Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Akademia TIK - prezentacja CEO

1,403 views

Published on

Centrum Edukacji Obywatelskiej - prezentacja autorstwa Agnieszki Paciorek

Published in: Education
 • I like this service ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ from Academic Writers. I don't have enough time write it by myself.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Akademia TIK - prezentacja CEO

 1. 1. www.sus.ceo.org.pl
 2. 2. www.sus.ceo.org.pl Program prowadzony od 2000 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko - Amerykańską Fundację Wolności. W tym czasie w programie udział wzięło ponad 3 000 szkół, a w szkoleniach 100 000 nauczycieli i dyrektorów.
 3. 3. www.sus.ceo.org.pl Cele i działania SUS CEL PROGRAMU • Podniesienie jakości pracy polskiej oświaty. GŁÓWNE DZIAŁANIA • Kształcenie dyrektorów i nauczycieli. • Wprowadzanie oceniania kształtującego do pracy szkoły. • Współpraca z instytucjami tworzącymi politykę edukacyjną
 4. 4. www.sus.ceo.org.pl Zmiana kultury pracy szkoły W programie pomagamy szkołom poprawić efektywność uczenia się uczniów przez lepsze metody nauczania i zmianę kultury pracy szkoły
 5. 5. www.sus.ceo.org.pl Szkoła Ucząca Się pomaga szkołom: Zwiększyć koncentrację na uczeniu się uczniów i służącej mu poprawie metod nauczania. Zmienić formy bieżącego oceniania - stosować ocenianie kształtujące, pomagające rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się. Szerzej stosować metody angażujące w naukę i rozwijające kompetencje kluczowe. Wprowadzać efektywne praktyki współpracy nauczycieli.
 6. 6. www.sus.ceo.org.pl Poprawa uczenia się uczniów – ocenianie kształtujące Ocenianie kształtujące polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby: • nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie, • uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć.
 7. 7. www.sus.ceo.org.pl
 8. 8. www.sus.ceo.org.pl Studia Podyplomowe Liderów Oświaty Studia skierowane są do dyrektorów i wicedyrektorów szkół, którzy chcą poprawić jakość pracy swojej szkoły, poprzez: • zaplanowanie i przeprowadzenie zmiany w obszarze uczenia się i nauczania, • poznanie zasad strategicznego zarządzania z naciskiem na jakość kształcenia, • budowanie kultury organizacyjnej szkoły w oparcie o wizję misję i wartości szkoły, • kierowanie szkołą jako lider nauczania i rozwoju jakościowego.
 9. 9. www.sus.ceo.org.pl Studia Podyplomowe Liderów Oświaty Czas trwania Studia rozpoczynają się w marcu 2017 i trwają 3 semestry do czerwca 2018. Forma studiów • 4 zjazdy w Collegium Civitas w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie • 3 zjazdy w ośrodku szkoleniowym w Wildze • 1 wizyta w szkole partnerskiej • Kurs internetowy - samodzielna praca studenta wspieranego przez mentora Opłaty 1600 zł za semestr Więcej o opłatach, zniżkach i zasadach studiowania: www.lideroswiaty.pl
 10. 10. www.sus.ceo.org.pl Wprowadzenie zmiany w szkole - przywództwo • Studia rozpoczynają się od modułu poświęconemu przywództwu • Przywództwo – wprowadzenie zmiany w szkole przez przygotowanych liderów • Opracowanie diagnozy potrzeb placówki • Wytypowanie zespołu szkolnego – złożonego z członków Rady Pedagogicznej do przeprowadzenia zmiany w szkole Efekty: • Liderzy potrafią określić potrzeby zespołów • Znają strategie prowadzenia zmiany w szkole
