Telemedicina i teleassistència mèdica parte 2

1,558 views

Published on

2a Parte de la presentación utilizada por Francesc Moya en la conferencia sobre TELEMEDICINA impartida el 20 de enero de 2012 en las Escuelas Universitarias Gimbernat y Tomás Cerdá (1er Ciclo de Conferencias TicSalud - Máster Oficial en Gestión de la INformación y el Conocimiento en el Ámbito de la Salud)

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Telemedicina i teleassistència mèdica parte 2

 1. 1. Telemedicina i Teleassistència mèdica. Conferència Escuelas Universitarias Gimbernat i Tomás Cerdá Sant Cugat, 20 de gener de 2012Francesc MoyaFundació TicSalutPàgina 1
 2. 2. Índex •Introducció •Pla estratègic de TM i TAM •Definició •Què hem fet? •Propers passos •Exemples •Cas TeleIctus i Avaluació •Cas MedcatPàgina 2
 3. 3. Projectes en curs ... segons cicle de vida Identificació Promoció Avaluació Extensió IDEA PILOT PROJECTE SECTOR Telediabetis 2 i 3 MEDCAT TeleRehabilitació Telepresons RGS Telediabetis1 TeleConsulta: CLEAR TeleOftalmo • PADEPI NEXES Prematur • At.Domicili Home Sweet Home PostPart • Residències Renewing Health Cardiopatia TeleNeurologia TeleCremats Congènita TeleIctus E-NutriCat TeleDermato FaseII ECOPIHPàgina 3
 4. 4. Projectes en curs ...segons model Tipus de comunicació TeleMonitorització: TeleDiagnòstic: • TeleDiabetis(3) Temps • TeleOftalmo • MEDCAT diferit Prematur TeleConsulta: • TeleRehabilitació: • Alt-Pirineu: CLEAR, RGS TeleOftalmo • TeleIctus • NEXES TeleECG • TeleDermato • Renewing Health TeleDermato • PADEPI • Home Sweet Home • TeleNeurologia • Cardiopatia Congènita Temps • TelePresons Real • PostPart • TeleRehabilitació: CLEAR, RGS Actors que hi participen Professional – Professional Professional - Pacient Professional - Professional & PacientPàgina 4
 5. 5. INNOVACIÓ A. Social A. Especialitzada A. Primària Pacient / Ciutadà H. H. Terciaris Comarcal Teleconsulta TelePresons Postpart PADEPI PADEPI TeleIctus Teleoftalmodiagnòst Teleoftalmo Tele- Prematur Teledermato ic TeleRadiologia MEDCAT (IC) monitorització HSH Tele- Telediabetis MPOC: Renewing Helath, Nexes Telerehabilitació: RGS, CLEAR ECOPIH Web 2.0 eNutricatPàgina 5
 6. 6. Projectes Europeus... ExecucióEPSOS Smart Open Services - Open eHealth initiative for a European large scale pilot of patient summary and electronic prescriptionRGS Rehabilitation Game SystemRenewing Health REgioNs of Europe WorkINg toGether for HEALTHCLEAR Clinical Leading Environment for the Assessment and validation of Rehabilitation Protocols for home careRTF Regional Telemedicine ForumHome Sweet Home Health monitoring and sOcial integration environMEnt for Supporting WidE ExTension of independent life at HOMEMNEMOSYNE Serveis de TeleAsssistencia per a la gent gran Grans amb síndrome de demència i alzheimer i les seves famíliesNEXES Supporting Healthier and Independent Living for Chronic Patients and Elderly FinalitzatGAP Guard, Anticipation and Prediction. A new approach to Health Risk PredictionBETTER BREATHING Better Breathing; A new model for continuous care of chronic patients - eCare, eRehabilitation, eCommunity and eLearning for patients with breathing handicaps.Pàgina 6
 7. 7. Projectes presentats i pendents ... FISFACE-Tool Disseny d’una eina d’ajuda a la presa de decisions SuportSINEDiE Educació en el control de la diabetes durant l’embaràs Suport Entorn virtual per l’auto-gestió de la diabetes Suport I+D+Nuclis Accio10MIVAL 3D Modelització funcional 3D de la vàlvula mitral del cor humà. ParticipacióCloud Health Desenvolupament de nous serveis de salut per als ciutadans mitjançant la Participació Telemedicina o eHealth.CO4Salut Projecte col·laboratiu per millorar de la comunicació, compartició del Participació coneixement.CUIDAT’s Control unificat d’identificació, atenció i traçabilitat sanitària. Suport InterregIVSUDOE Promoció de la innovació i la constitució de xarxes estables de cooperació Participació en matèria tecnològica. AVANZA 2010eSaludania Serveis de Xarxa Social (Def. Stand. Per l’accés a la CPS) ParticipacióTeleCremats Suport al Diagnòstic i tractament Remot de cremats des de H.v.Hebrón ParticipacióTeleIctus Flexiibilitzar la videoconferència amb el H.Referència i mobilitat local ParticipacióCDSS Ajuda a la pressa de contacte en el cas del Peu diabètic ParticipacióPàgina 7
