Leiderschap in de ideeëneconomie Een Leven Lang Leren Academie 18 maart 2009
Informatietijdperk Industrietijdperk Landbouwtijdperk Creatietijdperk Waa r de Tijd
Het grootste verschil tussen de top 1% en de rest is niet ‘positief denken’ maar wat ik ‘mindset’ noem: het is hoe je s...
1 idee kan in de nieuwe economie meer opbrengen dan een levenlang hard werken en toch blijven we kiezen voor het harde-wer...
Natuurlijke wereld Digitale wereld Va l ue Time Fysieke wereld Ideeënwereld
Zichzelf hernieuwende natuur Stijgende meeropbrengsten Va l ue Time Dalende meeropbrengsten Oneindig potentieel
In de 21ste eeuw komen er gemakkelijk 1000 keer meer technologische doorbraken dan in de 20ste. Het koppelen van menselijk...
CRISIS ALS KANS
Een crisis is een kans met een gevaarlijk sterke wind in de zeilen Chinees Spreekwoord
Stel eens je voor wat het zou betekenen als we er zouden in slagen om energie te onttrekken aan het Zero Point Field: grat...
Stel je eens medicijnen voor gemaakt op maat voor elk individu op basis van genetische informatie: laserscherp gericht en ...
Een open systeem bouwt interne chaos op tot het maar twee kanten meer op kan: een afbraak of een doorbraak. In het geval v...
Informatietijdperk Industrietijdperk Landbouwtijdperk Transformatietijdperk  Waa r de Tijd
Informatietijdperk Industrietijdperk Landbouwtijdperk Transformatietijdperk  Waa r de Tijd
De toekomst zal zo anders zijn dat de voornaamste vaardigheid niet leren zal zijn maar ontleren… C.K. Prahalad
Het moeilijkste is niet om nieuwe ideeën te hebben want die komen vanzelf. Het moeilijkste is om de oude ideeën los te lat...
 
 
 
 
 
 
 
 
‘ Het doel van de opeenvolgende crises in het huidige tijdperk is om onze afhankelijkheid van externe hulpbronnen van ons ...
De crisis heeft niet plaats in de wereld maar in ons bewustzijn  Krishnamurti
Waarom houden we zo vast aan zekerheid? Waarom focussen we meer op moeilijkheden dan op mogelijkheden?
 
 
We zitten gevangen in onze ‘rupsstaat’, de som van onze conditioneringen
Wat we denken te zijn, ons ego, bestaat alleen maar uit conditioneringen… Het is de rups die de vlinder verbergt. Haal ...
 
We zijn toe aan een evolutionaire sprong waarbij echter onze medewerking nodig is: je kunt niet ‘automatisch’ boven de aut...
Stelling:  in het Transformatietijdperk komt er een versnelde bevrijding van menselijk potentieel. De menselijke ‘rups’...
Goleman en collega’s stellen in het speciale Harvard Business Review nummer over doorbraakleiderschap dat voor leiders i...
‘ Managers have learned to look outward and forward; now they have to learn to look inward…” C.K. Prahalad Competing for t...
“ We zijn ongelukkig wanneer we in onze mind leven. De mind zoekt namelijk altijd naar problemen want zijn functie is om t...
Het hart lijdt in de mate dat het zich sluit Deepak Chopra
De grootste gedachtesprong van vandaag De stroom van het leven bestaat ALLEEN maar uit welzijn en overvloed maar wij kunn...
In de wereld van de mogelijkheden is de hele schepping af en perfect vanaf het begin. Wij dragen de blauwdruk van die perf...
Albert Einstein  Alle betekenisvolle verandering komt uit de verbeelding en werkt haar weg naar buiten.
De geniale kwantumfysicus David Bohm stelde dat er een impliciete harmonische orde bestaat waarvan wij zintuiglijk zijn ...
‘ De wereld moet niet in orde worden gebracht. De wereld is orde en wij zijn het die in harmonie dienen te komen met die o...
In FLOW zijn we in contact met de diepe innerlijke harmonische orde die je nog in onschuldige kinderen kunt zien en die de...
Alleen als de creatieve levensstroom DOOR ons kan stromen kan hij VOOR ons stromen. De barrières zijn innerlijk . Ze ...
Wat is de ENE factor die ons weghoudt uit FLOW,  de natuurlijke staat van plezier en creativiteit waarin we als kinder...
“ Angst is de onderdrukker van het menselijke potentieel.” Napoleon Hill
“ Het leven begint pas echt als je vrij bent van angst.” Napoleon Hill
D.w.z. wanneer ons hart open is, wanneer we kunnen vertrouwen in het leven. Alleen dan kan het leven zijn giften aan ons...
We zijn OF een geleider voor de Creatieve Intelligentie OF een weerstand tegen de Creatieve Intelligentie. De variabel...
Een genie is alleen maar iemand die minder geconditioneerd werd. Buckminster Fuller
It might sound unbelievable but my ideas come to me from space… Thomas Edison Edison werd op zijn 14de van de school afge...
“ Vanwaar komen mijn ideeën? Ik kan het niet met zekerheid zeggen. Ze komen als zij het willen.” Ludwig von Beethoven
We ervaren de ongeconditioneerde ‘vlinderstaat’ tijdelijk wanneer we in FLOW zijn d.w.z. wanneer we in ons hart zijn (bi...
