Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
İSTANBUL’DA
GÜVENLİ BİSİKLET
YOLLARI
UYGULAMA
KILAVUZU
Merve Akı
25.02.2015
EMBARQ Türkiye yerel yönetimlerle birlikte:
Hava kirliliğini azaltmak,
Kamu sağlığını iyileştirmek,
Ve güvenli, erişilebil...
AMAÇ
İstanbul Kalkınma Ajansı 2014 yılı
DFD kapsamında EMBARQ
Türkiye tarafından hazırlanan
“İstanbul’da Güvenli Bisiklet
...
Rapor, özellikle bisikletli ulaşım konusunda faaliyet gösteren ve yetki
sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe bele...
Hazırlanan rapor, üç ana bölümde değerlendirilmiştir.
1. Bisiklet Kullanımının Yararları
2. Bisiklet Altyapısının Yönetim ...
1
BİSİKLET
KULLANIMININ
YARARLARI
Ekonomik Yararlar: Yerel
yönetimlerin ulaşım
altyapısına yaptıkları
harcama maliyetlerini
düşürür, enerji
maliyetlerini az...
Sosyal Yararlar: Bisiklet
esnek ulaşım türü olması ve
belli bir hızda hareket etmesi
nedeniyle hem sosyal
anlamda teşvik e...
2
BİSİKLET ALTYAPISININ
YÖNETİM BOYUTU VE
KULLANICI EĞİLİMLERİ
Yetki ve sorumlulukları daha net anlamak ve tanımlamak amacıyla
derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmel...
Bisiklet yolları tasarımı ve bisiklet kullanımı konusunda daha
detaylı bilgi ve görüş alabilmek amacıyla, sivil toplum
kur...
Öncelikle bisiklet kullanıcılarının bisikletlerini güvenle park
edebilecekleri bisiklet park alanlarının oluşturulması ger...
ViZYON GELiŞTiRME ÇALIŞTAYI
SORUNLAR
ViZYON GELiŞTiRME ÇALIŞTAYI
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Anket araştırması,
Yüz yüze (200 adet),
Çevrimiçi - Online (3611 adet) olmak üzere iki yöntemde
gerçekleştirilmiştir.
Anke...
Yüzyüze anket katılımcılarının %15’inin bisikleti ulaşım amaçlı kullandığı, %75,5’inin
bisikleti hobi, eğlence ve sosyal a...
İlçeler bazında bisiklet kullanım değerlerine bakıldığında, her iki anket
grubunda da Kadıköy’ün en sık kullanılan güzerga...
En sık kullanılan güzergahlar ile trafikte yaşanan sorunlara birlikte ele
alındığında:
Polis denetiminin yetersizliği,
Alt...
Bisiklet park alanları konusunda:
Yüzyüze anket katılımcılarının, %75’inin park alanlarından haberdarken,
%79,3’ünün park ...
3
BİSİKLET YOLU UYGULAMALARI
Bu başlık altında ele alınan konular:
• Uluslararası düzlemde bisiklet yolları tasarım kriterleri,
• İstanbul’da mevcut bi...
Güvenlik, toplu taşıma sistemlerine
entegrasyon imkanları,
topografyanın bisiklet kullanımına
uygunluğu, çekim merkezleri,...
“İstanbul’da Güvenli Bisiklet Yolları Uygulama Kılavuzu” İstanbul’da bisiklet
kullanıcılarının sorun ve beklentilerini tes...
embarqturkiye.org/research/pu
blication/istanbulda-güvenli-
bisiklet-yolları-uygulama-
kılavuzu
TEŞEKKÜRLER!
İstanbul'da Güvenli Bisiklet Yolları Uygulama Kılavuzu, Merve Akı - Beylikdüzü Bisiklet Yolları Ağı Konferansı
İstanbul'da Güvenli Bisiklet Yolları Uygulama Kılavuzu, Merve Akı - Beylikdüzü Bisiklet Yolları Ağı Konferansı
İstanbul'da Güvenli Bisiklet Yolları Uygulama Kılavuzu, Merve Akı - Beylikdüzü Bisiklet Yolları Ağı Konferansı
İstanbul'da Güvenli Bisiklet Yolları Uygulama Kılavuzu, Merve Akı - Beylikdüzü Bisiklet Yolları Ağı Konferansı
İstanbul'da Güvenli Bisiklet Yolları Uygulama Kılavuzu, Merve Akı - Beylikdüzü Bisiklet Yolları Ağı Konferansı
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Bisikletin Kent İçi Ulaşıma Entegrasyonu, Tasarım ve Uygulama Prensipleri l Çiğdem Çörek Öztaş l May 28 2015
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

İstanbul'da Güvenli Bisiklet Yolları Uygulama Kılavuzu, Merve Akı - Beylikdüzü Bisiklet Yolları Ağı Konferansı

Download to read offline

EMBARQ Türkiye Şehir Plancısı Merve Akı, Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği "Bisiklet Yolları Ağı Konferansı"nda EMBARQ Türkiye'nin Kasım 2014'te hazırladığı "İstanbul'da Güvenli Bisiklet Yolları Uygulama Kıavuzu" çıktılarını anlattı.

