SlideShare a Scribd company logo
1 of 31
Download to read offline
S. XIX
Carles Creus, Alessandro Sergio i Dídac Mas
Índex
◦ Presentació del tema
◦ Fris cronològic dels reis
◦ La guerra del francès
◦ Etapes del govern de Ferran VII
◦ La Restauració
◦ Quadre comparatiu entre Isabelins i Carlins
◦ Quadre comparatiu entre progressistes i conservadors
◦ Regnat d’Isabel II
◦ La primera república
◦ Desastre del 98’
PRESENTACIÓ DEL TEMA
Presentació
◦ El S.XIX s’inicia amb el Tractat de Fontainebleau pel qual les tropes napoleòniques
poden passar per tal de conquerir Portugal i un cop fet això les tropes es queden a
Espanya i conquereixen el territori, després d’un intent fallit de deixar governar a Ferran
VII sota les seves ordres, Napoleó anomena rei al seu germà Josep I.
◦ Cert temps després Espanya és reconquerida i pel tractat de Valençay les tropes de
Napoleó marxen d’Espanya. Es decideix establir una Constitució i obligar a Ferran VII a
complir-la, però ell no fa cas i governa Espanya de forma absolutista.

Josep I Bonaparte

Carles IV
Presentació
◦ Quan Ferran VII arriba al final de la seva vida, fa que mitjançant la Pragmàtica Sanció
Isabel II, que és la seva filla, pugui regnar, però mentrestant apareix la Regència de
María Cristina ja que Isabel és petita, que junt amb les guerres carlines es el període
més destacat de l’època.
◦ Amb 13 anys Isabel II comença a governar degut a una llei que va crear el general
Narváez per a que fos major d’edat. Després d’un temps de inestabilitat política es
crea la quarta constitució i s’exilia a la reina a França.

Ferran VII

Maria Cristina
Presentació
◦ Amb aquesta Constitució es tria un nou rei, Amadeu de Savoia, que només dura 4
anys i tot seguit es proclama la primera república. Després de la fallida de la primera
república es proclama rei a Alfons XII, fill d’Isabel. I el segle acaba amb la desfeta del
98’.
◦ Tots aquests canvis polítics són deguts a diversos cops d’Estat des de branques
moderades o progressistes del liberalisme.

Amadeu de Savoia

Alfons XII
REIS AL LLARG DEL SEGLE
Reis al llarg del segle
LA GUERRA DEL FRANCÈS
La guerra del francès
◦ Aquesta guerra està compresa entre 1808-1814. L’any anterior s’havia signat el Tractat
de Fontainebleau pel qual les tropes napoleòniques es podien assentar a Espanya i
amb l’ajut de les tropes natives conqueririen Portugal i se la repartirien, però les tropes
napoleòniques es van assentar on no estava acordat.
◦ Degut al descontent de la població causats per aquests fets es va produir el Motí
d’Aranjuez. Això es produeix al Març. Aquest motí acaba amb l’abdicació de Carles IV
en el seu fill Ferran VII, però com aquest no obeeix les ordres napoleòniques, el dirigent
francès anomena al seu germà Josep I rei.

Abdicació de Carles IV

Motí d’Aranjuez
La guerra del francès
◦ Després de la repressió a Espanya apareixen 2 bàndols els patriotes i els afrancesats.
Les batalles després d’aquesta repressió continuen sent guanyades pels francesos.
◦ Les tropes de Napoleó es van veure debilitades a causa d’alguns setges en diverses
ciutats com Saragossa, Girona o Tarragona. També algunes guerrilles, que eren tropes
formades ciutadans armats atacaven per tal de frenar a les tropes franceses.

Possessions de l’imperi napoleònic
La guerra del francès
◦ A l’any 1812 amb la batalla d’Arapiles es posa fi al domini napoleònic tant a la
península com al continent europeu, degut gracies al ajut del imperi britànic a
Espanya.
◦ Al 1813 es signa el Tractat de Valençay pel qual les tropes napoleòniques
abandonaran paulatinament la Península i al 1814 no queda cap soldat francès i la
guerra del francès es considera acabada.

Batalla d’Arapiles

Tractat de Valençay
ETAPES DEL GOVERN DE FERRAN VII
Etapes del govern de Ferran VII
◦ Va començar a governar en un curt període durant la guerra del francès, ja que
Napoleó creia que el podia utilitzar com esquer per a dominar la Península; però com
no va ser així va desaparèixer del govern.
◦ Amb el Tractat de Valençay (1813), torna a manar de forma absolutista tot i que les
Corts havien acordat la Primera Constitució, a la que havia de fer cas.

Primera Constitució

Corts de Cadis
Etapes del govern de Ferran VII
◦ Això va ser així fins 1820, on el general Rafael de Riego va fer un aixecament i durant
tres anys va governar de forma liberal, va restablir la Primera Constitució entre altres
mesures. Però, al 1823 al Congrés de Viena es va acordar que els Cent Mil Fills de Sant
Lluís entressin a Espanya per tal de restaurar l’Antic Règim.
◦ Després del retorn de l’Antic Règim entrem en l'època Ominosa. En aquest període de
10 anys, el rei es casa amb Maria Cristina de Nàpols i té la seva primera i única filla. Al
1830 el rei publica la Pragmàtica Sanció i Isabel, pot accedir al tro.

