Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EY barometer van de belgische attractiveness part 1 2013

2,198 views

Published on

Het ondernemersvertrouwen in België als investeringslocatie staat steeds meer onder druk
Buitenlandse investeerders verwachten geen eenmalige doch structurele maatregelen van de Belgische regering

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

EY barometer van de belgische attractiveness part 1 2013

 1. 1. Barometer van de Belgische Attractiviteit 2013deel 1 – perceptie-resultaten Belgium’s back ? Investeerders aan het woord De “PERCEPTIE” van België op C-niveau
 2. 2. Ernst & Young Barometer van de BelgischeAttractiviteit: 10e editie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Barometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 2Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 3. 3. Inhoud► Doel van de barometer► Methodologie► Meest relevante bevindingen (korte samenvatting)► Gedetailleerde analyse & resultaten (CSA) ► Grafieken & statistieken ► Tendenzen inzake perceptie► Belangrijkste aanbevelingen► Volgende stappen – barometer 2 – 6 juni 2013 (Europese resultaten)Barometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 3Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 4. 4. Doel van de Barometer► Onderbouwde bijdrage leveren aan het maatschappelijk en economisch debat over het investeringsklimaat in België en Europa► Denkpistes voor de toekomst aanreiken aan: ► onze medewerkers ► het bedrijfsleven ► de overheden ► universiteiten ► de media ► …Barometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 4Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 5. 5. Methodologie (1)► Uniek onderzoek: combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens► Actuele investeringsprojecten (kwantitatieve gegevens): European Investment Monitor uitgevoerd door de teams van Oxford Intelligence: overzicht van de reëel geplande investeringen► Representatieve steekproef over investeringen in 2012 en mogelijks voor het eerste kwartaal van 2013 ► Europa: +/- 800 internationale bedrijfsleiders ► België: 205 internationale bedrijfsleiders► Kwantitatieve resultaten zijn gekend begin juni 2013 … vergelijking per land/regio – Europese en wereldwijde resultatenBarometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 5Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 6. 6. Methodologie (2)► Eveneens, uitgebreide telefonische bevraging door een internationaal onderzoeksbureau CSA naar perceptie en verwachtingen► Nadruk van deze 1e analyse ligt op PERCEPTIE !► Ondervraging tussen 21 januari 2013 en 6 februari 2013 bij 205 internationale bedrijfsleiders► De nationaliteit van de moederbedrijven van de ondervraagde multinationals zijn een zeer representatieve steekproef voor investeringen die in België plaatsvinden (volgens de betrouwbare EIM database)► Verdeeld over diverse sectoren – verdeeld over diverse C- niveaus – verdeeld over diverse landen/continentenBarometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 6Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 7. 7. Methodologie (3)► Ondervragingen in 23 landen in 4 talen► Van de 205 bedrijven hebben er 59 % een aanwezigheid in België► 1 op 2 interviews werden afgenomen in België, 1 op 2 in het buitenland (gespreid over de belangrijkste landen)► Vraagstelling handelt over: de investeringsplannen, de sterktes en zwaktes van België en zijn regio’s, de attractiviteit in het algemeen en verwachte tendenzen, punten voor verbeteringen en aanbevelingen …► Een algemene 2e reactie & vooral perceptie omtrent de maatregelen van de regering Di Rupo 1 na anderhalf jaarBarometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 7Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 8. 8. Nationaliteit van de geïnterviewde bedrijven Northern America: 57 Northern Europe : (28%) 16 (8%) Central & Eastern Europe : 3 (1%) Asia: 31 (15%) 1 to 9 interviews 10 to 19 interviews 20 to 29 interviews Oceania : 2 (1%) 30 interviews and moreSample: 205 respondents Barometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 8 Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 9. 9. Locatie van de interviews Interviews outside Belgium : 105 (51%) NorthernAmerica: 30 (15%) Northern Europe : 9 (4%) Central & Eastern Europe : 3 (1,5%) Asia: 17 (8%) 1 to 4 interviews Interviews in 5 to 14 interviews Belgium : 100 (49%) Oceania : 1 (0,5%) 15 to 29 interviews 30 interviews and moreSample: 205 respondents Barometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 9 Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 10. 10. Internationale aanwezigheid in België 100 were conducted 105 were conducted in Belgium outside Belgium which means companies already established in that area 21 of them are already established in Belgium 26% Brussel 54% Vlaanderen 20% Wallonië As a whole, out of the 205 interviewed companies, 59% are present in Belgium (n=121)Barometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 10Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 11. 11. Sectoren waarin de geïnterviewde bedrijven actief zijn Heavy industry (12%) Energy and environment (8%) Industry, Automotive, Car industry (7%) Energy Real Estate / Construction (1%) 30% Transport (1%)Banking, Finance, Insurance (9%) Wood industry (1%)BtoB services (9%) Packaging industry (<1%)High-technology services (4%)Logistics (4%)Tourism and leisure (1%)Entertainment (1%) Private & BusinessLaw services (<1%) servicesPrivate services (<1%) 30% Consumer goods manufacturer, food industry and textile industry (13%) Consumer Retail distribution (7%)Manufacturing (1%) 20%Engineering (1%)R&D (1%) Chemical industries (6%)Private equity (1%) Pharmaceutical industries (2%) Chemical & Pharmaceutical industries 8%Maritime services (<1%)Defense (<1%) High-technology equipment (4%)Export (<1%) High-tech & telecom. Infrastr. and equipments 7% Medical devices (2%) Other Telecom. Infrastr. and equipments (1%) Sample: 205 respondents 5% Barometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 11 Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 12. 12. Grootte van het bedrijf & functie binnen het bedrijf van de geïnterviewdeSize of the company Job title of the interviewees (sales turnover) Financial Director 50% Marketing and Commercial Director 17%More than Less than Director of Development 6%1.5 Billion euros 150 Million Human Resources Director 6% 32% euros 34% Director of Strategy 5% Managing Director / Senior Vice 5% President / COO Director of Investments 5% Chairman / President / CEO 3% Professor of economics 1% From 150 Information technology director 1% Million euros to Production manager <1% 1.5 Billion Communication director <1% euros 34% Logistics manager <1% Sample: 205 respondents Barometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 12 Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 13. 13. Meest relevante bevindingenEen snelle SWOT-analyse
