ 5;} : .”‘1'/ §fL1:'(£L*, '1x>. t.3,’ Lhr. dcliftwid‘xfii? §cl; ;S. — It i; »uuxf11.imu.2L1s &fi_l. §1_f§‘. :': ;: =e_c*. .«_~r:1! f"; -x: ~:ci; -2, -- If df idea 191: (iL“! ?t‘V= VL"iyI‘1‘:1‘:5‘»‘! ‘[3 %m~: paxjis. finch Limit " L 7* . ;._: :': __; *-ma“-2: pm: tgzsze/ :2;: I_a§z, er: L V -11 1 is-’t: ;. )%tag3L_1;1'e}j@1~§11mfi; Ld. ;fiL; ;;x; »;.4 -r, '_l"tfi is C£), l]Ii. l1],1Ql; jfS '-*iTIftI'1: 2‘-. =.: «;i. x mx -cI'i1": -:2 lhc 15‘1»LL_'f. “pS brac. hi] n‘ijusdTé. . n; §I; ;§; g1umg+g: ; ; a,r3gi% 9:¢i: gia1‘i- . _ . “ L _ "jjVa1{rfi‘i: ‘iiii-. = a3£‘lL1I; bre*s C€§, !1f‘t31fgG’£{ [f_(i'é1TC %a; tache‘. gj ta d¢; .ltQi; i A; c.tiens: ism; /1;Es; .;‘x<, £r, ;?l; ;1;1r1;Q:1t;1LLin ;1‘; ~;, ;3= H: L; ;; :jJm; -.; ;i‘. s;. .1-n; g;n: fl;: :;; :sc; tgei=
 7. 7. 4‘ 1‘. "f‘. ’;xU. ‘ 1'“f¥‘. ‘flI . - i: nz11:. ",‘ . "—’U"'i, _ pa ,3», -U ‘G F “ ; ‘i': [.; q’, n_v §~, —_1_-1 ff-K D5,‘; -fg"1'g; ';I{—. m§: ;._: »1'_m1‘. -»L'k H} . ‘l'l‘n' H‘; '. i;: >!'1;ii!1i‘Ii'tg‘Ln}. i" 1 'w‘. ..i. ..5.$ Kb: :n‘1:‘1‘. is 9 ) ' L’ V J * 5 ’ ‘W -; H 0 IL'‘_. 3.“ . ’;. M5‘ ”‘ ' I = .“ 1:‘ ‘ —' . 7. L‘«. "". -W ' 1. " wmcxyy. gm. n-. -ups . mu~ dIH. IHll['.1L' '. r.. '.1uc: c1.»~u. >n. .1: d! .1lu. »é= ui.1«: -.m » ‘ _ ' ‘ / ~> , _.z. _‘ , . ‘ . - -- , r~. /_u " ‘ ‘ . '~; w,<''‘; arr: ::, ’ ‘ ’ -° - “ afl ; ;._w . :_~. . V ' ‘V ’ Eb R , , "Kr , , , _. "f«= '3”~ 4 -onr‘—‘ .7 ; ~, ='l -. e-an U : l‘0I‘. 't‘)(? R.xl’! ! UP rnr. sL! B<;1.. ’LNRu; u)x 1 In K 1. 1/: .S'r “w = ’*- >--7 ~v ‘ _x; ~ . K - , A ‘ : ’. ~_1 ’ 2. : ti'i~ :11 . >‘, ' guilgt‘ we £x.11’; 'a. "I. :g‘: ¢1‘{Z. ;sa’ : g‘1_. -'1-. mfM V '4 I‘ V1’? :93 ‘V(, k‘. ~f’% -/5x/ w, V. D E ‘ Q’ . § ". lIL7»1Il‘1‘. ;1I’Lx"v M w, , , J" A “'iL‘. 'H. ill: £ H . _‘. A'n : ::fi: >». a.n. m»°”‘ , , ‘ 1“ H ‘ A’: ‘ . 1 *5 ! ,f'. x.. =:. or. ;i: 1:11’! -Iiflvrania-. §L‘ L_ : .:-. %l. T”. l{[': "}‘r : ‘?')LI~, ck ” u I "E 25- 0 . " G ; I V. . 0%". F . up-; rw: .khwclc: ' ’ u = H”, ‘. yaw u‘_ . I / ¢. ... .n. ~ « / “ . - '- :1 L’. "V ““ ‘‘.5%j-1c3I1’11‘‘H1>I‘! ,{na: :;! jvM| c : ,s[al1‘lhIu= .l'-. “F ‘ U x_". .,; <’T. « 4 3.‘, " J ~. r U“ R m'. mmm'jx ; .;}. n1d; m= :1m; :o; - U , 7 F2 3 V. ‘ “ »_. ', ‘ _ H . “ H .4 ‘, ' I - -; ‘vbsdml 1.41;-":1!m.1:‘; :=': u. ihz: ,~'1u-: ;:um. - CH ‘ , .é_, , ‘ —. ‘vV ‘ ‘ . ' 5|; . L,xtu‘g13 . -I1!u= ;.»rzn. u'-_'m utflm z{«: li; _' H1; r‘v. vq. -J. W D . , ‘V; _ 61? Ihill. "‘‘i{‘x”"‘ il"-JR . lh: s‘‘ : : It s; nnI. :‘: ,n. < ~«: ;haccm.1.~, -. s?; »:: d.~. A ’ M , ,_ J ’ N; _, “L Kéii Hm» _imr. r Med ‘. ‘_l§1L’>§-1iI-‘T1‘C{lVi‘- ». :(x1;u- aw-‘1 L“: '. vrrn‘r. '. ".5 _: .DrD. D '6, Jbw iV: «_> v, ,; . ,. ’ “ K > I "V W’: I J R ‘ ‘ J we {LK T‘~’1:f~'»‘1"'; i"? a%. ‘:. i‘i~ Iiiilii. ’ J H . V‘ ‘ L -, . . ~ L , 9. ' 2:“ =1 -' .9 ‘ s= M. -o-J; sxsm Hxdu -. <'Ia. :;tr. ~J. c*. ~;. »;= .‘1:1l: _ 4:2: -m_mcfi . r ‘ v‘”: “ 3; "II A»-, u'ili1ii| .~ Ur; cumtm p-.11;-~: '.‘~c‘_ rL: A-3"; L ‘ _t. W “’ flie- «. cT; z11. it : :'mn: un< thc $hur'; :cn; .«. u‘nnml . -mu ti . i.‘! L‘{H‘_3Lx! l'l. ‘ . ».'. — mrf’ “—j~u_. ;!2.¢: }:» 3.11:‘, .r-. ,slIm‘~. M. -1“ . r‘E; . -—_~_, _ '——. ‘;_. _V . | «-3 - uh‘ %" ' ' ‘ ‘ !1l'; "r, x.-: ‘.. r1.ssgm u"’.3 ajw 330 "5 U ' 'i ' ¢f‘1n: cs{~- t;3'_ ’i: ;; rfl . .~ , , ‘ ' 3-6:? ‘ I B: ‘ J fl‘ N O“ ‘(L-‘ , U‘ M fa . ‘, up (1 ‘
 8. 8. i, It covers the pectoralis ntajor muscle. ii. lt divicles the pcctoralis major muscle into 3 parts: — C; 'lax-‘ictrlar — Sternocostzrl — A hdom inal iii. Borders: — Superior: Clnvlcle - lnfeI'i0r: Fascia ofthc serrattrs anterior and recurs &l‘»ClOII1ll1lS muscles - Medial: Sternum — Lateral: Deltoicl and z—r>: illarj_ ‘fas<. ‘.i. ac> Proper fasc. ia (clax. -'ipu; :t0ral fascia): i. It is attzlched to the lmwr margin ofthc Cla"lCl'c, C0l'£lCOl'; lpI‘L1u€SS and 1*‘ rib. ii. It covers ‘tllc . ~,u'L>-clcrx ius anal p-; ;ctm'alix: minor muscles. iii. Lower part olproper fascia forms the srtspensnry ligaments ofthc mammary gland. TOPOGRAPHY OF THE ANTERIOR REGION OF THE ARM (REGIO BRACHII ANTERIOR) It is also called as anterior brachial region. A) l_andmarl: s: B) Bord Delroid muscle Pectoralls rnajor rrttrscle l. .atissi: nu>: rlorsi muscle Bicep; < ljraclrli nuts: 9 'l riceps 'b1‘acltii muscle Medial and l al 6;: -is (jrczrter lul*rcr: lu sit’ .9‘: //Ci bici/ .2i! :1/5.5‘ fa’: dict‘; «. ;=ncl_ lC5 ’; »l‘t'; t'c ‘nurncrus l 212: n. L:rnr. r*" Zucar. ’ ers: Superior: Horizontal line dr3‘n [s‘(= =*t I lnlhwior: Imaginary line clraxm xx £15 I E of the humerus Medial and lateral: Vertical liz: -.~: ~. _lr: r-. '»n IXBE1 rnsclinl aml lateral epicondyles ofthe humerus respectively he p: -ctoral is nvafgor and latissimus dorsi nmscles ‘rzgcrrs efooxrc the lat": -r’al and medial epicondyles C} Layers: Skin: i. lateral is thicker than the rnetllal one. It is slightly movable. ii. 11 is inns-r~'ated by the medial cutaneous nerve ofthc arm, lateral cutaneous nerve at‘ the arm, superior lateral cutzmaous nerve of the arm and inferior lzrteml cutzmeous nerve of ‘rh: arm. ‘-15 L. )
 9. 9. l 1} * <“l: ll‘-. l,. l.l‘lLll'rf. ’ t. :~~. ;_-. t-. 77;‘-. ;, — " Viht luu; ,m lrrnchii zmraglc r'C%n: '.: tl: lf ‘vj gll ll ;1.; l|-. mt" r-ul~sE. rl lg. :': r_i‘l'z » ‘>'L1j"-«. ";il;1:1l lll‘»; l5'1 . i l1_E-mm» ; r -. ‘i‘vuri; ‘:jgf. it". ’ lhu '~‘U["u‘rlicr. =.l -. «:ln~~ ‘l|1«lL‘ill. l2!L‘I‘li* I: -., ~s .2. lil4.‘{‘}‘- T-'. 'i. ‘l. ‘.1 $lr;3'_'l~, i3f l;3.. _j", "l' 4 5,. ; l. ll la-rn: ~ I mg‘-1' . l: :.é" I! ’rV‘. ‘-‘I1.’ 1:1-. '_. 'iul 1: ll5 E. :’, ::y: -.'r= ..~, :3 : ::: .-1} ilax. lfslu: zl riztil K ' V x‘n: '-. lr. :l rvrlLv"I'. <:~; ‘!. rlr': :' ~c1". .': . I _ nu’. 'l"lrcsc I gltllfilil drfizclc the ': nr.1Cllinl r': ;.7isf-2'1 ll]? -‘VC: l‘. lC7‘l= “l"3ll1;‘» Lillil p<: V~z. :ri~: ’-r l, u.. luar~-. >r’} p. —:rl-= ‘ H O lit, lr'; ‘.rm. x.'r~+. ~n: sru. lc'-. Inc l>lcL'p: » lmclrnl m-‘. :~; l'. ‘ .1=: ::“: tn. ‘ yl-ll: llk. lll{'ll"‘: run-4v; lu . r'uu1‘. cr‘r. *3-. :;: he ": ‘;lI~". .fl1l. "vC'l, |1."mr m. r« ! lx'2’'. ‘ 3 l . V . l r‘. ,‘lC'tll£i: ‘ ‘-’l‘ii‘1l-pl-; "'; z?r’ll1'r'lllrfiilll‘~?1'I7». '!€-'Ei‘nl«: lpv. "‘l. H l'lI1stf'. ':3ll; il“; l.3lLll'l~: T; f ' l -‘K3 ill. ‘ PEI-V-l’ ‘nu ~. »ttl: r'c Ui". l_1‘t'lr1<. '<it: :l . 'pll{"l3i. l:~l1.‘ K l-; rii‘! ‘.Jl raptrtrn : ~ ; 'Vl{! .TiCLl '57-. 'tl: ~.: r_. tli; x’ = ":a: T~’. ‘ . ‘rn; l ; 'r. "rl<r’iu-I‘ Llc<t. cml'1r1_. r:E'sr: mcl1 ll -_1 ll r l_“s! .w. : »m_~. -~; ~5~ ‘; lll. ‘Illl1llY. !‘l: E=. "-: ‘lE': ‘ K11illul; :l, C!.1l'_1ll: lflfiélllztl? ‘l'l:1FL'lfl’%")l: ‘Ml l‘l'<'rll! l’rll1‘. 5. mrl*1l . :1“CI’_‘ -1-: «"re= {.2 r. -.‘n. .'r'. *'. rrr'. ':/ m1'r. ;i’i"_Ilz= ilv; .tmcr1ur«using: P ul llzc l; ::cr': zl L-prcun. .§; « luf V vi. .-XVn‘. L't'«_rp-; »s{t_-rigor ; o_mr_lrr1'; ;,;1:rrrrtcx“{l1.; ‘§; w:': s-V lzicrli -. Ht. ' : r:‘znl Il‘v: ‘lnt1<: lL: < O §m: rcl1ct. to the l. m~ml x-. a;; )r‘; r."~= r'r. .‘jtl. 'r rlrl-I ‘U7: —‘~. ~,r~tL: :‘. ~ rrmzu e%: ‘.cé«: w-. =.~. rm; l§lkl‘u"| lil1’l‘vC . mtl : r:1t«. ~rr= >r v. l:s; cmlrr: _:_r l‘-1'11!)-.9 ll" 1?. -. 5.. ‘l. i.'l, V ; r.5iL. :j. Ll . ‘l. il‘~ in-‘. '~ rig} . _p: ‘rJ, 'm1n"-7‘: .l: r'. .'r‘.3Ili I N» {:1 ', I {U 71], ; ' , V ' V O: ‘ V 1. 'kH'. ‘1'HL'll-'-l’l'»'. i«. lrliiila; !i1!: ;<; lt. ‘ ‘ l’ llilu-px lyrarclrir mu -. t‘l; - V . — r . J t O l V 1. _t m ll3‘. 'lClll'.1ll¢l‘.1?lbClC Z “l H ‘ l‘ H 1. ll‘1Emi‘t‘t‘. , ” ' l L : » ' (TOI-‘OGRAPHY OF THIC l’O. '"l'. F.I{iOR RFI(’}lDN((. )l? Tlll". AR. ll" "rru; (.. ,/cg» BRJCIIII I’()STE'RI(f)R_} " * V A ll : ~ ulna urllnl . ‘s: -~. p, t<| u.l«: l‘. :'. :¢ltl; sl r . _l. "l ‘ya I ;1.; =.rlr~. ::nrl: ;~"’ V I llullulrl llH! L; lL‘ U H ‘A ‘L 'l’: ,T<n"; sll'~ ram}-WI :17-mqle ' -' ' . ' ' . . A ‘l ‘l . ’lil‘u<lt‘5ll. !’-. ».l t¥gl§1;I_| :., ’lq , ‘ V l‘,1r‘u; -~. '? "r; ‘. ma‘--rzlr ’lr'i¢; ;*»l‘-; rJ; sirx‘. v:-¢! ;; ' I - ‘ - . 'lcwiéal and ‘. :rlCr: _‘. l. L'plL= '.‘lrl. .lY‘~‘l. :"~ I: -tlti‘: -; lttrrrtclttm _ 5 . ; . __, _.. . "_§ _V. ;.. ._. .