FLOW is de staat waarin alle grote kunst wordt geboren, de staat waarin uitvinders hun ‘Aha Erlebnis ’ krijgen, de staat...
Pele, Verkozen tot sportman van de 20ste eeuw ’ “ Tijdens de wedstrijd voelde ik een ongekende rust, een soort euforie. ...
In FLOW is de mens een ‘supergeleider’ voor de (ene) Creatieve Energie
“ Wetenschappelijke ontdekkingen hebben weinig met intellect te maken. Er is altijd een bewustzijnssprong die je wat mij...
Joe Gandolfo: 400 maal meer dan de standaard in de branche
‘ Verkooptechnieken worden zeer zwaar overschat – het gaat voor mijn alleen maar over vertrouwen.’ Joe Gandolfo
Art Williams, een ex sport coach op een middelbare school, richtte op 10 februari 1977 verzekeringsbedrijf A.L. Williams &...
Ik zat in een hele diepe put toen ik Denk Groot en Word Rijk van Napoleon Hill in handen kreeg. Ik las tot pagina 36 en ...
“ Alles is mogelijk als jij bereid bent samen te werken met de Oneindige Intelligentie van de natuur.” Napoleon Hill
‘ Ons leven weerspiegelt de mate waarin we de Universele Energie in ons tegenwerken of toelaten.’ Charles Haanel The Mast...
FLOW is de magische en vreugdevolle staat waarin kleine kinderen en dolfijnen (meestal) zijn: het is de natuurlijke staat...
Kinderen leven nog in de verbeeldingswereld  d.w.z. de wereld van de mogelijkheden en ze zijn spontaan gelukkig. Volwas...
In welke richting rijdt de bus in het onderstaande plaatje? Naar links of naar rechts?                                  ...
Aan kinderen op de basisschool is precies hetzelfde beeld getoond. 90% van hen gaf het volgende antwoord: 'De Bus rijdt ...
Op de vraag 'Waarom denk je dat de bus naar links rijdt?' antwoordden ze: 'Omdat je de deur waar je moet instappen niet k...
Zoekt eerst het Rijk der Hemelen en al de rest zal u worden gegeven - JC Het Rijk der Hemelen is in u - JC
” Als gij niet weer wordt zoals de kleine kinderen zult gij het Rijk der Hemelen niet binnengaan.” Jezus van Nazareth
Het eerste wat nodig is, is dat je weer ten volle gelooft dat dromen meer kracht hebben dan feiten. Dromen zijn van de one...
Bescherm je hart boven alles wat je dient te behoeden want daar ontspringt de bron van het leven zelf. Koning Salomo Spreu...
“ Het is wanneer ik volledig mezelf ben, vol van vreugde, dat de inspiratie het best en meest overvloedig stroomt. Wolfg...
‘ We zijn met de buitenwereld verbonden via ons objectiverende brein, onze hersenen . Ons objectiverende, automatische br...
Institute for Heart Math (IHM) Het hart heeft een elektromagnetisch energieveld dat 5000 (vijfduizend!) keer meer magnetis...
Waar we vroeger dachten dat de hartslag monotoon regelmatig was, weten we nu dat het ritme van een gezond hart in rust ve...
                                        Hartritme van een hart transplant patiënt. De afwezigheid van HRV is te verklare...
                                        Hart ritme van een 33 jarige man die angstigheid ervaart.  De scherpe pieken kome...
                                        HRV coherentie
Rhythmic breathing in and out to the count of 5, while keeping the attention in the heart area, will by itself create cohe...
We laten meestal slechts onze conditioneringen los als we ertoe worden gedwongen door een crisis. Crises zijn hulpmiddelen...
Lester Levenson Er is echter een alternatief: bewust onze emotionele staten (de rups) loslaten in plaats van ons ermee te ...
Uw licht staat onder een korenmaat ….
“ Emoties zijn automatische gedragsprogramma’s. Ze bevatten geen vrije wil. Je dient boven je overlevingshersenen uit te...
“ Alleen als wie boven zijn emotionele zelf kan uitstijgen kan de harmonie der dingen kennen.” Lao Tse
“ Word meester van je emoties en de wereld zal aan je voeten liggen.” Napoleon Hill The Law of Success
Onze emotionele schaduw bestaat uit duizenden aspecten die echter zijn samen te vatten in 6 groepen: Trots Boosheid Heftig...
Apathie Wanhoop Onverschilligheid Onoplettendheid Verloren voelen Machteloosheid Lusteloosheid Vastzitten Negativiteit Ver...
Boosheid Frustratie Druk Gemeen Weerspanning Mokkend Koppig Razend Wraaklustig Onbarmhartig Ongeduldig Destructief Discuss...
Ons ware zelf wordt gekenmerkt door 3 typische staten Trots Boosheid Heftig verlangen, passie Angst Verdriet Apathie Vrede...
Moed Alert Bewust Verantwoordelijk Helder Mededogend Gelukkig Vrijgevig Integer Eervol Gemotiveerd Optimistisch Positief R...
<ul><li>4 strategieën om met emoties om te gaan: </li></ul><ul><li>Onderdrukken : ze gaan niet weg maar worden materie </l...
