Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Corporate Brochure Dynamis 2012

812 views

Published on

Dynamis is een samenwerkingsverband van twaalf regionale makelaars met 30 vestigingen, verspreid door heel Nederland. Onze makelaars zijn gespecialiseerd in woning- en bedrijfsmakelaardij, consultancy, research, taxaties, financieel advies en beleggingsmakelaardij. Het Dynamis coördinatiekantoor verzorgt onder andere landelijke marketing en onderzoek: ’Sprekende Cijfers’.

Published in: Real Estate, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Corporate Brochure Dynamis 2012

 1. 1. DynamisVastgoedconsultants en Makelaars Regionale kennis Landelijke dekking Uniforme werkwijze
 2. 2. Dynamis INHOUD 5Dynamis bemiddelde in het afgelopen jaar Ranking PropertyNL 6 7 Research Dynamis Taxaties Nederland 10 12 Zakelijke dienstverlening Particuliere dienstverlening 16 20 Lidmaatschappen ensamenwerkingsverbanden De Dynamis Makelaars 24 27
 3. 3. 4
 4. 4. DynamisDynamis is een samenwerkingsverband van twaalf regionalemakelaars met 30 vestigingen, verspreid door heel Nederland.Het samenwerkingsverband rust op de volgende fundamenten: Regionale kennis Landelijke dekking Uniforme werkwijzeDe Dynamis partners zijn vooraanstaande makelaars en biedenfull service dienstverlening aan.De activiteiten bevinden zich op het terrein van zakelijk én par-ticulier onroerend goed, financiële dienstverlening, consultancy,taxaties en research.5
 5. 5. Dynamis bemiddelde in hetafgelopen jaar: 196.700 m² Kantoorruimte 350.900 m² Bedrijfsruimte 31.700 m² Winkelruimte € 230.373.700,- Beleggingen 4.233 Woningen 6
 6. 6. Ranking PropertyNL 2011 2010 KANTOORRUIMTE M² 1 1 DTZ Zadelhoff 579.200 2 2 Jones Lang LaSalle 336.100 3 3 CB Richard Ellis 259.800 4 4 Dynamis 196.700 5 - Holland Realty Partners 153.700 6 - COG Makelaars 88.200 7 7 Van Gool Elburg 86.300 8 8 Cushman & Wakefield 84.100 9 5 Meeùs 73.000 10 6 Savills 63.0007
 7. 7. Ranking PropertyNL2011 2010 BEDRIJFSRUIMTE M² 1 1 DTZ Zadelhoff 916.500 2 2 Jones Lang LaSalle 401.200 3 3 Dynamis 350.900 4 - Cushman & Wakefield 140.500 5 6 CB Richard Ellis 116.800 6 4 IBG 97.400 7 7 Bossers & Fitters 96.500 8 5 Meeùs 90.100 9 - RSP Makelaars 76.900 10 - Savills 75.200 8
 8. 8. Ranking PropertyNL 2011 2010 WINKELS M² 1 1 DTZ Zadelhoff 67.300 2 4 HB Kroese Paternotte 51.400 3 3 WPM Nederland 49.200 4 - SCM Shopping Ctr Man 35.700 5 2 CB Richard Ellis 33.900 6 5 Dynamis 31.700 7 8 Meeùs 17.600 8 - Thoma 17.200 9 10 Cushman & Wakefield 16.000 10 - Beethoven Vastgoed 15.0009
 9. 9. ResearchDynamis partners staan zo dicht bij de markt dat zij als geenander adviezen kunnen geven over de vastgoedmarkt in al haaraspecten. Heldere en praktische adviezen over complexe marktenworden uitgewerkt en gepresenteerd, waarbij met name vanuittoekomstperspectief wordt geoordeeld. Dat is mogelijk door goedgevulde databanken met historische reeksen en door continuecontacten met gebruikers en eigenaren van vastgoed.De unieke combinatie van makelaardij (beleggingsmakelaardij,bedrijfsmakelaardij en woningmakelaardij), taxatie &consultancy, vastgoedmanagement en vastgoedonderzoekdragen zorg voor een breed en diepgaand antwoord opvastgoedvraagstukken.Dynamis publiceert o.a.:Sprekende Cijfers KantorenmarktenSprekende Cijfers WoningmarktenSprekende Cijfers Bedrijfsruimtemarkten 10
 10. 10. Dynamis organiseert jaarlijks het Sprekende Cijfers Symposium:“Het grootste vastgoedevenement in zijn soort”11
