Corporate tax update - dutch

2,224 views

Published on

Seminarie "Corporate tax update" - Ernst & Young België - 17 april 2012

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,224
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
38
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Corporate tax update - dutch

 1. 1. Corporate Tax Update17 april 2012Diegem
 2. 2. Sprekers► Olivier Van Bauwel – Partner► Stephan Janssens – Associate Director► Kim Scheldewaert – Senior Manager17 april 2012 Pagina 2 Corporate Tax Update
 3. 3. Agenda► Inleiding► Aanslag geheime commissielonen► Aandelenoverdracht en controlewijziging► Beroepskosten – Onderkapitalisatie► Meerwaarden – Herbeleggingsverplichting► Meerwaarden op aandelen► Definitief belaste inkomsten► Dell Case► Andere beroepskosten► Beroepskosten – Afschrijvingen17 april 2012 Pagina 3 Corporate Tax Update
 4. 4. Agenda (vervolg)► Voordelen van alle aard► Beroepskosten – Autokosten en bijdrage werknemer► Sociale voordelen► Notionele interestaftrek► Bankgeheim en info-uitwisseling► Minnelijke schikking► KMO-definitie► Art. 344, §1 WIB 92► Misbruik van managementvennootschappen► Hangende ontwerpen► Vragen?17 april 2012 Pagina 4 Corporate Tax Update
 5. 5. Inleiding
 6. 6. Aanslag geheime commissielonen
 7. 7. Strijd tegen fiscale fraudeAanslag geheime commissielonen► Aangifte op fiches: 309% bij niet-aangifte► Administratieve tolerantie (verleden): geen toepassing van 309% ► Kwalificatie als verworpen uitgave ► Boeking op rekening-courant van de ontvanger (post factum)► Interne instructie (27 juli 2011): strikte toepassing van 309% tenzij ► VVAA is aangegeven op fiches en in aangifte van de verkrijger ► VVAA is aangegeven in aangifte van de verkrijger, ook al is het niet aangegeven op de fiche; of ► De verkrijger de gefactureerde waarde van het VVAA betaalt of waarde van VVAA is ingeboekt op rekening-courant van de verkrijger in het jaar van de toekenning van VVAA17 april 2012 Pagina 7 Corporate Tax Update
 8. 8. Strijd tegen fiscale fraudeAanslag geheime commissielonen► Addendum bij de interne instructie van 27 juli 2011: overgangsregeling tot 30 juni 2012 ► Forfaitair vastgestelde VVAA + GSM ► Administratie kan afzien van de toepassing voor VVAA die aan het licht zijn gekomen vóór 1 juli 2012 en die niet (of onvoldoende) zijn verantwoord op voorwaarde dat ze bij de genieters nog kunnen worden belast ► Andere VVAA (en bovenstaande VVAA die niet ontdekt worden vóór 1 juli 2012 ) ► Toepassing van de aanslag geheime commissielonen tenzij spontane aangifte vóór 1 juli 201217 april 2012 Pagina 8 Corporate Tax Update
 9. 9. Strijd tegen fiscale fraudeAanslag geheime commissielonen► Addendum bij de interne instructie van 27 juli 2011: strikte toepassing van 309% vanaf 1 juli 2012 ► Geen VVAA als boeking op debet van de rekening-courant in het jaar van de toekenning ► Niet langer aanvaard: opzettelijk niet opmaken van fiches en samenvattende opgaven tot bij controle en dan boeking op rekening-courant ► Elementen voor al dan niet toepassing ► Goede trouw van de belastingplichtige (niet-aangifte uit vergetelheid of bij vergissing) ► Uitzonderlijk karakter van de niet-aangifte en het relatieve belang van de fout ► Nieuwe administratieve tolerantie: niet-toepassing van de 309% wanneer redelijke (maar verkeerde) kwalificatie van de voordelen als sociale voordelen of voordelen met een cultureel karakter17 april 2012 Pagina 9 Corporate Tax Update
 10. 10. Aandelenoverdracht en controlewijziging
 11. 11. Aandelenoverdracht en controlewijziging► Rb. Gent, 25 januari 2011 ► Vennootschap in sector van duiksport ► Door ongeval valt activiteit stil: tussen 2001 en 2004 is de vennootschap een slapende vennootschap. Er is dus geen activiteit die kan voortgezet worden ► Overnemer wijzigt trouwens ook activiteit ► Oude verliezen worden verworpen► Contra: ► Gent, 9 september 2008: overname van vennootschap voor handelspand ► Antwerpen 26 oktober 2010: oude activiteit wordt overgenomen en nieuwe wordt toegevoegd17 april 2012 Page 11 Corporate Tax Update
 12. 12. Aandelenoverdracht en controlewijziging► Rb. Bergen, 23 juni 2011 ► Vennootschap met restaurant: handelsfonds en voorraad werden verkocht ► Vervolgens worden aandelen overgedragen ► Overnemers baten er ook restaurant mee uit maar op andere plaats en onder andere naam ► Volgens rechtbank was vennootschap op het ogenblik van de overname leeg en had ze geen substantie om een nieuwe activiteit te ontwikkelen. De controlewijziging heeft dus enkel een fiscale motivatie17 april 2012 Page 12 Corporate Tax Update
 13. 13. Aandelenoverdracht en controlewijziging► EASDAQ nv was beurs voor technologische aandelen► Hoogtechnologisch platform voor de verhandeling van de aandelen► NASDAQ (eigenaar) wil EASDAQ opdoeken (personeel wordt ontslagen)► Durfkapitalist neemt aandelen over en herstart de onderneming (andere naam) maar met platform► Rb. Leuven 1 oktober 201017 april 2012 Page 13 Corporate Tax Update
 14. 14. BeroepskostenOnderkapitalisatie
 15. 15. BeroepskostenOnderkapitalisatie► Twee Thin Cap regels in België: 7:1 en 1:1► 7:1 Thin Cap van toepassing “wanneer de werkelijke verkrijger ervan niet onderworpen is aan een inkomstenbelasting of, voor die inkomsten, onderworpen is aan een aanzienlijk gunstigere aanslagregeling dan die welke voortvloeit uit de bepalingen van gemeen recht van toepassing in België”17 april 2012 Page 15 Corporate Tax Update
