Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De weg naar duurzame gezondheid

1,068 views

Published on

De weg naar duurzame gezondheid leidt tot enorme kostenbesparingen op de gezondheidszorg en een sterk verebeterde gezondheid en vitaliteit. Deze weg begint bij de oorzaak van de klachten en niet bij de klachten zelf. In het algemeen wordt bij het eindpunt begonnen, namelijk bij de klachten. Zowel reguliere als alternatieve behandelaars bestrijden symptomen in plaats van te zoeken naar de oorzaak en handelaren maken grote winsten door het aan de man brengen van 'wondermiddelen'. Uit de huidige situatie blijkt dat het niet werkt. De negatieve records zijn niet bij te houden. Nog nooit waren er zoveel chronische aandoeingen, kankerpatienten, allergieen, zulke torenhoge kosten aan medische verzorging. Het is duidelijk dat het anders moet: beginnen bij het begin inplaats van aan het einde.
De weg naar duurzame gezondheid begint bij het begin.
Download de PDF versie: http://bit.ly/11GLM

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

De weg naar duurzame gezondheid

 1. 1. www.duurzaam-gezond.nl www.celherstelconcept.nlDe weg naar duurzamegezondheidMet Het CelHerstelConcept 1
 2. 2. Zet de wereld weer rechtHet onderdrukken van symptomen wordt doorzowel reguliere als alternatieve zorgverlenersgepraktiseerd hetgeen heeft geleid tot een sterketoename van chronische ziektes waaronder kankeren medicijngebruik.Zoeken naar de oorzaak en deze oplossen leidt totduurzame gezondheid, maar u moet hiervoor zelf deweg vinden. www.duurzaam-gezond.nl www.celherstelconcept.nlHet is de wereld op zijn kop, maar u kunt haarweer recht zetten.In deze presentatie leg ik de logica van duurzaamgezond worden uit. Het leidt tot gezondheid,vitaliteit, een beter milieu en een enorme kosten-besparing voor u en de samenleving.Meer informatie kunt u vinden op:www.duurzaam-gezond.nlwww.celherstelconcept.nl 2Of lezen in ‘Het CelHerstelConcept’ dat te bestellenis via www.gezondeshop.nl en de boekhandel. Het CelHerstel Concept
 3. 3. Wat is duurzaam gezond?Duurzame gezondheid betekent je fit en vitaal voelen.Uitgerust wakker worden en zin hebben in de dag diekomen gaat.Zomaar vanzelf, zonder dat je hier medicijnen, alcohol,koffie of andere middelen voor nodig hebt.Duurzame gezondheid is enkel mogelijk bij een goed www.duurzaam-gezond.nl www.celherstelconcept.nlfunctionerend immuunsysteem. 3 Het CelHerstel Concept
 4. 4. Ons immuunsysteemOns immuunsysteem zorgt voor onderhoud van onslichaam, herstel bij beschadigingen en afweer vanziekteverwekkers.Wanneer we de juiste keuzes maken, blijft onsimmuunsysteem in orde, anders ontstaan klachten.Onze manier van leven bepaalt de kwaliteit van ons www.duurzaam-gezond.nl www.celherstelconcept.nlimmuunsysteem.Ons immuunsysteem wordt bepaald door deomgeving van de cellen waaruit we opgebouwd zijn.Wanneer deze voldoende voedingsbouwstenenbevat en weinig afvalstoffen, ontstaan geen klachten,hebben bacteriën geen kans en treedt geenvoortijdige veroudering op.In Het CelHerstelConcept worden cellen met vissenin een aquarium vergeleken; wanneer hetaquariumwater schoon is en voldoendevoedingsstoffen bevat worden de vissen niet ziek. 4 Het CelHerstel Concept
 5. 5. ‘Klachten ontstaan door een dagelijksezonde tegen de natuur’. www.duurzaam-gezond.nl www.celherstelconcept.nl Hippocrates, 460 v.Chr. – 370 v.Chr 5 Het CelHerstel Concept
 6. 6. Hoe gaat u te werk bij eenlekkend dak?Wanneer u klachten heeft is dat altijd hetgevolg van achterstallig onderhoud van uwimmuunsysteem.Net zoals een lekkend dak dat is.Wanneer uw dak lekt, gaat u op zoek naar www.duurzaam-gezond.nl www.celherstelconcept.nlhet gat om dat te dichten en bovendien zoektu naar een verklaring voor het lekken.Is er iets op gevallen, staat het bloot aansterke temperatuurwisselingen, schuurt ermisschien iets overheen?Ook dat verhelpt u, zodat de kans dat dezeklachten niet meer optreden gering is.Met dezelfde logica kunt ugezondheidsklachten duurzaam verhelpen. 6 Het CelHerstel Concept