<ul><li>4 strategieën om met emoties om te gaan: </li></ul><ul><li>Onderdrukken : ze gaan niet weg maar worden materie </l...
<ul><li>4 strategieën om met emoties om te gaan: </li></ul><ul><li>Onderdrukken : ze gaan niet weg maar worden materie </l...
<ul><li>4 strategieën om met emoties om te gaan: </li></ul><ul><li>Onderdrukken : ze gaan niet weg maar worden materie </l...
Houd je pen boven de tafel – laat ze los …
Wat kost meest energie: vasthouden of loslaten?
Wat kost meest energie: vasthouden of loslaten? Wat zorgt voor het vallen van de pen?
Wat kost meest energie: vasthouden of loslaten? Wat zorgt voor het vallen van de pen? Wat hoef jij te doen?
Loslaten is ophouden met (moeite) doen! Het is weerstand opgeven. Het is overgave aan het leven… Het is angst vervangen do...
Dr. Gerald Jampolsky
Omgekeerd is Liefde wat potentieel bevrijdt: liefde voor wat je doet maar natuurlijk ook zaken zoals acceptatie, steun, po...
Alle onderdrukte emoties staan onder spanning en gaan dus vanzelf (op eigen kracht) ontspannen (wegebben) als je de weerst...
<ul><li>Enkele varianten van het loslaatproces </li></ul><ul><li>Kinestetisch loslaten </li></ul><ul><li>Bewuste acceptati...
<ul><li>De vicieuze cirkel van het denken doorzien </li></ul><ul><li>Heeft mijn mind een antwoord voor mijn probleem? </li...
Nu een laag dieper…
<ul><li>Alle onprettige emoties gaan terug naar 3 soorten ‘willen’: </li></ul><ul><li>Zekerheid willen </li></ul><ul><li>...
‘ Als je het willen zelf kunt loslaten werk je nog veel dieper en sneller dan wanneer je de er uit voortvloeiende emotie...
Zekerheid willen Goedkeuring willen Controle willen Apathie (onderdrukt willen) Wanhoop Onverschilligheid Onoplettendheid...
Zekerheid willen Goedkeuring willen Controle willen Boosheid (wil uithalen) Frustratie Druk Gemeen Weerspanning Mokkend K...
Zekerheid willen Goedkeuring willen Controle willen Moed (bereid tot actie) Alert Bewust Verantwoordelijk Helder Mededoge...
Denk aan een persoon waarmee je problemen hebt
1. Hoe voel ik me over nu die persoon? Waar in mijn lijf zit de contractie? 2. Wat zit hieronder: een behoefte aan zekerhe...
Wat zijn dingen waar ik moeite mee heb? Wat wil ik allemaal ‘veranderen’? Emoties over oude relaties? Oude nederlagen? Etc…
1. Hoe voel ik me nu over …? 2. Wat zit hieronder: een behoefte aan zekerheid, aan controle aan goedkeuring? 3. Zou ik d...
GELD Ben ik eraan gehecht? Ben ik bang het te verliezen? Ben ik er bezorgd over? Vrees ik dat nooit genoeg zal hebben? He...
MEZELF Hoe voel ik me over mezelf? Ben ik bang kritiek te krijgen? Ben ik bang afgewezen te worden? Voel ik me niet goed g...
Mijn lijf, mijn gewicht, mijn werk, mijn partner, mijn collega, mijn buur, mijn huis, mijn gezondheid, mijn toekomst... Yo...
DIT is de vlinderwereld Vrede Acceptatie Moed
DIT is de rupswereld Trots Boosheid Heftig verlangen, passie Angst Verdriet Apathie
 
Zolang we denken dat we de buitenwereld dienen onder controle te krijgen zijn we goed gek… Wij zijn het die een bewustzi...
‘ Organisaties die in het nieuwe tijdperk het  GELUK  van alle betrokkenen als  de nieuwe ‘bottom line’  zien , zull...
“ Intelligentie zou gedefinieerd dienen te worden als de capaciteit om gelukkig te zijn, niet als het vermogen om proble...
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentatie Jan Bommerez 18 Maart 2009

1,919 views

Published on

De presentatie gaf Jan Bommerez tijdens de 1e module van de Top Leergang Leiderschapsontwikkeling 2009 van ELLLA.

Published in: Education, Technology
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,919
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
24
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentatie Jan Bommerez 18 Maart 2009

 1. 1. Leiderschap in de ideeëneconomie Een Leven Lang Leren Academie 18 maart 2009
 2. 2. Informatietijdperk Industrietijdperk Landbouwtijdperk Creatietijdperk Waa r de Tijd
 3. 3. Het grootste verschil tussen de top 1% en de rest is niet ‘positief denken’ maar wat ik ‘mindset’ noem: het is hoe je standaard naar de dingen kijkt . De meeste mensen zien overal problemen, ik zie overal mogelijkheden. Jay Abraham De duurste consultant ter wereld – $ 40.000 per dag - hij verdient ook nog een keer miljoenen aan joint-ventures
 4. 4. 1 idee kan in de nieuwe economie meer opbrengen dan een levenlang hard werken en toch blijven we kiezen voor het harde-werken-paradigma…
 5. 5. Natuurlijke wereld Digitale wereld Va l ue Time Fysieke wereld Ideeënwereld
 6. 6. Zichzelf hernieuwende natuur Stijgende meeropbrengsten Va l ue Time Dalende meeropbrengsten Oneindig potentieel
 7. 7. In de 21ste eeuw komen er gemakkelijk 1000 keer meer technologische doorbraken dan in de 20ste. Het koppelen van menselijke breinen aan krachtige computernetwerken zorgt straks voor een totaal omslagpunt in de menselijke geschiedenis . Ray Kurzweil –uitvinder van het kaliber van Edison
 8. 8. CRISIS ALS KANS
 9. 9. Een crisis is een kans met een gevaarlijk sterke wind in de zeilen Chinees Spreekwoord
 10. 10. Stel eens je voor wat het zou betekenen als we er zouden in slagen om energie te onttrekken aan het Zero Point Field: gratis, overal toegankelijk, zuiver, geen afval en oneindig… Daar was Nicola Tesla ( 1856 ~ 1943 ) al mee bezig.
