Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
België: call to actionHoog tijd voor een structurele aanpakBarometer van de Belgische Attractiviteit 2012deel 2 – de reali...
Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 2Ernst & Young Barometer van de BelgischeAttractiviteit: 10de editie2004 2005...
Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 3Agenda► Resultaten van de “Barometer van de BelgischeAttractiviteit 2013”► I...
Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 4Inhoud► Doel van de barometer► Methodologie► Meest relevante bevindingen uit...
Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 5Doel van de Barometer► Onderbouwde bijdrage leveren aan het maatschappelijke...
Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 6Methodologie (1)► Uniek onderzoek: combinatie van kwalitatieve enkwantitatie...
Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 7Methodologie (2)EIM► Via de European Investment Monitor (EIM) worden de reëe...
Meest relevante bevindingenuit het perceptie onderzoek(persconferentie maart 2013)Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u
Pag 9Perceptie-onderzoekAlgemene conclusies► Vaststellingen:► stijgend negativisme bij investeerders inzake investeringspl...
Pag 10Perceptie-onderzoekPositieve punten► De Belgische attractiviteit voor investeerders blijft hoog – loyaleinvesteerder...
Pag 11Perceptie-onderzoekRegio’s – een vergelijking inzake perceptie► Brussel wordt voor het eerst als de meest attractiev...
Pag 12Perceptie-onderzoekBedreigingen► 37% van de ondervraagden ervaart een negatieve administratieve druk vanoverheidsins...
Pag 13Perceptie-onderzoekUitdagingen - minpunten► 46% van de ondervraagden meent dat België zijn loonlastmoet doen dalen. ...
De realiteit van de directebuitenlandse investeringenin Europa – analyse 2012Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u
Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 15Europa: daling van DBI met 2,8%Vertraging van het groeiritme tov vorig jaar...
Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 16Europa: aantal jobs steeg met 8%► In 2012 creëerde een nieuw investeringspr...
Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 17Amerikaanse bedrijven blijven de grootste investeerders in Europa enzorgden...
Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 18DBI per land: VK, Duitsland, Frankrijk: top 3bestemmingen voor DBI / UK, Ru...
Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 19DBI per land► Het VK haalde bijna één op vijfvan alle DBI in Europa binnen....
De realiteit van de directebuitenlandse investeringenin België – analyse 2012
Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 21België 5de meeste aantrekkelijk land voorbuitenlandse investeerders► België...
Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 22België tuimelt uit de Europese top 15 inzakearbeidscreatie► In 2012 kende d...
Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 23
Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 24Jobcreatie op historisch dieptepunt► De gemiddelde jaarlijkse jobcreatie ov...
Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 25Greenfield vs expansie► Hoopgevend is dat 63% van de investeringen in Belgi...
Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 26Greenfield vs expansie per sector► De meeste greenfields zijn niet arbeidsi...
Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 27Arbeidsintensiviteit – jobcreatie per sector
Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 28Sterke remonte Wallonië, Vlaanderen herstelt licht van desterke terugval in...
Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 29Nieuwe investeringen naar regio’s enprovincies► Het is vooral de provincie ...
Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 30Zakelijke dienstverlening met sales &marketing-activiteiten voeren opnieuw ...
Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 3158% van alle DBI in België komen uit deVerenigde Staten en onze buurlanden►...
Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 32Het aantal investeringen door BRIClandenen Japan in België neemt af► België...
De realiteit van de directebuitenlandse investeringen inBelgië– analyse Q1 2013
Page 34Q1 20132012 2013Total 22 9 -59%051015202520122013Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u
Page 35Sectoren2012 % 2013 %Greenfield 12 55% 7 78%Expansie 10 45% 2 22%Hoofdzetels 1 5%Productie 6 27% 1 11%Sales & Mark ...
AanbevelingenOnder embargo tot woensdag 5 juni – 12u
Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 37Aanbevelingen (1/3)Beleid1. Geef meer middelen aan de investeringsagentscha...
Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 38Aanbevelingen (2/3)Fiscaliteit1. Hervorm de fiscaliteit - stimuleer rechtsz...
Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 39Aanbevelingen (3/3)1. Bespaar structureel in de overheidsuitgaven (ook op r...
Prof. Leo Sleuwaegen
Q&A
België: call to actionHoog tijd voor een structurele aanpakBarometer van de Belgische Attractiviteit 2012deel 2 – de reali...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Barometer van de Belgische Attractiviteit 2013

1,724 views

Published on

De Barometer van de Belgische Attractiviteit presenteert de resultaten van de reële directe buitenlandse investeringen in België. Een structurele aanpak is hoogdringend.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Barometer van de Belgische Attractiviteit 2013

 1. 1. België: call to actionHoog tijd voor een structurele aanpakBarometer van de Belgische Attractiviteit 2012deel 2 – de realiteit van de directe buitenlandse investeringen
 2. 2. Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 2Ernst & Young Barometer van de BelgischeAttractiviteit: 10de editie2004 20052009 2010 2011 20122006 2007 2008
 3. 3. Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 3Agenda► Resultaten van de “Barometer van de BelgischeAttractiviteit 2013”► Inleiding en toelichting van de resultaten & aanbevelingendoor Herwig Joosten en Philippe Pire, vennoten Ernst &Young België► “Evaluatie en beleidsaanbevelingen voor de overheid”Leo Sleuwaegen, Professor International BusinessStrategy en Partner Vlerick Leuven Gent ManagementSchool► Vragensessie► Afsluitende drink
 4. 4. Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 4Inhoud► Doel van de barometer► Methodologie► Meest relevante bevindingen uit het perceptie onderzoek► De realiteit van de directe buitenlandse investeringen► In Europa► In België► Belangrijkste aanbevelingen► Q&A
 5. 5. Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 5Doel van de Barometer► Onderbouwde bijdrage leveren aan het maatschappelijkeen economisch debat over het investeringsklimaat inBelgië en Europa► Denkpistes voor de toekomst aanreiken aan:► onze medewerkers► het bedrijfsleven► de overheden► universiteiten► de media► …
 6. 6. Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 6Methodologie (1)► Uniek onderzoek: combinatie van kwalitatieve enkwantitatieve gegevens► Actuele investeringsprojecten (kwantitatieve gegevens):European Investment Monitor uitgevoerd door de teamsvan Oxford Intelligence: overzicht van de reëel geplandeinvesteringen in 2012► Representatieve steekproef door het onderzoeksbureauCSA (persconferentie eind maart 2013)► Europa: +/- 800 internationale bedrijfsleiders► België: +/- 200 internationale bedrijfsleiders
 7. 7. Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 7Methodologie (2)EIM► Via de European Investment Monitor (EIM) worden de reëelgeplande investeringen in Europa minutieus opgevolgd. Ditgebeurt aan de hand van een unieke database die gevoedwordt door Oxford Intelligence.► De database registreert enkel de directe buitenlandseinvesteringen die nieuwe jobs scheppen in het kader vannieuwe of uitbreidingsprojecten► De database registreert bv geen fusies enovernames, projecten die geen nieuwe jobs opleveren etc(zie brochure voor details)► Deze tool wordt intussen al 15 jaar actief gebruikt en isdaardoor een zeer bruikbaar economisch instrument.
