Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐÀI PHÁT THANH-TRUYỀN HÌNH Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số:198/PTTH ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bang gia quang cao Truyen hinh Vinh Long nam 2013

423 views

Published on

Liên hệ để có chính sách giá & chiết khấu tốt nhất.
Mr. Duyên 093 5157 426
Mail: vanduyen.le@gmail.com
Y!M/ Sky: Duyen_ads

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bang gia quang cao Truyen hinh Vinh Long nam 2013

  1. 1. UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐÀI PHÁT THANH-TRUYỀN HÌNH Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số:198/PTTH Vĩnh Long, ngày 03 tháng 4 năm 2013 BẢNG GIÁ THÔNG BÁO NĂM 2013 TRÊN KÊNH THVL1 Áp dụng kể từ ngày 03/04/2013 (Đã bao gồm 10% thuế VAT) A. Chi phí phát sóng thông báo: ĐVT: VNĐ/âm đọc Thời điểm thông báo Thời gian Đơn vị HCSN trong tỉnh Vĩnh Long Đơn vị HCSN các tỉnh khác Công ty, các đơn vị khác Giữa phim sáng 6h30 6h45 2.000 6.000 8.000 Sau phim sáng 6h30 7h15 1.000 3.000 4.000 Giữa phim 8h30 (T2-T7) 8h40 2.500 7.500 10.000 Sau phim trưa 11h15 13h00 3.000 9.000 12.000 Giữa phim Việt 14h 14h15 2.500 7.500 10.000 Giữa phim xế 15h 15h15 2.500 7.500 10.000 Sau phim xế 15h 16h00 1.000 3.000 4.000 Sau Thời sự Vĩnh Long 19h00 20.000 60.000 80.000 Thông báo mang tính kinh doanh, quảng cáo (Khuyến mãi, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ…) được tính theo thời lượng và áp dụng theo bảng giá quảng cáo của kênh THVL1 có giá trị hiện hành. B. Chi phí thực hiện phim thông báo: * Đơn vị hành chính sự nghiệp: (trong và ngoài tỉnh) Không làm bảng chữ : 50.000đ. Làm bảng chữ : 100.000đ/màn hình. * Công ty, đơn vị khác: Không làm bảng chữ : 150.000đ. Làm bảng chữ : 300.000đ/màn hình. GIÁM ĐỐC (Đã ký) Lê Quang Nguyên

×