 11. 11. Stel je eens medicijnen voor gemaakt op maat voor elk individu op basis van genetische informatie: laserscherp gericht en zonder bijwerkingen… Of genezing door klank of licht zonder chemische substanties.
 12. 12. Een open systeem bouwt interne chaos op tot het maar twee kanten meer op kan: een afbraak of een doorbraak. In het geval van een doorbraak ‘ontsnapt het systeem naar een hogere orde’. Nobelprijswinnaar natuurkunde Ilya Prigogine – grootvader van de chaos theorie en de complexiteitswetenschap
 13. 13. Informatietijdperk Industrietijdperk Landbouwtijdperk Transformatietijdperk Waa r de Tijd
 14. 14. Informatietijdperk Industrietijdperk Landbouwtijdperk Transformatietijdperk Waa r de Tijd
 15. 15. De toekomst zal zo anders zijn dat de voornaamste vaardigheid niet leren zal zijn maar ontleren… C.K. Prahalad
 16. 16. Het moeilijkste is niet om nieuwe ideeën te hebben want die komen vanzelf. Het moeilijkste is om de oude ideeën los te laten… Dee Hock Oprichter en erevoorzitter van Visa Auteur van ‘Birth of the chaordic age’
 17. 25. ‘ Het doel van de opeenvolgende crises in het huidige tijdperk is om onze afhankelijkheid van externe hulpbronnen van ons af te nemen en ons te dwingen onze onbeperkte innerlijke hulpbronnen te vinden.’ Uit: The Calling
 18. 26. De crisis heeft niet plaats in de wereld maar in ons bewustzijn Krishnamurti
 19. 27. Waarom houden we zo vast aan zekerheid? Waarom focussen we meer op moeilijkheden dan op mogelijkheden?
 20. 30. We zitten gevangen in onze ‘rupsstaat’, de som van onze conditioneringen
 21. 31. Wat we denken te zijn, ons ego, bestaat alleen maar uit conditioneringen… Het is de rups die de vlinder verbergt. Haal de conditioneringen weg en wat overblijft is wat we echt zijn…
 22. 33. We zijn toe aan een evolutionaire sprong waarbij echter onze medewerking nodig is: je kunt niet ‘automatisch’ boven de automatische hersenen uitgroeien… Prefrontal cortex
 23. 34. Stelling: in het Transformatietijdperk komt er een versnelde bevrijding van menselijk potentieel. De menselijke ‘rups’ zal een kwantumsprong maken tot ‘vlinder’…
 24. 35. Goleman en collega’s stellen in het speciale Harvard Business Review nummer over doorbraakleiderschap dat voor leiders in het ideeëntijdperk het management van de organisatieresultaten begint met het management van hun eigen binnenwereld. Hoe kunnen ze anders het innerlijk potentieel bevrijden in hun medewerkers?
 25. 36. ‘ Managers have learned to look outward and forward; now they have to learn to look inward…” C.K. Prahalad Competing for the Future
 26. 37. “ We zijn ongelukkig wanneer we in onze mind leven. De mind zoekt namelijk altijd naar problemen want zijn functie is om te zorgen voor overleven. We zijn alleen gelukkig als we uit de mind zijn d.w.z. in het hart.’” Lester Levenson Grondlegger van de Release Technique
 27. 38. Het hart lijdt in de mate dat het zich sluit Deepak Chopra
 28. 39. De grootste gedachtesprong van vandaag De stroom van het leven bestaat ALLEEN maar uit welzijn en overvloed maar wij kunnen ons daar tegen verzetten door ons hart te sluiten en in onze eigen mentale constructie te gaan leven . We doen dat echter niet bewust…
 29. 40. In de wereld van de mogelijkheden is de hele schepping af en perfect vanaf het begin. Wij dragen de blauwdruk van die perfectie in ons. Onze opdracht is om de bewustzijnsstaat te bereiken waardoor we toegang krijgen tot de originele schepping. Door een serie innerlijke transformaties komen we er dichter en dichter bij. Alleen onze Ontwaakte Verbeelding kan de hemel op aarde brengen . Neville Goddard Mysticus
 30. 41. Albert Einstein Alle betekenisvolle verandering komt uit de verbeelding en werkt haar weg naar buiten.