 8. 8. Meest relevante bevindingenuit het perceptie onderzoek(persconferentie maart 2013)Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u
 9. 9. Pag 9Perceptie-onderzoekAlgemene conclusies► Vaststellingen:► stijgend negativisme bij investeerders inzake investeringsplannen voor devolgende jaren, optimisme begin 2012 maakt plaats voor kritisch realisme► een tendens tot meer de-lokalisatie (vooral inzake productie)► minder optimisme/vertrouwen bij investeerders over toekomstig herstel► daling in de gepercipieerde aantrekkelijkheid van België, ook t.o.v. hetEuropese gemiddelde► Recente fiscale maatregelen zijn het meest gekend bij bestaandeBelgische investeerders en veroorzaken negativisme► Verschillen tussen de regio‟s zijn onvoldoende gekend bij investeerdersdie niet in België aanwezig zijn► De notionele intrest blijft ook nog na de recente wijzigingen eenbelangrijke aantrekkingspool; de rulingcommissie heeft een belangrijke rolOnder embargo tot woensdag 5 juni – 12u
 10. 10. Pag 10Perceptie-onderzoekPositieve punten► De Belgische attractiviteit voor investeerders blijft hoog – loyaleinvesteerders bevestigen dit► Slechts 17% van de ondernemers gelooft dat België de huidige crisis nietzal doorstaan. Er is dus een sterk ondernemingsvertrouwen. Toch daaltdat optimisme tegenover vorig jaar (slechts 13% was toen pessimistisch)en staat dat percentage in schril contrast met Duitsland (6%)► Nog een opvallende vaststelling: het aantal investeerders dat in hogemate vertrouwt op een Belgisch herstel neemt af (van 40% vorig jaar naarslechts 23%); duidelijk een teken dat het met het vertrouwen van vorigjaar in dalende lijn gaat► 1 op 5 investeerders plant het komende jaar een investering in België.In meer dan de helft van de gevallen gaat het hier evenwel omuitbreidingsprojecten. Ook die trend daalt t.o.v. 2010 (toen nog 30%).Wat verder nog opvalt is dat deze investeringsplannen zwaar onderhet Europese gemiddelde liggen (38% van de ondervraagden)Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u
 11. 11. Pag 11Perceptie-onderzoekRegio’s – een vergelijking inzake perceptie► Brussel wordt voor het eerst als de meest attractieve regiogepercipieerd.► Uit de enquête blijkt nog maar eens dat Vlaanderen en inmindere mate Wallonië NIET gekend zijn bij investeerdersdie niet aanwezig zijn in België. Van deze bedrijven kiest50% voor Brussel en kan 34% zijn voorkeur niet uitenvoor 1 van de 3 regio‟s.2013 2012Vlaanderen 33% 37%Brussel 36% 28%Wallonië 14% 10%Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u
 12. 12. Pag 12Perceptie-onderzoekBedreigingen► 37% van de ondervraagden ervaart een negatieve administratieve druk vanoverheidsinstanties op het bedrijfsleven. Dat betekent een stijging van 7%(tegenover 30% vorig jaar). 1 op de 10 voelt die druk zeer goed aan. Dezeadministratieve last weegt het zwaarst door bij de investeerders die in Belgiëaanwezig zijn (liefst 44% van de ondervraagden).► Investeerders zijn zich terdege bewust van de recente fiscale maatregelen(51% is op de hoogte van minstens 1 maatregel). Over het algemeen is ca.15% van de ondervraagden zeer negatief over de maatregelen en overwegenze hun investeringen terug te schroeven.► Anderzijds zijn het vooral de in België aanwezige bedrijven en in Belgiëgeïnterviewde bedrijven die deze fiscale wijzigingen kennen en er zich negatiefover uitdrukken. Zo blijkt dat de wijzigingen m.b.t. notionele intrest bij niet inBelgië aanwezige bedrijven niet echt gekend zijn. We zouden dus kunnenstellen dat notionele intrest een maatregel is die in dit stadium vooral effectheeft op bestaande investeringen in België. 64% van de Belgischeondervraagden kent immers de NIA-wijzigingen, de niet-Belgische bevraagdenbedraagt slechts 4%.Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u
