Guia de recursos d'acció social a Catalunya per a l'atenció a les persones. Directori per a ajuntaments

784 views

Published on

Guia de recursos d'acció social a Catalunya per a l'atenció a les persones. Directori per a ajuntaments. Recull tots aquelles serveis que les entitats membres d'ECAS poden oferir als ens municipals i permet identificar espais de col·laboració, d’intercanvi d’experiències i de coneixement per a fer un treball en comú en la planificació i la gestió dels serveis socials municipals.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
784
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Guia de recursos d'acció social a Catalunya per a l'atenció a les persones. Directori per a ajuntaments

 1. 1. GUIA DE RECURSOSD’ACCIÓ SOCIALA CATALUNYA PER AL’ATENCIÓ A LESPERSONESDirectori per a ajuntaments
 2. 2. Vía Laietana, 54 1er 08003 BarcelonaTel. 93 295 59 46ecas@acciosocial.orgwww.acciosocial.orgCoordinació tècnica:Jordi GusiIrene CañellasContinguts:Irene CañellasAssessors:Jaume OllerAgència de Comunicació SocialAmb col·laboració de:Diputació de BarcelonaDisseny i maquetació:ALFAImpressió:Xeix Solucions GràfiquesDipòsit legal:
 3. 3. Guia de Recursos d’Acció Sociala Catalunya per a l’Atenció a les Persones
 4. 4. ÍNDEXÍndexPresentació 06Introducció 07Descripció de les categories de serveis 08Quadre de serveis per tipologia de persones ateses 10Serveis de les entitats per territoris 13 | Formació i suport 14 Assessorament a la creació d’empresa 14 Formació en habilitats 15 Formació i tallers 21 Formació ocupacional 30 Lleure 36 Prevenció - Sensibilització 38 Programes de suport 46 Serveis a escoles 52 Tallers educatius 55 Unitat Educació Compartida 59 | Gestió de centres socials o sanitaris 62 Gestió de casals 62 Gestió de centres de dia 64 Gestió de centres oberts 67 | Inserció laboral 72 Inserció laboral 72
 5. 5. ÍNDEX | Serveis empresarials 83 Càtering i restauració 83 Consergeria 84 Jardineria 84 Mudances, transports i missatgeria 85 Neteja i bugaderia 86 Noves tecnologies 87 Obra i rehabilitació 87 Recollida i reciclatge 89 Altres productes i serveis 90 | Serveis residencials 92 Gestió d’habitatges assistits 92 Gestió de residències 99 Gestió de serveis de mediació d’habitatge social 105 Serveis d’acollida temporal 106 | Serveis socials d’orientació – acollida – mediació – desenvolupament comunitari 109 Atenció domiciliària 109 Desenvolupament comunitari 111 Serveis d’atenció social 116 Serveis d’orientació – acollida – mediació 120Directori d’entitats 129
 6. 6. PRESENTACIÓ La realitat social dels pobles i ciutats de la demarcació de Barcelona és molt diversa, com ho són les necessitats que afronten les persones que hi viuen. Això fa necessari diversificar i enfortir els recursos per fer possible que tot- hom, independentment del seu lloc de residència, pugui viure amb la major plenitud possible. És en aquest context que a l’Àrea d’Atenció a les Persones treballem per garantir un major benestar, qualitat de vida i cohesió social, afavorint els ser- veis a les persones en tot el territori i al llarg de tot el seu cicle vital. Entenem que la cooperació entre els serveis socials locals i les entitats del tercer sector social que actuen al territori és un element clau per oferir una millor atenció a la ciutadania. Les entitats socials tenen una llarga expe- riència i un gran compromís pel benestar dels col·lectius més vulnerables, així com pel foment de la solidaritat social. Representen, per tant, un recurs valuós en l’àmbit local, que neix de la iniciativa ciutadana i del compromís so- cial. Des de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona i des d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), que aglutina bona part del tercer sector social en el món local, ens hem plantejat avançar conjuntament en eines que ajudin a compartir objectius, recursos, esforços i complicitats. Ens proposem assolir models de cooperació més forts entre entitats socials i ad- ministració local, que ens permetin millorar en eficàcia, en eficiència i en qua- litat, des de la coresponsabilitat i el treball en xarxa. En aquest sentit, la Guia de Recursos d’Acció Social a Catalunya pretén ser una eina de referència per identificar, des dels serveis socials locals, pos- sibles entitats amb les qui col·laborar en el desenvolupament de projectes i en la creació i gestió de serveis. Confiem, doncs, que aquesta guia serà d’utilitat per enfortir la cooperació entre els municipis i les entitats socials, i avançar conjuntament vers una so- cietat més solidària i inclusiva. JOSEP OLIVA I SANTIVERI Diputat d’Igualtat, Ciutadania i Benestar Social Àrea d’Atenció a les Persones Diputació de Barcelona6
 7. 7. INTRODUCCIÓLes entitats d’ECAS, representen una bona part del tercer sector social en elmón local. És una organització que aglutina un conjunt d’entitats que treba-llen en l’acció social amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats decol·lectius en situació o en risc d’exclusió, i per millorar el seu benestar. La seva llarga experiència i la seva especificitat definida per la proximitaten el territori, les converteix en interlocutores i col·laboradores imprescin-dibles per a les administracions locals, però, desgraciadament, no sempreha estat efectiva aquesta relació, ja que les entitats no han sabut mostrar lesbones pràctiques i les potencialitats que tenen, i l’Administració no ha estatcapaç de valorar els recursos del seu entorn més pròxim i n’ha desconegutl’existència. Aquesta GUIA DE RECURSOS D’ACCIÓ SOCIAL A CATALUNYA que avuipresentem, té com objectiu establir aquest pont que, a vegades, ha mancatentre el govern municipal i les entitats de cada territori, per tal d’identificarespais de col·laboració, d’intercanvi d’experiències, de coneixement, de visiópropera de la realitat, de resposta flexible i ràpida, en definitiva, de fer untreball en comú en la planificació i la gestió dels serveis socials municipals. La guia, resultat del nostre treball, mostra la realitat de 56 entitats dis-tribuïdes per tot Catalunya, gràcies a un qüestionari que ens ha proporcionatdades sobre la ubicació, àmbit d’actuació, models de gestió, relacions con-tractuals público-privades, règim econòmic, capacitat de recursos i disponi-bilitat. Aquesta informació és un punt de partida que en la mesura de lespossibilitats es podria ampliar a altres entitats del sector i altres territoris,que en la present publicació no s’han recollit perquè el camp d’estudi veniafixat per la pertinença a ECAS. Aquesta guia és el resultat de la col·laboració público-privada: Diputació-ECAS. Des de la responsabilitat de la Diputació d’enfortir i donar suport alsmunicipis per a la gestió dels serveis socials, ECAS posa a l’abast del poderlocal un recurs que vol ser una eina per a la identificació de possibles col·la-boradors en la gestió de serveis del seu municipi. Aquesta iniciativa avui en-cara incipient, i sense una gran envergadura, hauria de ser un exemple aimpulsar, amb l’objectiu de generar noves sinergies i noves maneres de tre-ballar entre el tercer sector social i els ajuntaments, que fins avui no sempreha estat possible. Gràcies a la confluència d’uns objectius comuns entre la Diputació i ECASpodem oferir als municipis una informació pràctica i útil sobre la xarxa d’en-titats socials que es troben a cada territori, que els permetrà identificar-lesi connectar fàcilment amb els referents dels diferents projectes per aconse-guir així donar el millor servei públic amb la millor organització del territori.Estem segurs que aquest recurs fruit d’un projecte comú público-privat en-fortirà les relacions i col·laboracions entre el tercer sector i els poders locals. TERESA CRESPO Presidenta d’ECAS 7
 8. 8. CATEGORIES Descripció de les categories de serveis Formació i suport: Organització i execució de serveis formatius a formadors (per exemple tècnics d’ajuntaments o d’entitats no lucratives) i a usuaris finals tant població ge- neral com col·lectius específics (gent gran, discapacitats, immigrants, joves i infants, etc.). Serveis inclosos en aquesta categoria: • Assessorament a la creació d’empresa • Formació en habilitats • Formació i tallers • Formació ocupacional • Lleure • Prevenció - Sensibilització • Programes de suport • Serveis a escoles • Tallers educatius • Unitat Educació compartida Gestió de centres socials o sanitaris: Gestió integral d’equipaments socials i sanitaris Serveis inclosos en aquesta categoria: • Gestió de casals • Gestió de centres de dia • Gestió de centres oberts Inserció laboral: Organització i execució de projectes per facilitar el procés d’incorporació al mercat de treball de persones que es troben en situació de major vulnerabilitat. Serveis inclosos en aquesta categoria: • Inserció laboral Serveis empresarials diversos: Prestació de serveis i venda de productes de qualitat per part d’empreses sense ànim de lucre que promouen la inclusió al mercat de treball de perso- nes en situació o risc d’exclusió social.8
