Successfully reported this slideshow.
Kształtowanie kompetencji informacyjnych dzięki projektom eTwinning Kraków, 8 czerwca 2011 r.
Program eTwinning <ul><li>Europejska współpraca przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych za p...
Struktura programu „Uczenie się przez całe życie ” Comenius eTwinning Edukacja szkolna Erasmus Szkoły wyższe Leonardo da ...
Kto może wziąć udział? <ul><li>Nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie, dyrektorzy szkół, bibliotekarze, logopedzi i...
Przykładowe formy projektów <ul><li>Tematyka  projektów i  czas trwania  zależ ą od nauczyciela - koordynatora projekt...
Zalety projektów eTwinning (1): <ul><li>powszechność – program obejmuje wszystkich nauczycieli i wszystkie szkoły; </li><...
Zalety projektów eTwinning (2): <ul><li>entuzjazm uczestników uczniów i nauczycieli, </li></ul><ul><li>motywacja do nauk...
3 najważniejsze cechy projektów eTwinning <ul><li>Wykorzystywanie komputera, Internetu, oprogramowania, aparatu cyfrowego...
Działania uczniów <ul><li>Zbieranie informacji na określony temat; </li></ul><ul><li>Segregowanie informacji: </li></ul><u...
Rola nauczyciela <ul><li>Inna w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej; </li></ul><ul><li>K...
Pierwszy kontakt z Internetem przedszkola i szkoła podstawowa
Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu Koordynator: Anna Krzyżanowska Projekt: „ Let`s give a breath to ...
Szkoła Podstawowa nr 63 w Bydgoszczy Koordynator: Dominika Giezek Projekty: „ Music without borders ” i „ The classroom ...
Szkoła Podstawowa nr 13 w Olsztynie Adventure of the drop. Jolanta Okuniewska <ul><li>Uczniowie omawiali zagadnienie wody...
Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 w Świekatowie Koordynator: Gabriela Łysek „ Statystyczny nastolatek – portret mło...
 
Gimnazjum nr 16 im. Józefa Piłsudskiego w Gorzowie Wlkp. Projekt „W świecie Małego Księcia ” Koordynator: Rafał Zelek <u...
Poziomy edukacji i wiek uczniów
eTwinning w liczbach <ul><li>Polska </li></ul><ul><li>9  502 zarejestrowane szkoły </li></ul><ul><li>13  479 zarejestr...
Polska na tle krajów europejskich
Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning <ul><li>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji </li></ul><ul><li>ul. Mokotowska 43...
<ul><li>Dziękuję za uwagę  </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kształtowanie kompetencji informacyjnych dzięki projektom eTwinning

2,120 views

Published on

Information Literacy Development through eTwinning Projects
Presentation by: Gracjana Wieckowska
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (the Polish national agency for LLP)
Venue: Empatic International Workshop - Schools Sector in Krakow, Poland
Date: 8 June 2011

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kształtowanie kompetencji informacyjnych dzięki projektom eTwinning