 11. 11. DynamisTaxatiesNederlandGezamenlijke portefeuille taxaties van Dynamis:€ 14.500.000.000,-Dynamis Taxaties Nederland treedt op voor o.a.: Bank ZAKELIJK 12
 12. 12. 13
 13. 13. Dynamis Taxaties Nederlandwww.dynamistaxaties.nl
 14. 14. s75 taxateur met één visie Landelijke Sterkte Regionale Focus
 15. 15. Zakelijkedienstverlening 16
 16. 16. DynamisZakelijke dienstverleningAgencyKANTOReNPuttend uit een groot netwerk brengen wij vraag en aanbodsamen, met als doel het invullen van uw beschikbare kantoor-ruimte.WINKeLS eN HOReCASnelheid, lokale marktkennis en een nuchtere mentaliteit zijnkenmerkend voor Dynamis.BeDRIjfSRUIMTeNU kunt ons inzetten voor de bemiddeling bij verhuur of verkoopvan uw eigendom.AANKOOP eN AANHUURUw pand dient aan specifieke eisen te voldoen.De doelstellingen van uw organisatie bepalen de huisvesting.Samen met u stellen wij het juiste zoekprofiel op.17
 17. 17. DynamisZakelijke dienstverleningTaxaties en ConsultancyProfessionalisering van de markt en de tendens naarbenchmarking roepen de behoefte op aan een frequenteher waardering van onroerend goed. Een juiste interpretatie vanuw input en van marktgegevens zijn daarbij van het grootstebelang.Het voortdurend monitoren van de markt legt de basis voorde door ons gebruikte complexe rekenmodellen, die wij voor uvertalen naar heldere presentaties.Onze taxateurs staan garant voor een realistisch waardeoordeel,gebaseerd op objectiviteit en deskundigheid. 18
 18. 18. DynamisZakelijke dienstverleningBeleggingenWij begeleiden en adviseren institutionele en particulierebeleggers bij de aan- en verkoop van vastgoedbeleggingen.Wij initiëren en begeleiden verkopen via inschrijving enadviseren over de samenstelling van de vastgoedportefeuille.Onze beleggingsmakelaardij verschaft u een indringend encompleet beeld van de stand van zaken en levert zo eenbijdrage aan een succesvolle beleggingsstrategie.19
 19. 19. Particulieredienstverlening 20
 20. 20. Dynamis Particuliere dienstverlening Nieuwbouw Als specialist op het gebied van nieuwbouw zijn wij een volwaardig gesprekspartner voor projectontwikkelaars. Wij gaan immers voor een actieve marktbenadering en geven een heldere marktvisie. Het maakt daarbij niet uit of het om de verkoop van één of meerdere nieuwbouwwoningen gaat. DyANA Dyana is het online verkoop management systeem van Dynamis en partners om de efficiency van het verkopen en verhuren van nieuwbouw- en uitpondprojecten te verhogen. Door middel van deze online tool, met ideaal gebruiksgemak, kan zowel de opdrachtgever als de makelaar op ieder gewenst tijdstip de meest recente informatie over nieuwbouw- en uitpondprojecten raadplegen en toevoegen. WWW.DyANA.NL21
 21. 21. DynamisParticuliere dienstverleningWoningmakelaardijOnze makelaars maken uw verwachtingen waar. Hun kennis envaardigheden bieden u houvast bij het nemen van beslissingeninzake de aan- of verkoop en de taxatie van uw woning.Alle vestigingen voldoen aan gestandaardiseerde kwaliteits-eisen en zijn aangesloten bij de NVM.TaxatiesOndanks onze scherpe tarieven doen wij geen concessies tenaanzien van deskundigheid, kwaliteit en snelheid.Ook voor een taxatie van een ander vastgoedobject dan eenwoning kunt u bij de taxateurs van Dynamis partners terecht.financieel adviesOns financieel advies is breed georiënteerd en omvat onderandere advisering op het terrein van hypotheken, consumptievekredietverlening, schadeverzekeringen en pensioenen. 22