 14. 14. Algemene conclusies► Vaststellingen: ► stijgend negativisme bij investeerders inzake investeringsplannen voor de volgende jaren ► een tendens tot meer delokalisatie (vooral inzake productie) ► minder optimisme/vertrouwen bij investeerders over toekomstig herstel ► daling in de gepercipieerde aantrekkelijkheid van België, ook t.o.v. het Europese gemiddelde► Recente fiscale maatregelen zijn het meest gekend bij bestaande Belgische investeerders en veroorzaken negativisme► Verschillen tussen de regio’s zijn onvoldoende gekend bij investeerders die niet in België aanwezig zijn► De notionele intrest blijft ook nog na de recente wijzigingen een belangrijke aantrekkingspool; de rulingcommissie heeft een belangrijke rol► Er moet meer geïnvesteerd worden in investment agenciesBarometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 14Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 15. 15. Positieve punten► De Belgische attractiviteit voor investeerders blijft hoog – loyale investeerders bevestigen dit ► Slechts 17% van de ondernemers gelooft dat België de huidige crisis niet zal doorstaan. Er is dus een sterk ondernemingsvertrouwen. Toch daalt dat optimisme tegenover vorig jaar (slechts 13% was toen pessimistisch) en staat dat percentage in schril contrast met Duitsland (6%) ► Nog een opvallende vaststelling: het aantal investeerders dat in hoge mate vertrouwt op een Belgisch herstel neemt af (van 40% vorig jaar naar slechts 23%); duidelijk een teken dat het met het vertrouwen van vorig jaar in dalende lijn gaat► 1 op 5 investeerders plant het komende jaar een investering in België. In meer dan de helft van de gevallen gaat het hier evenwel om uitbreidingsprojecten. Ook die trend daalt t.o.v. 2010 (toen nog 30%). Wat verder nog opvalt is dat deze investeringsplannen zwaar onder het Europese gemiddelde liggen (38% van de ondervraagden)Barometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 15Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 16. 16. Positieve punten► De aanwezigheid van internationale hoofdkantoren van bedrijven en instellingen in België blijft een belangrijk pluspunt. Bij de helft van de investeerders speelt dit een rol voor hun aanwezigheid in België► De belangrijkste troeven van België blijven: ► De diversiteit en kwaliteit van het personeel (71%) ► R&D & innovatie (43%) ► Koopkracht (44%)► Inzake fiscaliteit (1%) scoort België evenwel bijzonder zwakBarometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 16Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 17. 17. Investeringen in de komende jaren► Sectoren die de komende jaren voor groei zullen zorgen in België zijn: ► Farma & bio ► Logistiek & distributie ► ITC ► B-to-B-diensten (bvb. Financiën) Vrij opvallend haalt productie slechts een score van 1%► De bevraagden verwachten de belangrijkste investeringen in de volgende sectoren: ► R&D – innovatie ► Logistieke centra ► HQ’s ► Sales & MarketingBarometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 17Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 18. 18. De Regio’s► Vlaanderen, een aantrekkelijke regio van België omwille van … Competent personeel Beschikbaarheid van R&D Transportinfrastructuur► Brussel heeft een probleem met verkeersopstoppingen► Wallonië, minder aantrekkelijk door… Gebrek aan taalkennis Invloed van de vakbond Evenwel is er nog de aanwezigheid van industriële terreinen en de mogelijkheid tot subsidiëring (identiek aan Vlaanderen)► Wat nog opvalt in de enquête is dat een belangrijk deel van de (niet in België aanwezige) ondervraagde investeerders de voor- en nadelen van de regio’s niet kunnen onderscheiden (+/- 50%)Barometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 18Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 19. 19. Regio’s► Van de aanwezige investeerders in België meent ca. 40% dat: ► De bestaande fiscale autonomie in de regio’s efficiënt is. Hetzelfde percentage vindt van niet ► Meer fiscale autonomie zou bijdragen tot meer autonomie. Hetzelfde percentage denkt dat dit niet het geval zou zijn Er is dus op dat vlak geen duidelijke stellingname.► Opnieuw blijkt dat buitenlandse investeerders die niet in België aanwezig zijn (+/- 30 – 40%) geen duidelijke mening hebbenBarometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 19Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 20. 20. Regio’s – een vergelijking inzake perceptie► Brussel wordt voor het eerst als attractiever gepercipieerd dan Vlaanderen. Vlaanderen daalt in populariteit tegenover Wallonië en Brussel: 2013 2012 Vlaanderen 33% 37% Brussel 36% 28% Wallonië 14% 10%► Uit de enquête blijkt nog maar eens dat Vlaanderen en in mindere mate Wallonië NIET gekend zijn bij investeerders die niet aanwezig zijn in België. Van deze bedrijven kiest 50% voor Brussel en kan 34% zijn voorkeur niet uiten voor 1 van de 3 regio’s.Barometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 20Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 21. 21. Negatieve puntenEr hangen enkele duidelijke donderwolken boven België, die de trend vanhet afgelopen jaar (o.a. inzake delokalisatie) bevestigen ► Waar vorig jaar slechts 1 op de 20 aanwezige bedrijven wou delokaliseren, is dit nu 8% van de ondervraagden. Concreet koesteren 10 belangrijke bedrijven plannen om te delokaliseren. 