Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PL-zsl-i.zywluk-dudowicz-2

491 views

Published on

Plan lekcji - adT2

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

PL-zsl-i.zywluk-dudowicz-2

  1. 1. 1 NAUCZYCIEL IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO RODZIC/ - E SZKOŁA/ KLASA DATA 20.12.2016 ADRES E-MAIL TEMAT LEKCJI PRZEDMIOT PROGRAMOWY: GODZINA WYCHOWAWCZA LUB LEKCJA LUB ZAJĘCIA POZAPROGRAMOWE: JAKI: WPISAĆ WYBÓR: Godzina wychowawcza WYZWANIA/ SZANSE CELE NAUCZANIA Poszukiwanie rozwiązań pozwalających wypracować efektywne metody realizacji zamierzeń (w tym postanowień noworocznych). Refleksja nad istotą dotrzymywania postanowień/obietnic – odpowiedzialne działania prowadzące do sukcesu. Wykorzystanie pomocy rodzica w wypracowywaniu najefektywniejszych metod. Zacieśnienie relacji – uczniowie – nauczyciel – rodzic. KRYTERIA SUKCESU Uczniowie pracują w grupach wypracowując metody zmierzające do osiągnięcia sukcesu podczas realizacji postanowień / obietnic oraz usłuchają uwag rodzica i nauczyciela nt. efektywnych metod realizacji zamierzeń. Uczniowie mają świadomość ważności podejmowanych decyzji i wsparcia radą ze strony rodzica/opiekuna lub nauczyciela. Rodzic zapoznaje się z metodami pracy w szkole na lekcjach wychowawczych. Rodzic dzieli się swoimi uwagami. Nauczyciel korzysta z rad ze strony rodzica. Otwiera się na uwagi uczniów. PLANOWANY WPŁYW LEKCJI : NA RELACJE NAUCZYCIELA Z RODZICAMI Lepsza współpraca między nauczycielem i rodzicem. Większa otwartość nauczyciela na udział rodziców w tego rodzaju zajęciach. PLAN LEKCJI (45 minut) LEKCJA OTWARTA Z RODZICEM (adT) AKADEMIA DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ_ GDAŃSK X-XII 2016
  2. 2. 2 NA ODPORNOŚĆ MOICH UCZNIÓW W SYTUACJACH MANIPULACJI Uczniowie zaplanują swoje postanowienia / obietnice (noworoczne) z wykorzystanie poznanych metod. NA KRYTYCZNE I KREATYWNE PROCESY MYŚLOWE MOICH UCZNIÓW Umiejętność pracy w grupie, rozwijanie umiejętności krytycznego i kreatywnego myślenia podczas wypracowywania wspólnych metod efektywnego dotrzymywania postanowień. NA ATMOSFERĘ W KLASIE, KTÓRA WPŁYWA NA WYNIKI EDUKACYJNE Zrozumienie celu udziału gościa w zajęciach z wychowawcą. Docenienie roli gościa. OPIS PLANU LEKCJI/ PRZEBIEG: CZAS 45`
  3. 3. 3 5’ 5’ 10 ‘ 10 ‘ 10’ 5’ Uczniowie losują karteczki z numerami grup oraz zajmują swoje miejsca przy stolikach oznaczonych numerami grup. Kartka czerwona oznacza lidera grupy. Podanie tematu: „ Jak dotrzymywać postanowień/obietnic (w tym noworocznych)?” oraz celu lekcji :” Wypracowanie efektywnych metod realizacji zamierzeń”. Refleksja i ewaluacja zajęć. Przy użyciu aplikacji answergarden.ch uczniowie podają przykłady najpopularniejszych postanowień noworocznych. Liderzy grup losują karteczki z 5 najpopularniejszymi postanowieniami, przygotowanymi przez nauczyciela. W grupach uczniowie wypisują na kartkach A4 po 2-3 wskazówki, które mogą pomóc w realizacji noworocznych obietnic. Podczas tzw. burzy mózgów nauczyciel i rodzic służą wsparciem. Uczniowie mogą swoje rady wpisać online na Padlet, przygotowany przez nauczyciela. Liderzy grup prezentują swoje wskazówki. Rodzic i nauczyciel komentują rozwiązania wypracowane przez grupy. Podsumowanie zajęć – prezentacja z poradami jak realizować skutecznie postanowienia (nie tylko noworoczne). Prezentacja wywiadu nt. skutecznych metod realizacji obietnic. Ewaluacja zajęć – uczniowie/ rodzic i nauczyciel wykonują ankietę online. Prezentacja wyników ankiety. Nagranie 3'35 - 7.30 Coach - postanowienia noworoczne, Galaktyka Pomerania 30 12 2015 - wyznaczanie realnych celów i ich realizacja https://www.youtube.com/watch?v=9UKwlylNhjI
  4. 4. 4

×