 16. 16. BeroepskostenOnderkapitalisatie► Programmawet► 7:1 wordt 5:1► Betalingen aan belastingparadijzen maar ook voor intragroepsleningen (dus ongeacht fiscale behandeling van interest)17 april 2012 Page 16 Corporate Tax Update
 17. 17. BeroepskostenOnderkapitalisatie► Intragroepsleningen ► Definitie van verbonden vennootschappen zoals bedoeld in art. 11 W.Venn. (verbonden vennootschappen, consortia) ► Uitgesloten: leningen aangegaan door: ► Leasingbedrijven op voorwaarde dat ze deel uitmaken van de financiële sector en in de mate dat de leningen verband houden met de leasingactiviteit ► Factoringbedrijven op voorwaarde dat ze deel uitmaken van de financiële sector en in de mate dat de leningen verband houden met de factoringactiviteit ► Bedrijven hoofdzakelijk actief op het terrein van publiek-private samenwerking MNC loan PUBLIC BelCo GROUP Leasing, Interest NO THIN CAP Factoring LIMITATION17 april 2012 Page 17 Corporate Tax Update
 18. 18. BeroepskostenOnderkapitalisatie ► Schuld ► Alle leningen, met uitsluiting van obligaties, of andere gelijksoortige effecten uitgegeven door een openbaar beroep op het spaarwezen en leningen toegekend door financiële instellingen ► Kijk naar de werkelijke verkrijger in het geval van onrechtstreekse leningen of gewaarborgde leningen wanneer hoofddoel belastingontwijking is ► Eigen vermogen = fiscaal eigen vermogen ► De som van de belaste reserves aan het begin van het belastbare tijdperk en het gestorte kapitaal aan het einde van het belastbaar tijdperk ► Bijzondere bepaling in geval van merger goodwill MNC loan Tax Haven NO THIN CAP Group co BelCo BANK LIMITATION Interest17 april 2012 Page 18 Corporate Tax Update
 19. 19. BeroepskostenOnderkapitalisatie► Inwerkingtreding wordt uitgesteld (datum door Koning te bepalen maar uiterlijk 1 juli 2012)► Probleem van cash-pooling kan tegen dan opgelost worden.17 april 2012 Page 19 Corporate Tax Update
 20. 20. MeerwaardenHerbeleggingsverplichting van art. 47 WIB 92
 21. 21. MeerwaardenHerbeleggingsverplichting van art. 47 WIB 92► Herbelegging in blote eigendom volstaat in principe niet► Feiten ► Meerwaarde in 2008 ► Verwerving blote eigendom in 2009 (vruchtgebruik bij echtpaar) ► 2010: echtpaar doet afstand van vruchtgebruik maar zal eigendom huren voor dezelfde periode als het vruchtgebruik) ► Ruling commissie bevestigt dat herbelegging in orde is ► Ruling 2010.298, 14 december 2010► Herbelegging in vruchtgebruik op onroerend goed► Herbelegging in onroerend goed: termijn wordt verlengd tot vijf jaar► Volgens fiscus geldt de verlenging niet indien herbelegd wordt in vruchtgebruik op onroerend goed, enkel bij volle eigendom► Rb. Brugge: voorwaarde van volle eigendom staat niet in wet. Ook vijf jaar bij vruchtgebruik17 april 2012 Page 21 Corporate Tax Update
 22. 22. MeerwaardenHerbeleggingsverplichting van art. 47 WIB 92► Bedrag van schadevergoeding moet belegd worden in afschrijfbare immateriële of materiële vaste activa► Herbelegging in gebouw met grond  waarde van de grond mag niet meegeteld worden► Rb. Gent, 29 maart 201117 april 2012 Page 22 Corporate Tax Update
 23. 23. MeerwaardenHerbeleggingsverplichting van art. 47 WIB 92► Vroeger ► Herbelegging moet gebeuren in België► Europese commissie stuurt met redenen omkleed advies (6 april 2011)► Nu ► Wet 7 november 2011 houdende diverse en fiscale bepalingen verruimt toepassing tot herbelegging in Europese Economische Ruimte17 april 2012 Page 23 Corporate Tax Update
 24. 24. MeerwaardenHerbeleggingsverplichting van art. 47 WIB 92► Herbelegging via belastingvrije fusie► Feiten ► Verkoop van onroerend goed in 2002 ► Belastingvrije fusie door overneming in 2004 met in de overgenomen vennootschap een onroerend goed dat een hogere restwaarde had dan de te herbeleggen verkoopwaarde ► Rb. Gent 25 oktober 2011: is voldoende als herbelegging want belastingplichtige heeft zijn ondernemingsvermogen intact gehouden door de verkrijging van afschrijfbare activa17 april 2012 Page 24 Corporate Tax Update
 25. 25. MeerwaardenHerbeleggingsverplichting van art. 47 WIB 92► Spreiding van belasting op meerwaarden is mogelijk voor vrijwillig verwezenlijkte meerwaarde op (in casu) immateriële vaste activa die sedert meer dan vijf jaar de aard hebben van vaste activa op voorwaarde dat er fiscaal afschrijvingen werden aangenomen► Feiten ► Zaak X wordt overgenomen en goodwill wordt betaald ► Goodwill wordt afgeschreven ► Zaak wordt opnieuw overgelaten, opnieuw met goodwill ► Overlatende vennootschap vraagt gespreide belasting ► Geweigerd door Gent (21 september 2010)17 april 2012 Page 25 Corporate Tax Update
 26. 26. Meerwaarden op aandelen
 27. 27. Meerwaarden op aandelen► Programmawet► Meerwaarden op aandelen die minder dan één jaar worden gehouden zullen worden belast tegen 25,75% (uitzondering op het algemene principe van vrijstelling op meerwaarden die meer dan één jaar in volle eigendom worden gehouden)► Minderwaarden blijven niet aftrekbaar► Inwerkingtreding: aanslagjaar 2013 en vanaf aanslagjaar 2012 voor meerwaarden gerealiseerd vanaf 28 november 2011 voor boekjaren die worden afgesloten vanaf 6 april 201217 april 2012 Page 27 Corporate Tax Update
 28. 28. Meerwaarden op aandelen► Cass. 16 december 2011► Meerwaarde bij vervreemding van aandelen in vruchtgebruik komt volgens cassatie ook voor vrijstelling in aanmerking (het moet gaan om aandelen waarvan de dividenden in aanmerking komen voor DBI-aftrek)► Programmawet toevoeging aan art. 192, §1, 1e lid WIB92 “en gedurende een ononderbroken periode van ten minste één jaar in volle eigendom werden behouden.”17 april 2012 Page 28 Corporate Tax Update