 22. 22. en daarnaast kunt uons inschakelen voor: Haalbaarheidsstudies Stedenbouwkundige visie Huisvestingsadviezen Productinnovatie Marktonderzoek Conceptstudies Portefeuilleanalyses Locatiescans Beleggingsstrategie Ontwikkelingsconcepten Erfpachtzaken Herstructurering binnensteden Financieringsadviezen Due diligence Onteigeningszaken23
 23. 23. Lidmaatschappenen samenwerkings-verbanden 24
 24. 24. 25
 25. 25. Regionaal geworteld, landelijk uitgegroeidDynamis.Het landelijke netwerk van vastgoedconsultants en makelaars
 26. 26. De DynamisMakelaars Regionale kennis Landelijke dekking Uniforme werkwijze
 27. 27. Kantoorgegevens - Regio Haaglanden - info@frisiamakelaars.nl - 070 - 342 01 01 www.frisiamakelaars.nlC.P.A. (Cees) P.H. (Hans) M.J. (Jacques) ing. R.L.Kimmel RMT Offringa MRE RT Groenewegen RT (Raymond) Frieser RMTH.S.J.M. (Henry) A.J. (Arnold) J.G.M. (Jos) vanZuiderwijk Bakhuizen RT der Ham 28
 28. 28. Frisia MakelaarsSpraakmakende transactie- erasmustoren aangekocht namens Syntrus Achmea Vastgoed.- Vrederustlaan, Den Haag- Ca. 9.078 m² GBO- 82 vrije sector en 7 sociale huurappartementen29
 29. 29. Kantoorgegevens - Regio Arnhem en Nijmegen - 3 vestigingen - arnhem@s-t.nl en info@s-t.nl - 026 - 355 21 00 en 024 - 365 10 10 www.stmakelaars.nlH.W.P.N.A. J.H. (Jacco) M.J. (Maarten) E.X. (Erwin)(Harry) van Loon Vogelaar Muller BroersmaRMT RT 30
 30. 30. Strijbosch Thunnissen MakelaarsSpraakmakende transactie- Verhuurd kantoorgebouw van ruim 5.000 m² in Arnhem verkocht aan AIK (APO Immobilien-Kapitalanlagegesellschaft mbH).- Velperweg 1, Arnhem- Oppervlakte ca. 5.176 m² en 80 parkeerplaatsen- Investeringsvolume is ca. € 11 mln.31
 31. 31. Kantoorgegevens - Regio Apeldoorn en Deventer - 2 vestigingen - info@rodenburg.nl - 055 - 526 82 68 www.rodenburg.nlO. (Oscar) van P. (Piet) Olde Drs. J.A.C. (Han) E.C. (Ellis)Schaverbeke Rikkert MBA van Loon Kersten-DikkeboerD. (Diederik) I. (Ivo) Dijkerman G.F.A. (Alexander) R. (Ronald) VisserMulder ten Kate Dekker 32
 32. 32. Rodenburg MakelaarsSpraakmakende transactie- Kantoorruimte in Kasteel Ter Horst aangehuurd voor Infostrait- Hoofdweg 74, Loenen- Oppervlakte ca. 500 m2- € 75.000,- per jaar33
 33. 33. Kantoorgegevens - Regio Limburg - 2 vestigingen - info@boek-offermans.nl - 045 - 574 32 33 www.boek-offermans.nlP.C. (Pieter) Boek J.J.G.J. (Jeroen) D.J.W. (Didier) P.H.M.W. (Pieter) van Bokhoven Boek RT Brouwers RMT MRE RMT 34
 34. 34. Boek & Offermans MakelaarsSpraakmakende transactie- Kasteel Blankenberg verkocht aan een religieuze partij genaamd Diocesaan Missionair Grootseminarie Redemptoris Mater- Verkoper: Windro B.V.- Blankenberg 1, Cadier en Keer- Oppervlakte ca. 2.934 m² en 6,5 hectare grond- € 3.000.000,- k.k.35
 35. 35. Kantoorgegevens - Regio Twente - 3 vestigingen - bedrijfsmakelaars@snelderzijlstra.nl - 053 - 485 22 44 www.snelderzijlstra.nlT.A. (Tjeerd) van P. (Peter) Rotteveel R.S. (Roy) Duijn C.J. (Caspar)der Veen BranderhorstC.A.W. (Charles)Donkerwolke 36
 36. 36. Snelder Zijlstra MakelaarsSpraakmakende transactie- Duurzaam kantoorpand aangehuurd voor Tebodin Consultants & engineers en Lucassen Bouwconstructies- Een ontwikkeling van BAM Utiliteitsbouw regio Oost- Jan Tinbergenstraat ong., Hengelo- Oppervlakte ca. 3.350 m2 met 90 parkeerplaatsen- Energielabel A+37
