Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Саймон Поу. Управління відходами: Європейська програма добросусідства та партнерства - Східний регіон.

1,124 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Саймон Поу. Управління відходами: Європейська програма добросусідства та партнерства - Східний регіон.

 1. 1. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 1“Управління відходами: Європейська програма добросусідства та партнерства – Східний регіон” Simon Pow, Team Leader, Eco Invest International Forum, 3 October 2012
 2. 2. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 2 • Структура допомоги ЄС - Європейська програма добросусідства та партнерства (ENP) і Чотири спільні території з Росією забезпечують основу для тісніших стосунків між ЄС та країнами-сусідами на сході - На 2007-2013 рр. близько 12 млрд. євро в рамках фінансування ЄС було виділено для підтримки усіх видів реформ в цих країнах-партнерах - Сталий розвиток та якісне довкілля є ключовими питаннями в рамках ENP - В документі Регіональної стратегії ЄС 2007-2013 рр. довкіллю відведено одну з найважливіших ролей ЄС для регіону
 3. 3. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 3 • Екологічні регіональні проекти, що впроваджуються – “Управління відходами – ENPI Схід” (2009 по 2013 рр.) - 5.8 млн. євро – “В напрямку спільної екологічної інформаційної системи (SEIS) в Європейському добросусідстві” (2010-2014 рр.) - 5.7 млн. євро – “Управління якістю повітря” (2010 по 2014 рр.) – 7 млн. євро – “PPRD – Схід” (2010 по 2014 рр.) – 6 млн. євро – “Екологічний захист міжнародних річкових басейнів” (2011 по 12/15 рр.) - 8.5 млн. євро – “Вдосконалення спроможності усувати та попереджувати циклічність застарілих пестицидів в якості моделі для вирішення питання з невикористаними небезпечними хімікаліями в країнах колишнього Радянського Союзу” (2012- 2015 рр.) – 7 млн. євро – CIUDAD – Зміцнення ролі органів місцевої влади в регіоні добросусідства ЄС
 4. 4. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 4• Управління відходами – ENPI Схід – Важлива частина Програми регіональних заходів ЄС 2008 року – Розроблено після інтенсивних консультацій з країнами- партнерами – Передбачається вирішення проблеми із забрудненням відходами, які управляються неналежним чином за допомогою:- • Покращених даних стосовно типів і кількості відходів, які викидаються в довкілля • Вдосконаленого стратегічного планування з метою вирішення проблем з управління відходами • Зміцнення координування національних та міжнародних ресурсів для більш ефективного вирішення проблем з управління відходами
 5. 5. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 5 • Що таке управління відходами? (1) Openness Participation WASTE GOVERNANCE Accountability Coherence Effectiveness
 6. 6. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 6 • Що таке управління відходами (2) – П’ять основоположних принципів “належного управління” • відкритість; • участь; • відповідальність; • дієвість; та • логічність – Ці п’ять принципів складають підґрунтя нашого підходу до впровадження цього проекту
 7. 7. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 7 • Що таке управління відходами (3) – Відкритість • Аспекти розробки, впровадження та звітності щодо ініціатив з управління відходами повідомляються усім зацікавленим сторонам – Участь • Планування управління відходами здійснюється за виключної участі зацікавлених сторін – Відповідальність • Чіткі ролі та функції між різними установами. Існують дієві механізми для забезпечення того, що вони діють згідно зі своїми функціями
 8. 8. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 8 • Що таке управління відходами (4) – Дієвість • Планування управління відходами розробляється та здійснюється на прийнятних інституційних рівнях з метою визначення місцевих пріоритетів на основі чітких цілей та оцінки майбутніх впливів. – Логічність • Зміцнення основ управління відходами повинно бути об’єднане в ширшу політичну основу кожної країни.
