Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sessió 1: Primeres passes Dissabte 21 de febrer Taller de GNU/LINUX de l'Espai Social Magdalenes
Què és GNU/Linux? <ul><li>GNU/Linux és un sistema operatiu lliure multiplataforma , multitasca i multiusuari . </li></...
Les distribucions: els sabors de Linux <ul><li>La base de les diferents distribucions és el nucli de Linux, programes GNU ...
Programari en Linux: què vols fer? <ul><li>Compressors: gzip, bzip2, rar,... </li></ul><ul><li>Dibuix (mapa de bits): Gimp...
Les quatre llibertats del Software lliure <ul><ul><li>Llibertat 0: La llibertat per a executar el programa, per a qualsev...
Sistemes de fitxers i estructures de particions <ul><ul><li>Sistemes de fitxers : </li></ul></ul><ul><ul><li>Windows: FAT1...
L'arbre de directoris: a Linux tot són arxius <ul><li>/ : directori arrel </li></ul><ul><li>/bin : programes comuns binari...
Introducció a la Shell: la BASH <ul><li>La BASH (Bourne Again Shell): línia de comandaments. És case sensitive! </li></u...
Saber moure'ns per la shell <ul><li>cd : canviar de directori (si no afegim el nom del directori ens canvia al nostre dire...
Crear, esborrar fitxers i directoris <ul><ul><li>Si treballem amb fitxers </li></ul></ul><ul><ul><li>touch : crea un fitxe...
Paginar i demanar ajuda en Linux <ul><ul><li>Per visualitzar contingut fitxers de text: </li></ul></ul><ul><ul><li>cat : v...
Caràcters comodí: per fer més “còmode” la nostra feina <ul><li>*: substitueix qualsevol cadena de caràcters </li></ul><ul...
On està? Com cercar per l'arbre de directoris <ul><li>find : fa la recerca en el directori que l'indiquem </li></ul><ul><u...
Per apagar l'ordinador <ul><ul><li>Combinació de tecles : </li></ul></ul><ul><ul><li>CTRL+ALT+SUPR: Apaga l'ordinador </li...
On trobar més informació? <ul><li>http://www.fsf.org Pàgina web de la Free Software Foundation </li></ul><ul><li>http://d...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Linux Presentacio 1

1,002 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Linux Presentacio 1

 1. 1. Sessió 1: Primeres passes Dissabte 21 de febrer Taller de GNU/LINUX de l'Espai Social Magdalenes
 2. 2. Què és GNU/Linux? <ul><li>GNU/Linux és un sistema operatiu lliure multiplataforma , multitasca i multiusuari . </li></ul><ul><li>Es basa en la confluència de dos projectes: GNU (GNU is not Unix) desenvolupat per Richard Stallman des de 1983 i mantingut per la Free Software Foundation i el kernel de Linux , desenvolupat en la primera versió per Linus Torvalds l'any 1991. </li></ul><ul><li>La llicència GPL (General Public License) permet la còpia, distribució (comercial o no) i modificació del codi, sempre que qualsevol modificació es continuï distribuint amb la mateixa llicència </li></ul><ul><li>Altres sistemes operatius lliures: FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, GNU Mach (Hurd), OpenSolaris (llicència CDDL),... </li></ul><ul><li>Una distribució és una variant del sistema operatiu que serveix per satisfer les necessitats d'un grup d'usuaris (una empresa, un entorn educatiu, un usuari particular,...) </li></ul>
 3. 3. Les distribucions: els sabors de Linux <ul><li>La base de les diferents distribucions és el nucli de Linux, programes GNU i aplicacions de Software: per exemple l'OpenOffice, el Gimp, l'Inkscape, </li></ul><ul><li>Les principals distribucions de Linux: </li></ul><ul><ul><li>Debian </li></ul></ul><ul><ul><li>Red Hat – Fedora </li></ul></ul><ul><ul><li>SUSE </li></ul></ul><ul><ul><li>Slackware </li></ul></ul><ul><ul><li>Ubuntu </li></ul></ul><ul><ul><li>Slackware </li></ul></ul><ul><ul><li>Mandriva </li></ul></ul><ul><ul><li>Gentoo </li></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul>