Maria Cristina

Isabel II
LA RESTAURACIÓ
La Restauració
◦ El mateix any que Ferran VII torna al tro, declara il·legal la Constitució i torna a regnar
de forma absolutista. Després de la tornada de Carles al tro hi ha una forta persecució
dels afrancesats.
◦ Al llarg d’aquest temps hi va haver diverses revoltes liberals, però totes van ser
sufocades amb èxit excepte la del coronel Rafael de Riego, que va establir l’antiga
Constitució i durant 3 anys va regnar segons el model liberal.

Rafael de Riego

Les Corts durant el Trienni Liberal
La Restauració
◦ Al 1823 al Congrés de Viena s’acorda que els Cent Mil fills de Sant Lluis es dirigeixen
cap a Espanya per tal d’ajudar al rei Ferran VII a restaurar el sistema absolutista.
◦ Els Cent mil fills de Sant Lluis era un exèrcit format per soldats dels països que ajudaven
a la Santa Aliança a mantenir l’Antic Règim a tota Europa, aquest exèrcit va entrar a
Espanta amb molta facilitat i sense gaires problemes van restablir el govern de Ferran
VII.

Els Cent Mil fills de Sant Lluís

Alliberament de Ferran VII
ISABELINS I CARLINS
Quadre comparatiu entre Isabelins i
Carlins
Carlins

Isabelins

Absolutistes
Societat estamentària
Antic Règim
L’església pertanyia als privilegiats

Liberals
Ascens de la burgesia
Industrialització
Modernització social
MODERATS I PROGRESSISTES
Quadre comparatiu entre progressistes i
conservadors
Característiques
Ajut del poble
Forma de govern
Poder executiu

Moderats
Progressistes
Alta burgesia i alguns alts càrrecs Baixa burgesia i alguns altres alts
militars
càrrecs militars
Monarquia Constitucional
Monarquia Constitucional

Religió

L’exerceix la corona mitjançant L’exerceix la Corona i el seu
el seu govern
govern, sota el control de les
Corts
Compartit entre les corts i la Les Corts principalment
corona
L’Estat manté a l’església
Llibertat religiosa

Poder local

Alcaldes escollits pels governs

Alcaldes escollits pels pobles

Anys de govern

1844-1854 1868-1874

1820-1823 1833-1844 1854-1856

Líders

Narváez, Serrano, Prim

Rafael de Riego, Mendizabal,
Espartero, O’Donnell

Poder legislatiu
REGNAT D’ISABEL II
Regnat d’Isabel II
◦ Durant el regnat d'Isabel II (1833-1868) es construeix l'Estat liberal a Espanya. Després
de l'estira i arronsa entre liberals i absolutistes durant el regnat de Ferran VII, el conflicte
dinàstic que va donar lloc al carlisme va afavorir el pas de l'absolutisme al liberalisme.
El carlisme representava la voluntat conservadora, la ideologia absolutista.
◦ Davant les aspiracions dels carlins, a la regent Maria Cristina no li va quedar altre
remei, si volia mantenir el tro per a la seva filla Isabel, que ajudar-se dels liberals,
facilitant d'aquesta manera l'accés al poder d'aquests. Serà el gran pas per a dur-se a
terme la revolució liberal a Espanya.

Soldats Carlistes

Primera guerra carlina
Regnat d’Isabel II
◦ Al llarg del regnat d’Isabel II hi ha hagut diversos cops d’Estat de les diferents branques
del liberalisme. Cada cop d’Estat és reconegut per una època les quals són:
 El Triomf Liberal (1833-1844): Governat per Mendizabal (progressista), però després de
la dimissió d’aquest va fer que Maria Cristina anomenés a Espartero (moderat) nou
cap de govern. Però el general Espartero s’exilia i comença una nova etapa.
 La dècada moderada (1844-1854): En aquesta època va manar principalment el
general Narváez, en la qual es va crear una nova Constitució que establia una gran
importància de la monarquia principalment. Aquesta època va acabar amb
l’aixecament dels generals Dulce i O’Donnell.

Mendizabal, Espartero i Narváez respectivament
Regnat d’Isabel II
◦ Les èpoques restants del regnat d’Isabel II:
 El Bienni Progressista (1854-1856): En aquest període van governar Espartero (moderat)
i O’Donnell (progressista), en aquest període es van aprovar diverses lleis prou
importants; les quals eren la desamortització general, la llei de ferrocarrils, que va
construir una xarxa ferroviària a Espanya i la llei bancària. Però degut a la crisi
econòmica principalment la reina va destituir a Espartero i va entregar el
comandament d’Espanya a O’Donnell.
 Al següent període (1856-1866) els generals Narváez i O’Donnell es van alternar el
poder tot i que sense aconseguir solució per a la crisi. Finalment hi va haver un
aixecament i es va instaurar la Primera República.

