Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Klimaklar skibhus

31 views

Published on

Klimaklar Skibhus
Martin Westerboe Sørensen, VandCenter Syd
KlimaKlar Skibhus er et projekt i en bydel i Odense, som har store hydrauliske problemer. Forsøgsmæssigt er man her i gang med at anlægge overfladenære løsninger som vejbede, permeable belægninger og terrænnære bassiner, for at forsinke, og på sigt, afkoble overfladevand fra den eksisterende fælleskloak. Martin vil fortælle, som projektleder, hvilke udfordringer det har givet, og hvilke erfaringerne med at bruge modeller til denne opgave, han har fået.

Martin vil kort fortælle om projektet inden vi ”går i marken” og ser på de anlæg der allerede er etableret, samt de anlæg der netop nu er under konstruktion.

Published in: Environment
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×