EMBARQ Türkiye, İSTKA'dan aldığı doğrudan faaliyet desteğiyle "İstanbul'da Güvenli Bisiklet Yolları Uygulama Kılavuzu"nu hazırladı. 3000'i aşkın kişiyle yapılan anket sonuçlarına da yer veren kapsamlı rapor üç ana bölümden oluşuyor: 1- Bisiklet kullanımının yararları 2- Bisiklet altyapısının yönetim boyutu ve kullanıcı eğilimleri 3- Bisiklet yolu uygulamaları Yapılan incelemelerin sonucunda ikisi Avrupa yakasında olmak üzere üç yeni bisiklet yolu güzergahı önerisinde bulunuldu.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

İstanbul'da Güvenli Bisiklet Yolları Uygulama Kılavuzu, Merve Akı - Beylikdüzü Bisiklet Yolları Ağı Konferansı

 1. 1. İSTANBUL’DA GÜVENLİ BİSİKLET YOLLARI UYGULAMA KILAVUZU Merve Akı 25.02.2015
 2. 2. EMBARQ Türkiye yerel yönetimlerle birlikte: Hava kirliliğini azaltmak, Kamu sağlığını iyileştirmek, Ve güvenli, erişilebilir ve çekici kamusal alanlar oluşturmak üzere çalışmaktadır. EMBARQ TÜRKİYE – SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM DERNEĞİ
 3. 3. AMAÇ İstanbul Kalkınma Ajansı 2014 yılı DFD kapsamında EMBARQ Türkiye tarafından hazırlanan “İstanbul’da Güvenli Bisiklet Yolları Uygulama Kılavuzu” ile: Bisikletin kent içi ulaşımın bir elemanı olarak algılanmasının sağlanması, Bisikletin diğer ulaşım sistemlerine entegre edilmesi İstanbul’da bisiklet altyapısının oluşturulması gerekliliğine dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.
 4. 4. Rapor, özellikle bisikletli ulaşım konusunda faaliyet gösteren ve yetki sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ilgili birimleri; bisikletli ulaşım konusunda çalışmalar yürüten STK’lar ile bireysel bisiklet kullanıcılarına: Bilgi vermek, Yön göstermek Fikir oluşturmak üzere hazırlanmıştır. HEDEF KİTLE
 5. 5. Hazırlanan rapor, üç ana bölümde değerlendirilmiştir. 1. Bisiklet Kullanımının Yararları 2. Bisiklet Altyapısının Yönetim Boyutu ve Kullanıcı Eğilimleri 3. Bisiklet Yolu Uygulamaları KAPSAM
 6. 6. 1 BİSİKLET KULLANIMININ YARARLARI
 7. 7. Ekonomik Yararlar: Yerel yönetimlerin ulaşım altyapısına yaptıkları harcama maliyetlerini düşürür, enerji maliyetlerini azaltır, esnek hareketlilik sağlayarak kent merkezlerinde ekonomik canlılık yaratır. Çevresel Yararlar: Hava kirliliğini azaltır, trafik kaynaklı gürültüden uzaklaşmış daha temiz, daha yaşanılabilir bir çevre sunar.
 8. 8. Sosyal Yararlar: Bisiklet esnek ulaşım türü olması ve belli bir hızda hareket etmesi nedeniyle hem sosyal anlamda teşvik edici özelliklere sahiptir, hem de kentsel mekanı algılamaya daha yatkındır. Sağlık Açısından Yararlar: Bisiklet kullanımının sağlık açısından en büyük faydası, fiziksel hareketliliği artırmasıdır. Bisiklet kullanımı sağlık sorunlarıyla karşılaşma riskini azaltmaktadır.
 9. 9. 2 BİSİKLET ALTYAPISININ YÖNETİM BOYUTU VE KULLANICI EĞİLİMLERİ
 10. 10. Yetki ve sorumlulukları daha net anlamak ve tanımlamak amacıyla derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerde beş ana konuya odaklanılmıştır: Yetki ve sorumluluklar, İşbirliği geliştirilen kurum ve kuruluşlar, Bisiklet altyapısının yeterliliği, Bisiklet ve yaya ulaşımında yol güvenliği politikaları, Bisiklet ve yaya ulaşımı bağlamında trafik alışkanlıklarını değiştirecek uygulamalar. İSTANBUL YEREL YÖNETİMLERİ İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞMELER
 11. 11. Bisiklet yolları tasarımı ve bisiklet kullanımı konusunda daha detaylı bilgi ve görüş alabilmek amacıyla, sivil toplum kuruluşları ile odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir: İstanbul’da bisiklet kültürü nasıl geliştirilebilir? Bisikletli ulaşımın daha güvenli hale gelmesi için ne yapabiliriz? İstanbul’da bisiklet kullanımı toplu taşıma ile nasıl bütünleştirilir? SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ODAK GRUP TOPLANTISI
 12. 12. Öncelikle bisiklet kullanıcılarının bisikletlerini güvenle park edebilecekleri bisiklet park alanlarının oluşturulması gerektiğini, İETT’nin Kasım 2013 tarihinde uygulamaya başladığı aparatlı otobüslerin sayılarının arttırılması ve zaman aralıklarının kısaltılmasının bisiklet kullanıcılarının görünürlüğünü arttıracağından ve bisiklet kullanımını kolaylaştıracağını, Sürücü kurslarında trafiğin bileşenleri olan yaya, bisiklet, toplu taşıma ve özel aracın birlikte ele alınması ve ulaşımda kullanım hiyeraşisi doğrultusunda bir eğitim verilmesinin gerekli olduğunu, Belediyelerin altyapı uygulamaları sırasında tüm kentlinin ihtiyaçlarını karşılayacak yönde hareket etmesinin önemli olduğunu vurgulanmıştır.
 13. 13. ViZYON GELiŞTiRME ÇALIŞTAYI SORUNLAR
 14. 14. ViZYON GELiŞTiRME ÇALIŞTAYI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 15. 15. Anket araştırması, Yüz yüze (200 adet), Çevrimiçi - Online (3611 adet) olmak üzere iki yöntemde gerçekleştirilmiştir. Anket uygulamasının ana başlıkları: Demografik Yapı Bisiklet Kullanım Alışkanlıkları Bisiklet Kullanım Amacı Bisiklet Kullanımı ve Güzergahlar Trafikte Yaşanan Sorunlar Bisiklet Park Alanları ve Bisiklet Paylaşım Sistemi Katılımcıların Fikir ve Önerileri ANKETLER
 16. 16. Yüzyüze anket katılımcılarının %15’inin bisikleti ulaşım amaçlı kullandığı, %75,5’inin bisikleti hobi, eğlence ve sosyal aktivite amaçlı kullandığı görülmüştür. Online anket katılımcılarında ise %48,4’ ünün bisikleti ulaşım aracı olarak kullandığı görülmüştür. Sosyal aktivite amacıyla bisiklet kullananların oranı da yine yüzyüze anket katılımcılarından fazla olup %82,7’ dir. KULLANIM AMACINA GÖRE BISIKLET KULLANICI DAĞILIMI Yüzyüze anket katılımcılarında ulaşım amaçlı bisiklet kullananların %83,3’ü erkek, %16,7’si kadınken; Online anket katılımcılarından ulaşım amaçlı bisiklet kullananların %79,4’ü erkek, %20,6’sı kadındır.
 17. 17. İlçeler bazında bisiklet kullanım değerlerine bakıldığında, her iki anket grubunda da Kadıköy’ün en sık kullanılan güzergah olduğu ortaya çıkmıştır. Özellikle Sarıyer, Beşiktaş, Kadıköy, Fatih ve Bakırköy ilçelerinde kendi içinde bir döngüden söz etmek mümkündür. Yine bu ilçelerden seyehate başlayan bisiklet kullanıcıları genel olarak en yakın ilçelerde seyehatlerini bitirme eğilimindedirler. BISIKLET KULLANIMI VE GÜZERGAHLAR
 18. 18. En sık kullanılan güzergahlar ile trafikte yaşanan sorunlara birlikte ele alındığında: Polis denetiminin yetersizliği, Altyapı yetersizliği, Yolların güvenli olmaması Trafiğin hızlı akması Ana yol geçişlerinin sağlanması konusunda yaşanan problemlerin varlığından bahsedilmiştir. İfade edilen en önemli öneriler: Yolların devamlilık göstermesi gerekliliği, Yolların güvenli hale getirilmesi gerekliliği En güvensiz bulunan güzergahlar ise %40’lık oranlarla Üsküdar ve Bahçelievler olarak ön plana çıkmaktadır. GÜZERGAHLAR VE TRAFİKTE YAŞANAN SORUNLAR
