Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sessió 2: Conceptes bàsics d'administració Dissabte 7 de març Taller de GNU/LINUX de l'Espai Social Magdalenes
El control d'usuaris Gestió d'usuaris #adduser : per afegir un nou usuari #adduser jordi (crea usuari jordi) #passwd : p...
El control de permisos de fitxer Permisos d'un fitxer: r Lectura w escriptura x Execució $ls -l llista els fitxers am...
El canvi de propietari d'un fitxer #chown canviar la propietat d'un fitxer: #chown nuria /home/jordi/prova.txt canvia el...
Treballar amb fitxers $cat visualitza el contingut d'un fitxer ASCII $wc -l conta les paraules que conté un fitxer ASCII...
Operadors de redireccionament i canalització 0 Entrada standard 1 sortida standard 2 error standard $cat prova21.txt >>pro...
Enllaços durs i enllaços simbòlics $ln -s Enllaços simbolics són acessos directes qu s'empren per vincular directoris a a...
Comprimir i descomprimir fitxers Programes per comprimir i descomprimir fitxers $zip $unzip  comprimeix i descomprimeix ...
Primer i segon pla Per executar programes en segon pla usarem el signe & al final del programa $pico & (executa el progra...
El control de tasques $top per veure l'ús que fan del sistema tots els procesos $ps permet veure els procesos e execució...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Curs Linux: Sessió 2 Conceptes Bàsics d'Administració

1,146 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Curs Linux: Sessió 2 Conceptes Bàsics d'Administració