8% van de ondervraagden is onzeker. Slechts 84% is zeker dat ze zullen blijven tegenover 91% vorig jaar. ► Op de vraag of in België aanwezige bedrijven over 10 jaar nog in België zullen produceren, antwoordt net als vorig jaar 9% hier negatief op, hetzij 11 van de 121 bedrijven. ► Wat opnieuw opvalt, is dat de investeerders die zich bijzonder positief uitspreken over hun aanvullende productie plannen om “in België te blijven”, sterk dalen: van 50% vorig jaar naar 36%. ► Slechts 28% van de ondervraagden meent dat de aantrekkelijkheid van België de volgende 3 jaar zal toenemen en 15% verwacht zelfs een daling. Opnieuw staat dit beperkte optimisme in schril contrast tot Europa (39% t.o.v. 28%). Deze score van 28% is het slechtste resultaat ooit sinds de lancering van de studie in 2005. ► De trend voor investeringen is de laatste 3 jaar duidelijk dalend, ook voor bedrijven met aanwezigheid in België (van 62% naar 55% en vervolgens naar 45%). ► Met een score van slechts 45% inzake investeringen voor de laatste 3 jaar is de slechtste score sinds 2009 een feit. Voor het eerst is het aantal ondernemingen dat investeert lager dan het aantal dat niet investeert.Barometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 21Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 22. 22. Bedreigingen► 37% van de ondervraagden ervaart een negatieve administratieve druk van overheidsinstanties op het bedrijfsleven. Dat betekent een stijging van 7% (tegenover 30% vorig jaar). 1 op de 10 voelt die druk zeer goed aan. Deze administratieve last weegt het zwaarst door bij de investeerders die in België aanwezig zijn (liefst 44% van de ondervraagden).► Investeerders zijn zich terdege bewust van de recente fiscale maatregelen (51% is op de hoogte van minstens 1 maatregel). Over het algemeen is ca. 15% van de ondervraagden zeer negatief over de maatregelen en overwegen ze hun investeringen terug te schroeven.► Anderzijds zijn het vooral de in België aanwezige bedrijven en in België geïnterviewde bedrijven die deze fiscale wijzigingen kennen en er zich negatief over uitdrukken. Zo blijkt dat de wijzigingen m.b.t. notionele intrest bij niet in België aanwezige bedrijven niet echt gekend zijn. We zouden dus kunnen stellen dat notionele intrest een maatregel is die in dit stadium vooral effect heeft op bestaande investeringen in België. 64% van de Belgische ondervraagden kent immers de NIA-wijzigingen, de niet-Belgische bevraagden bedraagt slechts 4%Barometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 22Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 23. 23. Uitdagingen - minpunten► 46% van de ondervraagden meent dat België zijn loonlast moet doen dalen. Prioriteit nr. 1! ► Slechts 1 op 4 vindt de loonkost in België nog aanvaardbaar (vooral in België aanwezige bedrijven zijn negatief) ► > 90% meent dat de loonhandicap een gevolg is van een te hoge loonkost en/of omwille van de indexatie► 35% van de ondervraagden meent dat de belastingdruk in België te hoog is (45% van de bedrijven met een omzet > 1,5 mia vindt de Belgische fiscale last te hoog)► Ook moeten er extra investeringen in “hightech” en “innovatie” komen, meer steun aan kleinere en middelgrote ondernemingen, evenals meer investeringen in onderwijs en meer middelen voor investeringsagentschappenBarometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 23Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 24. 24. Andere opmerkingen► De bedrijven die de laatste 3 jaar in België investeerden, doen steeds minder een beroep op investment agencies (FIT, AWEX, Brussels Invest in Brussels). Slechts 7 van de ondervraagden antwoordt positief (een daling van 50%). Dit is het laagste cijfer ooit.► 72% van de ondervraagden is op de hoogte van de notionele intrestaftrek. Daarvan vindt 74% deze maatregel “nog steeds” attractief.► De rulingcommissie verstrekt rechtszekerheid en heeft ongetwijfeld een positieve impact op het investeringsklimaat in BelgiëBarometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 24Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 25. 25. Gedetailleerde analyse &resultaten (CSA)
 26. 26. Een groot deel van de investeerders is ervan overtuigd dat België in staat is om de crisis te overwinnen Q: Are you confident in Belgium’s ability to overcome the current crisis ? * 2012 reminder **2013 ATT surveys Established Not established in in Belgium (n=121) Belgium (n=84) 23,3% Nationality Asia (8%) 40% Total Yes 83%* ! 78% 85% 67% Established in Belgium (85%) Interv. in West. Europe (83%) Germany : 92%** 54,3% Europe : 75%**Interviewed in Western Europe (60%) 43% Europe : 23%** Germany : 6%** 14% Total No 13%* 14% 22% 17% 3,3% Less than 150M€ (10%) 11% 5,1% Not established in Belgium (11%) 1% Interviewed in Western Europe (1%) Nationality Asia (16%) Sample: 205 respondents Yes, definitely Yes, fairly No, fairly not No, definitely not Cant say Barometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 26 Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 27. 27. Bent u ervan overtuigd dat België de huidigecrisis kan overwinnen ? 83% 78% 70% 21% 13% 17% 2009 2012 2013 Total Yes ("Confident" in 2009) Total No ("Not confident" in 2009)Barometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 27Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 28. 28. Een groot deel van de investeerders blijft optimistisch dat België de crisis in minder dan 3 jaar kan overwinnen, maar dit optimisme vermindert Q: In your view, when will Belgium manage to overcome the current economic crisis ?New question Established Not established in 8% in Belgium (n=121) Belgium (n=84) Nationality Northern America (16%) In less than 3 71% 67% years 70% Less than 150M€ (48%) 62% Interviewed outside Belgium (31%) In 3 years or more 25% 29% 23% 26% 3% 4% In 2013 In 3 years time In 5 years time In 10 years time Cant say Barometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 28 Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 29. 29. België wordt gezien als een dynamische investeringsbestemming Q: Belgium hosts the main headquarters for various public and private international organizations. To what extent has this acted as an influence on your choice of Belgium as a destination for investment operations ? * * 2012 reminder Established Not established in in Belgium (n=121) Belgium (n=84) 20% Total Influence 48%* 55,5% 42% Interviewed in Belgium (38%)Interviewed in Western Europe (36%) 50% Nationality Northern America (17%) 30% Interviewed in Belgium (62%) Nationality Asia (47%) Interviewed in Western Europe (56%) Nationality Northern America (35%) Nationality Northern America (37%) 26% 11%* ! Total No influence 36%* 37,3% 36% 11% 37% 25%* Not established in Belgium (22%) Nationality Northern America (52%) Interviewed in Western Europe (9%) 13% 7,2% 22% Very much Fairly Not much Not at all Cant say Sample: 205 respondents Barometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 29 Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 30. 