 11. 11. www.sus.ceo.org.pl Wprowadzanie zmiany w szkole - przywództwo • Stworzony zostaje model kultury wspólnego uczenia się dyrektora, nauczycieli, uczniów – lider określa sposób wprowadzania zmian z uwzględnieniem wszystkich grup • Lider tworzy partnerstwo z inną szkołą wprowadzającą zmiany – sprzyja to wymianie doświadczeń, wspiera w rozwoju osobistym i organizacyjnym • Identyfikuje swój styl przywództwa
 12. 12. www.sus.ceo.org.pl Wprowadzanie zmiany w szkole – Zespoły Zadaniowe • Studia pomagają w tworzeniu Zespołów Zadaniowych, skupionych na wprowadzaniu zmiany • Dyrektor uczy się opracowywania struktury wsparcia dla zespołu • Omawiane są sposoby motywowania współpracowników do wprowadzania zmiany • Koszty i korzyści zarządzania – różne modele i alternatywne sposoby • Aktywne metody pracy z Radą Pedagogiczną
 13. 13. www.sus.ceo.org.pl Sieci współpracy • Udział w SPLO pozwala dyrektorom na skorzystanie z pomocy i doświadczeń innych dyrektorów wprowadzających zmiany w szkole • SPLO wspomaga dyrektorów w partnerskim budowaniu relacji – zarówno z pracownikami, jak i innymi szkołami
 14. 14. www.sus.ceo.org.pl Ocenianie Kształtujące - studia • SPLO wprowadza dyrektorów i buduje ich wiedzę w zakresie oceniania kształtującego • Zwraca uwagę na kluczowy rdzeń nauczania: jakość nauczanych treści, umiejętności i wiedza nauczycieli, aktywne uczenie się uczniów • Określone zostają wskaźniki – cechy dobrego uczenia się uczniów na podstawie doświadczeń innych nauczycieli i dyrektorów • Cechy są badane i wskazywane na lekcjach w szkole
 15. 15. www.sus.ceo.org.pl Ocenianie kształtujące – zagadnienia merytoryczne • Uczestnicy studiów poznają strategie OK: 1. udzielanie informacji zwrotnej, 2. wzajemne nauczanie – korzystanie z wiedzy, 3. wspomaganie uczniów, aby stali się autorami procesu uczenia się • Czas w kręgu – nowa metoda pracy z uczniami • Poziomy taksonomii SOLO • Przydatne narzędzia do wprowadzania OK • Dobra lekcja – jak ją zaplanować
 16. 16. www.sus.ceo.org.pl Dobra lekcja – temat do refleksji i współpracy Cechy dobrej lekcji: • Cel • Kryteria sukcesu dla osiągnięcia celu – Nacobezu • Informacja zwrotna • Cel – wspólne wypracowanie (razem z Zespołem Zadaniowym) zasad planowania Dobrej lekcji
 17. 17. www.sus.ceo.org.pl Formalne uczenie się – czy sprzyja uczeniu? • SPLO daje przestrzeń do refleksji nt. codziennych pułapek sformalizowanej edukacji w szkołach • Dzięki zajęciom można wypracować alternatywne sposoby uczenia się – z wykorzystaniem bardziej angażujących lekcji np. poza murami szkoły • Cel – poznanie nowych metod nauczania, np. metody projektu edukacyjnego
 18. 18. www.sus.ceo.org.pl Przykład pułapki formalnego nauczania i oceny z użyciem stopnia Odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego – matematyka, klasa III, SP Wykonanie zadania – 0 pkt. Liczba odpowiedzi poprawnych – 0 Ocena – ndst Komentarz – do poprawy!
 19. 19. www.sus.ceo.org.pl To samo zadanie – Ocena Kształtująca Polecenie • Nacobezu – kryteria sukcesu • Treść Informacja zwrotna • Co wykonuję właściwie • Jakie popełniłem błędy Poprawa • Wskazówka i podsumowanie • Przykład i termin poprawy
 20. 20. www.sus.ceo.org.pl Stosowanie znaków graficznych i opisowej informacji zwrotnej • Cel zadania: Będę umiał napisać kilka zdań nt. „Mój kolega/moja koleżanka” • Nacobezu – kryteria sukcesu 1. Napiszę co najmniej 4 zdania na ten temat 2. Pisząc: a)przedstawię kolegę/koleżankę, b) podam cechy wyglądu zewnętrznego, c) opiszę jego/jej zainteresowania lub to co o nim/o niej wiem 3. Zdania napiszę poprawne, by nie powtarzały się takie same wyrazy 4. Rozpocznę zdania wielką literą, zakończę kropką 5. Opis mogę rozpocząć od: „Mój kolega/moja koleżanka ma na imię….”
