Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Graad 9 Vakkeuses

32,967 views

Published on

Wees ingelig! Maak die regte keuses vroeg in jou skoolloopbaan! By Hoërskool Dr. EG Jansen gee ons genoeg inligting om goeie keuses te maak! Besoek ons by www.egjansen.co.za

Published in: Education
 • Be the first to comment

Graad 9 Vakkeuses

 1. 1. Gr 9 Keusevak Inligtingsaand 2011
 2. 2. NASIONALE KURRIKULUM VERKLARING <ul><li>Daar bestaan glad nie meer iets soos HG en SG nie </li></ul><ul><li>Verpligte vakke vir alle leerders </li></ul><ul><li>Eerste taal : Afrikaans 40% </li></ul><ul><li>Tweede taal : Nog 2 x 40% </li></ul><ul><li>Wiskunde of Wiskunde Geletterdheid : 3 x 30% </li></ul><ul><li>Lewensoriëntering : </li></ul><ul><li>Die leerders moet dan nog 3 vakke kies </li></ul><ul><li>2 vakke 40% </li></ul><ul><li>2 ander 30% </li></ul><ul><li>Inligtingstegnologie of </li></ul><ul><li>Rekenaar Toepassings Tegnologie </li></ul><ul><li>Lewenswetenskap </li></ul><ul><li>Fisiese wetenskap </li></ul><ul><li>Rekeningkunde </li></ul><ul><li>Besigheidstudies </li></ul><ul><li>Ekonomie </li></ul><ul><li>Geografie </li></ul><ul><li>Ingenieurs Grafika en Ontwerp </li></ul><ul><li>Siviele tegnologie </li></ul><ul><li>Toerisme </li></ul><ul><li>Gasvryheidstudie </li></ul><ul><li>Drama </li></ul>
 3. 3. GRADERINGSKAAL <ul><li>Universiteitstoelating: </li></ul><ul><li>Minimum Vereistes </li></ul><ul><li>Gradering van 4 + (50% en hoër) in 4 vakke </li></ul><ul><li>Geskikte kombinasie van vakke asook die vereiste vlak vir ‘n spesifieke rigting soos gespesifiseer deur die betrokke Universiteit. </li></ul><ul><li>Technikon toelating: </li></ul><ul><li>Minimum Vereistes </li></ul><ul><li>Gradering van 3 + (40% en hoër) in 4 vakke </li></ul><ul><li>NB Geskikte kombinasie van vakke asook die vereiste vlak vir ‘n spesifieke rigting soos gespesifiseer deur die betrokke instelling. </li></ul>
 4. 4. AFRIKAANS ENGLISH VERPLIGTE VAKKE
 5. 5. WISKUNDE <ul><li>Graad 9 Punt moet +- 55% wees. </li></ul><ul><li>Op watter vlak is die werk? </li></ul><ul><li>55% van die werk is maklik tot moeilik </li></ul><ul><li>30% van die werk is baie moeilik </li></ul><ul><li>15% van die werk is uiters moeilik </li></ul><ul><li>Wie moet Wiskunde neem: </li></ul><ul><li>BSc of Ingenieurswese of Rekenaarstudies </li></ul><ul><li>Dokter, tandarts, apteker, veearts </li></ul><ul><li>Enige Tegniese rigting </li></ul><ul><li>Ambag </li></ul><ul><li>B.Com </li></ul><ul><li>Enige Mediese rigting </li></ul>
 6. 6. <ul><li>* Wiskundepunt vir Gr 9 onder 50% </li></ul><ul><li>Dit is nie ‘n vervanging van Wiskunde nie </li></ul><ul><li>Leerling word vaardig gemaak in; </li></ul><ul><li>Finansiële Sake, Persentasieberekeninge, Oppervlaktes, Volumes, Verhoudings, Kosteberekeninge, Statistiese Interpretasies. </li></ul><ul><li>Maak seker van vereistes van Universiteite of Kolleges vir WGL. </li></ul><ul><li>Baie leerlinge verander aan die begin van Gr 11 en 12 na WGL. </li></ul><ul><li>Wiskunde is baie harde werk!!!!! </li></ul>WISKUNDE GELETTERDHEID
