SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Download to read offline
Klimaprojekt Kolding Å
Behov for klimatilpasning i Kolding
Klimaprojekt Kolding Å
Klimaprojekt Kolding Å
• Pumpe-sluse projektet
• Sikre byen mod stormflod og høj vandstand i Kolding Fjord
• Sikre mod skybrug og langvarig regn ved at pumpe Kolding Å ned
• Åen kan fungere som opsamlingsbassin for tag- og overfladevand fra
midtbyen
• Oplandsprojektet
• Midlertidig tilbageholdelse af 2,3 mio. m3 vand i oplandet
• Tilbageholdes bag ved dæmninger med sluse indtil der igen er plads
i Kolding Å
• Tiltag langs åen i midtbyen
• Forhøjelse af mure gennem midtbyen
Projektets formål
Beskytte Kolding midtby mod en 100-års
hændelse i projektets 50-årige levetid
Finansieres af BlueKolding gennem
spildevandstaksterne
Oversvømmelser - også uden klimaprojektet
Nuværende forhold - februar 2022
Hvor startede vi?
• Indledende undersøgelser i 2015
• Aftale mellem Kolding Kommune og
BlueKolding i slutningen af 2015 med
ansøgning til Forsyningssekretariatet i
2016. Tilsagn i 2017
• Flere rapporter fra rådgivere i 2016-2019
• Volumenrapport modtages i efteråret
2019
• Projektgruppe for Oplandsprojektet
nedsættes i dec. 2019
• Projektgruppe for Pumpe-sluse er 1-2 år
længere fremme
Overordnet tidsplan i dec. 2019:
2019
•Politisk tilkendegivelse af forsættelse med projekt
•Oplandsprojektet får selvstændig projektgruppe
2020
•Myndighedvurderinger
•Orienteringsmøde for lodsejere, nedsættelse af lodsejerlaug
•Teknisk forundersøgelse og udvikling af projekt
•Lodsejerdialog, individuelle besøg
2021
•Lodsejerdialog, fortsat samt møder med interessenter
•Evt. justering af projekt
•Indgåelse af kontrakt med lodsejere
2022-2023
•Kontrakt med lodsejere, fortsat
•Detailprojekt
•Myndighedstilladelser
2023-2024
•Anlægsfase
Afgrænsning af projektet
• Volumenrapport fra efteråret 2019
• Input til rapport består af mange andre rapporter og undersøgelser i oplandet
• Behov for tilbageholdelse af 2,3 mio. m3 vand – tilstrækkelig med
volumen i de tre områder
• Men….
Så nemt skulle det ikke være…..
• Volumenrapport afføder mange nye
spørgsmål:
• Naturvurderinger
• Landskabspåvirkning
• Afværgeforanstaltninger ved veje,
jernbane, huse
• Geoteknik
• Kulturhistorisk / fredede bygværker
• Lovgivning
• Birkemus !!
• Dialog med Miljøstyrelsen
• Behov for flere bassiner
• Ny runde med forundersøgelser
Overordnet tidsplan i 2022:
Birkemus – bilag IV art, som påvirker projektet
• Projektet opfylder bestemmelserne for dispensation
• Bestemmende for store dele af forundersøgelserne
Mulige områder for midlertidig opmagasinering
MAND ELLER MUS?
UNDERSØGELSER, BEREGNINGER OG
VURDERINGER
Hydrauliske beregninger
• Lang tidsserie for vandføring i Kolding Å
• Kritisk vandføring gennem Kolding -> 25 m3/s.
• Dette opstår ved længerevarende regn over flere
dage, om vinteren.
• Statistisk set en 20-års hændelse i dag.
• I 2075 er 25 m3/s statistisk set en 8-års hændelse.
Hydrauliske beregninger
• Beregning opmagasineringsbehovet:
• Bruttoliste på 24 store, voluminøse hændelser udvalgt
fra tidsserien.
• Kogt ned til 6 hændelser med den største volumen (alle
forekomst okt-feb.) og endeligt er 1 udvalgt til
dimensionering og beregninger.
• Fremskrevet til 2075 via klimafaktor (HIP) og opskaleret
til 100-års hændelse (36 m3/s).
• Serviceniveau: En 100-års hændelse i 2075.
• Behov: 2,3 mio. m3.
Oversvømmelseskort
• Hvor, hvor dybt, hvor længe?
• Komplekst samspil mellem områderne, videreført
vandføring, prioritering, fordeling af nedbør
• Kombination af vandløbsmodellering og en
volumen/højde model
Oversvømmelseskort
Oversvømmelseskort
Benyttelse
• Konfiguration – hvornår og hvor meget benyttes de
enkelte områder?
• Teknik – ledninger, bygninger, mm
• Økonomi: Anlæg, afværge, erstatninger
• Tid: Et område nok i 30 år, derefter yderligere i spil
• Naturkonsekvenser
• Rigkær
• Øvrig § 3 beskyttet natur
• Fredede og rødlistede arter
• Bilag IV arter: Guldsmede, odder, vandkalve, markfirben
og birkemus
Benyttelse
?
Sedimentation
Næringsstoffer
Beskygning
Trykvand
Birkemus
Mand eller mus?
• Helst begge dele
• Kan populationen og den genetiske variation
opretholdes hvis der sker forsætteligt drab af birkemus i
et område, mens de ikke påvirkes i de andre?
Status
• Førende eksperter er ved at gennemføre deres
konsekvensvurderinger.
• Miljøkonsekvensrapport udarbejdes.
• Ansøgning om dispensationer.
• Gives disse – detailprojektering og anlæg
• Gives de ikke – tilretning og flere konsekvensvurderinger, flere
beregninger, flere rapporter, mm.
• Tidsplanen – mon ikke den holder, så vi kan køre sydpå i
2026 på E45 og se anlægget mod vest i Kolding Ådal!
Kolding_Aa.pdf

