Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EVA Analyysi Unionin horjahdus

Analyysin kirjoittajien toimitusjohtaja Vesa Vihriälän (Etla) ja johtaja Taneli Lahden (EK) esitys analyysin julkaisutilaisuudessa 25.11.2016.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

EVA Analyysi Unionin horjahdus

 1. 1. Unionin Horjahdus Euroopan ja Suomen valinnat Brexitin jälkeen www.eva.fi #unioninhorjahdus Taneli Lahti Vesa Vihriälä
 2. 2. Talousseuraukset ikäviä mutta eivät ylivoimaisia • Britannian talous kärsii pidemmän päälle merkittävästi, vaikka arviot epävarmoja – ”Kova” Brexit => BKT:n taso 2-8 % perusuraa pienempi – ”Pehmeä” Brexit => BKT:n taso 1-4 % perusuraa pienempi • Vaikutukset EU:lle kielteiset, mutta eivät tavattoman suuret – BKT:n taso keskimäärin 0,5 – 1 % perusuraa pienempi – Suomi: vain lievä negatiivinen vaikutus aluksi, myöhemmin +- 0 • Lyhyen ajan vaikutukset jäämässä arvioitua pienemmiksi – Britannian BKT:n lasku 2017 ei todennäköinen: OBR 2,2 -> 1,4 % – Valuuttakurssi on kuitenkin reagoinut voimakkaasti: > -15 %
 3. 3. Monta Brexit-mallia, periaatteessa ETA/Norja EFTA/Sveitsi ”Kumppanuusmalli” Tulliliitto/Turkki Vapaakauppasopimus WTO • Pääsy sisämarkkinoille, ml. vapaa liikkuvuus • Ei vaikutusvaltaa, EY-tuomioistuin ratkaisee, maksaa budjettiin • Sektorisopimuksia sisämarkkinoista, ml. liikkuvuudesta • Ei vaikutusvaltaa, maksaa budjettiin. Käytännössä lähes ETA • Pääsy sisämarkkinoille, liikkuvuudella rajoituksia • Brittejä kuullaan, mutta EU päättää (ml. ECJ), maksaa budjettiin • Tavarakauppa tulleita, palveluista eri sopimukset (?) • EU:n kauppapolitiikka kolmansiin maihin nähden • Tavarakauppa tulleitta, palveluista eri sopimukset (?) • Oma kauppapolitiikka, • Tavarakaupan tullit WTO-sopimuksen mukaan • Britannialla ei mitään erityisetuja
 4. 4. “Kova” Brexit todennäköisempi kuin “pehmeä” • Britannia ei voi hyväksyä ETA/EFTA-ratkaisua, koska käytännössä jäsenyyden velvoitteet ilman vaikutusvaltaa • EU27 ei voi hyväksyä pääsyä sisämarkkinoille ilman vastaavia velvoitteita, ml. liikkuvuus, koska johtaisi EU:n rapautumiseen • Poliittiset seikat dominoivat, koska talousvaikutukset hitaita ja epävarmoja • Trump voi lisätä halua sopia kompromissista
 5. 5. Brexit heikentää EU:ta • Sisämarkkinaedut pienenevät • Tärkeitä: – Rahoitussektori – Tutkimus, korkeakoulutus – Puolustus • EU heikompi globaali toimija
 6. 6. Suurten maiden valta kasvaa EU27:ssä • Neuvoston määräenemmistö: – 55 % maista – 65 % väestöstä • Isojen rooli väestökriteerin täyttämisessä kasvaa, pienillä vähemmän kumppaneita, joiden kanssa voi saavuttaa enemmistön • Suomen valta-asema ei muutu
 7. 7. ”Pohjoinen” koalitio heikkenee • Britannia markkinaehtoisen politiikan vahvin kannattaja – Kauppapolitiikka – Rahoitusmarkkinasääntely – Sisämarkkinasääntely – Budjetin koko • Toisaalta – EMU:n tiivistäminen – Britannian erityisasema • ”Totuudenpuhuja” Tarvitaan uusia koalitioita 0. Britannia + Saksa, Hollanti, 36 % Ruotsi, Tanska, Suomi 1. Saksa, Hollanti, Ruotsi, Tanska, Suomi, Irlanti, Slovenia, Tsekki, Slovakia, Liettua 35 %
 8. 8. EU:n suunta: vastakkaiset voimat Tiiviimpi integraatio • Mahdollisuus: jarrumies pois • Tarve – Heikomman EU:n täytyy tiivistää rivejään, jotta valtaa suhteessa ulkomaailmaan – Brexit shokki, joka aiheuttaa epävakautta, ehkä kriisin – Tiiviimpi integraatio ainoa tapa hallita kriisi – EU integroitunut kriisien kautta ”Wake-up call” • Brexit äärimmäinen esimerkki kansalaisten haluttomuudesta antaa valtaa ”Brysselille” • Integraation tiivistys voi johtaa EU:n eriytymiseen • Valtaa palautettava kansallisvaltioille
 9. 9. Lopputulos: eriytyvä integraatio? • Brexit ei aiheuta taloudellista kriisiä => ei toimintapakkoa • Euroalueen kriisi voi kärjistyä muista syistä, mutta ”integraatiohypyn” todennäköisyys vähentynyt – EKP:n kyky hallita luottamuskriisejä hyvä, EVM auttaa – Grexit-testi, Brexit => vaihtoehto integraatiohypylle todellinen • Merkittävät askeleet edellyttäisivät perussopimusten muutosta, joka poliittisesti hyvin vaikeaa • Kuitenkin tarpeita ja halua integraation tiivistämiseen – Sisämarkkinat, pankkiunioni, pääomamarkkinaunioni – Fiskaaliset tasausmekanismit yhä agendalla, vaikka ei laajaa tukea – EU:n turvallisuusroolin kysyntä kasvaa • Ratkaisu: halukkaat etenevät valitsemillaan alueilla, hallitusten välisesti?
 10. 10. Suomen valinnat • Tavoitteet OK, EU:n yhtenäisyys ensisijaista – Brexitin taloudellisten vaikutusten minimointi, UK mahdollisimman integroitunut EU:n sisämarkkinaan – Mutta, EU-27 sisämarkkinoiden eheyden ja poliittisen koheesion turvaaminen tärkeintä. – Sisämarkkinat, pankkiunioni, pääomamarkkinaunioni, innovaatiot , turvallisuus, pelisääntöjen kunnioitus jne. aikaisempaakin tähdellisempiä • Saksa tärkeä kumppani, mutta ei riitä – Tavoitteet monelta osin samanlaisia – Yhä vaikutusvaltaisin, mutta joutuu tekemään aiempaa enemmän kompromisseja; Suomi tarvitsee tukea muualtakin • Kannat eriytyvään integraatioon harkittava tarkoin – Mahdollisuus ehkä välttää askeleita, joita ei pidä hyvinä – Mutta yhtenäisyyden vaaliminen Suomelle hyvin tärkeää, varauduttava Saksan kompromissivalmiuteen
 11. 11. Unionin Horjahdus Euroopan ja Suomen valinnat Brexitin jälkeen www.eva.fi #unioninhorjahdus

×