Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Erfgoed aan de Universiteit Gent: nieuwe inzichten in de praktijk      Danny Segers Museum voor de Geschiedenis van ...
- VLAAMSE UNIVERSITEITEN- WAT IS DE OORSPRONG VAN DE DIVERSE COLLECTIES AAN DE UGENT?- DIVERSITEIT VAN DE COLLECTIES. BE...
VLAAMSE UNIVERSITEITEN?
Alle Vlaamse universiteiten:http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/ho/universitair/alle.asp    Instelling    ...
WAT IS DE OORSPRONG VAN DEDIVERSE COLLECTIES AAN DE UGENT?
Archeologisch Museum Rond 1822: Willem I schenkt archeologische vw  (aangevuld met vw uit onderzoek)Etnografische verzam...
Museum Morfologie: Veeartsenijschool opgericht in 1933  een verzameling morfologische preparaten opgebouwd (gevolg  va...
Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen De stad Gent richt in 1948 een museum voor de Geschiedenis van de Wetensc...
  De verschillende musea van de UGent    1) Archeologisch Museum      2) Etnografische verzamelingen    ...
DIVERSITEIT VAN DE COLLECTIES.BELANGRIJKE / SPECIFIEKE VOORWERPEN
ArcheologischMuseum       Etnografische verzamelingen    Museum voor de                     ...
Museum voor deMuseum Morfologie         Museum voor Dierkunde    Geschiedenis van de             ...
DE 3 KERNTAKEN AAN DEUNIVERSITEIT
Aan de universiteit zijn er 3 specifieke taken:         •  Samenwerking in cursussen1) Onderwijs        ...
ONTSLUITEN VAN DE COLLECTIES
Werken met de collecties van de musea Permanente tentoonstelling Tijdelijke thema tentoonstellingen - Deelname aan cultu...
Permanente tentoonstelling
Permanente tentoonstelling
Tijdelijke thema tentoonstellingen - Deelname aan cultureleevenementen (erfgoeddag, week van de smaak, openmonumentendag, ...
Organisatie colloquia - voordrachten                         2012 Lezing: “Heraanleg van de    ...
Tentoonstellingen op verplaatsing          2012 tentoonstelling in het UFO:          opening van de tent...
Bachelorprojecten (UGent en andere instellingen) - Masterthesissen -Stages en stageverslagen               ...
Bezoek van scholen – Workshops - Lerarendagen           Museum voor           Dierkunde        ...
Gezamenlijke activiteiten (Nacht van de Gentse universitaire Musea,gezamenlijke thematentoonstellingen: Wunderkammer 2013,...
Belettering - Gecoördineerde structuren Belettering van de voorwerpen op een  Ontwerpen van uniforme documenten iPad in v...
BESLUITEN
De verschillende collecties zijn op verschillende manierenontstaan- Rijke collecties met unieke stukken (al of niet in een...
NAAR EEN NIEUW MUSEUM
De idee om 1 museum te maken is niet nieuw: 28/2/2003: vergadering collectiebeheerders op rectoraat   voorstel: oprich...
Huidig plan
Wat is de beschikbare ruimte?                    straat                        ...
In de commissie “Wetenschap en Maatschappij” werd eenproject van de collectiebeheerders “Voorbereidendestudie van een nieu...
De verschillende musea van de UGent   1) Archeologisch Museum (Prof. J. Bourgeois)         Patrick Monsieur  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Erfgoed aan de Universiteit Gent: nieuwe inzichten in de praktijk (Danny Segers)

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Erfgoed aan de Universiteit Gent: nieuwe inzichten in de praktijk (Danny Segers)