 4. 4. Programari en Linux: què vols fer? <ul><li>Compressors: gzip, bzip2, rar,... </li></ul><ul><li>Dibuix (mapa de bits): Gimp </li></ul><ul><li>Dibuix vectorial: Inkscape </li></ul><ul><li>Maquetació: Scribus, Tetex </li></ul><ul><li>Ofimàtica (processador de textos, full de càlcul, editor de presentacions i base de dades): OpenOffice, KOffice </li></ul><ul><li>Reproducció de música: Rythmbox, Amarok </li></ul><ul><li>Reproducció de video: Xine, Mplayer, VLC </li></ul><ul><li>P2P: Amule, Bittorrent </li></ul><ul><li>Navegadors: Firefox, Epiphany </li></ul><ul><li>Missatgeria instantània: Pidgin, Jaim </li></ul><ul><li>Edició de vídeo: Cinelerra, Kino </li></ul><ul><li>Programari matemàtic: Octave i R </li></ul><ul><li>Compilador: Gcc </li></ul>
 5. 5. Les quatre llibertats del Software lliure <ul><ul><li>Llibertat 0: La llibertat per a executar el programa, per a qualsevol propòsit. </li></ul></ul><ul><ul><li>Llibertat 1: La llibertat d'estudiar com treballa el programa, i adaptar-lo a les necessitats pròpies. L'accés al codi font es una condició prèvia per a això. </li></ul></ul><ul><ul><li>Llibertat 2: La llibertat de redistribuir còpies per a poder ajudar als vostres veïns. </li></ul></ul><ul><ul><li>Llibertat 3: La llibertat per a millorar el programa, i alliberar les vostres millores al públic, per a què tota la comunitat pugui beneficiar-se. L'accés al codi font és una condició prèvia per a això. </li></ul></ul>
 6. 6. Sistemes de fitxers i estructures de particions <ul><ul><li>Sistemes de fitxers : </li></ul></ul><ul><ul><li>Windows: FAT16, FAT32, NTFS </li></ul></ul><ul><ul><li>Linux: ext2, ext3 </li></ul></ul><ul><ul><li>Particions : </li></ul></ul><ul><ul><li>Primàries: són les particions físiques del disc dur. </li></ul></ul><ul><ul><li>Esteses: permeten incloure particions lògiques, entre primàries i esteses només podem tenir-ne 4. </li></ul></ul><ul><ul><li>Lògiques: és on inclourem les particions de dades. </li></ul></ul><ul><ul><li>Com anomena Linux les particions? </li></ul></ul><ul><ul><li>hda, hdb, hdc: els discs durs </li></ul></ul><ul><ul><li>Hda1, hda2, hdb1: la primera partició del primer disc, la segona partició del primer disc, la primera partició del segon disc,... </li></ul></ul><ul><ul><li>Els punts de montatge: /, /home, /var,... (veure slide posterior) </li></ul></ul>
 7. 7. L'arbre de directoris: a Linux tot són arxius <ul><li>/ : directori arrel </li></ul><ul><li>/bin : programes comuns binaris (executables) </li></ul><ul><li>/dev : arxius de dispositiu </li></ul><ul><li>/etc : arxius de configuració </li></ul><ul><li>/home : directoris 'home' dels diferents usuaris </li></ul><ul><li>/lib : llibreries compartides </li></ul><ul><li>/lost+found : arxius danyats per diferents accions poden ser recuperats aquí </li></ul><ul><li>/misc : arxius miscel·lanis </li></ul><ul><li>/mnt : punt de muntatge </li></ul><ul><li>/proc : informació de l'estatus del sistema </li></ul><ul><li>/root : 'directori home' de l'usuari root </li></ul><ul><li>/sbin : programes d'administració del sistema </li></ul><ul><li>/tmp : arxius temporals </li></ul><ul><li>/var : arxius de 'log', de cues i altres arxius dinàmics </li></ul>
 8. 8. Introducció a la Shell: la BASH <ul><li>La BASH (Bourne Again Shell): línia de comandaments. És case sensitive! </li></ul><ul><li>Les terminals de text de Linux: ALT+F[1-6] tty1, tty2,... per entrar en entorn gràfic ALT+F7 </li></ul><ul><li>El prompt: el prompt d'usuari $ ; el prompt de root # (vigileu amb root!!) </li></ul><ul><li>Per canviar a root (mode superusuari): $su; si teniu Ubuntu $sudo su </li></ul><ul><li>Per canviar de root a l'usuari : #su username </li></ul><ul><li>Executar comandes com a root en Ubuntu: $ sudo comanda </li></ul><ul><li>El procés de login : username, password </li></ul><ul><li>Les primeres comandes: </li></ul><ul><ul><li>$hostname : com es diu la meva màquina? </li></ul></ul><ul><ul><li>$uname -a : quin Kernel tinc instal·lat? </li></ul></ul><ul><ul><li>$pwd : on sóc? </li></ul></ul><ul><ul><li>$whoami : qui sóc? </li></ul></ul><ul><li>Tecla TAB: completa el nom del programa, fitxer o directori </li></ul><ul><li>Tecles del cursor : ens permeten moure'ns per l'historial de comandes. </li></ul><ul><li>Els arxius ocults : .arxiu (contenen el punt abans) </li></ul><ul><li>Encadenar comandes: comanda1; comanda2; comanda3 </li></ul><ul><li>Per aturar l'execució d'una comanda: CTRL+C </li></ul>
