Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

L'ús de l'IPad i la presentació interactiva.

298 views

Published on

L'ús de l'IPad i la presentació interactiva.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

L'ús de l'IPad i la presentació interactiva.

 1. 1. Tema: L’ús de l’IPad i la presentació interactiva Activitats formatives transversals obligatòries comunes ACTIVITAT 3>Bloc 5
 2. 2. Professor: Javier Narciso Romero Catedràtic d’Universitat
 3. 3. Índex 1. La Revolució tàctil: iPad i semblants 2.Com els faig servir? 3.Comentaris finals 4.Conclusions
 4. 4. • Representa el nou sistema interactiu de comunicació visual. • Ens permet llegir llibres, relacionar-nos. • No substitueix l’ordinador, n’és complementari. • És molt intuïtiu, no cal aprendre res nou, el sistema operatiu és el mateix que el dels smartphones. La Revolució tàctil: iPad i semblants
 5. 5. Fil HDMI APPLE TV REFLECTOR AIRSERVER Requisits perquè funcionen - Fil HDMI - Projector - Ipad - Dispositiu d’ - Apple Tv - Projector - Fil HDMI - Ipad - Xarxa Wifi - Instal·lació del reflector - Projector - Ipad - Ordinador - Xarxa Wifi - Instalació Airserver. - Projector - Ipad - Ordinador - Red Wifi Transmissió del senyal Fil Airplay Airplay Airplay Configuració No requereix configuració Requereix configuració de xarxa wifi per veure només la xarxa d’Apple Tv. Requereix configuració de xarxa wifi i la instal·lació del programari en cada dispositiu Requereix configuració de xarxa wifi i la instal·lació del programari en cada dispositiu Avantatges Major qualitat de visionat. Permet mobilitat Permet mobilitat Permet mobilitat Inconvenients Limita el radi d’acció El preu del dispositiu. Requereix bon senyal de wifi. Requereix configuració de xarxa wifi i la instal·lació del programari en cada dispositiu. Permet reproduir tot mantenint en la pantalla de destinació la silueta del dispositiu. Requereix la instal·lació del programari en cada dispositiu que s’hi vulga connectar. Requereix bon senyal wifi. Com els faig servir?
 6. 6. Airserver Airserver Wifi Airplay Fil HDMI/USB Com ho faig servir?
 7. 7. Airserver Un protocol de comunicació entre ordinadors i tablet, permet compartir. Ensenyament, jocs, entreteniment... Tercera generació  PC, MAC,…. Airplay, airdrop!!! Com ho faig servir?
 8. 8. uPAD, És un creador/editor de notes. Si s’hi vol accedir, s’ha de visitar App Store i descarregar l’aplicació. Hem de remarcar que hi ha dues versions, una de pagament, i una altra, gratuïta, la diferència entre les quals rau en la diversitat de formats d’eixida dels arxius. Com ho faig servir?
 9. 9. Com ho faig servir?
 10. 10. Com ho faig servir?
 11. 11. Com ho faig servir?
 12. 12. Com ho faig servir?
 13. 13. uPAD, • El programari permet crear una nota en blanc o modificar un arxiu ja existent. En tots els dos casos, les eines d’edició són semblants: • En relació al format d’arxius que permet llegir, hi ha diverses opcions: es pot obrir un bloc en blanc i començar a escriure-hi, o bé obrir un document .pdf o una imatge per fer-ne edició després. • Permet posar un títol al document. • S’hi poden dibuixar traços de gruix diferent, posar-hi color, esborrar- los; la qual cosa permetria escriure qualsevol text a mà alçada. Com ho faig servir?
 14. 14. uPAD, • Permet afegir etiquetes. Aquesta opció és molt interessant atés que aqueixes etiquetes s'escriuen amb el teclat de l’iPad, i en podrem modificar el tipus de lletra, cos, font i el cos i color de l’etiqueta mateixa. • Poder inserir imatges és una de les opcions que més avantatges dóna a l’hora d’afegir informació. En punxar sobre aqueixa icona, s’hi pot afegir una imatge de l’àlbum mateix de l’iPad, o bé des de la càmera del dispositiu. Com ho faig servir?
 15. 15. uPAD, • Una altra de les opcions que cal remarcar és la de la selecció a mà alçada d’una part del document, que queda marcada automàticament en una capa diferent; aquesta capa pot ser retallada, copiada, eliminada i fins i tot se li pot canviar el color. Aquesta opció permet moure parts del document d’un lloc a un altre. • Si les modificacions que s’hagen fet no li agraden a l’usuari, hi ha l’opció d’eliminar-les i que torne el document a la seua versió original. Com ho faig servir?