 31. 42. De geniale kwantumfysicus David Bohm stelde dat er een impliciete harmonische orde bestaat waarvan wij zintuiglijk zijn afgescheiden door de fragmentatie in ons denken. David Bohm
 32. 43. ‘ De wereld moet niet in orde worden gebracht. De wereld is orde en wij zijn het die in harmonie dienen te komen met die orde.’ Henry Miller
 33. 44. In FLOW zijn we in contact met de diepe innerlijke harmonische orde die je nog in onschuldige kinderen kunt zien en die de ware staat van de schepping is . Het is ons ego die de boel verziekt…
 34. 45. Alleen als de creatieve levensstroom DOOR ons kan stromen kan hij VOOR ons stromen. De barrières zijn innerlijk . Ze komen overeen met ‘het sluiten van het hart’ (het verlies van het paradijs)
 35. 46. Wat is de ENE factor die ons weghoudt uit FLOW, de natuurlijke staat van plezier en creativiteit waarin we als kinderen bijna constant verkeerden?
 36. 47. “ Angst is de onderdrukker van het menselijke potentieel.” Napoleon Hill
 37. 48. “ Het leven begint pas echt als je vrij bent van angst.” Napoleon Hill
 38. 49. D.w.z. wanneer ons hart open is, wanneer we kunnen vertrouwen in het leven. Alleen dan kan het leven zijn giften aan ons geven…
 39. 50. We zijn OF een geleider voor de Creatieve Intelligentie OF een weerstand tegen de Creatieve Intelligentie. De variabele zit in onze beperkende conditioneringen (geworteld in angst)
 40. 51. Een genie is alleen maar iemand die minder geconditioneerd werd. Buckminster Fuller
 41. 52. It might sound unbelievable but my ideas come to me from space… Thomas Edison Edison werd op zijn 14de van de school afgestuurd
 42. 53. “ Vanwaar komen mijn ideeën? Ik kan het niet met zekerheid zeggen. Ze komen als zij het willen.” Ludwig von Beethoven
 43. 54. We ervaren de ongeconditioneerde ‘vlinderstaat’ tijdelijk wanneer we in FLOW zijn d.w.z. wanneer we in ons hart zijn (bijvoorbeeld als we samenzijn met vrienden).
 44. 55. FLOW is de staat waarin alle grote kunst wordt geboren, de staat waarin uitvinders hun ‘Aha Erlebnis ’ krijgen, de staat waarin topsport gebeurt, de staat waarin we vrij zijn, de staat waarin we gelukkig zijn, de staat waarin we ons ware zelf zijn…
 45. 56. Pele, Verkozen tot sportman van de 20ste eeuw ’ “ Tijdens de wedstrijd voelde ik een ongekende rust, een soort euforie. Ik rende zonder moe te worden; met mijn dribbels passeerde ik iedereen, het leek wel alsof ik d óó r mijn tegenstanders heenliep. Het was veel meer dan zelfvertrouwen .
 46. 57. In FLOW is de mens een ‘supergeleider’ voor de (ene) Creatieve Energie
 47. 58. “ Wetenschappelijke ontdekkingen hebben weinig met intellect te maken. Er is altijd een bewustzijnssprong die je wat mij betreft intuïtie kunt noemen. De oplossing komt gewoon naar je toe en je weet niet hoe of waarom.” Albert Einstein
 48. 59. Joe Gandolfo: 400 maal meer dan de standaard in de branche
 49. 60. ‘ Verkooptechnieken worden zeer zwaar overschat – het gaat voor mijn alleen maar over vertrouwen.’ Joe Gandolfo
 50. 61. Art Williams, een ex sport coach op een middelbare school, richtte op 10 februari 1977 verzekeringsbedrijf A.L. Williams & Associates op, zonder ervaring, zonder opleiding en zonder noemenswaardig kapitaal.  In 1990 had hij een verkooporganisatie met 225,000 agenten.  In slechts 12 jaar bereikte hij de nog steeds ongeëvenaarde recordomzet van 300 miljard dollar in individuele levensverzekeringen . 
 51. 62. Ik zat in een hele diepe put toen ik Denk Groot en Word Rijk van Napoleon Hill in handen kreeg. Ik las tot pagina 36 en toen transformeerde in één keer mijn hele leven. Art Williams Oprichter van A.L. Williams
 52. 63. “ Alles is mogelijk als jij bereid bent samen te werken met de Oneindige Intelligentie van de natuur.” Napoleon Hill
 53. 64. ‘ Ons leven weerspiegelt de mate waarin we de Universele Energie in ons tegenwerken of toelaten.’ Charles Haanel The Master Key System – 1912
 54. 65. FLOW is de magische en vreugdevolle staat waarin kleine kinderen en dolfijnen (meestal) zijn: het is de natuurlijke staat die bij ons volwassenen hoofdzakelijk bedolven zit onder onze mentale conditioneringen.
 55. 66. Kinderen leven nog in de verbeeldingswereld d.w.z. de wereld van de mogelijkheden en ze zijn spontaan gelukkig. Volwassenen leven in de wereld van de moeilijkheden , gegijzeld door de blinde patronen in de overlevingshersenen.