 1. 1. Kształtowanie kompetencji informacyjnych dzięki projektom eTwinning Kraków, 8 czerwca 2011 r.
 2. 2. Program eTwinning <ul><li>Europejska współpraca przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. </li></ul>
 3. 3. Struktura programu „Uczenie się przez całe życie ” Comenius eTwinning Edukacja szkolna Erasmus Szkoły wyższe Leonardo da Vinci Szkolnictwo i doskonalenie zawodowe Grundtvig Edukacja dorosłych Program międzysektorowy 4 rodzaje aktywności – rozwój polityki edukacyjnej ; kształcenie językowe ; rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych ; rozpowszechnianie przykładów najlepszej praktyki Program Jean Monnet 3 rodzaje aktywności – Akcja Jean Monnet; e urope jskie i nst ytucje ; stowarzyszenia e urop ejskie
 4. 4. Kto może wziąć udział? <ul><li>Nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie, dyrektorzy szkół, bibliotekarze, logopedzi i inni pracownicy szkoły; </li></ul><ul><li>Szkoły krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Turcji, Chorwacji, Macedonii, a także Szwajcarii; </li></ul><ul><li>Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (przedział wiekowy uczniów 3-19 lat). </li></ul>
 5. 5. Przykładowe formy projektów <ul><li>Tematyka projektów i czas trwania zależ ą od nauczyciela - koordynatora projektu i jego uczniów; </li></ul><ul><li>Projekt może skupić się na konkretnym temacie z programu nauczania z matematyki, fizyki, geografii, historii, przyrody i biologii, języków obcych i języka polskiego itd., lub łączyć elementy z kilku przedmiotów; </li></ul><ul><li>Czas trwania projektów: </li></ul><ul><li>- Krótki miesięczny , </li></ul><ul><li>- Projekt trzymiesięczny , </li></ul><ul><li>- Projekt roczny (najczęściej stosowany) , </li></ul><ul><li>- Projekt wieloletni . </li></ul>
 6. 6. Zalety projektów eTwinning (1): <ul><li>powszechność – program obejmuje wszystkich nauczycieli i wszystkie szkoły; </li></ul><ul><li>bezpłatny udział i możliwość korzystania z internetowych narzędzi eTwinning i baz danych; </li></ul><ul><li>bezpieczny Internet; </li></ul><ul><li>edukacyjne wykorzystanie istniejącej bazy komputerowej; </li></ul><ul><li>zwiększanie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii; </li></ul>
 7. 7. Zalety projektów eTwinning (2): <ul><li>entuzjazm uczestników uczniów i nauczycieli, </li></ul><ul><li>motywacja do nauki, poznawania świata, </li></ul><ul><li>kreatywność nauczycieli i uczniów, </li></ul><ul><li>dostosowanie zadań do możliwości każdego ucznia: praca z uczniem zdolnym i możliwość wyrównywania szans edukacyjnych , </li></ul><ul><li>elastyczność projektu – możliwość dostosowania tematu i czasu trwania projektu do potrzeb uczniów, nieograniczony czas rejestracji, możliwość wprowadzania modyfikacji w każdej chwili. </li></ul>
 8. 8. 3 najważniejsze cechy projektów eTwinning <ul><li>Wykorzystywanie komputera, Internetu, oprogramowania, aparatu cyfrowego, kamery czyli narzędzi akceptowanych przez uczniów i wzbudzających ich entuzjazm; </li></ul><ul><li>Języki obce są konieczne do bezpośredniej komunikacji ze szkołą partnerską, a natychmiastowe korzystanie z wiadomości ‘lekcyjnych’ wywołuje radość uczniów i zwiększa ich motywację do nauki; </li></ul><ul><li>Temat projektu związany z podstawami programowymi . </li></ul>
 9. 9. Działania uczniów <ul><li>Zbieranie informacji na określony temat; </li></ul><ul><li>Segregowanie informacji: </li></ul><ul><ul><li>samodzielnie, </li></ul></ul><ul><ul><li>w grupach zadaniowych, </li></ul></ul><ul><ul><li>podczas dyskusji z nauczycielem; </li></ul></ul><ul><li>Weryfikowanie informacji; </li></ul><ul><li>Opracowanie informacji w formie prezentacji, galerii zdjęć, albumu, filmu, książki, blogu, wiki, komiksu; </li></ul><ul><li>Wypracowanie wspólnego materiału podczas współpracy z europejską szkołą partnerską; </li></ul><ul><li>Wstawianie materiałów na internetową platformę realizacji projektów TwinSpace (wspólna przestrzeń dla wszystkich partnerów projektu. </li></ul>
 10. 10. Rola nauczyciela <ul><li>Inna w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej; </li></ul><ul><li>Kierowanie działaniami uczniów, podział na grupy; </li></ul><ul><li>Doradzanie i sugerowanie pewnych rozwiązań, jeśli jest to konieczne; </li></ul><ul><li>Moderowanie dyskusji uczniów; </li></ul><ul><li>Stwarzanie możliwości do kreatywności i aktywności uczniów; </li></ul><ul><li>Dbałość o możliwość korzystania z komputerów podczas lekcji przedmiotowych (historia, biologia, matematyka, język polski i języki obce, geografia, fizyka, nauczanie zintegrowane, wychowanie przedszkolne); </li></ul><ul><li>Wspólnie z uczniami: precyzowanie tematyki projektu, stawianie zadań, wybór form aktywności, ocena realizacji projektu. </li></ul>
 11. 11. Pierwszy kontakt z Internetem przedszkola i szkoła podstawowa