30. 8% van de investeerders die reeds in België gevestigdzijn, zullen hun activiteiten delokaliserenQ: Does your company have plans to relocate operations from Belgium to another country ?* 2011 reminder (Total “Yes” and “No”) Sample: 10 respondents who plan to relocate operations from Belgium to Yes another country 8% 5% * Q13. What type of investment ? Number of respondents Outsourcing 3 Relocation 2 No 84% 91%* Greenfield 2 Expansion 2 Joint venture 1 Can’t say 8% Sample : 121 respondents with business presence in Belgium Barometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 30 Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 31. 31. Een stabiel deel van investeerders is van plan om het komende jaar in België te investeren, zij het dan voor expansie. Dat deel bevindt zich evenwel ver onder het Europese gemiddeldeQ: Does your company have plans to establish or Q10. What type of investment ?expand operations over the next year in Belgium ? ** 2012 reminder** 2013 ATT surveys Expansion 53% 42% * ! 21% * Brazil : 60%** Acquisition 18% 16% * Established in Belgium (28%) Yes Turkey : 59%** Interviewed in West. Eur. (25%) 20% Europe : 38%** ! Greenfield 14% 4% * More than 1.5B€ (9%) Germany : 36%** Kazakhstan : 25%** Outsourcing 2,5% 7% * Joint Venture 2,5% 4% * No Cant say 10% 16% * 68% Planning to establish operations in Belgium : 41 respondents* Q11. What type of investment project ?Not established in Belgium (19%) Can’t say More than 1.5B€ (19%) 12% Manufacturing 45,2% Sales & marketing office 15% Research & Development 13% Back office 7,5% Supply chain/logistics 6,3% Training center 6% Headquarters 2% Cant say 5% Companies having quoted one type of investment : 37 respondents* Sample : 205 respondents * Low bases, results have to be read carefully Barometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 31 Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 32. 32. 1 op de 10 bestaande Belgische investeerders overweegt om de komende 10 jaar zijn productie-activiteiten te delokaliserenQ: Ten years from now, will you still manufacture in Belgium ?* 2012 reminder** 2013 ATT surveys More than 1.5B€ (19%) 36% Total Yes 50% 80% More than 1.5B€ (65%) 44% Total No 4% Nationality Northern America (12%) 5% 9% 9%* Industry, Automotive, Energy (12%) 11% Yes, definitely Yes, probably No, probably not No, definitely not Cant say Sample : 121 respondents with business presence in Belgium Barometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 32 Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 33. 33. De diversiteit en kwaliteit van de arbeidskrachten blijven essentiële troeven voor België, net als zijn innovatiecapaciteitQ: What are in your opinion Belgium’s world class features if it wants to remain a major destination for investment ?2 possible responses, results >100%(2012 ranking on % Total ) Established in Belgium (57%) (1st) Diversity and quality of labor force 25% Interviewed in Western Europe (53%) 46% Established in Belgium (36%) (2nd) Research and innovation capacity 14% 29% Nationality Western Europe (21%) Less than 150 M€ (40%) (4th) High purchasing power 12% 22% Nationality Western Europe (28%) (3rd) Stable and predictable business environment 12% Not established in Belgium (29%) 20% Interviewed in Western Europe (15%) Market size 11% 19% Nationality Western Europe (25%) (5th) Emphasis on green business 7% 13% More than 1.5B€ (21%) (6th) Emphasis on social responsibility 6% Interviewed outside Belgium (18%) 12% Interviewed in Western Europe (8%) Geographical location (center of Europe) 1% 2% First Total Sample: 205 respondents Barometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 33 Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 34. 34. De farmaceutische en biotechnologische industrie kunnen de groei van België in de komende jaren sturenQ: In your opinion, which business sectors will drive the growth of Belgium in the coming years ? 2 possible responses, results >100% Established in Belgium (38%) Interviewed in Western Europe (34%)20% The pharmaceutical industry and biotechnologies 18% More than 1.5B€ (16%) 25% Private & Business services (16%)27% Logistics and distribution channels 14% Established in Belgium (34%) 24% Interviewed in Western Europe (31%)25% Information and communication technologies, IT 9% Less than 150M€ (34%) 22% Industry, Automotive, Energy (11%)14% BtoB services excluding finance 9% Nationality Northern America (26%) 17% Nationality Asia (3%) 4% Private & Business services (28%)15% Clean techs 17% Less than 150M€ (26%)11% Bank / Finance / Insurance 5% Not established in Belgium (19%) 11% Private & Business services (18%) Energy and utilities 5% Interviewed in Western Europe (7%)14% 11% Nationality Northern America (20%) 7% Consumer goods 4% 8% More than 1.5B€ (14%) 7% Transport Industry and Automotive 5% 8% More than 1.5B€ (16%) 6% Less than 150M€ (12%)11% Real estate and construction 7% Industry, Automotive, Energy (15%) First Manufacturing 1% ! From 150M€ to 1.5 B€ (4%) Total Research and innovation 1% Tourism <1% <1% Cant say 19% Not established in Belgium (29%)Sample: 205 respondents Interviewed in Western Europe (13%) Barometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 34 Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 35. 35. Investeerders zouden zich vooral moeten richten op onderzoek & ontwikkeling in BelgiëQ: In your opinion, which business functions will draw the most investments in Belgium in the coming years ?2 possible responses, results >100% Research & Development 31% Established in Belgium (56%) 44% Interviewed in Western Europe (51%) More than 1.5B€ (34%) Logistics centers 14% 24% Headquarters 12% Established in Belgium (25%) 19% Nationality Asia (5%) From 150M€ to 1.5 B€ (11%) Sales & marketing office 8% 18% From 150M€ to 1.5 B€ (10%) First Total Sample: 205 respondents Barometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 35 Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 36. 