 9. 9. CATEGORIESServeis inclosos en aquesta categoria:• Càtering i restauració• Consergeria• Jardineria• Mudances, transports i missatgeria• Neteja i bugaderia• Noves tecnologies• Obra i rehabilitació• Recollida i reciclatge• Altres productes i serveisServeis residencials:Implementació i gestió de centres i projectes que tenen com a objectiu donaruna resposta a les necessitats residencials de col·lectius diversos.Serveis inclosos en aquesta categoria:• Gestió d’habitatges assistits• Gestió de residències• Gestió de serveis de mediació d’habitatge social• Servei d’acollida temporalServeis socials d’orientació – acollida – mediació – desenvolupamentcomunitari:Organització i gestió de serveis que tenen per objecte millorar la qualitat devida dels ciutadans (atenció domiciliària, serveis d’acollida i orientació) i deles comunitats (serveis de mediació i desenvolupament comunitari).Serveis inclosos en aquesta categoria:• Atenció domiciliària• Desenvolupament comunitari• Serveis d’atenció social• Serveis d’orientació – acollida – mediació 9
 10. 10. QUADRE DE SERVEIS PER TIPOLOGIA DE PERSONES ATESES e ens aci mb des tat tre s s cap s a e n abl mi s n gra gra sos sone dis sone im sone situ e vul ació ner nes nt r r r Do Ge Pe Pe Pe Formació i suport Assessorament a la creació d’empresa Formació en habilitats B B · Ll· G Formació i tallers B B G B Formació ocupacional B B · Ll· G Lleure B · Ll · G Prevenció-Sensibilització Programes de suport B · Ll· G Serveis a escoles G Tallers educatius B G B UEC Assessorament i investigació Gestió de centres socials o sanitaris Gestió de casals B B Gestió de centres de dia B · Ll B·G Gestió de centres oberts B Inserció laboral Inserció laboral B B · Ll · G B Serveis empresarials diversos Altres productes i serveis: Càtering i restauració | Consergeria | Jardineria | Mudances, transport i missatgeria Serveis residencials Gestió d’habitatges assistits B B B·G Gestió de residències B · Ll B B·G Gestió de serveis de mediació d’habitatge social Servei d’acollida temporal B B Serveis socials d’orientació-acollida- mediació - desenvolupament comunitari Atenció domiciliària B·T B·T Desenvolupament comunitari Serveis d’atenció social B B Serveis d’orientació-acollida-mediació B B · Ll · G B Llegendes: B Barcelona | G Girona | Ll Lleida | T Tarragona10
 11. 11. QUADRE DE SERVEIS PER TIPOLOGIA DE PERSONES ATESES es ses VIH s/ - ent ogo lus clu end s dr s rec s re ves nt ana at rad s es i jo lesce gen lació s git unit depsone atu sone i exsone l ado nts, ílie era m Fam b a r r r Co Inf Pe Po Pe Pe B B G B B B·G B B B·G B B·G B·T·G B B B·T B B B B · T· Ll · G B·G B B·G B B B B·T T B B B B B·T B·T B B·G T B B B B·T·G B B B | Neteja | Noves tecnologies | Obra i rehabilitació | Recollida i reciclatge B B· Ll B B B B· Ll B B B· Ll B B B B B B B B B B B B B B B B B B 11
 12. 12. Serveis deles entitatsper territoris• Formació i suport• Gestió de centres socials o sanitaris• Inserció laboral• Serveis empresarials• Serveis residencials• Serveis socials d’orientació – acollida – mediació – desenvolupament comunitari 13
 13. 13. FORMACIÓ I SUPORT FORMACIÓ I SUPORT ASSESSORAMENT A LA CREACIÓ D’EMPRESA Barcelona • FIAS Dades de contacte pàg. 150 Persones a qui es dirigeix: Població en general resident en barris desfavorits Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona i Badalona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya • Fundació Marianao Dades de contacte pàg. 157 Persones a qui es dirigeix: Joves de 16 a 30 anys Municipi on desenvolupa el servei: Sant Boi de Llobregat • Fundació Privada Servei Solidari per la Inclusió Social Dades de contacte pàg. 162 Persones a qui es dirigeix: Persones en risc d’exclusió social amb perfil emprenedor, microempresaris/àries Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya 14
 14. 14. FORMACIÓ I SUPORT Lleida • CIJCA Dades de contacte pàg. 145 Persones a qui es dirigeix: Joves menors de 25 anys Municipi on desenvolupa el servei: Lleida Tarragona • FIAS Dades de contacte pàg. 150 Persones a qui es dirigeix: Població en general resident en barris desfavorits Municipi on desenvolupa el servei: Tarragona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya FORMACIÓ EN HABILITATS Barcelona • ACIDH Dades de contacte pàg. 132 Persones a qui es dirigeix: Joves i adults amb discapacitat intel·lectual o intel·ligència límit Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarca del Barcelonès • Arrels Fundació Dades de contacte pàg. 134 Persones a qui es dirigeix: Persones sense sostre Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona 15
 15. 15. FORMACIÓ I SUPORT • Associació in via Dades de contacte pàg. 139 Persones a qui es dirigeix: Persones immigrades i Joves i adults amb discapacitat intel·lectual o intel·ligència límit Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarques de Barcelona • Casal dels Infants per a l’acció social als barris Dades de contacte pàg. 137 Persones a qui es dirigeix: Joves Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona, i Sant Adrià del Besòs Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya • Ceps Projectes Socials Dades de contacte pàg. 138 Persones a qui es dirigeix: Joves Municipi on desenvolupa el servei: Mollet del Vallès, Piera i Cornellà de Llobregat Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya • Femarec Dades de contacte pàg. 149 Persones a qui es dirigeix: Dones, joves, persones immigrades, persones exrecluses, persones amb trastorns mentals, persones amb discapacitat, persones en actiu, persones en risc d’exclusió, persones a l’atur en general. Municipi on desenvolupa el servei: Diversos municipis d’arreu de Catalunya Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya16
 16. 16. FORMACIÓ I SUPORT• FIAS Dades de contacte pàg. 150 Persones a qui es dirigeix: Població resident en barris desfavorits Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona i Badalona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya• Fundació Acollida i Esperança Dades de contacte pàg. 151 Persones a qui es dirigeix: Persones exdrogodependents Municipi on desenvolupa el servei: Badalona Municipi on podria desenvolupar el servei: Barcelona• Fundació Gentis - Fundació Plataforma Educativa Dades de contacte pàg. 156 Persones a qui es dirigeix: Joves, persones aturades de llarga durada, dones, persones en situació de risc social Municipi on desenvolupa el servei: Diversos municipis de la comarca del Maresme Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya• Fundació IReS Dades de contacte pàg. 157 Persones a qui es dirigeix: Persones receptores de la renda mínima d’inserció i recluses Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya 17
 17. 17. FORMACIÓ I SUPORT • Fundació Privada La Salut Alta Dades de contacte pàg. 161 Persones a qui es dirigeix: Persones amb especial atenció a la dona, amb poc o nul coneixement de la llengua d’acollida i situació de risc d’exclusió social. Municipi on desenvolupa el servei: Badalona • Fundació Privada Servei Solidari per la Inclusió Social Dades de contacte pàg. 162 Persones a qui es dirigeix: Joves tutelats i extutelats sense estudis Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona • Insercoop Dades de contacte pàg. 168 Persones a qui es dirigeix: Població en general Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat i Badalona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya • INTRESS Dades de contacte pàg. 169 Persones a qui es dirigeix: Dones Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Barcelona18
 18. 18. FORMACIÓ I SUPORT• Lloc de la dona Dades de contacte pàg. 148 Persones a qui es dirigeix: Dones que exerceixen prostitució Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya• Punt de Referència Dades de contacte pàg. 142 Persones a qui es dirigeix: Joves extutelats Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Àrea metropolitanaGirona• Fundació Astres - Fundació Plataforma Educativa Dades de contacte pàg. 152 Persones a qui es dirigeix: Persones amb disminució Municipi on desenvolupa el servei: Girona Municipi on podria desenvolupar el servei: Província de Girona• Fundació Gentis - Fundació Plataforma Educativa Dades de contacte pàg. 156 Persones a qui es dirigeix: Joves, persones aturades de llarga durada, dones, persones en situació de risc social Municipi on desenvolupa el servei: Diversos municipis de la comarca del Gironès i la Selva Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya 19