 56. 67. In welke richting rijdt de bus in het onderstaande plaatje? Naar links of naar rechts?                                                            
 57. 68. Aan kinderen op de basisschool is precies hetzelfde beeld getoond. 90% van hen gaf het volgende antwoord: 'De Bus rijdt naar links'                                                            
 58. 69. Op de vraag 'Waarom denk je dat de bus naar links rijdt?' antwoordden ze: 'Omdat je de deur waar je moet instappen niet kan zien!'                                                            
 59. 70. Zoekt eerst het Rijk der Hemelen en al de rest zal u worden gegeven - JC Het Rijk der Hemelen is in u - JC
 60. 71. ” Als gij niet weer wordt zoals de kleine kinderen zult gij het Rijk der Hemelen niet binnengaan.” Jezus van Nazareth
 61. 72. Het eerste wat nodig is, is dat je weer ten volle gelooft dat dromen meer kracht hebben dan feiten. Dromen zijn van de oneindige wereld van de mogelijkheden, feiten van de wereld van de beperkingen. Dromen zijn van het hart. Art Williams
 62. 73. Bescherm je hart boven alles wat je dient te behoeden want daar ontspringt de bron van het leven zelf. Koning Salomo Spreuken
 63. 74. “ Het is wanneer ik volledig mezelf ben, vol van vreugde, dat de inspiratie het best en meest overvloedig stroomt. Wolfgang Amadeus Mozart
 64. 75. ‘ We zijn met de buitenwereld verbonden via ons objectiverende brein, onze hersenen . Ons objectiverende, automatische brein is de bron van al onze stress en problemen. Onze relatie met de oneindige binnenwereld verloopt via onze zonnevlecht . Dat is de poort naar de Universele Mind met zijn oneindige mogelijkheden. Het grote geheim van het leven is de coördinatie van deze twee centra via het hart.’ Charles Haanel The Master Key System – 1912
 65. 76. Institute for Heart Math (IHM) Het hart heeft een elektromagnetisch energieveld dat 5000 (vijfduizend!) keer meer magnetisme heeft dan het elektromagnetische veld van de hersenen. Het elektromagnetische veld van het hart heeft ook een elektrische component die ongeveer 60 keer groter is in amplitude dan dat van de hersenen.
 66. 77. Waar we vroeger dachten dat de hartslag monotoon regelmatig was, weten we nu dat het ritme van een gezond hart in rust verrassend onregelmatig is . Deze moment-tot-moment variaties in hartritme worden gemist wanneer men het gemiddelde over een minuut telt. De hartritmevariabiliteit (HRV), zoals zichtbaar op een elektrocardiogram is een meting van deze natuurlijke wijzigingen van hartslag tot hartslag.
 67. 78.                                         Hartritme van een hart transplant patiënt. De afwezigheid van HRV is te verklaren door het verlies van input uit het autonome zenuwstelsel.
 68. 79.                                         Hart ritme van een 33 jarige man die angstigheid ervaart. De scherpe pieken komen van het sympathische zenuwstelsel. Het autonome zenuwstelsel bestaat uit het sympathische stelsel ( = gaspedaal) en het parasympathische stelsel ( = rem)
 69. 80.                                         HRV coherentie
 70. 81. Rhythmic breathing in and out to the count of 5, while keeping the attention in the heart area, will by itself create coherence and higher HRV. In 5 minuten naar hartveldcoherentie
 71. 82. We laten meestal slechts onze conditioneringen los als we ertoe worden gedwongen door een crisis. Crises zijn hulpmiddelen van de natuur om ons te doen groeien…
 72. 83. Lester Levenson Er is echter een alternatief: bewust onze emotionele staten (de rups) loslaten in plaats van ons ermee te identificeren – de vlinder verschijnt dan van zelf net zoals de zon zichtbaar wordt als de wolken oplossen Lester Levenson
 73. 84. Uw licht staat onder een korenmaat ….
 74. 85. “ Emoties zijn automatische gedragsprogramma’s. Ze bevatten geen vrije wil. Je dient boven je overlevingshersenen uit te groeien om bij je ware creatieve potentieel te komen.” Lester Levenson Grondlegger van de Release Technique
 75. 86. “ Alleen als wie boven zijn emotionele zelf kan uitstijgen kan de harmonie der dingen kennen.” Lao Tse
 76. 87. “ Word meester van je emoties en de wereld zal aan je voeten liggen.” Napoleon Hill The Law of Success
 77. 88. Onze emotionele schaduw bestaat uit duizenden aspecten die echter zijn samen te vatten in 6 groepen: Trots Boosheid Heftig verlangen, passie Angst Verdriet Apathie
