Advertisement
Advertisement

Vandloeb.pdf

 1. VERSITy UNI KRISTIAN VESTERGAARD M.Sc. Ph.D m.IDA KV@CAE.AU.DK Vandløb Målinger og oversvømmelser Institut for byggeri og bygningsdesign Miljøteknik/Urban Water
 2. KRISTIAN VESTERGAARD, CAE AARHUS UNIVERSITET EVA-TEMADAG 24. MARTS 2022 OVERSVØMMELSE VED VANDLØB Resenbro Kongeåen Foto modtaget fra Poul Erik Nielsen Stutteri Bøgely Gredstedbro Landbrugsavisen 18/2/2020 Svostrup Kro ved Silkeborg 22. februar 2020 Foto: Frederikke Vestergaard
 3. KRISTIAN VESTERGAARD, CAE AARHUS UNIVERSITET EVA-TEMADAG 24. MARTS 2022 VANDLØB OG KLIMATILPASNING I BYER Slusen i Aarhus Foto: Kristian Vestergaard 29/10 2017
 4. KRISTIAN VESTERGAARD, CAE AARHUS UNIVERSITET EVA-TEMADAG 24. MARTS 2022 VANDLØBSHYDRAULIK/VÆRKTØJER VASP Stationære vandspejlsberegninger MIKE Hydro Dynamiske vandspejlsberegninger SCALGO - screening
 5. KRISTIAN VESTERGAARD, CAE AARHUS UNIVERSITET EVA-TEMADAG 24. MARTS 2022 OPMÅLING AF VANDLØB Lindenborg Å
 6. KRISTIAN VESTERGAARD, CAE AARHUS UNIVERSITET EVA-TEMADAG 24. MARTS 2022 HYDROMETRISKE MÅLESTATIONER Traditionel vandføringsstation: Måler vandstand, som konverteres til vandføring via kalibreringsmålinger Fra www. Deltafix.dk Doblerstation: Måler vandstand og vandføring uafhængigt af hinanden (måler strømningshastigheden)
 7. KRISTIAN VESTERGAARD, CAE AARHUS UNIVERSITET EVA-TEMADAG 24. MARTS 2022 HIP: HYDROLOGISK INFORMATIONS OG PROGNOSESYSTEM
 8. KRISTIAN VESTERGAARD, CAE AARHUS UNIVERSITET EVA-TEMADAG 24. MARTS 2022 KARAKTERISTISKE AFSTRØMNINGER Normalt anvendte karakteristiske afstrømninger er baseret på døgnmiddelvandføringer (24 timers midler), f.eks. • Middelværdier • Årsmiddel, sommermiddel, vintermiddel • Medianer (=2 års ekstremer) • Medianminimum, medianmaximum • Andre ekstremværdier • 5-årsmaximum, 10- årsmaximum Ønskes: Højere tidslig opløsning på tidsserier for vandføring
 9. KRISTIAN VESTERGAARD, CAE AARHUS UNIVERSITET EVA-TEMADAG 24. MARTS 2022 UDVIKLING I AFSTRØMNING Fra Vandløb og afvanding Brian Kronvang m.fl 2016 0.1
 10. KRISTIAN VESTERGAARD, CAE AARHUS UNIVERSITET EVA-TEMADAG 24. MARTS 2022 VINTER VANDFØRINGSEVNEN Vandføring l/s Vandspejlskote m
 11. KRISTIAN VESTERGAARD, CAE AARHUS UNIVERSITET EVA-TEMADAG 24. MARTS 2022 VANDSTAND OG VANDFØRING
 12. KRISTIAN VESTERGAARD, CAE AARHUS UNIVERSITET EVA-TEMADAG 24. MARTS 2022 SOMMER VANDFØRINGSEVNE
 13. KRISTIAN VESTERGAARD, CAE AARHUS UNIVERSITET EVA-TEMADAG 24. MARTS 2022 OVERSVØMMELSESKORT Stationær vandspejlsberegning med VASP for en afstrømningshændelse Projektion af beregnet vandspejlskote ud på de vandløbsnære arealer
 14. KRISTIAN VESTERGAARD, CAE AARHUS UNIVERSITET EVA-TEMADAG 24. MARTS 2022 AFVANDINGSPOTENTIALEKORT Stationær vandspejlsberegning med VASP for en afstrømningshændelse Projektion af beregnet vandspejlskote ud på og under de vandløbsnære arealer
 15. KRISTIAN VESTERGAARD, CAE AARHUS UNIVERSITET EVA-TEMADAG 24. MARTS 2022 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN Svostrup Kro ved Silkeborg 22. februar 2020 Foto: Frederikke Vestergaard SPØRGSMÅL ?
Advertisement