Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Lähijohtaminen,                         työhyvinvointi ja                     ...
LÄIKE –hankeLÄIKE – Lähijohtamisen kehittämisellä parempaatyöhyvinvointia ja tuloksellisuutta   Hankkeen päämäärä on tuo...
Työyhteisötaidot  Riippumatta siitä, onko kyseessä esimies tai alainen,  nykyisin työyhteisöissä korostuu tarve ihmisi...
Työyhteisötaidot ja erilaiset roolit            työyhteisössä             Alaistaidot ja esimiest...
Esimiehen työn haasteet ja muutokset             yritysten toimintaympäristö muuttuu ja vaikuttaa esimiesten ...
Työhyvinvointi               Työntekijän kyky suoriutua päivittäisistä               työtehtäv...
Valmentava johtajuus       Oppimista ja kehittymistä tukeva       johtajuustyyliä kutsutaan usein valmentavaks...
ESIMIES  SUHDE  ALAINENUniversity of Vaasa | Department of Management                          ...
• Esimiesten tulisi tarjota mahdollisuus jokaiselle alaiselle muodostaa tasapuoliseen vaihdantaan perustuva luottamuksell...
”yhteispeli sujuu" esimies-alaissuhteet                                          ...
Tavoitteet työssä               Tavoitteet ja tavoitteiden saavuttaminen ovat keskeisiä           ...
Tavoitetietoisuus, suoriutuminen ja työhyvinvointi   (Uotila, Viitala, Mäkelä & Tanskanen, 2011)  Työhyvinvoinnin kann...
Mitä esimiehet voisivat siis tehdä oman           hyvinvointinsa kohentamiseksi?             Hyvin...
KAUASKANTOISESTI                           AJATELTUNA,                     ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Johtaja 2012 seminaari - lähijohtaminen työhyvinvointi ja tuloksellisuus - liisa mäkelä

1,264 views

Published on

Johtaja 2012 -seminaari - Lähijohtaminen, työhyvinvointi ja tuloksellisuus, Liisa Mäkelä 24.4.2012

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Johtaja 2012 seminaari - lähijohtaminen työhyvinvointi ja tuloksellisuus - liisa mäkelä