 21. 21. www.sus.ceo.org.pl Wykonana praca przez ucznia
 22. 22. www.sus.ceo.org.pl Informacja zwrotna „Marysiu… 1. /++/ • Napisałaś opis koleżanki składający się z 6 zdań. Starałaś się układać poprawne zdania. Przedstawiłaś koleżankę, opisałaś, jak wygląda, czym się interesuje, jakie ma talenty i cechy charakteru. 2. /-/ • W zdaniach często powtarzasz wyraz „Zuza”. 3. Jak poprawić? • Przepisz tekst w zeszycie przedmiotowym, zgodnie z moimi poprawkami. Pomiń niepotrzebne wyrazy. Maria Lewandowska, ZS w Soli
 23. 23. www.sus.ceo.org.pl Praca ucznia z wykorzystaniem TIK i informacja zwrotna – również TIK  • Nacobezu do pracy: 1. Opisz jeden dzień ze swoich ferii zimowych 2. W swoim opisie powiedz o najważniejszych wydarzeniach (nie piszemy, o której wstaliśmy, co jedliśmy itp.) 3. Napisz prawidłowo zbudowane zdania i skorzystaj ze słownika ortograficznego w czasie pisania 4. Wklej swoje zdjęcie z ferii lub wykonaj rysunek w programie graficznym
 24. 24. www.sus.ceo.org.pl Praca domowa ucznia wykonana wg Nacobezu i informacja zwrotna w komentarzach Word
 25. 25. www.sus.ceo.org.pl Wprowadzanie zmiany w szkole – krok po kroku • Transparentność na Radzie Pedagogicznej – nieuchronność i potrzeba zmiany • Konieczność stworzenia wizji zmiany, określenia mierzalnych celów • Obcerwacja Koleżenska – jakie mogą być trudne sytuacje • Narzędzia – Profil szkoły, analiza zeszytów i prac uczniowskich • Badanie jakości pracy szkoły – przygotowanie nauczycieli • Ewaluacja zaplanowanej zmiany
 26. 26. www.sus.ceo.org.pl Cele przywództwa w edukacji • Uświadomienie roli przywódcy we wprowadzaniu zmian w szkole • Autorefleksja nad własnym przywództwem • Zasada – zmianę innych zaczynam od siebie • Zidentyfikowanie obszaru osobistej zmiany • Przygotowanie Rady Pedagogicznej do zmiany • Nawiązanie partnerstwa z inną tego typu placówką • Świadome wybieranie obszarów do zmiany
 27. 27. www.sus.ceo.org.pl Kadra akademicka • prof. Andrzej Blikle • prof. Jan Potworowski • dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz • dr Jacek Strzemieczny • Danuta Sterna • Zespół konsultantów – trenerów i absolwentów SPLO
 28. 28. www.sus.ceo.org.pl Rekrutacja • Rekrutacja do X edycji SPLO rozpoczyna się 10 maja 2016 r. • Zgłoszenia odbywają się poprzez formularz dostępny na stronie: www.lideroswiaty.pl • Kandydaci, którzy zgłoszą się do końca września 2016 roku, będą mieli możliwość uczestniczenia w konferencji dla dyrektorów szkół z całej Polski, a tym samym poznania absolwentów studiów i wykładowców, a także udziału w kursie internetowym wprowadzającym do studiów.
 29. 29. www.sus.ceo.org.pl Nauczycielska Akademia Internetowa N@I • Roczne interaktywne kursy e- learningowe dla nauczycieli, poświęcone tematom kluczowym dla efektywnej pracy szkoły. • Praca w małych grupach, opieka mentora, udzielanie informacji zwrotnej. • Utworzenie w szkole „Zespołu N@I”, który ma na celu inspirowanie szkolnej rady pedagogicznej i przenoszenie na grunt szkolny idei poznanych podczas kursu.