 13. 13. Pag 13Perceptie-onderzoekUitdagingen - minpunten► 46% van de ondervraagden meent dat België zijn loonlastmoet doen dalen. Prioriteit nr. 1!► Slechts 1 op 4 vindt de loonkost in België nog aanvaardbaar (vooralin België aanwezige bedrijven zijn negatief)► > 90% meent dat de loonhandicap een gevolg is van een te hogeloonkost en/of omwille van de indexatie► 35% van de ondervraagden meent dat de belastingdruk inBelgië te hoog is (45% van de bedrijven met een omzet >1,5 mia vindt de Belgische fiscale last te hoog)► Ook moeten er extra investeringen in “hightech” en“innovatie” komen, meer steun aan kleinere en middelgroteondernemingen, evenals meer investeringen in onderwijsen meer middelen voor investeringsagentschappenOnder embargo tot woensdag 5 juni – 12u
 14. 14. De realiteit van de directebuitenlandse investeringenin Europa – analyse 2012Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u
 15. 15. Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 15Europa: daling van DBI met 2,8%Vertraging van het groeiritme tov vorig jaar (+4%) en het jaardaarvoor (+14%)
 16. 16. Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 16Europa: aantal jobs steeg met 8%► In 2012 creëerde een nieuw investeringsprojectgemiddeld 45 jobs.► In 2011 was dit gemiddeld 40 jobs en in 2007 47 jobs.
 17. 17. Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 17Amerikaanse bedrijven blijven de grootste investeerders in Europa enzorgden voor 27,5% van DBI in 2012.Investeringen vanuit Brazilië, India en China blijven laag (5,6%)
 18. 18. Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 18DBI per land: VK, Duitsland, Frankrijk: top 3bestemmingen voor DBI / UK, Rusland en Polen top 3wbt jobcreatie
 19. 19. Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 19DBI per land► Het VK haalde bijna één op vijfvan alle DBI in Europa binnen.► Ook Duitsland blijft het goeddoen. (+4,5% tegenover 2011en meer dan het dubbele invergelijking met 2007).► Slechter nieuws is er voorbuurlanden Frankrijk enNederland:► Frankrijk -12,8%► Nederland -5,3%► Spanje doet het goed, ook mettewerkstelling
 20. 20. De realiteit van de directebuitenlandse investeringenin België – analyse 2012
 21. 21. Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 21België 5de meeste aantrekkelijk land voorbuitenlandse investeerders► België haalde in 2012 Nederlandterug van de vijfde plaats om netzoals in 2010 terug de vijfdegrootste begunstigde van DBI inEuropa te worden.► Ons land haalde 169 projectenbinnen, een stijging met 10,5%en het hoogste niveau sinds2007.► Maar de greenfield projecten zijnniet arbeidsintensief en dearbeidscreatie is historisch laag
 22. 22. Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 22België tuimelt uit de Europese top 15 inzakearbeidscreatie► In 2012 kende de jobcreatie ten gevolgevan DBI een absoluut dieptepunt.(-18%) Met gemiddeld amper 17gecreëerde jobs per project doen wehet 40% slechter dan het Belgischegemiddelde van de afgelopen 10 jaar.België valt meteen ook uit de top 15 watbetreft tewerkstelling.► Verontrustender nog is dat ons land metdeze dalende cijfers regelrecht ingaattegen de Europese tendens. De job-creatie door buitenlandse investeringenin Europa steeg immers gemiddeld met8% tot 170.434 jobs. Ook hetgemiddelde aantal nieuwe jobs perproject nam in Europa toe van 40 in2011 naar 45 in 2012.