 8. 8. Registre de projectes i iniciatives... Identificació IDEA SECTOR www.ticsalut.catPàgina 8
 9. 9. Experiències en Telemedicina – 108 fitxes Per Àmbits Tipus dinnovació 2% 7% 1% 11% 20% 14% 77% 68% Atenció Especialitzada Atenció Primària Organitzatiu Serveis Salut Pública Sociosanitari Social i cultural TecnològicaPàgina 9
 10. 10. Mapa de tendències 2011 - Telemedicina Mapa de Tendències 2011 Evolució 2007- 2011 Evolució Telemedicina (%) Evolució de projectes n=67 n=55 n=64 n=64 n=66 Font d’origen: Registre d’experiències d’innovació de la Fundació TicSalut a data 2011Pàgina 10
 11. 11. Especialitats en Telemedicina addicionalment a Radiologia Mapa de Tendències 2011 Telemonitorització Telediagnostic TConsulta TC de referència local Altres Cardiologia (HTA) Dermatologia Diabetis Ginecologia I. C (MPOC) Nefrologia Neurologia Oftalmologia Oncologia Pediatria Psiquiatria Rehabilitació Urologia VIHPàgina 11
 12. 12. Índex •Introducció •Pla estratègic de TM i TAM •Definició •Què hem fet? •Propers passos •Exemples •Cas TeleIctus i Avaluació •Cas MedcatPàgina 12
 13. 13. El Pla de Telemedicina i Teleassistència mèdica FUTUR Optimista , ja que hi ha una molt bona situació d’informatització i ús:  PLA SITIC 2008-2011  Situació del SISCAT Centres – Mapa de Tendències 2011  Nou PLA de SALUT  Terciarisme  Crònics  Nou PLA SITIC 2012-2015Pàgina 13
 14. 14. El Pla de Telemedicina i Teleassistència mèdicaFUTUR Optimista , ja que hi ha una molt bona situació d’informatització i ús• PLA SITIC 2008-2011 Finalitzat• Xarxa millorada Oferir serveis•Oficina d’estàndards (interoperabilitat) Plataforma de serveis de Telemedicina i Teleassistencia Plataformes Avançades mèdica Plataforma HCCC HC3 i REC@T PIMED (Backup Imatges)Pàgina 14
 15. 15. S’han millorat infrastructures Mapa de Tendències 2011 Evolució 2007- 2011 Infrastructures En %Pàgina 15
 16. 16. S’ha millorat informatització í ús HCE Mapa de Tendències 2011 Evolució 2007- 2011 Ús Història Clínica Electrònica 2009 2010 2011 AP 77 87 89 AE 61 67 77 SS 67 67 68 SM 64 68 SS purs 55 53 56 SM purs 17 21 En número de centres mixtes n=50Pàgina 16
 17. 17. Mapa de Tendències 2011 Història Clínica Compartida (HC3) n=59 n=59 n=67 3 4 n=59 1 2 Accés Visor Publiquen a HC3 83% 83% 88% 85% Com valoraria l’actual visor de la HC3 (de 1 a 4) Accés 2,75 Usabilitat 2,48 Facilitat de trobar dades 2,41 clíniques pertinentsPàgina 17
 18. 18. Mapa de Tendències 2011 El PACS radiològic un repositori global d’accés des de la HCE Evolució 2007- 2011 Nº Total d’estudis realitzats al servei de diagnòstic per la imatge: 6.067.319 n= 68 Al 2009 57,8% estudis que Al 2009 52,5% estudis SÍ es guarden al PACS realitzats via DICOM WORKLIST Al 2011: Al 2011: 103% 97% Al 2009 49,5% estudis Al 2009 52,1% estudis diagnosticats per RIS i en consultats a tot el centre per ETC i en format digital format digital Al 2011: Al 2011: 96% 94%Pàgina 18
 19. 19. Mapa de Tendències 2011 Imatge mèdica no radiològica n=66Pàgina 19
 20. 20. Índex Compost de la UE – IC-UE27 ( JRC-IPTS) Dada objectiva (Estudi DG SOCINF eHealth Benchmarking ://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=4179 )Pàgina 20
 21. 21. Índex Compost de la UE – IC-UE27 ( JRC-IPTS) Detall dels Hospitals d’Aguts CatalansPàgina 21
 22. 22. Diario Mèdico. Estudi Accenture :Los médicos españoles se muestran más proclives que el resto al uso clínico de las TICEL 74 POR CIENTO CONFÍA EN SU POTENCIAL PARA LA MEJORA DE LA ASISTENCIALos médicos españoles son los que más aprecian las ventajas de la tecnología con vistas a la mejora de la atención sanitaria, con una puntuación media del 71 por ciento en las diez categorías analizadas, frente al 59 por ciento de la media del estudio realizado entre 3.700 médicos de ocho países (España, Australia, Canadá, Inglaterra, Francia, Alemania, Singapur y Estados Unidos). Así, el 82,2 por ciento de los médicos españoles cree que la tecnología lleva consigo una mejor coordinación entre la atención sanitaria y los límites del servicio; una mejora de los procesos de trabajo entre las diferentes organizaciones (82 por ciento); y un mejor acceso a datos cualitativos para la realización de estudios clínicos (81,8 por ciento).Pàgina 22