 29. 29. Meerwaarden op aandelen► Bijzonder regime voor aandelen in handelsportefeuille van financiële instellingen en bepaalde traders ► Belasting van de meerwaarden – aftrekbaarheid van de minderwaarden ► Bijzondere regels voor overgangen tussen portfolio‟s► Aandeel per aandeel► Neutraliteit van herstructureringen op beoordeling houdperiode17 april 2012 Page 29 Corporate Tax Update
 30. 30. Definitief belaste inkomsten
 31. 31. Definitief belaste inkomsten► DBI-overschotten na belastingneutrale fusie► Ruling nr. 2011.152 van 10 mei 2011► Overdracht van DBI-overschotten van overgenomen vennootschap naar overnemende vennootschap is mogelijk► Lijkt op de regeling inzake de overdracht van beroepsverliezen: beperking van overdracht in functie van de fiscale nettowaarde van de bij de herstructurering verbonden vennootschappen17 april 2012 Page 31 Corporate Tax Update
 32. 32. Definitief belaste inkomsten► DBI-overschotten van derde landen► Antwerpen 22 november 2011 => prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk hof► Is er schending van gelijkheidsbeginsel door overdrachten van DBI-overschotten te beperken tot dividenden afkomstig van dochtervennootschappen gevestigd in een EU-lidstaat (dus niet voor derde landen) (hangende procedure)17 april 2012 Page 32 Corporate Tax Update
 33. 33. Definitief belaste inkomsten► Wijziging door de wet houdende diverse bepalingen van 14 april 2011► Voorwaarde dat de aandelen die dividenden opbrengen de aard hebben van FVA, geschrapt wegens strijdigheid met MD-Richtlijn: in werking getreden op 1/1/2011► Wijziging van art. 205, §3 WIB92 inzake overdracht => verwijzing naar „dochteronderneming uit de EU‟ wordt geschrapt. In § 2, 2e lid van hetzelfde artikel wordt nu verwezen naar „vennootschap gevestigd in een lidstaat van de EER‟► Uitzondering op de minimumparticipatie en de houdbaarheidsperiode wordt uitgebreid van de klassieke interne moeder – dochterfusie als bedoeld in art. 211, §2, 3e lid WIB92, naar “bepalingen met gelijkaardig effect in een andere lidstaat van de EER”► In werking getreden op 1/1/201117 april 2012 Page 33 Corporate Tax Update
 34. 34. Definitief belaste inkomsten► Antwerpen 18 januari 2011 => 95% aftrekbeperking (art. 204, 2e lid WIB92) is niet in strijd met de Moeder- Dochter Richtlijn► Antwerpen 21 februari 2012 => Aftrekverbod van de DBI- aftrek op gedeelte van resultaat dat voortkomt van abnormale en goedgunstige voordelen is niet in strijd met de Moeder-Dochter Richtlijn, op voorwaarde dat het niet afgetrokken gedeelte overdraagbaar blijft.17 april 2012 Page 34 Corporate Tax Update
 35. 35. Definitief belaste inkomsten‘Meegekocht’ dividend► Meegekocht dividend (pré-acquisitiewinst) blijft onderworpen aan de regels van toepassing op dividenden ► Toevoeging aan belastbare reserves ► DBI-regime van toepassing► Bevestigd door het Hof van Gent (17 mei 2011) ► Feiten ► Aankoop deelneming 15 juli 2003 ► Dividend ontvangen in december 2004 (EUR 32.000.000) ► Vennootschap ► 30.000.000 pre-acquisitiewinst (in mindering AW van deelneming) ► 2.000.000 financiële opbrengst en DBI in mindering ► Administratie ► 30.000.000 toegevoegd aan belastbare reserves en hierop DBI aftrek in mindering gebracht17 april 2012 Page 35 Corporate Tax Update
 36. 36. Dell Case
 37. 37. Dell CaseCommissionairs: vaste inrichting?► Dell case ► „Personele‟ vaste inrichting ► “Indien een persoon – niet zijnde een onafhankelijke vertegenwoordiger (…) voor een onderneming werkzaam is en in een overeenkomstsluitende Staat een machtiging bezit om namens de onderneming overeenkomsten af te sluiten (…), wordt die onderneming, (…), geacht een vaste inrichting in die Staat te hebben voor alle werkzaamheden welke deze persoon voor de onderneming verricht (…).” ► Juridisch en economisch afhankelijk ► Noorse Hof van Cass. 2 december 2011 ► Noorse commissionair – Ierse principaal ► Commissionair handelt in eigen naam, maar voor rekening van principaal (echter zonder deze juridisch te verbinden) ► Commissie = 1% omzet17 april 2012 Pagina 37 Corporate Tax Update
 38. 38. Dell CaseCommissionairs: vaste inrichting?► Dell case ► Noorse fiscus: niet-zelfstandige vertegenwoordiger met mandaat ► Principaal de facto verbonden door Noorse commissionair? ► Alle verkopen onder hetzelfde merk („Dell‟) ► Standaardovereenkomsten: voorwaarden en verkoopsprijzen vastgelegd door principaal ► Geen geval voor te leggen van afwijking zonder voorafgaande goedkeuring door principaal ► Zelfde bestuurders commissionair en principaal, principaal volledige toegang lokalen, geen onafhankelijk boekhoudsysteem ► Noorse commissionair dan onafhankelijk? ► Juridisch en economisch afhankelijk? ► Noorse fiscus: allocatie 60% Noorse verkoopswinst à VI17 april 2012 Pagina 38 Corporate Tax Update
 39. 39. Dell CaseCommissionairs: vaste inrichting?► Dell case ► Noorse Hof van Cass: geen vaste inrichting ► Principaal niet juridisch verbonden door handelingen commissionair ► Niet rechtstreeks verbonden: principaal is niet onmiddellijk juridisch verbonden met de klant ► Vertegenwoordiger moet daarvoor optreden in naam en voor rekening van zijn opdrachtgever ► Commissionair treedt op in eigen naam (= indirecte vertegenwoordiging) ► Bevestiging Zimmer case (Conseil d‟Etat Frankrijk 31 maart 2010)17 april 2012 Pagina 39 Corporate Tax Update
 40. 40. Andere beroepskosten