 23. 23. Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 23
 24. 24. Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 24Jobcreatie op historisch dieptepunt► De gemiddelde jaarlijkse jobcreatie over de laatste 10jaar was 4.273, we liggen in 2012 31% achter op datgemiddelde.► De gemiddelde tewerkstelling per project in de laatste 10jaar was 28 en met 17 vorig jaar is 40% lager. Zondermeer dus is de tendens dalend en is de NETTO arbeidscreatie negatief
 25. 25. Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 25Greenfield vs expansie► Hoopgevend is dat 63% van de investeringen in België zogenaamde„greenfield‟-projecten zijn. Met 107 van deze projecten op een totaalvan 169 directe investeringen blijven de nieuwe investeringsprojectenbelangrijker dan loutere expansie van bestaande projecten, evenwelis arbeidscreatie binnen greenfields verwaarloosbaar
 26. 26. Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 26Greenfield vs expansie per sector► De meeste greenfields zijn niet arbeidsintensief. Zo neemtMarketing & Sales, zakenkantoren, rep-offices (vooral inhet Brusselse) ongeveer 68% voor haar rekening en daaris de job-creatie verwaarloosbaar.
 27. 27. Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 27Arbeidsintensiviteit – jobcreatie per sector
 28. 28. Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 28Sterke remonte Wallonië, Vlaanderen herstelt licht van desterke terugval in 2011 ná een topjaar 2010► Vlaanderen stijgt maar kan de belangrijke daling na het topjaar 2010 nietvolledig inhalen.► Wallonië doet een duidelijke inhaalbeweging (groei met 1/3), Walloniëhaalt tweede beste score ooit► In 2010 werd de aanhoudende daling van de aantrekkelijkheid vanBrussel onderstreept. In 2011 werd een verdubbeling van 20 naar 40 DBIgenoteerd. Dit jaar kan deze prestatie met 37 investeringsprojecten quasigeconsolideerd worden, doch de arbeidscreatie per project is slechts 1/1.
 29. 29. Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 29Nieuwe investeringen naar regio’s enprovincies► Het is vooral de provincie Luik die buitenlandse investeerders wist tebekoren. Slechter nieuws is er voor Waals-Brabant► Ook de provincie Vlaams-Brabant moet inleveren.► In Antwerpen is er een stijging merkbaar. Bemoedigend is de opmars vanOost-Vlaanderen► Brussel bleef stabiel in vergelijking met 2011. Het aantal buitenlandseinvesteringen is nog steeds dubbel zoveel als in 2010.
 30. 30. Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 30Zakelijke dienstverlening met sales &marketing-activiteiten voeren opnieuw de lijst aan► Investeringen in sales & marketing, zakenkantoren, rep. offices, ... blijven hetmeest relevant en verdelen zich voornamelijk over Brussel enVlaanderen, ongeveer in gelijke mate als in 2011.► De jobcreatie bij dit soort investeringen is echter het kleinst (gemiddeldminder dan 5 arbeidsplaatsen per project en vooral gering in de Brusselseregio).► Men kan dus stellen dat er een daling is in de sectoren die meerarbeidsintensief zijn, met als uitzondering industrie/ productie, waar deinvesteringen echter voornamelijk expansie/modernisering betreffen.
 31. 31. Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 3158% van alle DBI in België komen uit deVerenigde Staten en onze buurlanden► Deze tabel geeft duidelijk aan dat België het vooral moethebben van intra-Europese investeringen.► De Verenigde Staten blijven de meest primaireinvesteerder.► Duitsland trekt erg aan met het hoogste aantalinvesteringen ooit sinds het begin van de studie
 32. 32. Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 32Het aantal investeringen door BRIClandenen Japan in België neemt af► België heeft het moeilijk zich te manifesteren bij BRIC landen.► Anderzijds is het aantal investeringen van India, China & Brazilië inEuropa in het algemeen zwak, daar is België niet echt uitzondering.