O’Donnell

Llei de ferrocarrils
LA PRIMERA REPÚBLICA
La Primera República
◦ La primera república té una durada d’un any. L’actual rei de 1873 Amadeu de Savoia
decidí abdicar degut a les fortes pressions que rebia, entre d’altres del poble espanyol.
Després d’aquest fet les Corts van proclamar la primera república.
◦ La primera república es veia afectada per diversos conflictes:
La primera guerra de Cuba

Aixecaments a favor de la república federalista, degut als dos bàndols republicans (
unitaris i federals)
◦ La Primera República es va mantenir fins el Cop d’Estat del General Pavía.

Pavía

Primera guerra de Cuba
DESASTRE DEL 98’
Desastre del 98’
◦ El Desastre del 98 és la pèrdua de les últimes colònies espanyoles al continent americà,
Cuba i Filipines. Espanya posseïa gran part d’Amèrica. Poc a poc aquestes colònies es
van anar independitzant.
◦ Molts soldats espanyols que estaven a Amèrica van tornar a Espanya per ajudar en la
Guerra del Francès i en aquests anys els natius americans van aprofitar per guanyar
batalles, junt amb l’exèrcit americà, contra els pocs soldats espanyols que quedaven
al continent.

Independència dels països que pertanyien a Espanya.
Desastre del 98’
◦ Degut a la pèrdua de totes aquestes colònies va provocar que Espanya es quedés
com un país pobre i no industrialitzat. El territori espanyol va acabar sent la
Península, les Canàries i Nova Guinea.

http://www.youtube.com/watch?v=yaGD5TZjaOY

More Related Content

What's hot

Les guerres carlines
Les guerres carlinesLes guerres carlines
Les guerres carlinesbenienge
 
U 4. Espanya i Catalunya al segle XIX.
U 4. Espanya i Catalunya al segle XIX.U 4. Espanya i Catalunya al segle XIX.
U 4. Espanya i Catalunya al segle XIX.Jordi1492
 
T1 l'espanya del segle xviii
T1  l'espanya del segle xviiiT1  l'espanya del segle xviii
T1 l'espanya del segle xviiixabiapi
 
Resum segle xix xx
Resum segle xix xxResum segle xix xx
Resum segle xix xxbenienge
 
La regencia de espartero
La regencia de esparteroLa regencia de espartero
La regencia de esparterobenienge
 
Història Segle XIX
Història Segle XIXHistòria Segle XIX
Història Segle XIXRosa Cerdà
 
LA CONSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN LIBERAL EN ESPAÑA (S. XIX). Primera parte.Espanya...
LA CONSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN LIBERAL EN ESPAÑA (S. XIX). Primera parte.Espanya...LA CONSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN LIBERAL EN ESPAÑA (S. XIX). Primera parte.Espanya...
LA CONSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN LIBERAL EN ESPAÑA (S. XIX). Primera parte.Espanya...Tomás Pérez Molina
 
la crisi de l’antic règim (1788-1833)
la crisi de l’antic règim (1788-1833)la crisi de l’antic règim (1788-1833)
la crisi de l’antic règim (1788-1833)Vicent Puig i Gascó
 
La crisi de l´antic règim
La crisi de l´antic règimLa crisi de l´antic règim
La crisi de l´antic règimahidalg_04
 
T2 el final de l antic regim
T2 el final de l antic regimT2 el final de l antic regim
T2 el final de l antic regimxabiapi
 
El reinado de isabel ii
El reinado de isabel iiEl reinado de isabel ii
El reinado de isabel iibenienge
 
Els Borbons D Espanya
Els Borbons D EspanyaEls Borbons D Espanya
Els Borbons D Espanyallucpc
 
LA CRISI DE L’ANTIC RÈGIM
LA CRISI DE L’ANTIC RÈGIMLA CRISI DE L’ANTIC RÈGIM
LA CRISI DE L’ANTIC RÈGIMhistgeo345
 
Tema 4. El segle XVIII: El reformisme dels primers Borbó (1700 - 1788)
Tema 4. El segle XVIII: El reformisme dels primers Borbó (1700 - 1788)Tema 4. El segle XVIII: El reformisme dels primers Borbó (1700 - 1788)
Tema 4. El segle XVIII: El reformisme dels primers Borbó (1700 - 1788)Historiaespanya
 
T7 primera guerra mundial i la revolucio russa
T7  primera guerra mundial i la revolucio russaT7  primera guerra mundial i la revolucio russa
T7 primera guerra mundial i la revolucio russaxabiapi
 

What's hot (20)

Les guerres carlines
Les guerres carlinesLes guerres carlines
Les guerres carlines
 
DÈCADA OMINOSA
DÈCADA OMINOSADÈCADA OMINOSA
DÈCADA OMINOSA
 
U 4. Espanya i Catalunya al segle XIX.
U 4. Espanya i Catalunya al segle XIX.U 4. Espanya i Catalunya al segle XIX.
U 4. Espanya i Catalunya al segle XIX.
 