 23. 23. Tendència de la despesa TIC en el sector sanitari (2004 – 2012) Despesa TIC en el sector sanitari Previsions pre-crisi Previsions actuals Observat 2004 2006 2008 2010 2012Pàgina 23
 24. 24. El mòbil: eina de salut clau Nº d’aplicacions Mòbil Smartphone 85.000 10.000  Alta penetració  Ubiqüitat  Disponibilitat (24x7x365)Pàgina 24
 25. 25. La prestació de serveis assistencials a distància Beneficis Circuit d’ assistència sanitària / social La Telemedicina ... Nivells Lloc on Format de la ... com palanca de canvi assistència es fa l’ assistència Sanitària / Social assistència • la Telemedicina com una eina fonamental pel futur de la sostenibilitat, equitat i qualitat del ATENCIÓ Sistema Sanitàri. PRIMÀRIA • Amb la implantació de la Telemedicina conseguim avançar en ATENCIÓN el cami de la medicina preventiva i ESPECIALITZADA CENTRE PRESENCIAL predictiva a més d’individualitzada (iHealth) Hospitalària • Tendències que afavoreixen: l’ ús generalizat d’ internet, el Cloud Salut Mental Computing, l’augment de capacitats dels telèfons mòbils, Smarts Sociosanitària DOMICILI TELEMEDICINA personal Health i les possibilitats TV (Smart TV / TDT) 25Pàgina 25
 26. 26. La TM y la TAM en Catalunya en un horizonte de 5 años Claus per la implantació de projectes TM Barreres / Claus d’èxit • L’actual estat de la Xarxa de • De Pilots a Extensió, difícil extrapolació: comunicacions en el territori català • Poc temps, pocs pacients,… fàcil • Oferta i demanda molt fragmentada influència de la focalització • No és només desplegament de dinterès, persones, tecnologia: és un canvi cultural / organitzacions, dels SI, del organitzatiu, per tant : context local, … • Cultura de treball multidisciplinar, • Poca cobertura geogràfica multiempresa, multinivell, • Gran obsolescència tecnològica multidepartamental, ciutadà • Agilitat de l’organització per aprendre i adaptar processos • … comencen haver estudis amb interns evidència científica: WSD (NHS) 6k • Equips multidisciplinars sostenibles pacients, Telepostpart (1k), RH (EU) i orientats a pacients 8k pacients,… 26Pàgina 26
 27. 27. La TM y la TAM en Catalunya en un horizonte de 5 años Claus per la implantació de projectes TM Barreres / Claus d’èxit • Avaluació. Aspectes a tenir present: • Que hi hagi la disponibilitat dels recursos • Qualitatius (qualitat percebuda per necessaris: pacients i professionals) • Recursos econòmics segons • Quantitatius: econòmics i de salut necessitats. • Beneficis: accessibilitat, eficiència, • Recursos humans, físics i de temps qualitat (pacients, cuidadors, • Disposar de líders del projecte a processos, tractaments, seguretat i nivell tècnic i assistencial efectivitat) • Context social / organitzatiu. • Integració i Interoperabilitat amb els Sistemes Informació: com activitat, com • AIAQS Avaluador a RenewingHealth facturació, com activitat assistencial,… i Metodologia MAST. (Model for Assessment of Telemedicine - Method Telemed. els diversos sistemes de TMiTAM MedCom & Norwegian Centre for Integrated continuum assistencial ( crònics) Care and Telemedicine ) 27Pàgina 27
 28. 28. La TM y la TAM en Catalunya en un horizonte de 5 años Claus per la implantació de projectes TM Barreres / Claus d’èxit • Implicacions en el sistema de pagament: • 2011/24EU ( Drets pacients en • Reconeixement de l’activitat de salut transfrontera) TMiTAM a la cartera de serveis • França. Decret 19 octubre de • Noves fórmules de compra 2010.Certificació de professionals, aparells, consentiment, • Manca de regulació legal suficientment reemborsament. clara i extensa a nivell europeu • Alemanya: Conjunt de mesures (responsabilitat professionals , dels actes bàsicament reemborsament. No es clínics, dispositius, ...) : pot diagnosticar. • Homologació i certificació de • España no hi ha regulació dispositius, programari i serveis: específica. • Directives Europees 93/42/EC • Continua Health Alliance • ISO 13485 28Pàgina 28
 29. 29. Índex •Introducció •Pla estratègic de TM i TAM •Definició •Què hem fet? •Propers passos •Exemples •Cas TeleIctus ( Video) i Avaluació •Cas MedcatPàgina 29
 30. 30. Moltes gràcies Francesc Moya fmoya@ticsalut.cat Fundació TicSalut www.TicSalut.cat www.FlashTicSalut.catPàgina 30

×