More Related Content

Similar to Kolding_Aa.pdf

Behov-for-langsigtet-og-helhedsorienteret-vandplanlægning.pdf
Behov-for-langsigtet-og-helhedsorienteret-vandplanlægning.pdfBehov-for-langsigtet-og-helhedsorienteret-vandplanlægning.pdf
Behov-for-langsigtet-og-helhedsorienteret-vandplanlægning.pdfEVAnetDenmark
 
Skybrudsproces, fra plan til virkelighed
Skybrudsproces, fra plan til virkelighedSkybrudsproces, fra plan til virkelighed
Skybrudsproces, fra plan til virkelighedEVAnetDenmark
 
Tingbjerg-med-fokus-på-strategi.pdf
Tingbjerg-med-fokus-på-strategi.pdfTingbjerg-med-fokus-på-strategi.pdf
Tingbjerg-med-fokus-på-strategi.pdfEVAnetDenmark
 
Klimabyen i middelfart
Klimabyen i middelfartKlimabyen i middelfart
Klimabyen i middelfartEVAnetDenmark
 
Klimatilpasning fra plan til projekt
Klimatilpasning fra plan til projektKlimatilpasning fra plan til projekt
Klimatilpasning fra plan til projektEVAnetDenmark
 
Sluseprojektet ved aarhus å
Sluseprojektet ved aarhus åSluseprojektet ved aarhus å
Sluseprojektet ved aarhus åEVAnetDenmark
 
Best practice-til-kortlaegning
Best practice-til-kortlaegningBest practice-til-kortlaegning
Best practice-til-kortlaegningEVAnetDenmark
 
Afstrømning på terræn og fra ubefæstede arealer
Afstrømning på terræn og fra ubefæstede arealerAfstrømning på terræn og fra ubefæstede arealer
Afstrømning på terræn og fra ubefæstede arealerEVAnetDenmark
 
Grisetrug i stor fællesledning
Grisetrug i stor fællesledningGrisetrug i stor fællesledning
Grisetrug i stor fællesledningEVAnetDenmark
 
Den tørre jura_Pia Lisbeth Nielsen fra Molt Wengel
Den tørre jura_Pia Lisbeth Nielsen fra Molt WengelDen tørre jura_Pia Lisbeth Nielsen fra Molt Wengel
Den tørre jura_Pia Lisbeth Nielsen fra Molt WengelCatharina Linneballe
 
1 afstrømning af grønne arealer
1 afstrømning af grønne arealer1 afstrømning af grønne arealer
1 afstrømning af grønne arealerEVAnetDenmark
 
