Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cfo barometer IFRS

406 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cfo barometer IFRS

 1. 1. CFO IFRS Barometer<br />
 2. 2. Antwoorden van ondernemingen die reeds volgens IFRS rapporteren<br />
 3. 3. Bent u op de hoogte van de laatste nieuwe ontwikkelingen rond LEASING (alle leasingcontracten, zowel operationele als financiële leases, dienen erkend te worden in de balans)?<br />
 4. 4. Heeft de toepassing van de 'vernieuwde' leasingstandaard een grote impact op uw jaarrekening?<br />
 5. 5. Zal u ten gevolge van de vernieuwde leasingstandaard huurcontracten herzien/hernegotiëren?<br />
 6. 6. Bent u op de hoogte van de laatste nieuwe ontwikkelingen rond PENSIOENVERPLICHTINGEN (o.a. de corridor methode wordt afgeschaft)?<br />
 7. 7. Is de huidige standaard IAS 19 goed toepasbaar in de praktijk?<br />
 8. 8. Geeft fair value accounting een betere weergave van de werkelijkheid voor de lezer?<br />
 9. 9. Bent u op de hoogte van de nieuwe bepalingen rond CONSOLIDATIE (grootste impact is een verruiming van de definitie van controle)?<br />
 10. 10. Zullen de nieuwe bepalingen rond consolidatie leiden tot een verbreding van de consolidatiekring?<br />
 11. 11. Bij een verkoop, zijn de toelichtingen zoals bepaald in IFRS 5 'nuttig'?<br />
 12. 12. IFRS vereist heel wat toelichtingen: zijn deze, algemeen gesproken, nuttig voor de communicatie over jullie activiteiten?<br />
 13. 13. Is er soms bedrijfsgevoelige informatie die dient verstrekt te worden?<br />
 14. 14. Moeten de toelichtingen'herbekeken' worden?<br />
 15. 15. Heeft uw bedrijf de afgelopen jaren bijzondere waardeverminderingen toegepast ten gevolge van de crisis?<br />
 16. 16. Op welke activa heeft u bijzondere waardeverminderingen toegepast?<br />
 17. 17. Antwoorden van ondernemingen die (nog) nietvolgens IFRS rapporteren<br />
 18. 18. Is het nuttig om een 'light-versie' van IFRS te hebben voor ondernemingen?<br />
 19. 19. Denkt u dat IFRS voor KMO's zal worden toegepast in België?<br />
 20. 20. Is de toepassing van IFRS een toegevoegde waarde voor financiële rapportering?<br />
 21. 21. Wie zijn uw belangrijkste stakeholders die gebruik maken van financiële informatie?<br />
 22. 22. Vindt u dat het onderscheid tussen operationele en financiële leasing behouden dient te blijven?<br />
 23. 23. Denkt u dat er voordelen zijn voor uw onderneming als u IFRS toepast?<br />
 24. 24. Verstrekt u naast de jaarrekening andere informatie aan de stakeholders?<br />
 25. 25. Vindt u dat de Belgische standardsetter (CBN – BASB) nog zelfstandig verder moet gaan met het maken van adviezen voor niet-beursgenoteerde ondernemingen of moeten ze zich aansluiten bij IFRS?<br />

×