 41. 41. BeroepskostenManagement fees► Management vennootschap neemt dagelijkse leiding over van vennootschap die apotheek uitbaat► Management fees zijn hoger dan de vroegere uitkering aan zaakvoerder ► Antwerpen (22 november 2011) en Rb Hasselt (2 maart 2011) vinden verwerping van aftrek van management fee een opportuniteitsbeoordeling vanwege fiscus. Aftrek wordt toegestaan (Realiteit van contract en prestaties was aangetoond) ► Gent (27 april 2010): voor periode waarin bvba‟s van de vroegere bestuurders niet benoemd waren, wordt aftrek van uitgereikte facturen verworpen17 april 2012 Page 41 Corporate Tax Update
 42. 42. BeroepskostenVerzekering bestuurders-aansprakelijkheid► Vennootschap betaalt premie voor collectieve verzekering bestuurdersaansprakelijkheid► Fiscus: verzekering dient voor vrijwaring van persoonlijk vermogen van bestuurder► Antwerpen (8 februari 2011) volgt belastingplichtige ► Vennootschap dekt ook zichzelf voor haar aansprakelijkheid door fouten van bestuurder ► Vennootschap kan ook gemakkelijker regresvordering instellen tegen bestuurder ► Verzekering is onderdeel van package om bekwame bestuurders te vinden17 april 2012 Page 42 Corporate Tax Update
 43. 43. BeroepskostenKunstwerken► Niet geïntegreerd in gebouw: geen afschrijving► Wel geïntegreerd: als het komt van in België gevestigde kunstenaars is het afschrijfbaar met gebouw► Opmerking van Europese commissie leidt tot herziening van Com.I.B. (61/233): voorwaarde dat het moet gaan om Belgische kunstenaar valt weg17 april 2012 Page 43 Corporate Tax Update
 44. 44. BeroepskostenAntiquiteiten, schilderijen, …► Gent, 16 oktober 2010► Geen afschrijving op ► Schilderijen ► Vazen van Val St. Lambert ► Antieke kandelaars ► Zilveren bestek ► Kristallen servies Val St. Lambert ► Porselein van Limoges ► Perzische tapijten17 april 2012 Page 44 Corporate Tax Update
 45. 45. BeroepskostenAfschrijvingen
 46. 46. BeroepskostenAfschrijvingen► Afschrijving in jaar van verwerving ► KMO-vennootschappen: ja ► Grote vennootschappen: pro rata ► Jaar van aanvang van vennootschap: pro rata► Brussel, 8 februari 2007: aankoop auto in 1999, inschrijving in 2000  geen afschrijving voor 1999 omdat er geen beroepsgebruik is► Gent, 19 oktober 2010: afschrijving in jaar van inbreng (inbreng gebeurt aan hogere waarde dan boekwaarde). Hof aanvaardt afschrijving17 april 2012 Pagina 46 Corporate Tax Update
 47. 47. Voordelen van alle aard
 48. 48. Voordelen van alle aardBedrijfswagens► Van toepassing vanaf 1 januari 2012 ► Wijziging in de formule voor de berekening van het voordeel van alle aard voor bedrijfswagens ► Bijkomende verworpen uitgave voor kosten voor bedrijfswagens in hoofde van werkgever/vennootschap ► Aftrek van de forfaitaire kosten voor woon-werkverkeer beperkt tot VVAA17 april 2012 Pagina 48 Corporate Tax Update
 49. 49. Voordelen van alle aardBedrijfswagens► Wijziging berekeningsformule VVAA bedrijfswagens VVAA = cataloguswaarde x CO2 coëfficiënt x 6/7 x ouderdom ► Cataloguswaarde nieuwe wagens: gefactureerd bedrag, met inbegrip van BTW én opties, met uitsluiting van rabat, restorno‟s en kortingen ► Wijziging via programmawet: cataloguswaarde voor alle wagens = catalogusprijs in geval van verkoop van een nieuwe wagen aan een particulier, met inbegrip van werkelijk betaalde BTW en opties, zonder kortingen ► Belgische cataloguswaarde, ook voor buitenlandse wagens17 april 2012 Pagina 49 Corporate Tax Update
 50. 50. Voordelen van alle aardBedrijfswagens► CO2-coëfficient ► Basiscoëfficiënt ► 5,5% voor de emissie van ► 95 g/km (dieselmotor) ► 115 g/km (benzinemotor) ► Hogere CO2 emissieniveaus: Stijging met 0,1% per gram/km (maximumcoëfficiënt: 18%) ► Lagere CO2 emissieniveaus: Afname met 0,1% per gram/km (minimumcoëfficiënt: 4%)► Minimumbedrag VVAA ► EUR 1.200 (2012 – AJ 2013)► Formule zal jaarlijks worden herzien om rekening te houden met de evolutie van de emissieniveaus17 april 2012 Pagina 50 Corporate Tax Update
 51. 51. Voordelen van alle aardBedrijfswagens► Programmawet: leeftijdscorrectie met 6% per jaar (pro rata temporis) – met max. correctie van 30% (v.a. AJ 2013) Leeftijd vanaf eerste inschrijving Percentage van de cataloguswaarde van het voertuig dat in rekening mag worden gebracht Van 0 tot 12 maanden 100% Van 13 tot 24 maanden 94% Van 25 tot 36 maanden 88% Van 37 tot 48 maanden 82% Van 49 tot 60 maanden 76% Vanaf 61 maanden 70%17 april 2012 Pagina 51 Corporate Tax Update
 52. 52. Voordelen van alle aardBedrijfswagens► FAQ op website administratie ► Pro rata temporis berekening per dag ► Eerste dag meetellen, laatste dag niet ► Bij terbeschikkingstelling gedurende deel van het jaar ► Bij aanloopwagen ► Bij overschakeling oude naar nieuwe wagen ► Bij langdurige ziekte mèt inlevering van wagen ► Dus niet bij ► Tijdelijke onbeschikbaarheid van wagen (herstelling), ook niet met vervangwagen ► Normale afwezigheden (ziekte, verlof)17 april 2012 Pagina 52 Corporate Tax Update
 53. 53. Voordelen van alle aardBedrijfswagens► FAQ op website administratie ► Kortingen en opties ► Geen invloed op catalogusprijs/berekeningsbasis ► Fleetkorting, kortingen op opties ► Zelf opties kopen verlaagt wel de berekeningsbasis (ongeacht wijze waarop bijdrage wordt verrekend) ► Eigen bijdrage is aftrekbaar ► Bijdrage voor herstellingen/schade is niet aftrekbaar ► BTW op korting  werkelijk betaalde BTW ► Uitzonderlijke privé-gebruik van poolwagen: sociaal voordeel ► Volgens minister telt prijs ombouw voor gehandicapten niet mee ► LPG-installatie wel meetellen17 april 2012 Pagina 53 Corporate Tax Update