Kap 3 grobund case 2
Kap 3  grobund case 2Kap 3  grobund case 2
Kap 3 grobund case 2JettieNielsen
 
Nyt skrift fra spildevandskomiteen vedr. oversvømmelser på terræn
Nyt skrift fra spildevandskomiteen vedr. oversvømmelser på terrænNyt skrift fra spildevandskomiteen vedr. oversvømmelser på terræn
Nyt skrift fra spildevandskomiteen vedr. oversvømmelser på terrænEVAnetDenmark
 
Dynamisk modellering af det urbane vandkredsloeb
Dynamisk modellering af det urbane vandkredsloebDynamisk modellering af det urbane vandkredsloeb
Dynamisk modellering af det urbane vandkredsloebEVAnetDenmark
 
Vandloebsmodellering
VandloebsmodelleringVandloebsmodellering
VandloebsmodelleringEVAnetDenmark
 
Grundvattenkartläggningen i Danmark - Niels Richardt
Grundvattenkartläggningen i Danmark - Niels RichardtGrundvattenkartläggningen i Danmark - Niels Richardt
Grundvattenkartläggningen i Danmark - Niels RichardtGeological Survey of Sweden
 

Similar to Kolding_Aa.pdf (18)

Behov-for-langsigtet-og-helhedsorienteret-vandplanlægning.pdf
Behov-for-langsigtet-og-helhedsorienteret-vandplanlægning.pdfBehov-for-langsigtet-og-helhedsorienteret-vandplanlægning.pdf
Behov-for-langsigtet-og-helhedsorienteret-vandplanlægning.pdf
 
Skybrudsproces, fra plan til virkelighed
Skybrudsproces, fra plan til virkelighedSkybrudsproces, fra plan til virkelighed
Skybrudsproces, fra plan til virkelighed
 
Tingbjerg-med-fokus-på-strategi.pdf
Tingbjerg-med-fokus-på-strategi.pdfTingbjerg-med-fokus-på-strategi.pdf
Tingbjerg-med-fokus-på-strategi.pdf
 
Klimabyen i middelfart
Klimabyen i middelfartKlimabyen i middelfart
Klimabyen i middelfart
 
Klimatilpasning fra plan til projekt
Klimatilpasning fra plan til projektKlimatilpasning fra plan til projekt
Klimatilpasning fra plan til projekt
 
Skifergas i danmark
Skifergas i danmarkSkifergas i danmark
Skifergas i danmark
 
Sluseprojektet ved aarhus å
Sluseprojektet ved aarhus åSluseprojektet ved aarhus å
Sluseprojektet ved aarhus å
 
Best practice-til-kortlaegning
Best practice-til-kortlaegningBest practice-til-kortlaegning
Best practice-til-kortlaegning
 
Afstrømning på terræn og fra ubefæstede arealer
Afstrømning på terræn og fra ubefæstede arealerAfstrømning på terræn og fra ubefæstede arealer
Afstrømning på terræn og fra ubefæstede arealer
 
Grisetrug i stor fællesledning
Grisetrug i stor fællesledningGrisetrug i stor fællesledning
Grisetrug i stor fællesledning
 
Den tørre jura_Pia Lisbeth Nielsen fra Molt Wengel
Den tørre jura_Pia Lisbeth Nielsen fra Molt WengelDen tørre jura_Pia Lisbeth Nielsen fra Molt Wengel
Den tørre jura_Pia Lisbeth Nielsen fra Molt Wengel
 
1 afstrømning af grønne arealer
1 afstrømning af grønne arealer1 afstrømning af grønne arealer
1 afstrømning af grønne arealer
 
Kap 3 grobund case 2
Kap 3  grobund case 2Kap 3  grobund case 2
Kap 3 grobund case 2
 
Nyt skrift fra spildevandskomiteen vedr. oversvømmelser på terræn
Nyt skrift fra spildevandskomiteen vedr. oversvømmelser på terrænNyt skrift fra spildevandskomiteen vedr. oversvømmelser på terræn
Nyt skrift fra spildevandskomiteen vedr. oversvømmelser på terræn
 