Construcció estat libera ll 2013
Construcció estat libera ll 2013Construcció estat libera ll 2013
Construcció estat libera ll 2013
 
T1 l'espanya del segle xviii
T1  l'espanya del segle xviiiT1  l'espanya del segle xviii
T1 l'espanya del segle xviii
 
Jorge Batista
Jorge Batista Jorge Batista
Jorge Batista
 
Resum segle xix xx
Resum segle xix xxResum segle xix xx
Resum segle xix xx
 
La regencia de espartero
La regencia de esparteroLa regencia de espartero
La regencia de espartero
 
Història Segle XIX
Història Segle XIXHistòria Segle XIX
Història Segle XIX
 
LA CONSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN LIBERAL EN ESPAÑA (S. XIX). Primera parte.Espanya...
LA CONSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN LIBERAL EN ESPAÑA (S. XIX). Primera parte.Espanya...LA CONSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN LIBERAL EN ESPAÑA (S. XIX). Primera parte.Espanya...
LA CONSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN LIBERAL EN ESPAÑA (S. XIX). Primera parte.Espanya...
 
la crisi de l’antic règim (1788-1833)
la crisi de l’antic règim (1788-1833)la crisi de l’antic règim (1788-1833)
la crisi de l’antic règim (1788-1833)
 
La crisi de l´antic règim
La crisi de l´antic règimLa crisi de l´antic règim
La crisi de l´antic règim
 
T2 el final de l antic regim
T2 el final de l antic regimT2 el final de l antic regim
T2 el final de l antic regim
 
El reinado de isabel ii
El reinado de isabel iiEl reinado de isabel ii
El reinado de isabel ii
 
Tema 15 Repàs L'edat Contemporànea
Tema 15 Repàs L'edat ContemporàneaTema 15 Repàs L'edat Contemporànea
Tema 15 Repàs L'edat Contemporànea
 
Els Borbons D Espanya
Els Borbons D EspanyaEls Borbons D Espanya
Els Borbons D Espanya
 
LA CRISI DE L’ANTIC RÈGIM
LA CRISI DE L’ANTIC RÈGIMLA CRISI DE L’ANTIC RÈGIM
LA CRISI DE L’ANTIC RÈGIM
 
Guerra de Successió
Guerra de SuccessióGuerra de Successió
Guerra de Successió
 
Tema 4. El segle XVIII: El reformisme dels primers Borbó (1700 - 1788)
Tema 4. El segle XVIII: El reformisme dels primers Borbó (1700 - 1788)Tema 4. El segle XVIII: El reformisme dels primers Borbó (1700 - 1788)
Tema 4. El segle XVIII: El reformisme dels primers Borbó (1700 - 1788)
 
T7 primera guerra mundial i la revolucio russa
T7  primera guerra mundial i la revolucio russaT7  primera guerra mundial i la revolucio russa
T7 primera guerra mundial i la revolucio russa
 

Viewers also liked

Reuniones con padres de famila grado 3.1
Reuniones con padres de famila grado 3.1Reuniones con padres de famila grado 3.1
Reuniones con padres de famila grado 3.1martha calderon
 
Presentation for science poster
Presentation for science posterPresentation for science poster
Presentation for science posterterryfdadesign
 
Social Innovation Camp Toolkit
Social Innovation Camp ToolkitSocial Innovation Camp Toolkit
Social Innovation Camp ToolkitGeorge Hodge
 
Gebeurtenis Jorne Meers
Gebeurtenis Jorne MeersGebeurtenis Jorne Meers
Gebeurtenis Jorne MeersJornemeers
 
22 reasons to add video to your marketing mix
22 reasons to add video to your marketing mix22 reasons to add video to your marketing mix
22 reasons to add video to your marketing mixHPS Group
 
China rfid industry market forecast and investment strategy planning report, ...
China rfid industry market forecast and investment strategy planning report, ...China rfid industry market forecast and investment strategy planning report, ...
China rfid industry market forecast and investment strategy planning report, ...Qianzhan Intelligence
 
I Guanciali: la scelta
I Guanciali: la sceltaI Guanciali: la scelta
I Guanciali: la sceltaDorelan
 
Race and poverty in the us
Race and poverty in the usRace and poverty in the us
Race and poverty in the usEPA_DMA_14
 
China investment attracting pattern and regional promotion planning report, 2...
China investment attracting pattern and regional promotion planning report, 2...China investment attracting pattern and regional promotion planning report, 2...
China investment attracting pattern and regional promotion planning report, 2...Qianzhan Intelligence
 
China modern agriculture business model and industrial chain investment strat...
China modern agriculture business model and industrial chain investment strat...China modern agriculture business model and industrial chain investment strat...
China modern agriculture business model and industrial chain investment strat...Qianzhan Intelligence
 
China desulfurization equipment industry market research and investment forec...
China desulfurization equipment industry market research and investment forec...China desulfurization equipment industry market research and investment forec...
China desulfurization equipment industry market research and investment forec...Qianzhan Intelligence
 

Viewers also liked (16)

