Kształtowanie kultury informacyjnej w szkolnictwie wyższym Sabina Cisek, Maria Próchnicka Instytut Informacji Naukowej i ...
Spis treści <ul><li>Wstęp </li></ul><ul><ul><li>pojęcie Information Literacy /kultury informacyjnej </li></ul></ul><u...
Wstęp <ul><li>-  pojęcie Information Literacy /kultury informacyjnej </li></ul><ul><li>- znaczenie Information Liter...
Terminologia  <ul><li>W tym referacie – termin „kultura informacyjna ” jest polskim odpowiednikiem angielskiego Informat...
Pojęcie Information Literacy / kultury informacyjnej – ogólnie  <ul><li>Information Literacy może być rozumiane jako: ...
Co to jest Information Literacy (w perspektywach 2 i 3)  – jedne z najczęściej cytowanych sformułowań – ALA 1989 i wspó...
Information Literacy w społeczeństwie obywatelskim / wiedzy  <ul><li>Information Literacy jako zjawisko społeczne (pers...
Information Literacy w społeczeństwie obywatelskim / wiedzy c.d.  <ul><li>Dlaczego? Ponieważ kultura informacyjna (IL) s...
Information Literacy w społeczeństwie obywatelskim / wiedzy c.d.  <ul><li>Skoro kultura informacyjna jest konieczna dla ...
„ Fokus ” referatu  <ul><li>W referacie zajmujemy się IL głównie jako zjawiskiem społecznym (perspektywa 2), przede wsz...
<ul><li>Budowanie strategii rozwoju kultury informacyjnej </li></ul>
Formułowanie strategii – dwa aspekty <ul><li>Formalna struktura strategii, tj. elementy, długość, załączniki etc. </li><...
Formułowanie strategii – dwa aspekty c.d.  <ul><li>Potrzebne są badania: </li></ul><ul><ul><li>możliwości wykorzystania ...
Formalna struktura strategii  <ul><li>Konteksty </li></ul><ul><li>Misja </li></ul><ul><li>Wizja  </li></ul><ul><li>Cel...
INFORMATION LITERACY RELATED COMPETENCIES Critical thinking Communication skills Computer literacy Foreign languages Le...
IL - RELATED COMPETENCIES KEY COMPETENCIES FOR LIFELONG LEARNING European Reference Framework http://ec.europa.eu/dgs/ed...
EDUCATION FOR INFORMATION LITERACY HOW TO ASSURE QUALITY OF IL EDUCATION? Internal quality assurance External quality as...
<ul><li>Rozwój kultury informacyjnej </li></ul><ul><li>w szkolnictwie wyższym </li></ul><ul><li>w UE i w Polsce </li></...
Information Literacy w szkolnictwie wyższym w UE i w Polsce  <ul><li>W szkolnictwie wyższym można wskazać pewne element...
Deskryptory dublińskie (2004) Joint Quality Initiative  www.jointquality.org  <ul><li>wiedza i rozumienie, </li></ul><u...
 
Europejskie Ramy Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (EQF) (2008)
Krajowe Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego (2010) <ul><li>Przykłady deskryptorów odnoszących się do kompetencji ...
 
 
 
Aspekt strategiczny  <ul><li>Elementy podejścia strategicznego w zakresie Information Literacy pojawiają się w EQF, KRK...
Aspekt strategiczny - potrzeby <ul><li>kompetencje informacyjne są uwzględnione w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla szkoln...
<ul><li>Przygotowywana reforma szkolnictwa wyższego w Polsce (wdrożenie KRK dla szkolnictwa wyższego) stanowi bardzo dobrą...
Wykorzystane materiały i publikacje <ul><li>ALA/ACRL (1989). Presidential Committee on Information Literacy: Final Report...
Wykorzystane materiały i publikacje <ul><li>Basili, Carla (2008a). Information and education policies in Europe: key fact...
Wykorzystane materiały i publikacje <ul><li>IFLA (2010). InfoLit Global. http://www.infolitglobal.info/en/ [dostęp 03.12...