 1. 1. Sessió 2: Conceptes bàsics d'administració Dissabte 7 de març Taller de GNU/LINUX de l'Espai Social Magdalenes
 2. 2. El control d'usuaris Gestió d'usuaris #adduser : per afegir un nou usuari #adduser jordi (crea usuari jordi) #passwd : per canviar el password #passwd jordi (canvia contrassenya jordi) $passwd (canvia la contrassenya del nostre usuari) #deluser: per esborrar usuaris #deluser jordi (esborra usuari jordi) (Nota: es crearà també el seu fitxer al home) Gestió de grups #addgroup : afegir un nou grup #addgroup sysadmin admin (crea els grups admin i sysadmin) #delgroup : esborrar un grup #delgroup admin (esborra el grup admin) #gpasswd -a : per afegir un usuari existent a un grup #gpasswd -a jordi sysadmin (afegeix l'usuari jordi al grup sysadmin) #groups : per saber a quins grups pertanyem #groups jordi (informa de quins són els grups als que pertany l'usuari jordi) # chgrp : canvia el grup d'un fitxer #chgrp www index.html (canvia el grup del fitxer index.html a www)
 3. 3. El control de permisos de fitxer Permisos d'un fitxer: r Lectura w escriptura x Execució $ls -l llista els fitxers amb els permisos drwxr -xr – r 82 jordi documents d (directori) (rwx) permisos lectura escriptura execució usuari (r-x) permisos de lectura i execució del grup (r--) permisos de lectura de la resta del món #chmod canvia els permisos d'un fitxer de l'usuari, el grup i la resta Sovint s'utilitza la correspondència amb números 0 --- sense permisos 4 r-- permís únicament de lectura 6 rw- permisos de lectura i escriptura 7 rwx permisos de lectura, escriptura i execució 5 r-x permisos de lectura i execució 1 --x permís únicament d'execució #cmod 764 /home/jordi/index.html canvia els permisos del fitxer index.html de manera que: l'usuari pot llegir, modificar i executar-lo, el grup pot llegir i modificar-lo però no executar-lo, i la resta només el poden llegir. # chmod 777 -R /home/jordi/proves canvia els permisos del directori
 4. 4. El canvi de propietari d'un fitxer #chown canviar la propietat d'un fitxer: #chown nuria /home/jordi/prova.txt canvia el propietari del fitxer a nuria #chown -R nuria /home/jordi/test canvia el propietari del directori test
 5. 5. Treballar amb fitxers $cat visualitza el contingut d'un fitxer ASCII $wc -l conta les paraules que conté un fitxer ASCII $head visualitza les 10 primeres línies d'un fitxer ascii $tail visualitza les 10 darreres línies d'un fitxer ASCII Operadors de concatenació ; executa diferents comandes consecutivament $touch proves.txt; ls -la > operador de ridireccionament de sortida standard $ls -l >llista.txt (redirecciona la sortida al fitxer llista.txt) $cat >prova.txt (redirecciona el text que introduim en pantalla per sortir hem de pulsar Ctrl+D) > Operador de redirecconament d'entrada estandar >> Operador d'annexió $ls >> llista.txt (redirreciona la sortida afegint-la al final del fitxer llista.txt)
 6. 6. Operadors de redireccionament i canalització 0 Entrada standard 1 sortida standard 2 error standard $cat prova21.txt >>prova.txt 2>>errors.log (com el fitxer prova21.txt no existeix, l'error apareixerà consignat a l'errors.lorg) | Operador de canalització Serveix per enviar la sortida estandar d'un programa com entrada estandar d'un altre. $ cat prova.txt |wc -l >linies.txt Els comandaments que usem amb un operador de canalització han de ser capaços de llegir entrades estandards i escriure sortides estandards
 7. 7. Enllaços durs i enllaços simbòlics $ln -s Enllaços simbolics són acessos directes qu s'empren per vincular directoris a arxius o directoris que tenen ubicacions a noms més convenients. Si eliminem l'arxiu original el vincle queda trencat. $ln-s /var/www/ /home/jordi/webs (crea un enllaç simbòlic de manera que el tots els fitxers que incloqui al directori /home/jordi/webs/ apareixeran també a /var/www) $ln Els fitxers o directoris vinculats amb enllaços durs comparteixen el mateix inode. Només podem eliminar-los si eliminem cadascun dels enllaços. (només poden crear-se enllaços durs en un arxiu al mateix disc i partició que l'original) $ln arxiu1 arxiu2 (crea un enllaç dur entre l'arxiu 1 i l'arxiu 2)
 8. 8. Comprimir i descomprimir fitxers Programes per comprimir i descomprimir fitxers $zip $unzip comprimeix i descomprimeix fitxers .zip $gzip $gunzip comprimeix i descomprimeix fitxers .gz $rar $unrar comprimeixi descomprimeix fitxers .rar $gzip prova.txt (comprimeix el fitxer prova.txt convertint-loen prova.txt.gz) $tar ens serveix per crear un únic fitxer a partir d'altres fitxers i directoris i després comprimir-lo. c create (crea) x extract (extreu) z gzip (comprimeix) r append (afegir) v verbose (visualitza) f file (arxiu) $tar cf documents.tar /home/jordi/documents (afegeix els arxius continguts al directori documents a l'arxiu documents.tar) $tar czp documents.tar.gz /home/jordi/documents (afegeix i comprimeix) $tar xvf documents.tar (extreu els documents de l'arxiu tar) $tar zxvf documents.tar.gz (extreu i descomprimeix)
 9. 9. Primer i segon pla Per executar programes en segon pla usarem el signe & al final del programa $pico & (executa el programa pico en segon pla) $jobs ens llista quins programes estan executant-se en segon pla en la shell $fg 1 per portar el programa numerat com 1 a primer pla $bg per portar un programa a segon pla
 10. 10. El control de tasques $top per veure l'ús que fan del sistema tots els procesos $ps permet veure els procesos e execució a la shell $ps -aux (per conèixer l'estat dels processos) $ps -aux |less (per paginar) $kill per matar un procés $kill %3 mata la tasca (llistada a jobs) $kill %pico mata el procés pel nom $kill -9 3254 mata el procés pel número de procés (llistat a ps -aux) Com podem saber quin és el número de procés? $ps -aux |grep firefox /etc/init.d/ restart stop

×