 7. 7. INLIGTINGSTEGNOLOGIE Die meeste van die jaar se tyd word spandeer in die aanleer van probleemoplossings-vaardighede wat toegepas word binne programmering van eie werkende programme. Toelatingsvereiste : Wiskunde 70% Teorie (15%) Programmering (50%) Databasis Ontwikkeling (25%) Sigblaaie (10%) Scratch
 8. 8. Rekenaar Toepassing Tegnologie <ul><li>In RTT gaan ons kyk na die verskillende pakkette in Microsoft Office. </li></ul><ul><li>MsWord </li></ul><ul><li>MsExcel </li></ul><ul><li>MsPowerPoint </li></ul><ul><li>MsAccess </li></ul><ul><li>MsOutlook </li></ul><ul><li>Daar word van leerders verwag om ‘n MemoryStick te hê om data tussen die huis en skool te vervoer. (min. 1 GB) </li></ul>Die veranderende aard van die vak vereis dat leerders hierdie handboek self moet aankoop.
 9. 9. IT of RTT ? As jy iets met Rekenaars wil word, vat IT! Nie in die IT-veld nie, kies RTT !
 10. 10. FISIESE WETENSKAP <ul><li>VEREISTES </li></ul><ul><li>Graad 9 punt moet ten minste 60% wees </li></ul><ul><li>Wiskunde </li></ul><ul><li>Elke dag by die skool. Elke dag huiswerk doen en oplet!!!!! </li></ul><ul><li>Entoesiasme </li></ul><ul><li>2. WAARVOOR HET JY FISIESE WETENSKAP NODIG? </li></ul><ul><li>Universiteit: BSc graad bv. Ingenieurswese I.T , dokter, tandarts, fisioterapie, </li></ul><ul><li>arbeidsterapie, apteker, verpleging en vele meer! </li></ul><ul><li>Technikon: Enige tegniese rigting </li></ul><ul><li>Ambag </li></ul>
 11. 11. GEOGRAFIE WAARVOOR HET JY GEOGRAFIE NODIG? Kommunikasie Opmetings en kartering Weerkunde Lugvaart Stads- en Streeksbeplanning Toerisme Omgewingsbewaring Boerdery Bemarking Prospektering Slaagpunt is 30% Word op Universiteit in die BA, BCom en BSc rigtings ingesluit.
 12. 12. INGENIEURSGRAFIKA EN ONTWERP <ul><li>Beroepgerigte onderwys </li></ul><ul><li>Gebaseer op Tegniese Tekene </li></ul><ul><li>Bestaan uit 5 fasette </li></ul><ul><li>Basiese Teken vaardigheid </li></ul><ul><li>Siviele tegnologie </li></ul><ul><li>Elektriese tegnologie </li></ul><ul><li>Meganiese Tegnologie </li></ul><ul><li>CAD opleiding </li></ul><ul><li>. </li></ul>
 13. 13. BEROEPS MOONTLIKHEDE Ingenieurswese en argitektuur Leerlinge wat nie verder kan studeer nie kan tekenaars word want tekenaars op CAD is in groot aanvraag. Bouers ambagte en enige Tegniese rigting kan ook gevolg word. Die vak is ook nie net vir seuns nie, meeste meganiese en argitektuur-tekenaars is dames.
 14. 14. BEROEPSMOONTLIKHEDE: <ul><li>Siviele Ingenieurswese </li></ul><ul><li>Argitektuur </li></ul><ul><li>Bourekenaar </li></ul><ul><li>Konstruksie ambagsmanne </li></ul><ul><li>Bouers </li></ul><ul><li>Loodgieters </li></ul>SIVIELE TEGNOLOGIE GR 10 - 12 Ingenieursgrafika en ontwerp word ten sterkste aanbeveel saam met Siviel
 15. 15. TOERISME Toerisme is ‘n keusevak. Dit is een van die interessantste vakke. Bied werksgeleenthede in een van die vinnigste groeiende bedryf in die land nl. Toerisme <ul><li>MOONTLIKE BEROEPE: </li></ul><ul><li>Reisagent </li></ul><ul><li>Hotelbedryf </li></ul><ul><li>Wildbewaarder </li></ul><ul><li>Lugredery bv. SAL </li></ul><ul><li>Motorverhuring bv. Avis </li></ul><ul><li>Bemarking </li></ul><ul><li>Konferensie organiseerder </li></ul>
