Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Histoloji Epitel Doku

29,438 views

Published on

Epithelial tissue
---
Histoloji epitel doku

Published in: Education
 • Be the first to comment

Histoloji Epitel Doku

 1. 1. EPİTEL DOKU Hazırlayan: Eyüp DERDİYOK İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2.Sınıf<br />
 2. 2. DOKULAR <br /><ul><li>Vücudumuzda dört çeşit esas doku vardır:</li></ul>Epitel Doku<br />Bağ Doku<br />Kas Doku<br />Sinir Doku<br />
 3. 3. EPİTEL DOKU<br />Epitel doku ya da Epithelium, vücudun iç ve dış yüzeyini örten, araları çok sıkı olan epitel hücrelerinden oluşmuş, altlarında bazal lamina denilen bir tabaka bulunduran, özelleşmiş bir dokudur.<br />Sınıflandırma:<br />
 4. 4. EPİTEL DOKU SINIFLANDIRMASI<br />Kat sayısına göre <br />Tek katlı (simple – one layer)<br />Çok katlı (stratified – multi layers)<br />Yalancı çok katlı (Pseudostratified)<br />Hücrelerin şekillerine göre <br />Yassı (squamous)<br />Kübik(cuboidal)<br />Prizmatik (columnar)<br />
 5. 5. TEK KATLI YASSI EPİTEL<br />Sekresyon, Absorpsiyon ve Filtrasyonda görev yaparlar. <br />Koruma yapmazlar...<br />Akciğer alveollerinde,<br />Kan ve lenf kapillarlarında<br />Vücut boşluklarındaki parietal membranda görülürler.<br />
 6. 6. TEK KATLI YASSI EPİTEL<br />
 7. 7. TEK KATLI YASSI EPİTEL<br />TEK KATLI YASI EPİTEL<br />
 8. 8. TEK KATLI YASSI EPİTEL<br />
 9. 9. TEK KATLI YASSI EPİTEL<br />
 10. 10. TEK KATLI YASSI EPİTEL<br />Kurbağa mezotelyumu<br />
 11. 11. TEK KATLI KÜBİK EPİTAL<br />Tükrük bezlerinde<br />Böbrek’te <br />Pankreas kanallarında<br />Karaciğer’de<br />Ovaryum’da<br />Testisler’de tek katlı kübik epital görülür.<br />
 12. 12. TEK KATLI KÜBİK EPİTAL<br />
 13. 13. TEK KATLI KÜBİK EPİTAL<br />Pankreas<br />
 14. 14. TEK KATLI KÜBİK EPİTAL<br />
 15. 15. TEK KATLI KÜBİK EPİTAL<br />
 16. 16. TEK KATLI PRİZMATİK(SİLİNDİRİK)<br />Sindirim alanında<br />Fallop tüpünde tek katlı prizmatik epitel görülür<br />
 17. 17. TEK KATLI PRİZMATİK(SİLİNDİRİK)<br />
 18. 18. TEK KATLI PRİZMATİK(SİLİNDİRİK)<br />
 19. 19. TEK KATLI PRİZMATİK(SİLİNDİRİK)<br />
 20. 20. TEK KATLI PRİZMATİK(SİLİNDİRİK)<br />Vesica Fella<br />
 21. 21. ÇOK KATLI EPİTEL DOKU<br />Derinin dış tabakası, oral cavity(ağız boşluğu),boğaz, vajina, canalis analiste çok katlı epitel doku görülür. <br />Çok katlı epitel doku da isimlendirme yapılırken en üst katmanı oluşturan hücrelerin şekline bakılır.<br />Örneğin: Yandaki şekilde <br />En üst katmanı yassı(squamos) <br />epitel hücrelerden oluştuğundan<br />bu epitel dokuyu ÇOK KATLI<br />YASSI EPİTEL DOKU olarak <br />adlandırmalıyız.<br />
 22. 22. ÇOK KATLI YASSI EPİTEL DOKU<br />
 23. 23. ÇOK KATLI YASSI EPİTEL DOKU<br />
 24. 24. ÇOK KATLI YASSI EPİTEL DOKU<br />
 25. 25. ÇOK KATLI YASSI EPİTEL DOKU<br />Çok katlı yassı epitele en iyi örnek deridir. Sağdaki resimde keratinize olmuş bir çok katlı yassı epitel doku örneği mevcut.<br />Alttaki resimde ise daha kalın bir deriden alınmış örnek mevcut. <br />
 26. 26. ÇOK KATLI KÜBİK EPİTEL DOKU<br />Süt bezleri, ter bezleri, pankreas, ovaryum foliküllerinde görülür.<br />
 27. 27. ÇOK KATLI KÜBİK EPİTEL DOKU<br />Terkanalı<br />
 28. 28. ÇOK KATLI PRİZMATİK EPİTEL DOKU<br />Pharynx, Ductus deferens, Erkek Urethra’sında görülür<br />
 29. 29. YALANCI ÇOK KATLI EPİTEL DOKU<br />Çekirdeklerin hücre içinde farklı yüksekliklerde yerleşmiş olmaları nedeniyle ilk bakışta çok katlıymış gibi görüntü vermesinden dolayı bu adı almıştır. Ancak dikkatli incelendiğinde bütün hücrelerin aynı bazal laminaya oturması nedeniyle tek katlı epitel sınıfındadır.<br />
 30. 30. YALANCI ÇOK KATLI EPİTEL DOKU<br />

×