 9. 9. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 9 • Наслідки запровадження проекту (1) – Запровадження має бути керованим процесом для максимізації результатів-впливів/сталості – Уповноваження координаторів проекту на місцях приймати рішення на місцевому рівні – Повне залучення партнерів проекту та ключових зацікавлених сторін до запровадження проекту на державному та регіональному рівні для максимізації власності на напрацювання проекту
 10. 10. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 10 • Наслідки запровадження проекту (2) – Використання комплексної концепції поводження з твердими відходами (ККПТВ), оскільки вона перевіряє весь комплекс управлінських здібностей, напр., виставлення пріоритетів, стратегічне планування, консультації, прийняття рішень тощо – Залучення до процесу запровадження громадських організації – Важливість компоненту дієвих кампаній підвищення обізнаності населення та комунікаційної стратегії
 11. 11. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 11 • Інституційні структури Проекту (1) – Повноправна регіональна Наглядова Рада • Збирається щорічно (лютий) • Очолюється Керівником Проекту від ЄС – Два під-регіональні засідання (Західна частина СНД та Кавказ) • Збирається щорічно (липень/вересень) • Очолюється Представництвом ЄС – Консультаційні групи • Національні та місцеві (пілотний регіон) зацікавлені сторони • Очолюється Національним Координатором • Збирається, щонайменш, два рази на рік
 12. 12. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa, Project Financed by the European Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 122-е Під-регіональне засідання, КраїниЗахідної частини СНД, Київ (липень2011) Перше Під-регіональне засідання, Країни Кавказу, Тбілісі (вересень 2011 р.)
 13. 13. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 13Регіональне засідання НаглядовоїРади, Тбілісі, Грузія (лютий 2011 р.)
 14. 14. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 14Регіональне засідання НаглядовоїРади, Кишинів, Молдова (лютий 2012р.)
 15. 15. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 15 • Общая цель – Снизить риски негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, возникающие в результате неэффективного управления отходами в странах ИЕСП- Восточного региона, путем развития сотрудничества между странами региона. Конкретная цель – “Цель проекта – усовершенствовать систему управления отходами путем повышения стандартов инфраструктуры управления отходами, эффективной реализации инициатив по предотвращению отходов, повышения качества сбора и сортировки отходов, развития систем переработки, вторичного использования и безопасного захоронения отходов ”
 16. 16. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 16 • Заплановано досягти наступних результатів: – Проведення в пілотних регіонах інвентаризації існуючих незаконних звалищ відходів та об’єктів захоронення відходів, що не відповідають санітарним нормам; – Визначення підходу до класифікації відходів у відповідності з міжнародними та ЄС стандартами; – Розробка стратегій для управління відходами строком на 15 років для визначених міст та приміських районів; – Техніко-економічне обгрунтування використання механізму “DABLAS” для залучення стратегічних інвестицій в сферу управління відходами.
 17. 17. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 17 • Напрямки роботи проекту – Напрямок A: управління роботою проекта; – Напрямок B: інвентаризація несанкціонованих об’єктів захоронення відходів; – Напрямок C: удосконалення практики класифікації відходів; – Напрямок D: Розробка стратегій управління відходами для пілотних регіонів; – Напрямок E: ТЕО використання механізму “DABLAS”; – Напрямок F: Інформування громадськості, розповсюдження інформації і розвиток потенціалу.
