Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PL-sp_65-l.szymanska-2

398 views

Published on

Plan lekcji - adT2

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

PL-sp_65-l.szymanska-2

  1. 1. 1 NAUCZYCIEL IMIĘ I NAZWISKO Lucyna Szymańska IMIĘ I NAZWISKO RODZIC/ - E rodzice uczniów kl. V a: A. Ansari, K. Jajdyk, A. Kasprowicz, P. Kędzierski, A. Kwiatek, S. Michałowska, E. Piotrowska, K. Krzyżanowska, A. Taube, A.M. Teodorczuk, M. D. Wierzba, D.Olas SZKOŁA/ KLASA Szkoła Podstawowa nr 65 w Gdańsku im. A. Liczmańskiego Kl. V a integracyjna DATA 06.12.2016r. ADRES E-MAIL TEMAT LEKCJI PRZEDMIOT PROGRAMOWY: GODZINA WYCHOWAWCZA LUB LEKCJA LUB ZAJĘCIA POZAPROGRAMOWE: JAKI: WPISAĆ WYBÓR: zajęcia dodatkowe WYZWANIA/ SZANSE - chęć poznania relacji między dziećmi - włączenie wszystkich uczniów i ich rodziców do wykonania dekoracji świątecznych CELE NAUCZANIA - kształcenie właściwego stosunku do tradycji i zwyczajów świątecznych - rozumienie sensu obchodzenia świąt Bożego Narodzenia KRYTERIA SUKCESU - zaangażowanie całej klasy w przedstawienie teatralne - przygotowanie świątecznych ozdób - pozytywne relacje między uczniami PLANOWANY WPŁYW LEKCJI : NA RELACJE NAUCZYCIELA Z RODZICAMI - włączenie rodziców uczniów w przebieg zajęć - przygotowanie upominków świątecznych przez rodziców uczniów - pomoc w przygotowaniu choinkowych ozdób NA ODPORNOŚĆ MOICH UCZNIÓW W SYTUACJACH MANIPULACJI - zwiększenie aktywności uczniów na zajęciach NA KRYTYCZNE I KREATYWNE PROCESY MYŚLOWE MOICH UCZNIÓW - przygotowanie przedstawienia bożonarodzeniowego - wykonanie świątecznych ozdób NA ATMOSFERĘ W KLASIE, KTÓRA WPŁYWA NA WYNIKI EDUKACYJNE - wspólny udział w inscenizacji bożonarodzeniowej - wspólne śpiewanie kolęd - praca w grupach PLAN LEKCJI (60 minut) LEKCJA OTWARTA Z RODZICEM (adT) AKADEMIA DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ_ GDAŃSK X-XII 2016
  2. 2. 2 OPIS PLANU LEKCJI/ PRZEBIEG: CZAS 60` Cele ogólne: - tworzenie atmosfery oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. - przedstawienie inscenizacji bożonarodzeniowej - wzmacnianie poczucia przynależności do wspólnoty Przewidywanie osiągnięcia ucznia: Uczeń : - potrafi przygotować stół wigilijny - rozumie przesłanie świąt Bożego Narodzenia - odgrywa rolę w przedstawieniu - śpiewa kolędy - rozwiązuje krzyżówkę wigilijną - wykonuje świąteczne ozdoby - dba o ład i porządek podczas pracy Formy i metody pracy: - scenka dramowa, zespołowa, indywidualna, grupowa Przebieg zajęć 1. Powitanie zgromadzonych gości. 2. Stworzenie świątecznego nastroju – zgaszenie światła, zapalenie świec. 3. Inscenizacja bożonarodzeniowa „Jak anioł diabła pokonał”. 4. Wspólne śpiewanie kolęd. 5. Rozwiązywanie świątecznej krzyżówki. 6. Wykonywanie łańcucha na choinkę. 7. Wykonywanie z papieru śnieżynek do ozdoby sali lekcyjnej. 8. Wspólny poczęstunek. 9. Podsumowanie: - pochwała pracy uczniów, - wręczenie prezentów świątecznych przez p. Aleksandrę Taube i p. Monikę Wierzbę, - ocena zajęć przez uczniów. Omówienie zajęć z rodzicami uczniów.

×