ЕЛАНА Финансов Холдинг/ЕЛАНА Холдинг

1,129 views

Published on

обединена презентация, актуална към 30 април 2009 г.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,129
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ЕЛАНА Финансов Холдинг/ЕЛАНА Холдинг

 1. 1. 2009
 2. 2. Групата ЕЛАНА - 17 успешни години q ЕЛАНА е една от най-големите небанкови инвестиционни институции в България, създадена през 1991 г. Диверсифицираният бизнес на ЕЛАНА е обособен в две структури: ЕЛАНА Финансов Холдинг ЕАД, който управлява финансовите услуги на групата, и ЕЛАНА Холдинг АД, който управлява бизнеса в областта на възобновяемите енергийни източници. q ЕЛАНА е компания със 17-годишна история и с важна роля в изграждането на българския финансов пазар. Тя бе един от първите лицензирани инвестиционни посредници, учреди един от първите фонд мениджъри и взаимни фондове на пазара, реализира първото публично предлагане на акции, основа първия фонд за инвестиции в земеделска земя, беше избрана за първия частен мениджър на публична финансова институция в страната, както и постави началото на редица други инвестиционни продукти на българския пазар.
 3. 3. Kорпоративна мисия и визия Нашата мисия ЕЛАНА е водеща инвестиционна компания, която допринася за развитието и модернизирането на българския финансов пазар, като се посвещава на осигуряване на успешни инвестиции за своите инвеститори, партньори и клиенти чрез разработване и предоставяне на богато портфолио от продукти и услуги, реализирани съобразно високи професионални и етични стандарти. Нашите ценности: q Екипът на ЕЛАНА е най-ценният капитал на компанията q Успехът и стабилността на инвестициите на клиентите ни са наша мисъл и грижа q ЕЛАНА е прозрачна и отговорна пред клиентите си и пред обществото q Услугите на ЕЛАНА поставят началото на тенденциите на пазара q ЕЛАНА е социално отговорна компания с принос към развитието на образованието в страната
 4. 4. Структура ЕЛАНА Финансов Холдинг ЕЛАНА Финансов Холдинг ЕАД представлява семейство от водещи компании в областта на управлението на активи (ЕЛАНА Фонд Мениджмънт АД), търговията на финансови пазари и инвестиционно банкиране (ЕЛАНА Трейдинг АД), бизнес консултиране по европейски програми (ЕЛАНА Инвестмънт АД), управление на инвестиции в земеделски земи (ЕЛАНА Пропърти Мениджмънт АД). ЕЛАНА Холдинг ЕЛАНА Холдинг е структурата, която управлява бизнеса с възобновяема енергия на групата ЕЛАНА който представлява проектиране, изграждане, , координация, управление и финансиране на проекти, свързани с възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Компанията разработва проекти в областта на възобновяемата енергия от 2004 г. ЕЛАНА Холдинг също участва в управлението на Фонд „Енергийна ефективност” (ФЕЕ) от 2005 г. насам, когато в консорциум с двама партньори беше избран за първия частен фонд мениджър на публична финансова институция в България в тръжна процедура, проведена от Световна банка. ЕЛАНА Холдинг също има 40% акционерно участие в агенцията за присъждане на кредитни рейтинги Глобал Рейтингс.