 78. 89. Apathie Wanhoop Onverschilligheid Onoplettendheid Verloren voelen Machteloosheid Lusteloosheid Vastzitten Negativiteit Verdoofd Altijd moe Ongefocust Waardeloos Te laat Zinloos Opgeven … Verdriet Beschaamd Bedrogen Schuldgevoel Niet gezien Melancholisch Verworpen Verlaten Eenzaam Nostalgisch Slachtoffer Gebroken hart Gekwetst Ontroostbaar Verraden Niet eerlijk … Angst Laf Defensief Ontwijkend Aarzelend Hysterisch Achterbaks Verlamd Schuchter Verstikt In de val Bijgelovig Sceptisch Bedreigd Gespannen Onzeker … Passie Compulsief Gefixeerd Gefrustreerd Ongeduldig Nooit genoeg Ontevreden Geobsedeerd Roekeloos Bezitterig Zelfzuchtig Gedreven Ambitieus Ik moet het hebben Verslaafd Eisend …
 79. 90. Boosheid Frustratie Druk Gemeen Weerspanning Mokkend Koppig Razend Wraaklustig Onbarmhartig Ongeduldig Destructief Discussierend Kleinerend Genadeloos Rancuneus … Trots Arrogant Hypocriet Paternalistisch Weetal Enggeestig Bevooroordeeld Oordelend Altijd gelijk Narcistisch Superieur Rigide Pronkerig Zelfvoldaan Zelfzuchtig Compromisloos … …
 80. 91. Ons ware zelf wordt gekenmerkt door 3 typische staten Trots Boosheid Heftig verlangen, passie Angst Verdriet Apathie Vrede Acceptatie Moed
 81. 92. Moed Alert Bewust Verantwoordelijk Helder Mededogend Gelukkig Vrijgevig Integer Eervol Gemotiveerd Optimistisch Positief Responsief Proactief Scherp … Acceptatie Overvloed Balans Vriendelijk Verbonden Vreugdevol Stralend Warm Receptief Harmonisch Natuurlijk Spontaan Open Begripvol Onschuldig Kwetsbaar … Vrede Aanwezig in het nu Kalm Grenzeloos Straalt uit de ogen Ruimte Rust Heelheid Gecenterd Puur Licht Eenheidsgevoel Sereen Compleetheid Zijn Vervuld …
 82. 93. <ul><li>4 strategieën om met emoties om te gaan: </li></ul><ul><li>Onderdrukken : ze gaan niet weg maar worden materie </li></ul>
 83. 94. <ul><li>4 strategieën om met emoties om te gaan: </li></ul><ul><li>Onderdrukken : ze gaan niet weg maar worden materie </li></ul><ul><li>Uitdrukken : neemt de druk weg maar niet de oorzaak en o wee onze relaties </li></ul>
 84. 95. <ul><li>4 strategieën om met emoties om te gaan: </li></ul><ul><li>Onderdrukken : ze gaan niet weg maar worden materie </li></ul><ul><li>Uitdrukken : neemt de druk weg maar niet de oorzaak en o wee onze relaties </li></ul><ul><li>Ontvluchten : TV, wiet, eten, snoepen, roken, mediteren, drinken… </li></ul>
 85. 96. <ul><li>4 strategieën om met emoties om te gaan: </li></ul><ul><li>Onderdrukken : ze gaan niet weg maar worden materie </li></ul><ul><li>Uitdrukken : neemt de druk weg maar niet de oorzaak en o wee onze relaties </li></ul><ul><li>Ontvluchten : TV, wiet, eten, snoepen, roken, mediteren, drinken… </li></ul><ul><li>Loslaten : de enige effectieve strategie </li></ul>
 86. 97. Houd je pen boven de tafel – laat ze los …
 87. 98. Wat kost meest energie: vasthouden of loslaten?
 88. 99. Wat kost meest energie: vasthouden of loslaten? Wat zorgt voor het vallen van de pen?
 89. 100. Wat kost meest energie: vasthouden of loslaten? Wat zorgt voor het vallen van de pen? Wat hoef jij te doen?
 90. 101. Loslaten is ophouden met (moeite) doen! Het is weerstand opgeven. Het is overgave aan het leven… Het is angst vervangen door vertrouwen.
 91. 102. Dr. Gerald Jampolsky
 92. 103. Omgekeerd is Liefde wat potentieel bevrijdt: liefde voor wat je doet maar natuurlijk ook zaken zoals acceptatie, steun, positieve uitdaging (liefdevol uit het nest duwen), etc.…
 93. 104. Alle onderdrukte emoties staan onder spanning en gaan dus vanzelf (op eigen kracht) ontspannen (wegebben) als je de weerstand eraf haalt. Het is als olie boren: als je ze raakt spuit ze er op eigen kracht uit
 94. 105. <ul><li>Enkele varianten van het loslaatproces </li></ul><ul><li>Kinestetisch loslaten </li></ul><ul><li>Bewuste acceptatie </li></ul><ul><li>De 3 vragen </li></ul><ul><li>Het vicieuze ronddraaien van het denken doorzien (de lege lade)  zie hierna </li></ul>
 95. 106. <ul><li>De vicieuze cirkel van het denken doorzien </li></ul><ul><li>Heeft mijn mind een antwoord voor mijn probleem? </li></ul><ul><li>NEE </li></ul><ul><li>Kan ik ophouden het antwoord te willen zoeken waar het niet is? </li></ul><ul><li>Kan ik ophouden mezelf af te keuren omdat ik het antwoord niet kan bedenken? </li></ul><ul><li>Kan ik mezelf in plaats daarvan goedkeuring geven? </li></ul>
 96. 107. Nu een laag dieper…