36. Brussel haalt Vlaanderen in als meest aantrekkelijke Belgische vestigingsregio, vooral volgens respondenten die niet in België gevestigd zijn – zij zijn dan ook niet echt vertrouwd met de verschillende regio’sQ: What region in Belgium do you see as the most attractive to establish operations ?* 2012 reminder Interviewed in Western Europe (44%) More than 1.5B€ (22%) Not Flanders Total Established established in 33% in Belgium Belgium 37%* Total 205 121 84 sample Brussels Brussels 36% 26% 50% 36% Flanders 33% 51% 5% Wallonia 14% 17% 10% ! 28%* Cant say 18% 6% 34%Interviewed in Western Europe (29%)Nationality Northern America (50%)Nationality Asia (16%) WalloniaPrivate & Business services (48%)Industry, Automotive, Energy (23%) 14% From 150 M€ to 1.5 B€ (6%) 10%* Can’t say Interviewed in Western Europe (10%) 17% Nationality Asia (42%) Sample: 205 respondents 25%* Barometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 36 Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 37. 37. Vlaanderen behoudt zijn troeven: geschoolde arbeidskrachten, transportinfrastructuur en O&O middelenQ: For each of the following criteria, indicate which region in Belgium is most closely associated with them. Availability of skilled workforce 29% 6% 25% 4% 8% 28% Access to transport infrastructure 25% 9% 26% 3% 8% 29% Availability of quantitative R&D resources 23% 13% 22% 3% 4% 35% Availability of industrial fields 18% 32% 14% 5% 2% 29% Access to regional government aid, subsidies and support 18% 16% 17% 3% 7% 39% measures Traffic congestion 16% 5% 41% 4%4% 30% Insufficient knowledge of foreign languages 14% 30% 17% 7% 1% 31% The weight of trade unions 11% 28% 13% 6% 9% 33% Lengthy administrative procedures 11% 14% 23% 7% 10% 35% Flanders Wallonia Brussels All None of them Cant say = Flanders and Wallonia Top 3 Sample: 205 respondents Barometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 37 Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 38. 38. Volgens binnenlandse investeerders voert Vlaanderen de ranglijst van regio’s aan, vόόr Wallonië en Brussel, en dit dankzij zijn economische en sociale troeven. Investeerders die hier niet gevestigd zijn, kennen evenwel niet goed de regionale verschillen (1/2)Q: For each of the following criteria, indicate which region in Belgium is most closely associated with them. Barometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 38 Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 39. 39. Volgens binnenlandse investeerders voert Vlaanderen de ranglijst van regio’s aan, vόόr Wallonië en Brussel, en dit dankzij zijn economische en sociale troeven. Investeerders die hier niet gevestigd zijn, kennen evenwel niet goed de regionale verschillen (2/2) Among respondents interviewed in Belgium (n=101 in 2011, n=104 in 2012, n=100 in 2013) Flanders Wallonia Brussels 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013Availability of skilledworkforce 53% 55% 47% 17% 10% 10% 20% 18% 21%Access to transportinfrastructure 50% 48% 43% 10% 4% 13% 26% 25% 28%Availability of industrial fields 32% 31% 26% 54% 48% 56% 5% 8% 10%Access to regionalgovernment aid, subsidies 32% 34% 29% 35% 30% 24% 17% 11% 16%and support measuresLengthy administrativeprocedures 19% 22% 18% 26% 14% 24% 35% 27% 27%Insufficient knowledge offoreign languages 13% 17% 19% 76% 59% 52% 6% 13% 14%Traffic congestion 21% 17% 24% 6% 2% 7% 70% 71% 54%The weight of trade unions - 16% 17% - 35% 52% - 7% 8%Availability of quantitativeR&D resources - 33% 41% - 8% 17% - 16% 20% Barometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 39 Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 40. 40. Verlaging van de loonkosten blijft voor België de belangrijkste inspanning. Ook de belastingdruk wordt als veel te hoog gezienQ: In your view, where should Belgium concentrate its efforts to remain attractive in the global competition ?3 possible responses, results >100% 2012 reminder Established in Belgium (61%) Interviewed in Western Europe (58%) 47% Reduce labor costs 46% Nationality Asia (28%) From 150M€ to 1.5 B€ (35%) 31% Reduce taxation 35% Established in Belgium (43%) More than 1.5B€ (45%)33% Support high-tech industries and innovation 23% Interviewed in Belgium (31%)29% Support small and medium size enterprises 19% Established in Belgium (25%)23% Develop education and skills 17% Interviewed in Western Europe (22%)13% Increase incentives for FDI investors 11%8% Facilitate access to credit 11% Not established in Belgium (16%)7% Invest in major infrastructure and urban projects 10%6% Relax competition rules 10% Interviewed outside Belgium (14%) Private & Business services (17%) 9% Encourage environmental policies and attitudes 9% Improve the quality of its products and the value-added of its services 7%6% Support struggling industries 7% Relax laws in general 1% Consumer (3%) None 1% Not established in Belgium (16%) Cant say 7% Interviewed in Western Europe (2%) Sample: 205 respondents Nationality Asia (21%) Barometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 40 Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 41. 41. De helft van de investeerders en zeker diegenen die hier reeds gevestigd zijn, zijn niet tevreden over de hoge loonkosten in België Q: How satisfied are you with the level of labour costs and charges in Belgium ? * New question Established Not established in in Belgium (n=121) Belgium (n=84) 4% Total Private & Business services (11%) Satisfied 25% 26% Industry, Automotive, Energy (35%) 22% 25% Private & Business services (14%) Industry, Automotive, Energy (40%) Interviewed in Belgium (33%)Interviewed in Western Europe (30%) 26% Total not Nationality Asia (9%) satisfied ! 65% 28% 50% Established in Belgium (34%) Interviewed in Western Europe (60%)Interviewed in Western Europe (30%) 24% Nationality Northern America (61%) Less than 150M€ (33%) Nationality Asia (30%) Not established in Belgium (46%)Interviewed in Western Europe (14%) 24% 10% 46% Nationality Asia (47%) Very satisfied Satisfied Not very satisfied Not satisfied at all Cant say Sample: 205 respondents Barometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 41 Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 42. 