Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Johtaja 2012 seminaari - johtajuus 2015 - juha gröhn

909 views

Published on

Johtaja 2012 -seminaari - Johtajuus 2015 esitys, Juha Gröhn 24.4.2012

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Johtaja 2012 seminaari - johtajuus 2015 - juha gröhn

 1. 1. Johtajuus 2015 Johtaja 2012 24.4.2012
 2. 2. Aihepiirit• Markkinat ja toimintaympäristö pirstaloituvat - kuinka johtaminen pidetään kasassa?• Leadership – managemet arjessa• Johtajia Etelä-Pohjanmaalle ja -Pohjanmaalta2 24.4.2012 Juha Gröhn
 3. 3. Markkinat ja toimintaympäristö pirstaloituvat – kuinka pidät johtamisen kasassa?• Maailmanlaajuinen markkinoiden, ostovoiman ja - käyttäytymisen, investointien uudelleen jakautuminen - Kehityksen nopeus• Maailmankaupan vapautuminen - Maailma on mahdollisuuksia täynnä• Tiedon reaaliaikaisuus ja vapaus• Hyödykkeiden elinkaarten lyheneminen - Huippuinnovaatiot ”happanevat” käsiin nopeasti - Vanhat standardit vaativat uusia sovituksia jatkuvasti• Tulosodotukset• ….3 24.4.2012 Juha Gröhn
 4. 4. …johtaminen kasassa• Megatrendit: ympäristöasiat, vastuullisuus, työhyvinvointi, eettiset kysymykset, ”arvottomuus”• Johtajalla pitää olla näkemys siitä, mihin tavoiteolotilaan haluaa yrityksen/yhteisön/oman vastuualueensa toiminnan. Näkemys/visio voi olla aikaan sidottu - Iso kuva mitä ollaan tekemässä ja mihin mennään - Isoon kuvaan pitää palata jatkuvasti – niin helppoina kuin vähän vaikeampina aikoina• Johtaja tarvitsee ympärilleen ihmisiä, joilla on (suunnilleen) sama käsitys tavoitetilasta - ydinryhmä4 24.4.2012 Juha Gröhn
 5. 5. …johtaminen kasassa• Strategian avulla kuljetaan kohden tavoitetilaa - päätetään keinoista ja toimenpiteistä• Perinteinen jaksotettu strateginen suunnittelu on muuttumassa vaikeaksi ennustettavuuden heikentyessä – toinen koulukunta on siirtämässä suunnittelua jatkuvaksi toiminnaksi• Tavoitteet ja niitä tukevat hankkeet• Johtaja ei saa vetää itseään eikä porukoitaan jumiin. Loppuun ajetuilla porukoilla ei pärjää. - Yhteinen päämäärä ja olemisen tarkoitus rakentaa motivaation - Tekemisen vapaus ja vastuu - Työn ja levon suhde• Suorituksen arviointi-kehityskeskustelut ovat erittäin tärkeä osa johtamista5 24.4.2012 Juha Gröhn
 6. 6. …johtaminen kasassa• Visio• Ydinryhmä• Strategia• Kehityshankkeet• Tavoitekeskustelut• Mittaaminen• Joustava mielenlaatu – varaudu yllätyksiin6 24.4.2012 Juha Gröhn
 7. 7. Leader-Manager• Ääripäät (L/M) ovat ei optimaalisia olotiloja – tosiasiassa lähellä katastrofia• Johtajalla mallia -15 täytyy olla hallinnassa kumpikin osio• Tärkeää arjessa on olla aito – ei ole mitään ongelmaa siinä, että johtaja on manageriaalinen. Ongelma on, jos hän ei tunnista ominaisuuttaan ja sen seuraamuksia tietyissä johtamistilanteissa• Joustavuus johtamistilanteen mukaan• Väite: Suomalaisessa työelämässä ei ole riittävästi ”ohjaavaa” elementtiä. Uskotaan liikaa itseohjautuvuuteen7 24.4.2012 Juha Gröhn
 8. 8. Leader-Manager• Myymme ajatuksiamme, delegoimmekin, mutta on myös uskallettava vaatia ja sanottava, miten eletään ja ollaan• Organisaation kehittämisessä on a) arvioitava nykyinen suorituskyky ja osaaminen b) tulevaisuuden osaamistarpeet sekä välimatka nykyisen osaamisen ja tulevan välillä c) täytettävä havaittu aukko• Karkea jako: ongelmat, vahvat suorittajat, tulevaisuuden lupaukset, avaimet - Vahvat suorittajat tekevät perustyön – älä unohda heitä8 24.4.2012 Juha Gröhn
 9. 9. Johtajia E-P:lle ja E-P:ltä• 2020 – ylimmän tason johtajat ovat tällä hetkellä joko johtotehtävissä tai keskijohdon rooleissa. Joku voi olla lopettelemassa opiskelujaan - Opiskelut + 5-10 v• Tulosvastuutehtäviin pitää lähteä nuorena – kokeneempana et enää ehkä uskalla tai et osaa elää mittauksen kohteena - Näissä tehtävissä tulee myös henkilöjohtamisen koko kirjo käytyä läpi riittävän aikaisessa vaiheessa• Väite: E-P:n johtajat ovat pääsääntöisesti a) joko täällä syntyneitä b) ja/tai täällä opiskelleita - Ei poikkeuksellista millekään maakunnalle9 24.4.2012 Juha Gröhn
 10. 10. Johtajia E-P:lle ja E-P:ltä• Yrittäjyyden/johtajuuden häilyvä raja - Hyvä yrittäjä on myös hyvä johtaja - Hyvä (palkka)johtaja on ajattelutavaltaan yrittäjä• Koulutustarjonta! - Peruskoulutuksella ei niin valtaisaa merkitystä - Työssä oppii - Täydennys- ja jatkokoulutusta tarvitaan• E-P-taustaisia johtajia on paljon maailmalla - paluumuuttajissa on potentiaalia10 24.4.2012 Juha Gröhn
 11. 11. 2015 -• Hyvä ajat edessä Suomi/E-P – tulossa hyvää johtajapotentiaalia - Tulevat nuoret ovat perusominaisuuksiensa ja taustojensa osalta huomattavasti parempaa johtaja-ainesta kun meikäläiset -60-luvun lapset - Kansainvälinen maailmakuva - Kommunikaatiotaidot - Pelottomuus - Parempi koulutus – niin määrällinen kuin laadullinen - Menestymisen halu ja tottuminen kilpailuun - Motivaatio lähteä johtajan urapolulle?• Koulutetaan, kehitetään, annetaan mahdollisuuksia, vaaditaan ja myös palkitaan!11 24.4.2012 Juha Gröhn

×