 10. 10. /. 1tILI1§; :ttSV ~ Stilt. -zr. s‘ u’u/ 'Iu’I'(.1& Vc-(‘£; :;}~. »:1lt. {‘. § ' -5;zttcI1 tw'<vi1}? .1’£§. t£. e-*4? frat, cf 13.: ' crs: 1Strperinr: HQr'Vizarr_t; rl line dtjgmtt l’r'o’rn tl1VeVV»ltl§3"L; toz‘3ali; < tlj‘it_l‘;3'tT a1;: r.i. l'i4£j Cl€3t‘5i»; thttS£ ltééli lnfC~t‘l0t‘2l‘l't1il}lglI1$tl"$-’ljjlt§‘gl_t‘g_i,7§§: !Y5?y‘gjl_tl}V_; ;;fltlQ? !‘ ha ‘lllt 7 l‘tncl; r;gg? iVgVlw-gpiggntlglggfi; 0lt"th: ‘;* ltttrncmsf O . xflgdrgtl fa/ t1clV_lgF1;§; ‘I‘é1l: ’c: ';rgal lint tlrj; -mart gr) llj: L1_ltt‘Cg; llz1l :1lulllkél; CtTzll_JJ1)l§Z£)Vt1Cl}, Vl; ;5., C2fLl1§‘, lu; t.! tw_t. usV: it t2T¢9Ui'vl. t' ' - ’ —V rt istliiqt; _:V§nc1 1.l: cfii‘im: été§x>; ;tl; t£: t»; : * l. Slll§VC. E§§€l-L; l§1llS tlV§'*1i" . _[V_t, cn1tVt1ri1'rs; V thé 'sti’p; ~r3or ln‘térztl cutz1_rteot1,s nerve of the the arm. int‘eriVor latettirlf CltlLtttL‘OttS nerx-jc <. :rl" the é1r‘tn(I.2u'w" : .*zr. ’E? ”r2:. 'i . "m. rc~/ zii tare/ *aizf1's :31 I-'! ‘I‘f'L-'t'1‘(. iI‘: )'£3ll>Cl fi7C"1S'fEt'li)t'“§? 't! Yfl'_tt€0ttS rtcI‘Vf‘€: * of tprjcarttt l_llE’I"1‘tJ§"‘_ L'fi[: lft'lVIlyt’ll'5 tjrlfl/ C.’>i't{(. ‘/Ill’ /1r7.€Jj§’I‘ig1‘). ; O * , S;L‘tpLi: t‘tlClal, l?éiSCi21 ~~ _l)Le: _ep t‘a: scla: V - llt4_VfQ‘t; '[]t; §. ;1g¢Qvct‘tt1g tljr the l. l‘lC. ‘vL‘}‘VSll.1I“ili'. ‘l‘tll mtracle and it: lcxttlotjr. - “: l*l"L”1V» . V l"tliC; t3PE§l12?5Ei3;l3l§1.. I1il, “‘l§ V lltIltt_1§, §I‘(3l‘t1 trst; ttélnr ‘ ~ Lt is also l~: rlmVn 751% : ;z. :.u L‘ A its 't: li1 7?l£?1it: <>: t;rs]1t; T.tI_fit~>i ¢- Vita O F L mt-; .'; t7‘ / :;. ;rs: m . -=, m,-, ~r. . r l: *1:. r;5ifit, .q:3R t1iit». tLArl; r:VRA:1» ; ;g1V; ;;t; ; Thrge—: itletl t)tier1‘ix1g up“pcr tri ‘; il‘. ';1:til; t't‘ _~pré‘ce éltlztt-tntt tFr2t: rrrITm? ;£I'i£§: Vtt: t‘ut? t 5"17tVit‘W Medial: Tcres m lnur muscla. j Latenal: l= le‘di:1l lT13.1'glI1.Qf1bVt‘ lgttg head ctftht: triceps brachii musclc ' 'C§; F¢5«l‘3‘%Jlt? ’ém“5°l‘? * N V: U1
 11. 11. A4“ . :«: ‘=a: ~: ‘x U I<x15c! ’:? .‘- E91; -*= - «w JV" "M ’- '5‘ " ‘ » V ’ K - P ‘ ‘ ‘I ‘w ‘ V V E. E‘. ,"k‘1“: “‘1‘k, “ '-Mm‘ ; :rlL'r§, 7* Dr:9”r- ~. ‘‘L. ‘ ox“ _ J14.1'| ’§‘$h’{3‘? i‘3nt}‘: -"Ibfilihat . 'ru{: »cis. '_ _~ -» M . - ” “ M . Mcdiu! ‘z’: :;u'5.: nAfihc}1timc: I,Is, %‘ ‘ ’ 3 I . _ _ cg HI1pcz‘n'-:4 I». _w‘u, ~< | n;11.J)"gzyn: ~_. .,iu — ‘ , ._ >, '<_ 7‘ . §<‘3*r: s4~s'§'i " ’ (if-(.1di.11l m: r ‘. ; -, .,_: w_[Dz-. ‘;~ : mu_ wz tin? .u'11‘x§ L. , _ ___ -‘»“‘-Vr). [?v-E37: S : q.wr9? ‘V 5. ' : ~~»; dr» __ . I ‘F 1 * -J ()U. URlfil, ,__TLR. ;, Lr t_(5__I; .1ML. :; H _ :5 ' ff I. _.f: _§i§3:'-“H I’ r: .1I1r-»» ieicd = ~., »-. ~s~. .'n’g qu. au. lr. usgitnlgug r~'pm'L' A 'T5t. i¢L1;}’ 3'» . i1) 'e‘. ',‘ ’r'--; '.Ix‘<'*‘'M}J '* - ~ ' ‘ 'H| Afl’r'~; ‘E; "lLc - -’ ~ ’ uh . ‘‘f‘-, .'‘_: _[; ) a = v‘UE“ r»: " ‘ I r<» _, ;sfi , l , ,1 (E '. ) '- V, /“T fir , :_. _._ . .«¢__{l2 T: ", ‘./3’ ¢"‘<3_, _ ’ 3" %ic~dm? : I. .;= .Icr: ;i numtm ur the ‘C-135 hufid «iv: Ihc iru: cn< bm. «.. hI! n: u.<; ;lc « 1. . _ ‘ n x ‘ ‘ A " ' ' . ._ '5 ) ML, -'; _**‘ ’H/ *— ” V. 35.3 ? _e? ... .m: r';2i_ , .‘u= .1r: ;u‘. s?.1‘v-. ~.. l~. V«'I Hm 5>‘. -L_IIm; r/zI: — ‘ "“ __ 3 ' 7 ‘J “ “J "j _, ,,“ » W. p_. _ . >, m(~, U , L1~ . .. ,,> . § : ,.Ll{TUT1nr‘ I‘£’~» 111xr: nrm.11,<<5c[1'r= v'uz{'I§su;9:3~1uivrj:2~. ;: i': _) »— ‘wv , H . . ~ ‘ 1‘ - ‘ >“- _"-7 5*. ll‘§»3pl_l| :}l'J< mnscgc Hzprzx 113-g .1n,1C’rn‘. I‘ . ‘n: ;?. :.c‘tL ‘ ' Ten . 1i1'-1.‘! -<nT' vii: <1-"3~c’ _ __o. , . _ 5;, TH7. . ,Vl'£['H’[. ,, ' , - 4.1”“ ‘ 1,2. . ~xi2%: ' _ _ _ ‘_ “ii ‘&§l_'-.1$1c: i-or cm: mnfl_e h:1!x3£'r;3I Him‘) t; 9, ,3 _J, ., l_, .‘ ‘W met- ‘ ’: i[g: ¢'1;I1.!2i; il1§. ' u/ “ »4»» ) RA , u1§{ LT X}-‘Ti{*Fa? "nw ~. 0* "Van: ‘~‘: _i1t. c§; :}f: ..u' g; 'm{{‘. s°- ”"= .:“ 4:‘ fl E: . 14.. ~. ~. 1 '; ~. muu. ': "’ «"'u: .~':2f. ".~‘ ’ L"(. '.'Ia’la‘(I‘ isa(: }iz‘. ":.5.5vIr/ ii‘: Ju< , . , ~. , '5 "/ r}; ‘"7"“" ’ ' {M zfiifl "H1 ‘-475 '11" _: ~ A. iqd‘lI‘= 2; _ ‘ i: x?’t’7T; -i (! :fk: ;:~': i|_}‘§_: :.»"_»’-_t1 r. 1% es“ mi: ‘: )f‘‘(. . V‘ 0 r‘ 'r‘ifT+. f_*fE{fif;1:«_; .x V. ="? '-%§‘vt1rLa'n’; ':_'x1 1 ism . z1v. n*? ‘:'xin. .> _ . ‘ " «V, P: :l: ‘;. ‘,In “:11 ’7 .0 1‘; §’I’H: «.: :a'mn M; -r3 _ c ai/ v:>m: § Q L r ‘ wx‘ “mi . £1 E: » iwczz-.2§s: _ -Hi. ’ V-l? y§‘. ’»'. ‘. *“"'uI’1CX'"L". '» L‘. r;“. j ‘ . '.‘. :. ,n'! ‘m~' pun: Mn: :1 ;11;{». ‘ .7 Ema, ‘)m~i; t:3: . ;;‘!1'»'m~; ~ -= »iIs; ':i: ~; ‘A III! l)HI’Ch; ‘~» : . m , . ‘, ,, _ _ , » , . . ., . .- , , . ,_ , ‘_, ,,. ¢.«so~ V . ~, __ -Viv g , ,-— , ,. - fv _ ‘_ . O . M V : .g—7.. .___" __r, .. :.—¢-. ‘. « ‘ . , ‘xv { 9 5 Pt’. U V -= E: 0 if! . !K 39M: -_: r11«‘m. ; 0 ‘L , u :9” -.
 12. 12. ,; ;ij; t:; e pl;1cgm<. i)iiis. ;lin. ci. i}; §jit2i1i 1‘9§sa, if 6i‘tI)¢r{irL%"u: ¢'1’ awn to the “-‘rfisfjgiirifoiil iiip lb the azggillary region. ,Frcimthe, axi1Lar, V1‘egion, it rpay pa:3s. .vtg, thc s; cgpulaf. l.regi<lm, , then to, ,the*post comparfinent oftligz irppcr arm. Tlieijn, it péisisels along the p‘; L’ ' i? .tDi'tli€ist1bc1aViani regionland ti_ip_r3c. ic cavity. it m: —ylpa§_s ti) We subpeéiorali §S’fic€ i§£ivl‘C)! ‘1i$M_. *;iVlil’l€ branches offhieiaxillé? “§z'il. a”i‘i€§y, A; ;.last_, , Ltftéfachiéfs. Iiicgintagzidriiifiiiialstimriii ? ?‘l“€S11/lting lI1jigI1t; ¢!lFlOT‘Yfl‘l€ClLl: ‘ ‘llfilIl, $j ii i if the phiegindn is in th¢: axil. lar§filreg3iqfi, ph‘s’_s; ;clow‘n‘ti3 'il1’V<-Acubitial fogsgi or Postmior regidn of the UPP€c_1’? F.m ; €li; Ql}g, the Q1f. ?1§gl¥l§llii, ii3L; £§§}il1lllZQ}$§B: e1lL§; *l11“1¢1'l. ?J11ll$°Uli? T‘Cfinills Phlegmon in thfi thumb 6:I': lliliCll€, vE‘l? lil‘l'gél" ieiiohg the iiliiar and radial il5fi‘isé§tE”3fV thefPirog0v’s §pace in tlie fo1~eaifin. From there itfpas$es up to lhQ'ClJil, J_ll&llA, ,lQS; §a ; pIhs2r 1‘f'. ~’. ‘:’-R2333l§$. .m€Il§l0?1€%di this . tiaiib: ii_i: i’a: :is. i:r; éfi‘el, ‘. ;15Tp1sioNs (JF If tl1_eiphlegnigi17'i; in the am-crier COlTipE1Efi1J€_Ilt: i"VDl; :. Ili£}CaI1Ii. i11Qi3ign; ':; §a1:§; 'in}1d§§ filiongi1he, .l£iI¢r£1l. and medial tio‘r_g1g; %rs of the bicgps bfaciliiiii imiséle; if it 'is”i’r‘ithe‘5; iigfgostcitioi‘ Cy0I]1[13.lC3;lTl€I'll’. , of Il1,B,31fTD, l‘21Il incision» algng 1_he; bord_er of ]', _l1€ , t1‘l{; :§3_. })S, ll3,T_L<f§5_Ig‘l‘il: i_? . jiiiisclé iS‘, lhilC, l:L: ’. Elf the phlcgmnn is in the axillary réigiiffi, an ifiéisidiimlias toibein ade. p03lél'lQ_ff6:fFl¥é: € i‘i'f5i'OjeCTl0l1.llI1fl. ,Qfvfl1€ a2:'il, l,ar§I. £zt§‘: .ry‘; Aft/ er cutti'ng<the<skin, the tliS$€Cti0TTj'{! f thgii = gissu_e must be cdntiriued by bl‘i’inLway (such aS_l,1Sl_l'lg. fDI? Q6pS; ;Oi2»fll)gBI'). Iitjs don 3115.0 ts». prevent damage the braQhialé2l£2‘$! %L$ am bra. §!i9l; sSi of iiwfhith £1l'€'JOCEllLC»d, . i_ii.1lie axillary region. M _ M H glfthe ph legmon is located in this dialtaidi regi.0n». »amiincisit3ix1i. ii, S~12¢1:fQ. J§: i‘i’eiiiL£I anterior bgrdgr Oftlieidel; p‘idjniiI'$élE. Tfii§: aangéfDi1i§ilbiffiiflréi “it . élaorder be. ’c: :§iis§e"t}i‘e axi l.1.fi1i‘, *i‘TI.1;’c. I‘i; ~‘lei is. Igigaféd ‘iii§zi; ,to_ iL_T_}l'tf; ¢; t}_§§, l_l}g‘i1f.1;jil$‘Ij_§; j‘ fie. ii} f§>. k57.§tl1‘iéitlé71l<>i id‘ii?1"7i¥S-C3&«TT lbng ; i.2;£1£;1§1si:3:;1i0;; si >: l«‘»ilIaE'§iES. ;liQE x? i:js, S[. i:Ls. i; §}. ,”)‘: A3w><gAillar;4; ar_t§_: ry (_cu'1‘€: j‘1fa c:1.*. "/! urI'5). ’~ Lilt passers l.5,v‘Q§}1;£j‘.7lL)})g ii); giizgriqr #11121‘-5ll». Q.fTll€ i; i;xillai_‘Viifiséai»(; i§'i[¢ie. ‘;iig: )’i1'fir. is? [g), r.c. sient). i’= ;ii igiiggiiizli arffcr}-’ (arm-a i+; ~m%Iis2z; i;_<: ii: i ilt passésifromithe. axi11ary fosfisfaiioi the midpoint hefxx-‘sen the medigl epi§ondyW1g_gfi: gghe l_}Ull1€IT}.1S4Em(_lI_8l’ldO!1S of biceps brzicliii {§[, l,, l.lS$», l€, Radial artery’ (urteria radium"): ii gilt passes fronn {lie medial margiii ofthe tend0n. of1,thelbicéps, ,braghiil'muscl ‘midpoint of the ciib_litaliifossa tlie pilllsfiilfilliiilKpiélfiif/ f6i'%ll1€: ;pnOTfiEE§ifi‘G?3;g}j1'il3£8iIfall}~l lgifibim»-‘lib~S¥: g§lQidV; P‘1;5i39SS. .0.f‘tlT6:Tfll£liU5) of they raidialiiilarxery: V L Di lllnizir artery (arteria z. tlri: iriS): :: iI»ipassssT'rorn»tt1;¢ 1Jli§€1i€11vs@i%9«L1é3l§‘l§ of the: hximgrus to the;1ats>; ;l. xn: ;;g, iii. .<2i, fi L ; __ 2,7 . __
 13. 13. I ii i‘ C B - ‘- ', .. 77 ‘ " "x: c.~‘. :~ iv the ;1§. lllL1i'' isrtci'"‘. 'm lntl, mil: i». miitlc ‘ 5- . A, . . , . I > : . - 4», ~« ‘ . 3 ‘V V I Qt‘/ ,1 * mud1:il'iV: ug: ii, i{i lll~‘: '. ”|. “."Cl ‘ll’(iClll_&l&>’Illl! $<; l othc; ix1ll: ir. iu<s, i.‘ ‘ Elli) l7"F'Ll. .llii1lV’. il‘: lL“l 4 J, » u ’ ’ K . ' ‘ . A . .,. .- -. ,,, . , . ‘. ~._ A_ ‘ _ _. -.~-_; , ‘ ’i‘IQ(“_~t~lU1llt. ‘lH’L~h; . zzil mcry an ilic_aii; ' Liam‘. ii in<. i.~i- D V ‘_ ; _l{’l)E-: §lli i: ;;i’e: *.i1c. .. ‘ k'l‘. l l'.2i~r; ill_ 1'i.7ui‘i, jli«_*; ii‘. .jiu«. 'i * l. if. _.: 'Il}CliIli’NJ, .l<: lli{1[A“l!1_‘i. vl il --in {V ‘ lviucn. l)5‘}1Cl)‘ll‘HlU9i, ‘lt. ‘ ' ’ ' , /-iv V M V C } . _ . « . .~. »~. ~:. wr. " ll cc» ii» the ’nm»: lii: il. :irii; .-i§ tlit~ci1l: ii': ilIu. » lklsiz > . 2 i; H£il. lC. 3 ‘. ‘lT‘{‘;1[4i‘. '. iIl‘l.3ll_, ' ll‘I? l1I_ll_iC‘ilTlC(lIf1if did} lci T ' ~ 'Jlli1lI‘. :1VL‘_l_: (' L _. j_; h;» 35;; i;: _,}’, m;’, .‘_. .,i, '€ ' ‘T--5151:‘ EUi. s!‘! Ti ‘ i " </ C‘ ‘ #51“ »——-iv " 0 ‘, i V) E 1 . i‘| i n 7 ' l V” :1 Ti : '‘.3' V‘; 1 ii. ‘i l l , i' a ~ .1