 16. 16. GASVRYHEIDSTUDIES Hospitality Studies <ul><li>BEROEPSGELEENTHEDE: </li></ul><ul><li>Internasionale werksgeleenthede </li></ul><ul><li>Professionele chef </li></ul><ul><li>Funksie koordineerder </li></ul><ul><li>Restaurantbestuur </li></ul><ul><li>Hotelbestuur </li></ul><ul><li>Eie onderneming </li></ul><ul><li>Privaat spyseniering </li></ul><ul><li>VEREISTES </li></ul><ul><li>40 uur verpligte werksure na skool en oor naweke </li></ul><ul><li>Spysenieringsbalkie kan verwerf word oor 80 ure </li></ul>
 17. 17. LEWENSWETENSKAP HOEKOM LYK JY SOOS JY LYK? Hoe klop jou hart? Hoekom is daar soutsuur in jou maag? Hoekom groei jou hare? Wat is atleetvoete? Hoe word vrugte ryp? Kweek jou eie langsteel rose
 18. 18. Wat kan ek doen met Lewenswetenskap ? <ul><li>Mediese rigtings: </li></ul><ul><li>Dokter </li></ul><ul><li>Fisioterapeute </li></ul><ul><li>Arbeidsterapeute </li></ul><ul><li>Spraakterapeute </li></ul><ul><li>Tandarts </li></ul><ul><li>Oogkundige </li></ul><ul><li>Radioloog </li></ul><ul><li>Refleksiologie </li></ul><ul><li>Homopate ens. </li></ul><ul><li>Kosmetiese rigting: </li></ul><ul><li>Skoonheidsdeskundige </li></ul><ul><li>Haarstyliste </li></ul><ul><li>Grimeerkunstenaars </li></ul><ul><li>Voedseltegnologie: </li></ul><ul><li>Omgewingsbestuur </li></ul>Onderwys Navorsing Ekoloë Veldgidse
 19. 19. REKENINGKUNDE Rekeningkunde ontwikkel leerders se kennis van ekonomiese en sosiale omgewing, waardes, gesindhede en vermoë om ingeligte persoonlike finansiële besluite te neem. FOKUS AREAS FINANSIëLE REKENINGKUNDE BESTUURSREKENINGKUNDE HULPBRON BESTUUR
 20. 20. KAN JY DIT IN GR 10 NEEM? In Gr. 9 by Ekonomiese en Bestuurswetenskappe is alles behandel wat jy nodig het om met Rekeningkunde in Gr 10 te kan neem. Rekeningkunde word in ag geneem om universiteitsvrystelling te bepaal JA!!!
 21. 21. LEWENSORIëNTERING Graad 10 - 12 <ul><li>Lewensoriëntering is EEN van die VIER verpligte vakke. </li></ul><ul><li>Nie ‘n 20-kredietvak nie </li></ul><ul><li>TPT (party erken, ander nie). </li></ul>
 22. 22. Besigheidstudies WERKSGELEENTHEDE Sakewêreld Bankwese Versekering Regering GENIET UNIVERSITEITSVRYSTELLING
 23. 23. <ul><li>Ekonomie is een van die kern vakke van ‘n B.Com graad kursus </li></ul><ul><li>Ekonomie, beleggings adviseurs en aandele makelaars moet elke dag ekonomiese data ontleed, om korrekte besluite te maak. </li></ul><ul><li>‘ n Ekonomiese agtergrond is ‘n waardevolle bate vir verslaggewers & joernaliste </li></ul><ul><li>Bestuur van groot ondernemings en entrepreneurs moet hul sakeonderneming se ekonomiese omgewing kan ontleed en verstaan. </li></ul>Hoekom Ekonomie?
 24. 24. SLAAGVEREISTES <ul><li>Minimum van 30 % </li></ul><ul><li>NB: EKONOMIE IS ‘N UNIVERSITEITS- VRYSTELLINGS VAK!! </li></ul>
 25. 25. <ul><li>3 PAT Take word vereis van elke leerder. </li></ul><ul><li>Elke PAT Taak het ‘n teoretiese en praktiese sy. </li></ul><ul><li>Praktiese werk behels solowerk sowel as groepwerk. </li></ul><ul><li>Daar word groot klem op praktiese werk gelê. </li></ul><ul><li>Leerlinge word bekend gestel aan SA Teater sowel as GriekseTeater. </li></ul><ul><li>Hierdie vak het universiteitserkenning. </li></ul><ul><li>Dit is slegs vir leerders wat bereid is om baie woorde te leer en van tale hou. </li></ul>DRAMA
 26. 26. Maak NOU die regte keuse. Hoërskool Dr. E.G. Jansen

×