 54. 54. Voordelen van alle aardBedrijfswagens Type wagen Huidig VVAA VVAA nieuw regime (7.500 km) (jaar 1)Audi A6 3,0 TDI EUR 2.397,75 *EUR 3.640,37BMW X5 xDrive30D 245 EUR 3.363,75 EUR 7.380,21Mercedes-Benz CLS 350 CDI I EUR 2.742,75 EUR 7.254,85Mini One D EUR 1.707,75 **EUR 1.200,00 * Zie hieronder ► Voorbeeld: Audi A6 Diesel ** Minimum VVAA ► Cataloguswaarde: EUR 42.900 ► CO2-uitstoot: 139 g/km ► CO2-coëfficient: 5,5% + 4,4% = 9,9% ► VVAA jaar 1: x CO2-coëfficient x 6/7 = EUR 3.640,37 ► [VVAA jaar 2: Cataloguswaarde x 94% x CO2-coëfficient x 6/7 = EUR 3.421,95] ► [VVAA > jaar 5: Cataloguswaarde x 70% x CO2-coëfficient x 6/7 = EUR 2.548,26]17 april 2012 Pagina 54 Corporate Tax Update
 55. 55. Voordelen van alle aardBedrijfswagens► Verworpen uitgave bedrijfswagens (vennootschapsbelasting) ► 17% van het VVAA ► Verworpen uitgave is minimum belastbare basis ► Geen aftrekken van dit bedrag: aftrek voor octrooi-inkomsten, NIA, fiscale verliezen, investeringsaftrek, …17 april 2012 Pagina 55 Corporate Tax Update
 56. 56. Voordelen van alle aardBedrijfswagens► Voorbeeld: Mercedes CLS 350 CDI I ► Cataloguswaarde: EUR 71.126 (afschrijving over 5 jaar) ► CO2-uitstoot: 159 g/km ► CO2-coëfficient: 5,5% + 6,4% = 11,9% ► VVAA jaar 1: Cataloguswaarde x CO2-coëfficient x 6/7 = EUR 7.254,85 VVAA 2011 VVAA 2012 % 2011 2012 Afschrijving (14.225,20 30% 4.267,50 4.267,50 EUR/jaar) Voordeel van alle aard 2.742,75 7.254,85 - Brandstof (30%) 822,82 2.176,45 25% - 205,70 - 544,11 - Andere autokosten (70%) 1.919,93 5.078,40 30% - 575,98 - 1.523,52 Verworpen uitgave (VU) 3.485,82 2.199,87 Bijkomende VU (17%) 1.233,32 Totaal niet aftrekbaar 3.485,82 3.433,1917 april 2012 Pagina 56 Corporate Tax Update
 57. 57. Voordelen van alle aardBedrijfswagens► Beperking aftrek van forfait voor kosten woon- werkverkeer (t.b.v. EUR 0,15 per km) tot het belastbaar VVAA ► Beletten dat aftrek van forfait voor woon-werkverkeer groter zou zijn dan belastbaar voordeel. ► Voordien gebaseerd op een administratieve commentaar17 april 2012 Pagina 57 Corporate Tax Update
 58. 58. Voordelen van alle aardBedrijfswagens► Actiepunten / aandachtspunten ► Herbekijk de fleet – overweeg alternatieven ► Onderhandel lagere aankoopprijzen voor nieuwe wagens in plaats van kortingen ► Herbekijk het loonpakket van de bedienden/directeurs ► Overweeg om het leasingcontract (of een gedeelte ervan) te laten overnemen door de werknemer, terwijl de werknemer vergoed wordt voor zijn professioneel gereden kilometers ► Houd rekening met de leeftijd van de wagen (vanaf 1 mei 2012 voor bedrijfsvoorheffing) ► Bereken vanaf wanneer het voordelig wordt (rekening houdend met BTW-herziening en verkeersbelasting) om een afgeschreven wagen over te dragen van vennootschapsniveau naar privé-niveau,- ► Vergelijk het effect middels de geupdate berekeningstool op onze website (http://www.ey.com/BE/en/Services/Tax/Calculate_new)17 april 2012 Pagina 58 Corporate Tax Update
 59. 59. Voordelen van alle aardOnroerende goederen/nutsvoorzieningen► KB 23 februari 2012 (BS 28 februari 2012) ► VVAA verwarming van EUR 1.480 naar EUR 1.245 (maar na indexatie voor inkomsten 2012: EUR 1.820) ► Verhoging VVAA elektriciteit van EUR 740 naar EUR 620 (maar na indexatie voor inkomsten 2012: EUR 820) ► VVAA kosteloze beschikking onroerende goederen met een KI van meer dan EUR 745 ► Nu: 100/60 x geïndexeerd KI x 2 ► 2012: 100/60 x geïndexeerd KI x 3,817 april 2012 Pagina 59 Corporate Tax Update
 60. 60. Voordelen van alle aardAandelenopties► Aangenomen (van toepassing vanaf 1 januari 2012) ► Verhoging van het VVAA van 15% naar 18% van de waarde van de onderliggende aandelen ► Verhoging van het verminderde VVAA van 7,5% naar 9% van de waarde van de onderliggende aandelen ► Van toepassing op aandelenopties aangeboden vanaf 1 januari 2012 ► Referentiemoment is de datum van het aanbod (wettekst: “offertes / aangeboden”), niet de datum van de toekenning (tekst van de rechtzetting bij het amendement: “toegekend / attribuées”)17 april 2012 Pagina 60 Corporate Tax Update
 61. 61. Voordelen van alle aardEinde leasing► Cassatie 17 maart 2011 ► Hoge leasingprijs  lage prijs voor aankoopoptie ► Wagen wordt (aan lage prijs) gekocht door partner van de bedrijfsleider ► Administratie belast bedrijfsleider ► Cassatie weigert omdat het voordeel niet aan de bedrijfsleider wordt toegekend ► Vergelijk met ► Studiebeurzen direct aan kinderen van personeel ► Snoepreisjes ook voor partner van personeelslid ► Piste van abnormaal/goedgunstig voordeel werd niet geprobeerd17 april 2012 Pagina 61 Corporate Tax Update
 62. 62. Voordelen van alle aardEinde leasing► Antwerpen 7 juni 2011 ► Aankoopoptie wordt overgedragen aan personeelslid of derde ► Voordeel wordt traditioneel berekend op basis van tabellen van autotijdschriften of van EurotaxGlass‟s ► Antwerpen wil rekening houden met kilometerstand en fiscus had daar zelf rekening moeten mee houden17 april 2012 Pagina 62 Corporate Tax Update
 63. 63. Voordelen van alle aardCheques► Maaltijdcheques ► Berekening aantal cheques: fiscaal volgt sociaal ► Circulaire d.d. 2 september 2011 ► Fiscaal wel voor bedrijfsleiders, RSZ niet ► Deeltijdse arbeid, thuiswerk, feestdagen, … ► Teveel of te weinig cheques  verschil met normaal aantal wordt loon ► Cheque “op naam”: boeking op individuele rekening volstaat ► Circulaire d.d. 23 augustus 2011 ► Ecocheques omzetten in maaltijdcheques (en vice versa) toegelaten ► KB 20 januari 201217 april 2012 Pagina 63 Corporate Tax Update