 18. 18. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 18• Результат 1: Завершені інвентаризації пілотного регіону – Інвентаризація, здійснена з вересня по жовтень 2011 р. – 295 місць скидання відходів (тільки 115 мають прийнятний паспорт) та 9 звалищ сміття – Місця скидання відходів займають площу близько 199,000 гектарів і 255,153 м3 муніципальних твердих відходів – Звалища займають площу 55 гектарів і містять близько 7685 млн. м3 муніципальних твердих відходів
 19. 19. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 19
 20. 20. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 20
 21. 21. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 21
 22. 22. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 22 • Результат 2: Затверджено метод класифікації відходів, що сумісний зі стандартами ЄС – Розроблено, гармонізовано з Переліком відходів ЄС – Узгоджено з Міністерством екології та природних ресурсів – Надано Державній службі статистики
 23. 23. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 23 Регіональний семінар щодо заходів зміцнення існуючих основ класифікації відходів. Київ, Україна (вересень, 2010 рік)
 24. 24. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 24 • Результат 3: Завершена 15-ти річна стратегія управління відходами для кожного пілотного регіону – Мобілізація процесу планування – Визначення вихідного показника – Створення основи стратегічного планування – Технічні, фінансові та інституційні варіанти – Підготовка Стратегії – Підготовка Плану дій – Визначення техніко-економічного обгрунтування
 25. 25. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 25
 26. 26. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 26
 27. 27. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 27 Внутрішні стратегії управління відходами для Закарпатської області 2012-2026 Стратегія передбачає, що 13 районів в області діляться на 4 різних суб-регіонів (Ужгород, Мукачеве, Виноградівський та Тячів), так як розподіл обєктів з управління відходами є найбільш ефективним підходом.
 28. 28. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 28 Внутрішні стратегії управління відходами для Закарпатської області 2012-2026• Організовано збір муніципальних відходів на території всієї області;• Будівництво чотирьох регіональних полігонів в Ужгороді, Мукачеве, Виноградівському та Тячівському районах;• Будівництво двох станцій у Міжгірському та Рахівському районах;• Роздільний збір вторсировини буде організований у всіх основних населених пунктах у всіх основних населених пунктах району, а також у населених пунктах з населенням понад 3000 жителів;
 29. 29. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 29Внутрішні стратегії управління відходами для Закарпатської області 2012-2026•В Ужгороді, Мукачеве, Виноградові та Тячеві будестворено чотири об’єкта по сортуванню, які будутьотримувати окремо зібрані фракції відходів. Додаткові лініїсортування скла, передбачають сортування обєкта, деокремо зібрані скляні відходи будуть розглядатисявідповідно до вимог заводів з переробки скла, а також•Поступове створення централізованих діляноккомпостування в кожному районі.
 30. 30. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 30 Внутрішні стратегії управління відходами для Закарпатської області 2012-2026 рр. Стратегія передбачає, що Асоціація утворена на обласному рівні (у тому числі представників сіл, міст, районних і обласних рад) для управління новою системою організації збору та видалення відходів.
 31. 31. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 31Внутрішні стратегії управління відходами для Закарпатської області 2012-2026 рр.•Загальна вартість інвестицій пропонованихваріантів поводження з відходами протягом 14-річного інвестиційного періоду (2013-2026),становить 1261 млн. грн. (близько 115 млн. Євро).•Вартість експлуатаційних витрат збільшиться з26000000 гривень в 2014 році до 104 мільйонів в2026 році.