42. De kosten op arbeid in België worden meer en meer beschouwd als onaantrekkelijk, zowel omwille van de hoge loonkosten zelf als omwille van de automatische indexering van de lonenQ: For what reason do you think that the cost of labor in Belgium is unattractive ? Cant say Nationality Northern America (10%) 3% None of the above 5%* 3% High labor costs 47% High labor costs and automatic indexing of salaries 45% Nationality Western Europe (59%) Automatic Nationality Northern America (6%) indexing of salaries 2% Sample: 102 respondents not satisfied with the level of labour costs and charges in Belgium Barometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 42 Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 43. 43. Volgens bestaande investeerders oefent de Belgische overheid te veel administratieve druk uit op bedrijven die in België gevestigd zijnQ: In your opinion, do the public authorities apply administrative pressure to companies established in Belgium ? * * 2012 reminder Established Not established in in Belgium (n=121) Belgium (n=84) Established in Belgium (14%) 10%Interviewed in West. Europe (13%) Total Yes 27% 37% 30% * ! 44% 26% Interviewed in Belgium (47%) 27% Total No 38%* 41% 31% 37% Interviewed in West. Europe (41%) Interviewed in Belgium (15%) 10% Not established in Belgium (43%)Interviewed in West. Europe (18%) 26% More than 1.5B€ (36%) 32%* 15% 43% * In 2012, the question was “In your opinion, do the public Yes, definitely Yes, probably Probably not Not at all Cant say authorities apply pressure to companies established in Sample: 205 respondents Belgium ?” Barometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 43 Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 44. 44. Terwijl investeerders erop vertrouwen dat België de huidige crisis kan overwinnen, verwacht slechts 1/3 van hen een verbetering van de attractiviteit voor de komende 3 jaar. Dit ligt ver onder het Europese gemiddelde en betekent een daling tegenover vorig jaar Q: How do you anticipate the evolution of Belgium’s attractiveness over the next three years ? •2012 reminder Nationality Western Europe (22%) Established Not established in Nationality Asia (46%)Interviewed outside Belgium (10%) Consumer (46%) in Belgium (n=121) Belgium (n=84) Interviewed in West. Europe (1%) Nationality North. America (12%) 6% Less than 150M€ (14%) Improve 32%* 31% 26% Nationality Asia (39%) 22% 28% Consumer (36%) Brazil : 83%** UK : 59%** Germany : 56%** Russia : 57%** Kazakhstan : 41%** Europe : 39%**Interviewed in West. Europe (53%) France : 36%** ! ! 50% 45% From 150M€ to 1.5B€ (37%) 48% 44%* Decrease 17% 12% 14% * 1% 15% 17% Not established in Belgium (17%) 2% 9% Significantly improve Slightly improve Stay the same Slightly decrease Significantly decrease Cant say * Before 2012 : “Deteriorate” Sample: 205 respondents ** Before 2012 : “Neither improve nor deteriorate” Barometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 44 Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 45. 45. De minst optimistische kijk op de toekomstige attractiviteit van België (quasi zelfde niveau als in 2009) – het zwakste resultaat ooit!Q: How do you anticipate the evolutions of Belgium’s attractiveness over the next three years ?Total Improve 33% 38% 35% 40% 29% 35% 33% 32% ! 28%Total Decrease 19% 16% 8% 9% 10% 8% 13% 17% 15% 3% 2% 6% 3% 6% 4% 3% 6% 8% 26% 30% 33% 29% 29% 22% 29% 30% 34% 44% 44% 48% 38% 59% 51% 55% 53% 45% 18% 14% 16% 14% 8% 9% 11% 7% 7% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 **** Before 2012 : “Neither improve nor deteriorate” Barometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 45 Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 46. 46. De afgelopen 3 jaar heeft een kleiner aantal internationale bedrijven geïnvesteerd in België Q: Have you undertaken an investment operation in Belgium over the last three years ? * 2012 reminder Established Not established in in Belgium (n=121) Belgium (n=84) Established in Belgium (45%) Yes 34%* 45% 2%Interviewed in Western Europe (36%) 27% Consumer (41%) Not established in Belgium (80%)Interviewed in Western Europe (53%) No 63%* Consumer (46%) 61% 49% 80% Not established in Belgium (19%) Cant say 6% 18% Less than 150M€ (5%) 12% * In 2011, the question was “Have you invested in Belgium over the last three years?” (only asked to respondents having a business presence in Belgium) Barometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 46 Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 47. 47. Investeringen in België hebben de neiging om af te nemen bij bestaandeinvesteerders, en duiken onder het niveau van 2009 – het laagste peil ooit!Het aantal antwoorden met “Nee” overtreft het aantal met “Ja”Q: Have you undertaken an investment operation in Belgium over the last three years ? Among respondents having a business presence in Belgium 62% 55% 52% 48% 49% 45% ! 45% 47% 43% 35% 7% 1% 3% 2% 6% 2009 2010 2011 2012 2013 Yes No Cant sayBarometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 47Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 48. 48. De investeerders die een aanvraag indiende bij een overheidsdienst of een openbaar investeringsagentschap waren nog nooit zo weinig talrijk … Q: Have you requested the services of a public service or a public investment agency in order to carry through with these plans ? * 2012 reminder Yes 12% ! Sample: 7 respondents who 24%* have made this request Q28. Are you satisfied with the level of assistance which you have received from them ? Number of No 68%* respondents 85% Total Satisfied 6 Very satisfied 1 2011 : Satisfied 5 62% Not satisfied at all 1 Cant say 3%* In 2011, the question was “To have made these investments, haveyou used government services or business of public investment”?Sample: 54 respondents having a business presence in Belgium andhaving invested in Belgium over the last three years Barometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 48 Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 49. 