 30. 30. www.sus.ceo.org.pl Nauczycielska Akademia Internetowa N@I Każdy kurs składa się z ok. 7 modułów; każdy moduł trwa miesiąc i zawiera: Zapoznanie się z inspirującą praktyką nauczania, teoriami i przykładami. Dostosowanie przedstawionego w module zadania do warunków szkoły i zrealizowanie go w pracy z uczniami. Zaobserwowanie efektów wprowadzonej innowacji oraz opracowanie refleksji. Umieszczenie sprawozdania na platformie kursu, a następnie otrzymanie informacji zwrotnej od mentora. Udział w dyskusji internetowej z innymi nauczycielami realizującymi to samo zadanie. 1 2 3 4 5
 31. 31. www.sus.ceo.org.pl Nauczycielska Akademia Internetowa Do tej pory w N@I wzięło udział: • 2000 szkół i 12000 nauczycieli w 7 edycjach • Uczestnictwo może zgłaszać zarówno cała szkoła, jak i nauczyciele indywidualnie
 32. 32. www.sus.ceo.org.pl Rodzaje rocznych kursów e-learningowych w N@I 1. Ocenianie Kształtujące - poziom podstawowy 2. Ocenianie Kształtujące – poziom podstawowy dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 3. Ocenianie Kształtujące – poziom zaawansowany 4. Dobra lekcja z ocenianiem kształtującym – poziom zaawansowany 5. Jak motywować uczniów do nauki? 6. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych i jej wykorzystanie 7. Aktywny samorząd uczniowski – dla opiekunów
 33. 33. www.sus.ceo.org.pl Kursy z oceniania kształtującego Nauczyciel, który stosuje ocenianie kształtujące m.in.: • buduje atmosferę uczenia się, pracując z uczniami i rodzicami • określa i wyjaśnia uczniom cele lekcji, • ustala i przedstawia kryteria oceniania – co będzie brał pod uwagę oceniając prace, • stosuje efektywną informację zwrotną
 34. 34. www.sus.ceo.org.pl Ocena kształtująca i informacja zwrotna Uczeń potrzebuje informacji: • Zachęcającej, podkreślającej jego mocne strony • Zawierającej użyteczne wskazówki do dalszej pracy • „świeżej”, bieżącej, a nie spóźnionej • Która wyklucza stawianie stopni lub ich substytutów • Indywidualnej • Wspierającej, a nie krytycznej • O pracy ucznia, a nie jego osobie • Z podanym terminem poprawy
 35. 35. www.sus.ceo.org.pl Motywowanie uczniów do nauki • Poznanie ponad 40 metod i technik angażujących uczniów do nauki • Praca w grupie – jak ją moderować • Rozwijanie poczucia własnej wartości i sprawczości uczniów • Podejmowanie wyzwań
 36. 36. www.sus.ceo.org.pl Analiza wyników egzaminów zewnętrznych • co robić z informacją o wynikach egzaminu, którą otrzymuje szkoła, • jak na podstawie informacji o wynikach rozpoznać mocne i słabe strony uczniów oraz planować działania mające na celu poprawę, • jak poprowadzić zebranie z rodzicami na temat wyników egzaminów próbnych, • jak pokierować pracą zespołu zadaniowego zajmującego się interpretacją wyników egzaminów, • jak pomóc nauczycielom w przygotowaniu uczniów do egzaminu
 37. 37. www.sus.ceo.org.pl Aktywny samorząd uczniowski • Samorząd uczniowski jako narzędzie do rozwijania postaw obywatelskich w uczniach • Budowanie umiejętności społecznych • Nauka samodzielnego działania • Współodpowiedzialność za otoczenie
 38. 38. www.sus.ceo.org.pl Rekrutacja Koszt udziału w VIII edycji N@I (2016/2017) Zgłoszenie szkoły • Dzięki dofinansowaniu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności koszt udziału 4 nauczycieli ze szkoły w rocznych kursach internetowych wynosi 1200 zł. (dla szkół uczestniczących w ostatnich dwóch latach w innym działaniu programu SUS* koszt to 1000 zł). • Opłata za każdego następnego nauczyciela ze szkoły skierowanego na kurs wynosi 250 zł. Zgłoszenie uczestnika indywidualnego • Koszt udziału w rocznym kursie przy zgłoszeniu indywidualnego nauczyciela to 400 zł.
