Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E-zsl-i.zywluk-dudowicz-2

477 views

Published on

Ewaluacja - adT2

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

E-zsl-i.zywluk-dudowicz-2

 1. 1. EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach programu edukacyjnego (adT): AKADEMIA DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ X-XII.2016 Lekcja wychowawcza z udziałem rodzica „Jak dotrzymać postanowień (nie tylko noworocznych)?”
 2. 2. AUTORSTWO • IMIĘ I NAZWISKO: Irena Żywluk-Dudowicz • SZKOŁA:Zespół Szkół Łączności w Gdańsku • KLASA: 3c • TEMAT LEKCJI: Jak dotrzymać postanowień ( w tym noworocznych)? • GRUPA WIEKOWA: 18 lat • DATA:20.12.2016 • ADRES E-MAIL:i.zywluk.dudowicz@zsl.gda.pl
 3. 3. 1. Jak Pan/i ocenia swój aktualny stan kontaktów z rodzicami po lekcji otwartej? a. W skali od 1 do 5; w której 1 jest bardzo zły i 5 jest bardzo dobry – zaznacz jeden krzyżykiem: ANKIETA DLA NAUCZYCIELA NR 2 (1) 1 2 3 4 x 5
 4. 4. b. Co jest w tych kontaktach pozytywne? (prosimy o krótki opis) Stały kontakt mailowy i telefoniczny. Aktywny udział w spotkaniach z rodzicami. Pomoc przy organizacji wycieczek szkolnych. c. Co jest w tych kontaktach negatywne? (prosimy o krótki opis) Brak negatywnych doświadczeń. ANKIETA DLA NAUCZYCIELA NR 2 (2)
 5. 5. 2. Jakie elementy szkolenia według Pani/ Pana będą użyteczne dla celu zwiększenia i poprawy umiejętności komunikacji Pani/ Pana z rodzicami? W skali od 1 do 5; w której 1 jest bardzo zły i 5 jest bardzo dobry – zaznacz jeden krzyżykiem: ANKIETA DLA NAUCZYCIELA NR 2 (3) a. Wspólna aktywność – wywiadówka integracyjna/ otwarta lekcja z rodzicem: 4 1 2 3 4 5 b. Kontakt z rodzicem/ rodzicami jako wynik szkolenia: 4 1 2 3 4 5 c. Transfer wiedzy – szkolenia rodziców w szkoleniu: 4 1 2 3 4 5 d. Poprawienie rozumienia profilaktyki: 5 1 2 3 4 5 e. Praca projektem: 5 1 2 3 4 5 f. Utworzenie merytorycznego kanału komunikacji online jak “grupa nauczyciel i rodzice”: 4 1 2 3 4 5 g. [Dla koordynatorów] Wspólna ewaluacja: 5 1 2 3 4 5
 6. 6. /proszę uzupełnić/ Lekcja pozytywnie wpłynęła na relacje nauczyciel – rodzic. Pozwoliła poznać nauczycielowi lepiej rodzica. Uczniom lekcja przyniosła nowe doświadczenie , poznali punkt widzenia na sposoby dotrzymywania postanowień nie tylko nauczyciela – wychowawcy ale także innej dorosłej osoby – rodzica. Rodzic chętnie włączał się w dyskusję podsumowującą pracę grupową uczniów. Po zajęciach wraz z nauczycielem podsumował zajęcia jako ciekawe doświadczenie. JAKI BYŁ WPŁYW NA RELACJE NAUCZYCIELA Z RODZICAMI
 7. 7. JAKI BYŁ WPŁYW NA ODPORNOŚĆMOICH UCZNIÓW W SYTUACJACH MANIPULACJI /proszę uzupełnić/ Uczniowie mieli okazję nie tylko wysłuchać wypracowanych przez różne grupy sposoby dotrzymywania postanowień ale także komentarze ze strony nauczyciela, rodzica i innych uczniów. Czasami komentarze były krytyczne a czasami uzupełniając, dające poszerzoną wiedzę (nt. diety). Uczniowie chętnie angażowali się w dyskusję.
 8. 8. JAKI BYŁ WPŁYW NA KRYTYCZNE I KREATYWNE PROCESY MYŚLOWE MOICH UCZNIÓW /proszę uzupełnić/ Uczniowie chętnie zaangażowali się w pracę grupową wypracowując w grupach pomysły na sposoby dotrzymywania postanowień. Po prezentacjach przedstawicieli poszczególnych grup chętnie odnosili się do wypracowanych metod konfrontując je z własnymi doświadczeniami. Wysłuchali porad rodzica. Zadawali dodatkowe pytania.
 9. 9. JAKI BYŁ WPŁYW NA ATMOSFERĘ W KLASIE, KTÓRA WPŁYWA NA WYNIKI EDUKACYJNE /proszę uzupełnić/ Atmosfera w klasie była bardzo dobra. Udział rodzica wpłynął pozytywnie na jej przebieg. Uczniowie ze skupieniem przyjmowali porady rodzica.
 10. 10. Jaka atmosfera była w klasie? DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA /proszę tu wkleić zdjęcie (lub zdjęcia) z przeprowadzonej lekcji/ Niestety dynamika zajęć i bardzo duże zaangażowanie zarówno ze strony nauczyciela - wychowawcy, uczniów jak i rodzica spowodowało, że ten element zajęć umknął uwadze i nie wykonano żadnych zdjęć. Do zajęć przygotowano prezentację oraz uczniowie wykonali podsumowanie prac grupowych zarówno na kartkach papierowych jak i na tablicy online (https://padlet.com/irenagd/noworoczne_postanowienia). Kartki z rezultatami zostały umieszczone na ścianie.
 11. 11. MOJE REFLEKSJE PO LEKCJI /proszę uzupełnić/ Lekcja miała dynamiczny przebieg. Nie udało się zrealizować wszystkich elementów lekcji nt. zaprezentować przygotowanego materiału video z poradami ekspertek. Ten element został przeniesiony na kolejne zajęcia. Uczniowie wykonali zadania w grupach. Liderzy grup zaprezentowali swoje rezultaty. Byli otwarci na pytania i komentarze ze strony zarówno rówieśników jak i nauczyciela oraz rodzica. Wysłuchali z uwagą dodatkowych komentarzy.
 12. 12. WŁASNY KOMENTARZ, KTÓRY MOŻE BYĆ CYTOWANY I PUBLIKOWANY O SZKOLENIU, O WŁASNEJ LEKCJI /proszę uzupełnić/ Lekcja wychowawcza z udziałem rodzica okazała się bardzo ciekawym doświadczeniem dla wszystkich uczestników. Pozwoliła na przełamanie barier między uczniami i rodzicem. Uczniowie chętnie podejmowali dyskusję z rodzicem na tematy związane ze sposobami dotrzymywania postanowień (nie tylko noworocznych). Rodzic okazał się „ekspertem” a jej doświadczenie życiowe pozwoliło uczniom zweryfikować swoje poglądy. Lekcja z udziałem rodzica okazała się udanym „eksperymentem”, w którym rodzic stanowił jego integralną część.
 13. 13. POZOSTAJEMY DO DYSPOZYCJI (adT) AKADEMIA DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ Beata Staszyńska – Hansen: Prezes Zarządu Fundacji Citizen Project E: staszynska.beata@gmail.com M: 502 589842

×