<ul><li>http://empat-ic.eu/eng/  </li></ul><ul><li>Project funded by the European Commission  under the Lifelong Learnin...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kształtowanie kultury informacyjnej w szkolnictwie wyższym

870 views

Published on

Kształtowanie kultury informacyjnej w szkolnictwie wyższym

Developing an information culture in higher education

Presentation by Dr. Sabina Cisek and Maria Próchnicka
Jagiellonian University, Poland

15-16 December 2011

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
870
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • W jakim zakresie będą to działania? 1. w zakresie dostępu do informacji 2. w zakresie pozyskiwania informacji - Information gathering, looking for information - w tym – wyszukiwania informacji - ogólnie – Information seeking - w aspekcie „technicznym ” – Information searching 3. w zakresie doboru (wybór, ocena, selekcja) i filtracji informacji - umiejętność doboru źródeł do swoich potrzeb informacyjnych - umiejętność wyboru i oceny źródeł - umiejętność oceny i selekcji informacji w źródłach 4. w zakresie posługiwania się szeroko rozumianą technologią informacyjną, ICT, w tym przede wszystkim Internetem - computer literacy, digital literacy / digital divide, ICT literacy 5. w zakresie bezpieczeństwa - związanego z informacją jako taką - związanego z Internetem / środowiskiem informacyjnym - związanego z technologią informacyjną Bezpieczeństwo dzieci Bezpieczeństwo dorosłych i ogólne Ochrona danych osobowych / prywatność Ochrona finansów / pieniądze, zakupy Ochrona przed zagrożeniami „technicznymi ” – wirusy, konie trojańskie etc. Ochrona przed chorobami i uzależnieniami związanymi z informacja w ogóle i z Internetem w szczególności Najlepszą profilaktyką jest kultura informacyjna. 6. w zakresie dostosowania się do wymogów społeczeństwa informacyjnego – e-administracja, e-learning, telepraca
 • And – stakeholders – WHO is responsible for education or development of Information competencies / literacy ? - EU - National governments - Local authorities - Schools of different level and type - Universities - Libraries and LIS community - Business NGO Everyone themselves - Other
 • Kolejne slajdy przedstawiają umiejscowienie kompetencji informacyjnych w szerszym kontekście kompetencji generycznych (ogólnych), ich połączenie z innymi kompetencjami, ich transwersalny charakter. Na poziomie deskryptorów obszarowych (czy odnoszących się do kierunków kształcenia, SBS) stopień szczegółowości zdefiniowania efektów kształcenia związanych z IL wzrasta, choć nie ma charakteru kompleksowego i w jednym deskryptorze zawierają się w istocie różne efekty kształcenia, a to oznacza konieczność opracowania wzorcowych efektów kształcenia w zakresie IL w sposób systematyczny, z zastosowaniem poprawnej metodyki formułowania efektów.
 • Nieformalna grupa specjalistów ze szkolnictwa wyższego z różnych krajów spotkała się w ramach inicjatywy Joint Quality Initiative ( www.jointquality.org ) i opracowała zestaw deskryptorów, które określa się obecnie jako „deskryptory dublińskie ”. Wstępne deskryptory I i II cyklu zostały zarekomendowane ministrom podczas konferencji w Berlinie przez tzw. Konsensus Amsterdamski. Następnie grupa opracowała deskryptor III cyklu, a ostatnio, zgodnie ze wzorem deskryptorów pozostałych trzech cykli, przygotowano również deskryptor krótkiego cyklu (w ramach I cyklu lub w powiązaniu z I cyklem). Te deskryptory (zwłaszcza dla I i II cyklu) zostały uznane za przydatne do różnych celów przez krajowe agencje odpowiedzialne za zapewnianie jakości oraz instytucje i osoby opracowujące standardy dla szkolnictwa wyższego i projektujące programy studiów. Dotychczas nie zaproponowano żadnych istotnych korekt. Deskryptory kwalifikacji mają zwykle stanowić ogólne stwierdzenia przedstawiające