 7. 7. Hoe gaat u om met klachten?Net zoals u bij een lekkend dak op zoek gaat naarde plaats van het lek en zoekt naar de redenwaarom het is gaan lekken, zo kunt u ook zoekennaar het beginpunt en de oorzaak van uwklachten.Het gebruiken van maagzuurremmers,ontstekingsremmers, bloeddrukverlagers,cholesterolverlagers, anti-histaminemiddelen enslijmoplossers gaat geen genezing brengen, net alshet lukraak behandelen, of het nu alternatief of www.duurzaam-gezond.nl www.celherstelconcept.nlregulier is.U zet dan steeds meer emmers onder eentoenemend aantal gaten in het dak.Wanneer u gezond wilt worden of blijven, moet ude weg naar duurzame gezondheid terugvinden.Misschien bent u hier niet zo ver vandaan,misschien ook wel. Net zoals emmers geen dak dichten, Zo genezen medicijnen geen ziekte.Bijna altijd is de weg terug te vinden, het zoeken isaltijd de moeite waard! 7In de volgende pagina’s vindt u hiervoorrichtingwijzers Het CelHerstel Concept
 8. 8. Wat is de weg naar duurzamegezondheid?Deze weg is de weg naar een gezondimmuunsysteem.Het leven is een reis, iedere dag ben je op wegen de keuzes die je maakt bepalen hoe je jevoelt. www.duurzaam-gezond.nl www.celherstelconcept.nlHet maken van de juiste keuzes leidt naarduurzame gezondheid, het maken van deverkeerde keuzes tot klachten en ziektes.Waar je nu bent en hoe je je nu voelt, is hetgevolg van de keuzes die je hebt gemaakt.Het maken van gezonde keuzes leidt totgezondheid. 8 Het CelHerstel Concept
 9. 9. Welke factoren zijn bepalend?• Gezonde voeding• Goed omgaan met stress• Goede maag-darmwerking• Voldoende rust• Voldoende beweging• Vermijden van gifstoffen www.duurzaam-gezond.nl www.celherstelconcept.nl• Vermijden van straling• Vermijden van piekeren 9 Het CelHerstel Concept
 10. 10. Wanneer bent u de weg naargezondheid kwijtgeraakt? Wanneer je tijdens een boswandeling verdwaald bent is de beste manier om de goede weg te vinden door eerst terug te keren naar het punt waar je de verkeerde route hebt gekozen. Het moment waarop de eerste klachten zijn ontstaan is het moment waarop u de weg www.duurzaam-gezond.nl www.celherstelconcept.nl naar gezondheid kwijtraakte. 10 Het CelHerstel Concept
 11. 11. Een gerichte speurtocht naar hetbeginOm het beginpunt te vinden moet zoveelmogelijk zinvolle informatie verzameldworden. Bijvoorbeeld door:• Een uitgebreide vragenlijst• Uitvoerige bespreking• LevendBloedAnalyse www.duurzaam-gezond.nl www.celherstelconcept.nl• Urinetesten• Zuurmetingen volgens een protocol 11 Het CelHerstel Concept
 12. 12. Welke punten u moet checken.1. Voeding2. Voedingsverwerking (maag-darmen- organen)3. Afvalstoffen4. Chronische ontsteking www.duurzaam-gezond.nl www.celherstelconcept.nl 12 Het CelHerstel Concept
 13. 13. Het begin, VOEDINGNet zoals de kwaliteit van een huis bepaaltwordt door de kwaliteit van debouwmaterialen, zo is de kwaliteit van onsimmuunsysteem afhankelijk van de kwaliteitvan de voedingsbouwstenen.Een volwaardig voedingspatroon is de basis. www.duurzaam-gezond.nl www.celherstelconcept.nl 13 Het CelHerstel Concept
 14. 14. VERWERKING door vakmensenGoede bouwmaterialen zijn een voorwaardevoor een goed huis, maar de verwerking vande bouwmaterialen is net zo belangrijk.De volwaardige voeding moet door hetverteringssysteem worden verwerkt totbouwstenen. www.duurzaam-gezond.nl www.celherstelconcept.nlWanneer dit niet optimaal verloopt, is dat temerken aan bijvoorbeeld misselijkheid,opgeblazen gevoel, diarree, buikpijn,duizeligheid, winderigheid e.d.Wanneer dit zo blijft, ontstaan steeds meerklachten.Een gerichte aanpassing van hetvoedingspatroon is dan noodzakelijk. 14 Het CelHerstel Concept