 12. 12. Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu Koordynator: Anna Krzyżanowska Projekt: „ Let`s give a breath to Earth ” <ul><li>Dzieci 5- i 6- letnie poznawały zagrożenia wynikające z zanieczyszczania ekosystemów wodnych, powietrza i ziemi. Poprzez doświadczenia, obserwacje, różnorodne metody aktywizujace i twórcze oraz wycieczki fakultatywne poznawały zakres zmian w środowisku naturalnym oraz poszukiwały rozwiązań dostrzeżonych problemów możliwych do zastosowania przez siebie i rodzinę. </li></ul>
 13. 13. Szkoła Podstawowa nr 63 w Bydgoszczy Koordynator: Dominika Giezek Projekty: „ Music without borders ” i „ The classroom full of the cars ” <ul><li>Zainteresowania muzyczne: dzieci poznały rodzaje instrumentów, rozpoznawały ich brzmienie, rozwiązywały zagadki związane z tematem, wykonywały proste instrumenty muzyczne i śpiewały piosenki (po polsku, słowacku i angielsku). </li></ul><ul><li>Zainteresowania motoryzacyjne: tworzyli siatkę pojęć, stawiali hipotezy badawcze oraz wspólnie planowali różnorodne przedsięwzięcia. Szkicowali samochody przyszłości i tworzyli osobiste historie; prezentowali kolekcje, bawili się w gry i zabawy związane z tematem. Zainteresowali się bezpieczeństwem na drodze. Gromadzili dane, przeprowadzali wywiady, prowadzili badania terenowe, wszystko po to, by sprawdzić wstępne hipotezy. Podsumowanie to selekcja materiału, przeglądanie zdjęć i notatek, podsumowanie wiedzy, odpowiedzi na pytania, oraz ewaluacja i przedstawienie rodzicom wyników projektu. </li></ul>
 14. 14. Szkoła Podstawowa nr 13 w Olsztynie Adventure of the drop. Jolanta Okuniewska <ul><li>Uczniowie omawiali zagadnienie wody na świecie- oceany, morza, następnie woda w Polsce i Rumunii – Wisła i Dunaj, potem woda w ich mieście i okolicy. Uczniowie wykonali proste doświadczenia, poznali właściwości wody, stany skupienia oraz procesy w niej zachodzące. Dowiedzieli się, że woda jest ważna dla wszystkich istot żywych na Ziemi. Poznali zwierzęta i rośliny żyjące w środowisku wodnym. Uczniowie dokonali pomiaru zużycia wody w gospodarstwie domowym przez jeden tydzień. Na zajęciach edukacji matematycznej rozwiązywali zadania tekstowe dotyczące tych pomiarów. Dzieci brały udział w wycieczkach, wykonali zdjęcia związane z wodą w życiu codziennym i podczas wypoczynku. Uczyli się rymowanek w j. angielskim, piosenek, wykonali plakaty, prace plastyczne, projekty i mini książeczki. Pisali opowiadania, przygotowali scenki dramowe. Zapoznali się z utworami muzyki klasycznej, których tematem jest woda. Oglądali filmy przyrodnicze. </li></ul>
 15. 15. Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 w Świekatowie Koordynator: Gabriela Łysek „ Statystyczny nastolatek – portret młodego Europejczyka ” <ul><li>Uczniowie przygotowali ankietę podzieloną na trzy kręgi tematyczne: Ja – autocharakterystyka, Rodzina, Szkoła. Uczniowie wykazali się pomysłowością, ale też potrafili wybrać najciekawsze pytania. </li></ul><ul><li>Ankieta została przetłumaczona na język angielski. Był to trudny proces, polegający na pracy ze słownikami i utrwalaniem zagadnień gramatycznych w celu uniknięcia błędów językowych. </li></ul><ul><li>Następnie przygotowali ankietę w formie elektronicznej czyli jako dokument programu Word w obu wersjach językowych i rozesłać ją do szkół partnerskich. </li></ul><ul><li>Po zebraniu odpowiedzi od rówieśników uczniowie przystąpili do opracowania wyników w postaci tabel i wykresów. (To stanowi znakomity materiał bazowy do przygotowywania zadań matematycznych) </li></ul>
 16. 17. Gimnazjum nr 16 im. Józefa Piłsudskiego w Gorzowie Wlkp. Projekt „W świecie Małego Księcia ” Koordynator: Rafał Zelek <ul><li>Zbieranie informacji z astronomii o Koperniku i Galileuszu (współpraca ze szkołą włoską), systemie słonecznym, planetach; </li></ul><ul><li>planeta Geografa - podróż ze szkoły polskiej do szkoły włoskiej; </li></ul><ul><li>planeta Króla - związki pomiędzy dynastami w Polsce i we Włoszech; </li></ul><ul><li>planeta Latarnika – światło i zjawiska związane ze światłem; </li></ul><ul><li>planeta Biznesmena – zadania matematyczne ze świata Małego Księcia; </li></ul><ul><li>Planeta Pijaka – uzależnienia: papierosy, alkohol, narkotyki. </li></ul>
 17. 18. Poziomy edukacji i wiek uczniów
 18. 19. eTwinning w liczbach <ul><li>Polska </li></ul><ul><li>9 502 zarejestrowane szkoły </li></ul><ul><li>13 479 zarejestrowani nauczyciele </li></ul><ul><li>2 041 aktywne projekty </li></ul><ul><li>4 938 zamknięte projekty </li></ul><ul><li>Europa (33 kraje) </li></ul><ul><li>93 565 zarejestrowane szkoły </li></ul><ul><li>132 248 zarejestrowani nauczyciele </li></ul><ul><li>5 299 aktywne </li></ul><ul><li>projekty </li></ul><ul><li>46 884 zamknięte projekty </li></ul>
 19. 20. Polska na tle krajów europejskich
 20. 21. Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning <ul><li>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji </li></ul><ul><li>ul. Mokotowska 43 </li></ul><ul><li>00-551 Warszawa </li></ul><ul><li>tel: +48 22 46 31 400 </li></ul><ul><li>fax: +48 22 46 31 021 </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>
 21. 22. <ul><li>Dziękuję za uwagę  </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×