 19. 19. FORMACIÓ I SUPORT • Fundació IReS Dades de contacte pàg. 157 Persones a qui es dirigeix: Persones receptores de la renda mínima d’inserció i recluses Municipi on desenvolupa el servei: Girona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya • Fundació Síndrome de Down de Girona i Comarques Astrid-21 Dades de contacte pàg. 165 Persones a qui es dirigeix: Persones amb Síndrome de Down i/o altres discapacitats intel·lectuals Municipi on desenvolupa el servei: Diversos municipis de les comarques gironines Municipi on podria desenvolupar el servei: Girona i província Lleida • CIJCA Dades de contacte pàg. 145 Persones a qui es dirigeix: Joves menors de 25 anys Municipi on desenvolupa el servei: Lleida Tarragona • Ceps Projectes Socials Dades de contacte pàg. 138 Persones a qui es dirigeix: Joves Municipi on desenvolupa el servei: Cunit, Calafell i el Vendrell Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya20
 20. 20. FORMACIÓ I SUPORT • FIAS Dades de contacte pàg. 150 Persones a qui es dirigeix: Població resident en barris desfavorits Municipi on desenvolupa el servei: Tarragona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya • Fundació Gentis - Fundació Plataforma Educativa Dades de contacte pàg. 156 Persones a qui es dirigeix: Joves, persones aturades de llarga durada, dones, persones en situació de risc social Municipi on desenvolupa el servei: Diversos municipis de la comarca del Baix Ebre i el Montsià Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya FORMACIÓ I TALLERS Barcelona • ABD Dades de contacte pàg. 131 Persones a qui es dirigeix: Voluntaris Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona • ACIDH Dades de contacte pàg. 132 Persones a qui es dirigeix: Joves i adults amb discapacitat intel·lectual o intel·ligència límit Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarca del Barcelonès 21
 21. 21. FORMACIÓ I SUPORT • ACISI Dades de contacte pàg. 132 Persones a qui es dirigeix: Tècnics d’ajuntaments Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya • Akwaba Dades de contacte pàg. 151 Persones a qui es dirigeix: Infants i joves, persones immigrades, persones aturades Municipi on desenvolupa el servei: L’Hospitalet de Llobregat Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarca del Baix Llobregat • Associació in via Dades de contacte pàg. 139 Persones a qui es dirigeix: Dones i Població en general Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarques de Barcelona • Associació per a la Recerca i l’Acció Social (Vincle) Dades de contacte pàg. 141 Persones a qui es dirigeix: Tècnics locals i responsables polítics Municipi on desenvolupa el servei: Olesa de Montserrat, Sallent Municipi on podria desenvolupar el servei: Municipis de Barcelona22
 22. 22. FORMACIÓ I SUPORT• Associació Sociocultural Ibn Batuta Dades de contacte pàg. 135 Persones a qui es dirigeix: Població en general, principalment técnics de l’administració, professionals d’entitats socials i persones inmigrades. Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona, Sant Boi de Llobregat i Castelldefels Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya• Casal dels Infants per a l’acció social als barris Dades de contacte pàg. 137 Persones a qui es dirigeix: Joves, població en general Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona i Sant Adrià del Besòs Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya• Esclat Bellvitge Dades de contacte pàg. 145 Persones a qui es dirigeix: Infants i joves Municipi on desenvolupa el servei: L’Hospitalet de Llobregat• Femarec Dades de contacte pàg. 149 Persones a qui es dirigeix: Dones, joves, persones immigrades, persones exrecluses, persones amb trastorns mentals, persones amb discapacitat, persones en actiu, persones en risc d’exclusió, persones a l’atur en general. Municipi on desenvolupa el servei: Diversos municipis d’arreu de Catalunya Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya 23
 23. 23. FORMACIÓ I SUPORT • FIAS Dades de contacte pàg. 150 Persones a qui es dirigeix: Població resident en barris desfavorits Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona i Badalona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya • Fundación CEPAIM, Acció Integral amb Migrants Dades de contacte pàg. 167 Persones a qui es dirigeix: Tècnics d’ajuntaments Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya • Fundació Comtal Dades de contacte pàg. 152 Persones a qui es dirigeix: Població en general Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona • Fundació IReS Dades de contacte pàg. 157 Persones a qui es dirigeix: Dones víctimes de violència familiar i de gènere Municipi on desenvolupa el servei: Diversos municipis d’arreu de Catalunya Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya24
 24. 24. FORMACIÓ I SUPORT• Fundació Marianao Dades de contacte pàg. 157 Persones a qui es dirigeix: Joves Municipi on desenvolupa el servei: Sant Boi de Llobregat• Fundació Privada Servei Solidari per la Inclusió Social Dades de contacte pàg. 162 Persones a qui es dirigeix: Tècnics d’ajuntaments, població autòctona i nouvinguda en general Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya• Fundació Secretariat Gitano Dades de contacte pàg. 164 Persones a qui es dirigeix: Tècnics d’ajuntaments, professionals de l’educació, la salut i l’habitatge, infants i joves Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya• Insercoop Dades de contacte pàg. 168 Persones a qui es dirigeix: Persones aturades Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Premià de Mar, Malgrat de Mar, Canet de Mar, Calella, Argentona, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar, Caldes de Montbui, Palafolls de Vallalta, Montgat i Teià Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya 25
 25. 25. FORMACIÓ I SUPORT • Joves per la Igualtat i la Solidaritat Dades de contacte pàg. 169 Persones a qui es dirigeix: Dones, homes, joves, mares, pares i professionals de l’educació Municipi on desenvolupa el servei: L’Hospitalet de Llobregat Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya • La Formiga Dades de contacte pàg. 142 Persones a qui es dirigeix: Població en general, professors i educadors, treballadors socials Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Província de Barcelona • Lloc de la Dona Dades de contacte pàg. 148 Persones a qui es dirigeix: Dones, població en general, professionals d’entitats socials i tècnics de l’ad- ministració Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya • Salesians Sant Jordi Dades de contacte pàg. 172 Persones a qui es dirigeix: Població en general, infants i joves Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona, Sant Boi de Llobregat i Mataró26
 26. 26. FORMACIÓ I SUPORT• Suara Dades de contacte pàg. 173 Persones a qui es dirigeix: Professionals de la cura de persones i adults Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat i Badalona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de CatalunyaGirona• Eina Activa S.L. empresa d’inserció - Fundació Plataforma Educativa Dades de contacte pàg. 147 Persones a qui es dirigeix: Persones en situació de risc social Municipi on desenvolupa el servei: Girona Municipi on podria desenvolupar el servei: Província de Girona• Fundació Plataforma Educativa Dades de contacte pàg. 159 Persones a qui es dirigeix: Entitats i ens locals Municipi on desenvolupa el servei: Girona Municipi on podria desenvolupar el servei: Províncies de Tarragona i Barcelona• Fundació Síndrome de Down de Girona i Comarques Astrid-21 Dades de contacte pàg. 165 Persones a qui es dirigeix: Persones amb Síndrome de Down i/o altres discapacitats intel·lectuals Municipi on desenvolupa el servei: Diversos municipis de les comarques gironines Municipi on podria desenvolupar el servei: Girona i província 27
 27. 27. FORMACIÓ I SUPORT •Insercoop Dades de contacte pàg. 168 Persones a qui es dirigeix: Persones aturades Municipi on desenvolupa el servei: Blanes Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya • Oscobe Dades de contacte pàg. 171 Persones a qui es dirigeix: Joves Municipi on desenvolupa el servei: Sant Gregori • Suara Dades de contacte pàg. 173 Persones a qui es dirigeix: Agents d’acollida, infants i joves Municipi on desenvolupa el servei: Blanes i Girona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya Lleida • Ceps Projectes Socials Dades de contacte pàg. 138 Persones a qui es dirigeix: Joves, població en general Municipi on desenvolupa el servei: Lleida Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya28