 19. 19. Bisiklet park alanları konusunda: Yüzyüze anket katılımcılarının, %75’inin park alanlarından haberdarken, %79,3’ünün park alanlarını hiç kullanmadığı; online anket katılımcılarının ise %38,9’unun park alanlarından haberdarken %71,4’ünün park alanlarını hiç kullanmadıkları görülmüştür. Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması konusunda: Toplumu bilinçlendirmek için kamu spotlarının yaygınlaştırılması, Motorlu taşıt kullanıcılarının kurallara uyması ve bisikletlilere saygı göstermesi, Şoför ve polislerin bisikletli hakları konusunda eğitilmesi başlıkları üzerinde durmuşlardır. Yüzyüze anket katılımcılarının %86’sı politikacıları bisiklet kullanırken görmenin, toplumda bisiklet kullanımını arttıracağını düşünürken; online anket katılımcılarının %63,8’i politikacıların da bisiklet kullanmasının yararlı olabileceğini ifade etmiştir.
 20. 20. 3 BİSİKLET YOLU UYGULAMALARI
 21. 21. Bu başlık altında ele alınan konular: • Uluslararası düzlemde bisiklet yolları tasarım kriterleri, • İstanbul’da mevcut bisiklet yolları inceleme çalışması, • Güvenli bisiklet yolları öneri saha çalışması’dır.
 22. 22. Güvenlik, toplu taşıma sistemlerine entegrasyon imkanları, topografyanın bisiklet kullanımına uygunluğu, çekim merkezleri, trafik durumu, güzergah uzunluğu, önemli noktalara yakınlık ve sokak genişlikleri göz önünde tutularak, aşağıda yer alan üç ana hat için güvenli bisiklet yolu tasarımı üzere çalışılmıştır. Bunlar: Şemsettin Günaltay Caddesi – Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Anadolu Yakası) Ortaköy-Bebek (Avrupa Yakası ) Cumhuriyet Caddesi’dir (Avrupa Yakası) ÖNERİ BİSİKLET YOLLARI
 23. 23. “İstanbul’da Güvenli Bisiklet Yolları Uygulama Kılavuzu” İstanbul’da bisiklet kullanıcılarının sorun ve beklentilerini tespit etmeye çalışan, sorumlu kurumların yetki ve sorumluluklarını ortaya koyan ve mevcut yolların daha güvenli hale gelmesine yönelik çözüm önerileri ile eğim ve kullanım açısından en uygun alanlarda yeni bisiklet yolu tasarımları öneren, kapsamlı bir çalışmadır. Kent içi hareketliliğin önemli bir kısmı mahalle içinde olduğu için, yerel trafik çözümlerinin bir ihtiyaç olduğu söylenebilmektedir. Bisikletin kent içinde tamamlayıcı bir ulaşım sistemi olarak değerlendirilerek özellikle ilçe veya semt bazında bisiklet yolu ağı inşa edilmesi İstanbul ulaşımına oldukça olumlu etkileri olacaktır. Özellikle uzun hatlar boyunca değil, mahalle içlerinde hizmet edecek şekilde ve ana toplu taşım duraklarına entegre olan bisiklet güzergahları, kentiçi ulaşımda bisikleti tercih eden kullanıcıların beklentilerini karşılayacaktır. DEĞERLENDİRME
 24. 24. embarqturkiye.org/research/pu blication/istanbulda-güvenli- bisiklet-yolları-uygulama- kılavuzu TEŞEKKÜRLER!

EMBARQ Türkiye Şehir Plancısı Merve Akı, Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği "Bisiklet Yolları Ağı Konferansı"nda EMBARQ Türkiye'nin Kasım 2014'te hazırladığı "İstanbul'da Güvenli Bisiklet Yolları Uygulama Kıavuzu" çıktılarını anlattı. EMBARQ Türkiye, İSTKA'dan aldığı doğrudan faaliyet desteğiyle "İstanbul'da Güvenli Bisiklet Yolları Uygulama Kılavuzu"nu hazırladı. 3000'i aşkın kişiyle yapılan anket sonuçlarına da yer veren kapsamlı rapor üç ana bölümden oluşuyor: 1- Bisiklet kullanımının yararları 2- Bisiklet altyapısının yönetim boyutu ve kullanıcı eğilimleri 3- Bisiklet yolu uygulamaları Yapılan incelemelerin sonucunda ikisi Avrupa yakasında olmak üzere üç yeni bisiklet yolu güzergahı önerisinde bulunuldu.

Views

Total views

1,381

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

360

Actions

Downloads

20

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×