Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elmi 2. newsletter

110 views

Published on

2. newsletter projetku ELMI: Integrace pečujících osob na trh práce skrze rozvoj klíčových kompetencí

Published in: Healthcare
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Elmi 2. newsletter

  1. 1. Newsletter č.2, červen 2015 ELMI - Enhancing labour market integration of elderly family carers through skills improving (Integrace pečujících osob na trh práce skrze rozvoj klíčových kompetencí) *photo taken from FreeDigitalPhotos.net This project has been funded with support from the European Commission. This publication and all its contents reflect the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 2013-1-RO1-LEO05-28764 Cíle projektu ELMI Cílem projektu je zhodnotit zkušenosti neformálních pečovatelů na trhu práce. V rámci projektu bude adaptován italský E- LEARNINGOVÝ KURZ*, který poskytne pečovatelům o seniory (rodinné příslušníky) nejen cenné informace z oblasti neformální péče, ale také solidní základ pro hledání práce v tomto oboru. Na projektu se podílí partneři z Rumunska, Itálie, Rakouska, Polska a České republiky. Setkání partnerů v Lodži (PL) Po komplexních přípravách se nyní mezinárodní partnerství soustředí již na samotný přenos e-learningového vzdělávacího kurzu do Rumunska, Polska a České republiky. Probíhá adaptace kurzu a jeho zasazení do příslušného kontextu jednotlivých zemí. V následujících měsících bude probíhat pilotní testování kurzu ve všech zemích. Účastníci testování získají Certifikát o úspěšném absolvování kurzu. E-learningová platforma ELMI e-learningový kurz pro neformální pečovatele je možné nalézt a vyzkoušet na této adrese: http://www.elmicourse.eu/moodle/ V České republice byla vyvinuta zkrácená verze kurzu obsahující následující 2 moduly: “Bezpečné domácí prostředí” - bezpečnostní rizika v domácím prostředí, prevence úrazů a onemocnění, první pomoc, správné uskladnění chemikálií, léků apod. “Obtíže s pohybem a imobilita” – zajištění stability a mobility seniorů, kompenzační pomůcky Pilotní testování kurzu v České republice V březnu a dubnu letošního roku probíhal v České republice výběr účastníků projektu, kteří budou testovat e-learningový kurz. Vybíralo se z řad neformálních pečovatelů podle následujících kritérií, stanovených v projektové žádosti: 1) V současné době neformálně pečují o rodinného příslušníka. 2) Mají zájem využít zkušenosti z neformální péče na otevřeném trhu práce.
  2. 2. Newsletter č.2, červen 2015 ELMI - Enhancing labour market integration of elderly family carers through skills improving (Integrace pečujících osob na trh práce skrze rozvoj klíčových kompetencí) *photo taken from FreeDigitalPhotos.net This project has been funded with support from the European Commission. This publication and all its contents reflect the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 2013-1-RO1-LEO05-28764 3) Mají přístup k počítači a internetovému připojení. 4/ Je u nich zvýšené riziko syndromu vyhoření. Splnění poslední podmínky bylo ověřeno pomocí testu “Měření pečovatelské zátěže”. 29.5.2015 se v Dívčí katolické škole v Praze uskutečnilo setkání 10 vybraných účastníků, kde byl představen projekt a kurz ELMI. The meeting with pilot testers in Prague Účatníci byli informování o cílech projektu a byli instruováni, jak využívat e-learningovou platformu (jak se přihlásit do systému moodle a sledovat prezentaci, jak vyplnit kvíz, jak získat certifikát atd.). V příštích měsícíh si účastníci sami doma vyzkouší projít celým kurzem a vyplnit kvíz. Pokud budou testové otázky úspěšně zodpovězeny, získají účastníci Certifikát o úspěšném absolvování kurzu. Poté poskytnou všichni účastníci zpětnou vazbu o kvalitě a užitečnosti kurzu, takže bude možné kurz následně opravit a doladit. Tímto bychom chtěli poděkovat všem účastníkům za jejich ochotu a čas věnovaný pilotnímu testování! Další kroky  Pilot testing until September 2015  Partnership meeting 1st and 2nd October in Prague Partneři V případě dotazů se neváhejte obrátit na projektového partnera ve Vaší zemi. HABILITAS CRFP - RO Kontakt: Mrs. Ioana Caciula Email: asoc.habilitas@yahoo.com ANS - IT Kontakt: Mrs. Licia Boccaletti Email: progetti@anzianienonsolo.it URL: www.anzianienonsolo.it SRA - RO Kontakt: Mrs. Maria Moglan Email: mariamoglan011@gmail.com URL: www.alz.ro E.N.T.E.R. - AT Kontakt: Mrs. Daniela Maresch Email: daniela.maresch@enter-network.eu URL: www.enter-network.eu CCR - RO Kontakt: Mrs. Doina Crangasu Email: doina.crangasu@caritas.org.ro URL: www.caritas.org.ro ERA - CZ Kontakt: Mrs. Jana Klapova Email: jana.klapova@eracr.cz URL: www.euda.eu ULO - PL Kontakt: Mrs. Monika Chmielecka Email: chmielecka.monika@gmail.com URL: www.uni.lodz.pl

×