 1. 1. Erfgoed aan de Universiteit Gent: nieuwe inzichten in de praktijk Danny Segers Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen
 2. 2. - VLAAMSE UNIVERSITEITEN- WAT IS DE OORSPRONG VAN DE DIVERSE COLLECTIES AAN DE UGENT?- DIVERSITEIT VAN DE COLLECTIES. BELANGRIJKE/SPECIFIEKE VOORWERPEN- DE 3 KERNTAKEN AAN DE UNIVERSITEIT- ONTSLUITEN VAN DE COLLECTIES- BESLUITEN- NAAR EEN NIEUW MUSEUM
 3. 3. VLAAMSE UNIVERSITEITEN?
 4. 4. Alle Vlaamse universiteiten:http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/ho/universitair/alle.asp Instelling oprichting 1 Katholieke Universiteit Leuven (KUL) 9 december 1425 2 Universiteit Gent (UGent) 9 oktober 1817 3 Vrije Universiteit Brussel (VUB) Wet van 28 mei 1969 4 Universiteit Antwerpen (UA) Decreet van 1978 UFSIA van 1965 tot 2003 RUCA van 1965 tot 2003 UIA van 1971 tot 2003 5 Katholieke Universiteit Leuven Campus 1965 Kortrijk (KULAK) 6 Universiteit Hasselt (UHasselt) 1973 7 Transnationale Universiteit Limburg (tUL) 1992
 5. 5. WAT IS DE OORSPRONG VAN DEDIVERSE COLLECTIES AAN DE UGENT?
 6. 6. Archeologisch Museum Rond 1822: Willem I schenkt archeologische vw (aangevuld met vw uit onderzoek)Etnografische verzamelingen vanaf 1825: privé schenkingen etnografische objecten (aangevuld met vw uit onderzoek)Museum voor de Geschiedenis van de Geneeskunde 1817: Willem I schenkt een som geld voor het aanleggen van een instrumentenkabinet (aangevuld met aankopen en instrumenten  uit de praktijk)
 7. 7. Museum Morfologie: Veeartsenijschool opgericht in 1933 een verzameling morfologische preparaten opgebouwd (gevolg van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en dienstverlening) De objecten werden (en worden nog steeds) door de studenten diergeneesk. gebruikt tijdens hun studie van de morfologie.Museum voor Dierkunde 1817: de lessen “biologie” moesten ondersteund worden door een wetenschappelijke verzameling dieren collecties aangevuld met schenkingen, recente verzamelingen, studieobjecten, …. - didactische collecties - met zichtbaarheid naar het grote publiek 
 8. 8. Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen De stad Gent richt in 1948 een museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen op Verzamelingen hoofdzakelijk uit universiteit collecties groeiden 1964: RUG beslist om het museum over te nemenHuidige collectie:wetenschappelijke instrumenten uit onderwijs en onderzoek (uit de faculteit Wetenschappen) metuitgebreide publiekswerking   
 9. 9.  De verschillende musea van de UGent 1) Archeologisch Museum  2) Etnografische verzamelingen 3) Museum voor de Geschiedenis van de Geneeskunde   4) Museum Morfologie  5) Museum voor Dierkunde   6) Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen  3 km   Afstanden: 1-2: 9 km 1-3: 2,5 km 1-4: 4,5 km 3-4: 3 km 4-2: 7,5 km 
 10. 10. DIVERSITEIT VAN DE COLLECTIES.BELANGRIJKE / SPECIFIEKE VOORWERPEN
 11. 11. ArcheologischMuseum Etnografische verzamelingen Museum voor de geschiedenis van de Houten helm masker, dudul, geneeskunde (Oceania) Collectie Deneffe: replica’s van oude Romeinse chirurgische instrumenten.Schaal model van het Pantheonvan Rome door Antonio Chichi(1743-1816)(kurk, plaaster, hout) Fern sculpture, nenna, (Oceania)
 12. 12. Museum voor deMuseum Morfologie Museum voor Dierkunde Geschiedenis van de WetenschappenPlastinaat van de foetus van een Chelonia mydas (groene zee Fenakistiscoop van Josephrund van 3-4 maanden schildpad ) Plateau (1801-1883) – vader van de film Atoommodel van benzeen vanVaatafgietsel van de Prof. A.Kekulé (1829-1896) –kopslagaders van een schaap Krab (geconserveerd) Verblijf in Gent 1858-1867
 13. 13. DE 3 KERNTAKEN AAN DEUNIVERSITEIT
 14. 14. Aan de universiteit zijn er 3 specifieke taken: • Samenwerking in cursussen1) Onderwijs • Bachelor projecten • Praktische oefeningen • …2) Onderzoek • Master thesissen • Onderzoek op de collecties • A1 publicaties • …3) Dienst- • Permanente en tijdelijke verlening tentoonstellingen • Bruikleen voor andere museums • …
 15. 15. ONTSLUITEN VAN DE COLLECTIES
 16. 16. Werken met de collecties van de musea Permanente tentoonstelling Tijdelijke thema tentoonstellingen - Deelname aan culturele evenementen (erfgoeddag, week van de smaak, open monumentendag, Gentse feesten, dag van de Wetenschap, …) Organisatie colloquia – voordrachten Tentoonstellingen op verplaatsingOnderwijs-, onderzoeksactiviteiten Bachelorprojecten (UGent en andere instellingen) - Masterthesissen - Stages en stageverslagen Bezoek van scholen – Workshops - LerarendagenGezamenlijke activiteiten “Gentse Universitaire Musea” Nacht van de Gentse universitaire Musea, gezamenlijke thematentoonstellingen: Wunderkammer 2013, … Belettering - Gecoördineerde structuren