 39. 39. www.sus.ceo.org.pl Warsztaty SUS dla rad pedagogicznych 5-godzinne szkolenie prowadzone w szkole. Dotyczy obszarów: • oceniania kształtującego, • metod dydaktycznych, • współpracy nauczycieli, • ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły, • szkolnych relacji Szczegółowe tematy szkoleń dostępne są na stronie www.sus.ceo.org.pl
 40. 40. www.sus.ceo.org.pl Całościowe programy rozwoju szkoły Poziom podstawowy Szkoły poznają i wprowadzają do swojej codziennej praktyki podstawowe elementy oceniania kształtującego – cele lekcji, kryteria sukcesu oraz informację zwrotną Poziom zaawansowany Pogłębianie rozumienia oceniania kształtującego poprzez pracę ze strategiami oceniania kształtującego i wprowadzanie podstawowych praktyk profesjonalnej pracy nauczycieli. 2-letnie programy systemowego wdrażania oceniania kształtującego do pracy nauczycieli (opieka merytoryczna szkoły, szkolenia, konferencje, warsztaty i interaktywne kursy online)
 41. 41. www.sus.ceo.org.pl Klub SUS Rozwijanie nauczania i uczenia się uczniów dzięki Praktykom Pracy Nauczycieli. Nauczyciele wprowadzają zmiany w swoim warsztacie pracy tak, aby uczniowie mogli uczyć się skuteczniej i osiągać lepsze wyniki.
 42. 42. www.sus.ceo.org.pl Klub SUS – praktyki pracy nauczycieli Analiza prac uczniów Doskonaląca analiza nauczania Obserwacja wybranych uczniów OK – Obserwacja Rozwijanie Lekcji Spacer edukacyjny
 43. 43. www.sus.ceo.org.pl Tytuł „Szkoła Ucząca Się” Honorowy tytuł nadawanym szkołom w ramach programu Szkoła Ucząca Się. Jest potwierdzeniem, że nauczyciele szkoły w swojej pracy z uczniami koncentrują się na procesie uczenia się uczniów poprzez wdrażanie strategii uczenia się i nauczania lub praktyki pracy nauczycieli.
 44. 44. www.sus.ceo.org.pl Pozyskiwanie dofinansowania dla szkół – nowe środki z EFS
 45. 45. www.sus.ceo.org.pl Największe projekty CEO Szkoła Ucząca Się – program prowadzony od 14 lat w całej Polsce, ponad 3 tys. szkół – główne działania: szkolenia, warsztaty dla nauczycieli i dyrektorów z zakresu Oceniania Kształtującego, studia podyplomowe Aktywna Edukacja – kontynuacja rządowego programu Cyfrowa Szkoła, główne działania: szkolenia dla nauczycieli z zakresu TIK na lekcjach, sieci współpracy międzyszkolnej, projekt EFS 20 mln zł , 3 lata, projekt objął ponad 20 tys. nauczycieli Akademia Uczniowska – projekt EFS, główne działania: projekty gimnazjalne-edukacyjne, wycieczki edukacyjne, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli z wprowadzenia metody eksperymentu. Projekt objął ponad 40 tys. uczniów
 46. 46. www.sus.ceo.org.pl Nowe środki unijne – RPO CEO pracuje nad złożeniem projektów w woj. Lubelskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim. Do tej pory złożone zostały projekty w województwie dolnośląskim. Projekty w partnerstwie z Gminą Grodziczno i miastem Ełk – 07.08.2016 Projekty w partnerstwie z Gminą Jabłonna i Niedrzwica Duża – 06.06.2016 r. Projekty złożone 27.04.2016 r. – w partnerstwie z Gminą Milicz i jako lider Projekt liderski – 17.06.2016 r.