 14. 14. .7.1l1.£‘; Lé; l.11,l.1:7ci1l7 a2i*-fl , .1Yl“l,1idt", _21l, .(‘. §_i. ’ 7' Li . 'll, .__l’lEl1‘iéjl. L.. I}': .'I. .f)l1 ‘Ll x» xi 1 E19 Li _ ngiiie <l)‘%l‘l‘l_lv:1AV: l"§_. §L1’ {ii ‘7l‘>: il; ‘:_jL3-£". 'll_§n. ]VAlI_. "i[' _= ;i_i ¢ * IQH M’ cum t; i': ~in: liii. inL13cIe'i LM ’ ' ‘the: .Tif! l_? §}31TI, lI3 All , j;;1c. i:zisii iii
 15. 15. ‘O is l ll Ti '1 - F. cailw i~"F( ox. ‘ . i b m gm, .-. .aw; .: . — —; '[ic: ;iii. .'; ;1’ = ”}i'. . . =.t1"'. lulu ‘l'| H;lL‘. ; x. in ii»; H14: in. ‘ = j' I l. .‘li’J{lll, 'iEll 1; B_l'. 'l‘. ’iI1ull'iiLllIill'~« : i:. ii»_-; li,7- KR r ) l-}. i:‘(i-; if_~. ' l3l_". 'lZ? .illl€il line I‘ kl . ".*. v:-_| *._. ".i. ' I, 'c)‘¢_: i:'*tx T . . _ _‘ Q. -:iR£'(. /r; '_(-‘I 1;/5 ; i_, ,Axi‘*/ f;g1g, fi1A_(_‘2_, ¢:M. ; « . <‘‘ “NA-‘ ‘r. .«-— fi2.i. . . .i‘ in’ L2." iii-. ill; irin liuzu ~. , ,«. , 1*" '_i: i.i: t.; ."’ it'1. U'i'ail| Li, l‘wL" ; i§‘. x l’. I 1' , _i iii-*f I» ‘ } V llL'; l'«'lI‘iJl} 01 iii: uln. -i E 2' 9 §l1': u*l«. »i'. ‘r= i the ljizc N l‘». ";‘. L.'. l=3l nnis. lx; :—. ‘ [_. . l . ‘47‘”»”‘7'*. ‘!L~iiinl Llikl lziiers-.5 u; ~.i; ui‘~. ;2_ in us'r! ii’- lIrLl. lll: ‘!"‘. E'; _ v i L. V , . i . »’. »/7' ' . ,VI"/ »'_ . " t I-'l'. ‘.‘. {i*. 'l': '.H i. 'iIi; '}'i’IJI‘i’ . ‘;£Ii'i'l‘xIfi: * Vi’ fliiikiilllln‘: * . iii; », lu‘. ‘i'. ' i4" A’, 1 A ' . ~/ “'0 / imiiizié . 'iIKLlil. lIL'l‘. J'l cizic-. ~nd; ylcb. ~4 ufihc hiiiiimaa. -.. V''‘ *1 Rll~: ;§Cll_1L‘ L’lz"'v‘ sag 2. iiimiz: __é, ~ *, ,,~i> %~J— ‘ ii2«; “-Wiliifi: ‘.'i’iI: l{'T’. *‘= ii772:: lla_l'L‘Z'f'l'ilTwlI: i‘ ‘i"il‘. ":l«, '“ v:7i3i«; - lU, io"2‘1'. .l'lli~ i»7‘. l‘-. .' 11-'lI‘fi. ‘ll Jiuilglll ul‘il: t4'iii~»l[wiii lune . —i Liic ». .i‘: si; -1:‘ nun r. miiliu llL£i_l(l‘. Kn l(_1C'l: l1.‘_Il 2 . *.n‘. =.m= ; 3’-. n'c'r‘2u‘i~ (I: im‘. fIu'. ’.'. . . V ’f‘f’ _ / ~ V :11‘-. w -' L‘l11l_Ul‘i'. ‘}- 3 lingczwi fimnilic V ” ad) " , , . </" . l". inc. » 3}; '. li.1‘. H li'I. 'T! I3f. .‘ll ilic ma-ili. iI uni! i; -fir: .i'. : gshlc aiiii inii: ~pi§: €'ii; ?iii§V‘ U x Ml! , «C: . ,1, . , ‘; .,. -,1_ A l , ‘iii; ;i: ’!'ll. ‘ iii: v¢uph; iii». ‘._; vusiiii; : 2., " , m<-, <'- I J: : T1i: ‘n'i€‘ —? ciri . Zl, i(. ¥V«3 . ini. Ai'i'f, ’l. ;‘i J: :‘{ J : mi1lii. -n iii: ill. 'ls'lii'1pil: isL. 'xli_‘ll1f’ fr -'5-‘17‘1) -_ 2,; i»; ’.‘u 5,; ‘’J«S‘)? mli 75% | '?‘'_’‘’ v Y 5 ' , . . -"L , =.. 72 ii}. L». ,0! Ella. ‘ »'il! EYi>. *.'i‘iVi'. I'fl" run into ii}: a. nIci'iur t_c1:i: .'-ital: l‘(‘i: it~. _i1i . i1‘i. i pi ii'i. iilv _}! ‘-,1.lIi: ‘r1'l'. »'. - ! ii. :'~L'<l‘i. 'e < ‘ “ii N‘ . '~ .3 L I ‘ . l "H.1v’lv! lf. 'H‘ , . up V ’ . k i E ‘/ <. ‘Q & ~ . ,n_f , oi>‘_ag; Jri&J? -_ r*2'iCI'lL“«I'! (§l'. _‘$‘l. ‘v i
 16. 16. :: ;,~ gsjii , Vf51E1l§§vl1‘eC‘3f"f/ l¥3“I’flS$fElcf ; iiiiLi*c"@niaini§l * '@Jqi}A’i7iik. i ‘ii: |u’| ‘>»'D"]r§d»)"1,, S‘: t},1kk>‘ewCgphfiliqg . bas: i1.ic ai1;, c‘i‘ri‘i1¢ ; :¥fiiSLi. pcifficjal cubital iiiidcs (mxafi Zynlplg‘ basjilic = 'n': ll'1( Jtain cud‘ L gci L‘ubfz'. {aIi; .s‘ iifllglcf‘ at ie»-el’"(>’i‘i'tl_ie lildiiilrylfi/ §l: C‘[J‘lCO11LliV; l€ 0 I“ h1ime1‘I. is. ' ” eijii.2;1;Iii9.. ;l; i*<: s.ili¢: aiid. in iv, l9.itziIl‘cli1,is or “_. .; . .1: H L ’>Ll1_"3i, l}§i‘SLlP gig, -Vial i‘“. s2ci:1_‘ufi'iii: arm (§; I}d; VfQ! §§§}: :fI): ; "i? ;id§iLS. ‘Hi ‘§iQl; f;€pS; ‘iblZ§llG, l1l; .i [1’l5liS'u: l|J':4(; t’11z'; -£? IVz"’ 1;-i_i. sf~ §; :i; gg21;ggig'i: §). ‘Wt is C()l1ll_CL_ VV'Jlll)_; ’IlVl: i[t3‘L'Vl " " Sula: V W} a’§% 127‘ '(’ff' lflixéifiiétps éll n l6Fl]]__érSE‘l'. l lax‘ iseirtafi ; i1‘iic; su ‘sup , ar£'fi9<ed‘t0ift. hC. m;§; ,;iiall_va“[Ld,1ate‘llal épiumidy-'ij‘i ~_‘f‘~l['l: ()l‘mS-a: VC0; [g21‘li1g’l‘C)l‘§ll<; 'l))i " of é _, ‘:‘l: _;>': :[1l. Ell‘_i>'§i_l_‘, :‘l£‘£)I'yt2Vv_V I Wot 10 the‘ radial. Itrberositii. fine ‘lrixaiiuxl fair 111;: tszndtini iii‘ uscle ta‘l<cS pliirv ; ‘lI1[crfIi1lSCL;1]1af ‘SE, ’ fiigmii V _ i§ii1L}€'j: ‘[E]£’£l§l. ;*‘li‘l°a; i255%l’§Ea‘”‘9’£'‘tbg“ i ’ i 4 _ _ V13-rm; §§Mcdian: BlCt3p§_l)F21L; l)li, Il1l, £§Clg, ( 5lip_i. '1‘l~lL'l. ‘£l, ,l, l"iinL'l _l1i'achialis lI}L1§, s£l: l,: €f icllg. ie’i3) “l. _-'l: ;.dial: l1v” lz-i_; 'ei‘_'} l; ’l‘()ll"‘: }/l. LiI‘i"‘lVt<. "§;5., _VI V ; iC_: ai'p'i l1,lfl3l‘lSi11:Ll; §CltfS, L cd <'”3[““ lair :22‘) l*‘,1;sEw; ;!' <.4.i: ::r; §9;r.1.evi; =.i. i. li. >:. m.ii: ~t-f; l=si‘ ; L1{I§C5V5:i§5£; u1lél£lfabli}1Lll€S» iléLil? (7,: &l:5C'lllé1 ii. b1=?2mA: hiinil1,iVsc; % . H V - 1tisldiyiicleédiiiiloiradialg ‘1l; ‘iili‘3l‘? «‘i‘%‘i'tlZ"T: iiY7il*3-“+l'! ?§'3i‘: ¥h9-l%! i‘9lPll? ”ii} jg; 04 ’ 'ciI? I€¥! ‘)’3 V V _ it passes T. l_}ITOUgl1'IllC Iciidfifn oftlie bicgps lfiI‘§1g; l1ll, _l7 1-. ill is lciclgegl l§_¢l§ft: {.’}1 tlie; prgn_§ioijtci‘es‘
 17. 17. '3 m l ir, p r: . '- 1 ; X‘ 2 x ~ _ r n ' 5 “ ‘V-in ’ 51'! ’ / i fl ii . » V ‘V , f‘: ~ I - ‘i . 2,: X“. Vii, V in l*lnm‘ f}l‘l'. $i'L V ’ _ V V-,1 L V ‘L f ’ ‘ “‘ 5 U “ ii }. “Jlx. ;r: :¢i‘. .; .1r In in: pl‘-_in£1i0I' P'iLl$xIlL“ll} the iippci* p:1r. q % M ; _-,5 3 L . li‘i~. Lite’ incatxrd nctucui _1l'i. : <{1[i? L‘I? iUifll ;1m'idc-. ."ii ik-i'i: ‘< 0? Eli; liiif-fu: r< L‘ i ll: x;ii'<lii; iii'= i-it ‘.3 <a‘. pL‘! ‘il. 'i. )li~1 Alltl llcxiii‘ : lif. _£llUl‘UnI pi‘mI"ini(lLi fT1Ll‘L'lL''l _ ‘T , L_n_ ‘ ' . ‘ , -’ . . . »>m J‘: ‘ll: “' axis’ , V‘ "" L“ " . ; , ‘. ,,r. I1fi: >L, ,Q5‘, , ‘ “mu VJ‘ ‘ ‘ . - V ‘ L V A’ . ~' . o» w “ ' 3 C: - l 2' : l . ’ ‘lCLli: m l': Cl'»'. .‘, __ . . ‘* .9 . "H -, _»4,3- » ; _ ‘V / ’ L l I ~l: lira : 'm‘“ 59 I. i'lci1i'l‘rmii i‘h. i:_iiic«'ii; ilLiiiiiigiii willie lsisgpa lmicliii‘ V ‘ miiscic; ‘_ T. ., i; I . T L ‘F, . .c: L‘ ‘V ~ __ . ~~. V ‘ . ~.. n H. " . «‘r - L L ' -' F — n ‘ ‘ _ 7“. ,~. =l 5 ,5‘-ll ll(: ‘~ llL'LU in Elk‘ dlvflifl izrtcij. ii‘. 1!; ‘ '. l[“‘[3Cl : ,v. .irL °’ ' li l‘. .‘it‘l ; ic! ‘li‘iim: :: thc prnnmm . t _ , i _ 1giQ; _,, ; _ i . us’ I . , . . . i i ’ -7’ f R; u'li: il ncr“c“ ‘ ‘L1 L " i. _.c 7' i . 33: L ii is xiI. u._urii l‘. ‘lL‘. CL"l1‘fill1C5!': lCVl]l(LllL1iCll. LXll an-; ii1i‘. 'u: lii. .iii5. mus: 34 I“; U” ‘rile’ "IL: W3: A, AT 35 . " ‘ ‘ ' Pk " N 1.» V . ” ' ». 4 ~ Q_. n ; . nun: i. ~.': .li ulcd mu» . ..l. vlT| l”{iXli. ‘ilL’. %. ls .1i‘clh~. ' 'xll; 'i. ‘!'. l-. . I l1C! ' ‘c .11 thgjlu. - cl M Iliclzil. -r; i! civic-vzidx ii, --" ,3 Li» * ‘*" ‘J - ‘im: -zlccp i7r; im l1L'-< ‘Jli mu 2" ‘L ’m: W1liu- li. uiii; :i‘ii’~ V ” in 2 S-. - M A , — . ix ~ ‘. ,_"5llPCI lllliill bi‘; ui. 'l'i_iiiiii’ix'z'1!c>’l| !c l3i; ia. ‘lii. ‘-: .'uJi.5ili. ~ V_‘(T i ‘Inn‘. :k-l, _.: .-_4-” .4 ? .u . , ~. u V l «, u = __ / 7 I h V>. _,_ SKL‘) 3‘_. ,.x. . ' ; ll Al, )&: i‘[‘, l'1‘t‘1ll7Cllnll€: >lflléihlliy/ .lllLJ'?55i§i<(‘$ iii'; -., ii’; sii: :ii. c- . -ii; ii: ia‘iv. -’ir c; }i‘ifil ii«. i.{-. ;.n= .—; . z. ,:i, ni‘z2;11ikiwil i)CI‘~8C'Il the >; iip€: ri'i: ;i; il imd -. ic-c-Lp la_ crfi: or §{lpll! .1I{I! ‘n‘: ll§L_lL‘, A srji‘ ‘V -— “kl! gm, - iliw. nM': ,;= ‘ialilc K" V’ . i'iii; l uiiat<. ,ii" IL‘! ;: ~;’ “ _f* J ; ;"I_l£ql€(}IZ‘R'E5I; i]_} P08 ratijogiu 6”, *Il. Lriixlm; ii'k~ ‘L . v, . Rixifif ; slag ill L , l’. .)7l&: ‘£. ‘l'. ‘iXV’lL'fV'l of uli_i; iL A 7: . r?i'[w: ';; .'! :i< -» . « V . . _ ‘ ‘_ H " L * l. -lli; LI“Jlt. 'I‘'L' piirmii-2 ulmig tli: ~‘! Il'¢. _:: jr'V>L‘I{: ‘VIli'I(l ; m ‘ ilcaai of Ilicitidi .5 i. .»jp. .-i| p;i1cdi', iii1.. rig-’: iii’id_ill* pm «vi ~’. w’«: .ri. L ""i'. l,'Ll: ‘r‘ , vv: l~n~~ L F ‘lt’/ v€. 'I'cl! ’f. ‘V i, ;<Lpi. :fci:1.li_’ (ltiriiit. :ii9iiifi1i«; ifi zmd p: ‘«. eii2iii~. :iiflu: i1=r: iii1‘iéi W‘. ‘i'LIl«. ‘{ 5 V-""f'l‘. "l'-‘: '.‘)L"‘ "_t5().5‘, "<'I‘ii‘. i.¢'i ~ V/ l‘I; i'-7-‘i1l'. l" l. i vi’ , -). ‘, . . Vl'L‘V' uh . ’)IL. 'iui1."- . Q‘: A f_ ll 5% ll’ui. '_l mil iii_u’, .-tile -L : ‘ll‘l: (¥_l'__l}l. ". ‘ LIII i‘g_vli_ls. ‘ i. .l , . ‘ - L li gig-izLsii‘s. ~‘. f.lic ~"i'lL}lCl'l~| gZAl. 'ii‘JfliullCSlHl‘L’LlI{lluilillisfll ~. ?: in-: -.'i_. i. ~.di. il . =."il; ‘.I_-gs V I L ; ‘'. ~tii.1'. .' in . ~ " “F "‘‘: L' ‘Ur’ W: giizd : "-. ;.: ::i‘r; :'1 ‘! i!L‘FH~‘: ,'. -.T‘2l_' 'g1r1. ‘r} ‘. vf-‘“”*‘, D ' at , - ¢ if L L -~ % "ii L‘4.'E‘45;llil*i iii; p~. v~'iuiioi'ciilimcviia nun ; ‘ 01 iii; .~. irr. iiiulmi . 'imis'r. ‘-. ~ii~-. "mu V UV .2: 1;; l'~‘. r‘1'_l(. :‘l! U7l i_‘2.; !. *lis. ‘t«“il. *~ i/ i_i. ;s'»c ni ilk: ltllgiéiili . :mi i'_iica. leiil'; u= , , . V4 , ''rg . " 50. - . v . 4). _ — C ‘ ’l'*‘ '“"* L ‘ Ab ~ «. » ML: :2‘ V l , -u: l‘5“"-‘~ -W’ - ll: --». ‘.: v.d in Ilic «mic: int psi: 0! ll1L'tJl‘«. '{T2|l'1?. ‘:‘. '.| l my Lillie. .- i‘ new i’ J‘ rind. _H: :>. 4, _ x, V) . - Q / -V _ A (E , i ~’ ilif: I ii“ _ A. ll loo 3 3 i‘
