Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De ontwikkelingen in het cultureel-erfgoedbeleid (Marina Laureys)

5e ETWIE-ontmoetingsdag (26 november 2016)

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De ontwikkelingen in het cultureel-erfgoedbeleid (Marina Laureys)

 1. 1. De ontwikkelingen in het cultureel-erfgoedbeleid Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media Afdeling Cultureel Erfgoed Marina Laureys
 2. 2. RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET CULTUREEL ERFGOEDBELEID IN VLAANDEREN Inleiding 1. Erkennen en subsidiëren 2. Beschermen roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang 3. Borgen van immaterieel cultureel erfgoed 4.. Recente ontwikkelingen
 3. 3. Erkennen en subsidiëren Cultureel-erfgoeddecreet 2012 Focus op cultureel erfgoed: roerend en immaterieel Focus op cultureel-erfgoedwerking: uitvoeren basisfuncties met het oog op zorg voor en ontsluiting van cultureel erfgoed Focus op ondersteuning van cultureel-erfgoedorganisaties: Belang van het begrip ‘cultureel-erfgoedgemeenschap’ (kaderconventie over de bijdrage van het cultureel erfgoed aan de samenleving - Raad van Europa – Faro, 2005) Complementair beleid: afstemming tussen Vlaamse overheid, provincies en steden en gemeenten. – een protocol
 4. 4. Erkenning van organisaties - een kwaliteitslabel Minimale internationale standaarden voor een kwaliteitsvolle collectiebeherende werking. Op dit ogenblik: • Musea: 69 • Culturele archiefinstellingen: 16 • Erfgoedbibliotheken: 9  Gebaseerd op 4 basisfuncties: • Verzamelen • Behoud en beheer • Onderzoek • Publiekswerking  Wordt toegekend door drie bestuursniveaus samen  Vormt de basis voor het complementair subsidiebeleid
 5. 5. Subsidiëren van instellingen en organisaties  Werkingssubsidies  aan professionele bewaarinstellingen met een collectie en werking op landelijk niveau:  23 musea  5 culturele archiefinstellingen,  Vlaamse Erfgoedbibliotheek  aan FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed  aan landelijke expertisecentra en organisaties volkscultuur:  Thematisch: ETWIE, CRKC, CAG, LECA, …  Technisch/methodisch: PACKED, tapis plein  Volkscultuur: Heemkunde Vlaanderen, Familiekunde  ,,,  Projectsubsidies
 6. 6. Voorbeelden
 7. 7. Ondersteuning regionaal cultureel-erfgoedbeleid Ondersteuning lokaal cultureel-erfgoedbeleid Subsidies van de Vlaamse overheid aan de 5 provincies:  regionaal netwerk van cultureel-erfgoeddepots  een dienstverlening voor cultureel-erfgoedbeheerders met betrekking tot het duurzaam bewaren van cultureel erfgoed  regionale aggregatie- en preservatie-initiatieven voor digitaal cultureel erfgoed - erfgoeddatabanken Subsidies van de Vlaamse overheid aan steden en gemeenten:  instrument van cultureel-erfgoedconvenant  de steden Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen  andere gemeenten: > kritische massa cultureel erfgoed: een intergemeentelijk samenwerkingsverband
 8. 8. Eén steunpunt voor cultureel erfgoed: FARO Kernwoorden:  dienstverlenend  intermediair landelijk / internationaal  ondersteunen van cultureel-erfgoedorganisaties, cultureel-erfgoedbeheerders en lokale en provinciale besturen Kerntaken:  Praktijkondersteuning  Praktijkontwikkeling  Beeldvorming en communicatie Zie: www.faronet.be FARO-tijdschrift
 9. 9. 2. Beschermen van cultuurgoederen van uitzonderlijk belang Topstukkendecreet van 24 januari 2003, gewijzigd in 2014 Topstukkenlijst:  Opstellen van een Lijst van cultuurgoederen van uitzonderlijk belang voor de Vlaamse Gemeenschap: • zowel in privé als in publiek bezit • zeldzaam én onmisbaar  Op dit ogenblik: 530 objecten en 51 verzamelingen.  Garanties voor de eigenaars:  Weigering toelating uitvoer verplicht de overheid tot aankoop van het topstuk tegen de marktwaarde!  Privacy-bescherming  Subsidieregeling voor restauratie en conservatie
 10. 10. 3. Borgen van immaterieel cultureel erfgoed
 11. 11. Immaterieel cultureel erfgoed - Vlaanderen Visienota ‘Een beleid voor immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen (2010)  Doel: het vrijwaren van het ICE in Vlaanderen  Erfgoedgemeenschappen moeten de kans krijgen om ICE te herkennen, benoemen, ontwikkelen, door te geven en te delen.  Ondersteuning bij het borgen van ICE, o.m. via ontwikkeling van praktijkgerichte instrumenten: • het platform www.immaterieelerfgoed.be • een netwerk van professionele actoren die ondersteunend, begeleidend, verbindend en adviserend optreden ten behoeve van ICE-gemeenschappen. • de Inventaris Vlaanderen
 12. 12. Borgen immaterieel cultureel erfgoed - UNESCO  Unesco-conventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed (2003) (tegenhanger Unesco-conventie 1972 onroerend erfgoed - Werelderfgoed)  Representatieve Lijst van ICE (art. 16): H. Bloedprocessie, Carnaval, de traditie van de Valkerij, de Leuvense Jaartallen,…  Lijst van bedreigd immaterieel erfgoed (art. 17)  Register van Voorbeeldpraktijken (art. 18): Ludodiversiteit (traditionele volkssporten), Beiaardcultuur  Immaterieel cultureel erfgoed is dynamisch; door evolutie in de tijd en door interactie met de omgeving krijgt het nieuwe betekenissen en verandert het gebruik of de functie
 13. 13. 4. Beheer Collectie Vlaamse Gemeenschap  een collectie van een 18.000-tal kunstwerken, waarvan 8.000 eigendom Vlaamse overheid  verspreid over tal van musea en diverse openbare instellingen in Vlaanderen en Brussel  aankoopbeleid (van hedendaagse beeldende kunst tot sleutelwerken en topstukken)
 14. 14. 5. Recente ontwikkelingen Conceptnota ‘Naar een duurzame cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen’ (maart 2016)
 15. 15. Recente ontwikkelingen: voorontwerp van een nieuw cultureel-erfgoed Waarom?  Herverdeling taken en bevoegdheden provincies  Hertekenen complementair cultureel-erfgoedbeleid met steden  Nood aan afstemming: 1 indiendatum voor alle cultureel-erfgoedorganisaties 1 indiendatum voor cultureel-erfgoedconvenants  Focus op cultureel-erfgoedwerking:  Focus op clustering en samenwerking > schaalgrootte  Collectiebeherende: uitvoering functies (basistaken)  Dienstverlenende organisaties: ondersteuning aan derden  Voorbereidend: regie-oefening ‘dienstverlenende rollen’  Opstart experimentele reglementen: ‘waarderingstrajecten’ en cultuurbrede ‘partnerprojecten’
 16. 16. Recente ontwikkelingen: borgen Immaterieel erfgoed: actualisering beleid 2017:  Verfijnen en dynamisch maken van inventaris met focus op goede praktijkvoorbeelden inzake borging  Verbreding platform www.immaterieelerfgoed.be  Aandacht voor ambachten en ‘living human treasures
 17. 17. Vragen? Meer info: www.vlaanderen.be/erfgoed

  Be the first to comment

  Login to see the comments

5e ETWIE-ontmoetingsdag (26 november 2016)

Views

Total views

444

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

215

Actions

Downloads

6

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×