 47. 47. www.sus.ceo.org.pl Nowe zasady konkursów Każda szkoła musi mieć opracowaną i zatwierdzoną diagnozę potrzeb przed złożeniem projektu – co to oznacza w praktyce? • Zbierane są informacje o zapotrzebowaniu – wywiady z dyrekcją, nauczycielami, organem prowadzącym • Zbierane są dane źródłowe – wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej, programy wychowawcze i koncepcja pracy szkoły • Sporządzana jest inwentaryzacja sprzętu szkoły – w podziale na rodzaje pracowni, z uwzględnieniem otrzymanego sprzętu ze środków EFS 2007-2013 • Finalnym produktem jest diagnoza potrzeb szkoły – podstawa do napisania wniosku
 48. 48. www.sus.ceo.org.pl Nowe zasady konkursów cd. • Opracowana diagnoza potrzeb musi zostać zatwierdzona przez organ prowadzący szkołę przed złożeniem projektu • Wszystkie rodzaje wsparcia opisane w projekcie powinny wynikać z zapisów diagnozy • Zatwierdzenie diagnozy jest równocześnie etapem rekrutacji – szkoły, które przystępują do projektu, biorą później w nim udział
 49. 49. www.sus.ceo.org.pl Konkurs RPO Na co można pozyskać dofinansowanie? 1. Szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów z zakresu: • metoda eksperymentu na lekcjach, • projekty edukacyjne, • sieci współpracy międzyszkolnej, • metody aktywizujące, • ewaluacja pracy szkoły, • zajęcia pozalekcyjne – jak je poprowadzić, • praca z uczniem zdolnym, • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne • studia podyplomowe • programy wspomagania z zakresu prowadzenia zajęć mat.-przyr.
 50. 50. www.sus.ceo.org.pl Konkurs RPO 2. Wsparcie dla uczniów • zajęcia pozalekcyjne – z zakresu ICT, języków obcych, mat.-przyr., • koła zainteresowań, • wycieczki edukacyjne, • stypendia – za szczególne osiągnięcia w nauce, dla uczniów uzdolnionych, • Indywidualne podejście do ucznia - praca z uczniem uzdolnionym, z uczniem ze specjalnymi potrzebami • doradztwo zawodowe – szczególnie w postaci całościowego programu doradczego, obejmującego konsultacje indywidualne z uczniem • zajęcia kompensacyjne i terapeutyczne
 51. 51. www.sus.ceo.org.pl Konkurs RPO • Zajęcia z wykorzystaniem metody eksperymentu • Zajęcia językowe – e-learning i lektor • Projekty edukacyjne – uczniowskie – szczególnie wychodzące do społeczności lokalnej oraz z edukacji globalnej i zrównoważonego rozwoju
 52. 52. www.sus.ceo.org.pl Konkurs RPO 3. Dla szkół: • wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych, • wyposażenie szkół w pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć z uczniem o specjalnych potrzebach • Wyposażenie w sprzęt TIK
 53. 53. www.sus.ceo.org.pl CEO zapewnia wsparcie w zakresie: Bezpłatne opracowanie diagnoz potrzeb szkół w oparciu o: • ankiety przeprowadzone z dyrektorami szkół, • ewaluację zewnętrzną, • wyniki egzaminów, • inwentaryzację sprzętu Bezpłatne opracowanie wniosku projektowego w generatorze wniosków według regulaminu konkursu Realizację projektu na poziomie merytorycznym, administracyjnym i sprawozdawczym
 54. 54. www.sus.ceo.org.pl Zasady nawiązywania partnerstw W RPO występuje 3 rodzaje możliwości nawiązywania partnerstw międzysektorowych 1. Organ prowadzący wchodzi w partnerstwo z organizacją – warunkiem w przypadku publicznych organów prowadzących jest ogłoszenie konkursu na partnera 2. Organizacja nawiązuje partnerstwo z organem prowadzącym 3. Organizacja składa projekt dla szkoły – bez udziału w projekcie organu prowadzącego
 55. 55. www.sus.ceo.org.pl Zadania szkół przy przygotowywaniu projektu Wzięcie udziału w projekcie Wypełnienie ankiety i udostępnienie danych do diagnozy potrzeb
 56. 56. www.sus.ceo.org.pl Zadania CEO • Opracowanie diagnozy potrzeb – na podstawie danych udostępnionych przez szkoły • Opracowanie wniosku o dofinansowanie – w konsultacji z organem prowadzącym, jeżeli jest partnerem bądź liderem • Realizacja projektu – merytoryczna i administracyjna • Sprawozdawczość projektu
 57. 57. www.sus.ceo.org.pl Zapraszamy do współpracy Kontakt: wspolpraca@ceo.org.pl 22 875-85-40

×