 28. 28. FORMACIÓ I SUPORT• CIJCA Dades de contacte pàg. 145 Persones a qui es dirigeix: Joves menors de 25 anys Municipi on desenvolupa el servei: Lleida Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarca del SegriàTarragona• FIAS Dades de contacte pàg. 150 Persones a qui es dirigeix: Població resident en barris desfavorits Municipi on desenvolupa el servei: Tarragona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya• L’Heura Tarragona Dades de contacte pàg. 170 Persones a qui es dirigeix: Dones vulnerables Municipi on desenvolupa el servei: Reus i Tarragona Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarques de Tarragona 29
 29. 29. FORMACIÓ I SUPORT FORMACIÓ OCUPACIONAL Barcelona • Ared Dades de contacte pàg. 160 Persones a qui es dirigeix: Dones, persones recluses i exrecluses, persones immigrades, persones amb discapacitat Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya • Associació in via Dades de contacte pàg. 139 Persones a qui es dirigeix: Dones immigrades, joves amb fracàs escolar, discapacitats intel·lectuals i població en general Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarques de Barcelona • AVBC Dades de contacte pàg. 143 Persones a qui es dirigeix: Dones aturades Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona • Casal dels Infants per a l’acció social als barris Dades de contacte pàg. 137 Persones a qui es dirigeix: Joves Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona i Sant Adrià de Besòs Municipi on podria desenvolupar el servei: Sant Adrià del Besòs 30
 30. 30. FORMACIÓ I SUPORT• Centre Cruïlla Dades de contacte pàg. 144 Persones a qui es dirigeix: Joves Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona• Col·lectiu Cultura Popular Dades de contacte pàg. 139 Persones a qui es dirigeix: Joves majors de 16 anys Municipi on desenvolupa el servei: Sant Vicenç dels Horts• Esclat Bellvitge Dades de contacte pàg. 145 Persones a qui es dirigeix: Joves aturats Municipi on desenvolupa el servei: L’Hospitalet de Llobregat• Femarec Dades de contacte pàg. 149 Persones a qui es dirigeix: Dones, joves, persones immigrades, persones exrecluses, persones amb trastorns mentals, persones amb discapacitat, persones en actiu, persones en risc d’exclusió, persones a l’atur en general. Municipi on desenvolupa el servei: Diversos municipis d’arreu de Catalunya Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya• Fundació Comtal Dades de contacte pàg. 152 Persones a qui es dirigeix: Joves Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona 31
 31. 31. FORMACIÓ I SUPORT • Fundació El Llindar Dades de contacte pàg. 154 Persones a qui es dirigeix: Adolescents entre 14 i 16 anys / joves entre 16 i 25 anys Municipi on desenvolupa el servei: Cornellà de Llobregat Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarca Baix Llobregat i Barcelonés • Fundació Èxit Dades de contacte pàg. 155 Persones a qui es dirigeix: Joves de 16 a 21 anys Municipi on desenvolupa el servei: Barcelonés • Fundació IReS Dades de contacte pàg. 157 Persones a qui es dirigeix: Persones aturades, en risc d’exclusió i reclusos Municipi on desenvolupa el servei: Diversos municipis de les comarques barcelonines Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya • Fundació Marianao Dades de contacte pàg. 157 Persones a qui es dirigeix: Joves majors de 16 anys Municipi on desenvolupa el servei: Sant Boi de Llobregat32
 32. 32. FORMACIÓ I SUPORT• Fundació Mercè Fontanilles Dades de contacte pàg. 158 Persones a qui es dirigeix: Joves en atur, sense qualificació professional Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya• Gedi Dades de contacte pàg. 168 Persones a qui es dirigeix: Persones aturades Municipi on desenvolupa el servei: Manresa Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarca del Bages• PROBENS Dades de contacte pàg. 172 Persones a qui es dirigeix: Persones aturades Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarques de BarcelonaGirona• Casal dels Infants per a l’acció social als barris Dades de contacte pàg. 137 Persones a qui es dirigeix: Joves Municipi on desenvolupa el servei: Salt 33
 33. 33. FORMACIÓ I SUPORT • Fundació IReS Dades de contacte pàg. 157 Persones a qui es dirigeix: Persones aturades, en risc d’exclusió i reclusos Municipi on desenvolupa el servei: Diversos municipis de les comarques gironines Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya • Fundació Síndrome de Down de Girona i Comarques Astrid-21 Dades de contacte pàg. 165 Persones a qui es dirigeix: Persones amb Síndrome de Down i/o altres discapacitats intel·lectuals Municipi on desenvolupa el servei: Girona i província Municipi on podria desenvolupar el servei: Girona i província • Oscobe Dades de contacte pàg. 171 Persones a qui es dirigeix: Dones immigrades i joves Municipi on desenvolupa el servei: Sant Gregori Lleida • CIJCA Dades de contacte pàg. 145 Persones a qui es dirigeix: Joves, població en general Municipi on desenvolupa el servei: Lleida Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarca del Segrià34
 34. 34. FORMACIÓ I SUPORTTarragona• Cerc@ Dades de contacte pàg. 146 Persones a qui es dirigeix: Població en general i persones en actiu Municipi on desenvolupa el servei: Tarragona Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarques de Tarragona• Fundació En Xarxa Dades de contacte pàg. 161 Persones a qui es dirigeix: Població en general i joves Municipi on desenvolupa el servei: Tarragona, Vila-seca, Reus i Constantí Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya• L’Heura Tarragona Dades de contacte pàg. 170 Persones a qui es dirigeix: Dones vulnerables, població en general Municipi on desenvolupa el servei: Reus i Tarragona Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarques de Tarragona 35
 35. 35. FORMACIÓ I SUPORT LLEURE Barcelona • Esclat Bellvitge Dades de contacte pàg. 145 Persones a qui es dirigeix: Infants, joves Municipi on desenvolupa el servei: L’Hospitalet de Llobregat • Femarec Dades de contacte pàg. 149 Persones a qui es dirigeix: Persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn mental Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarca del Barcelonès • Fundació Marianao Dades de contacte pàg. 157 Persones a qui es dirigeix: Joves Municipi on desenvolupa el servei: Sant Boi de Llobregat Girona • Fundació Astres - Fundació Plataforma Educativa Dades de contacte pàg. 152 Persones a qui es dirigeix: Persones amb discapacitat Municipi on desenvolupa el servei: Girona Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarques de Girona 36
 36. 36. FORMACIÓ I SUPORT• Fundació Síndrome de Down de Girona i Comarques Astrid-21 Dades de contacte pàg. 165 Persones a qui es dirigeix: Persones amb Síndrome de Down i/o altres discapacitats intel·lectuals Municipi on desenvolupa el servei: Diversos municipis de les comarques gironines Municipi on podria desenvolupar el servei: Girona i provínciaLleida• Ceps Projectes Socials Dades de contacte pàg. 138 Persones a qui es dirigeix: Infants, joves Municipi on desenvolupa el servei: Lleida Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de CatalunyaTarragona• Fundació En Xarxa Dades de contacte pàg. 161 Persones a qui es dirigeix: Infants i joves i població en general Municipi on desenvolupa el servei: Tarragona, Vila-seca, Reus i Constantí Municipi on podria desenvolupar el servei: Província de Tarragona 37
 37. 37. FORMACIÓ I SUPORT PREVENCIÓ - SENSIBILITZACIÓ Barcelona • ABD Dades de contacte pàg. 131 Persones a qui es dirigeix: Adolescents, joves amb drogodependències, professionals de l’educació Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya • ACISI Dades de contacte pàg. 132 Persones a qui es dirigeix: Tècnics d’ajuntaments, directors/es d’associacions de dones i dones immi- grades Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona, Arenys de Mar i La Llagosta Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya • Akwaba Dades de contacte pàg. 151 Persones a qui es dirigeix: Infants i joves Municipi on desenvolupa el servei: L’Hospitalet de Llobregat Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarques de Barcelona • Alba Dades de contacte pàg. 136 Persones a qui es dirigeix: Persones amb drogodependències, sense sostre o reclusos Municipi on desenvolupa el servei: Terrassa Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya 38