 64. 64. Voordelen van alle aardPC-privé► PC-privé-regeling► Tussenkomst van werkgever in aankoop van PC is onder voorwaarden en binnen grenzen vrijgesteld► Alleen randapparatuur aankopen valt niet onder de regeling. ► Tabletcomputer valt niet onder PC-privé-regeling als PC, maar enkel als randapparatuur ► Idem voor smartphone ► Idem GPS-toestellen die worden aangesloten via bluetooth► PC-privé geldt voor werknemers, niet voor bedrijfsleiders, wel voor werknemers met onbezoldigd mandaat17 april 2012 Pagina 64 Corporate Tax Update
 65. 65. BeroepskostenAutokosten en bijdrage werknemer
 66. 66. BeroepskostenAutokosten en bijdrage werknemer► Com IB 66/41: geen aftrekbeperking op autokosten als er voordeel van alle aard tegenover staat► Quid indien ook bijdrage van werknemer ► Antwerpen 24 november 2009: autokosten die aan beperking onderworpen zijn, mogen niet verminderd worden met bijdrage ► Antwerpen 17 mei 2011: autokosten mogen nu toch verminderd worden met bijdrage: bijdrage is vergoeding voor privé-gebruik door werknemer, niet voor beroepsmatig gebruik voor werkgever17 april 2012 Page 66 Corporate Tax Update
 67. 67. Sociale voordelen
 68. 68. Sociale voordelen► Anciënniteitspremie ► Voorheen “bij 25 jaar of bij 35 jaar dienst”. ► Nu : ten vroegste bij 25 jaar of 35 jaar ► Gevolg : anciënniteitspremie op 30 jaar is nu wel vrijgesteld► Tegemoetkoming van werkgever in gezinsvakantie kan onder omstandigheden als sociaal voordeel beschouwd worden (ruling 2011.036 – 22 maart 2011)17 april 2012 Pagina 68 Corporate Tax Update
 69. 69. Notionele interestaftrek
 70. 70. Notionele interestaftrekOude regeling► Aftrek van percentage van kwalificerend Belgisch (boekhoudkundig) eigen vermogen (verminderd met sommige bestanddelen zoals FVA, EV verbonden aan buitenlandse vaste inrichtingen,...)► Aftrek is verbonden aan OLO‟s met een looptijd van 10 jaar, doch beperkt tot 3,8% voor aanslagjaren 2011 and 2012 ► Aanslagjaar 2012: 3,425 % (3,925 % voor KMO‟s)► Tot 7 jaar volledig overdraagbaar► Aanslagjaar 2010: gebruikte NIA = EUR 16,3 miljard (PV 25/07/2011)► Aanslagjaar 2010: NIA overdracht = EUR 12,6 miljard► Geschat NIA eigen vermogen 2010: EUR + 330 miljard (bij toepassing van tarief van 4,973%)17 april 2012 Pagina 70 Corporate Tax Update
 71. 71. Notionele interestaftrekNieuw► Plafond NIA percentage (van toepassing vanaf AJ 2013) ► Nog steeds gebaseerd op OLO‟s met looptijd van 10 jaar, maar beperking tot 3% (3,5% voor KMO‟s) Gemiddeld interestpercentage OLO met 10-jarige looptijd in 2011: 4,191% ► Begrotingsnota: vermindering van de grens tot 3% voor periode 2012-2014 - vanaf 2015: NIA tarief zal bij wet worden bepaald17 april 2012 Pagina 71 Corporate Tax Update
 72. 72. Notionele interestaftrekKomende wetgeving► In de pijplijn (maar niet in programmawet) ► Afschaffing van NIA-overdracht voor toekomstige NIA- overschotten ► Beperking van aftrek van stock van bestaande NIA-overschotten ► Laatste bewerking in belastingaangifte/berekening (na aftrek van vorige verliezen en vóór toepassing van het belastingtarief) ► Maximale aftrek: 60% van de resterende belastbare basis ► Geen beperking voor eerste miljoen euro ► Overdracht-periode wordt verlengd wanneer het NIA-overschot niet kan worden afgetrokken als gevolg van de 60%-beperking17 april 2012 Pagina 72 Corporate Tax Update
 73. 73. Overdracht bestaande NIAVoorbeeld AJ NIA Vervaldatum Saldo Verlengde Verloren overschot vervaldatum NIA 2007 1.000 2014 0 N/A 300 2008 1.200 2015 1.200 N/A 0 2009 900 2016 900 N/A 0 2010 1.100 2017 1.100 N/A 0 2011 800 2018 800 N/A 0 Totaal 5.000 4.000 300 AJ 2014 EUR Belastbare basis vóór aftrek van NIA-overschot 700 Overgedragen NIA – 2007 -700 Belastbare basis na aftrek van NIA-overschot 017 april 2012 Pagina 73 Corporate Tax Update
 74. 74. Overdracht bestaande NIAVoorbeeld AJ NIA Vervaldatum Saldo Verlengde Verloren overschot vervaldatum NIA 2007 0 2014 0 N/A 300 2008 1.200 2015 20 2016 0 N/A 2009 900 2016 900 0 (2017 voor 100?) 2010 1.100 2017 1.100 N/A 0 2011 800 2018 800 N/A 0 Totaal 4.000 2.820 300 AJ 2015 EUR Belastbare basis voor aftrek van NIA-overschot 1.300 Overgedragen NIA – 2007 0 Overgedragen NIA – 2008 -1.180 (1.000 + 60% van 300) Belastbare basis na aftrek van NIA-overschot 12017 april 2012 Pagina 74 Corporate Tax Update
 75. 75. Overdracht bestaande NIAVoorbeeld AJ NIA Vervaldatum Saldo Verlengde Verloren overschot vervaldatum NIA 2007 0 2014 0 N/A 300 2008 20 2016 0 N/A 0 2009 900 2016 0 2017 0 N/A 2010 1.100 2017 1.008 0 (2018 voor 8?) 2011 800 2018 800 N/A 0 Totaal 2.820 1.808 300 AJ 2016 EUR Belastbare basis vóór aftrek van NIA-overschot 1.020 Overgedragen NIA – 2008 -20 Overgedragen NIA – 2009 -900 Overgedragen NIA – 2010 -92 Belastbare basis na aftrek van NIA-overschot 817 april 2012 Pagina 75 Corporate Tax Update
 76. 76. Notionele interestaftrekMisbruiken► Circulaire 20 juni 2011 ► Interne financiële stromen ► Inschrijven op kapitaalverhoging van intra-groep financieringsvehikel en meteen geld teruglenen ► Gewone interestaftrek bij moedervennootschap plus NIA bij financieringsvehikel ► KAN misbruik vormen  naar feitelijke omstandigheden kijken ► Verkoop participatie met betalingsuitstel ► Verkoper hoeft EV niet te corrigeren voor participatie plus meerwaarde verhoogt EV  interestinkomen wordt geannuleerd met NIA ► Koper heeft gewone interestaftrek ► Indien abnormaal is er misbruik17 april 2012 Pagina 76 Corporate Tax Update
