Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ewa Biłyk Industrial Symbiosis 2

453 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ewa Biłyk Industrial Symbiosis 2

 1. 1. Szanse biznesowe - warsztatyCo to jest i jak to działa ?© International Synergies Limited10 January 2013Co to jest i jak to działa ?
 2. 2. Jak to działa ?Bardzo proste zasady: tworzenie połączeń…Co posiadasz?Niechciane surowcePołączenie gotoweCzego potrzebujesz?Surowce, któremożesz wykorzystać+ =© International Synergies Limited10 January 2013• Proszę wypełnić rozdane przez nas kartki z tabelkami „MAM” i „POTRZEBUJĘ”• Wypełnione kartki będą krążyły między stolikami i szukały połączeń.+ =
 3. 3. Zapoznaj się z wypełnionymikartkami z Twojego stołu© International Synergies Limited10 January 2013
 4. 4. Pozwól krążyć wypełnionymkartom, w celu szukania połączeńStółnr 1Stółnr 2Stółnr 5© International Synergies Limited10 January 2013nr 2Stółnr 3Stółnr 4nr 5
 5. 5. Twoje zasobyMam… i potrzebuję……•surowce – drewno, plastik, resztki jedzenia, metale•certyfikaty – ISO 9000, ISO 14000, OSHAS 18001,najlepsze wzory© International Synergies Limited10 January 2013najlepsze wzory•możliwości – niewykorzystany sprzęt, wyposażenielaboratoriów•logistyka – transport, powierzchnia magazynowa•woda i energia – straty ciepła, odwierty, wodatechnologiczna
 6. 6. Szanse biznesowe - warsztaty• Wnioski– Jak Twoje odpady mogą być odzyskane,przetworzone i powtórnie użyte przez innych jakosurowiec?– Jakie surowce i zasoby mogą być dostępne z innychgałęzi przemysłu i jak mogą być wykorzystane w© International Synergies Limited10 January 2013gałęzi przemysłu i jak mogą być wykorzystane wprocesie produkcji – czym można się dzielić?– Zasobami mogą być surowce, energia, woda,logistyka, wolne moce produkcyjne i certyfikaty
 7. 7. MAM...MAM @ stolik nr4 POTRZEBUJĘ:Nazwa firmy: Numerstolika:Nazwa firmy: Ilość materiału:ABCImię i nazwisko:Adam KowalskiMAM:papierIlość / Objętość:© International Synergies Limited10 January 2013Ilość / Objętość:dziesięc tonLokalizacja/ Częstotliwość:Wrocław, ul.ParkowaUwagi
 8. 8. POTRZEBUJĘ...POTRZEBUJĘ @ Stół nr 2 MAMNazwa firmy: Numerstolika:Nazwa firmy: Ilość materiału:DHLImię i nazwisko:Katarzyna NowakPOTRZEBUJĘ:papier© International Synergies Limited10 January 2013papierIlość/ Objętość:2 tonyLokalizacja/ Częstotliwość:WrocławUwagi
 9. 9. Połączenie…MAM @ Stoli nr 4 POTRZEBUJĘNazwa firmy: Numerstolika:Nazwa firmy: Ilość materiału:ABC4 ABC 10 tonImię i nazwisko:2 DHL 2 tonyAdam KowalskiMAM:© International Synergies Limited10 January 2013papierIlość/ Objętość10 tonLokalizacja/ CzęstotliwośćWrocławUwagi
 10. 10. Przebieg warsztatów• Zasady– Jedna kartka przypada na jeden surowiec– Sprecyzuj dane o ilości, lokalizacji i dostępności– Proszę pisać wyraźnie– Żaden pomysł nie jest zbyt prosty ani nierealny– Proszę podawać informacje precyzyjnie i unikać określeńogólnych, takich jak „dużo”, „wszędzie”© International Synergies Limited10 January 2013– Proszę podawać informacje precyzyjnie i unikać określeńogólnych, takich jak „dużo”, „wszędzie”– Im więcej informacji Państwo przekażą tym bardziej warsztatybędą owocne– Proszę nie zapomnieć o wpisaniu numeru stolika
 11. 11. Twoje zasobyMAM….. i POTRZEBUJĘ……•surowce – drewno, plastik, resztki jedzenia, metale•certyfikaty – ISO 9000, ISO 14000, OSHAS 18001,najlepsze wzory© International Synergies Limited10 January 2013najlepsze wzory•możliwości – niewykorzystany sprzęt, wyposażenielaboratorium•logistyka – transport, magazyny, powierzchnia•woda i energia – straty ciepła, odwiert, wodatechnologiczna

×