 5. 5. ЕЛАНА Финансов Холдинг: Семейство от водещи компании ЕЛАНА Фонд Мениджмънт q Един от първите асет мениджъри в България q 7 взаимни фонда и индивидуални инвестиционни портфейли q 7 години на челни позиции на пазара на взаимни фондове ЕЛАНА Трейдинг q Един от първите инвестиционни посредници в България q 17 години с челни позиции в брокерски услуги и инвестиционно банкиране ЕЛАНА Пропърти Мениджмънт q Специализирана компания в управление на инвестиции в земеделски земи q Основен участник в създаването на прозрачен пазар на земеделска земя в България – основател на първия фонд за инвестиции в земеделски земи в България – ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ ЕЛАНА Инвестмънт q Водещ консултант на българския бизнес и публични администрации в областта на осигуряване на инвестиционно финансиране
 6. 6. ЕЛАНА Холдинг: Поглед в бъдещето Управление на ВЕИ проекти q Разработва бизнес с възобновяема енергия от 2004 г. q За 5 години има над 30 проекти за производство на вятърна и слънчева енергия. Управление на Фонд “Енергийна ефективност” (ФЕЕ) q ЕЛАНА Холдинг е част от консорциума, който бе избран през 2005 г. като първия частен мениджър на публична финансова институция в България. q ФЕЕ е създаден със Закона за енергийната ефективност, по междуправителствени споразумения между Глобалния екологичен фонд (чрез Световна банка), Австрийското правителство и правителството на Република България. Глобал Рейтингс q ЕЛАНА Холдинг има 40% акционерно участие в агенцията за присъждане на кредитни рейтинги Глобал Рейтингс. q Глобал Рейтингс присъжда кредитни рейтинги на общини и корпоративни клиенти от 2005 г. q Агенцията има дългогодишни контакти с представители на трите най-големи международни агенции за кредитен рейтинг – Moody’s, Standard&Poor’s, Fitch Rating.
 7. 7. ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ
 8. 8. ЕЛАНА Фонд Мениджмънт q Един от първите фонд мениджъри в България, основан през 2002 г. q Предлага 7 взаимни фонда и индивидуални портфейли, като прилага всички видове инвестиционни стратегии q Управлявани активи – близо 43 млн лева (30.04.2009 г., по данни на БАУД) q Предоставя услуги на близо 2800 институционални и индивидуални инвеститори q ЕЛАНА Фонд Мениджмънт e във водещата тройка на пазара на взаимни фондове, като заема втора позиция с пазарен дял от 14%, следвайки Райфайзен Асет Мениджмънт с 14.39% (30.04.2009 г., по данни на БАУД) q ЕЛАНА Фонд Мениджмънт е член на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) q ЕЛАНА Фонд Мениджмънт е обявен за “Управляващо дружество на годината” от в. Банкеръ три години подред (2006, 2007, 2008г.) q ЕЛАНА Фонд Паричен Пазар спечели наградата Инвестиционен продукт на 2007 г. на Международното финансово изложение “Банки, инвестиции, пари” и завърши 2008 г. като фондът с най-добрата доходност на българския пазар (~8%)
 9. 9. Взаимни фондове ЕЛАНА Консервативна инвестиционна стратегия Балансирана инвестиционна стратегия ИД ЕЛАНА Еврофонд (основан 2002 г.) ЕЛАНА Балансиран $ Фонд (основан 2006 г.) Първият взаимен фонд за инвестиции в щатски долари в Един от първите взаимни фондове на пазара. страната. Ниско рисков фонд в български лева. Фонд с балансиран риск. Награда “Финансов продукт на 2003 г. ЕЛАНА Балансиран € Фонд (основан 2005 г.) ДФ ЕЛАНА Еврофонд (предстои май 2009 г.) Балансиран фонд в EUR и BGN. Ниско рисков фонд в евро. ЕЛАНА Долар Фонд (основан 2008 г.) Агресивна инвестиционна стратегия Ниско рисков фонд в щатски долари. ЕЛАНА Високодоходен Фонд (основан 2005 г.) Фонд Паричен Пазар Високорисков фонд в български лева. ЕЛАНА Фонд Паричен пазар (основан 2007 г.) Ниско рисков фонд, тип “паричен пазар. Награда “Инвестиционен продукт на 2007 г. Фонд Защитен капитал Фондът с най-висока доходност на българския пазар за Horizon Commodity 1 2008 г. (~8%) на годишна база. Начало на публично предлагане – 9 юни 2008 г. Падеж – 29 юли 2011 г.