Problem 3
Problem 3Problem 3
Problem 3
 
Reuniones con padres de famila grado 3.1
Reuniones con padres de famila grado 3.1Reuniones con padres de famila grado 3.1
Reuniones con padres de famila grado 3.1
 
Presentation for science poster
Presentation for science posterPresentation for science poster
Presentation for science poster
 
Social Innovation Camp Toolkit
Social Innovation Camp ToolkitSocial Innovation Camp Toolkit
Social Innovation Camp Toolkit
 
Japanese Ceramics
Japanese CeramicsJapanese Ceramics
Japanese Ceramics
 
Gebeurtenis Jorne Meers
Gebeurtenis Jorne MeersGebeurtenis Jorne Meers
Gebeurtenis Jorne Meers
 
22 reasons to add video to your marketing mix
22 reasons to add video to your marketing mix22 reasons to add video to your marketing mix
22 reasons to add video to your marketing mix
 
China rfid industry market forecast and investment strategy planning report, ...
China rfid industry market forecast and investment strategy planning report, ...China rfid industry market forecast and investment strategy planning report, ...
China rfid industry market forecast and investment strategy planning report, ...
 
Lluirona_CarolaP.Badua
Lluirona_CarolaP.BaduaLluirona_CarolaP.Badua
Lluirona_CarolaP.Badua
 
Ache flavonoides
Ache flavonoidesAche flavonoides
Ache flavonoides
 
I Guanciali: la scelta
I Guanciali: la sceltaI Guanciali: la scelta
I Guanciali: la scelta
 
Race and poverty in the us
Race and poverty in the usRace and poverty in the us
Race and poverty in the us
 
China investment attracting pattern and regional promotion planning report, 2...
China investment attracting pattern and regional promotion planning report, 2...China investment attracting pattern and regional promotion planning report, 2...
China investment attracting pattern and regional promotion planning report, 2...
 
China modern agriculture business model and industrial chain investment strat...
China modern agriculture business model and industrial chain investment strat...China modern agriculture business model and industrial chain investment strat...
China modern agriculture business model and industrial chain investment strat...
 
Jay Madhok
Jay MadhokJay Madhok
Jay Madhok
 
China desulfurization equipment industry market research and investment forec...
China desulfurization equipment industry market research and investment forec...China desulfurization equipment industry market research and investment forec...
China desulfurization equipment industry market research and investment forec...
 

Similar to S.XIX a Espanya

T5 l'espanya del segle xix
T5  l'espanya del segle xixT5  l'espanya del segle xix
T5 l'espanya del segle xixxabiapi
 
01 crisi antic-regim_v2
01 crisi antic-regim_v201 crisi antic-regim_v2
01 crisi antic-regim_v2Luis D
 
Unitat 4. la construcció d'un règim liberal a catalunya i espanya
Unitat 4. la construcció d'un règim liberal a catalunya i espanyaUnitat 4. la construcció d'un règim liberal a catalunya i espanya
Unitat 4. la construcció d'un règim liberal a catalunya i espanyaJulia Valera
 
El segle XIX a Catalunya i Espanya
El segle XIX a Catalunya i Espanya El segle XIX a Catalunya i Espanya
El segle XIX a Catalunya i Espanya David Sancho
 
Les revolucions burgeses
Les revolucions burgesesLes revolucions burgeses
Les revolucions burgeseskikolokiko
 
01 5 crisi antic regim 1788 1833 ferran vii absolutisme
01 5 crisi antic regim 1788 1833 ferran vii absolutisme01 5 crisi antic regim 1788 1833 ferran vii absolutisme
01 5 crisi antic regim 1788 1833 ferran vii absolutismeRoderic Ortiz Gisbert
 
Guerra de la independència
Guerra de la independènciaGuerra de la independència
Guerra de la independènciapascupascu
 
U 4-espanya al s.xix
U 4-espanya al s.xixU 4-espanya al s.xix
U 4-espanya al s.xixmolives3
 
Presentació espanya contemporànea
Presentació espanya contemporàneaPresentació espanya contemporànea
Presentació espanya contemporàneaeduardriudavets
 
Lacrisidelanticregim
LacrisidelanticregimLacrisidelanticregim
LacrisidelanticregimEduard Costa
 
Unitat 2. la crisi de l'antic règim (1788 1833)
Unitat 2. la crisi de l'antic règim (1788 1833)Unitat 2. la crisi de l'antic règim (1788 1833)
Unitat 2. la crisi de l'antic règim (1788 1833)Julia Valera
 
Tema 5 cat i esp segles xviii i xix
Tema 5 cat i esp segles xviii i xixTema 5 cat i esp segles xviii i xix
Tema 5 cat i esp segles xviii i xixTxeli
 
Origen i desenvolupament de l'autogovern valencià des de 1238 fins 2006
Origen i desenvolupament de l'autogovern valencià des de 1238 fins 2006Origen i desenvolupament de l'autogovern valencià des de 1238 fins 2006
Origen i desenvolupament de l'autogovern valencià des de 1238 fins 2006Pauhistoria
 

Similar to S.XIX a Espanya (20)

