Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

‘What’s up, Europe?’ February 12, 2013 Presentation Gerard den Boer (EA Amsterdam)

682 views

Published on

European policy on the Creative Industries Europees and concrete chances for Metropole Region Amsterdam
http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie-diensten/economischezaken/

 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

‘What’s up, Europe?’ February 12, 2013 Presentation Gerard den Boer (EA Amsterdam)

 1. 1. Creative industries in EuropeLinking knowledge > innovation > business > people
 2. 2. BenchmarkingRegional innovation scoreboard
 3. 3. Benchmarking
 4. 4. EU beleid voor de creatieve industrieWat doet Brussel?Wat doet Brussel?• • Data verzamelen, benchmarking, monitoring Data verzamelen, benchmarking, monitoring• • Middelen voor stimulering innovatie en samenwerking Middelen voor stimulering innovatie en samenwerking• • Regelgeving (bv. patenten) Regelgeving (bv. patenten)• • Opzet van netwerken, adviescolleges Opzet van netwerken, adviescolleges• • Matchmaking, events, publicaties ed. Matchmaking, events, publicaties ed. 4
 5. 5. -Versnippering - Digital shiftFinanciering - cross over potentie - toegang financieringEU beleid voor de creatieve industrie European Agenda for Culture 2007 European Agenda for Culture 2007 Council conclusions on the contribution of Council conclusions on the contribution of EC 2010: Green paper: unlocking the EC 2010: Green paper: unlocking the the cultural and creative sector to the the cultural and creative sector to the potential of creative industries inin Europe potential of creative industries Europe 2009: year of creativity && innovation Lisbon strategy Lisbon strategy 2009: year of creativity innovation EC 2012: promoting cultural and creative EC 2012: promoting cultural and creative Onderzoeksrapp.: Eurostat, ESS-net, Onderzoeksrapp.: Eurostat, ESS-net, sectors for growth and jobs sectors for growth and jobs Cluster observatory, INNOVA etc. Cluster observatory, INNOVA etc. EU 2020 EU 2020 Flagship: Innovation Flagship: Innovation Flagship: industrial Flagship: industrial Flagship: digital Flagship: digital Flagship: Agenda for Flagship: Agenda for Flagship ……… Flagship ……… Union Union policy for the policy for the agenda for Europe agenda for Europe new skills and jobs new skills and jobs globalisation era globalisation era Creative industriesActions, proposal, ideas, programmes Actions, proposal, ideas, programmes 5
 6. 6. DG Enterprise and Industry DG Research and InnovationEU beleid Key Policy Drivers Cultural and Key Policy Drivers Cultural and Creative sector (CCS) Creative sector (CCS) DG Education and CultureChanging skills New partnerships and Cross-sectoral business models fertilisation Access to finance Expanding international reachRegelgeving Regelgeving Instrumenten Periode Instrumenten Periode Overige initiatieven Overige initiatieven 2014-2020 2014-2020• •small business act SBA small business act SBA • •Creative Europe Creative Europe • •ECIA ECIA• •IPR framework IPR framework • •Horizon 2020/COSME Horizon 2020/COSME • •European sectoral skills European sectoral skills• •VAT VAT • •Uitwisseling van best Uitwisseling van best Council Council• •Staatssteun uitzondering Staatssteun uitzondering practices practices • •Pilot projects Pilot projects • • Guarantee Funds Guarantee Funds • •matchmaking events matchmaking events • •European Service European Service Innovation Centre Innovation Centre • • European Design European Design Leadership Board Leadership Board 6