 9. 9. Saber moure'ns per la shell <ul><li>cd : canviar de directori (si no afegim el nom del directori ens canvia al nostre directori personal. </li></ul><ul><li>El path relatiu i el path absolut: </li></ul><ul><ul><li>.. per passar al directori pare </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Si estic a /home/jordi/Desktop em passa a /home/jordi </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>. el directori on sóc </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Si vull llençar una comanda: ./lynx </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>~ el directori personal </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Per exemple ~/Documents és igual a /home/ nomusuari /Documents </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>ex. path absolut: /home/Desktop/jordi/proves </li></ul></ul><ul><ul><li>ex. path relatiu (estem a Desktop) jordi/proves </li></ul></ul><ul><li>ls : llistar directoris i arxius </li></ul><ul><li>Opcions: </li></ul><ul><ul><li>ls -a : mostra els fitxers ocults </li></ul></ul><ul><ul><li>ls -lh : per saber els permisos i el tamany dels arxius (podem combinar opcions!) </li></ul></ul><ul><ul><li>ls - -color : per veure diferenciat en colors els directoris i arxius </li></ul></ul>
 10. 10. Crear, esborrar fitxers i directoris <ul><ul><li>Si treballem amb fitxers </li></ul></ul><ul><ul><li>touch : crea un fitxer </li></ul></ul><ul><ul><li>cp : copia un fitxer a un altre directori </li></ul></ul><ul><ul><li>mv : mou el fitxer a un altre directori, si estem al mateix directori reanomena el fitxer </li></ul></ul><ul><ul><li>rm : esborra un fitxer </li></ul></ul><ul><ul><li>Si treballem directoris </li></ul></ul><ul><ul><li>mkdir : crea un directori </li></ul></ul><ul><ul><li>rmdir : esborra un directori buit </li></ul></ul><ul><ul><li>rm -r : esborra un directori i els fitxers que conté (Compte! a la shell no hi ha paperera de reciclatge) </li></ul></ul><ul><ul><li>Un programa de molta utilitat (midnight commander) per treballar en mode cònsola </li></ul></ul><ul><ul><li>$mc </li></ul></ul><ul><ul><li>Nota: si volem crear múltiples fitxers escriurem $touch arxiu1 arxiu2 </li></ul></ul><ul><ul><li>Aquest mètode també és vàlid per moltes altres comandes. </li></ul></ul>
 11. 11. Paginar i demanar ajuda en Linux <ul><ul><li>Per visualitzar contingut fitxers de text: </li></ul></ul><ul><ul><li>cat : visualitza el fitxer, però no pagina </li></ul></ul><ul><ul><li>more : paginador que ens mostra el % llegit, per avançar hem d'apretar l'espaiador i per sortir la tecla q </li></ul></ul><ul><ul><li>less : paginador que ens podem moure a través d'ell mitjançant els cursors. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ajuda a Linux: </li></ul></ul><ul><ul><li>man : llegeix els documents del manual de linux (utilitza el paginador more) Nota: per sortir del manual hem d'apretar q </li></ul></ul><ul><ul><li>info : llegeix els documents info (utilitza el paginador less) </li></ul></ul><ul><ul><li>apropos : fa una cerca ens mostra una breu descripció del programa </li></ul></ul><ul><ul><li>whatis : ens descriu breument la principal funció del programa $whatis ls </li></ul></ul><ul><ul><li>help : descripció del funcionament dels comandaments de la shell. P.ex. $help ls </li></ul></ul>