 15. 15. ‘Hij die niet wilveranderen, kan niet geholpen worden’. www.duurzaam-gezond.nl www.celherstelconcept.nl 15 Hippocrates, 460 v.Chr. – 370 v.Chr Het CelHerstel Concept
 16. 16. AFVALSTOFFEN zijn gevaarlijkNet als in de natuur zijn afvalstoffen in onslichaam ook gevaarlijk.Hoe je aan afval in je lichaam komt.1. Gifstoffen krijg je binnen door:• Blootstelling aan vervuilde lucht• Bespoten voeding te eten en door• Huidverzorging en cosmetica te gebruiken www.duurzaam-gezond.nl die toxines bevatten. www.celherstelconcept.nl2. Afvalstoffen maken we zelf, het zijnstofwisselingsproducten.3. Afvalstoffen ontstaan die in onze darmen bijeen slechte darmfunctie. Hierbij ontstaanagressieve toxines die je kunt ruiken alswinden of ontlasting met een rottende geur.Inwendige milieuvervuiling leidt tot ernstigeklachten en aandoeningen. 16 Het CelHerstel Concept
 17. 17. CHRONISCHE ONTSTEKINGVeel klachten ontstaan door een nietontdekte chronische ontsteking.Het is erg wanneer deze niet ontdekt wordtomdat het immuunsysteem daardoor vanbinnen wordt uitgehold.De hierdoor ontstane klachten worden‘vaag’ genoemd. www.duurzaam-gezond.nl www.celherstelconcept.nlDe ‘Time’ publiceerde hier in 2004 eenuitgebreid artikel over.Oorzaken zijn:1. Allergische ontsteking2. ‘verstopte’ bacteriënNB. Het niet ontdekken kan leiden toternstige aandoeningen. Lees meer… 17 Het CelHerstel Concept
 18. 18. VOEDING is de basis van duurzamegezondheidIndividuele volwaardige voeding vormt debasis.Op basis van de verzamelde informatie wordteen individueel voedingsplan geadviseerd.NB. Het is geen dieet maar een wijze van www.duurzaam-gezond.nl www.celherstelconcept.nleten die alle benodigde voedingsmiddelenbevat. 18 Het CelHerstel Concept
 19. 19. ‘ Laat voeding uwmedicijn zijn’ www.duurzaam-gezond.nl www.celherstelconcept.nl Hippocrates, 460 v.Chr. – 370 v.Chr 19 Het CelHerstel Concept
 20. 20. Wat bepaalt goede kwaliteitvoedingsbouwstenenGoede voedingsbouwstenen zijn natuurlijken zo onbewerkt mogelijk.Een volwaardig voedingspatroon bevatvoldoende:Vetten, eiwitten, groente en fruit. www.duurzaam-gezond.nl www.celherstelconcept.nlChemisch gemaakte voedingsbouwstenenherkent het lichaam niet of zijn schadelijkvoor de gezondheid. 20 Het CelHerstel Concept
 21. 21. Aanvulling of ondersteuning doorspeciale voeding en supplementen Er kunnen tekorten van bepaalde voedingsbouwstenen zijn ontstaan. Het is dan noodzakelijk om tekorten aan te vullen zoals bijvoorbeeld met de zuivere volwaardige voedingsproducten Alen™ en www.duurzaam-gezond.nl www.celherstelconcept.nl Eveliza™ of met goede voedingssupplementen. NB. Kies altijd op basis van informatie. ‘Wonderproducten’ bestaan niet. 21 Het CelHerstel Concept
 22. 22. VERWERKING van voedingWanneer de voedselverwerking goedverloopt ervaar je na het eten een voldaangevoel en voel je je fit.Bij pijn, misselijkheid, opgeblazen gevoel,buikkrampen, duizeligheid, diarree,obstipatie of snelle aandrang om naar hettoilet te gaan is de verwerking niet in orde. www.duurzaam-gezond.nl www.celherstelconcept.nlNB. Wanneer dit zo blijft, ontstaan ernstigeklachten, misschien niet nu, maar later zeker. 22 Het CelHerstel Concept
 23. 23. Wanneer eten klachtenveroorzaakt.Wanneer klachten ontstaan door eten moeteerst worden geprobeerd om dit tevermijden door een ander voedingspatroon.Wanneer dit niet mogelijk is kan eenvoedingsallergietest of ander aanvullendonderzoek worden gedaan. www.duurzaam-gezond.nl www.celherstelconcept.nlOrganen kunnen worden ondersteund doorhomeopathische en kruidenpreparaten. 23 Het CelHerstel Concept