typowe osiągnięcia studentów, którzy uzyskali daną kwalifikację po pomyślnym ukończeniu cyklu kształcenia. Koncepcję deskryptorów typowych kwalifikacji uzyskiwanych na zakończenie cyklu opracowała sieć Joint Quality Initiative. Ta koncepcja zyskała szerszą akceptację i ma szersze zastosowanie niż propozycja wprowadzenia bardziej ogólnych deskryptorów poziomów. Deskryptory poziomu obejmują na ogół szerszy zakres i mają określać pełny zestaw efektów przypisanych danemu poziomowi. Deskryptory dublińskie zostały opracowane jako zestaw i należy je czytać we wzajemnym odniesieniu do siebie. Mają one być wykorzystywane przede wszystkim do uszeregowania kwalifikacji, a w związku z tym – w krajowych ramowych strukturach. Same krajowe ramowe struktury mogą obejmować dodatkowe elementy czy efekty i służyć bardziej szczegółowym i specyficznym celom. Deskryptory dublińskie określają w sposób ogólny typowe zakładane osiągnięcia i umiejętności przypisane kwalifikacjom, które oznaczają ukończenie każdego cyklu bolońskiego. Nie mają one charakteru normatywnego, nie wyznaczają progowych czy minimalnych wymagań i nie stanowią wyczerpującej listy; można je uzupełnić lub zastąpić podobnymi lub równoważnymi wyróżnikami. Deskryptory mają definiować charakter całej kwalifikacji. Deskryptory nie są specyficzne dla określonych przedmiotów, a ich zastosowanie nie ogranicza się do dziedzin kształcenia akademickiego czy zawodowego.
 • Wybrałam te deskryptory dublińskie, które opisują kwalifikacje związane z oceną i formułowaniem sądów oraz umiejętnością komunikacji; wprawdzie nie występuje tu nigdzie sformułowanie „kompetencje informacyjne ”, czy information literacy , ale samo sformułowanie deskryptora jest wyraźnie z zakresem kompetencji informacyjnych związane
 • W EQF kompetencje informacyjne także nie są wyrażone explicite w deskryptorach umiejętności właściwych dla poszczególnych poziomów (wyszczególniłam te poziomy, które odnoszą się do szkolnictwa wyższego, uwzględniłam także poziom 5, by EQF był spójny z deskryptorami dublińskimi) Jednakże posiadanie kompetencji informacyjnych jest „wpisane ” w umiejętność rozwiązywania problemów, zaś istotą rozwoju umiejętności uczącego się, opisanego deskryptorami na poszczególnych poziomach EQF, jest wzrost zdolności pokonywania coraz bardziej złożonych specjalistycznych problemów, tworzenia nowej wiedzy i projektowania nowych metod. Rozwój tych zdolności jest uwarunkowany wzrostem poziomu kompetencji informacyjnych.
 • S. Corrall w wyniku analizy modeli strategicznych IL w badanych uczelniach: 1. dokonała analizy kontekstów, w obrębie których umieszczane są uniwersyteckie strategie rozwoju IL (znaczenie IL w kształceniu formalnym i LLL, znaczenie IL dla rozwoju kompetencji badawczych, związek IL z uniwersyteckimi strategiami nauczania i uczenia się, związki IL z zatrudnialnością) 2. Określiła sposoby formułowania elementów, wokół których zogniskowana jest strategia (focus) 3. wyodrębniła kluczowe tematy uwzględnianie w strategiach (integracja kształcenia w zakresie IL z kształceniem przedmiotowym – zanurzenie IL w programach kształcenia i systemach oceniania studentów; konieczność ścisłej współpracy bibliotecznych służb informacyjnych z kadrą akademicką, adaptacja standardów kształcenia w zakresie IL, doskonalenie kadry zaangażowanej w kształcenie IL 4. Określiła sposoby prezentacji strategii
 • Kształtowanie kultury informacyjnej w szkolnictwie wyższym

  1. 1. Kształtowanie kultury informacyjnej w szkolnictwie wyższym Sabina Cisek, Maria Próchnicka Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ Konferencja „Zarządzanie informacją w nauce III ”, Katowice, 15-16.12. 2010