49. … een cijfer dat nog nooit zo laag wasQ: Have you requested the services of a public service or a public investment agency in order to carry throughwith these plans ? Among respondents having a business presence in Belgium and having invested in Belgium over the last three years * 85% 79% 76% 76% 68% 22% 24% 19% 13% 8% 12% 4% 2% 8% 3% 2009 2010 2011 2012 2013 Yes No Cant say Barometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 49 Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 50. 50. De helft van de respondenten kent minstens 1 grote nieuwe Belgische fiscale wijziging die de regering Di Rupo 1 invoerde …Q: The Belgian government has introduced a series of changes to important tax measures for businesses andentrepreneurs. Are you aware of these changes ? 51% of respondents are aware of at least one measure * The change in the level of taxation for company vehicles 41% (n=83) Adaptations to notional interest 39% (n=81) Capital gains tax in companies 37% (n=75) The approach in terms of social security and tax avoidance in general 27% (n=55) The introduction of a more cost-effective abuse protection system 20% (n=42) The new Thin Cap legislation 14% (n=30) (**) % Aware of the measure * In 2012, 39% of respondents were aware of these measures in general. Sample: 205 respondents Barometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 50 Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 51. 51. ….en een percentage van de ondervraagden denkt dat deze maatregelen een negatieve impact kunnen hebben op toekomstige investeringenQ: In your opinion, what impact will these changes introduced by the new government have on your firm’s investments inBelgium ? The change in the level of taxation for company vehicles 26% +74% Established in Belgium (60%) Capital gains tax in companies 13% +82% 5% Established in Belgium (71%) Adaptations to notional interest 15% +79% 6% Established in Belgium (66%) The introduction of a more cost-effective abuse protection system 6% +90% 4% Established in Belgium (86%) The new Thin Cap legislation 7% +81% 12% Established in Belgium (81%) The approach in terms of social security +72% and tax avoidance in general 17% 11% Established in Belgium (69%) Reduce your investments in Belgium Not reduce investments in Belgium Cant say Sample: Respondents aware of the measure Barometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 51 Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 52. 52. De nieuwe fiscale maatregelen van de Belgische overheid zijn logischerwijs beter bekend bij bedrijven die gevestigd zijn in BelgiëQ: The Belgian government has introduced a series of changes to the following report of tax measures for businesses andentrepreneurs. Are you aware of these changes ? ! ! ! ! Barometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 52 Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 53. 53. De notionele intrestaftrek wordt nog steeds als een aantrekkelijke maatregel aanzien bij investeerders, zeker bij diegenen die reeds in België gevestigd zijnQ: Do you think the deduction of notional interest is still an attractive measure which makes Belgium different fromother foreign investors ? 72% of respondents are aware of the deduction of notional Established Not established in interest in Belgium (n=101) Belgium (n=46) Established in Belgium (27%) 20% Attractive ! 82% 60%Interviewed in West. Europe (26%) 74% Interviewed in West. Europe (81%) 54% Not attractive 40% ! 18% 16% 26%Interviewed outside Belgium (25%) Interviewed in West. Europe (19%) Not established in Belgium (18%) 10% Interviewed in West. Europe (5%) Very attractive Fairly attractive Little attractive Not at all attractive Sample: 147 respondents knowing the deduction of notional interest Barometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 53 Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 54. 54. Volgens een derde van de respondenten die in België gevestigd zijn, heeft de Dienst Voorafgaande Beslissingen een positief effect op de attractiviteit van BelgiëQ: According to you, to what extent has the existence of the Ruling Commission an impact on Belgium’s attractiveness asan investment location ? Would you say that it has…* 2012 reminder For 42% of respondents, the Ruling Commission has an impact on Belgium’s attractiveness (vs 32% in 2012) Established Not 5% in Belgium established (n=121) (n=84)Established in Belgium (28%) 23% Positive From 150M€ to 1.5B€ (34%) impact 21% 21% * 33% 28% 14% Negative 7% 15%* impact 21% 19% 21% 38% From 150M€ to 1.5B€ (28%) I don’t know this 41%* 35% 43% measure 38%Interviewed outside Belgium (19%) Interviewed in West. Europe (8%) 13% Nationality Asia (26%) 23% A very positive impact A rather positive impact Very little impact 11% 17% No impact I dont know this measure Cant say Sample: 205 respondents Barometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 54 Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 55. 55. De Dienst Voorafgaande Beslissingen heeft opnieuw een positieve impact op de attractiviteit van BelgiëQ: According to you, to what extent has the existence of the Ruling Commission an impact on Belgium’s attractivenessas an investment location ? Would you say that it has…Total Positive impact 34% 19% 21% 28%Total Negative impact 19% 25% 15% 20% 4% 6% 5% 10% 15% 15% 23% 24% 11% 19% 4% 13% 17% 6% 7% 2% 64% 56% 52% 47% 2010 2011 2012 2013 Barometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 55 Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 56. 56. De efficiëntie van de DVB om fiscale kwesties aan te pakken blijft stabielQ: Do you think that in its handling of tax issues the Ruling Commission has proven to function…?* 2012 reminder Established Not established in 5% in Belgium (n=59) Belgium (n=27) (*) Efficiently 54% 54% * 48% 66% 49% 23% Not efficiently 35% 21% 28%* 30% 7% 5% None 5% 5%* 6% 2% 11% 11% 11% Very efficiently Fairly efficiently Fairly inefficiently (*) Low base, results have to be read carefully Not efficiently at all None Cant saySample: 86 respondents for whom the Ruling Commission has an impact on Belgium’s attractiveness Barometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 56 Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 57. 57. 