Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Przemek Mitraszewski - Źródła kryzysów w firmie - 04.02.2015, Warszawa

682 views

Published on

Jakie są ogniska konfliktów i kryzysów wewnątrz firm? Jak sobie z nimi radzić? I jaka jest rola mediów tradycyjnych w ich rozwiązywaniu? Prezentacja Przemka Mitraszewskiego z lutowego spotkania EBMASTERS Warszawa #1.

Published in: Recruiting & HR
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Przemek Mitraszewski - Źródła kryzysów w firmie - 04.02.2015, Warszawa

 1. 1. ŹRÓDŁA KRYZYSÓW W FIRMIE OD KRYZYSU DO NORMALNOŚCI Warszawa, 4 lutego 2015 r.
 2. 2.  O Lightouse Consultants  Dlaczego sprawy wewnętrzne mogą być źródłem kryzysów dla firm  Subiektywny katalog źródeł kryzysów wewnętrznych  Praktyczne porady jak prowadzić komunikację pracodawcy w kryzysie  Podsumowanie Agenda prezentacji
 3. 3.  Na rynku od 2005 r.  25 konsultantów z szerokim doświadczeniem w komunikacji  Członek Związku Firm Public Relations  Ponad 400 zrealizowanych projektów z zakresu zarządzania kryzysowego  Szerokie kompetencje komunikacyjne i ekspertyza sektorowa, specjalizacja: zarządzanie kryzysem i zagrożeniami dla reputacji  Zrzeszona w Regester Larkin International Network Najważniejsze fakty o nas Lighthouse Consultants 3
 4. 4. Co to jest kryzys? Wewnątrz przedsiębiorstwa ► Nagłe wydarzenie lub nieprzewidziany rozwój sytuacji, który wymusza podjęcie nagłych działań w celu ochrony pracowników, klientów, środowiska i zabezpieczenia interesów firmy. Na zewnątrz przedsiębiorstwa ► INFORMACJA, która kiedy dotrze za pośrednictwem mediów (tradycyjnych, społecznościowych) do opinii publicznej, pracowników – może mieć negatywny wpływ na reputację firmy, a w konsekwencji na wyniki sprzedaży, udziały w rynku, zyski, preferencje klientów, itd.
 5. 5. Dlaczego pracownicy? Stakeholders mapping FIRMA Pracownicy Rada pracownicza Związki Zawodowe Lokalna opinia publiczna Media lokalne Media ogólnopolskie Państwowe instytucje kontroli i nadzoru Władze na poziomie ogólnopolskim Klienci firmy Konsumenci Władze lokalneUrząd Pracy Lokalny biznes, sąsiedzi Partnerzy biznesowi
 6. 6. Wadliwa percepcja źródeł kryzysu Percepcja: ►Sabotaż, wada produktu ►Pożary, wypadki ►Nieprawidłowości finansowe ►Kataklizmy: skażenia środowiska, powodzie, Źródło:
 7. 7. Nie szukaj po omacku Statystyka: ►Sprawy pracownicze ►Restrukturyzacje ►Procesy sądowe Źródło
 8. 8. Bariery w skutecznym zarządzaniu kryzysem ►Nie mamy problemów wewnętrznych ►Obawa przed publicznym mówieniem o problemie ►Pracownicy i tak wiedzą swoje ►Lepiej nic nie robić, by nie pogarszać sytuacji
 9. 9. Źródła kryzysów wewnątrz firmy – subiektywny katalog ► Brak sprawnej komunikacji wewnętrznej – szczególnie w GK ► Brak spójności komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, np. raportowanie wyników finansowych ► Pracownicy dowiadują się z zewnątrz o ważnych wydarzeniach w firmie: ► Nadrzędność komunikacji zewnętrznej nad wewnętrzną ► Rozproszenie kompetencji w zakresie komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej ► Korporacyjny bełkot – brak zrozumienia przekazów, brak zaufania ► Brak szybkiej reakcji na zmieniającą się sytuację – jednorazowa komunikacja nie musi wyczerpać tematu
 10. 10. Źródła kryzysów wewnątrz firmy – subiektywny katalog ► „My wiemy najlepiej” czyli jednostronność komunikacji ze strony pracodawcy – brak zainteresowania co myślą pracownicy ► Relacje ze związkami zawodowymi, agresywny marketing central związkowych ► Kultura korporacyjna: obca kulturowo, odgórna akceptacja / bagatelizowanie działań niepożądanych ► Wewnętrzni / nieformalni liderzy opinii – źródło plotek, spekulacji ► Brak reakcji na informacje z zewnątrz firmy – social media, media, fora pracownicze, itd. ► Podążanie utartymi ścieżkami
 11. 11. Cele komunikowanie w kryzysie Cele działań w sytuacjach kryzysowych: ►zmniejszenie negatywnego efektu informacji ►zapobieganie rozpowszechnianiu się tego typu informacji poprzez wprowadzenie w organizacji odpowiednich procedur ►przekazanie pozytywnych, kluczowych przesłań
 12. 12. VI INFORMACJA O ZDARZENIU  Ustalenie faktów STRATEGIA KOMUNIKACJI  Kluczowe przesłania  Dokumenty komunikacyjne  Narzędzia i kanały kom. WDROŻENIE  Szkolenia  Monitoring  Raportowanie ANALIZA SYTUACJI  Obszary zagrożenia  Kluczowi interesariusze  Scenariusze rozwoju wydarzeń DOSTOSOWANIE  Szybkość reakcji  Dodatkowe rekomendacje  Plan komunikacji PODSUMOWANIE  Ewaluacja  Lessons learned  Aktualizacja procedur uda się, jeśli działasz z planem Kryzys? Spokojnie… V IV I II III 12
 13. 13. Dobre rady  ► Najważniejsi są ludzie, a dopiero potem kwestie finansowe ► Nie bój się mówić o problemach – dla pracownika zła wiadomość jest lepsza od żadnej ► Nie zostawiaj pola do spekulacji – wyjaśnij „co dana sytuacja oznacza dla pracownika” ► W przypadku negatywnych doniesień zapewnij, że firma dołoży wszelkich starań w celu wyjaśnienia sprawy, udzieli niezbędnej pomocy
 14. 14. Dobre rady  ► Nie spekuluj - przekazuj wyłącznie sprawdzone informacje, fakty ► Nie składaj obietnic bez pokrycia ► Nie zaprzeczaj faktom. Nie kłam ► Monitoruj i szybko reaguj ► Zawczasu przygotuj się na kryzysową komunikację wewnętrzną
 15. 15. Kryzys? 15 Spokojnie…
 16. 16. W prezentacji wykorzystano zdjęcia z serwisu corbis Lighthouse Consultants Przemysław Mitraszewski Partner Zarządzający E-mail: p.mitraszewski@lh-c.pl Tel.: +48 22 616 41 44 w. 21 ul. Paryska 23a, 03-945 Warszawa www.lh-c.pl Dziękuję za uwagę

×