 24. 24. Op de laatste plaats komen debehandelingenBehandelingen zonder een plan dat deoorzaak van de klachten weghaalt is enkel perongeluk blijvend effectief.Pijn,functiestoringen en infecties zijn hetgevolg, niet de oorzaak!Pas wanneer de basisvoorwaarden voor een www.duurzaam-gezond.nl www.celherstelconcept.nlgoed immuunsysteem gewaarborgd zijn,kunnen behandelingen een duurzaam effecthebben.Onder meer de volgende behandelingenkunnen worden toegepast:• Rehatron,• Fotoncoherentie/bioresonantie• Homeopatie• IsopathieNB. Alleen immuunsysteemondersteunende 24behandelingen zijn zinvol voor duurzamegezondheid. Het CelHerstel Concept
 25. 25. Behandelingen voor meercelenergieCellen kunnen alles wat wij ook kunnen. Zekunnen ademen, eten, hebben ontlasting enkunnen moleculen bouwen.Hiervoor is energie nodig.De celenergie verminderd door onder andere www.duurzaam-gezond.nl www.celherstelconcept.nlstress, pijn, onvolwaardige voeding enontstekingen.Met verschillende apparaten is het mogelijkom cellen als het ware op te laden.In de gezonde situatie bedraagt de celenergie70 tot 100mV, bij kanker kan deze tot 20mV zijngedaald.De Rehatron ‘ laadt cellen op’ door middel vanenorm sterke elektromagnetisch ontladingen.Het wordt daarom behandelen als met 25bliksemkracht genoemd. Het CelHerstel Concept
 26. 26. Behandelingen tegen ‘verstopte’bacteriënVerstopte bacterien worden ook welcelwandloze bacterien genoemd. Ze ontstaano.a. door het gebruik van antibiotica ofwanneer een infectie niet volledig is genezen.De bacterien verliezen als het ware hunherkenningstekens waardoor ze niet meerdoor het immuunsysteem worden herkend. www.duurzaam-gezond.nl www.celherstelconcept.nlEr zijn dan geen acute ziekteverschijnselenmaar er ontstaan wel chronische en op heteerste gezicht onverklaarbare klachten zoalsmoeheid, spierpijn enconcentratieproblemen.Onder meer de ziekte vanPfeiffer,herpesinfecties en de ziekte van Lymezijn hiervoor berucht..In de LevendBloedAnalyse kunnen ‘verstopte’ bacterien worden vastgesteld, metisopathie kan worden behandeld. 26 Het CelHerstel Concept
 27. 27. Chronische ontsteking dooreen voedingsallergieBij een voedingsallergie wordt vaakgedacht aan blaren in de mond enbuikpijn maar dit soort allergieveroorzaakt geen chronischeontstekingen.Die wordt door een ander soort allergie www.duurzaam-gezond.nl www.celherstelconcept.nlveroorzaakt, de IGG allergie, ook wellangzame allergie genoemd.Rechts kunt u blad twee zien van deuitslag van een IGG voedingsallergietest.Het geeft duidelijkheid over welkevoedingsstoffen een tijd beter nietgegeten kunenn worden.U kunt hier meer lezen. 27 Het CelHerstel Concept
 28. 28. Behandelingen om organen teondersteunenUit de informatie die is verzameld weten wewelke organen goed of minder goedfunctioneren en of ze overbelast zijn.Ter ondersteuning kunnen verschillendekruiden of homeopatische middelen wordengebruikt. www.duurzaam-gezond.nl www.celherstelconcept.nlHet is ook mogelijk die organen meer energiete geven door de Rehatron of microstroom. 28 Het CelHerstel Concept
 29. 29. Tot slotIn de ruim dertig jaar ervaring in de reguliereen biologische geneeskunde ben ik erachtergekomen dat we alleen onszelf beter kunnenmaken.Er bestaan geen wondermiddelen, -dokters en-apparaten, de enige manier om gezond teworden en te blijven is om onsimmuunsysteem vanaf de basis de www.duurzaam-gezond.nl www.celherstelconcept.nlmogelijkheid te geven goed te functioneren.Er bestaan wel goede voedingssupplementen,kruiden en behandelingen die van dittotaalplan deel kunnen uitmaken.Maar we moeten zelf de gezonde keuzesmaken en de verantwoordelijkheid nietafwentelen op anderen‘, we blijven danemmers plaatsen. Vragen: r.heidstra@celherstelconcept.nl Informatie: www.duurzaam-gezond.nlIk wens u succes met uw keuzes, Lezen: Het CelHerstelConcept, 29 Verkrijgbaar bij: www.gezondeshop.nl Rinno Heidstra Het CelHerstel Concept

×