 1. 1. Lähijohtaminen, työhyvinvointi ja tuloksellisuus JOHTAJA 2012- seminaari Etelä-Pohjanmaan Kauppakamari KTT Liisa Mäkelä Vaasan yliopisto, johtamisen yksikkö llbm@uwasa.fi, 050-3745993University of Vaasa | Department of Management
 2. 2. LÄIKE –hankeLÄIKE – Lähijohtamisen kehittämisellä parempaatyöhyvinvointia ja tuloksellisuutta Hankkeen päämäärä on tuottaa uusia toimivia tapoja esimiesten kehittämiseen. Tavoite on suunnitelmallisesti kehittää - yksilöiden osaamista, - työhyvinvointia ja - organisaatioiden tuloksellisuutta. Hankkeeseen osallistuu neljä suurempaa yritystä, yksi julkishallinnon organisaatio sekä joukko PK-sektorin yrityksiä University of Vaasa | Department of Management
 3. 3. Työyhteisötaidot Riippumatta siitä, onko kyseessä esimies tai alainen, nykyisin työyhteisöissä korostuu tarve ihmisille, jotka ovat motivoituneita osaamisensa jatkuvaan ylläpitämiseen ja kehittämiseen vuorovaikutustaitoisia halukkaita ajattelemaan ja auttamaan muita ihmisiä työyhteisössäänUniversity of Vaasa | Department of Management
 4. 4. Työyhteisötaidot ja erilaiset roolit työyhteisössä Alaistaidot ja esimiestaidot ovat toisiaan täydentäviä työyhteisötaitoja Nykyisin esimiestyön tulee olla aiempaa enemmän osallistavaa ja valtuutavaa Alaisilta puolestaan odotetaan aiempaa enemmän oma- aloitteisuutta ja vastuullisuuttaUniversity of Vaasa | Department of Management
 5. 5. Esimiehen työn haasteet ja muutokset yritysten toimintaympäristö muuttuu ja vaikuttaa esimiesten työhön globalisaatio kv-asioiden ja ihmisten erilaisuuden lisääntyminen teknologia organisaatioiden luonteen muuttuminen ulkoistaminen, alihankinta, verkostot johdon työn uudet haasteet Generalisti vai spesialisti? työssä myös useita eettisiä haasteita: alaisia koskevat päätökset, odotusten ja vaatimusten yhteensovittaminen eri sidosryhmien välillä sekä organisaation taloudellisen edun huomioonottaminen vaativat johtajilta päätösten ja omien arvojen moniulotteista pohdintaa. (Kangas ym., 2010)University of Vaasa | Department of Management| Liisa Mäkelä 25.4.2012
 6. 6. Työhyvinvointi Työntekijän kyky suoriutua päivittäisistä työtehtävistään. Tähän kykyyn liittyvät henkilöön itseensä kohdistuvat ominaisuudet (fyysinen, henkinen ja sosiaalinen kunto) sekä työympäristöön ja – yhteisöön läheisesti kuuluvat tekijät. Kokonaishyvinvointiin katsotaan kuuluvan myös mm. perheeseen liittyvät asiat, muutokset elämässä, palkkaukseen ja työsopimukseen liittyvät seikat (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2005)University of Vaasa | Department of Management 25.4.2012| Liisa Mäkelä
 7. 7. Valmentava johtajuus Oppimista ja kehittymistä tukeva johtajuustyyliä kutsutaan usein valmentavaksi johtajuudeksi. Tärkeimpänä ytimenä on vuorovaikutus: kyseleminen, kuunteleminen, palaute, tavoitteista keskusteleminen, ohjaaminen, neuvominen ja valtuuttaminen.University of Vaasa | Department of Management | Liisa Mäkelä 25.4.2012
 8. 8. ESIMIES SUHDE ALAINENUniversity of Vaasa | Department of Management 25.4.2012| Liisa Mäkelä
 9. 9. • Esimiesten tulisi tarjota mahdollisuus jokaiselle alaiselle muodostaa tasapuoliseen vaihdantaan perustuva luottamuksellinen ja myönteinen työsuhde• Pitkällä tähtäimellä ”luottopelaajien” porukan laajentaminen on kannattavaaOsaamisen, hyvinvoinnin ja näiden kautta työyksiköntuloksellisuuden kannalta se, millaisia esimiehiä, alaisia ja esimies-alaissuhteita yksikössä on, ei ole yhdentekevää!University of Vaasa | Department of Management 25.4.2012| Liisa Mäkelä
 10. 10. ”yhteispeli sujuu" esimies-alaissuhteet "neutraalit" esimies-alaissuhteet Työtyytyväisyys ja erilaiset "kehittymistä kaipaavat" esimies- alaissuhteet esimies-alaissuhteet4,5 4,19 4,16 4 3,9 4,16 3,89 3,493,5 3,37 3,17 3,32 3 3,05 3 2,832,5 2,71 2 2 21,5 10,5 0 Pidän työstäni Minulla on työssäni Työyhteisöni ilmapiiri on Voin luottaa työtovereihini Käytössäni olevat työvälineet mahdollisuus kehittää itseäni hyvä vastaavat tehtävän asettamia vaatimuksia University of Vaasa | Department of Management
 11. 11. Tavoitteet työssä Tavoitteet ja tavoitteiden saavuttaminen ovat keskeisiä ihmisen kokemuksille työssä On osoitettu että tavoitteet, jotka ovat haastavia, mutta mahdollisia saavuttaa motivoivat ihmistä ja johtavat yhtälailla parempiin työsuorituksiin kuin vaikuttavat positiivisesti työhyvinvointiin Tavoitteita voi asettaa moni eri taho, sitä voi tehdä esimies, niistä voidaan asetta yhdessä muiden kanssa, niitä voidaan asettaa itselle ”Tee parhaasi” ei tuota parasta mahdollista lopputulosta, tarvitaan selkeämpi määritys odotetulle laadulleUniversity of Vaasa | Department of Management
 12. 12. Tavoitetietoisuus, suoriutuminen ja työhyvinvointi (Uotila, Viitala, Mäkelä & Tanskanen, 2011) Työhyvinvoinnin kannalta on tärkeää selkeästi viestiä tavoitteista jasiitä, mikä on toivottavaa toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi, myöstyösuorituksista saatava palaute avainasemassa University of Vaasa | Department of Management
 13. 13. Mitä esimiehet voisivat siis tehdä oman hyvinvointinsa kohentamiseksi? Hyvinvoinnin perusta on omasta kehosta huolehtiminen; liikunta, ruokailutottumukset ja riittävä lepo oman osaamisen ajantasaisuus vertaistuki stressinhallinta työ- ja yksityiselämän välinen dynamiikka palautuminen onnellisuus ja sen harjoitteluUniversity of Vaasa | Department of Management 25.4.2012| Liisa Mäkelä
 14. 14. KAUASKANTOISESTI AJATELTUNA, VAIN HYVINVOIVA ESIMIES VOI EDISTÄÄ TYÖYHTEISÖNSÄ KOKONAISVALTAISTA HYVINVOINNIN KASVUAUniversity of Vaasa | Department of Management 25.4.2012| Liisa Mäkelä

×