 37. 37. Kantoorgegevens - Regio Utrecht, Amersfoort en het Gooi - info@molenbeek.nl - 030 - 256 88 11 www.molenbeek.nlJ.W. (Jan-Willem) C.F. (Coen) drs. G-J.van Lieshout RT Vermeij RT (Gert-Jaap) van Keulen 38
 38. 38. Molenbeek MakelaarsSpraakmakende transactie- Monumentale kantoorruimte ‘Het Broederhuis’ verhuurd aan Universitair Medisch Centrum Utrecht en julius Clinical Research B.V.- Verhuurder: De Evangelische Broedergemeente Zeist- Broederplein 39-49, Zeist- Oppervlakte ca. 5.500 m2 met 35 parkeerplaatsen39
 39. 39. Kantoorgegevens - Regio Zuid-Oost Brabant - info@verschuuren-schreppers.nl - 040 - 211 11 12 www.bedrijfsmakelaar.nuL.A.M. (Leon) D.W. (Dirk) E.C.W. (Eric) de B. (Bas) HeijmanSchreppers MRICS Verberne MRICS Hoogt MRICSRT RT RMT RTR.M.M. (Rob)Greijmans 40
 40. 40. Verschuuren & Schreppers BedrijfsmakelaarsSpraakmakende transactie- Gebouw Sff op Strijp-S verhuurd aan Bosch Security Systems- Verhuurder: Park Strijp Beheer, een samenwerking tussen VolkerWessels en de Gemeente Eindhoven- Glaslaan 2, Eindhoven- Oppervlakte ca. 15.000 m² met 300 parkeerplaatsen41
 41. 41. Kantoorgegevens - Regio West Brabant - info@vandersande.nl - 076 - 514 74 53 www.vandersande.nlE.J.A.M. (Edmond) P.J.M. (Pieter) P.P.M. (Peter-Paul) M. (Mark) vanvan der Sande Ahsman RMT Verhoeven RT DongenRMT/RT 42
 42. 42. Van der Sande Van Opstal BedrijfsmakelaarsSpraakmakende transactie- Kantoorpand aangehuurd voor Royal Cosun- Van de Reijstraat 15, Breda- Oppervlakte ca. 2.070 m²43
 43. 43. Kantoorgegevens - Regio Rijnmond, de Drechtstreek, Zuid- Hollandse Eilanden, Alblasserwaard en Noord West Brabant - 8 vestigingen - info@ooms.com - 010 - 424 88 88 www.ooms.comP.J. (Peter) van M.F. (Marco) J.M. (Jasper) Kuijs H.O. (Hans) KokNederpelt RT Schol RT RMT RMTR. (Roy) Ehbel E. (Eric) van Veen K. (Kors) PaterRMT FFP RPA AA CB 44
 44. 44. Ooms.comSpraakmakende transactie- Bedrijfsruimte verhuurd aan C. Steinweg Handelsveem B.V.- Verhuurder: Uni-Invest B.V.- Nieuwe Sluisweg 224 / Shannonweg 67, Rotterdam- Oppervlakte ca. 32.432 m2 bedrijfsruimte, ca. 152 m2 kantoorruimte en ca. 24.400 m2 buitenterrein45
 45. 45. Kantoorgegevens - Regio Zwolle - info@bramer.biz - 038 - 422 22 22 (woningmakelaardij) - 038 - 422 42 25 (bedrijfsmakelaardij) www.bramer.bizO. (Oscar) van P. (Piet) Olde W.J. (Willem) C.H.J. (Caroline)Schaverbeke Rikkert MBA Bramer BramerE. (Eva) Olde G.J. (Gert Jan) P.J. (Pieter Jan)Rikkert Scholten van der Woude 46
 46. 46. Bramer MakelaarsSpraakmakende transactie- Kantoorruimte aangehuurd voor Rijksgebouwendienst- Verhuurder: Univé- Hanzeplein 1, Zwolle- Oppervlakte ca. 2.200 m247
 47. 47. Kantoorgegevens - Regio Noord en Midden Drenthe - 4 vestigingen - bedrijfsmakelaars@lamberink.nl - 0592 - 33 84 20 www.lamberinkbedrijfsmakelaars.nlH. (Harry) E. (Elwin) Venema M. (Rinus)Lamberink Lameijer 48
 48. 48. Lamberink BedrijfsmakelaarsSpraakmakende transactie- Kantoorruimte aangehuurd voor Stichting INCAS- Dr. Nassaulaan 7, Assen- Oppervlakte ca. 400 m249
 49. 49. Kantoorgegevens - Regio Midden Brabant - info@hrsbedrijfsmakelaars.nl - 073 - 80 000 08 www.hrsbedrijfsmakelaars.nlmr. M.S.J. (Mike) A.A.C. (Arjan) L.A.M. (Leon)Hoffman Rens Schreppers MRICS RT 50
 50. 50. HRS BedrijfsmakelaarsSpraakmakende transactie- Kantoorruimte verkocht aan Merhottein BV- Zuid-Willemsvaart 229-233, ’ s Hertogenbosch- Oppervlakte ca. 500 m² kantoorruimte51
 51. 51. Orteliuslaan 53528 BA Utrechtt + 31 (0)30 767 03 90f + 31 (0)30 767 03 91www.dynamis.nldynamis@dynamis.nl

×