  2. 2. Spis treści <ul><li>Wstęp </li></ul><ul><ul><li>pojęcie Information Literacy /kultury informacyjnej </li></ul></ul><ul><ul><li>znaczenie Information Literacy w społeczeństwie obywatelskim /wiedzy </li></ul></ul><ul><li>Budowanie strategii rozwoju kultury informacyjnej </li></ul><ul><li>Rozwój kultury informacyjnej w szkolnictwie wyższym w UE i w Polsce – aspekt strategiczny </li></ul><ul><li>Wykorzystane materiały i publikacje </li></ul>
  3. 3. Wstęp <ul><li>- pojęcie Information Literacy /kultury informacyjnej </li></ul><ul><li>- znaczenie Information Literacy w społeczeństwie obywatelskim /wiedzy/ </li></ul>
  4. 4. Terminologia <ul><li>W tym referacie – termin „kultura informacyjna ” jest polskim odpowiednikiem angielskiego Information Literacy (IL) </li></ul><ul><li>Znaczenie terminu „kultura informacyjna ” – zob. też (Batorowska, 2009) </li></ul><ul><li>Inne polskie tłumaczenia wyrażenia Information Literacy – kompetencje informacyjne, umiejętności informacyjne – zob. np. (Derfert-Wolf, 2005) </li></ul>
  5. 5. Pojęcie Information Literacy / kultury informacyjnej – ogólnie <ul><li>Information Literacy może być rozumiane jako: </li></ul><ul><ul><li>kierunek badań, dyscyplina naukowa ( disciplinary perspective, a discipline of study ) – perspektywa 1 </li></ul></ul><ul><ul><li>zjawisko społeczne, cecha społeczeństwa, cel polityki edukacyjnej państw i UE ( social/political perspective, social objective ) – perspektywa 2 </li></ul></ul><ul><ul><li>cecha/charakterystyka/właściwość (poznawcza) jednostek ( cognitive perspective, cognitive acquisition of individuals ) – perspektywa 3 </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>(Basili, 2008b) </li></ul></ul></ul></ul>
  6. 6. Co to jest Information Literacy (w perspektywach 2 i 3) – jedne z najczęściej cytowanych sformułowań – ALA 1989 i współcześnie <ul><li>„ (…) People – as individuals and as a nation – must be information literate. To be information literate, a person must be able to recognize when information is needed and have the ability to locate, evaluate, and use effectively the needed information. ” (ALA/ACRL, 1989) </li></ul><ul><li>„ An information literate individual is able to: </li></ul><ul><ul><li>Determine the extent of information needed </li></ul></ul><ul><ul><li>Access the needed information effectively and efficiently </li></ul></ul><ul><ul><li>Evaluate information and its sources critically </li></ul></ul><ul><ul><li>Incorporate selected information into one’s knowledge base </li></ul></ul><ul><ul><li>Use information effectively to accomplish a specific purpose </li></ul></ul><ul><ul><li>Understand the economic, legal, and social issues surrounding the use of information, and access and use information ethically and legally ” (ALA/ACRL, 2010) </li></ul></ul>
  7. 7. Information Literacy w społeczeństwie obywatelskim / wiedzy <ul><li>Information Literacy jako zjawisko społeczne (perspektywa 2), a zwłaszcza jako cecha poszczególnych ludzi (czyli system wiedzy, umiejętności i kompetencji informacyjnych) (perspektywa 3) jest niezbędne dla: </li></ul><ul><ul><li>efektywnego funkcjonowania jednostki w dzisiejszym społeczeństwie obywatelskim / wiedzy </li></ul></ul><ul><ul><li>udanej działalności gospodarczej (biznes, firmy) </li></ul></ul><ul><ul><li>rozwoju regionów i społeczności lokalnych </li></ul></ul><ul><ul><li>pomyślności całych narodów / państw </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>(ALA/ACRL, 2010), (Alexandria Proclamation, 2005), (Corrall, 2008, s. 26) </li></ul></ul></ul></ul>
  8. 8. Information Literacy w społeczeństwie obywatelskim / wiedzy c.d. <ul><li>Dlaczego? Ponieważ kultura informacyjna (IL) stanowi warunek sine qua non : </li></ul><ul><ul><li>efektywnej pracy, życia zawodowego </li></ul></ul><ul><ul><li>kontrolowania poczynań władzy – dzięki korzystaniu z informacji publicznej (i nie tylko) </li></ul></ul><ul><ul><li>samodzielnego podejmowania racjonalnych decyzji (na podstawie rzetelnych informacji) </li></ul></ul><ul><ul><li>sprawnego funkcjonowania w życiu codziennym </li></ul></ul><ul><ul><li>uczenia się przez całe życie ( lifelong le ar ning ) </li></ul></ul><ul><ul><li>udanego wypoczynku </li></ul></ul><ul><ul><li>wzięcia odpowiedzialności za siebie i lokalną społeczność </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>