 18. 18. “ ~ l1i1,li-. l$. ‘~"»-fqlC. : izsgi l<>i: i I311 'P1::9 1‘Lliiéiu>: i;; ;ii élc W i~tJ, ;’£LL‘€£%i~l‘j—; ,2¢t '11!“ i. 5. . fiflcjiicégadiitlifl V ~ W _ _ _. — . at ; 'l M , ii_; i_x l£7,<wiE1l1/Lil 5:1} l? ._iii’(1 gii-_, , »9,£; ‘ '01 L i Lli. Sl_“«/ lflikl pi i " W7 ‘Fffm i »
 19. 19. » K"; i . ‘ . I , ., » jll ‘i nu! .il1:i_l? ul Ii‘ l‘ill‘i'; " ; ll if x. ’l‘« all ‘i7.! "l-. ,'l1l: '< iii ll); iiil*i. ‘=: iiir‘i<-(ii: ~ it-Size l 'l"'; t,; i‘? ‘twin -€411‘: -V"J link‘ a" '*V, ‘.: ;l J - ii li-l'llI* .1 . ?‘il| .'. i-. =: : :'u-~ . IiL"7‘. “~ 11:‘-. -.1 l’I? li'. "‘~ l- llixIl‘ilglwr1l‘ill1«. ';: i‘. =im, i ‘in tin‘ »l5»I;1l guru ii a«. :i'iii~ iv» -‘l"‘: .l Iv xii. l. : : i ‘: :l: l viixuii . ilw I: ii‘ aim iiiiu ' ‘! :s‘.5=Llr. i l‘. ‘i? .?‘-. 'ii‘? . ; ‘ ": ~': k'3:'i -se»3 liiltiill, ’ *1’? iii" “V ‘! :- ' <-‘ ta-'4 : :: ‘¥ _ i. nlC'. il liimfiii i. .§' "i--f‘ . '{i. "i'ii‘2 l‘ : ‘_‘l‘. _‘. ‘I‘-. !liiLl-_ii‘~i"'i_}€jil. ‘ X Tiiiiiiiiix I'M‘ l‘~ I= ‘i2i~i_! ci V‘ ‘V ":7 ll» l“. .i. ~»’c!1<_ii i. .‘. lL'll-HI v_il_’. .l. Hi‘-. lEl1,'. "'Q‘. ;:ii‘~, '2 ‘.4llE: ‘ll I"-‘. l:'. ll‘ . ;i'. l.l‘«'. ‘l1.. .}l'i7:l. lllli. i ii : iri. i=: wi: ~i xiii? «. i«, ;iiii: ‘ii~: ‘vi' '1' U‘i. ‘lJ~ 1.‘ l'. ?(')-: ‘l l'iilh’i? 'i4.illl": 'l}l: l ~: ’,-. .:; ~.1l; 'i>: >t>‘lE§“! i( 2 iii‘ ‘I. . ri: ;il= .. i.. i:i' ~; iii'i; i‘ii-. Lii»». izii-; ii. «.: In liiiigiir; .: .ii-.1‘ ilk _»- '. .‘. ‘1i]"l 1ll'i‘. »:l’ilL; L1‘. l~i, =‘-« i Nil 3; ii ». l. ‘_‘; l'I“-I ; im ; iiutii: ii’iii. ~ ii_: i:lllcxxis‘| ‘»-. =ll: C2*1liI? :’H*~itW~i. ‘lcr- L l. i.[{>l_‘§: lk‘z1£)§lt"‘. l£- ~k V1.1 L V ili I ' . i “xiiiciia-i ‘i' . §l‘- l"-; ~ . g., ’. ii‘ llf‘: .f; ;’i' l“. i‘«. i-I l ' _‘ ii l)_‘: ~,[: ~“[. i,§'j l;3g_»[, i. 4;i‘_‘Hi“! }_‘, -If-~ gilt", 1', " §_; ‘_. 3- V i H; li. '-. _'2i= .i l’i‘~. i;'iii_: | il. ;iI: _1i! i -~. ‘HiLi. ‘i 5 I ix l. iiu. .~ "= i‘. ~.ri i‘3‘= ~ F, ~ l'Ii~g. ~. «. ;i, i.. ~;- | ~. ~. ',ii. L,. il 1;: ll g -. i : 'l. l‘l'‘‘‘. 53 ll '5; ‘:1 iii‘ " I . ' H-. ‘ i i I "li"i: ii; l<"Hl! ‘ . lH. _i fl- i-, ll v. l"1:“~i; euI U ' i'i i«'i‘: « l in ‘l wk :1:->1? t"‘_2i"': {li. »iL1‘ I I V ‘ _‘v~'lll‘‘~i_‘lk. ‘.‘ ‘. L]. ‘ll| .‘l iii. ii E"ill < xiilliz iic-:15 IL: ~~. :.e; i . --. l<-iii1;. '?. :L. i it elm. ‘ M"-1-. "l"li"»"KLV‘! '1 ‘ Elli ziiiil iliw. lc»-. iii; i: ui~. -_iu« ii1t- = li1,‘~. ‘l . « . 3* I “l: -nu": l’l~‘ll. Il2i'. T. '."l'i. - ii. ” iii‘ >. .~ii lls ~ W ,4; i mi il. : ii~.3 a~i; i:. '~’iii r: —:ali. 'il: 'ii. :.'~.3.. '1 _"‘ l. -__~ gs lii. “'. .=‘i l". ..'! *' Ii. lii *. l_: 'i‘{| ,ll: ‘i. .li —! ii<, : . Ill. 4 i. =‘~. ;i‘il iixmii ]ij7jilri’i_ii'e ‘piul: i. ».': i-. iii‘. ii. '«ii ; “v«'lliv. 'I: » l: .11. iii 4" ii ~. iii} gi. l’i<iii. i'»» = i -. :ii_ii_ii: eiLix i‘i»i~«. it . t. ‘i, i'“-. r-u_;2i: si 'iiiii(: lr. ;~. if _H L I’ i “ ~ ’ . I l. ili. "..5’ ' L‘ H V ‘V ‘ Ru. Mil _iiI x-sin“ iii»ui 7-. =.il 'i-i': -.i-. ;ii » -3 ll‘; mi‘ ~. K ‘ l 3 ll l-/ k.T1’. (Li -.11 {VIC irfass. r-‘ »"-! .''»HT' 1 I ll‘ illl. ‘ iiigici I‘ '» '«l iii; i: .‘lL'. .IH. . -I : »- ! '~i: i*ii; =§ 3iu. ' l= i '-. 'iw'*lf'1.‘»lv' : —V "J . ,l: , l: ll‘_i. ill i!1ll}L: ."ivi. ili-i‘ ! i.li. ‘~ ‘ll '. .,li. ‘i= : ll‘i 91 lil ah; ;l3‘i'. l‘. li‘ .11‘; i7‘~'; 'l ‘ , ~ n, "iVlll. ' lt. ‘l‘~. 'L‘. .'$‘l 2 iv -l-i‘. ‘—‘~'i'5“c9'1Li| ..l'~'—%~'l| :l C V . .‘. lal ! l:; "* -= _, :ii_i: l, lg: i;l_}1'~<lli, .‘£; l.. " . il‘>l}‘. ‘>~~. ‘ -lw-'. li"‘. '.5!~. lall-R19;‘villi V; -ital iill{. '.* ” ~ T . , L ’ _&_b r/ ~. > W : ' ‘_ 7 . . K, _.. _,___, ,,_, r:/ - _ _ — ~—‘: t>4=— v-27% ‘
 20. 20. . - . ~%L’iEl§ -A “iii? ll . i ii? ‘ L ~ . .= mgfifl%'EBfl'$-§‘; ‘U§l¥Ql: aGgF|7:| fi%%E: dh°Eq; :[ba§- - -- 0 u a . . 0 B _ H V _:4‘ _ ‘ . fir ~ _; _ 1- 3‘ ‘*“= ‘>e. _$i; >1*? i?i Lg: -“Q§’§§i, ".ElTiiiJ*iI; g',3‘FE€3l]<] = E? imwwei mom mam imwgfi. ll” .3390 3h .5 : ‘ <1 » Him. o @@lL§5v”i¥il‘9.§ E if» . J‘ " . :. Z q 2" an
 21. 21. ‘riii*u(: R.. Pi-i' O13" Tm‘ P()S’l"lTRl(')R‘RlT(LIl()V oi‘ ”I‘Hl‘i i"(. ii-: ‘i—: '.. xi<; i‘ ii’I: (;LlU . i. rum iuiu I'U. S'Ih! i'lUIt') i ‘~nl' »l; n ‘i 2-. u :2!» li: ‘ii: i.{i H| i"»k. 'l‘. l'i! ‘~ ‘ . l': 5» ll? liJl". ,=i‘; "Li ix ii‘-. ": L., ‘i‘iill . !.'i. l i ' ml '5'. i ii ‘Ln. «- , li; li lk1"li ‘Ml . in~! .ci .1: . ii-. eii. ~-iix iw. .'l"‘ i. xi: alxg . '-i. '.~. .:i: ': 2. ‘~i: H. liill-li| l~: l"l! ', l1'i‘il; i2.’, -- la. ‘--i-. .'. 'ii* llli. l"*. lL; i-‘. .:‘i aui‘-, ~ ll-Hit ll: -.. i': i;iii‘= . llllHl»= Min; 2 can i: i-. l li. ~! l . <. ‘!lII iii -liar. 3' ‘. 'i. ’:l i; =.. '. .Ll ll i~ ii 1rLil. ‘. l. '.. ;!’ ; H: n:i* ii ' iii i. ::~‘. iii{. 'ii: xl': .;. i Fix ii. iiiiL‘l. iii. '~. ~. : H5kl 5'» ‘-‘S : ..1l}. E: ‘~. -:ili. »!isc 1.5lH'L'. !l‘I. i xiii ii». IE 2 . (1 1 . :ii i mi 1~. |~ sii iii- up = ci will . 'l i’iit lvtci: i"ii l’". lK. 'l‘: ‘ii! .llH-‘ml'0-7li. ll. |l2L{: l"l-'11:‘lli»‘. ;. ‘L: l““>l; l‘ll; és. '{lll_illli. !ilKll. ll"‘": il «M ? ‘l " -L5 l ' iil . ll'. il'. i| *= ;‘ut«. L xxlml. x. v!‘? ..'i? ll*- xix"-‘l‘ i‘! .‘. }'l«_'i'i wl E'ii. . I. 'uI. §.s3 s‘~. *:“-. c. ‘~‘= ~'; *~ i, i;cii n ’. -= :.~ . HIL‘l*, . 5» ~»= «.iiivi ‘lll’L‘Ii'~i »; lliv mar . :ii-. : ; ;s"- in ii]: i~, i lli. ll ilii r; ¢:. ii. ~i 2‘. -:‘. ‘<* : m~~i. ~ l§ii. »ii‘. .'i2 19¢ ~- -. ~:'u. -.: .' "iv l’i»‘i. ;i’i»; « i: :l; s:_. iz: g<e: -, j,"I‘; ':-. _'V,5-. *._' ]. ‘Li''i. lIi, H 3.1’ ii'-. _- i '3-mi iiiu, -2. —»i‘;1‘- i. -8 xi. . :>. .siI{! ii-v ‘-"= .}. .‘. i~- iiiii-iylg l V“_l‘1'—| '.lK‘-}l)‘F, .i-_i ii-: ~ i~ii. i‘ llliix-‘lg ». l.: i'. ~«-i glzgil-. ':'i; i"i -: !i>. ,', ;‘ ‘. x!: .=iwi iii: -iii iipiiiiiiii -. :iii~»piu l'’. .:': ~~ : . . :i‘iwi . ‘ilHil1'l- iiiitvd. 1': 3 lug‘ ! :iis~. --lL» ‘-~. i‘. ii‘. . In’ iiiii. -». lk‘ ‘i"il§~l1-"l"n. ‘l. ‘ ‘N ii‘? -~_j'~, ? 3 (‘Viki - l‘. li. T?: -«. 'iI’ {7'. —:l. ‘."l‘- ii‘: .=’iuii. i li’§l_l. ~«. '-5'. r‘~. ‘.‘. i‘i~iii | twlllL‘l'~. l‘*: i.“iniii1l'»x"L. 5 -. 'cii~-mi‘ ii? -.ll. 'l. ‘- mix». -[L 'lL()Ll-'tL)(. 'R. l-‘lil' OF THE H. ''l) Rl“. (.}| (.) (RI? ('i'IU I<l. '['. $"‘i . I-l ‘flilil if». - ‘Vv ‘w *1 ' '. ~‘il. ; iiiii. i . :il ? il‘. li‘. i~ V1 ‘H 3:35 A. ."€= . wri‘ 1 u. iiv= i l~. ‘i. :i i; ' H
 22. 22. ,2 Lcn’1 ih_¢ s1_y51oi: ;l ‘pfbcéss df lal}_‘I; ‘1k§3.‘“ * 2 v'¢r"fis_; jal‘ Iiy; e§V_arqbg1'ra~}vLt1Ialon“ thc;11ln5;»V>z1nd q; ;1;g1i; _g; ;'z3ggiEs; &lV. i3'j§g, _i. je r}1e§ijL;311dV 4 Inc 1133. Wlfor fr) %! !)‘cik_0 4* 7‘ *1?‘ ’ _ , l.. Vc, §;2 liq; ‘ . .d£1 1'S”fl1t;3,. ui3§Ll. ;{1c. l LL I1: is 23 ‘ It is 1119 " (L szre1g31es ii‘f'(. ix¢1ijLtfl_i1I: ‘§‘3e1} ‘ r; fa ‘ “:11. ‘fit forms tht: p-aim .1: 21 p0m51i'1*‘£3;§i: -g” Uélxu iei: ?ii': :¢‘fi? ./W61 (: ’r1;m‘§x : *a*;5-c C21 S‘__r1«ji= i_;1ILsl}V; :afHs dFt§i% if; €yT3'§1)j1g. IL‘? i1 , W V T }1fl}! M}",1:EV§([)l': [‘€UIilf(§Ll! LUff1,(}'€F, f7(? Z‘@xI‘lJ/11/1?’f_fc’Tc)J“I: ‘» ; ~ ft}: 1a1;1s ip;1zg’g5}%l§xiEiQgL3V Qpn " : r--s? —‘: '»= :.: I,» ‘en A£i§lI. >~: V.m, o . §§; =-c 3». Q. L “ufilwfn cién L . <I. ,h; s? ’I‘h¢Ji1 rhea‘ f1?ex; )Lx, ',T1:i; f., Ii:17-heujgaxilj l1>1‘n3‘§ ii): L. .;. «z. ‘.u”; » n11} . - 1‘+; z~’?9;’r>, . aux Th»; s_»_L’*‘*m; iaIVAVs1'1"j: nhsVot‘rhc hm: ‘d">; fiic1,1‘i i1;; ers: i. S__g1Lyg»iz1l5S_}1eatli t)f‘tlb)«: T{l1u1A_L7:L ‘ {It is%siLw; {;be: ;:%i;1 &g: xL15:: . r. f.l"l1Li§ lgtld Mz1xb1_':4c; ;§L, ,r1L§1 ‘(2‘§'. <x;21Ui3;I, ; u1f; f._[ip; ¢ . <;Li1jQ~. téiidQ1;. u1§.1jl1fZ- ’r1;; ;;x’-' 4 J0! VUS. °'§up‘eI Qrfy *“‘xfcti‘na1Lc11lurfi7. gI: i_VfEj: ri(»>rI__-' it %shqaLh: %iLp 3:*11*rmesT I’ — 2 c: fiAV12I:0‘*m?1?i we ‘*3§5._$ii9.‘37§‘?5? T§'! QQ! ‘!; toftfifi 0.*"f? :}c d; ii_. sI: «1i Lv11.aIa: :x*