 38. 38. FORMACIÓ I SUPORT• Associació in via Dades de contacte pàg. 139 Persones a qui es dirigeix: Infants/adolescents, joves i families Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarques de Barcelona• Associació Sociocultural Ibn Batuta Dades de contacte pàg. 135 Persones a qui es dirigeix: Persones immigrades (principalment dones) i personal de l’administració (dels àmbits de l’educació, sanitat,justícia i seguretat). Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya• Associació Ventijol Dades de contacte pàg. 143 Persones a qui es dirigeix: Nens, joves, adolescents i famílies en general Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona, Calafell, Caldes de Montbui, Castellar del Vallès, Castelldefels,  Cer- danyola del Vallès, Esparraguera, Esplugues de Llobregat, Granollers, Hospi- talet de Llobregat, Llagostera, Manresa, Mataró, Montcada i Reixac, Montornès del V., Olesa de Montserrat, Pineda de Mar, El Prat de Llobregat, Premià de Mar, Sabadell, Sant Adrià del Besós, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llo- bregat, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Terrassa, Viladecans i Vilafranca del Penedès Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya 39
 39. 39. FORMACIÓ I SUPORT • Casal dels Infants per a l’acció social als barris Dades de contacte pàg. 137 Persones a qui es dirigeix: Infants, joves Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona i Sant Adrià del Besòs Municipi on podria desenvolupar el servei: Santa Coloma de Gramanet • Femarec Dades de contacte pàg. 149 Persones a qui es dirigeix: Dones, joves, persones immigrades, persones exrecluses, persones amb trastorns mentals, persones amb discapacitat, persones en actiu, persones en risc d’exclusió Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Àrea metropolitana de Barcelona • FIAS Dades de contacte pàg. 150 Persones a qui es dirigeix: Població resident en barris desfavorits Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona i Badalona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya • Fundación CEPAIM Acció Integral amb Migrants Dades de contacte pàg. 167 Persones a qui es dirigeix: Tècnics d’ajuntaments, directors/es d’associacions de dones i dones immigrades Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona, Arenys de Mar i La Llagosta Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya40
 40. 40. FORMACIÓ I SUPORT• Fundació IReS Dades de contacte pàg. 157 Persones a qui es dirigeix: Població en general, professionals de l’educació i sanitat i joves i adolescents Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya• Fundació Marianao Dades de contacte pàg. 157 Persones a qui es dirigeix: Joves Municipi on desenvolupa el servei: Sant Boi de Llobregat• Fundació Mercè Fontanilles Dades de contacte pàg. 158 Persones a qui es dirigeix: Joves en edad escolar, pares, persones grans i d’altres col·lectius Municipi on desenvolupa el servei: Diversos municipis de les comarques barcelonines Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya• Fundació Salut i Comunitat Dades de contacte pàg. 163 Persones a qui es dirigeix: Joves estudiants universitaris Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat i Vic Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya 41
 41. 41. FORMACIÓ I SUPORT • Gentis - Fundació Plataforma Educativa Dades de contacte pàg. 156 Persones a qui es dirigeix: Famílies, professionals de l’atenció a la infància Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya • Joves per la Igualtat i la Solidaritat Dades de contacte pàg. 169 Persones a qui es dirigeix: Dones, homes, joves, mares, pares i professionals de l’educació. Municipi on desenvolupa el servei: L’Hospitalet de Llobregat Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya • INTRESS Dades de contacte pàg. 169 Persones a qui es dirigeix: Dones Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Barcelona • La Formiga Dades de contacte pàg. 142 Persones a qui es dirigeix: Joves en edat escolar, tècnics d’ajuntament, professorat, població en general Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya42
 42. 42. FORMACIÓ I SUPORT• Lloc de la dona Dades de contacte pàg. 148 Persones a qui es dirigeix: Dones que exerceixen prostitució Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de CatalunyaGirona• ACCEM Dades de contacte pàg. 131 Persones a qui es dirigeix: Joves Municipi on desenvolupa el servei: Girona Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarques de Girona• ACISI Dades de contacte pàg. 132 Persones a qui es dirigeix: Tècnics d’ajuntaments, directors/es d’associacions de dones i dones immigrades Municipi on desenvolupa el servei: Banyoles Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya• Associació Ventijol Dades de contacte pàg. 143 Persones a qui es dirigeix: Nens, joves, adolescents i famílies en general Municipi on desenvolupa el servei: Cassà de la Selva, Celrà, Girona i Salt Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya 43
 43. 43. FORMACIÓ I SUPORT • Fundación CEPAIM Acció Integral amb Migrants Dades de contacte pàg. 167 Persones a qui es dirigeix: Tècnics d’ajuntaments, directors/es d’associacions de dones i dones immigrades Municipi on desenvolupa el servei: Banyoles Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya • Fundació Mercè Fontanilles Dades de contacte pàg. 158 Persones a qui es dirigeix: Joves en edad escolar, pares, persones grans i d’altres col·lectius Municipi on desenvolupa el servei: Diversos municipis de les comarques gironines Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya • Fundació Salut i Comunitat Dades de contacte pàg. 163 Persones a qui es dirigeix: Joves estudiants universitaris Municipi on desenvolupa el servei: Girona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya • Gentis - Fundació Plataforma Educativa Dades de contacte pàg. 156 Persones a qui es dirigeix: Famílies, professionals de l’atenció a la infància Municipi on desenvolupa el servei: Girona, Olot i Salt Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya44
 44. 44. FORMACIÓ I SUPORTLleida• CIJCA Dades de contacte pàg. 145 Persones a qui es dirigeix: Joves menors de 25 anys Municipi on desenvolupa el servei: Lleida• Fundació Mercè Fontanilles Dades de contacte pàg. 158 Persones a qui es dirigeix: Joves en edad escolar, pares, persones grans i d’altres col·lectius Municipi on desenvolupa el servei: Diversos municipis de les comarques lleidatanes Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de CatalunyaTarragona• FIAS Dades de contacte pàg. 150 Persones a qui es dirigeix: Població resident en barris desfavorits Municipi on desenvolupa el servei: Tarragona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya• Fundació Mercè Fontanilles Dades de contacte pàg. 158 Persones a qui es dirigeix: Joves en edad escolar, pares, persones grans i d’altres col·lectius Municipi on desenvolupa el servei: Diversos municipis de les comarques tarragonines Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya 45
 45. 45. FORMACIÓ I SUPORT • Gentis - Fundació Plataforma Educativa Dades de contacte pàg. 156 Persones a qui es dirigeix: Famílies, professionals de l’atenció a la infància Municipi on desenvolupa el servei: Diversos municipis de la comarca del Baix Ebre Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya • L’Heura Tarragona Dades de contacte pàg. 170 Persones a qui es dirigeix: Dones vulnerables, persones que compleixen treballs en benefici de la comunitat o prestació en benefici de la comunitat Municipi on desenvolupa el servei: Reus i Tarragona Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarques de Tarragona PROGRAMES DE SUPORT Barcelona • ACIDH Dades de contacte pàg. 132 Persones a qui es dirigeix: Joves i adults amb discapacitat intel·lectual o intel·ligència límit Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona • Ared Dades de contacte pàg. 160 Persones a qui es dirigeix: Famílies amb infants i joves, dones, persones recluses i exrecluses, persones immigrades, persones amb discapacitat Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya 46
 46. 46. FORMACIÓ I SUPORT• ASCIB Dades de contacte pàg. 135 Persones a qui es dirigeix: Famílies amb infants i joves, dones, persones recluses i exrecluses, persones immigrades, persones amb discapacitat Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya• Associació in via Dades de contacte pàg. 139 Persones a qui es dirigeix: Dones, joves, famílies, adults i joves amb discapacitat intel·lectual, població en general Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarques de Barcelona• Associació per a la Recerca i l’Acció Social (Vincle) Dades de contacte pàg. 141 Persones a qui es dirigeix: Famílies en risc social Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona, l’Hospitalet, Prats de Lluçanès, Castellar del Vallès, Ripollet, Vic Municipi on podria desenvolupar el servei: Municipis de Barcelona• Associació Sociocultural Ibn Batuta Dades de contacte pàg. 135 Persones a qui es dirigeix: Persones immigrades, joves i dones immigrants. Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya 47