T5 l'espanya del segle xix
T5  l'espanya del segle xixT5  l'espanya del segle xix
T5 l'espanya del segle xix
 
01 crisi antic-regim_v2
01 crisi antic-regim_v201 crisi antic-regim_v2
01 crisi antic-regim_v2
 
Tema 5 espanya al segle xix
Tema 5 espanya al segle xixTema 5 espanya al segle xix
Tema 5 espanya al segle xix
 
Unitat 4. la construcció d'un règim liberal a catalunya i espanya
Unitat 4. la construcció d'un règim liberal a catalunya i espanyaUnitat 4. la construcció d'un règim liberal a catalunya i espanya
Unitat 4. la construcció d'un règim liberal a catalunya i espanya
 
Carlesiv
CarlesivCarlesiv
Carlesiv
 
Tema 4
Tema 4Tema 4
Tema 4
 
1808.pdf
1808.pdf1808.pdf
1808.pdf
 
El segle XIX a Catalunya i Espanya
El segle XIX a Catalunya i Espanya El segle XIX a Catalunya i Espanya
El segle XIX a Catalunya i Espanya
 
Les revolucions burgeses
Les revolucions burgesesLes revolucions burgeses
Les revolucions burgeses
 
01 5 crisi antic regim 1788 1833 ferran vii absolutisme
01 5 crisi antic regim 1788 1833 ferran vii absolutisme01 5 crisi antic regim 1788 1833 ferran vii absolutisme
01 5 crisi antic regim 1788 1833 ferran vii absolutisme
 
Guerra de la independència
Guerra de la independènciaGuerra de la independència
Guerra de la independència
 
Trienni liberal
Trienni liberalTrienni liberal
Trienni liberal
 
U 4-espanya al s.xix
U 4-espanya al s.xixU 4-espanya al s.xix
U 4-espanya al s.xix
 
Unitat 2. Les revolucions liberals
Unitat 2. Les revolucions liberalsUnitat 2. Les revolucions liberals
Unitat 2. Les revolucions liberals
 
Presentació espanya contemporànea
Presentació espanya contemporàneaPresentació espanya contemporànea
Presentació espanya contemporànea
 
Lacrisidelanticregim
LacrisidelanticregimLacrisidelanticregim
Lacrisidelanticregim
 
Revolucio liberal
Revolucio liberal Revolucio liberal
Revolucio liberal
 
Unitat 2. la crisi de l'antic règim (1788 1833)
Unitat 2. la crisi de l'antic règim (1788 1833)Unitat 2. la crisi de l'antic règim (1788 1833)
Unitat 2. la crisi de l'antic règim (1788 1833)
 
Tema 5 cat i esp segles xviii i xix
Tema 5 cat i esp segles xviii i xixTema 5 cat i esp segles xviii i xix
Tema 5 cat i esp segles xviii i xix
 
Origen i desenvolupament de l'autogovern valencià des de 1238 fins 2006
Origen i desenvolupament de l'autogovern valencià des de 1238 fins 2006Origen i desenvolupament de l'autogovern valencià des de 1238 fins 2006
Origen i desenvolupament de l'autogovern valencià des de 1238 fins 2006
 

Recently uploaded

presentació treball i energia 1 Batx.pptx
presentació treball i energia 1 Batx.pptxpresentació treball i energia 1 Batx.pptx
presentació treball i energia 1 Batx.pptxcarleslucmeta
 
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓLasilviatecno
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxRosabel UA
 
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfErnest Lluch
 
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfErnest Lluch
 
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfErnest Lluch
 

Recently uploaded (7)

presentació treball i energia 1 Batx.pptx
presentació treball i energia 1 Batx.pptxpresentació treball i energia 1 Batx.pptx
presentació treball i energia 1 Batx.pptx
 
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
 
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
 
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
 
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdfDíptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
 