 10. 10. Пазар на взаимни фондове 2009 г. Пазарни дялове на управляващите дружества към 30 април 2009 г. ЕЛАНА Фонд Мениджмънт Други 14% 17% TBI Асет Реал Финанс Асет Мениджмънт Мениджмънт 5% 7% Карол Капитал Мениджмънт БенчМарк Асет 6% Мениджмънт 5% КАПМАН Асет Мениджмънт Райфайзен 6% Асет Мениджмънт 14.39% ЦКБ Асет Мениджмънт ОББ Асет 8% Мениджмънт ДСК 5% Управление на активи 13% Източник: По данни на БАУД и БФБ
 11. 11. ЕЛАНА Трейдинг q Създаден през 1991 г., ЕЛАНА Трейдинг е един от първите инвестиционни посредници в България, получили пълен лиценз от Комисията за финансов надзор за извършване на търговия с ценни книжа и инвестиционно банкиране q Член на Българската фондова борса, на Централния депозитар и на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) – председателства асоциацията 2 мандата от самото й основаване. q Осъществява търговия на Българската фондова борса и предоставя достъп на своите клиенти също чрез Интернет-базираното приложение COBOS® q Утвърдени позиции с проектите си в областта на структуриране, администриране и пласиране на емисии акции и облигации q Осигурява 24-часов достъп до международните валутни пазари за търговия чрез разработената специално от компанията Интернет-базирана платформа ELANA Trader v2.0
 12. 12. ЕЛАНА Трейдинг q Извършва търговия на международните валутни и капиталови пазари – предлага за търговия над 60 валутни двойки, като не начислява никакви такси и комисиони; предоставя възможност за демо търговия с реални валутни курсове; предлага търговия с акции на над 20 борси по света q Предлага всички електронно търгувани фючърсни контракти от развитите пазари в света, както и такива търгуващи се директно на пода на съответната борса – валутни фючърси, фючърси върху злато, сребро, петрол, олово, фондови индекси, облигации, лихвени фючърси, както и фючърси върху селскостопански стоки q Разработва професионални анализи, оценки и препоръки за акциите на български компании на английски и български език, които се публикуват от Thomson Reuters, Bloomberg и други водещи международни информационни агенции
 13. 13. ЕЛАНА Трейдинг - Акценти q ЕЛАНА Трейдинг поддържа челни позиции на българския пазар вече 17 години, като традиционно е в топ 3 по брой сделки на Българска фондова борса и по принос в инвестиционното банкиране сред близо 100 инвестиционни посредника q Близо 10% пазарен дял и трета пазарна позиция по брой сделки на Българска фондова борса (данни БФБ, към 30.04.2009г.); q В търговията на БФБ през Интернет платформата COBOS, ЕЛАНА Трейдинг има 19% пазарен дял (30.04.2009) и поддържа втора позиция на пазара по брой клиенти на COBOS q От 1998 г. ЕЛАНА Трейдинг е ексклузивен партньор за България на американската брокерска компания Auerbach Grayson&Co, която предлага услуги в 123 страни. q ЕЛАНА Трейдинг поддържа търговски отношения с водещи финансови институции като: Rosenthal Collins Group, Saxo Bank, Deutsche Bank, Ameritrade, Sucden Financial, CMC Markets, GFT, IG Index, Man Financial, Lazard, BNP Paribas London и др.
 14. 14. ЕЛАНА Трейдинг: Оборот на БФБ ЕЛАНА Трейдинг - оборот на Българска фондова борса 2004 - 2009 г. Оборот на БФБ София в лв - тримесечие Оборот на Оборот на 5 000.0 160 4 500.0 140 4 000.0 120 3 500.0 100 3 000.0 2 500.0 80 2 000.0 60 1 500.0 40 1 000.0 20 500.0 0.0 0 1Q042Q043Q044Q041Q052Q053Q054Q051Q062Q063Q064Q061Q072Q073Q074Q071Q082Q083Q084Q081Q09 Източник: По данни на БФБ
 15. 15. ЕЛАНА Пропърти Мениджмънт q Основен участник в създаването на прозрачен пазар на земеделска земя в България – основател на първия фонд за инвестиции в земеделски земи в България – ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ q 40 000 сделки по покупка на земеделска земя q 300 000 дка закупена земеделска земя при цена 219 лв/дка q 230 000 дка земеделска земя, отдадена под аренда на земеделски производители q 6 млн лв реализирана печалба от инвестиции в земя
 16. 16. ЕЛАНА Пропърти Мениджмънт Други обществени признания: q ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ е единственото дружество, което е включено във всичките 4 индекса на Българска фондова борса q ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ е учредител и председателстващ на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи q ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ бе награден от Асоциация на инвеститорите за АДСИЦ с най-добро корпоративно управление за 2007 г.