  9. 9. Information Literacy w społeczeństwie obywatelskim / wiedzy c.d. <ul><li>Skoro kultura informacyjna jest konieczna dla rozwoju społeczeństwa, kraju, także – gospodarki, to jej kształtowanie musi być elementem przemyślanej, zorganizowanej polityki i działalności organów państwa (władzy publicznej) oraz UE. </li></ul><ul><li>Potrzebna jest spójna narodowa strategia rozwoju kultury informacyjnej (a nie działania o charakterze incydentalnym). </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Przykład zaangażowania władzy publicznej – USA – NATIONAL INFORMATION LITERACY AWARENESS MONTH, 2009 (ogłoszony przez prezydenta Obamę) http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Presidential-Proclamation-National-Information-Literacy-Awareness-Month/ </li></ul></ul></ul></ul>
  10. 10. „ Fokus ” referatu <ul><li>W referacie zajmujemy się IL głównie jako zjawiskiem społecznym (perspektywa 2), przede wszystkim w kontekście celów polityki edukacyjnej UE oraz poszczególnych państw. </li></ul><ul><li>Koncentrujemy się na szkolnictwie wyższym w UE i Polsce. </li></ul><ul><li>Skupiamy się na aspekcie strategicznym rozwoju Information Literacy . </li></ul>
  11. 11. <ul><li>Budowanie strategii rozwoju kultury informacyjnej </li></ul>
  12. 12. Formułowanie strategii – dwa aspekty <ul><li>Formalna struktura strategii, tj. elementy, długość, załączniki etc. </li></ul><ul><li>Treść strategii – odniesiona do konkretnych dziedzin, w naszym przypadku – do rozwoju kultury informacyjnej, rozumianej jako cel społeczny </li></ul>
  13. 13. Formułowanie strategii – dwa aspekty c.d. <ul><li>Potrzebne są badania: </li></ul><ul><ul><li>możliwości wykorzystania – już istniejącej, wypracowanej w ramach nauk o zarządzaniu – metodyki tworzenia strategii rozwoju (firm, sektorów etc.) – dla budowy strategii rozwoju Information Literacy </li></ul></ul><ul><ul><li>istniejących strategii (dokumentów strategicznych) związanych z kształtowaniem kultury informacyjnej </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>istnieje taka analiza dotycząca rozwoju Information Literacy w szkolnictwie wyższym – (Corrall, 2008) </li></ul></ul></ul>
  14. 14. Formalna struktura strategii <ul><li>Konteksty </li></ul><ul><li>Misja </li></ul><ul><li>Wizja </li></ul><ul><li>Cele </li></ul><ul><li>Działania </li></ul><ul><li>Standardy i wskaźniki </li></ul><ul><li>Decydenci </li></ul><ul><li>Studia przypadków </li></ul><ul><li>Bibliografia </li></ul>
  15. 15. INFORMATION LITERACY RELATED COMPETENCIES Critical thinking Communication skills Computer literacy Foreign languages Learning skills Research skills GENERAL AND SPECIFIC IL General IL Domain-specific IL Other ‘ specific ’ IL EDUCATION FOR INFORMATION LITERACY ‘ Explicite’ educating for IL ‘ Embedded’ educating/training of IL ‘ Accidental’, ‘by chance’ IL learning DIMENSIONS OF IL Individual Group National European CONTEXTS OF IL (where IL occurs) 1) Learning/teaching of IL 2) Education, everyday life, job, politics, research, science, social context TWO FACES OF IL The ‘state’ to be reached Process of creating this
  16. 16. IL - RELATED COMPETENCIES KEY COMPETENCIES FOR LIFELONG LEARNING European Reference Framework http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_en.pdf 1.Communication in the mother tongue 2.Communication in foreign languages 3.Mathematical competencies and basic competencies in science and technology 4.Digital competence 5. Learning to learn 6. Social and civic competencies 7. Sense of initiative and entrepreneurship 8. Cultural awareness and expression Computer/ICT/Internet Literacy ECDL http://www.ecdl.com/programmes/index.jsp EqualSkills E-citizen ECDL / ICDL … . (10 levels)