Lar vejbede
Lar vejbedeLar vejbede
Lar vejbede
 
Dynamisk modellering af det urbane vandkredsloeb
Dynamisk modellering af det urbane vandkredsloebDynamisk modellering af det urbane vandkredsloeb
Dynamisk modellering af det urbane vandkredsloeb
 
Vandloebsmodellering
VandloebsmodelleringVandloebsmodellering
Vandloebsmodellering
 
Grundvattenkartläggningen i Danmark - Niels Richardt
Grundvattenkartläggningen i Danmark - Niels RichardtGrundvattenkartläggningen i Danmark - Niels Richardt
Grundvattenkartläggningen i Danmark - Niels Richardt
 

More from EVAnetDenmark

Separat-det-er-klart.pdf
Separat-det-er-klart.pdfSeparat-det-er-klart.pdf
Separat-det-er-klart.pdfEVAnetDenmark
 
Er-separering-vejen-frem.pdf
Er-separering-vejen-frem.pdfEr-separering-vejen-frem.pdf
Er-separering-vejen-frem.pdfEVAnetDenmark
 
En-forsynings-perspektiv.pdf
En-forsynings-perspektiv.pdfEn-forsynings-perspektiv.pdf
En-forsynings-perspektiv.pdfEVAnetDenmark
 
Klimatilpasning-paa-forkant.pdf
Klimatilpasning-paa-forkant.pdfKlimatilpasning-paa-forkant.pdf
Klimatilpasning-paa-forkant.pdfEVAnetDenmark
 
Synergiprojekter-tvaerfaglig-samskabelse.pdf
Synergiprojekter-tvaerfaglig-samskabelse.pdfSynergiprojekter-tvaerfaglig-samskabelse.pdf
Synergiprojekter-tvaerfaglig-samskabelse.pdfEVAnetDenmark
 
Potentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdf
Potentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdfPotentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdf
Potentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdfEVAnetDenmark
 
Om-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdf
Om-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdfOm-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdf
Om-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdfEVAnetDenmark
 
Retlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdf
Retlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdfRetlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdf
Retlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdfEVAnetDenmark
 
Robust-klimatilpasning.pdf
Robust-klimatilpasning.pdfRobust-klimatilpasning.pdf
Robust-klimatilpasning.pdfEVAnetDenmark
 
Klimatilpasnings i-jyllinge-nordmark
Klimatilpasnings i-jyllinge-nordmarkKlimatilpasnings i-jyllinge-nordmark
Klimatilpasnings i-jyllinge-nordmarkEVAnetDenmark
 
Indlaeg om-3 d-scanninger
Indlaeg om-3 d-scanningerIndlaeg om-3 d-scanninger
Indlaeg om-3 d-scanningerEVAnetDenmark
 
Fra helhedsplan-til-anlagt-projekt-og-tilbage-igen
Fra helhedsplan-til-anlagt-projekt-og-tilbage-igenFra helhedsplan-til-anlagt-projekt-og-tilbage-igen
Fra helhedsplan-til-anlagt-projekt-og-tilbage-igenEVAnetDenmark
 
Byudviklingsprojekt i-hoeje-taastrup
Byudviklingsprojekt i-hoeje-taastrupByudviklingsprojekt i-hoeje-taastrup
Byudviklingsprojekt i-hoeje-taastrupEVAnetDenmark
 
Brug af-ar-vr-i-forbindelse-med-design
Brug af-ar-vr-i-forbindelse-med-designBrug af-ar-vr-i-forbindelse-med-design
Brug af-ar-vr-i-forbindelse-med-designEVAnetDenmark
 
Aalebaekken ruin-park
Aalebaekken ruin-parkAalebaekken ruin-park
Aalebaekken ruin-parkEVAnetDenmark
 

More from EVAnetDenmark (20)

Separat-det-er-klart.pdf
Separat-det-er-klart.pdfSeparat-det-er-klart.pdf
Separat-det-er-klart.pdf
 
Er-separering-vejen-frem.pdf
Er-separering-vejen-frem.pdfEr-separering-vejen-frem.pdf
Er-separering-vejen-frem.pdf
 
En-forsynings-perspektiv.pdf
En-forsynings-perspektiv.pdfEn-forsynings-perspektiv.pdf
En-forsynings-perspektiv.pdf
 