 97. 108. <ul><li>Alle onprettige emoties gaan terug naar 3 soorten ‘willen’: </li></ul><ul><li>Zekerheid willen </li></ul><ul><li>Zaken onder controle willen hebben </li></ul><ul><li>Goedkeuring willen </li></ul><ul><li>In alle gevallen willen we dat de dingen anders zijn dan ze zijn d.w.z. we plegen verzet tegen ‘wat is’. </li></ul><ul><li>Hoe vaak hebben we dat al gedaan in ons leven? </li></ul>
 98. 109. ‘ Als je het willen zelf kunt loslaten werk je nog veel dieper en sneller dan wanneer je de er uit voortvloeiende emoties loslaat. Je laat dan hele bundels oude emoties los.’ Lester Levinson
 99. 110. Zekerheid willen Goedkeuring willen Controle willen Apathie (onderdrukt willen) Wanhoop Onverschilligheid Onoplettendheid Verloren voelen Machteloosheid Lusteloosheid Vastzitten Negativiteit Verdoofd Altijd moe Ongefocust Waardeloos Te laat Zinloos Opgeven … Verdriet (wil steun) Beschaamd Bedrogen Schuldgevoel Niet gezien Melancholisch Verworpen Verlaten Eenzaam Nostalgisch Slachtoffer Gebroken hart Gekwetst Ontroostbaar Verraden Niet eerlijk … Angst (wil bescherming) Laf Defensief Ontwijkend Aarzelend Hysterisch Achterbaks Verlamd Schuchter Verstikt In de val Bijgelovig Sceptisch Bedreigd Gespannen Onzeker … Passie (wil hebben) Compulsief Gefixeerd Gefrustreerd Ongeduldig Nooit genoeg Ontevreden Geobsedeerd Roekeloos Bezitterig Zelfzuchtig Gedreven Ambitieus Ik moet het hebben Verslaafd Eisend …
 100. 111. Zekerheid willen Goedkeuring willen Controle willen Boosheid (wil uithalen) Frustratie Druk Gemeen Weerspanning Mokkend Koppig Razend Wraaklustig Onbarmhartig Ongeduldig Destructief Discussierend Kleinerend Genadeloos Rancuneus … Trots (wil status-quo) Arrogant Hypocriet Paternalistisch Weetal Enggeestig Bevooroordeeld Oordelend Altijd gelijk Narcistisch Superieur Rigide Pronkerig Zelfvoldaan Zelfzuchtig Compromisloos … …
 101. 112. Zekerheid willen Goedkeuring willen Controle willen Moed (bereid tot actie) Alert Bewust Verantwoordelijk Helder Mededogend Gelukkig Vrijgevig Integer Eervol Gemotiveerd Optimistisch Positief Responsief Proactief Scherp … Acceptatie (geen oordeel) Overvloed Balans Vriendelijk Verbonden Vreugdevol Stralend Warm Receptief Harmonisch Natuurlijk Spontaan Open Begripvol Onschuldig Kwetsbaar … Vrede (ik ben heel) Aanwezig in het nu Kalm Grenzeloos Straalt uit de ogen Ruimte Rust Heelheid Gecenterd Puur Licht Eenheidsgevoel Sereen Compleetheid Zijn Vervuld … onverstoorbaarheid doel
 102. 113. Denk aan een persoon waarmee je problemen hebt
 103. 114. 1. Hoe voel ik me over nu die persoon? Waar in mijn lijf zit de contractie? 2. Wat zit hieronder: een behoefte aan zekerheid, aan controle aan goedkeuring? 3. Zou ik dit kunnen loslaten? 4. Wil ik het loslaten? 5. Wanneer? 6. Hoe voel ik me nu? Is er nog iets van dat gevoel? Komt een ander gevoel naar boven?
 104. 115. Wat zijn dingen waar ik moeite mee heb? Wat wil ik allemaal ‘veranderen’? Emoties over oude relaties? Oude nederlagen? Etc…
 105. 116. 1. Hoe voel ik me nu over …? 2. Wat zit hieronder: een behoefte aan zekerheid, aan controle aan goedkeuring? 3. Zou ik dit kunnen loslaten? 4. Wil ik het loslaten? 5. Wanneer? 6. Hoe voel ik me nu? Is er nog iets van dat gevoel? Komt een ander gevoel naar boven?
 106. 117. GELD Ben ik eraan gehecht? Ben ik bang het te verliezen? Ben ik er bezorgd over? Vrees ik dat nooit genoeg zal hebben? Heb ik er een onprettig gevoel over?
 107. 118. MEZELF Hoe voel ik me over mezelf? Ben ik bang kritiek te krijgen? Ben ik bang afgewezen te worden? Voel ik me niet goed genoeg? Wat vind ik onprettig over mezelf?
 108. 119. Mijn lijf, mijn gewicht, mijn werk, mijn partner, mijn collega, mijn buur, mijn huis, mijn gezondheid, mijn toekomst... You name it!
 109. 120. DIT is de vlinderwereld Vrede Acceptatie Moed
 110. 121. DIT is de rupswereld Trots Boosheid Heftig verlangen, passie Angst Verdriet Apathie
 111. 123. Zolang we denken dat we de buitenwereld dienen onder controle te krijgen zijn we goed gek… Wij zijn het die een bewustzijnsprong dienen te maken… Karl Pribram
 112. 124. ‘ Organisaties die in het nieuwe tijdperk het GELUK van alle betrokkenen als de nieuwe ‘bottom line’ zien , zullen al hun doelen met minder moeite bereiken.’ Mihaly Csikszentmihalyi in ‘FLOW in Zaken ’
 113. 125. “ Intelligentie zou gedefinieerd dienen te worden als de capaciteit om gelukkig te zijn, niet als het vermogen om problemen op te lossen.” Lester Levenson Grondlegger van de Release Technique

×