 7. 7. EU Programma’s Eureka/Eurostars Life Long Learning Programme (GV, LdV, Ers, Com)2007 - 2013 Culture Programme MEDIA / MUNDUS 7e Kaderprogramma voor onderzoek & innovatie Europa voor de Burger EFRO / INTERREG / JESSICA/ ESF EIB / EIF - RSFF Concurrentievermogen & Innovatie Programma (CIP) Horizon 2020 Connecting Europe Facility (CEF)2014 - 2020 Incl. COSME Incl. COSME Creative Europe Programme Incl. Marie Curie Incl. Marie Curie CCS Loan Guarantee Facility EFRO / INTERREG / ESF Erasmus for All Progr. for social change and innovation Kennisuitwisseling / Fundamenteel pre-concurentieel demonstratie Fundamenteel pre-concurentieel demonstratie Concurrentievermogen internationale onderzoek onderzoek marktintroductie Economische ontwikkeling marktintroductie samenwerking / training 8
 8. 8. Private fundingStartup/ Startup/ Groei/ Groei/ Venture Venture Seed faseIncubator Incubator Accelerator Accelerator Capital fase Capital fase < 30k < 250K 250-750k >750k Investeringsbehoefte Friends, Family and Fools, Tante Agaath Gemeente/ Provincies Private initiatieven: Rockstart, Bootcamp, Publieke initiatieven: Mode Incubator, etc Alternatieve financieringsvormen: Crowdfunding Kredietunie, Qredits, en MKB obligaties Informal investers Seed-Capital regeling Borgstelling (BMKB, GO) en Banken WBSO: R&D Venture capital
 9. 9. Creative Europe Programme• Opvolger van MEDIA / MEDIA Mundus en Culture Programme• 1,8 miljard voor de periode 2014-2020 (alle 27 lidstaten)• 4 uitdagingen: – Gefragmenteerde sector – Veranderend publiek/afnemers – Toegang tot kapitaal – Beperkte beschikbaarheid van data/meetbaarheid• Doelen: bewaken Europese culturele diversiteit en versterken van het concurrentievermogen• Advies/doorvoer aanvragen  SICA/Transartists = Creative Europe Desk – Samenwerkingsprojecten (kortlopende en meerjarige projecten) – Europese netwerken (projectsubsidie ipv operationele kosten) – Europese platformen (in praktijk brengen van het Europees cultuurbeleid) – Literaire vertaling• Programmalijnen: Media, Cultuur, Beleidsstudies/evaluaties, Garantiefaciliteit• Focus: grensoverschrijdend! Nieuw publieksbereik! ICT/Internet! 10
 10. 10. Creative Europe Garantiefaciliteit• Toegang tot bancaire leningen via garantstelling EIF, uitvoering door EIB• Werkveld: EU en daarbuiten• Voor SME’s, budget € 200 mln in een Fonds (200 mln garanties = 1 mrd leningen),• Target: 15.000 SME’s (8% van de Europese populatie) : € 10k – 100k• 1-2 banken/FI’s per lidstaat• Europese samenwerking niet verplicht• Opbouw van expertise voor FI’s: risico inschattingen voor de creatieve sector zijn niet ‘regular’• Wordt opgenomen in COSME of HORIZON2020 11
 11. 11. Horizon 2020• Onderzoek en innovatie 2014-2020 – 80 miljard (  KP7, CIP, EIT)  Excellent science (ERC, Marie Curie, FET’s, onderzoeksinfra, JRC) – 24,6 mrd  Industrial leadership (groei, MKB) – 17,9 mrd  Societal Challenges - 31,7 mrd• gezondheidszorg, demografische veranderingen en welzijn;• voedselveiligheid, duurzame landbouw, marien en maritiem onderzoek en de bio-economie;• veilige, schone en efficiënte energie;• slim, groen en geïntegreerd vervoer;• klimaatbeleid, hulpbronefficiëntie en grondstoffen;• inclusieve, innoverende en veilige samenlevingen• Issues: – Vereenvoudiging / MKB / RoK naar Cohesiebeleid / financiele instrumenten 12