 33. 33. De realiteit van de directebuitenlandse investeringen inBelgië– analyse Q1 2013
 34. 34. Page 34Q1 20132012 2013Total 22 9 -59%051015202520122013Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u
 35. 35. Page 35Sectoren2012 % 2013 %Greenfield 12 55% 7 78%Expansie 10 45% 2 22%Hoofdzetels 1 5%Productie 6 27% 1 11%Sales & Mark 10 45% 6 67%R&D 1 5% 1 11%Logistiek 4 18% 1 11%Totaal 22 100% 9 100%Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u
 36. 36. AanbevelingenOnder embargo tot woensdag 5 juni – 12u
 37. 37. Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 37Aanbevelingen (1/3)Beleid1. Geef meer middelen aan de investeringsagentschappen om een meerproactieve positionering en branding van België en zijn verschillende regio‟s tebewerkstelligen.2. Organiseer een sterkere positionering richting de BRIC-landen.3. Stimuleer het echt entrepreneurschap, stop het negativisme naar deondernemer toe.4. Beloon initiatieven richting een groene economie (Co2).5. Investeer in onderwijs en vorming (stem aanbod in op vraag), innovatie en deontwikkeling van een cultuur van vernieuwing en creativiteit.6. Geef extra steun aan kleine en middelgrote bedrijven en aan de high-techindustrie.7. Maak de energieprijs voor de industrie competitief t.o.v. de buurlanden.8. Pak de verkeerscongestie structureel aan. Zorg voor een geïntegreerdlangetermijnplan voor mobiliteit van alle overheden samen.9. Stop de wilde stakingen, verminder de red-tape, stimuleer arbeidsmobiliteit tussende regios
 38. 38. Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 38Aanbevelingen (2/3)Fiscaliteit1. Hervorm de fiscaliteit - stimuleer rechtszekerheid & voorspelbaarheid(geen „stop & go‟ politiek)2. Notionele intrestaftrek - Herstel de rechtszekerheid en geef een duidelijk signaal datdeze maatregel ongewijzigd blijft bestaan.3. Rulingcommissie – Zorg voor meer speelruimte, financiële en personele middelen.4. Innovatie - Een beter fiscaal beleid is noodzakelijk. Verruim de Belgische 80% patent-box naar het voorbeeld van de Nederlandse, Luxemburgse en UK innovatie box.5. Vennootschapsbelasting - Een daling van het regionaal tarief naar het voorbeeld vanonze Europese partners is noodzakelijk (een daling tot 20% of juist daaronder) .6. Fiscaal Holding regime - Om holdings en hoofdkwartieren aan te trekken moet mende vrijstelling van dubbele belasting geheel maken.7. Maak het Belgische belasting systeem minder complex en meer transparant, stel dehervorming niet uit8. Verschuif belastingen op arbeid naar belasting op consumptie & milieu9. Neem niet unilateraal het voortouw in de discussie omtrent Base Erosion ProfitShifting (BEPS), volg het voorbeeld van het Verenigd Koningkrijk & Zwitserland
 39. 39. Onder embargo tot woensdag 5 juni – 12u Page 39Aanbevelingen (3/3)1. Bespaar structureel in de overheidsuitgaven (ook op regionaal engemeentelijk vlak).2. Breng de effectieve pensioenleeftijd op Europeesgemiddelde, verhoog de legale leeftijd.3. Volg de aanbevelingen van de Europese Commissie en deOESO, en stop met kritiek op de EU.4. Verlaag vooral de kosten op arbeid. De loonvorming moet herbekenworden en meer bepaald het remmend effect van de automatischeloonindexering en de graduele inschaling van de minimumlonen. Er isnood aan realisme inzake het eenheidsstatuut in vergelijking t.o.v. debuurlanden. Laat het verschil tussen bruto- en nettoloon effectiefdalen door verschuiving naar reeële besparingen en belasting opmilieu en consumptie..
 40. 40. Prof. Leo Sleuwaegen
 41. 41. Q&A
 42. 42. België: call to actionHoog tijd voor een structurele aanpakBarometer van de Belgische Attractiviteit 2012deel 2 – de realiteit van de directe buitenlandse investeringenONDER EMBARGO TOTwoensdag 5 juni – 12u

×