Klimatilpasning-paa-forkant.pdf
Klimatilpasning-paa-forkant.pdfKlimatilpasning-paa-forkant.pdf
Klimatilpasning-paa-forkant.pdf
 
Synergiprojekter-tvaerfaglig-samskabelse.pdf
Synergiprojekter-tvaerfaglig-samskabelse.pdfSynergiprojekter-tvaerfaglig-samskabelse.pdf
Synergiprojekter-tvaerfaglig-samskabelse.pdf
 
Potentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdf
Potentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdfPotentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdf
Potentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdf
 
Harrestrup.pdf
Harrestrup.pdfHarrestrup.pdf
Harrestrup.pdf
 
Om-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdf
Om-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdfOm-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdf
Om-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdf
 
Retlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdf
Retlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdfRetlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdf
Retlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdf
 
GRAVA.pdf
GRAVA.pdfGRAVA.pdf
GRAVA.pdf
 
Vandloeb.pdf
Vandloeb.pdfVandloeb.pdf
Vandloeb.pdf
 
HIP-GEUS.pdf
HIP-GEUS.pdfHIP-GEUS.pdf
HIP-GEUS.pdf
 
Robust-klimatilpasning.pdf
Robust-klimatilpasning.pdfRobust-klimatilpasning.pdf
Robust-klimatilpasning.pdf
 
Kongeaaen.pdf
Kongeaaen.pdfKongeaaen.pdf
Kongeaaen.pdf
 
Klimatilpasnings i-jyllinge-nordmark
Klimatilpasnings i-jyllinge-nordmarkKlimatilpasnings i-jyllinge-nordmark
Klimatilpasnings i-jyllinge-nordmark
 
Indlaeg om-3 d-scanninger
Indlaeg om-3 d-scanningerIndlaeg om-3 d-scanninger
Indlaeg om-3 d-scanninger
 
Fra helhedsplan-til-anlagt-projekt-og-tilbage-igen
Fra helhedsplan-til-anlagt-projekt-og-tilbage-igenFra helhedsplan-til-anlagt-projekt-og-tilbage-igen
Fra helhedsplan-til-anlagt-projekt-og-tilbage-igen
 
Byudviklingsprojekt i-hoeje-taastrup
Byudviklingsprojekt i-hoeje-taastrupByudviklingsprojekt i-hoeje-taastrup
Byudviklingsprojekt i-hoeje-taastrup
 
Brug af-ar-vr-i-forbindelse-med-design
Brug af-ar-vr-i-forbindelse-med-designBrug af-ar-vr-i-forbindelse-med-design
Brug af-ar-vr-i-forbindelse-med-design
 
Aalebaekken ruin-park
Aalebaekken ruin-parkAalebaekken ruin-park
Aalebaekken ruin-park
 