 23. 23. E: f'jvtiv. :-'xi. '*. ' uhqaliznflftt-imiux. z1E:1(Uc. z%’nd1311}; t‘i11gcr- ’ 1 _ Hxuw . :iI: [;«. ~:x‘ 31m 1." -«'-s‘: ,:mr ‘E1:-z; -Ux <"~"i :51; j1:13.P. :.’. I‘--1il'1‘;3'; L' m. ct. =;. -»rp. .s1 in= :s: :~. H= c—-4.4 --f. m:}1-~. ‘xllffhfl Izum Mac my ». ~ Iiw. :11ct: r;v. :c; wpb; :L: x1;v: ;a! Hywnln in ms hm: -u. t‘tl; c n: 'i. ~.'t.2! gwlmé: -u'. __: ;x 6.; *-. nu‘. ml ‘= :lL‘. 'llIr uehizx Hz: !~ fir1;; 'I l1. { M ~. Iir; .? ;.. ~.-1' aiigilv. -:'! .‘; s71 « ‘-_1p; r'1'ici.1e‘is Juzd {W; wfi_!1:: §p. < n: ',1:~». :L_- ‘ & L. Ipc: iC»r3}. tin: _—. : : .s1h px. .a: :.z: .1.; » 3 ~ 1 an p: 'u~:1~.4_. ' In Ht‘ Isa‘-. c;‘ TC! !!‘ . u.:1=. xn1 f. }~, v;' 1:11?-; f'u. ;.'cz Fox . i1If; ;s; :1'snJIL_: it: n _4 ‘m 1?: ;;‘ pi‘: -.x| d!‘. '~. _:c;1| '-: ‘l; iiV? ‘~. -. ;H. <.': ‘.~u. fl —-i‘; :‘. ‘;1': 'v~. ui #5:’ Her; gzv :15‘. .7 ‘: ' . '-23:! l= _~ ’ H. -J-. ’1'~. '.-. :1»: :'ni. e!’: .~: guE. u:‘-. ~.! x.: m-J: t‘; i:z«. '=L, ~. ~. ';u. '..1:; _~ C7:1l}iC[Vli. i§I3Ii§: :1i11-Wmim8}! ‘-«‘~5;tI*~hC: lIh~. L-i1?i%? 'iHf_; L'r$7l’<_I. !‘. :f! '(‘tEN} 1h: Ih'. r1u‘Lcnn. ::: ‘: : '1’e. 'r. ~=u~_» _~hca1h: «‘ Ms Icnvls -:1-' :15‘: L: r~x1:‘. <.~. [ACE :31; list 'u. :ill~. - Him min >m. :-~= Iiuuiniulén. hid: H: n~. n1:1 i': i.>¢»;1'. ;»~. :I<and ~=1:s. « <. us. :§~. v-| 'I‘u . '1!‘. Ic: Fi««¥‘! L', i>_*!1*J. she h; m=, -1. : . :; r . ":' . ca - M (l: »"; .*f72« . !1§; .=wrx1‘; ‘;~. .I". r. 1:1}-. .‘z; '.¥‘*<. E‘. ;. w,: :!! :-. Hr ~. «:: ‘?L'1?n:1.'Ixhzntfimi h: *'I}. ' ‘o’ ~': '!f‘h. ‘-H‘ 1‘-m*: . '. r;'1pc/ sxltn Ix-vmfi [‘i51nrY1'. §‘-: 'II'l». 'I1lU !1;. =z~. ;z: «_- iv vrxcn HM: L. L.'1§$[‘. ".)l‘tL. HHwlHC'«§§; '§llIfI; T‘. ‘{. ‘1:‘w: -Ali-; i[, » YLl[‘_| -‘»1I. "9ci'A: .j: .E L"~.1»5.I| cfu. <1I-}I‘. 'l1;= I1,IH‘T‘: “Iii'1u. Ei1-'xJ1’1.; HI‘I ‘: f‘1C'7'L IN? ‘ iv-’_! [-GIL‘. -H! ;‘L2}7:: :i: ;!.1|in; :]1i{‘1u, =I= I!; -;]l1~1n}2c_l; ~j Eh; -us! .hc_1 s t. .v, .f; :.‘1:, ~:u§-»: :mi L 1.1:; fic. 'sI. .!l }7~»H. ~.‘; ~ ivr: _,_r1. » n'n. ~.. .fl. . I111»: --v. '—‘. '»m1:'~. ~1~muE: ti»}: g.: :!; <, »! ‘:i1u 7k"~. I=‘I‘ '. :r--iX>n~~ -1 Ho ; ‘«rd'i; .'ZInru: n_. ~ <l3pI. l$i¢C. »!H1c:1ti»: ‘v! '<HIM 4 1"im. ~‘= ‘ = .h»_. zurum ‘JI‘u. 's: .m; :i~ : 'g1': s.Jx= :=. <’« nn. L|: .:! Ij. om! .«. xhc; :tI181.41 13:1.. . ic£ILL. >I1«. :ft“. .‘1?c'-. ~I‘p"-ii). ». .‘-fl_‘. ;'r? I‘: ‘:! ;'C| L‘; .l1k‘! ;‘I} 5. LI «. .". ['/ 'm‘: ~ _ . =‘: ’,"‘. ' ; ;;. ,.’. ".. :'. ‘~. ., ;wn[. _’: J'«“. ~~': lcm. La: '» -«E71112 '1?-. x '; :-‘P3 "u‘. .l'. .:1:~‘ . 'W. m.‘f-‘I .3! Th. 'x: ~3r Y? ‘1‘_I-. ."-. .“~. -’! ;.1er: ‘i x:1:: ,<L kt umupl: .»h§uc 4‘ J’: .lI5.. :’. 511;". » . ."-i‘I<H: .’ (">m‘mv;12.~. ~. JH’. vi-I. *~. c|L‘ ~v~~-»: s-. .— Z %—— — , ,_, _ —- *- }"1c_'» E‘-. .1v. :: :3'.1:a1c- ‘~-iIL‘L:1l‘. :- in tin _~r. -;_'r:1ur:1.. »3 the: d ~14; éulxca v«? 'II= .- {MIL-1'2-~H ii ; -! :z1.i«~i“r: ‘:§’1=. éH: -; «~; ~lm! AHY1nu}w: .<cnI’Ki1v: t! z>. i;!1'3"§Lxl. s1x ‘; {‘uI;1llL‘ ~‘1m'. ».x~ a: !1ux= .!z<: 1 hp! " Ir; tLu1:. : 7 ~ = ..~3 1': .;; .'1:'-. .:s'. ~"
 24. 24. 35:le§§ur7pQTlici$bFérifih z¥d*i1i3¢t0r, ié9.I1; . .f H; Vps: :;t1I§'hVa‘t, :mu; Sc-152.5 (L£. r£dia1 irri gmyfi); L ~ 1n§11m: u_{(l, L1§¢Ic, fi§“;3iaa? EasVdig‘5‘i‘ifii: fi¥fiW E ‘IaF_1 >3°U.1.'»di"gi1.i min. in1ib: e>x” ~ A: L§gii; ;:; g,1‘us: ;.‘Ic. “$3fti1;p: aLL1i3,1$i; }rJc;1il; E1;af1Ja'i«: l:i%s[. L <1.1_1ne1ifi‘11’Ee1"qs " qmjf V‘i3_{1x; saL1.+i. :n; s:mssm _. ,1x11x§&1.¢$' gxflgzgé-ngQK5‘£; «z1I¢@: ..V A; céniax: the T - %form aj~x»: a5CuL Wroxrx bL- :3IL. .z1£sc1;. c_Lifimi1is 1:1: xadiai Bi: V] . S11pe%rf: "1ig; _ialffg3scia: L $1‘; ‘i. s5és= I:i. §.£; Ldg1:§)J4Ll&&. ..5.1,: _1ifliL1,fi§3IH, §5.'§9 czxla h, »>11;; :5 qf 1L1;. _x; £ixis1; ETfiéL¢"f? ’*'ascija. : Vfi: V;’3". h“1's The 3: S0r; fr“5fii’1Ai7cizL3xxr‘13 (re _ l1asi’6 C2§§1xé‘1j§J: (O§4fé'QI_’yfi“$ _ @ew‘it‘hTtl; ,E; ;'QarvHl ’ ‘g;11e; ;o§cana; §1(f: gm: ;nea; §g: :g J. z;Lh‘; L:1'si1,1;; :;>miai: ;;“: % ‘Tendo1_; pf’t}1q extcL:15Qt‘L§ai'bT 1il é': :z: ‘i's l:1‘: ;L: IS, <Z1,i 5111) T€l1}d0lJ; T01°I1‘¢g§ 'ts; nsV9.I' digiti m in imi IWISQLS; V/3;’) ado s. ot. th ex; .n$0J‘§J; h9_t 44 (my " ‘ zfift’ . i¢. :m 316.; »““*‘? I"¢h fife f'0rfii . . d iby. ,;t, fie
 25. 25. EN ‘‘: =- 1 » ”'. ' "“'7.. "- ‘ . - H 4. _' ‘ . A' 1], .‘ ~ ~. :. 4!: -. own‘ xzpj 1l1.fl,1y2;, ~-. =;‘. ~;. [L_'lTs}(‘-5]} n_t. Ih_c C/ .; IC. l}S'C0l"S consxst of 3 part; o: x1c; !mg1‘. °"~' ; ' , r- , . ; - . 3' VJ , ’.«. ‘~; .‘ ‘_ _ , ~ - T17}, ‘ . ~ .7 5 0: (_ é . L': tcrnI). TC‘I1L‘lC= .I1SIrx. “«n7‘. i'n€' rncdmn part :1r<'fI}“dinlh€ nmidlcph. '1a; n:€! c‘€f 56?; «- gxvhil-. i Igncinr: -z‘ i‘r. .': -rnffiwe medi;2§j; s_n: i 133.1;-ral ;5L1ri. <;f: rt: ,f'lT: C:i1 {xi Lhe; ‘.is_1al phralangm 3‘. . ”= w:_'; ‘_. _.~ : ’p; " "ili’('I_! §i tg‘f1:1("]1_iS la"-‘; a1c: ;‘ ' [)n~_v. -1&1: p[03,%i/11191 ; *.haIangcs(ar0un«; iIlxc ii crow-; " v ” ' Wm" ~ “ ‘I ‘ ‘ ‘ ~‘ 1 : »——‘ -L"14nn~. . uixifi. D§stéil: .‘1'nk§ ii1id}IlL~ ; 'ih;1l. a:T»_git'< ufn bk-_ flcxx-d : :inuxlmncou: "»3_T J g I? ::1:uIst«< : ‘.x; t'§: nix‘; g Hrm 'i?2‘. "uIz1:3r. x*e. *:-x c palsy mix) shoxxihix pnfw. ci. 't). ‘ E, -.121 if U ’? ;1{vuI1.ai‘phfnlannzw. tknxnunx M111; di. x:. :l sum’ nn. =dJ/ _ic ph U wgupu‘ av. . 'a3_{u'. ;c<. ;. < , ~”‘_. A; 4 vk. ‘ {Ri5(; I0‘}t‘. »LR’ii1i§%§ 4» _. uxm= ':: ::: x11u1&>. »; §()‘u*(ii, I‘~ti V'fJ_<j1=— V7fiRg. s‘: z . -J1 i_~‘; olu'y_1<. J HL13 {Lac . ili(I. ‘1"gV: »r’. md in : :". c riut H >v'| ' T1‘; R-j_"Zfi2f . T C(; LT§’. s*BT. ‘F, E T: ‘[“! ,L! ‘"« YVERYASQEL ~Lnudz:2_: {rks: ac: 0“ «Jr ‘-°* ‘-4 « ‘EM-‘$11 uu_11:rc-'3TpT:1<‘<'sa1§'~.1};3:I {fl i; iTtx ~ W; -T f‘1c~'73s ‘I'ct31"1T. iL7 K F1~i. -nix‘-. *;xs'; wiIlhmristcnglon A V H A EL: 1rIV; _l_TV! §}‘I“»_u «pm ‘L‘»EE_l’ l7[‘§lVf". b_C3l} 51‘_f’}I‘: (. '!I: _r‘. :>¥T. ''I§. : 1‘ V‘ _‘ Z , -1-l’v. ~.Ir'. 'éar u; zax: fcc. :§i<"bran£~h_o1“. ihE' ufi ' M -, "LI‘; T:~m: zrT: ~. 1n1‘; _f12.~I: udA. »r’ : _ _ . ’fTi: ~1:35;-s; _g1;; i1:c<: ax» bI': IH‘. ‘HVULIDCV‘{l1«; ';£! g}_fiJl: J!' e. 5-9:" V — . ‘ . «ix/4 L ' .4 », 1 , . §_: .. St1'i: <;11:rc 3 pair‘-3'j11'_e, _ pm 1;} 1l1L_l‘vc. xu. .? : 'g-i1:1gx? :;; '|, l'1<xTtz1 Us-. ;s; _r, 1t: ;.{_l_1,.1IV Ex, " {AIL su! _'«‘: 'V‘ ‘ HT 't| }‘L'1'”L«j§! i lL‘¥3x. ‘zu'€'L, ‘ I . ‘ ' ‘veg ‘am am 99% k‘)'g‘u3|WIU’Jfi7? Dgjgu _ -. ;‘A1c‘~. E‘. s;i. s}:1'-. c ”“‘7f. ',W _ I: '.lc5,rp; u1lr. i; L. ,« j I‘. -. = 'i. an}: -i x‘; fr. §mii. ~.‘ ~' ‘ : ‘ ¢1L: ;iii! r:: LiL; ».v: “” . f! ‘u{ni: m-. T?x}1;: i:» , ‘V? . "“-‘VvIcd{: ::~. nc-: ~.«.9 ’ 0 . U n 4c -_ .0! -~« w ‘« <J<7 — H3‘ Q] 'rx; £.? :[: '3‘? :'ir-' ’ :21{1lLi§L1‘i-d! ‘f| ;2‘j-' 7_ I 1" _ “’j; .T, ‘uUU “ ‘é'*l: Lcxd‘r sad); fadna; s“: c_xyfci£«n; i:f ; ~.-‘r pm! 1;‘ i< iQTngt: ; : Z;fa3;j&*~i): i:§t1;i/ fig 1"»; 4'1- : *i‘; ‘1_x‘tr_iu: ” V ‘B . —~= - . j_.5|Ii: ?I". ‘x'1fi<: ' _ ‘.5 ‘lI‘3:1i: ' m; :’{ “L ‘W Icxor .1:/ rpi U ig1ar_is:1;; »x1:da$x: ,. . &," =30’ 6'; 2-} - ~ . ‘ ’ . ?‘.1:‘x, _. ;'lnn: ;1I; m:: .;t; 1’ . “ _ ; “l'*'lenz‘. :.‘iif: r -7rTff1’m T1pui‘iIui; §}i§! §1ig§313 ‘fl; -y__»xj~. !i; iL: :’rL1m gn; n[‘. is: §iu~: t1r; ud' it
 26. 26. g A 9% E ‘V A)_S11:u; ctu); c.s§‘”pa$sing S_["1pLé1:f1_cia I. fi; a.I11s'-¢. ~<:2<1;¢. x1s<;2;: Nrgg; 1Lna5g;1};1rn; f: (:jfrgf1L; ;j1‘L“’z, xT; _14e¢': ‘ggl~['V ‘ L '~ LL§ULIi1L:1LLrL11éL? V'cL(Vdors5“T'fposteri6rLL.1f? hiiET1L)L" L L L LL *. LBc’1siiic Vflfiin. aC‘e’phal_ic“ve'izi‘’ ‘ gv. S.», tl1tJ. ;.cTl§1rCVS LPi1S—SiI1g l>L‘fen'eath L‘I11e‘. ;;n". Lxte‘:1ifctikiiagulumLftczxxaixxgnggijvgl '§t@, ,,La; ;exg; J;: ~ ' Tgndon ofihg eggtegusqr cafpi‘iul1i2§VI'<i§ :111V; sgkl§»j LL §1‘cndo.11.oft11ctcxtczxsrcrr digiii in iLz1Ii§I1’1%iAm1Iscls: . L L ¥LTe1’iLdc. ’)‘nLsLo’F"Eh. ejexté£i1sD1‘%diLg_it: ituIT1 and, €:xtE: i1Si§r iLi1L<. ’[iLC2L‘LiS{, LI‘tL1l1S3.«‘tLL}L: ‘L§LL don oflhe extepsQ1:; pVQll_jQiVs_ 1L§);1L: :f{1 S Ltéh don 1]) Lust I }’I"efidfif*sf: of L flfavd ial §sV ¥cifYgI11s and [cxten sci; ‘ carpi Téndon : m. ~?§§~'f :13-. &, W iiongiis m ,5 4 % % 11:3 ‘soft ti. <.~. u.; .s ‘éx1*"E"’”thi1i z§;1g1if1h_L1;¢I_¢s an g; b.sé: ‘:1t in the T1"1ngers. (It only Q >: s;: ::i9;1s_: :©1‘. ;;1¢. mu§§¥, §Ls): ‘ k 7 * L _ 4 __ pzxlmar §L11‘figcgg illaii" 1fCi]l1C; ~l' T’/ ¢*Lf’L§i‘L:1AcLlL°s“» afe; Q1jesgx1Lt; é M 0n"fl1e dp §'”;11"rL"L1‘§'§3:, hair f«";11i§: .lef§. _-gllaxxds and S, ‘iL‘L"'LLf{lt g‘a337LLLS. i2'f? féi; gpfgswt * . _. *4 V . §L§akJQAcu1:i:1:cQ§L1§ T. i Lltis [M11 and 5tz1‘1“Lit111<i: ¢1LE1c iunUL§xmL1.>, si1j. -;; Lh C-T"f{}js_-; fl;a; >Iidi; gjLomz11kQr‘gfL V and Lficxox‘ digirorum snp__urfic'i; ':§i5 1nuscic; :‘ V uis shc-m: l1_o: fthc iuderéjnliddlc ;3.n-:1 ring 1'": r‘-_1e! '< 1fCTi‘flin. 'i‘£C_‘ at the ILex'f<; ,l; Lfi]uLf, .1h; é;3 ‘eaas o‘['"—1'T1L‘cLL-. ‘»? iwietaéfirpal “Lt5(‘1r*{éLs § L L ] Qrthe. the and Ii1tLI'e, fi11g1er. 5%rt: »Tfnirme§”[m121;; fbrfiis the = "r’adialL. b.111¢s; Lt%*‘c0nneVcti11‘g with. thc Pimg; ;o- '5 space. L L i-’; . On the ddrsal surfage. t_endc, m ,0fLih€, BX£€l1$9I‘ digi}’or‘1L1L. n1 fh L . ;%1*T§: §!! L€. ’w! !31»é111d cczn : .9Lted§e-up with rI: c,p? i:1ia:3¢gss. —s —: S11pcjfigia. l fascia: i. m is¢rTI‘ho: sx" a31:iif?2fiSff”‘f¥ii. é:dLLimo. We fia¢touswnaTes? ‘rofia*ffif¢ sT5ifi”§£i<‘If —<~tisS‘uC= . ' ‘l¥? ;W: %LI‘ascia: iV 7 V L; mg 113; Phalangeal sVl1j2;1.ft; sL, *', s‘S"‘f1*oviz:1 slxeaithsjgzfthget}n1}g¢: s¢; ;1;§¢c: ;az; x§d; Q;g‘V1191;; Efi'ci1sci. iz; ,m§Lular f11;gr; oL: §;. sh; ;afl1§. L V.