 47. 47. FORMACIÓ I SUPORT • Casal dels Infants per a l’acció social als barris Dades de contacte pàg. 137 Persones a qui es dirigeix: Joves Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya • Ceps Projectes Socials Dades de contacte pàg. 138 Persones a qui es dirigeix: Famílies amb infants de 0 a 3 anys Municipi on desenvolupa el servei: Vilanova i la Geltrú, Mollet del Vallès, Mataró, Masquefa, Cervelló, Ullastrell i L’Hospitalet de Llobregat Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya • Femarec Dades de contacte pàg. 149 Persones a qui es dirigeix: Dones, joves, persones immigrades, persones exrecluses, persones amb trastorns mentals, persones amb discapacitat, persones en risc d’exclusió. Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya • FIAS Dades de contacte pàg. 150 Persones a qui es dirigeix: Població resident en barris desfavorits Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona i Badalona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya48
 48. 48. FORMACIÓ I SUPORT• Fundació El Llindar Dades de contacte pàg. 154 Persones a qui es dirigeix: Adolescents entre 14 i 16 anys / joves entre 16 i 25 anys Municipi on desenvolupa el servei: Cornellà de Llobregat Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarca Baix Llobregat i Barcelonés• Fundació Infància i Família - Fundació Plataforma Educativa Dades de contacte pàg. 156 Persones a qui es dirigeix: Infants tutelats Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya• Fundació IReS Dades de contacte pàg. 157 Persones a qui es dirigeix: Famílies en situació de pobresa, adolescents i joves, i reclusos Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya• Insercoop Dades de contacte pàg. 168 Persones a qui es dirigeix: Joves Municipi on desenvolupa el servei: Badalona, Castelldefels, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya 49
 49. 49. FORMACIÓ I SUPORT Girona • ABD Dades de contacte pàg. 131 Persones a qui es dirigeix: Infants, joves i famílies, persones amb drogodependències, persones amb VIH/sida, familiars i entorn, persones amb trastorn mental Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarques de Barcelona • Associació per a la Recerca i l’Acció Social (Vincle) Dades de contacte pàg. 141 Persones a qui es dirigeix: Famílies en risc social Municipi on desenvolupa el servei: Salt Municipi on podria desenvolupar el servei: Municipis de Barcelona • Fundació Síndrome de Down de Girona i Comarques Astrid-21 Dades de contacte pàg. 165 Persones a qui es dirigeix: Persones amb Síndrome de Down i/o altres discapacitats intel·lectuals Municipi on desenvolupa el servei: Girona i província Municipi on podria desenvolupar el servei: Girona i província • Fundació Infància i Família - Fundació Plataforma Educativa Dades de contacte pàg. 156 Persones a qui es dirigeix: Infants tutelats Municipi on desenvolupa el servei: Girona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya50
 50. 50. FORMACIÓ I SUPORT• Gentis - Fundació Plataforma Educativa Dades de contacte pàg. 156 Persones a qui es dirigeix: Infants de 0 a 3 anys Municipi on desenvolupa el servei: Diversos municipis de les comarques gironines Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de CatalunyaTarragona• FIAS Dades de contacte pàg. 150 Persones a qui es dirigeix: Població en general resident en barris desfavorits Municipi on desenvolupa el servei: Tarragona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya• Fundació Infància i Família - Fundació Plataforma Educativa Dades de contacte pàg. 156 Persones a qui es dirigeix: Infants tutelats Municipi on desenvolupa el servei: Tarragona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya• L’Heura Tarragona Dades de contacte pàg. 170 Persones a qui es dirigeix: Dones exrecluses ?? Municipi on desenvolupa el servei: Reus i Tarragona Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarques de Tarragona 51
 51. 51. FORMACIÓ I SUPORT SERVEIS A ESCOLES Barcelona • Associació in via Dades de contacte pàg. 139 Persones a qui es dirigeix: Infants/adolescents, joves i les seves famílies Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarques de Barcelona • Associació Sociocultural Ibn Batuta Dades de contacte pàg. 135 Persones a qui es dirigeix: Població en general, principalment professionals de l’educació i dels serveis socials. Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya • Ceps Projectes Socials Dades de contacte pàg. 138 Persones a qui es dirigeix: Joves Municipi on desenvolupa el servei: L’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Mataró, Mollet del Vallès i Tordera Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya • Femarec Dades de contacte pàg. 149 Persones a qui es dirigeix: Professionals docents, gestors, alumnes, famílies. Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya 52
 52. 52. FORMACIÓ I SUPORT• FIAS Dades de contacte pàg. 150 Persones a qui es dirigeix: Infància i joves Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona i Badalona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya• Fundació IReS Dades de contacte pàg. 157 Persones a qui es dirigeix: Adolescents i joves Municipi on desenvolupa el servei: Diversos municipis de la comarca del Garraf Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya• La Formiga Dades de contacte pàg. 142 Persones a qui es dirigeix: Tècnics d’ajuntaments, tècnics de plans educatius d’entorn i escoles Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya• Suara Dades de contacte pàg. 173 Persones a qui es dirigeix: Petita infància Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya 53
 53. 53. FORMACIÓ I SUPORT Girona • Fundació Síndrome de Down de Girona i Comarques Astrid-21 Dades de contacte pàg. 165 Persones a qui es dirigeix: Escoles d’educació infantil, primària i ESO Municipi on desenvolupa el servei: Diversos municipis de les comarques gironines Municipi on podria desenvolupar el servei: Girona i província • Suara Dades de contacte pàg. 173 Persones a qui es dirigeix: Petita infància Municipi on desenvolupa el servei: Girona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya Tarragona • Ceps Projectes Socials Dades de contacte pàg. 138 Persones a qui es dirigeix: Joves Municipi on desenvolupa el servei: El Vendrell, Calafell i Cunit Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya • FIAS Dades de contacte pàg. 150 Persones a qui es dirigeix: Infants i joves Municipi on desenvolupa el servei: Tarragona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya54
 54. 54. FORMACIÓ I SUPORT • Fundació En Xarxa Dades de contacte pàg. 161 Persones a qui es dirigeix: Infants Municipi on desenvolupa el servei: Tarragona, Reus, Vila-seca i Constantí Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarques de Tarragona TALLERS EDUCATIUS Barcelona • ABD Dades de contacte pàg. 131 Persones a qui es dirigeix: Gent gran, infants Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya • Associació in via Dades de contacte pàg. 139 Persones a qui es dirigeix: Població en general Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarques de Barcelona • Associació per a la Recerca i l’Acció Social (Vincle) Dades de contacte pàg. 141 Persones a qui es dirigeix: Dones Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Girona i Barcelona 55
 55. 55. FORMACIÓ I SUPORT • Femarec Dades de contacte pàg. 149 Persones a qui es dirigeix: Professionals, gestors, alumnes, famílies Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya • FIAS Dades de contacte pàg. 150 Persones a qui es dirigeix: Població resident en barris desfavorits Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona i Badalona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya • Fundació El Llindar Dades de contacte pàg. 154 Persones a qui es dirigeix: Adolescents entre 14 i 16 anys / joves entre 16 i 25 anys Municipi on desenvolupa el servei: Cornellà de Llobregat Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarca Baix Llobregat i Barcelonés • Fundació IReS Dades de contacte pàg. 157 Persones a qui es dirigeix: Joves i adolescents i joves en risc d’exclusió Municipi on desenvolupa el servei: Diversos municipis de la comarca del Garraf i Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya56
 56. 56. FORMACIÓ I SUPORT• Fundació Quatre Vents Dades de contacte pàg. 162 Persones a qui es dirigeix: Famílies Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarques de Barcelona• Fundació Secretariat Gitano Dades de contacte pàg. 164 Persones a qui es dirigeix: Famílies d’ètnia gitana Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya• La Formiga Dades de contacte pàg. 142 Persones a qui es dirigeix: Joves i infants Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona• Lloc de la dona Dades de contacte pàg. 148 Persones a qui es dirigeix: Mujeres que ejercen prostitución Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya 57