Kolding_Aa.pdf

 • 3. Klimaprojekt Kolding Å Klimaprojekt Kolding Å • Pumpe-sluse projektet • Sikre byen mod stormflod og høj vandstand i Kolding Fjord • Sikre mod skybrug og langvarig regn ved at pumpe Kolding Å ned • Åen kan fungere som opsamlingsbassin for tag- og overfladevand fra midtbyen • Oplandsprojektet • Midlertidig tilbageholdelse af 2,3 mio. m3 vand i oplandet • Tilbageholdes bag ved dæmninger med sluse indtil der igen er plads i Kolding Å • Tiltag langs åen i midtbyen • Forhøjelse af mure gennem midtbyen
 • 4. Projektets formål Beskytte Kolding midtby mod en 100-års hændelse i projektets 50-årige levetid Finansieres af BlueKolding gennem spildevandstaksterne
 • 5. Oversvømmelser - også uden klimaprojektet Nuværende forhold - februar 2022
 • 6. Hvor startede vi? • Indledende undersøgelser i 2015 • Aftale mellem Kolding Kommune og BlueKolding i slutningen af 2015 med ansøgning til Forsyningssekretariatet i 2016. Tilsagn i 2017 • Flere rapporter fra rådgivere i 2016-2019 • Volumenrapport modtages i efteråret 2019 • Projektgruppe for Oplandsprojektet nedsættes i dec. 2019 • Projektgruppe for Pumpe-sluse er 1-2 år længere fremme Overordnet tidsplan i dec. 2019: 2019 •Politisk tilkendegivelse af forsættelse med projekt •Oplandsprojektet får selvstændig projektgruppe 2020 •Myndighedvurderinger •Orienteringsmøde for lodsejere, nedsættelse af lodsejerlaug •Teknisk forundersøgelse og udvikling af projekt •Lodsejerdialog, individuelle besøg 2021 •Lodsejerdialog, fortsat samt møder med interessenter •Evt. justering af projekt •Indgåelse af kontrakt med lodsejere 2022-2023 •Kontrakt med lodsejere, fortsat •Detailprojekt •Myndighedstilladelser 2023-2024 •Anlægsfase
 • 7. Afgrænsning af projektet • Volumenrapport fra efteråret 2019 • Input til rapport består af mange andre rapporter og undersøgelser i oplandet • Behov for tilbageholdelse af 2,3 mio. m3 vand – tilstrækkelig med volumen i de tre områder • Men….
 • 8. Så nemt skulle det ikke være….. • Volumenrapport afføder mange nye spørgsmål: • Naturvurderinger • Landskabspåvirkning • Afværgeforanstaltninger ved veje, jernbane, huse • Geoteknik • Kulturhistorisk / fredede bygværker • Lovgivning • Birkemus !! • Dialog med Miljøstyrelsen • Behov for flere bassiner • Ny runde med forundersøgelser Overordnet tidsplan i 2022:
 • 9. Birkemus – bilag IV art, som påvirker projektet • Projektet opfylder bestemmelserne for dispensation • Bestemmende for store dele af forundersøgelserne
 • 10. Mulige områder for midlertidig opmagasinering
 • 11. MAND ELLER MUS? UNDERSØGELSER, BEREGNINGER OG VURDERINGER
 • 12. Hydrauliske beregninger • Lang tidsserie for vandføring i Kolding Å • Kritisk vandføring gennem Kolding -> 25 m3/s. • Dette opstår ved længerevarende regn over flere dage, om vinteren. • Statistisk set en 20-års hændelse i dag. • I 2075 er 25 m3/s statistisk set en 8-års hændelse.
 • 13. Hydrauliske beregninger • Beregning opmagasineringsbehovet: • Bruttoliste på 24 store, voluminøse hændelser udvalgt fra tidsserien. • Kogt ned til 6 hændelser med den største volumen (alle forekomst okt-feb.) og endeligt er 1 udvalgt til dimensionering og beregninger. • Fremskrevet til 2075 via klimafaktor (HIP) og opskaleret til 100-års hændelse (36 m3/s). • Serviceniveau: En 100-års hændelse i 2075. • Behov: 2,3 mio. m3.
 • 14. Oversvømmelseskort • Hvor, hvor dybt, hvor længe? • Komplekst samspil mellem områderne, videreført vandføring, prioritering, fordeling af nedbør • Kombination af vandløbsmodellering og en volumen/højde model
 • 17. Benyttelse • Konfiguration – hvornår og hvor meget benyttes de enkelte områder? • Teknik – ledninger, bygninger, mm • Økonomi: Anlæg, afværge, erstatninger • Tid: Et område nok i 30 år, derefter yderligere i spil • Naturkonsekvenser • Rigkær • Øvrig § 3 beskyttet natur • Fredede og rødlistede arter • Bilag IV arter: Guldsmede, odder, vandkalve, markfirben og birkemus
 • 19. Mand eller mus? • Helst begge dele • Kan populationen og den genetiske variation opretholdes hvis der sker forsætteligt drab af birkemus i et område, mens de ikke påvirkes i de andre?
 • 20. Status • Førende eksperter er ved at gennemføre deres konsekvensvurderinger. • Miljøkonsekvensrapport udarbejdes. • Ansøgning om dispensationer. • Gives disse – detailprojektering og anlæg • Gives de ikke – tilretning og flere konsekvensvurderinger, flere beregninger, flere rapporter, mm. • Tidsplanen – mon ikke den holder, så vi kan køre sydpå i 2026 på E45 og se anlægget mod vest i Kolding Ådal!