  17. 17. EDUCATION FOR INFORMATION LITERACY HOW TO ASSURE QUALITY OF IL EDUCATION? Internal quality assurance External quality assessment HOW TO TEACH/LEARN IL? Methods, forms, means, ways, other didactic issues Formal and informal education To be based on/taken from the BEST PRACTICES HOW TO RECOGNIZE IF A GIVEN LEVEL OF IL IS ACHIEVED? How to check this? How to acknowledge this? Exams? How to certify this? LEVELS OF IL – how to define them, in terms of what? CONTEXTS OF IL EDUCATION , TARGET AUDIENCES School, higher education, vocational, adult – life long learning STAKEHOLDERS
  18. 18. <ul><li>Rozwój kultury informacyjnej </li></ul><ul><li>w szkolnictwie wyższym </li></ul><ul><li>w UE i w Polsce </li></ul><ul><li>– aspekt strategiczny </li></ul>
  19. 19. Information Literacy w szkolnictwie wyższym w UE i w Polsce <ul><li>W szkolnictwie wyższym można wskazać pewne elementy działań o charakterze strategicznym, głównie dotyczące IL jako podstawowej kompetencji generycznej (ogólnej). </li></ul><ul><li>Te działania są podejmowane zarówno </li></ul><ul><ul><li>na poziomie europejskim – Proces Boloński, projekt TUNING , Europejskie Ramy Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (EQF ), </li></ul></ul><ul><ul><li>jak i na poziomie krajowym – Krajowe Ramy Kwalifikacji (NQF), w tym Krajowe Ramy Kwalifikacji dla polskiego szkolnictwa wyższego , opisy efektów kształcenia dla poszczególnych obszarów studiów (które znajdują się w projektach aktów wykonawczych do projektowanej nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym), Subject Benchmark Statements w Wielkiej Brytanii. </li></ul></ul>
  20. 20. Deskryptory dublińskie (2004) Joint Quality Initiative www.jointquality.org <ul><li>wiedza i rozumienie, </li></ul><ul><li>wykorzystywanie w praktyce wiedzy i zdolności rozumienia, </li></ul><ul><li>ocena i formułowanie sądów, </li></ul><ul><li>umiejętności komunikacji, </li></ul><ul><li>umiejętności uczenia się </li></ul>
  21. 22. Europejskie Ramy Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (EQF) (2008)
  22. 23. Krajowe Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego (2010) <ul><li>Przykłady deskryptorów odnoszących się do kompetencji informacyjnych w opisach efektów kształcenia dla poszczególnych obszarów studiów </li></ul><ul><li>Na podstawie (Chmielecka red. 2010, s. 30, 48, 57) </li></ul>
  23. 27. Aspekt strategiczny <ul><li>Elementy podejścia strategicznego w zakresie Information Literacy pojawiają się w EQF, KRK i opisach efektów kształcenia </li></ul><ul><li>na poziomie europejskim (ani krajowym) nie odnalazłyśmy jednak przykładu strategii (strategicznego modelu) rozwoju IL w szkolnictwie wyższym, </li></ul><ul><li>Modele strategiczne pojawiają się na poziomie lokalnym poszczególnych uczelni (Corrall, 2008) </li></ul>
  24. 28. Aspekt strategiczny - potrzeby <ul><li>kompetencje informacyjne są uwzględnione w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego jako kompetencje generyczne, ale nie ma wzorcowych efektów kształcenia w tym zakresie (których źródłem byłyby któreś z dostępnych standardów IL) </li></ul><ul><li>brak wzorcowych efektów kształcenia sprawia, że nie dysponujemy rozwiniętą metodyką kształcenia w zakresie IL, ani też metodami i technikami oceny specyficznymi dla kształcenia i oceny tego rodzaju kompetencji </li></ul><ul><li>w krajach anglosaskich czy USA bibliotekarze wykreowali na nauczycieli w zakresie IL, w Polsce nie mamy standardów kwalifikacji dla nauczycieli w tym zakresie </li></ul>