 77. 77. Notionele interestaftrekVennootschap in vereffening► Vennootschap in vereffening blijft onderworpen aan vennootschapsbelasting en heeft dus bijgevolg ook recht op NIA► Uitkering van voorschot op het netto-actief ► Oud CBN-advies: verlaging van eigen vermogen ► CBN advies 2010/22: 2 benaderingen zijn mogelijk ► Ofwel als voorschot op verdeling op actief boeken ► Ofwel aftrekken van eigen vermogen ► CBN geeft voorkeur aan tweede, maar eerste kan dus ook ► Circulaire 1 juni 2011: het voorschot in elk geval aftrekken van het risicokapitaal17 april 2012 Pagina 77 Corporate Tax Update
 78. 78. Notionele interestaftrekKapitalisatiebevek► Rb. Luik 1 september 2010► NIA wordt berekend op gecorrigeerd eigen vermogen► Correcties onder meer voor bestanddelen die worden aangehouden als belegging en die door de aard ervan niet bestemd zijn om belastbaar periodiek inkomen voort te brengen► Revisorenvennootschap belegt haar (eigen) geaccumuleerde winsten in kapitalisatiebeveks► Kapitalisatiebeveks moeten volgens de rechtbank afgetrokken worden van de berekeningsgrondslag van de aftrek voor risicokapitaal17 april 2012 Pagina 78 Corporate Tax Update
 79. 79. Notionele interestBuitenlandse inrichting► NIA wordt berekend op het eigen vermogen mits enkele correcties► Berekeningsbasis wordt verminderd met netto boekwaarde van activa bestanddelen van buitenlandse inrichtingen► Voor rechtbank van Antwerpen: Belgische vennootschap met Nederlandse inrichting (Argenta Spaarbank): prejudiciële vraag: strijdig met vrijheid van vestiging?► Europese Commissie: een met redenen omkleed advies (26 januari 2012 )17 april 2012 Pagina 79 Corporate Tax Update
 80. 80. Bankgeheim en info-uitwisseling
 81. 81. Bankgeheim en info-uitwisseling► Nieuwe Europese richtlijn (2010/24/EU) omtrent administratieve bijstand tussen EU-lidstaten ► Alle belastingen (niet voor btw, douane en accijnzen en niet voor RSZ) ► Uitwisseling informatie hoeft niet op het niveau van centrale diensten ► Versnelling van uitwisseling: soms spontaan informatie verschaffen, soms automatisch (bv. over arbeidsinkomen, over pensioenen, onroerende inkomsten, …) ► Aanwezigheid van buitenlandse ambtenaren bij onderzoek ► Meest-begunstigingsclausule (verdrag B – VS !) ► Wederkerigheidsprincipe blijft maar “bankgeheim” is geen argument  wijziging artikel 318 WIB 92 was dus nodig► De nieuwe richtlijn geldt vanaf 1 januari 2012 (automatische gegevensuitwisseling vanaf 1 januari 2014)17 april 2012 Page 81 Corporate Tax Update
 82. 82. Bankgeheim en info-uitwisselingNieuwe regels► Wet houdende diverse bepalingen d.d. 14 april 2011► Wet houdende fiscale en diverse bepalingen d.d. 7 november 2011► Wet houdende diverse bepalingen d.d. 28 december 2011► Circulaires AFZ 6/2011 en AFZ 7/2011 d.d. 27 juni 201117 april 2012 Page 82 Corporate Tax Update
 83. 83. Bankgeheim en info-uitwisselingNieuwe regels► Vroeger ► Geen informatie opvragen bij banken met het oog op het belasten van klanten ► Uitzonderingen ► Bijzondere mechanismen (bank werkte mee aan fraude) ► Bewaarschrift of strafdossier ► Successierechten ► DBV België - VS17 april 2012 Page 83 Corporate Tax Update
 84. 84. Bankgeheim en info-uitwisselingNieuwe regels► Nieuw ► Eerst informatie opvragen bij belastingplichtige ► Bij weigering of onvoldoende antwoord naar bank als er ► Aanwijzingen van belastingontduiking zijn ► Indiciaire taxatie gepland is (ook zonder aanwijzing van ontduiking) ► Verzoek vanuit het buitenland is ► Belastingplichtige wordt in kennis gesteld in geval a) en b) ► Oprichting van centraal aanspreekpunt bij NBB waar financiële instellingen identiteit van klant en rekeningnummers en contracten moet melden ► Ambtenaar kan er terecht als hij geen antwoord kreeg op zijn verzoek ► Contracten = leasingcontracten (quid verzekeringscontracten?)17 april 2012 Page 84 Corporate Tax Update
 85. 85. Minnelijke schikking
 86. 86. Minnelijke schikking► Wet houden diverse bepalingen van 14 april 2011 (gecorrigeerd door wet van 11 juli 2011)► Minnelijke schikking inzake strafvordering bij (vermogensrechtelijke) misdrijven ► De aard van de misdrijven waarover minnelijke schikking mogelijk is wordt uitgebreider (specifiek om fiscale misdrijven te kunnen vatten) ► Minnelijke schikking kan ook als de zaak al aanhangig is bij de rechtbank ► Minnelijke schikking is geen “recht” van belastingplichtige maar beslissing van de Procureur des Konings17 april 2012 Page 86 Corporate Tax Update
 87. 87. KMO-definitie
 88. 88. KMO-definitie► Is een vennootschap een KMO? ► Verwijzing naar artikel 215 WIB 92 werd reeds meerdere keren afgewezen door Grondwettelijk Hof omdat belastbare winst niet relevant is om te oordelen of vennootschap groot of klein is ► Quid andere criteria in artikel 215 WIB 92 ► Bedrijfsleidersbezoldiging is niet relevant (GwH 28 oktober 2010, arrest nr. 122/2010) ► Aandelenbezit is wel relevant (GwH 22 december 2010, arrest nr. 156/2010)17 april 2012 Page 88 Corporate Tax Update
 89. 89. KMO-definitie► Verwijzing naar artikel 15 W.Venn► Enkel naar §1?► Wet 22 december 2009 wijzigt verwijzing naar artikel 15§1 in artikel 15 vanaf aanslagjaar 2010. Quid ervóór? ► Rb. Luik (17 februari 2010): een duidelijke tekst moet niet geïnterpreteerd worden: dus enkel §1 ► Staatssecretaris (17 mei 2011): verwijzing naar artikel 15§1 moest vroeger ook al begrepen worden als verwijzing naar gans artikel 15 ► Rb. Bergen (08 juni 2011): enkel naar §1 (“de administratie heeft zich bij deze interpretatie aangesloten”)17 april 2012 Page 89 Corporate Tax Update