 17. 17. ЕЛАНА Инвестмънт – водещ консултант на бизнеса ЕЛАНА Инвестмънт е основана през 1999 г. и е утвърдена като успешен консултант на българския бизнес и публични администрации в областта на осигуряване на инвестиционно финансиране. Какво предлага ЕЛАНА Инвестмънт: Консултиране на производствени предприятия, земеделски производители, публични администрации по изготвяне на инвестиционни проекти и бизнес планове при кандидатстване за субсидии по програми на Европейския съюз и други източници на финансиране от международни организации. Някои от изключителните постижения на ЕЛАНА Инвестмънт са: q Над 170 сключени договори за разработване на проекти през 2008 - 2009 г.; Над 130 внесени за одобрение проекти само по ПРСР за по-малко от 1 година; q 100% от проектите на клиенти по програма САПАРД са приключили успешно инвестиционния си процес; q Изпълнение на първия 3-милионен европейски проект за техническа помощ по програма ФАР за България в подкрепа на малките и средни предприятия.
 18. 18. ЕЛАНА Инвестмънт – водещ консултант на бизнеса За периода 2000 – 2009 г. ЕЛАНА Инвестмънт подпомогна успешното разширяване и развитие на бизнеса на много български предприятия, земеделски производители и общини: q Разработени и внесени за оценка 135 проекта по Програма за развитие на селските райони, от които първите 71 преминали оценка, са одобрени; q Два одобрени проекта (сред първите подписани договори) по Оперативна програма quot;Развитие на конкурентоспособността на българската икономикаquot;, мярка „Технологична модернизация в предприятиятаquot; на стойност близо 3 млн лв; q Реализирани 87 проекта по програма САПАРД за над 65 млн. лева от началото на програмата през 2001 г. q Изпълнен успешно първият европейски проект по програма ФАР за България на стойност 3 млн евро за консултиране на малки и средни предприятия (SRAFAS) q Осъществени общо 15 проекта на стойност над 1 млн евро по програма ФАР q Разработени и изпълнени общо 9 проекта на стойност над 3 млн. лева към ДФ „Земеделие”
 19. 19. ЕЛАНА ХОЛДИНГ
 20. 20. ЕЛАНА Холдинг и ВЕИ ЕЛАНА Холдинг е структурата, която управлява бизнеса с възобновяема енергия на групата ЕЛАНА, който представлява проектиране, изграждане, координация, управление и финансиране на проекти, свързани с възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Бизнесът с възобновяема енергия стартира през 2004 г. ,като към момента екипът на ЕЛАНА Холдинг е разработил или е в процес на разработване на 32 проекта за използване на вятърна и слънчева енергия: q 25 соларни проекта с обща мощност от 2.4 MW и общо ефективно годишно производство на енергия от 3 380.55 MWh; от тези проекти 22 са тракинг (следящи) системи, а 3 - фиксирани системи; q 7 проекта с вятърна енергия с обща мощност 445.5 MW и общо ефективно годишно производство на енергия от 852 599 MWh. ЕЛАНА Холдинг също участва в управлението на Фонд „Енергийна ефективност” (ФЕЕ) от 2005 г. насам, когато в консорциум с канадския консултант в областта на енергийната ефективност „Еконолер Интернешънъл” и българската Фондация „Център за енергийна ефективност ЕнЕфект” беше избран за първия частен фонд мениджър на публична финансова институция в България в тръжна процедура, проведена от Световна банка.
 21. 21. ЕЛАНА Холдинг и ВЕИ – Услуги Продажба на разработени вятърни проекти Разработване и продажба на проекти за производство на електроенергия от вятъра в райони на страната, характеризиращи се с висок потенциал на вятърната енергия. Продажба на разработени фотоволтаични проекти Разработване и продажба на проекти за фотоволтаични паркове в райони на страната, характеризиращи се с най-висока слънчева радиация на квадратен метър, което е основната характеристика за оценка на слънчевия потенциал. Консултации и управление на проекти на клиенти за изграждане на фотоволтаичен или вятърен парк q Предпроектно проучване и оценка на местоположения Изготвяне на предпроектни проучвания и оценки на местоположения за производство на електрическа енергия от фотоволтаични и вятърни централи в различни райони на България. Проучването включва технически анализ на потенциалните локации за разработване на проект. Измерват се и се анализират специфични за съответния тип проект технически и финансови фактори като климат, геотехнични и топографски условия, норма на възвращаемост на проекта, срок на откупуване и др. Извършват се замервания и анализи на място, съгласно приетите методики за оценка.