  25. 29. <ul><li>Przygotowywana reforma szkolnictwa wyższego w Polsce (wdrożenie KRK dla szkolnictwa wyższego) stanowi bardzo dobrą okazję do rozpoczęcia prac nad opracowaniem strategicznego modelu rozwoju IL dla szkolnictwa wyższego w Polsce </li></ul><ul><li>Naturalną platformą dla zainicjowania tego przedsięwzięcia i zarekomendowania go Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Radzie Głwnej Szkolnictwa Wyższego jest Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej </li></ul><ul><li>Proponujemy powołanie Grupy Roboczej ds. opracowania modelu strategicznego rozwoju IL dla szkolnictwa wyższego </li></ul>
  26. 30. Wykorzystane materiały i publikacje <ul><li>ALA/ACRL (1989). Presidential Committee on Information Literacy: Final Report . http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/publications/whitepapers/presidential.cfm [dostęp 07.12.2010] </li></ul><ul><li>ALA/ACRL (2010). Information Literacy Competency Standards for Higher Education . http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/informationliteracycompetency.cfm [dostęp 07.12.2010] </li></ul><ul><li>Alexandria Proclamation (2005). Beacons of the Information Society. The Alexandria Proclamation on Information Literacy and Lifelong Learning. UNESCO. http://archive.ifla.org/III/wsis/BeaconInfSoc.html [dostęp 03.12.2010] </li></ul><ul><li>Chmielecka, Ewa red. (2010). Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Finansowanie/fundusze_europejskie/PO_KL/KRK/20101105_Ramy_kwalifikacji_dla_szk_wyzsz_165x235_int.pdf [dostęp 03.12.2010] </li></ul>
  27. 31. Wykorzystane materiały i publikacje <ul><li>Basili, Carla (2008a). Information and education policies in Europe: key factors influencing Information Literacy academic policies in Europe. In: Information Literacy at the crossroads of Education and Information Policies in Europe . Ed. Carla Basili. Roma: Consiglio Nazionale delle Ricerche, p. 18-32. </li></ul><ul><li>Basili, Carla (2008b). Theorems of Information Literacy. A mathematical-like approach to the discourse of Information Literacy. W: Seria III: ePublikacje Instytutu INiB UJ. Red. Maria Kocójowa. Nr 5. Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników. Kraków: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ. http://www-old.inib.uj.edu.pl/wyd_iinb/s3_z5/basili-n.pdf [dostęp 03.12.2010] </li></ul><ul><li>Batorowska, Hanna (2009). Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji. Warszawa: Wydawnictwo SBP. </li></ul><ul><li>Corrall, Sheila (2008). Information literacy strategy development in higher education: An exploratory study . International Journal of Information Management vol. 28, p. 26-37. </li></ul><ul><li>Derfert-Wolf, Lidia (2005). Information Literacy – koncepcje i nauczanie umiejętności informacyjnych. Biuletyn EBIB nr 1 (62). http://ebib.oss.wroc.pl/2005/62/derfert.php [dostęp 03.12.2010] </li></ul>
  28. 32. Wykorzystane materiały i publikacje <ul><li>IFLA (2010). InfoLit Global. http://www.infolitglobal.info/en/ [dostęp 03.12.2010] </li></ul><ul><li>Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP (2010). Zestawienie definicji KRK. http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-ludzki/krajowe-ramy-kwalifikacji/zestawienie-definicji-krk/ [dostęp 03.12.2010] </li></ul><ul><li>National Forum on Information Literacy (2010). http://infolit.org/ [dostęp 03.12.2010] </li></ul><ul><li>UNESCO (1995-2010). Information Literacy . UNESCO’s action to provide people with the skills and abilities for critical reception, assessment and use of information and media in their professional and personal lives. http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=15886&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html [dostęp 03.12.2010] </li></ul>
  29. 33. <ul><li>http://empat-ic.eu/eng/ </li></ul><ul><li>Project funded by the European Commission under the Lifelong Learning Programme </li></ul>

  ×