 57. 57. FORMACIÓ I SUPORT • Suara Dades de contacte pàg. 173 Persones a qui es dirigeix: Famílies Municipi on desenvolupa el servei: Badalona i Sant Boi de Llobregat Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya Girona • Associació per a la Recerca i l’Acció Social (Vincle) Dades de contacte pàg. 141 Persones a qui es dirigeix: Dones Municipi on desenvolupa el servei: Salt Municipi on podria desenvolupar el servei: Girona i Barcelona • Fundació Síndrome de Down de Girona i Comarques Astrid-21 Dades de contacte pàg. 165 Persones a qui es dirigeix: Persones amb Síndrome de Down i/o discapacitat intel·lectual Municipi on desenvolupa el servei: Diversos municipis de les comarques gironines Municipi on podria desenvolupar el servei: Girona i província Lleida • ABD Dades de contacte pàg. 131 Persones a qui es dirigeix: Gent gran, infants Municipi on desenvolupa el servei: Verdú Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarques de Lleida58
 58. 58. FORMACIÓ I SUPORT Tarragona • FIAS Dades de contacte pàg. 150 Persones a qui es dirigeix: Població resident en barris desfavorits Municipi on desenvolupa el servei: Tarragona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya UNITAT EDUCACIÓ COMPARTIDA Barcelona • Casal dels Infants per a l’acció social als barris Dades de contacte pàg. 137 Persones a qui es dirigeix: Infants i joves Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona • Centre Cruïlla Dades de contacte pàg. 144 Persones a qui es dirigeix: Infants i joves Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona • Col·lectiu Cultura Popular Dades de contacte pàg. 139 Persones a qui es dirigeix: Infants i joves Municipi on desenvolupa el servei: Sant Vicenç dels Horts 59
 59. 59. FORMACIÓ I SUPORT • Esclat Bellvitge Dades de contacte pàg. 145 Persones a qui es dirigeix: Infants i joves Municipi on desenvolupa el servei: L’Hospitalet de Llobregat • FIAS Dades de contacte pàg. 150 Persones a qui es dirigeix: Població resident en barris desfavorits Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona i Badalona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya • Fundació El Llindar Dades de contacte pàg. 154 Persones a qui es dirigeix: Adolescents entre 14 i 16 anys / joves entre 16 i 25 anys Municipi on desenvolupa el servei: Cornellà de Llobregat Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarca Baix Llobregat i Barcelonés • Fundació Comtal Dades de contacte pàg. 152 Persones a qui es dirigeix: Infants i joves Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona • Gedi Dades de contacte pàg. 168 Persones a qui es dirigeix: Infants i joves Municipi on desenvolupa el servei: Manresa Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarca del Bages60
 60. 60. FORMACIÓ I SUPORT• Salesians Sant Jordi Dades de contacte pàg. 172 Persones a qui es dirigeix: Infants i joves Municipi on desenvolupa el servei: BarcelonaTarragona• Ceps Projectes Socials Dades de contacte pàg. 138 Persones a qui es dirigeix: Infants i joves Municipi on desenvolupa el servei: Calafell, el Vendrell i Cunit Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarques de Tarragona• FIAS Dades de contacte pàg. 150 Persones a qui es dirigeix: Població resident en barris desfavorits Municipi on desenvolupa el servei: Tarragona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya• INTRESS Dades de contacte pàg. 169 Persones a qui es dirigeix: Persones amb malalties mentals Municipi on desenvolupa el servei: Seu d’Urgell Municipi on podria desenvolupar el servei: Alt Urgell 61
 61. 61. GESTIÓ DE CENTRES SOCIALS O SANITARIS GESTIÓ DE CENTRES SOCIALS O SANITARIS GESTIÓ DE CASALS Barcelona • Casal dels Infants per a l’acció social als barris Dades de contacte pàg. 137 Persones a qui es dirigeix: Famílies, joves Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona, Santa Coloma de Gramanet, Sant Adrià del Besòs i Badalona Municipi on podria desenvolupar el servei: Salt • Ceps Projectes Socials Dades de contacte pàg. 138 Persones a qui es dirigeix: Infants i joves Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya • Femarec Dades de contacte pàg. 149 Persones a qui es dirigeix: Persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns mentals Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarca del Barcelonès 62
 62. 62. GESTIÓ DE CENTRES SOCIALS O SANITARIS• Fundació IReS Dades de contacte pàg. 157 Persones a qui es dirigeix: Famílies amb infants Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya• Fundació Marianao Dades de contacte pàg. 157 Persones a qui es dirigeix: Infants i joves Municipi on desenvolupa el servei: Sant Boi de Llobregat• Fundació Privada La Salut Alta Dades de contacte pàg. 161 Persones a qui es dirigeix: Infants de 6 a 10 anys i adolescents de 1er a 3er d’ESO en risc d’exclusió social Municipi on desenvolupa el servei: BadalonaGirona• Fundació Salut i Comunitat Dades de contacte pàg. 163 Persones a qui es dirigeix: Gent gran Municipi on desenvolupa el servei: Figueres Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya 63
 63. 63. GESTIÓ DE CENTRES SOCIALS O SANITARIS Tarragona • Fundació En Xarxa Dades de contacte pàg. 161 Persones a qui es dirigeix: Infants, joves i adults Municipi on desenvolupa el servei: Tarragona, Vila-seca, Constantí, Reus Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya GESTIÓ DE CENTRES DE DIA Barcelona • ABD Dades de contacte pàg. 131 Persones a qui es dirigeix: Persones grans Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona • Femarec Dades de contacte pàg. 149 Persones a qui es dirigeix: Persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn mental Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarca del Barcelonès 64
 64. 64. GESTIÓ DE CENTRES SOCIALS O SANITARIS• FIAS Dades de contacte pàg. 150 Persones a qui es dirigeix: Persones grans Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya• Fundació Salut i Comunitat Dades de contacte pàg. 163 Persones a qui es dirigeix: Persones grans Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya• INTRESS Dades de contacte pàg. 169 Persones a qui es dirigeix: Persones amb malalties mentals Municipi on desenvolupa el servei: Granollers Municipi on podria desenvolupar el servei: Valles Oriental• Suara Dades de contacte pàg. 173 Persones a qui es dirigeix: Persones grans Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya 65
 65. 65. GESTIÓ DE CENTRES SOCIALS O SANITARIS Girona • Fundació Astres - Fundació Plataforma Educativa Dades de contacte pàg. 152 Persones a qui es dirigeix: Persones amb discapacitat psíquica Municipi on desenvolupa el servei: Santa Coloma de Farners i Girona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya Lleida • Ceps Projectes Socials Dades de contacte pàg. 138 Persones a qui es dirigeix: Infants i joves Municipi on desenvolupa el servei: Lleida Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya • CIJCA Dades de contacte pàg. 145 Persones a qui es dirigeix: Joves tutelats i extutelats Municipi on desenvolupa el servei: Lleida Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarca del Segrià • Fundació Persona i Valors Dades de contacte pàg. 159 Persones a qui es dirigeix: Persones grans Municipi on desenvolupa el servei: Vilanova de Bellpuig Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya66
 66. 66. GESTIÓ DE CENTRES SOCIALS O SANITARIS GESTIÓ DE CENTRES OBERTS Barcelona • ABD Dades de contacte pàg. 131 Persones a qui es dirigeix: Famílies i persones amb drogodependències Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarca del Barcelonès • Arrels Fundació Dades de contacte pàg. 134 Persones a qui es dirigeix: Persones sense sostre Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarca del Barcelonès • Associació per a la Recerca i l’Acció Social (Vincle) Dades de contacte pàg. 141 Persones a qui es dirigeix: Gent Gran Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Municipis de Barcelona • Casal dels Infants per a l’acció social als barris Dades de contacte pàg. 137 Persones a qui es dirigeix: Infants, joves i les seves famílies Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona i Santa Coloma de Gramanet Municipi on podria desenvolupar el servei: Sant Adrià del Besòs, Badalona i Salt 67