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
 

S.XIX a Espanya

 • 1. S. XIX Carles Creus, Alessandro Sergio i Dídac Mas
 • 2. Índex ◦ Presentació del tema ◦ Fris cronològic dels reis ◦ La guerra del francès ◦ Etapes del govern de Ferran VII ◦ La Restauració ◦ Quadre comparatiu entre Isabelins i Carlins ◦ Quadre comparatiu entre progressistes i conservadors ◦ Regnat d’Isabel II ◦ La primera república ◦ Desastre del 98’
 • 4. Presentació ◦ El S.XIX s’inicia amb el Tractat de Fontainebleau pel qual les tropes napoleòniques poden passar per tal de conquerir Portugal i un cop fet això les tropes es queden a Espanya i conquereixen el territori, després d’un intent fallit de deixar governar a Ferran VII sota les seves ordres, Napoleó anomena rei al seu germà Josep I. ◦ Cert temps després Espanya és reconquerida i pel tractat de Valençay les tropes de Napoleó marxen d’Espanya. Es decideix establir una Constitució i obligar a Ferran VII a complir-la, però ell no fa cas i governa Espanya de forma absolutista. Josep I Bonaparte Carles IV
 • 5. Presentació ◦ Quan Ferran VII arriba al final de la seva vida, fa que mitjançant la Pragmàtica Sanció Isabel II, que és la seva filla, pugui regnar, però mentrestant apareix la Regència de María Cristina ja que Isabel és petita, que junt amb les guerres carlines es el període més destacat de l’època. ◦ Amb 13 anys Isabel II comença a governar degut a una llei que va crear el general Narváez per a que fos major d’edat. Després d’un temps de inestabilitat política es crea la quarta constitució i s’exilia a la reina a França. Ferran VII Maria Cristina
 • 6. Presentació ◦ Amb aquesta Constitució es tria un nou rei, Amadeu de Savoia, que només dura 4 anys i tot seguit es proclama la primera república. Després de la fallida de la primera república es proclama rei a Alfons XII, fill d’Isabel. I el segle acaba amb la desfeta del 98’. ◦ Tots aquests canvis polítics són deguts a diversos cops d’Estat des de branques moderades o progressistes del liberalisme. Amadeu de Savoia Alfons XII
 • 7. REIS AL LLARG DEL SEGLE
 • 8. Reis al llarg del segle
 • 9. LA GUERRA DEL FRANCÈS
 • 10. La guerra del francès ◦ Aquesta guerra està compresa entre 1808-1814. L’any anterior s’havia signat el Tractat de Fontainebleau pel qual les tropes napoleòniques es podien assentar a Espanya i amb l’ajut de les tropes natives conqueririen Portugal i se la repartirien, però les tropes napoleòniques es van assentar on no estava acordat. ◦ Degut al descontent de la població causats per aquests fets es va produir el Motí d’Aranjuez. Això es produeix al Març. Aquest motí acaba amb l’abdicació de Carles IV en el seu fill Ferran VII, però com aquest no obeeix les ordres napoleòniques, el dirigent francès anomena al seu germà Josep I rei. Abdicació de Carles IV Motí d’Aranjuez
 • 11. La guerra del francès ◦ Després de la repressió a Espanya apareixen 2 bàndols els patriotes i els afrancesats. Les batalles després d’aquesta repressió continuen sent guanyades pels francesos. ◦ Les tropes de Napoleó es van veure debilitades a causa d’alguns setges en diverses ciutats com Saragossa, Girona o Tarragona. També algunes guerrilles, que eren tropes formades ciutadans armats atacaven per tal de frenar a les tropes franceses. Possessions de l’imperi napoleònic
 • 12. La guerra del francès ◦ A l’any 1812 amb la batalla d’Arapiles es posa fi al domini napoleònic tant a la península com al continent europeu, degut gracies al ajut del imperi britànic a Espanya. ◦ Al 1813 es signa el Tractat de Valençay pel qual les tropes napoleòniques abandonaran paulatinament la Península i al 1814 no queda cap soldat francès i la guerra del francès es considera acabada. Batalla d’Arapiles Tractat de Valençay
 • 13. ETAPES DEL GOVERN DE FERRAN VII
 • 14. Etapes del govern de Ferran VII ◦ Va començar a governar en un curt període durant la guerra del francès, ja que Napoleó creia que el podia utilitzar com esquer per a dominar la Península; però com no va ser així va desaparèixer del govern. ◦ Amb el Tractat de Valençay (1813), torna a manar de forma absolutista tot i que les Corts havien acordat la Primera Constitució, a la que havia de fer cas. Primera Constitució Corts de Cadis
 • 15. Etapes del govern de Ferran VII ◦ Això va ser així fins 1820, on el general Rafael de Riego va fer un aixecament i durant tres anys va governar de forma liberal, va restablir la Primera Constitució entre altres mesures. Però, al 1823 al Congrés de Viena es va acordar que els Cent Mil Fills de Sant Lluís entressin a Espanya per tal de restaurar l’Antic Règim. ◦ Després del retorn de l’Antic Règim entrem en l'època Ominosa. En aquest període de 10 anys, el rei es casa amb Maria Cristina de Nàpols i té la seva primera i única filla. Al 1830 el rei publica la Pragmàtica Sanció i Isabel, pot accedir al tro. Maria Cristina Isabel II
 • 17. La Restauració ◦ El mateix any que Ferran VII torna al tro, declara il·legal la Constitució i torna a regnar de forma absolutista. Després de la tornada de Carles al tro hi ha una forta persecució dels afrancesats. ◦ Al llarg d’aquest temps hi va haver diverses revoltes liberals, però totes van ser sufocades amb èxit excepte la del coronel Rafael de Riego, que va establir l’antiga Constitució i durant 3 anys va regnar segons el model liberal. Rafael de Riego Les Corts durant el Trienni Liberal