 90. 90. Art. 344, §1 WIB 92
 91. 91. Strijd tegen fiscale fraudeArt. 344, §1 WIB 92► Algemene anti-misbruikbepaling ingevoerd in 1993 ► Herkwalificatie van verrichting(en) wanneer de kwalificatie belastingontwijking tot doel heeft ► Belastingplichtige kan rechtmatige financiële of economische behoeften voor de kwalificatie aantonen ► Toepassing in rechtspraak ► Gevallen m.b.t. back-to-back verrichtingen (onderhuur), onevenredige inkoop van eigen aandelen, gesplitste aankoop van vruchtgebruik en naakte eigendom, … ► Oorspronkelijk strikt juridische benadering: nieuwe kwalificatie moet soortgelijke rechtsgevolgen hebben (onmogelijk voor alleenstaande verrichtingen en moeilijk voor opeenvolgende verrichtingen tenzij in gevallen van quasi-simulatie)17 april 2012 Pagina 91 Corporate Tax Update
 92. 92. Strijd tegen fiscale fraudeArt. 344, §1 WIB 92► Programmawet ► Benadering: wetsontduiking /fraus legis – fiscaal misbruik: ► Toepassing van wetgeving inkomstenbelastingen vermijden of toepassing krijgen van belastingvoordeel ► In strijd met de doelstellingen van het WIB 92 of KB/WIB 92 ► Door middel van legale en niet-gesimuleerde verrichtingen ► Geen andere motieven dan ontwijken van inkomstenbelasting ► Belastingplichtige kan andere motieven aantonen ► Herkwalificatie: geen identieke of soortgelijke rechtsgevolgen nodig ► Grondwettelijkheid?17 april 2012 Pagina 92 Corporate Tax Update
 93. 93. Strijd tegen fiscale fraudeArt. 344, §1 WIB 92► Van toepassing ► Vanaf aanslagjaar 2013, en ► Rechtshandelingen of het geheel van rechtshandelingen die zijn gesteld tijdens een belastbaar tijdperk dat afsluit ten vroegste op de datum van bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad en is verbonden aan het aanslagjaar 2012 ► Wijziging van datum van afsluiting van de jaarrekening sinds 28 november 2011, is zonder gevolg17 april 2012 Pagina 93 Corporate Tax Update
 94. 94. Strijd tegen fiscale fraudeArt. 344, §1 WIB 92► Foggia case (ECJ 126/10 dd. 10 november 2011) ► Invulling begrip “zakelijke overwegingen” ► Foggia fusioneert met inactieve vennootschap met 2 Mio EUR verliezen ► “kostenbesparing” is de zakelijke overweging van deze fusie? ► Europees Hof ► Kostenbesparing – vermindering administratie is inherent aan fusie en dus “as such” onvoldoende als zakelijke overweging ► Maar het kan wel een zakelijke overweging zijn maar dan in verhouding met de fiscale besparing17 april 2012 Pagina 94 Corporate Tax Update
 95. 95. Misbruik van managementvennootschappen
 96. 96. Strijd tegen fiscale fraudeMisbruik van managementvennootschappen► Strengere aanpak ► Niet gericht tegen gebruik van managementvennootschappen in se ► Gericht tegen misbruik van managementvennootschappen ► Bestrijding van turbo-vruchtgebruikconstructies ► Bestrijding van ontduiking van werknemersstatuut voor sociale zekerheid en misbruik van sociale voordelen ► Privé-kosten ► Cf. supra: VVAA bedrijfswagens, nutsvoorzieningen, woning ► Cf. infra: strengere toepassing van aanslag geheime commissielonen► Actiepunten / aandachtspunten ► Tref tijdig de nodige regelingen om de aanslag geheime commissielonen te vermijden ► Ingeval van betwisting, contacteer HvG advocaten17 april 2012 Pagina 96 Corporate Tax Update
 97. 97. Hangende ontwerpen
 98. 98. Hangende ontwerpen► Nog hangende ► Harmonisering van onderzoeksbevoegdheden ► Verstrenging van anti-witwasregeling ► Aangifteplicht voor buitenlandse rekeningen (aan de NBB) ► Verstrengde aanpak van misbruik van zelfstandigenstatuut, gebruik van schijnvennootschappen, misbruik van vennootschappen (met bijzondere aandacht voor managementvennootschappen) ► Verhoging van maximum strafrechtelijke boetes voor belastingontduiking van EUR 125.000 naar EUR 3 mio17 april 2012 Pagina 98 Corporate Tax Update
 99. 99. Bijkomende maatregelen na budgetcontrole► Voorschot heffing op bijdragen levensverzekeringen ► Heffing van 6,5% op gedeelte bijdragen dat betrekking heeft op de periode < 1993 => 10% op resterende gedeelte bij opname bij pensionering of 5 jaar eraan voorafgaand (nuttig moment) ► Eventueel later uitbreiding naar pensioensparen► Verdere verhoging tarieven en plafonds beurstaks► Verhoging bankenheffing► Aanpak misbruik vrijstelling van RV buitenlandse pensioenfondsen niet-inwoners► Verhoging accijnzen op tabak► Onderzoek naar mogelijke verkorting termijn aangifte van nalatenschap► Uniformisering BTW-boetes en consistentere toepassing17 april 2012 Pagina 99 Corporate Tax Update
 100. 100. Vragen?
 101. 101. Ernst & Young Olivier Van Bauwel Tel.: +32 2 774 91 00Assurance | Tax | Transactions | Advisory Email: olivier.van.bauwel@be.ey.com2012 Ernst & Young Transaction Advisory ServicesAll rights reserved.About Ernst & YoungErnst & Young is a global leader in assurance, tax,transaction and advisory services. Worldwide, our152,000 people are united by our shared valuesand an unwavering commitment to quality. Wemake a difference by helping our people, ourclients and our wider communities achieve theirpotential.Ernst & Young refers to the global organization ofmember firms of Ernst & Young Global Limited,each of which is a separate legal entity.Ernst & Young Global Limited, a UK companylimited by guarantee, does not provide services toclients.For more information about our organization,please visit www.ey.com/be.Follow us: twitter.com/EY_Belgium17 april 2012 Pagina Corporate Tax Update 101

×