 67. 67. GESTIÓ DE CENTRES SOCIALS O SANITARIS • Centre Cruïlla Dades de contacte pàg. 144 Persones a qui es dirigeix: Infants i joves Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona • Ceps Projectes Socials Dades de contacte pàg. 138 Persones a qui es dirigeix: Infants i joves Municipi on desenvolupa el servei: L’Hospitalet de Llobregat, Mataró, Tordera i Piera Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya • Esclat Bellvitge Dades de contacte pàg. 145 Persones a qui es dirigeix: Infants i joves Municipi on desenvolupa el servei: L’Hospitalet de Llobregat • Femarec Dades de contacte pàg. 149 Persones a qui es dirigeix: Dones, joves, persones immigrades, persones exrecluses, persones amb trastorns mentals, persones amb discapacitat, persones en risc d’exclusió Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Àrea metropolitana de Barcelona68
 68. 68. GESTIÓ DE CENTRES SOCIALS O SANITARIS• FIAS Dades de contacte pàg. 150 Persones a qui es dirigeix: Infants i joves Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya• Fundació Comtal Dades de contacte pàg. 152 Persones a qui es dirigeix: Infants i joves Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya• Fundació Privada La Salut Alta Dades de contacte pàg. 161 Persones a qui es dirigeix: Infants de 6 a 12 anys en risc d’exclusió social Municipi on desenvolupa el servei: Badalona• Salesians Sant Jordi Dades de contacte pàg. 172 Persones a qui es dirigeix: Infants i joves Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona, Sant Boi de Llobregat i Mataró 69
 69. 69. GESTIÓ DE CENTRES SOCIALS O SANITARIS Girona • Fundació Resilis - Fundació Plataforma Educativa Dades de contacte pàg. 163 Persones a qui es dirigeix: Infants i joves Municipi on desenvolupa el servei: Lloret de Mar i Salt Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya • Salesians Sant Jordi - Centre Infantil Juvenil Santa Eugènia Dades de contacte pàg. 173 Persones a qui es dirigeix: Infants i joves Municipi on desenvolupa el servei: Girona Lleida • Ceps Projectes Socials Dades de contacte pàg. 138 Persones a qui es dirigeix: Infants i joves Municipi on desenvolupa el servei: Lleida Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya • CIJCA Dades de contacte pàg. 145 Persones a qui es dirigeix: Joves Municipi on desenvolupa el servei: Lleida Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarca del Segrià70
 70. 70. GESTIÓ DE CENTRES SOCIALS O SANITARISTarragona• Ceps Projectes Socials Dades de contacte pàg. 138 Persones a qui es dirigeix: Infants i joves Municipi on desenvolupa el servei: Calafell i municipis de la comarca del Baix Penedès Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya• Fundació En Xarxa Dades de contacte pàg. 161 Persones a qui es dirigeix: Infants i joves Municipi on desenvolupa el servei: Tarragona, Vila-seca, Constantí i Reus Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarques de Tarragona 71
 71. 71. INSERCIÓ LABORAL INSERCIÓ LABORAL INSERCIÓ Barcelona • ABD Dades de contacte pàg. 131 Persones a qui es dirigeix: Persones drogodependents Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona • ACIDH Dades de contacte pàg. 132 Persones a qui es dirigeix: Joves i adults amb discapacitat intel·lectual o intel·ligència límit Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarca del Barcelonès • Akwaba Dades de contacte pàg. 151 Persones a qui es dirigeix: Persones aturades Municipi on desenvolupa el servei: L’Hospitalet de Llobregat Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarca del Baix Llobregat 72
 72. 72. INSERCIÓ LABORAL• Alba Dades de contacte pàg. 136 Persones a qui es dirigeix: Persones en procés de rehabilitació de les drogodependències Municipi on desenvolupa el servei: Terrassa Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya• Anem per Feina Dades de contacte pàg. 146 Persones a qui es dirigeix: Dones vulnerables autòctones i nouvingudes, famílies monoparentals Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarques de Barcelona•Ared Dades de contacte pàg. 160 Persones a qui es dirigeix: Dones, persones recluses i exrecluses, persones immigrades, persones amb discapacitat Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya• Associació in via Dades de contacte pàg. 139 Persones a qui es dirigeix: Població en general Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarques de Barcelona 73
 73. 73. INSERCIÓ LABORAL • Associació Sociocultural Ibn Batuta Dades de contacte pàg. 135 Persones a qui es dirigeix: Persones immigrades sense treball, principalment joves i dones Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Sant Boi de Llobregat Castelldefells, Lleida • AVBC Dades de contacte pàg. 143 Persones a qui es dirigeix: Joves, dones i persones sota mesures judicials Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona • Càritas diocesana de Barcelona Dades de contacte pàg. 144 Persones a qui es dirigeix: Persones adultes i joves, en situació de vulnerabilitat Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona,Hospitalet, Sant Adrià, Argentona, Cornellà, Santa Coloma, Badalona, Mataró, Masnou, Vilanova i la Geltrú, Garraf, Gavà, Sant Boi de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Terrassa, Sabadell, Sant Cugat, Rubí, Cerdanyola, Mollet, Granollers i Canovelles • Casal dels Infants per a l’acció social als barris Dades de contacte pàg. 137 Persones a qui es dirigeix: Dones, joves, adults Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona i Sant Adrià dels Besòs • Col·lectiu Cultura Popular Dades de contacte pàg. 139 Persones a qui es dirigeix: Joves, dones i persones aturades Municipi on desenvolupa el servei: Sant Vicenç dels Horts74
 74. 74. INSERCIÓ LABORAL• Esclat Bellvitge Dades de contacte pàg. 145 Persones a qui es dirigeix: Joves Municipi on desenvolupa el servei: L’Hospitalet de Llobregat Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarca del Baix Llobregat• Femarec Dades de contacte pàg. 149 Persones a qui es dirigeix: Dones, joves, persones immigrades, persones exrecluses, persones amb trastorns mentals, persones amb discapacitat, persones en risc d’exclusió, persones a l’atur en general Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya• FIAS Dades de contacte pàg. 150 Persones a qui es dirigeix: Població resident en barris desfavorits Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona i Badalona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya• Fundació Èxit Dades de contacte pàg. 155 Persones a qui es dirigeix: Joves de 16 a 21 anys Municipi on desenvolupa el servei: Barcelonés 75
 75. 75. INSERCIÓ LABORAL • Fundació El Llindar Dades de contacte pàg. 154 Persones a qui es dirigeix: Adolescents entre 14 i 16 anys / joves entre 16 i 25 anys Municipi on desenvolupa el servei: Cornellà de Llobregat Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarca Baix Llobregat i Barcelonés • Fundació IReS Dades de contacte pàg. 157 Persones a qui es dirigeix: Persones en risc d’exclusió social Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya • Fundació Mercè Fontanilles Dades de contacte pàg. 158 Persones a qui es dirigeix: Persones en atur de diversos col·lectius Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya • Fundació Plataforma Educativa Dades de contacte pàg. 159 Persones a qui es dirigeix: Població en general Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya76
 76. 76. INSERCIÓ LABORAL• Fundació Salut i Comunitat Dades de contacte pàg. 163 Persones a qui es dirigeix: Persones en risc d’exclusió Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Barcelonès• Fundació Secretariat Gitano Dades de contacte pàg. 164 Persones a qui es dirigeix: Comunitat gitana Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya• Gedi Dades de contacte pàg. 168 Persones a qui es dirigeix: Dones, joves, persones aturades Municipi on desenvolupa el servei: Santpedor, Granollers, Canovelles, Sant Celoni, la Roca del Vallès, Calella i Premià de Mar Municipi on podria desenvolupar el servei: Comarques del Bages, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Maresme• Iniciatives Solidàries Dades de contacte pàg. 140 Persones a qui es dirigeix: Població en general Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona, Sant Boi de Llobregat 77
 77. 77. INSERCIÓ LABORAL • Insercoop Dades de contacte pàg. 168 Persones a qui es dirigeix: Joves, persones aturades, persones amb trastorns mentals Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Tordera i Badalona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya • JIS Dades de contacte pàg. 169 Persones a qui es dirigeix: Població en general Municipi on desenvolupa el servei: L’Hospitalet de Llobregat Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya • Salesians Sant Jordi Dades de contacte pàg. 172 Persones a qui es dirigeix: Joves Municipi on desenvolupa el servei: Barcelona, Mataró Girona • ACCEM Dades de contacte pàg. 131 Persones a qui es dirigeix: Persones immigrades Municipi on desenvolupa el servei: Girona Municipi on podria desenvolupar el servei: Arreu de Catalunya78

×