 16. 16. uPAD, Pel que fa a l’eixida d’arxius: una vegada acabat el document, disposem de diverses opcions: si s’ha partit d’un document .pdf, no es pot modificar el format de l’arxiu, però sí exportar-lo. En aquest sentit, el ventall és amplíssim: el document es pot emmagatzemar en el dispositiu mateix, compartir en les innombrables xarxes socials disponibles (Facebook, Twiter, etc.), o fins i tot, enviar per correu. Tanmateix, si el format elegit a fi de realitzar modificacions ha estat un bloc uPAD, llavors, a més de totes aqueixes opcions a l’hora de compartir-lo, hem d’elegir en quin format volem crear-lo. Heus aquí la diferència entre haver pagat o no per l’aplicació; en cas que fem servir l’opció gratuïta, l’única opció serà exportar l’arxiu com un document d’imatge, mentre que, en la versió de pagament, podrem crear, a més, pdf. Com ho faig servir?
 17. 17. iAnnotate PDF, Recomanable lector pdf, que destaca per la seua rapidesa d’ús unida a la seua capacitat de fer anotacions, així com també de gestionar arxius. És una aplicació d’entorn professional i es distribueix en versió de pagament. Com ho faig servir?
 18. 18. Com ho faig servir?
 19. 19. Com ho faig servir?
 20. 20. Com ho faig servir?
 21. 21. iAnnotate PDF, • Quant a la lectura d’arxius i encara que en un principi es puga pensar que l’únic format que suporta és .pdf –atés el nom de l’aplicació—, destaca perquè admet imatges, documents de Word i de PowerPoint. • A diferència de uPAD, aquest programari no permet crear un document nou en blanc que després s’haja d’editar. Parteix de l’edició d’arxius externs. • En obrir-lo, hi ha l’opció d’importar arxius, o bé crear-los com pàgines gràfiques de paper en blanc. Com ho faig servir?
 22. 22. iAnnotate PDF, • L’eina Scroll afig l’opció de poder desplaçar-se ràpidament i de forma vertical i fluïda per tot el document. • Quant a les anotacions, hi ha un ample ventall d’eines a elegir: ploma, retolador, màquina d’escriure, segells, afegir notes escrites amb el teclat del dispositiu, subratllar o cancel·lar. A més, admet l’enregistrament de veu, o copiar i apegar anotacions, fins i tot de documents distints. • D’altra banda, atés el nombrós volum d’opcions disponibles, permet la personalització de les que calguen en un moment donat, tot arrossegant i deixant les eines exactes a la barra. Com ho faig servir?
 23. 23. iAnnotate PDF, • L’opció Cerca permet fer servir mots concrets a fi de trobar un determinat text en l’arxiu, i, a més, s’hi poden posar filtres als resultats. • L’eina Multitarea dóna l’opció de poder obrir fins un total de 8 documents alhora, i permet la navegació entre ells de manera ràpida i fluïda. • En relació a l'organització, administra documents per carpetes o continguts, i ofereix diversos criteris per fer-ne ordenació. Com ho faig servir?
 24. 24. iAnnotate PDF, • A l’hora d’exportar l’arxiu , ens ofereix diverses opcions. Abans d’elegir on ha de ser exportar (email, xarxes socials, memòria del dispositiu, etc.), cal seleccionar si les anotacions realitzades en el document poden ser o no editades una vegada l’arxiu isca del programari. • D’altra banda, s’hi poden afegir resums que incloguen tipus d’anotació fetes, els números de pàgina o el text que ha estat marcat. • En relació a la seguretat, els documents formaran part del sistema “Llavero de Apple”. Com ho faig servir?
 25. 25. iAnnotate PDF vs uPAD, Tal i com hem descrit, ambdues aplicacions ofereixen nombroses i diverses possibilitats. iAnnotate és una eina potent, molt desenvolupada i professional a fi de crear, editar i gestionar documents, mentre que uPAD permet prestacions semblants encara que potser no tan potents, encara que amb una interfície possiblement més intuïtiva. Comentaris finals
 26. 26. iPAD,……………………, iAnnotate PDF uPAD, Fer servir l’iPad i programes com ara el uPAD i l’iAnnotate PDF ens permet un mode de presentació molt més interactiu i visual, la qual cosa facilita una major organització del contingut i fer-ne millor seguiment. Conclusions
 27. 27. Javier Narciso Romero narciso@ua.es Catedràtic d’Universitat Dpt. Química Inorgànica

×