 17. 17. Permanente tentoonstelling
 18. 18. Permanente tentoonstelling
 19. 19. Tijdelijke thema tentoonstellingen - Deelname aan cultureleevenementen (erfgoeddag, week van de smaak, openmonumentendag, Gentse feesten, dag van de Wetenschap, …) Opening tijdelijke tento “U bevindt zich hier” Erfgoeddag 2012: Olympische helden Gentse feesten 2011: “Van paardenmiddel tot paardendokter”
 20. 20. Organisatie colloquia - voordrachten 2012 Lezing: “Heraanleg van de Sterre” 2012 Infonamiddag: onderwijsinnovatie Nieuwjaar 2011 Aperitiefvoordracht: “Leven en werken tijdens expedities”
 21. 21. Tentoonstellingen op verplaatsing 2012 tentoonstelling in het UFO: opening van de tentoonstelling “Brainstormen in Brussel” Kinderuniversiteit rond licht Kwantumtalkshow: kwantummechanica vanuit een verrassende hoek
 22. 22. Bachelorprojecten (UGent en andere instellingen) - Masterthesissen -Stages en stageverslagen 2010-2011 Masterthesis: “De bank van Melloni” Practicum morfologie 2010-2011: Reconstructie van de “Bioscope van Duboscq” Jaarlijks: Maandwerk dierkunde
 23. 23. Bezoek van scholen – Workshops - Lerarendagen Museum voor Dierkunde Etnografische Collecties Museum Morfologie Workshop: “Fysica in de keuken” 2011: Lerarendag “U bevindt zich hier”
 24. 24. Gezamenlijke activiteiten (Nacht van de Gentse universitaire Musea,gezamenlijke thematentoonstellingen: Wunderkammer 2013, …) Nacht van de Universitaire Musea 2012
 25. 25. Belettering - Gecoördineerde structuren Belettering van de voorwerpen op een Ontwerpen van uniforme documenten iPad in verschillende talen. voor bruikleen, opnamebeleid, ….
 26. 26. BESLUITEN
 27. 27. De verschillende collecties zijn op verschillende manierenontstaan- Rijke collecties met unieke stukken (al of niet in een museale omgeving opgesteld!)- Zeer diverse collecties- Musea geografisch erg verspreid- De huidige musea dekken niet alle disciplines van het wetensch. erfgoed probleem voor verzamelpolitiek- Musea met verschillende doelen/problemen en opvattingen • Didactische component • Al of niet een nadruk op publiekswerking • Depotruimte is een probleem • ….
 28. 28. NAAR EEN NIEUW MUSEUM
 29. 29. De idee om 1 museum te maken is niet nieuw: 28/2/2003: vergadering collectiebeheerders op rectoraat voorstel: oprichting van een vitrinemuseum 11/9/2003: rapport “Aanzet tot een globaal beleid voor de universitaire musea” besproken in BC beslissing uitgesteld 2009: Informele commissie “Academisch erfgoed” wordt opgericht en een rapport “Naar één Universiteitsmuseum” wordt opgesteld 7/1/2010: Een eindrapport “Academisch erfgoed: heden en toekomst” besproken in BC erfgoedbeleid aan de UGent moet uitgewerkt worden en de oprichting van één universiteitsmuseum wordt voorbereid
 30. 30. Huidig plan
 31. 31. Wat is de beschikbare ruimte? straat plantentuinMasterplan van de faculteit wetenschappen3 verdiepingen van elk 600 m22 verdiepingen voor de permanente collecties1 verdiep voor tijdelijke tentoonstelling en algemeneruimtes
 32. 32. In de commissie “Wetenschap en Maatschappij” werd eenproject van de collectiebeheerders “Voorbereidendestudie van een nieuw universiteitsmuseum” goedgekeurd.Looptijd 4 jaar vanaf 2012Bestaat uit 2 grote luiken:1) Wetenschappelijke studie van de noodzaken, mogelijkheden en beperkingen tot het oprichten van een geïntegreerd universiteitsmuseum2) Inrichten van een aantal communicatiemomenten om stapsgewijs de bevindingen van de wetenschappelijke studie in de praktijk te testen en bij te sturen.
 33. 33. De verschillende musea van de UGent 1) Archeologisch Museum (Prof. J. Bourgeois) Patrick Monsieur 2) Etnografische verzamelingen Pauline van der Zee 3) Museum voor de Geschiedenis van de Geneeskunde Stichting Jan Palfijn vzw 4) Museum Morfologie (Prof. P. Simoens) Marjan Doom 5) Museum voor Dierkunde (Prof. D. Adriaens) Dominick Verschelde  6) Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen (Prof. D. Segers) Kristel Wautier  7) De plantentuin (Prof. P. Goetghebeur)  Chantal Dugardin 8) Het universiteitsarchief Isabel Rotthier 

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

1,299

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

423

Actions

Downloads

8

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×