 12. 12. Horizon 2020• Sleuteltechnologieën – Informatie en Communicatie Technologieën – Nanotechnologieën – Moderne materialen – Biotechnologie – Nieuwe productietechnieken en processen – Ruimtevaart• Toegang tot financiering – Leningfaciliteiten – Risico kapitaal• Innovatie door mkb – Specifiek mkb-instrument (alleen MKB als aanvrager, alle fasen) – Voortzetting Eurostars voor hightech mkb – Ondersteuning innovatiecapaciteit mbk’ers• Focus op technologie, maar ook maatschappelijke innovaties en service-innovation• Gericht op meer MKB deelname: vereenvoudiging admin, 1 aanvrager, diverse fasen 13
 13. 13. EFRO• Deze periode € 310 miljoen voor West, wordt wellicht 180 miljoen• Economische structuurversterking – ondersteuning van kansarme regio’s. Uitgevoerd in 6-jarige programma’s : Kansen voor West = G4/P4• Grotere aandacht voor steden, versterkte doelgerichtheid en afrekening, inzet op 11 thema’s, waarvan 3 verplicht voor rijkere lidstaten• > 80% van de middelen op innovatie! (S3 vereist) minimaal 20% op koolstofarme economie• Kansen creatieve industrie: – Verkennen en aansluiten op de CLICK networks van activiteiten en agendas van de regio rond bijv. onderwijs, financiering, ondernemerschap/broedplaatsen, etc. – Verbeteren van de toegankelijkheid van financiering. – Versterken van de internationalisering van de sector. – Tot stand brengen van cross-overs en opdrachten in andere sectoren. – Verbeteren van de samenwerking tussen MKB en de universiteiten. – Innovatieve verdienmodellen en samenwerkingsvormen – Versterken van de samenhang (afstemming/coördinatie) binnen de sector – Aansluiten op de Human Capital Agenda van de creatieve industrie – Inzetten op Service innovation
 14. 14. ESF• Doelen: – verbeteren van arbeidskansen, – het stimuleren van onderwijs en een leven lang leren, – het vergroten van sociale insluiting, – het bijdragen aan het bestrijden van armoede• Inzet op vinden van werk en employability• Centraal uitgevoerd door Min SZW, inzet op doelgroepen met grote afstand tot arbeidsmarkt (regionaal), jeugdwerkeloosheid, ouderen• Meer innovatieve acties, vereenvoudiging in beheer/kosten• Gemeenten, O&O Fondsen, Min Justitie, Onderwijs• Voor Nederland ca. € 500 miljoen (was € 740 miljoen)• Kansen creatieve industrie: beperkt
 15. 15. Topsectoren Topsectoren S3 Cross-overs tussen sectoren Cross-overs tussen sectoren • Agrofood • Agrofood Voorbeelden: Voorbeelden: • Tuinbouw • Tuinbouw • CICI  gedragverandering •  gedragverandering • Energie • Energie • CICI  social media & reisinfo •  social media & reisinfo • Water • Water • Logistiek veiligheid/ICT • Logistiek veiligheid/ICT • Chemie • Chemie • Tuinbouw  life science • Tuinbouw  life scienceGrand Societal Challenges EUGrand Societal Challenges EU • Life Science • Life Science • Agrofood  biobased/chemie • Agrofood  biobased/chemie Regionale SWOT analyses/OECD Regionale SWOT analyses/OECD • Logistiek • Logistiek • Gaming  LSLS science/health • Gaming  science/health • Creatieve industrie • ICT energie (smart grids) Valorisatie & Duurzaamheid Valorisatie & Duurzaamheid • Creatieve industrie • ICT energie (smart grids) • HTSM / ICT • HTSM / ICT • Water  agrofood • Water  agrofood• Gezondheid en welzijn, vergrijzing • Gezondheid en welzijn, vergrijzing • valorisatie (van kennis  kassa) • valorisatie (van kennis  kassa)• Voedselzekerheid, duurzame landbouw, bio • Voedselzekerheid, duurzame landbouw, bio • duurzaamheid  