Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Apadrinament de la lectura

140 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Apadrinament de la lectura

  1. 1. *Aquesta activitat es porta aterme i és rebuda amb forçail·lusió tant per part dels padrins(alumnes de 6è) que es mostrenresponsables icompromesos, com dels alumnesde P5 (fillols) que es trobenacollits i acompanyats pels seuspadrins.
  2. 2. * Les noies i els nois de 6è s’encarreguen cada dilluns de compartir amb els nens i nenes de la classe de p5 contes i lectures que prèviament han escollit ells.
  3. 3. Aquests apadrinaments afavoreixen laconvivència i el sentit d’escola en elsalumnes grans, alhora que són un ajut enl’adquisició de la lectura en els petits ipetites.
  4. 4. Aquesta activitat dóna un valor afegit a lalectura, perquè va acompanyada d’unarelació personal tenint en compte lesdiferències pròpies de l’edat i lespeculiaritats de cadascú. Tambés’accepta la diversitat: els padrins noescullen als fillols, són les mestres queconeixen als alumnes les que estableixenles relacions que pensen poden serfavorables per tots dos alumnes
  5. 5. El fet de relacionar-se amb nens d’infantil elsfa adonar de coses que ja havien deixatenrere, els fa reviure records i els fa sentirgrans, a més a més d’assumir un compromís iuna responsabilitat... Continuarem...

×