 • 18. La Restauració ◦ Al 1823 al Congrés de Viena s’acorda que els Cent Mil fills de Sant Lluis es dirigeixen cap a Espanya per tal d’ajudar al rei Ferran VII a restaurar el sistema absolutista. ◦ Els Cent mil fills de Sant Lluis era un exèrcit format per soldats dels països que ajudaven a la Santa Aliança a mantenir l’Antic Règim a tota Europa, aquest exèrcit va entrar a Espanta amb molta facilitat i sense gaires problemes van restablir el govern de Ferran VII. Els Cent Mil fills de Sant Lluís Alliberament de Ferran VII
 • 20. Quadre comparatiu entre Isabelins i Carlins Carlins Isabelins Absolutistes Societat estamentària Antic Règim L’església pertanyia als privilegiats Liberals Ascens de la burgesia Industrialització Modernització social
 • 22. Quadre comparatiu entre progressistes i conservadors Característiques Ajut del poble Forma de govern Poder executiu Moderats Progressistes Alta burgesia i alguns alts càrrecs Baixa burgesia i alguns altres alts militars càrrecs militars Monarquia Constitucional Monarquia Constitucional Religió L’exerceix la corona mitjançant L’exerceix la Corona i el seu el seu govern govern, sota el control de les Corts Compartit entre les corts i la Les Corts principalment corona L’Estat manté a l’església Llibertat religiosa Poder local Alcaldes escollits pels governs Alcaldes escollits pels pobles Anys de govern 1844-1854 1868-1874 1820-1823 1833-1844 1854-1856 Líders Narváez, Serrano, Prim Rafael de Riego, Mendizabal, Espartero, O’Donnell Poder legislatiu
 • 24. Regnat d’Isabel II ◦ Durant el regnat d'Isabel II (1833-1868) es construeix l'Estat liberal a Espanya. Després de l'estira i arronsa entre liberals i absolutistes durant el regnat de Ferran VII, el conflicte dinàstic que va donar lloc al carlisme va afavorir el pas de l'absolutisme al liberalisme. El carlisme representava la voluntat conservadora, la ideologia absolutista. ◦ Davant les aspiracions dels carlins, a la regent Maria Cristina no li va quedar altre remei, si volia mantenir el tro per a la seva filla Isabel, que ajudar-se dels liberals, facilitant d'aquesta manera l'accés al poder d'aquests. Serà el gran pas per a dur-se a terme la revolució liberal a Espanya. Soldats Carlistes Primera guerra carlina
 • 25. Regnat d’Isabel II ◦ Al llarg del regnat d’Isabel II hi ha hagut diversos cops d’Estat de les diferents branques del liberalisme. Cada cop d’Estat és reconegut per una època les quals són:  El Triomf Liberal (1833-1844): Governat per Mendizabal (progressista), però després de la dimissió d’aquest va fer que Maria Cristina anomenés a Espartero (moderat) nou cap de govern. Però el general Espartero s’exilia i comença una nova etapa.  La dècada moderada (1844-1854): En aquesta època va manar principalment el general Narváez, en la qual es va crear una nova Constitució que establia una gran importància de la monarquia principalment. Aquesta època va acabar amb l’aixecament dels generals Dulce i O’Donnell. Mendizabal, Espartero i Narváez respectivament
 • 26. Regnat d’Isabel II ◦ Les èpoques restants del regnat d’Isabel II:  El Bienni Progressista (1854-1856): En aquest període van governar Espartero (moderat) i O’Donnell (progressista), en aquest període es van aprovar diverses lleis prou importants; les quals eren la desamortització general, la llei de ferrocarrils, que va construir una xarxa ferroviària a Espanya i la llei bancària. Però degut a la crisi econòmica principalment la reina va destituir a Espartero i va entregar el comandament d’Espanya a O’Donnell.  Al següent període (1856-1866) els generals Narváez i O’Donnell es van alternar el poder tot i que sense aconseguir solució per a la crisi. Finalment hi va haver un aixecament i es va instaurar la Primera República. O’Donnell Llei de ferrocarrils
 • 28. La Primera República ◦ La primera república té una durada d’un any. L’actual rei de 1873 Amadeu de Savoia decidí abdicar degut a les fortes pressions que rebia, entre d’altres del poble espanyol. Després d’aquest fet les Corts van proclamar la primera república. ◦ La primera república es veia afectada per diversos conflictes: La primera guerra de Cuba Aixecaments a favor de la república federalista, degut als dos bàndols republicans ( unitaris i federals) ◦ La Primera República es va mantenir fins el Cop d’Estat del General Pavía. Pavía Primera guerra de Cuba
 • 30. Desastre del 98’ ◦ El Desastre del 98 és la pèrdua de les últimes colònies espanyoles al continent americà, Cuba i Filipines. Espanya posseïa gran part d’Amèrica. Poc a poc aquestes colònies es van anar independitzant. ◦ Molts soldats espanyols que estaven a Amèrica van tornar a Espanya per ajudar en la Guerra del Francès i en aquests anys els natius americans van aprofitar per guanyar batalles, junt amb l’exèrcit americà, contra els pocs soldats espanyols que quedaven al continent. Independència dels països que pertanyien a Espanya.
 • 31. Desastre del 98’ ◦ Degut a la pèrdua de totes aquestes colònies va provocar que Espanya es quedés com un país pobre i no industrialitzat. El territori espanyol va acabar sent la Península, les Canàries i Nova Guinea. http://www.youtube.com/watch?v=yaGD5TZjaOY