4 op 10 bevraagde investeerders zijn overtuigd van de efficiëntie van de bestaande fiscale autonomie in de Belgische regio’s; 4 op 10 zijn niet overtuigd! Q: In your opinion, how efficient is the existing fiscal autonomy in Wallonia, Flanders and Brussels ? New question Established Not established in 5% in Belgium (n=121) Belgium (n=84) Established in Belgium (34%) Total Efficient Nationality Western Europe (35%) 40% 22% Nationality Northern America (17%) 28% 33% Private & Business services (16%) Interviewed in Western Europe (37%) Consumer (46%) Nationality Western Europe (41%) Nationality Northern America (21%) Private & Business services (21%) Consumer (49%) Nationality Western Europe (15%) Nationality Northern America (40%) 23% Total Inefficient 43% 33% Interviewed in Belgium (22%) 39% Private & Business services (25%) 16% Consumer (5%) Interviewed in Belgium (49%) Nationality Northern America (58%) Private & Business services (53%) Not established in Belgium (44%)Interviewed in Western Europe (22%) Nationality Asia (45%) 28% 17% 45% Very efficient Fairly efficient Fairly inefficient Not efficient at all Cant say Sample: 205 respondents Barometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 57 Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 58. 58. Bijna de helft van de binnenlandse investeerders beklemtoont dat het toekennen van een grotere fiscale autonomie aan de regio’s respectievelijk inefficiënt/efficiënt zou zijn Q: In your opinion, granting the regions greater fiscal autonomy would be… New question Established Not established in 10% in Belgium (n=121) Belgium (n=84) Total Efficient 42% 42% 40% Consumer (45%) 32% Private & Business services (29%) Interviewed in Belgium (27%) 20% Total Inefficient ! 44% 26% 36% Interviewed in Belgium (24%) Nationality Western Europe (20%) 16% Private & Business services (25%) Interviewed in Belgium (51%) Interviewed in Western Europe (42%) Nationality Northern America (48%) Private & Business services (50%) Not established in Belgium (34%)Interviewed in Western Europe (16%) 22% Nationality Asia (43%) 14% 34% Very efficient Fairly efficient Fairly inefficient Not efficient at all Cant say Sample: 205 respondents Barometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 58 Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 59. 59. Aanbevelingen
 60. 60. Aanbevelingen voor Relance > mei 2013 !► Notionele intrestaftrek: niet verder negatief wijzigen en de rechtszekerheid herstellen!► Rulingcommissie: ruimere budgetten en middelen ter beschikking stellen, meer speelruimte voor deze dienst voorzien en vooral respect en appreciatie opbrengen voor deze instelling die investeerders rechtszekerheid kan verschaffen (o.a. inzake anti- misbruikbepalingen)► Investeringsagentschappen: meer middelen geven, nog beter positioneren naar de BRIC-landen toe, zorgen voor een meer proactieve branding van de regio’s► Een beter fiscaal beleid inzake innovatie, verruiming van de te strikte Belgische 80% patent-box, dit naar het voorbeeld van de Nederlandse innovatiebox► Daling van de vennootschapsbelasting naar analogie met de Europese partners► Opleiding en training/Innovatie – een cultuur van vernieuwing & creativiteit ontwikkelen► Fiscaal Holding regime voor holdings baseren op NL/Lux/Zwitsers voorbeeld► Steunmaatregelen naar de High Tech industrie en voor innovatie► Steunmaatregelen voor kleine en middelgrote bedrijven► ‘Onder geen beding’ verdere belastingverhogingen doorvoeren, maar veeleer besparingen met als resultante een meer efficiënte overheid die positief werkt naar de bedrijfswereld► Inzake “BEPS”: internationale trend volgen en niet eenzijdig veranderen. Niet de eerste van de klas willen zijn, zoals NederlandBarometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 60Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 61. 61. Aanbevelingen voor Relance > mei 2013 !► Een grondig en vooral realistisch debat inzake de onhoudbaarheid van de hoge arbeidskosten en het effect van de loon (index) handicap daarop► Een debat omtrent een nieuw realistisch Belgisch sociaal model in het algemeen. Wegwerken van de nefaste effecten van de financiering van het huidige model, van de stijgende uitgaven en het stijgende overheidsbeslag, evenals van de rechtstreeks daaraan gekoppelde negatieve gevolgen op middellange termijn voor de Belgische competitiviteit► Nadruk op besparen en begrotingsdiscipline zonder overheidsbeslag te doen stijgen► Structurele beslissingen nemen die steunen op lange termijn politieke moed. Dit behelst ook dat het behoud van oneconomische verworvenheden in een steeds meer globale wereldeconomie in vraag wordt gesteld► Het effectieve verschil tussen ‘bruto-’ en ‘nettoloon’ voor loon- en weddetrekkenden verkleinen► Een realistische pensioenleeftijd in verhouding tot het Europese gemiddelde► Meer maatregelen tot aanmoediging van werken i.p.v. aanmoedigen tot niet werken (o.a. fiscaal naar het individu en de vennootschap)► Gemakkelijker toegang verlenen tot liquiditeiten en financiering, echt ondernemerschap terug ontwikkelen, een groene economie en groen handelen belonen, …Barometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 61Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013
 62. 62. Ernst & Young Herwig Joosten Managing Partner TaxAssurance | Tax | Transactions | Advisory Tel.: +32 2 774 93 492013 Ernst & Young Transaction Advisory Services Email: herwig.joosten@be.ey.comAll rights reserved.About Ernst & Young Christophe BallegeerErnst & Young is a global leader in assurance, tax,transaction and advisory services. Worldwide, our Media relations167,000 people are united by our shared valuesand an unwavering commitment to quality. We Tel.: +32 2 774 91 11make a difference by helping our people, our Email: christophe.ballegeer@be.ey.comclients and our wider communities achieve theirpotential.Ernst & Young refers to the global organization ofmember firms of Ernst & Young Global Limited,each of which is a separate legal entity.Ernst & Young Global Limited, a UK companylimited by guarantee, does not provide services toclients.For more information about our organization,please visit www.ey.com/be.Follow us: twitter.com/EY_BelgiumBarometer van de Belgische Attractiviteit – Pag 62Perceptie-onderzoek - deel 1 – maart 2013

×