Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PL-sp_79-a.haluszczak-2

410 views

Published on

Plan lekcji - adT2

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

PL-sp_79-a.haluszczak-2

  1. 1. 1 NAUCZYCIEL IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO RODZIC/ - E SZKOŁA/ KLASA DATA 14. 12. 2016 r. ADRES E-MAIL TEMAT LEKCJI PRZEDMIOT PROGRAMOWY: GODZINA WYCHOWAWCZA LUB LEKCJA LUB ZAJĘCIA POZAPROGRAMOWE: JAKI: język polski WPISAĆ WYBÓR: lekcja języka polskiego WYZWANIA/ SZANSE Podniesienie koncentracji uczniów, wykorzystanie ekspresji uczniów w celach edukacyjnych CELE NAUCZANIA - poznanie kolęd polskich, - utrwalenie wiadomości o środkach poetyckich (epitet), - doskonalenie interpretacji i analizy utworu poetyckiego. KRYTERIA SUKCESU - utrzymanie skupienia uczniów w czasie lekcji, - wykorzystanie swoich zdolności w pracy w grupach. PLANOWANY WPŁYW LEKCJI : NA RELACJE NAUCZYCIELA Z RODZICAMI - stworzenie relacji partnerskich, współodpowiedzialności za przebieg pracy podczas lekcji, - zwiększenie współpracy. NA ODPORNOŚĆ MOICH UCZNIÓW W SYTUACJACH MANIPULACJI - wykorzystanie muzyki i śpiewu, aby wzbudzić zainteresowanie oraz zwiększyć zaangażowanie uczniów w tok lekcji. NA KRYTYCZNE I KREATYWNE PROCESY MYŚLOWE MOICH UCZNIÓW - tworzenie własnych interpretacji muzycznych NA ATMOSFERĘ W KLASIE, KTÓRA WPŁYWA NA WYNIKI EDUKACYJNE - poczucie jedności, wspólnoty w grupie, - pozytywny wpływ atmosfery świątecznej na samopoczucie uczniów. PLAN LEKCJI (45 minut) LEKCJA OTWARTA Z RODZICEM (adT) AKADEMIA DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ_ GDAŃSK X-XII 2016
  2. 2. 2 OPIS PLANU LEKCJI/ PRZEBIEG: CZAS 45`
  3. 3. 3 Wprowadzenie: 1. Przedstawienie uczniom gościa – pani Aneta Bratke. 2. Wyjaśnienie uczniom, czym różni się kolęda od pastorałki. 3. Podział uczniów na 5 grup po cztery osoby. Rozwinięcie: Zadanie pierwsze: Uczniowie po wysłuchani melodii trzech kolęd, w wykonaniu pani Anety, muszą podać właściwe im tytuły (zgodnie z kolejnością ich zagrania) 1. „Przybieżeli do Betlejem” 2. „Wśród nocnej ciszy” 3. „Pójdźmy wszyscy do stajenki” (podanie 3 kolęd 3p., dwóch 2p., jednej 1p., żadnej 0p.) Zadanie drugie: Uczniowie otrzymują tekst kolędy „Wśród nocnej ciszy”. Wspólnie z panią Anetą śpiewamy kolędę. Następnie nauczyciel rozdaje tekst w postaci rozsypanki wersowej. Zadaniem uczniów jest poprawne ułożenie tekstu kolędy. (bezbłędne ułożenie tekstu 3p., jeden błąd 2p., dwa błędy 1p., trzy i więcej 0p.) Zadanie trzecie: Uczniowie otrzymują tekst kolędy „Gdy śliczna panna”, następnie słuchamy utworu w wykonaniu pani Anety. Zadaniem dzieci jest wypisanie jak najwięcej epitetów. (największa liczba epitetów 3p., drugie miejsce 2p., pozostałe grupy 1 lub 0 punktów.) Zadanie czwarte: Uczniowie otrzymują teksty 3 kolęd: „Przybieżeli do Betlejem”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Lulajże Jezuniu”. Następnie wybierają jedną, którą zaśpiewają przy akompaniamencie pani Anety. (Pani Aneta przyznaje punkty: najlepsze wykonanie 3p., drugie miejsce 2p., trzecie miejsce 1p.) Zakończenie 1. Podliczenie punktów i pogratulowanie zwycięzcom. 2. Podziękowanie pani Anecie za udział w lekcji.
  4. 4. 4

×