 32. 32. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 32 • Результат 4: Складено техніко-економічне обґрунтування щодо створення платформи “Тип DABLAS” для посилення стратегічної уваги до інвестицій в секторі управління відходами – Мета полягає в тому, щоб зробити оцінку реальності створення платформи типу “DABLAS” для посилення більш стратегічної уваги до інвестицій в секторі управління відходами
 33. 33. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 33 • Що таке Платформа DABLAS (1) – Робоча Група DABLAS є успішним прикладом створення платформи для співпраці між міжнародними фінансовими установами, донорами та бенефіціарами з метою захисту водних та споріднених екосистем річки Дунай та Чорного моря – Створено у листопаді 2001 р. – Включає представників країн регіону, ICPDR, Чорноморської Комісії, міжнародних фінансових установ, ЄС, зацікавлених країн-членів ЄС та інших двосторонніх донорів тощо
 34. 34. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 34• Що таке Платформа DABLAS (2) – Основа мета полягає у посиленні більшої стратегічної уваги використанню наявного фінансування та забезпечення скоординованих заходів між усіма фінансовими інструментами, які функціонують в регіоні – Спроби з метою узгодження процесу фінансування шляхом визначення пріоритетних завдань, які є спільними для регіону в цілому, спрямування наявних коштів на найбільш нагальні екологічні проблеми – Для виконання цього завдання Робоча Група DABLAS розробляє та впроваджує річну робочу програму
 35. 35. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 35• Що таке Платформа DABLAS (3) – Дає вигоди донорам і бенефіціарам шляхом:- • Забезпечення доступу до пріоритетних інвестиційних проектів для забезпечення того, що спонсори проектів, донори та міжнародні фінансові установи краще поінформовані про життєздатність проектів і матимуть краще уявлення щодо наступних кроків в напрямку розвитку проектів • Сприяння можливостям для донорів та міжнародних фінансових установ стосовно налагодження співпраці для просування проектів в рамках заходів Робочої Групи (наприклад, зустрічі та семінари) • Забезпечення інформування стосовно успіхів у прийнятті національних рішень щодо фінансування на основі процесу зворотного зв’язку DABLAS і гарантування того, що такий процес широко поширений для сприяння процесу прийняття рішень • Розробки реальної стратегічної основи для донорів, яка використовуватиметься при фактичному прийнятті рішень про фінансування
 36. 36. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 36 • Результат 4: Успіхи на сьогоднішній день • Здійснено огляд існуючих заходів Робочої Групи DABLAS • Відбулися консультації зацікавлених сторін для визначення пріоритетів – Запропоновано значну підтримку для координування на національному рівні, але регіональне координування залишається меншим пріоритетом
 37. 37. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 37 • Результат 5: Надійна стратегія комунікації та розбудови спроможності – Підвищення обізнаності • Оцінка потреб • Розробка Програми • Впровадження Програми
 38. 38. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 38 Навчання шкільних вчителів методології “Азбука поводження з ТПВ” залучені всі 13 районів 250 вчителів
 39. 39. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 39
 40. 40. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 40
 41. 41. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 41 • Результат 5: Надійна стратегія комунікації та розбудови спроможності – Підвищення обізнаності • Оцінка потреб • Розробка Програми • Впровадження Програми
 42. 42. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 42 10 квітня «День без сміття»
 43. 43. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 43 Божественна літургія, яку провів Преосвященний владика Мілан Шашік, Мукачівський єпископ (голова комісії в справах екології Мукачівської Греко- католицької єпархії) в одному з найбільших соборів м.Ужгород – Ужгородському греко- католицькому кафедральному соборі Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста 43
 44. 44. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 44 Конкурси для дітей 44
 45. 45. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 45 Операція «Краб» р.Латориця - на кордоні із Словаччиною (ЄС) Спільний проект Міністерства екології та природних ресурсів, облводгоспу, громадських організацій, бізнесу та міжнародних організацій (МКЗРД (ICPDR)) 5 тон відходів 10 телеканалів + газети та Інтернет
 46. 46. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 46 46
 47. 47. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 47 Закарпатський державний телеканал «Тиса 1» 24 червня 21:00 – 24:00, студія Експеримент, прямий ефір : дві соціальні реклами щодо поводження з відходами документальні відео круглий стіл за участі представників чотирьох християнських конфесій та експертів проекту
 48. 48. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 48
 49. 49. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 49
 50. 50. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 50
 51. 51. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 51
 52. 52. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa, Project Financed by the European Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 52 Сцена з молдовського соціального відео для заохочення відокремлення і повторного використання відходівСцена із соціального відео“Сьогодні одна одиниця відходів –завтра одне звалище відходів”
 53. 53. “Waste Governance – ENPI Project Implemented by Eptisa,Project Financed by theEuropean Union East” Fichtner, Project Mgmt, Planmiljo, RECC and Wasteaware 53 • Всі результати проекту завантажені у веб сайт проекту:- – www.wastegovernance.org

×