Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bezpieczne wakacje

371 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bezpieczne wakacje

  1. 1. BEZPIECZNE WAKACJE
  2. 2. Bezpieczeństwo nad wodą <ul><ul><li>Pływaj pod opieką ratownika; </li></ul></ul><ul><ul><li>Korzystaj ze strzeżonych kąpielisk lub basenów </li></ul></ul>
  3. 3. <ul><ul><li>Trzymaj się oznaczonych tras </li></ul></ul>Bezpieczeństwo w górach
  4. 4. Wszystkie wykorzystane zdjęcia są z serwisu: http://flickrcc.bluemountains.net/flickrCC/index.php?terms=wakacje&page=1&edit=yes&com=no   http://www.flickr.com/photos/20901263@N00/3672378265 http://www.flickr.com/photos/29296591@N00/218673856

×