 27. 27. A V‘ _, , F- K a E In "L ‘ (‘fix Ihar, pLh(': L§L. ’:ngc: al _: %.)ill(L7"L? . _s_LxL'1‘nu'. ’|Li! jzixgglflzé IL"? L_(JlLLL" libx1”gLLLT>rL~: LL‘{i LWl3)Ijs1I'L1;: i:7rI1'i tltvmua sh; -_;1thL; ."‘ V ‘ ‘L j ‘ IJL ti '1 '”I'. Ir' “VLKL , ’r»»—L~<. n ~ . :.a1L1~. ,,g — , .,. ”Dr ft. " Inga ? ~x-i}‘. ;g, ::: ivhcibm: !.m: 'mi: ;1!i» qirncr ‘L! “_§w_i)‘: ll‘-. L'>_ig. “4 « mu-, :Jiu!1‘. s ‘ .1 ! 3; T L - A I " Ia‘-. -.mvm:1~ rim »‘. u{‘£’Hm: «.i 1‘f11HL': ‘«fH [hr rzuliul new 4:. rm1m. - zuttcrt. and ram A . » -. l(, I -U « . .xi, . , r—/ ':'. ~.. . v , ,. . . V - . . _. ‘ «.4. ~ ' . 2 1’. M ? -.u‘§. ‘l-<d' 1.‘-¢1uuc:1 Me ! h~. -“s1*C:1rps' ulnans I! ;red: :1H~. . v . . . 5, . _r ~ _ , <. r _' , .,, _ . _ «-r w/ —v‘ ~. :1p(‘: ::ct;1Ix~; ::1.L1~. '.": ;': ?.(s. .ucx’;1iI}'J. ~ 5 [Lil L’-~v11nir1~Iii: ui: ;:r'. ~f'ic1}. .tcinzsnd mu-. é . L . , 1? 2:01’ C! .. 'u"-.1/v 1.13:1/L. ';. ".’. '-‘K’ I, ., L IV K. >, . L L {H H. » ‘nu: I*. cur’: U‘-Q LH: ;‘L‘: ' j5t’. ‘rL. 'LL1a; i.1§. =3 'L: s1HtvJ«. '~‘. I.-'m‘. ‘-J1 2115-: . . "' 50 L " gin c: n:;2:. -xa11-<IJn- nu-dx. -.5 : h '. .L~‘ C L ‘L L ‘N V L L L! L 7- ‘4 A; .' L! Iislug W T : “ ‘ “W 0 ‘. '('. zL/2,2,’/ « . ::u). -.-. / i; ‘.’. ,m'uL~~: O " A , ’ , . , 1/. J: ;m1f;1i: ~.» um: _u, ln; :rL aifizjx. Q: -11:1. L; }rLu§ Lg» ~ M‘ vn {L v. I’I'(1'. ;7f (, -.I'L)L‘ fiLi<. ‘LL'. ‘4‘A; '_‘ o_/ } J1 c<*nLmirs: thy It'I’1.: 'Lx“. 'L'iL«'vflfLLY‘L§’-. -'. ‘ LfLTc‘-. «i7z*c':1:'p? v. u{i.1L‘rL§“5.; ; J. ‘ H 'cm: ::2im rim <Lrv, wcr_fi; ;;sl h". :llCIsL-I; .IL. .5§§»: , _rv. .;. f_i; ;1l_ . ’1y_ITL('g‘, LLr, sx}_§ : ;~'§“: i:L~'_* ago 3 iavb'~"X"_k‘r‘ _; JVO. -F_, W ? J? v 3“ 5|‘) ‘ / —-4 . ., v . . >. U . ,. -. . (V ' r , _'~ 'L an 4 ‘ I: {:0 4—; Ix‘R"ij)iIn; gi $W?1°‘‘<‘>Rx ; of ; IH°iL‘. LLE1.LBk5$iL‘Liii5i _ T ' V L‘—— ; lLI (mun: -d by hma1chcL~ <~t%: hc h. r;ech: ;ai. r; L1:’iia! .'m». iAnfn. L}rL.1m~ric~; ,', 7- §'lt’s1:p;1Ivc~zi1;- ir_j: ;nncnI ‘ ; md bone. -s: :: .~'r" Ihzs ; v:n_: . LL. vL) I.3132.zJ_‘C%)5CQU: 'i} LL1TLYT'L7.£L"LL __ . .'-‘; n|cz‘iLr pdrlt L _ _ _ , _ , . ykzadial r: *ccLz: ‘_L*hi . =:r1c: ‘}' I"b: ‘:1'uLj{x ohhc mdi: lLl" m r» u. 1‘,1gi§[, Cd? }a‘é], ¢I‘E; L§g_{: z‘) c_l3xL2nL‘L1L1 «:4-I‘Lti: «.§«. Icun ’.1'1'tcLrA~-3': _in; '); ,,; U». , {‘>(L, J“L: J 7‘ _ U L70 . _:‘L L _L L jj . ._ 7 4, / L “LLL. ‘m‘ , ‘ . L “ ‘= N ’¢§L. »£-. ‘ri4._"I'Lp; '.1 . . J’ J: ‘E F‘ , - tr. (K ‘ K 5. Njguidlc LLL'9IL! L:}LlLs. :‘I'. ‘:}L km " ‘I r'; L-a‘mLmLL: flLLl~rL; :1m' L’-k ' . "L mi-. -m: »>c: .mL. s ar1¢:1'__ £ict‘p mu"-r_~. or 1h_L‘j_. L1:'1LI1)‘-' -L5;_, ;;§~- ~ LLii, R;. .-u1;¢uLAin_1cm~ -nun .1ff§: 'f‘: »‘ L W ' 0, ‘'h. "dV3:13c’;1:-. Ific: }'k’ ! :1c§1un‘1€r1:'= 'sc1zlwugTgs'n: ‘ } ? U . =‘»nlVcbr: - »x " _. h £, "| §L§>’L'I'Ii)! :. .?‘: >:'-rv x. x'~lZ. 'rECx': l!':1Hci'j. (humch u: the b! ’z‘. «.‘. i)I;112HTcI}'J‘“ am ; if J, N I. A
 28. 28. ii. ,4'nt‘erio’r11ln:1r rccfirrem artctry ‘(L/ Brar1chL ofthc = _:En; ~:r ; ». rzcr‘~. Pv; vster'ior part: i. Supcriqr u111ar‘c, Q11arerz: ] ancry (brzmch u1“Lha, - la: 'au£: :=. r: . <: 2- r ii. Posterior ulnar repurrssnt axrtcry (branch csfriw ulrmr « » ~. ._. 'Iucram>n fossa: Inst superior to it: 1'. Irrferior ulnar collatwal arter__= (posierim bran; -ifl, Ii. Middle collateral artery (bran’ch 0s‘ 1§je Limp . :=m. ;;}. 1: c « iii. Posterior uln-.11‘ rccur‘; ';211tr; ;rfrc'r§-‘ (brzmch oi rim rzizm u. , H, " YPERATIONS FOR Pl; ILEGMOr' OF TIN]. }“iN(L; }j! { r : .I. i1uH : m.; ~. {Lu . 'Liu: ':: rmi tun-Q , .eE'r‘. ::1-~L: -.Ex: .r‘: ~ . 'nc*. w.m. < ufiht‘ iiiiic. . .u. . u Lnu. ~~;2un. s fez‘ >uhcL. =t. mwu: 1:: , , ~;1:: _~». >~” U[Li1!d'. ’!V. nL1iLiJ. i. ‘ and x'. ~ng_ ringvz . ’: -I1 .1?) . :nuftE'cc:1'.1di'. ;z mic . n-. -.: ’.m: '» Hug phlugznun 01 mm §}"‘1C3. ‘.1 ~ _: rm»n or my in! -crnl Iuscizrl u. ~rnp; xr1mca ' . -st imcrzrl cutH; ‘». :1“. z11csr1' U} in: pdhn. ii ~~ . ;2*n-. n1 121 ii}; cigcp {1’u'ogz‘-x 5: may spcujza é‘ ~ In . U}§Z _w_r 43 _V__
 29. 29. I '5 > . I‘ H; ,. J‘: ‘I [I IL)‘ u“, . M ‘Li! ’ ~¢~«‘>«« ~ «A; rig (, a V . is‘ 1L; :lLiULlILL(L. ‘vIL. !LlLh, !f{§‘IW>[l2.'Z; iU| L, > , LL 4‘: -I2:t1ama11:r; ;u:1 u: rh: firu_»: :r u< tailed rm. -, Ur u}ug.1m-p 1_! L1;1I| .?1fr11i7LILA'i2,| ‘ L, 3,, . LT‘, a1r‘; ‘-rL: §ch‘. .s : A'[m irnéirxmr rvr‘xl1«. ‘- i. !Ai'r1'2{»lJ’:1!‘r§rc’Li»‘si{r; ::r uiL1LI)g . =:;1d. fL ”, "L 4 ".3531 3‘£L| ‘§_'1‘LlL'l3 3.x‘ g)L‘s1}. g;‘I_nIcdJur: Ih; I. :1;1'; .rI Hdc vrf lhc t'rng_ur nan‘»r| I:Mp;1I: n:rr ~'L: riL:1.f§. fLLLprc‘cz1HI*. ~.: H-. :.m1:n: x Mom d; :r1Lm«_; irn1:. . Llia: L; m:~. z;. ;;L2m1<b1 bc'111;xr| ¢,‘hg-Lgxggjxg. thf: jxfirrz-1 “Q L‘fir‘r, i cog " T1. , '», _~‘. . :43 1;‘? am‘ . H _'. :: > ~ V . v 7V ,5 M . . 9, ir1~L_(Tv. ';;1Jd HT : )gr lh-: wxnl: -. vi L? fLI. i”r. LvL. 'L’p| LrlcgrLnun is u: ii‘--. ' , ’1:1h1i; u LrLcg'm_? i, : 'rixVL_i; r'. :iL; xi-1:1 §S ; ‘!LL! ’?Lo. ,nLr'Ll)L)~c1,§LATQIligfilcL§? <}XtiL‘ILL: JL1h: _—'V: hs. zJ';1r ;1r1d_L. ‘1_ p0H'u. :121l' It 1» «L122-; Lcrm: ~ In . >ci'f-arm st in . ’:‘: «~ : ‘n‘r: .1rn. :i I F 01 the tlu‘n; :;'}j? L §u. ;m~c bflrargm-s of {hc , mc-«. l'mnb’ncr'L‘* {§4§‘VL"“ Li«'C’;1I€§'i hurt {I he Via: -czxaun‘ M" ! :wrLvLs”ar1:z~, ] 5 ‘ , — . -V 9LgL. :."suL. §*. p'. rrL: rf_~. sis. «I; -2 {fl}; [‘= 'ra‘. rr)"v «§v. z(: L:s U_l-' ‘rm: TF_())<r: r”R3-1» ‘§‘5‘"'3j"’ir0;: _9“7s' firmer, ~‘ M ; , L » , _ k A . 0}}! is 2: r;1:c¢: ';i11z; uiar ~. ‘p; x.: c‘ds. 'ep In the k>v: '.= ' [; iri La‘-| the H-. :'. .".1rr: r :31": -'. if I. i_‘gL-‘fix f *5}: L~. lug¢lLditc'mcL‘r:1|)c3 (I1-. -Ig~rairgrmuum; '*: <»l1zmi‘. If. midpuflicixh1n; _': r>. mI1». ;i-5'-‘Iv "3. V L . . and A1‘ ? ;i: .cr~‘ fiprunztlrvr qLr; r«JrL; L1jLI~ llIlit~_; '3L; L1U? Li}llLl‘Cl§‘ L»: a., _ C ‘ft 5:L¥’rL<>. i3'r71:ai pan is uwiwrrectcgi 1«. >thLLv; L‘I*Ii~i1Li'. ;‘nrigL§n’uiLrHL; i‘uLL'r~. <1LrL’N; .}? Li’_KL'i! L<'. 'Irrm 7-. LL ' L‘ r V 1: 2 Q “ 3 ‘ ‘ *1 mmcru. : -A . v L-mug, “ 2 1‘ ~ LL Drs{: alLLp'.1r’L is wLr’1L:1u. L'LcLL§ (pm: Ilcpmx’ rc1u_Ia’; ul| LJm cosnrmxxli . L Ihcriar up; -rcvx 2 -- ~ A‘ 7 " 4 L T , n., W._L¢, _:fl f, _ L ». . . V T . - . «L , _ . , ‘, ’ - '7 ‘. tIL’i‘. L‘c: . .2!‘-. 'iw:1ltc; ‘. beL'iLwce: r'fhcL‘rastia ar1t1’LS%"2°L, ‘L‘LéL L‘"LL‘rL. ‘LL'‘*‘L ‘ 1i‘j T1u: _- ‘H’: .: i$. ‘s_«_1;§d mm T. h£'L;7‘.1_W| jLI1.“]! ’ and : ‘ur'~rs; :V. E;pac: ~L. [ L L L? P.rh)tzTi' L‘»; “.~. .L: r:w. “ b L L L Or 2 L” _ i I). ;w‘. ':L1.-. *.'1;L1LL. 'L L§; ’m. =: LL~. ’ F lhg fl. Ll_~~L L . r '1id; ).sii3‘; :’: r up-. ' L L _) 3 V _A_L(ILh: ::‘n. rrV EL1}; £L5‘. LvL'. .,|9Err_«v‘. L’u 39:9 : :-‘; .'; g-; ;' '3 , _ »— _. —._ / C2: « ‘Lrrfi E4 ‘‘ “L r L 5
 30. 30. s. pLaL. ceS’; . ii. D. Qrs2i_l $l_it_): C:_l,4ll: &'1rIf1f3()Vg.1_S I2;9rs}a! i sg$: a2[eQ. r:&: L1:9.1:L: A -V fit is"é j. tIiaI2;; ..*11,! :%sr o; ::imaJ? L)>“eu:1 is cgnnae fled * *i; m1_1u1 M Aiéafi/ ljgg. §§§ifl1ithQ; ,:fQfCaJ§m Snags. ¥'5T3iSt91paft’i-<2; 2s3=41;: >1:; a3; ‘ V-1" 1;11n¢b; ;ic; ;J; ;;;111a,1s»; LLB7m3ders: ii". Ai}t¢r? '0x': L13fiTi}1Téx| 'a? JT§fié§ur(5si_sjg V L p : i’_LTSrE1iiiQ"r’: 3,3, jj%rs~c*: VT:11V~cLta; ’i*‘f; ’ai*”; *s: {.1*‘6’c? fi1, 1 ‘f1i§’c, §:; :1e€i'Li: f*g . ;in,1:sx"s; x5S: Q1;fS; L ' , I1L’7I‘3:di 3211. pa1‘f§Qi‘.1l1e zrga 1; SK‘ éxfég 21:’: -1'j; i;, u‘f . »I§1§4P. ddLIc€O£ L 1m_1sc3.c N-flfiidéigll did! A[o: LI"ng1m: 'Sep‘{111f{; Lama: int 2‘ A I«"lex: ;ir téfidfins rafthc >4"-[‘ ‘2’zj_1Jd -5*‘ V4§li«. - sSiIi ei: :zi; ;:. i.al[; f:alV: .1"‘I ” ‘Digifli! mj: rvc &? Vc5se! ’S _tl1’j_: '-”‘rf_ L2"“§‘3L“’ 43" lE$1'11bi'i_g§; l 1ng; §g: ieLS§¢ iilé. L.; t1§&i§J; r,u, cgLi.11£§§i1J; i§; ; ' ‘ 11¢. "' Yhgfialt S; );iCi? i It is a t, r_i; mg, L1_lar s1)za§; Ln, ;W_n_c}A: :,_x‘ 111.1’ ()l1i_t:1f If %1"rc) }ij111'€Ll pm1sV: :u; iis‘ec= fed"Lfc; the. disféii :1 . . LM? [3iLstai‘3'j)”zirfV ; :'S'C'U1)_1‘§cL'1C(! ,L0fhc. p_: ‘p. i1x1;= . V<TI‘L‘: I‘1_L§"‘_»‘ C p: f1TI11;‘{i‘ LE3-@; .'d¢rsr <, &a; :;%; :i;2n: p;; 'la; L2r¢&; ;;1§11La; s.c3:5 6:’ U; ’Lm.1111L‘. » 51j'i: :g; .gu; .. ;r. %J;1,. as. ::Iz «. :%i7Ll1;: .§mi; :;: sJ1;; ;[g; ‘e1; .1‘-‘** Qlxzfiibriczsi‘ 1n115CTt" and yz1l: ;:; _ ' ’ jj_, Pqstc; ;'im': Fascia c0= 'c; rjn_g I3»; i{’; '1I‘»3_V‘_vj? ";: :2 iL2'x. :‘2‘r'osseous. muscle‘ L }‘71cd al : L l‘n'tex'f1T)cd in la p£xT11né'.1' . ~-.1 }‘-F1‘2‘l‘C1 Lateral-: "l'en_dLm_oH})eflexg21' p-: -hlligz: }uf1;. 'u, s mmciu vAi1h1}ic"rE1di afferal, pailmtxt {septum ofiten 143: Eiil. §1i1s: xQ.1:. te; gxd Qnw bfllif. L. "‘3[IllII)_bl'‘lCb{1]mUSC1€; ._V L T _ .11 Vpéilnxér di. gi1a. lLvc§S§. l§_&11.e.1iws df‘ sui_d, s;%2.jLf§t1;i: if_ ~fin’gei"‘ > . Ll. ;,L§; l; gs; a,Ls: ¢L7;s. .t§§; _ ; si;1;1;, c;3§a: l;, §¢§d; ';J; SaLlA, V12
