पदार्थाची गुणवैशिष्टये

313 views

Published on

Useful for class 8

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
313
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

पदार्थाची गुणवैशिष्टये

  1. 1. पदार्थार्र्थाची गुणवैशिशिष्टये
  2. 2. द्रव्यार्च्यार् अवस्थार् – स्थार्यू , द्रव, वार्यू स्थार्यूचे द्रवार्त रुपार्ंतर द्रवण द्रवार्चे स्थार्यूत रुपार्ंतर गोठण द्रवार्चे वार्यूत रुपार्ंतर उत्कलन वार्यूचे द्रवार्त रुपार्ंतर संघनन
  3. 3. द्रवणांक – ज्या तापमानाला स्थायूचे द्रवात रुपांतर होते ते गोठणांक – ज्या तापमानाला द्रवाचे स्थायुत रुपांतर होते ते तापमान उत्कलनांक – ज्या तापमानाला द्रवाचे वायूत रुपांतर होते ते तापमान.
  4. 4. प्रत्येक पदाथार्थाला िविशिष्ट द्रवणांक आणिण उत्कलनांत असतो. पदाथर्था द्रवणांक उत्कलनांक बर्फर्था ०० १००० लोखंड १५३७० २७५०
  5. 5. बाष्पीभवन – कोणत्याही तापमानाला द्रवाचे वायूत होणारे अवस्थांतर. फक्त द्रवाच्या पृष्ठभागावर घडते वारा, तापमान आणिण पदाथार्थाचे स्वरूप आणिण पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ यांचा बाष्पीभवनाच्या वेगावर पिरणाम होतो.
  6. 6. ऊर्ध्वर्था पतन – एखादा द्रव पदाथर्था त्याच्या उत्कलनांकापयर्यंत तापवून नंतर त्याच्या वाफे ला थंड करून पुन्हा द्रव पदाथर्था िमळवणे.
  7. 7. प्रभाजी ऊर्ध्व पार्ध्व पातन – प्रत्येक पदाथार्ध्वचा उत्कलनांक व पाेगळा असतो या गुणधर्मार्ध्वचा उपयोग करून िमश्रणातील घटक व पाेगळे करणे. उदा. खनिनज तेलातून केरोसीन, पेट्रोल, िडिझेल , क्रूडि ऑईल इ.

×