 22. 22. ЕЛАНА Холдинг и ВЕИ – Услуги q Разработване на проекти ЕЛАНА Холдинг АД предлага разработване и изготвяне на проекти за изграждане на соларни и вятърни паркове, както и оказване на пълно съдействие при консултиране и набавяне на необходимите лицензии и разрешителни във връзка с изграждането и функциониране на ВЕИ парка. q Технически симулации на работата на проекта и идейно проектиране Екипът на ЕЛАНА Холдинг АД дава възможност на клиентите си да изберат между няколко технически решения за своя проект, като за целта се правят технически симулации на работата на проекта, анализират се сценарии на взаимно вятърно или слънчево засенчване; варианти на асемблиране на системите и свързаните с това ползи и загуби. По този начин клиентите са в състояние да вземат оптималното за тях решение. q Консултиране при избор на оборудване и управление на процесите по цялостното изграждане на проектите Един от съществените аспекти за успешната реализация на соларни и вятърни паркове е технологията, която се използва при изграждането им. Екипът на ЕЛАНА Холдинг АД Ви предлага помощ в избора и договарянето на цени на отделните компоненти за изграждане на фотоволтаичен и вятърен парк. Допълнително, ЕЛАНА Холдинг АД може да управлява и координира целия процес по изграждане на инсталацията, като по този начин се минимизира техническия риск от изграждането на проектите.
 23. 23. Глобал Рейтингс – вашият доверен партньор q Независимата агенция за присъждане на кредитен рейтинг Глобал Рейтингс е основана през 2005 г. q ЕЛАНА Холдинг също има 40% акционерно участие в агенцията q Глобал Рейтингс предлага първоначално присъждане и поддръжка на дългосрочен и краткосрочен национален кредитен рейтинг. q Глобал Рейтингс предлага също консултации във връзка с получаването на кредитен рейтинг от международни рейтингови агенции. q Агенцията има дългогодишни контакти с представители на трите най-големи международни агенции за кредитен рейтинг – Moody’s, Standard&Poor’s, Fitch Rating. q Понастоящем Глобал Рейтингс е присъдила над 100 кредитни рейтинга на общини и корпоративни клиенти.
 24. 24. ЕЛАНА - Награди и отличия q ЕЛАНА Фонд Мениджмънт е носител на наградата “Управляващо дружество на годината” на в. Банкеръ за 2008 г., 2007 г. и 2006 г. q ЕЛАНА Фонд Паричен Пазар получи наградата “Инвестиционен продукт 2007” на Международното изложение “Банки, Инвестиции, Пари” q ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ бе награден от Асоциация на инвеститорите за АДСИЦ с най-добро корпоративно управление за 2007 г. q ЕЛАНА Трейдинг получи награди от Българска фондова борса за трети инвестиционен посредник в страната по брой сделки на борсата през 2008 и 2007 г., а също и за принос в инвестиционното банкиране за 2007 г.
 25. 25. ЕЛАНА - Награди и отличия q ЕЛАНА Фонд за земеделска земя получи награда “Финансов продукт на 2005 г.” на Международното изложение “Банки, Инвестиции, Пари” q ЕЛАНА Трейдинг получи годишната награда на Българска фондова борса-София за най-голям брой пласирани емисии облигации през 2005 г. q ЕЛАНА Трейдинг спечели награда “Финансов продукт на годината” за ELANA Trader 2.0 на Международното изложение “Банки, Инвестиции, Пари” (2003 г.) q ЕЛАНА Еврофонд получи награда “Финансов продукт на годината” на Международното изложение “Банки, Инвестиции, Пари” (2003 г.)
 26. 26. Контакти Централен офис ЕЛАНА София 1404 Бизнес център “Витоша” бул. „България” №49 Тел.: (02) 810 00 00, 810 00 70, 810 00 60 E-mail: info@elana.net телефон на клиента: 0800 14 400 www.elana.net

×