 31. 31. -«<¢, ..__ / »(_, ‘_'. v,“ ". , ',_ . . (W M. , , _ I . _ . I , _ flzpreal’-tulmpuncurutng, -’ suh‘t("ndlll_QlI. ~'Vspncvz 57 2:41» -4‘ -ms» 9 9‘ ‘~%‘7% ; ‘ 4 l1 Ix ~Lxu,41cc. b1': w; c ‘H 2hr’ : ')l‘. 'l'. tCx: if. ‘.:1 hum- ¢"xL'. c<I«: zi§L§x"4icx: d(>m Vhnnt-. l”b_'A » .19-. ~.». m;z T * ’ ” " J‘! :1"<>. .r, “r'; :i: f'iuxritxmr ‘_ ; ;‘{. T1rk1,f(4(. '1 ’l. ‘Hfl(')‘I{(‘;1~Il_; '[§l. ;f11:_fnfL:1,. »:nofa-(;1.'I§; '0I1(tm: ‘k; a(.1?/ -A ~ l . I3’ - . P"‘_‘1uL'IloI‘. -4,-Eliic mm: , . . ‘ _ , V . . M M .2_ Antczzzvr 4. ; n.sumfa1‘«r-: c~xna—! fic scaptfln " . , ‘ " -’ «—~4- ' H ‘ I / , ! ',; .»! o.-risk} En§L’¢'inr 10 th«. z-x’. f_xz_)»r_1: <1V<1:r1, bx‘. 'Ixq«. 'nWlhc }: grx)i}vz. 'x; um} N‘pll1.’N g_{1d~’<; ‘l'A1i’‘: ;.f“ ». ‘ : i . I: . {v v. !L‘. ‘:', =1lL'I! !!lI: .<, :]; ;~. 4, . «V» ‘ "“* 1 J ‘M iii, ‘L‘. dl; x.’u‘ I ; fr; "‘n f4I_; §L‘. v3-”‘. Jt‘? L:ll HIV» ; *.1'-:3)‘ : .E‘. PL'MF"1'“V¢931,1; ‘. _'T; V(‘§ : - EC ‘: lmfl. ‘.. lE1_. "(')/ H ‘—. , -X‘; :. ;z, t;1;; -M.5p; _:= ;.f‘ ' T ‘ [ “ “ } ~ ‘ ‘ ' I It fi: ‘)"! ‘f"P55£”‘; a>i! :i. .. . V . + , , _. , do °'°i F 5?‘ ll f ‘ ‘ ,1 UI. 'Ii‘ifnv~«"- lluilk‘ i| ”II". "l'lV‘4§', LlA[1!’. '-. §- , .;I~. :I3.! -.-«I»-'~} n«-~gm'x ' mi_2 . ’r, f~’~.7 j<. ‘I. '1iV fig ( . in I. E . ' : I3.: li zm-J : <«. .=c: ‘~. cr$_; ~.r ' V. 7“ L‘ ' l W“ V V 1 ‘an ? ‘I:1.L3.: §q. ;¥tt. }_i:1£; ,D 2 _ if , ; 3<“‘! 'i’, f‘; .""V'3}¢i< gr , _/ "V L7 , .. 22107’ L C I 1 ? fI1’{f~ i. *r. .,1-ca; "U; » V 3 , »5‘§'; ):'m‘ 1». ‘n3 '§'; c:i«¥”v31' X ? €c5hx1."1*. ?.'r'7't: *~. ‘ I —' ‘ “; .,i3;c‘| ix. -.xi :3‘. H} M fir; _-c;1p1b_; l.1 _ ; _. H 1 - 5 $7.“, N’ ". :. ct? flu ‘g . ‘.fHL U1?! " »; ‘;i[’HLIiL' 1 , .D A , , . -5 ' I _? ~‘U= r " ’ 2 vii s. 'lcnu‘~ {mm 111: ¢}:5"m: }': »32'c.9;: ir'; ‘;‘? :r: "‘ -riff‘. -3 , ~C2I, !‘uYi: Iv 1T. :c ’ . n"m: x_m{iL~. .! 6;-. -L~1'E H'1:_ M «— ; tHZl1lc’1_L1;a. M fly" T ~~“ d. .;rL’L'2_! xr‘i"; n31(‘/ I, {L-§st: f'r“ur? ~:: nAu: ',x1f: §_; c 1:11:15-}L; ’i. §"; a:: : ~i*. rr: n'”-. '-u_f u': ~.idg : Izm: n:c ”"’ 11:: UK h: ‘-. c:‘r: s1 . »«. ':'%}1»; ; —: '_»1 ! mrncnz. ~. B -, _ - 5 itaxxijéz l. !w. "’£§! ;*‘bL13f‘lEiL' L‘f'{. ‘I1;5% Iv: Yhu , -.L. .' 11? 13L; J{'~. ‘t*’| _:AV! hL‘ (T , t*€. '~. m.tuna ~L1ri-; -:n1:d{n"~_: {Ms -. *:; p~*. L1Ic: _ _ V T " " T’ A » ~ 4 . ‘ . v “«f: -- : ' ~ *4; 5/ 1. . ~—! ilL‘. ' 2:». §1m~_‘; ap. :13;; :»I: slalnygiu. cm'a; «‘-b2‘:1:i1r . :». :l; < mm-. -lc uxui «bur: Rcau‘ {hr ’ r ' )<fl —, as ‘ ' ~! ‘~l. 'L‘p~. §1fI1;'1i§I: ‘:i! ~,; ‘}c, . .n, ‘,w. n 4) if '1 it F'v~l: .'I'ix. =." ‘ll WI-1’1.*XI. 'Hl|3. 41i. ?:;1) ' ii': ;1tu§. ':ru. :‘ lure-~ z11§1:«'. 'u'. ix1v: Lk-x ’ 1‘ , I 1 I ' ‘ _ V ID , T, ‘ 1, an, L. :tura| L); ‘“0ld$11115-; '1t"}3|il1‘l: ‘X1dU! I_UI{ht}gflllgh-J. iL}H1[Ijc3‘: V ‘-311 , _ . _._»p». !wr. 'r. 'i1urxuu M ll 7‘. lIm. 'r. =«-x‘ ‘. '*-. rfI; n3 l'{'. ‘. ‘IsL r. "<-'; y_-s. >'r. ¢-1.‘-. '.~'. ’/w. -». y» ' V‘ _~ _, V ‘V I _ ‘ _ _ ' _ . ' ‘ _ ‘ ; ‘ ‘ v I, M T’ “g; Hn» L; lp, xll! ;' : <ux. ~.: ~‘La ml 3 i; ;'cI». sxhr-. :|' {flu thy Ialm: -u». ;». mt -45 n-. ,»g 1.11‘-! '.1': I'~' 5'9 I A 'L~ """‘/ I‘. ‘ - -"7 < .5» ‘ 7): ‘ W ‘"2" - - ’ ‘V-7 N. U Q , ,i), I!. a_= .:_; lxI": C‘I‘s£: ~?f ~. ,, J? ” . W _ -» L » ‘ : i1i: :i: cI‘: d | !l[V, ‘.‘I. '!1!‘; ;‘Vi'. ! ‘ , F J ‘ fv. irr'. ":L y _r_ , ‘ r -I; - ‘ ‘, _ . I ‘I D {the _~. ~.'. '1p. z!. ‘» us in; ;:1‘c. ":{c. ’1‘ u1bu'clL_>_. ':1 I. '»_¢f: _"' 3. H %1r¢[L'h-; ‘:~. I31“-I1‘: the cutauml ; ‘vmcs. ‘.~. ~‘s U _ Im-mL'rn< zag, Lg ' V ~c 1’ g 3 ’ " RI-‘T M —' . D , ‘ _; ‘ V ‘K . “V: ‘V’ ‘ ‘V E ' ’ V ‘ . ,: :— r 5 L’: ’ A 2 Q . ___‘ [I . :,_i I] - J pc>T1_ '7 ' » (. J!L'Iln1hili:1~J. ':IIig. *:r1lL’m’ s “ ‘ ” ; ; bu. fiupc: mr ‘L'£: ‘l1«. ~hllIIlL‘l’i3V§ lA3<»;1:vTC'ii“1"’l7rs: m thc : pc'. <"»fri1e L:1c11<>idc. i'i1- ITO Ihe~”n'mil" / — . V * -,3 ‘ __ ~: =- , ;~ , _,_ * " ;1qm, s-mun .1.*-m«. - ihc xv-‘Sat’ tub-t: «;c'l~. :. "‘ ' G _ ___§ 7 _ ‘ / . ~ xx W) 3 7--«sq
 32. 32. _. xfig’, , I niuhume. -a1~ T; ‘ ilk T 1.16 xx: «part fi"’1t, 'V: é:()jf§‘» Zf '4 * “ M 1Iit_VfCff C_Qr21coat}1‘umiz§LI afn: l1 "(s: >t? :“0i1dafjjF’ s<)3;‘k§ft fg1g‘1fiejhf"ead of me hLzrr1'é1;usf)’: * if‘ It is 'fo”hub: d by ‘tlic ; tc: '01niui1.}1c1'u;111'izi| .ligexn3Vc1iilaf1Li corszg/ ;_: sic1 pgq M11381!TOcl1tanE: t)uS" rTc1iti‘7:3n'Cx)_r‘c_Lffi‘vr['1’1V“L1sgitfiés Y/ E'?1’fiV)I1' W L 11 is fafrmfid'1‘h§. f’§{1ii)“1‘zi§pifi§§ff§. ' i&I1f‘lf£i”S‘; !fi: 'I1:fiILf§". ‘t¢f*e’5‘r1Ti‘x*1i*‘i1" aftid «rfiilsclcsfél V * } ‘ . ‘/1 * . §; LTczZir{zor. t;ggi/ e/20iticzzfe: V » ii. Jt. n:x1cj; fc1s; st1Ie margin of . yL5cmg h"ead'of1l1e bL. i:: e‘p, s a11d11'iqep§LbrgchH'u xn; ‘(:1sc5li: sL’f «Attuzospiwcrit p, reg§1;: ‘c M 7 3. , ;{F’! lcxion€ _ : J:'. xtu1sfmt_n I bd1lC. t;§; L3 L A ‘$; il5‘scé1p’uYé‘r ~»l1 isVIs; ;g! geriV s». .:. t.: ~*: ‘:¢: s%‘r? : : :e: mii: n of 2.‘-1:’ s, xini*c: ~:a; :n. x=5=»"-v: ,1.> rm: <>; s;! =-: :%md% neck. V V L M i 7V iil 'Wt15rQt: é_5t§ the sffb: scfl’pLI13z"tcndofi. iii. »It is ccfiinQq1;@; g.x5;(;1hj;11;_N: ;shgzuI den‘ _i :2 : m L c ; “., ,'if__‘. .SL1bdcItO’ici. ,buf§%i3LT ii. ,—>, ;tiS1OCatCd be th, lgqi/ /giéi ‘: i_§f («I t is fL:1;1,x1c, Liiz1;‘1:_1*i;11t‘ «iéhém aflid supra? Qiii l1faC‘iIj«’=1f in aspina L - ? _1—L%§. §gi3.‘§§! ~‘-E
 33. 33. fin I J J‘ E , . 1. L‘ li 1 .3 -A152 ¥‘_*. :1-. ;fLrLf: ;:tir.1fu1aLin. :agr: . L" q I v. >“ ~ L 91JLLh$; ;‘:1:«u: ar ! *Lun1r1§'§s'LLt{~L. iL1L«LL~L izilL; fiLsLLi-. wzsIuc! THL the . m!e: ‘i«; .‘-rLsizr'I:5u¢c : rILl|1LLLCL; §pL~11|€"‘s ' ~ . _ um! -.-r thy Hu_ncHLur m: n[gin v. .1iLl'. ‘[_ik! L}l1 -‘~9L<13.w. ‘;ipl1Iz1r: ~ mwcic and curunsa--¢r: »;— ~. »lh’>J ‘L L” L‘, W! <1j. '.'0rit'Icc. s. “ A _ . V " h “L7 “L “ L ,1.-'z): Li»: u L, ~«.2.v-n'. u1.I'; .<L H35-r'. ;éL: .‘! LC'irL)}: ’.'z}, vs’Li~ EL! { max 1,1lA31a; :z1tl1 LtLmjlh’¢ icxard/1iLIL‘n L«§! L‘LI_’IL3gJ L ‘an; hcmi ofthc hicep~ bruuhii anxzacir ~ I L L{ ‘L J L » L3: II It-. :_~. an mt’ ‘. ::1zcr‘-. ahx! ':*: r_1I . ~ur1': r.. ';: g~. Lrui11LnL! !LLm LIhLj_Lmlg_'Lc «iiL]V]l11L| )L’I12_r«L1 5 L; . : L,», L.LL(I_I.1u’L. ‘»'4‘{, ‘LL 1.2;/ L)’. -.u; .'~. j L , , _ V . , _ [L , V V ‘L-'_, the l: ~L :3! -. ~: (h~_~ ~yl§lL“'_': '-; lLViLI1L‘k: ‘L}L~ <)fLé1hg hUfiL_‘. ~;: t1,~L. 9. 11'- ‘nil nd»; -sLLnl$LrL; :LncL<L ii. 'z: 'm .1‘ ML LL'. L‘LLLL°'*; ’~L‘LLu~': -run); I; ::r 1hc, tPn_d: :z: ~ LL _ ' L L ‘L _ L . . . . Cf . , L L; ‘IL. h('1313,11;HI§1;'l! «LLI¥>‘. pI‘<I. .'L’LL~‘lHd_ ~; L‘! ‘:: x'J}LIs. vs§L'. Lthy 2Lw22n[“r'; nLxiL_ in the spngc ; :wLLtLJL: a-. :‘¢L: L L 1hc 'hx’v1lML‘, ¥' iuizn: lhruuglx thc: _u. vLH. nj; zwi-k. ~ 1-~ Ihc . :~. ilmr) : .‘u :1); lLLrm: V1l’u: & I; ~ub~c;1pnlm hur~'. : tr-L&h? : x'1t‘1v. ~»c. ¢x;3:1!; :r n-sic-nFbrE! L1~ ggmc; -; ! l11‘: V!l! :h the "-. '.'_‘. ,’-’n'«. 'L 5 L‘ . s‘mm . <L. I.-‘L. '.s umVI. 'mLn, ':‘. .‘e/ far/ ‘re’ 10 >. lJl"LJcltcJ; d . ~p:1;'c. , _ L_ Llhc , ~um~: m-. iLIn; _' Inn-<dv. -s whnch ma (‘HHC ~1I«=2‘zldu_: .vL?1xI mm ’ L»; un‘= vi.1TLL? ~j: :ré. zc. N ( L11» hit}; ?h. - IIYH. )lI1vY‘»; rI'f('_‘- pr‘uV, _~. -~. ~~ . !i‘L‘iIl‘: d fhv -_»E1_u1:hJ: : ; --ml n‘. -ax Liv. u| c'~ga “LL ‘JL ULILI1.I"! x-n'LL: L1lL{ui§apI; L iL‘lL, - L M , LLL L L i: L‘L ouurmr um‘;31:": dz-x'iuf, cirLezY11W: -LL1Ix{xy25j£§§_i {‘. F1cLrL3LLLL*4 L ’ _‘? z1., »?, cc»; ;‘1g: -,g; :M: }.L1g: c%jLtd§1!: i§d: !:: d L! ‘~. L‘; ’wTL1i; $_. L 2*~m; '.. :n. *«': Ag _. -‘fIL5‘L'VUL1:iLbLo, »L L§! '£! ;|'i‘; -lL§7QL'CL‘L > H A ; . -2 — ‘V , ‘ ‘.59 “M1: - L L L L L‘£”L ; n: u:. »: ; IIzJL. :.