economische kansen • duurzaamheid  economische kansen economie economie • versterking private R&D • versterking private R&D• Zekere, schone en efficiente energie • Zekere, schone en efficiente energie• Schoon, groen en geintegreerd vervoer • Schoon, groen en geintegreerd vervoer• Klimaatadaptie, hulpbronnen efficientie • Klimaatadaptie, hulpbronnen efficientie 3 regionale economische visies 3 regionale economische visies• inclusieve, innovatieve en veilige samenleving • inclusieve, innovatieve en veilige samenleving Specialisatie per deelregio Specialisatie per deelregio S3 • Food & & Flowers • Food Flowers • Greenports/voedingsmiddelen • Greenports/voedingsmiddelen • Chemie • Chemie • Energie/Chemie • Energie/Chemie • Transport/handel/logistiek • Transport/handel/logistiek • Creatieve industrie • Creatieve industrie • Financieel/zakelijke dienstverlening • Financieel/zakelijke dienstverlening Triple-helix Triple-helix • Life Sciences/Health • Life Sciences/Health Input bedrijfsleven & • ICT • ICT Input bedrijfsleven & • Toerisme & & congressen • Toerisme congressen kennisinstellingen kennisinstellingen • Maritiem • Maritiem • Vrede, recht, veiligheid • Vrede, recht, veiligheid Bedrijfsleven: Bedrijfsleven: • Aansluiten bij topsectoren • Aansluiten bij topsectoren • Toegang tot financiering. • Toegang tot financiering. Landenspecifieke aanbevelingen Landenspecifieke aanbevelingen • Valorisatie (duurzame regio) • Valorisatie (duurzame regio) en afstemming met andere (EU) en afstemming met andere (EU) • Versterken van het groeivermogen van MKB Comparatief voordeel Comparatief voordeel • Versterken van het groeivermogen van MKB programma’s programma’s • Samenwerking tussen pieken/niches • Samenwerking tussen pieken/niches In vergelijking met Europese regio’s In vergelijking met Europese regio’s • Private R&D investeringen • Private R&D investeringen Universiteiten: Universiteiten: • Uptake van innovaties door MKB bedrijven • Uptake van innovaties door MKB bedrijven • Kennisvalorisatie • Kennisvalorisatie • EIS: ‘innovation leader 3x, ‘innovation follower 1x • EIS: ‘innovation leader 3x, ‘innovation follower 1x • Concurrentievermogen MKB • Concurrentievermogen MKB • R&D faciliteiten / kennisinfrastructuur • R&D faciliteiten / kennisinfrastructuur • %% R&D van BRP: 1,7 % (top 20 regio’s: 2,4%) • R&D van BRP: 1,7 % (top 20 regio’s: 2,4%) • Arbeidsmarktparticipatie • Arbeidsmarktparticipatie • 255 patentaanvragen/mln inw. (13e van de top 20) • 255 patentaanvragen/mln inw. (13e van de top 20) • %% hernieuwbare energiegebruik • hernieuwbare energiegebruik • werkgelegenheid inin kennisintensieve diensten als • werkgelegenheid kennisintensieve diensten als %% van alle diensten: 5,4% (sted. regio’s gem. 5,8% van alle diensten: 5,4% (sted. regio’s gem. 5,8% • Innovatie benchmarkregio’s: Londen, Parijs, • Innovatie benchmarkregio’s: Londen, Parijs, Ruhrgebied, Milaan, Vlaanderen, Berlijn Ruhrgebied, Milaan, Vlaanderen, Berlijn
 16. 16. S3 smart specialisation strategy West NL• Uit onderzoek 4 knelpunten internationale kennispositie: • Bereikbaarheid • Sociale cohesie • Verduurzaming • Kennisvalorisatie• Basis = Regionale economische programma’s• Rijk eist inzet op topsectoren• Doelstelling S3: vergroting private R&D investeringen (1,7%)• Focus 1: grote maatschappelijke uitdagingen uit de Europa 2020 strategie• Focus 2: horizontale thema’s, duurzaamheid en valorisatie• Focus 3: inzet op cross-overs

×