 12. 12. Caràcters comodí: per fer més “còmode” la nostra feina <ul><li>*: substitueix qualsevol cadena de caràcters </li></ul><ul><ul><li>Per exemple $ls *conf llistara tots els arxius que acabin per 'conf' </li></ul></ul><ul><li>?: substitueix qualsevol caràcter </li></ul><ul><ul><li>Per exemple $rm r?dio esborrarà els arxius que es diguin radio, rbadio, redio,... </li></ul></ul><ul><li>[abc]: qualsevol dels caràcters </li></ul><ul><ul><li>Per exemple $ls [ae] llistarà tots els fitxers que contiguin la lletra 'a' o la lletra 'e'. Si poso $ls [ae]* em cercarà tots els fitxers que comencin per 'a' o per 'e' </li></ul></ul><ul><li>{abc, cde}: qualsevol de les cadenes </li></ul><ul><ul><li>Per exemple $ls {conf, lib} llistarà totes els fitxers que continguin les cadenes 'conf' o 'lib' en el seu nom. Si escric $ls *{conf, txt} em llistarà tots els fitxers que acabin amb les cadenes 'conf' o 'txt' </li></ul></ul>
 13. 13. On està? Com cercar per l'arbre de directoris <ul><li>find : fa la recerca en el directori que l'indiquem </li></ul><ul><ul><li>Per exemple, find /home/jordi -name hola.txt buscarà el programa hola.txt. </li></ul></ul><ul><ul><li>Si no volem que sigui case sensitive hem d'utilitzar l'ordre find /home/jordi/ -iname hola.txt i cercarà: Hola.txt; hOla.txt, HOLA.txT,... </li></ul></ul><ul><ul><li>Si volem saber quins fitxers han estat modificats en els últims 10 minuts $find . -amin -10 si volem saber quins fitxers han estat modificats en els darrers 5 dies </li></ul></ul><ul><li>locate : busca el fitxer en la base de dades indexada ( #updatedb ). Per exemple $locate hola.txt </li></ul><ul><li>(és menys flexible que el find) </li></ul><ul><li>grep: ens serveix per cercar cadenes de caràcters que estiguin contingudes en l'arxiu </li></ul><ul><ul><li>Per exemple $grep magdalenes /home/jordi/Documents/emails.txt em cercarà on es troba la cadena magdalenes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Si volem cercar la cadena magdalenes en tots els fitxers del directori escriurem $grep magdalenes * </li></ul></ul>
 14. 14. Per apagar l'ordinador <ul><ul><li>Combinació de tecles : </li></ul></ul><ul><ul><li>CTRL+ALT+SUPR: Apaga l'ordinador </li></ul></ul><ul><ul><li>CTRL+ALT+BACKSPACE: Mata les X </li></ul></ul><ul><ul><li>Comandaments : </li></ul></ul><ul><ul><li>$xkill : mata una finestra amb el gestor de finestres </li></ul></ul><ul><ul><li>#shutdown : para i apaga l'ordinador (es obligatori indicar el temps) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>#shutdown -r now : reinicia la màquina </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>#shutdown -h now : apaga l'ordinador ara mateix </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>#shutdown -h 8 :15 apagarà l'odinador a les 8:15 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>#halt : similar a shutdown </li></ul></ul><ul><ul><li>#poweroff : atura el processador </li></ul></ul><ul><ul><li>#reboot : reinicia el sistema similar a shutdown -r </li></ul></ul><ul><ul><li>Aquest comandaments han d'executar-se com a root! (recordeu su o sudo si empreu Ubuntu) </li></ul></ul>
 15. 15. On trobar més informació? <ul><li>http://www.fsf.org Pàgina web de la Free Software Foundation </li></ul><ul><li>http://debian.org Pàgina oficial de Debian </li></ul><ul><li>http://caliu.cat/ Associació d'usuaris de Linux en llengua catalana </li></ul><ul><li>http://www.softcatala.org Entitat que promou la traducció de programari lliure a llengua catalana. </li></ul><ul><li>http://www.ubuntu.cat/ Portal comunitat catalana Ubuntu </li></ul><ul><li>http://www.ubuntu-es.org/ Portal comunitat hispana d'Ubuntu (en castellà) </li></ul><ul><li>http://www.culturalliure.cat Portal d'informació sobre cultura lliure. Podeu descarregar-vos el llibre d'Stallman Programari Lliure Societat Lliure ; el llibre de Neal Stephenson Al principi hi hagué la línia d'ordres , el llibre de Lawrence Lessig Cultura lliure i el llibre de Mikko Välimäki L'expansió de les llicències de codi obert </li></ul><ul><li>http://www.barrapunto.com (pàgina web en castellà, és un portal col·laboratiu d'informació relacionada amb les noves tecnologies i la ciència, amb especial dedicació a temàtiques relacionades amb el software lliure) </li></ul><ul><li>http://www.linux.org (pàgina web en anglès, hi trobareu un curs de Linux Online estructurat en tres nivells) </li></ul>

×