‘. L.LsLEi’i: ,§_I ¢zL: ;;11§n{2u}ht{s7tg}'. :! = _‘ ; ‘H1u'I’. .:. <mz. J[n: .‘1.. ’~. ‘z11 L L L L ~ — LL. :lIpi'.1u‘J‘§»_! !"1:L{| :;{i;3%{'<fi; L3{7LILf1f‘m‘L. I.! lL! c‘jgrr»: '¢ix, ,_ ' , - L T L'~"iH. '1r}’ mvdcs 1gnmicxmnictu.3|; rc2m:1;; . Lf_? ‘vL‘i'~L‘ MI. ‘-N. { :3” in ‘AL ' L" H J? 3%. U -iH: u“_. rfc-L: ‘L’§ Li gm‘ ~' an. ” “L” » nc : r§fr‘}3§)_L(; Li<fx'i°rt$-‘(‘3‘ t. ~': LI's"o“‘—‘= ,}iLi)ff1'*r>: ¢Lfl. ;Lg’TI(. ‘( J! cor‘~i: »?I_~ of zinc: .4/‘j'L; .;'u’. ‘:. 'fu E’ "2 L wr. ’n. .U': ~. .4r'n;11/Ln'. 's- Mm. ‘2-'L_. -»‘LL1J5.; ‘}’f. ~’ ; xLLnd‘. L: :2:'/ .'gg; ./¢1.'; ':. «mix: J!Ii! .'§‘. r:'; .s JrL"‘: ";‘I! .‘n. '/tL. _. V K. I _ '_ L L LL L L(F’nr»_§-. '.: Kiuxc M gxzzvltz I qm-: iist; :-3 13.» x'hg: .'_= ifi| L€L:5:£l ! Cc;1:'«. «fivn. ‘ij, . {:7 Li1ndLL. ". _'r_f . Acputuxwixlc . ;3I‘t[3;: fI}; g;, js; :u_, L L L L L—+~; La< w ‘ . n.ixa A. “ 2‘ Km; _ , _ 6. L-: I.? aiLLILt i‘1L(fu: .-‘; (3V, L7 x, .2 ‘Ji. ‘xLz‘Ih: ‘u~‘;1x §. n-. :'~L's. -:1 cm. .m; ~"d ’iu'1LuL-. ' nT{‘~{~LzLlT11cL7:I! Iv: §LH15I; 'L5 | uLLiLzrLi 7 huge €. ‘.vi1‘s1-3]§U§‘1_: '!0ll_! {!; l£ ; -‘)1:Ii _. _ . _ - *4 ii» Kw j_LPi‘m1._i: s7nL'L "P: u.‘. *-. :u«. s.Er§1d: .~. ;:? :j: m : L«. uLLu! 1 L ? Bv2ln2!t1d. ': .‘>Ck: tT ; Tm —; :L! L% L L L * . -7°'j]L(Ll, L‘ChK}3f>iUin1 L L‘ Si 1.: 1 i": «='xH: 'm‘. r;u. Hs. >1i3n: : J. -{uni (IV‘n1lwizagd_i«: iLu: N
 34. 34. ‘ I’ LL. Lé17L%3IL‘i L1t’TisTT. att_a; c11 ‘ L L ‘B . ‘aRLL(”. ,‘E‘£! iS‘; S'lt, S,' gag I, _ aas;1bx3~*_i; ;:; L:IT~ pgLIT§; %J1T. nT _ J: V7 Tf; CQ11t¢;1ls L ‘wLL_’)c; ii’n; ; LLtLa1]‘s; amLL¢£lP, $1.1,, LLE'; L. T'i.2Ax,1tL; 1QI“. - 13Lrz{<: LLhi;1lisL 1nL1“sL: -M: 1iI‘. *iTP0$t. e1<ior: ‘l‘r; Lcep: s biiacéluii muscle iii; L -ztergal: fiadbial iyeryc. s11pjij‘1é£tqr : i;Mug91e, fia%§2>I1s«€ . _‘T'rUn? r§: ;ii‘al: 'LLT‘11=Par%*1’eWe% ” I; Lig“i‘L -en: ::; ~; ~ T ma: céliztlghilgligggtllt 1;: aaF§'g21}I1d§LLIh§«[T3LLg§}/ Ila] 3:15 TU, Tgmon burgaz M V V rwtsfatggldjnous Ql'jccra: ,.1Qn bu‘rs_a: ii is iocated in iii: :; :~. -am L3?LLLh5"; ‘ t1L'3Lcef3sT *n1usc‘! e_E M L LL 6LflLecran; g;m b1.1r'Sa: It is mama bem: eTe:17 the oiecrjfindn gun. L L L jéoiis tilecffiifiwn bursa: It is i(’. !Ca1t; J in the subcutaneous T T, ,c: ffanoT. x:: := & 7 LL T'TTsT1g@jeng! iz1eg; nz; ;;; s'c_z; ]i {fig; gg1!i.9 : '?)‘; 'l_L'/ IILI is shit}L; atcd. ;un§;1e; ;tl1¢TTIig§1;1;T§rugyg; L;i; i;fiiV/ .t. ~hpT. gLegrTagTc; n=; L L L L L L L s“k)LcVaLtc. d bétxy5c:11Ltl1¢5;xgc11suu'digifigruxh x11jL1sgi: £1}e, v~I“1u11;Wjig“? torm*_. usc1e. , L L L L L ‘ L L ' ‘cps ufiiswe2g{; egi; :i1s: IL§§é€; El1;; fl1¢, =3éiQ§}1S*i; @flj§19 VJ -nvaméftza ' kw » u. ‘-w‘-431.14“-». ».'
 35. 35. L gym dErfiTsu§§E- T 1, § ' LL. -‘7i>_‘lcI’ig: ~‘ IiTv1‘x/ chin}. rgdaal fl? ,»L(fLlb«_. =~ i_ L [ g*: “GgL°‘”LL- » . .. J1 . ', ,a: r2.: z 3 3’H)*'L¢n! T'i!1T<Ld2;ii:1.:3_ LHL ET AL l'| .,. .‘§"LlL: l! a . -:LnT ac-£7. 'R‘. ‘;T5Lr; :I «. ‘i!11 ' ‘= T'~ : L;-'hs: .z'. gin ‘ ‘om’ ~a~; «;r :54. T__, "L! }e: x;wh; zm iirmnagc; ' . §DccLp CItItg; ;;_I ru‘: d;‘: .. ‘. L.3x: I?. .—yr_' nue: ic'; « 7 L -:13 _I’LLc : ‘»lLL| LPDL§LL_'_ ‘L Ag? -LTL_In}u1f;12gif_v aR; um¢n; a4w~+ E’ $1». -'Lc£1.sia‘(__: '., :_: 'T C , LE vr «~~<*: ; . .T:1.:0jI:0.U . {T}fi¢s 4&- V"f_J‘r/ I‘La: ‘ V _ x R; -LLlfH~Li r. L2LL! L i«T: LL§: "'. I1 " - {l)i: n‘LIh4'_g_. = as «LIL; .: 'nvgiL1j. 'dL / L ~_L1_‘. _0 mi «f: l_LL-. “:*I}Li[L. |L'L' ILMILILE L- w _ LL“L° LLLL L T3? . 1;, K L”I'§. (,l1LR]j[C_L: L.4'TI j IFITIFT ma. - . lT: '?iip>uitifu§:1iLL . <. ‘ L_v: x[; _.; LL u 0 JV __' 511;} [IQ f'€LzTmiLii I 1'L, g;, »g§; g r: I(lLL; ': {UK i"L1LL' 6‘-u 4. _<T1nfL: ;r i-. ‘-f_>. '-. .1S$L. '-L'L'LL' '»: L:J'iLI1LL; - z'L? ?LLtL1k“‘ ' M _ . «. . ~» 3913 . ' ($1-)/ .s; .-: _ . ¢:‘Tr1:, .-v/ ;// ';_*. «.51 my 11.11:! ‘ » LL 3 “L I’= ‘uxmmf u-v Ks! rh; c; sm. ;_! has-n». nczngt-514713.Tunaz, mn': m.: s .1 L” LL L‘ L L: _L L LL LL LLL L L L'LL'L: L'L L” x‘ — - . .w «W '_; '«’ . . LI LL if i 1,1 ML: i;1z’LLLL; :Lp“; u 3L’. . L HI. -. *n; ';’«r-~v. ‘~ *!1L-. ’j«. >§21tLL: ’L'L LLL M L : » ‘gr’L1L;4LL&l: €E. !L: ')‘: Li In use éLt_i hid Lfi‘LiL3LTL»7§cr§L4_£~! _L-[ht r’; 'z—L. "i1Lf~"T3!)’Mid; ;§s'xL: cc~§-- L ’ n; L_T"f= :'«T*. :n1.-11 LI-'fiL‘L~ -L: f Ih-. t. L‘.1lf'.1H"2‘IZL Lfvl§su} ms ImL‘: £L2btL'1-|1Lic linu- 5mm! ‘ LL': ~j If. -,u:1;1|1LusLLi. !tI£L). jL. ‘ -in-J nxquclz mi. ‘-sLLli~. “lLl-: ?l'0ll*L- gztpauia: ck i-':1t£m'. ‘!IL'L _T»LL'.1lL’l>i; l1LLLLLlLT T~'LLlIjLFL; ntc ("mum L, rife? -Us = .jsLLr‘. c~*. i;L: Ll.2<1IJs : xrc»_: il‘; ‘._'s-. 'nI), V : ;PL1U'11.>u_zz: V? tL‘l}| l‘~' : »_'nm : ?.§_ra1c: x1?_yx';1_m' ! ‘3_T§uUV"i the pr‘; -.~t’. 1:. in . ,. V _‘ 'Iyf: 'L‘L: %~LLIlhU-I17; g ~': iLHu- ’~lLL_LLL: 'u; d~r-L. “« an. ‘ the 'xHLl_}2i 6: m . tLr, gL'L§L[ HI rhr; ur1iu. uIaxv' fin. ‘ 7%‘-I ‘git Ln; ~lr: _jILs: iLhzuu. '.E*_ {lag . «,§Lll m. ;L; '.:1I, ;g. T:iru;1é‘& g! c:t; »:: i 1.9;; _ lLu'. ;'l.5L . ."'. L"u. n T~. ~.u‘~ -. -TL/2 »T‘ii-'3)n: .?~? 'LIS LL! <.n; *:JtLiL. ‘:! Lhi't-‘: ?(‘11L’IhE’ L'I'. 'idi1'= ~ : n:L! ‘, iLLl‘. .‘. LJ ‘H2 ». —~'—~: fn. V__ «3 non g: z!Lra1cn1ln'. ‘:a: .‘ "nI'IL'L. N(. 'J4.u' _; u.. w’: '«a; y;~ mm; fc’1L~. ~'. i1lLILs! -((3 Jnzurn. -L: l_'. ‘NW’ , ‘ "5 L", 1'3‘: - : -ch . ~. 5‘ v: ':LIL1—': cT' M‘? this . .-‘II. ’4;'. "!. ‘LLs/ /i: .- . "«. :J'. -'r. -.-z.4'L. ~;; r.2 VuL. ‘:~(: .': '.‘= L M fl A T. , ‘Iuw. lun~, -fill): -_; ,l. -nsrvr 331:1». -.'k'~. :zn: .»im; :u-Id 2?r. -an : TL * 9 ; 1, L-311Liha-LL; ~L: »h:1iar’ 'lirIu. ‘L3. 1i1cLLt; ':: *dum l: »‘«j_nL1 Hub ;7;tI'; ‘sT; l L'; ::L"'4|. < " ’
 36. 36. i. }}RaA<3Rfiil LcLfYTat6f5I TlLigaifi§rfi’: ”1“i I"f*i5ii’1‘1€tv[}1e>€f1pL£, i:f§I’“AW1e—°S! §;I0i§}‘§? fiiQce§’s_ +xza, ;iius; ,;p the lategalsgide of 1h_€__§paphgi»d. It assists gyirh mvglxxcxian. ii. F1: MargoIliaygigmlIga111:;111;; ¥1§; §I; eLs; l1@§i£;31n aiggzigmxyme sit)"-1Q; £§efi[g: §z¢§S"S; ,a£; £;l1E» 11 km to; -.I, he trig1.ua: :yg: »I; —_%1;; ;' ‘ ligamen1s. ; i. Pélinax- i'L; g£iQgar: Qg1lljggitilciilz Iis; ££k'; Is: .l1es; tto17J1.Lfiie.1izuii‘u; ..£0.t}; c.; a 4}§hpjjd. l’+j1i‘é£é and triqucrrfim. ii. P. almarT ulppcarpal 1igznmf<~: ‘n1;Tt silfcjglxes fr, Q"ffi‘ the ulna to £V§1E"3'L1l_k1‘§.1_fL‘: zIJ](;1 Iri(j1I€'T[L_l_ifY. * i i i. ~ Palé1112ir, ra‘Ciio£: arpal lLig; ;jj1)efzt D()I‘, SE§]_ "1'iga_m‘ez1_ls : 9 i. ;:. tl: Z3A<_, _2:; :g; t.l xzawctiogsarpal iigatngslys ii 9915531.f&3$1¢LQ§lIL1fi3:. LggJ33¢t: g11y M D vefii‘e'nt_s: T M ’*_'°‘“‘"‘. éxfmi*i1c1~thcr‘r<fi’1%ra12~: ;€is *~"La. ;(e1m0n “ ‘ ’~‘dd”C1'_°9* »Er0u11d1hc‘Lsagit1aI axis Abducllon } C ircumduction - combi1}¢d, n1.c, pL-’cTI1JE*ht 9 . ,~§, .4:: §gi2;. lAsuppiy: Pa;1n1ar qax‘§3ala1fc11e: [; superl‘iLc; ja4l arid ctgcp. ) . « r'¢nmns drainage: Palmar carpal arclxcs . NT_grve supph‘: z. sf1t'erj or g. &. ; i‘C>sTt‘¢; tis: n' . i.z‘1j1.czf§x: >;s: :,oL; : I1m: _r; > _ —» f£3SisHL»r‘pi? fi’éfii_F§w”of§ie'$§§1{fid'cr'}niri: ¥. b“— . -‘m<: ri0r‘a'ii'd fii; feTa1i’7€j31:: ri§}i1Y‘ép? $§‘; ;!iZS%§s§h§j1tT'd§: I‘}'k}ij1_t. c. . z» uL§gLLLugL1a, rg,
 37. 37. ? |I. .,i%. ‘;‘-Hvsx’ l: ‘.H: !.= i*. n1.: tuvn ? .z1th1'iIn--Hxztl‘. v-12;. mm 11:; :'-. sI1c: a*. iucw . =r= film ’-. :n: aIIccIr: .‘. -; .Li‘: nu‘ -; I~. . €11: Au I; -1:w. : : u[‘; =rx. ».‘. .?'q~. '- ; |fl'2.“. ‘. ::: _*: ’.. ! . -ma: ;' Hr" Iwt'I‘u.1u: '11,‘-. l.': ‘«_, $~wi; }.= ‘-mi; I Xalunilgs: ~'nxc1!: «.: .z: -~11:1»: in Lw. .:; s_: n : ‘~l-w-.1.‘--wt’ =1; . w_: .3 ‘i A ‘! I~ H‘~: :H: _ K11‘-.2:‘r~‘: ‘: mv: |-iliu «, ;sH; i:t 1UH: NIL"? !-IEl11:£'i£’. ‘ . .n! u=- A1" 'v I‘: i1‘ T’-'«'f<. I1" 2:~"I. «.= ;’s2i ~ "‘H. ", ‘!£!3'. 1: 2[§~H_"-"iygi Z'. “IIWit3‘c ! ‘., ;»_2I1;Ir_"4 §‘1.: ‘-. '_‘§‘V' X»: -"1 1‘? ! L‘: .r Tl‘-_“i¢. §E 1'! ‘-"v-lc. I*. a§ I. :1?; ‘ .2; 2)‘. -.£‘. ."'I1«i 23'. » 1H‘: ._‘‘. :2.‘ :1: :4 2 <: :,. rI~ : }- ; f=. I]1<. Ii. §.; '. !1j'. .: n.‘f I ‘um LI l'. ,‘: [ E‘ :2 1 ; ‘ ? r--‘. _.w’: '; "LT -1.-I, : ', -§"lIlR{)’l()l us nu ~.1:<_vi x. m‘I< max:

×